Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1993-07-30

Председателствали: председателят Александър Йорданов
Секретари: Руслан Семерджиев и Христо Атанасов
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (Звъни): Откривам заседанието. Има 121 народни представители. Господин Петко Гинев няма карта, но е в залата, обадил се е.
Предложения по дневния ред.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Може ли две думи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Процедурен въпрос. Заповядайте.
НОРА АНАНИЕВА (ПС на БСп, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, първите дни на нашата заслужена отчасти ваканция съвпадат с една голяма дата в българската история - 2 август, Деня на славната епопея на Илинденско-Преображенското въстание. Нашият народ ще отбележи тази светла дата от своята история, тази дата на борбата на единение, за национално освобождение, за национални идеали. Ние имаме възможността днес да отбележим подвига на онези, които загинаха в тази епопея, и на всички, които в деня на тази 90годишнина можем да смятаме за борци за национално и социално освобождение.
Така че предлагам да започнем днешното заседание с отбелязване паметта на загиналите за българската национална кауза.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Ананиева. Нека с едноминутно мълчание да почетем паметта на падналите за свободата на българите в Тракия и Македония борци за национално освобождение.
(Всички стават прави. Едноминутно мълчание.) БП/ЛТ 120.1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Направени са предложения за промяна в дневния ред. За точка първа от част втора се предлага да бъде проект за решение на Народното събрание за освобождаване и избиране на главен директор на БТА. Има постъпили две предложения в този смисъл. Моля режим на гласуване. Гласувайте това предложение. Процедурен въпрос? (Голям шум в блока на БСП)
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги народни представители. (Голям шум в блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Христов иска по процедурен въпрос.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ: Именно по процедурен въпрос преди гласуване...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Отменят гласуването.
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ: ...От името на Парламентарната група на СДС искам проверка на кворума.
Уважаеми господин председателю, това, което става в тази зала, наистина прехвърля всякаква граница. Тук има не повече от 80 човека. (Шум в залата) Същевременно се имитира някаква работа (голям шум в залата) и аз настоявам преди гласуването от името на Парламентарната група на СДС проверка на кворума. (Шум и реплики в блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте, госпожа Ананиева. (Шум в залата) Моля за тишина. Има право да го направи.
НОРА АНАНИЕВА (ПС на бСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, мисля, че дясната страна на залата би следвало да прочете по-добре конституционните правни принципи, за да разбере, че никой не може да черпи някакви права от своето виновно поведение. В момента на вратите на Народното събрание това го казвам и за нашите избиратели - надничат депутати от Съюза на демократичните сили и имат наглостта да броят кворума, тоест да отбелязват тези, които в момента в залата искат сериозно да работят. Тези, които стоят на вратата, са взели карти, а някои вече са заминали по морето, по курортите, защото те имат по-важна работа от тази, за която са ги пратили техните избиратели.
Мисля, че трябва да сложим край на тази недостойна история, онези, които не си изпълняват задълженията, да водят сметка 120.2. на останалите, които сериозно работят в залата - това са останалите три парламентарни групи. Това надхвърля вече всички граници. Ако не желаят да работят, сигурно в листите им и други достойни хора, които могат да ги заместят. Стига тази недостойна история за българския парламент! (Ръкопляскания от блока на БСП, шум и реплики от блока на СДС, които не се чуват)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Ананиева. Господин Костов, заповядайте от името на Парламентарната група на СДС.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги социалисти и други, тук се направи една много недостойна инсинуация (шум и възражения от блока на СДС) и аз не мога да не отговоря на тази инсинуация. Искам да обясня в какво се състои тя. Даже няколко недостойни инсинуации с цел популизъм.
Първо, не може от една страна хората да бъдат отвън на вратата и да бъдат заминали на почивка, госпожо Нора Ананиева, това съдържа логическо противоречие. Или хората са тук, или са на почивка. (Голям шум в блока на БСП) Проблемът на управляващото парламентарно мнозинство е, че то не може да се събере, както личи и както би проличало при една стриктна проверка на кворума. Проблемът е, че вие не искате да работите, въпреки че носите отговорността по приемането на законите на страната. Ако се направи един стриктен контрол на вашето присъствие, ще се види, че част от вас са заминали на морето и ги няма в момента в залата.
След това считам за особено недостойно и смехотворно да се заплашва Парламентарната група на СДС или депутати на СДС за това, че можело да бъдат сменени от други, по-достойни хора, да се биете в гърдите с нещо, което на мене страшно ми напомня едни изказвания от близкото минало. (Шум и възражения в блока на БСП) Вие не сте в правомощията си, моля ви се. Ще бъде добре, ако проявите здрави нерви и разберете, че това е част от парламентарната битка, и се държите както подобава на възрастни хора. И не можете от една такава парламентарна битка да правите изводи, че сте в състояние или пък да внушавате на този, който слуша по радиото спектакъла тази заран, че сте в състояние едва ли не да смените депутатите на Съюза на демократичните сили. Това просто не е във вашите правомощия. Това е втората 120.3. груба инсинуация.
Третата груба инсинуация, която си позволихте, е свързана с гласуването. Вие в момента гласувате с повече карти, отколкото хора има в залата. Това ще покаже проверката ви, ако такава проверка направи господин председателят по искането на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили. (Шум и реплики в блока на БСП)
Моля Ви, господин председателю, да ми дадете възможност да си довърша изказването. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте.
ИВАН КОСТОВ: Аз искам да си довърша изказването... (Шум и реплики в блока на БСП)
Моля Ви да направите проверка и то чрез преброяване в залата. 120.4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте, господин Хубенов.
РОСЕН ХУБЕНОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Вземам думата по два процедурни въпроса.
Аз, господин председателю, много уважавам Вашия стремеж добре да научите и да спазвате правилника на Народното сърание. Но на днешното заседание Вие допуснахте една грешка и нарушихте правилника. Нарушихте чл.53, ал.2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Кой член?
РОСЕН ХУБЕНОВ: Член 53, ал.2. Отворихте ли, господин председателю, правилника?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да, защото него не го знам наизуст. (Весело оживление)
РОСЕН ХУБЕНОВ: За нашите слушатели, които нямат правилник пред себе си, аз ще прочета този член. "От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания."
Вие обявихте гласуване, господин председателю, и допуснахте изказване по време на него в нарушение на този текст. Това е първо.
Вторият ми процедурен въпрос е по-интересен, господин председателю. Аз си задавам въпроса: има ли го или го няма един народен представител, който не е регистриран? (Венцеслав Димитров, от място: "Няма го!", шум и други реплики) И Ви моля, господин председателю, да отговорите на този въпрос.
Моля да разпоредите да ни бъде дадена информация, и то веднага, регистриран ли е господин Иван Костов и регистриран ли е господин Христозов? (Шум и реплики) Ако не са регистрирани, те в залата ли са или не са? И ако не са в залата, имат ли право да извършват парламентарни действия или нямат.
Господин председателю, за да извадим СДС от нелепата ситуация, която и в последния парламентарен ден пак я натресоха, Ви предлагам да обявите отново началото на гласуването и да си вършим работата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Процедурен въпрос, господин Венцеслав Димитров. (Шум и реплики в блока на ПС на БСП) СД/НП 121.1
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги народни представители! (Шум и реплики в блока на ПС на БСП: "Картата! Картата!") Аз ще бъда кратък. Няма да ви е необходима картата. (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Димитров, поставете си картата, ако обичате! (Силен шум и реплики)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Няма ми я в джоба. (Шум в залата) Никъде в правилника не е казано, че когато поставям процедурния въпрос, трябва непременно да си сложа картата...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Точно така.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Картата се слага, само за да не се просрочи времето. Аз ви обещавам, че времето няма да го просроча. (Силен шум в блока на ПС на БСП, тропане по банките)
КЛАРА МАРИНОВА: Без карта не може!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля за тишина. И мнозина от вас нямаха карти в началото на заседанието!
(Силен шум в залата)
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Ако ще тропате, по-добре прекъснете заседанието, за да въведете ред!
Процедурният ми въпрос е следният. Отнася се за протичането на нашето заседание.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин председателю, Вие сте длъжен това нещо да го следите! Колегите, които се изказват, трябва да се обръщат към Вас най-напред, или който председателствува заседанието, и към своите колеги в пленарната зала. Който иска да говори по радиото, вън има толкова журналисти, микрофони - колкото искате, ще ви ги дадат веднага и може да говорите. Моля това нещо да се спазва! Ние сме парламент, не сме някакво място, където хората трябва да се изявяват по радиото или по телевизията. Това е. Колкото и да ви е неудобно, е така. (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Димитров. Господин Юнал Лютфи. (Стефан Стоилов, от място: "Кажи им повече да не издевателствуват!")
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Взимам думата от името на парламентарна група.
Уважаеми господин председателю, вече часът е 10 без 20. От половин час ние губим време. И за голямо съжаление, господин председателю, много Ви моля, Вие сте доказвали това, че 121.2 Вие, когато искате, може да водите добре заседанията, стегнато и да вършим работа. Доказа се, че имаме кворум и аз апелирам веднага да преминем към работа, господин председателю.
Благодаря ви. (Ръкопляскания в блока на ПС на БСП и на ДПС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Виденов, заповядайте.
ЖАН ВИДЕНОВ
(ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Господин председателю, дами и господа народни представители! Това, което става в тоя парламент в момент, когато му предстои да приеме окончателно отчета на банката, да стабилизира нейното ръководство и да стабилизира финансите на държавата в първата част от своята работа чрез приемане на два изключително важни данъчни закона, е крайно недостойно.
Очевидно още през есента ще се наложат съответните промени и в правилника и в ръководствата, не само на комисии, може и би ... (Ръкопляскания)
И тъй като всичко това е напълно в духа на правилника, господин председателю, и тъй като имаме пълните основания да поискаме и пълната отговорност пред своите избиратели да отстоим извънредно заседание, за да приемем всичко това, за което говорих досега в интерес на целия народ, призовавам ви, присъединявайки се към призивите на другите две парламентарни групи, моментално да започнем работа с гласуване по дневния ред днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така. Благодаря.
Член 53 наистина много ясно казва, че от обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания. В тоя смисъл председателят допусна един пропуск. (Ръкопляскания в блока на БСП и на ДПС, възгласи: "Браво!")
Сега гласуваме направеното предложение. След това вече, преди другото гласуване, ако парламентарна група желае или народен представител, може да поиска проверка на кворума.
Значи гласуваме предложението точка първа от част втора да бъде "Проект за решение на Народното събрание за освобождаване и избиране на главен директор на Българска телеграфна агенция". Моля, гласувайте.
Гласували 131 народни представители, за това предложение - 127, против -2, въздържали се - 2.
Предложението се приема. 121.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Постъпило е предложение за промяна в част втора, като точка пета стане точка четвърта.
Моля режим на гласуване. Това е всъщност проектът за решение за преустановяване за срок от три години демонтирането и разрушаването на паметници и мемориални сгради. Тази точка да стане точка четвърта.
Моля режим на гласуване. Моля гласувайте това предложение. Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 128 народни представители, за 101, против 17, въздържали се 10 народни представители.
Предложението се приема.
Постъпило е предложение от народния представител Пламен Денчев точка втора от част втора да бъде - Закон за ратифициране на Гаранционно съглашение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Става дума за проект "Енергия".
Точка втора е предложението.
Моля режим на гласуване. Моля гласувайте това предложение. Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 127 народни представители, за 112, против 8, въздържали се 7. Предложението се приема.
Постъпило е предложение точка първа от дневния ред на Народното събрание от част втора, вероятно да бъде - приемане на решения за промени в ръководството на Комисията по околната среда.
Това може да стане само по предложение на председателя, след като се проведат консултации. Тези консултации продължават. (Шум в залата)
И последното постъпило предложение е от две парламентарни групи, които предлагат част втора от програмата на Народното събрание да се разгледа преди част първа. Тоест отново разместване на двете части.
Моля режим на гласуване. Гласувайте това предложение.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 130 народни представители, за 120, против 3, въздържали се 7 народни представители.
Предложението се приема.
Започваме работа по дневния ред. СМ/ЛТ 122.1.
Вчера започнаха изказванията по точка първа. Има думата народният представител Михаил Неделчев. (Шум в залата) Намираме с в точката, по която има дебати, има дискусия и всяка група има по 30 минути. Оползотворени са само пет минути от тези 30 минути за парламентарна група.
Господин Неделчев имате думата. 122.2. МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председател! Ще продължа своето изказване, което вчера поради изтичане на времето за тази точка не можах да завърша.
Уважаеми господин председател, искам да Ви обърна мнимание върху имената на народните представители, които са подписали това искане, този проект за решение за освобождаване на главния директор на Българска телеграфна агенция (отделни ръкопляскания от блока на БСП) Сред тези имена, господин председател, отсъстват
. О имената на хората (ръкопляскания от отделни депутати от блока на БСП) сред тези имена, господин председател, отсъстват имената на хората, които познават спецификата на работата на Българска телеграфна агенция.
Сред тези имена, например, отсъстват имената на моите колеги, които работят в парламентарната Комисия по радио и телевизия. Сред тези имена отсъства името на господин, примерно, Александър Лилов. Защо? Защото господин Александър Лилов много добре знае, че дори по времето на Тодор Живков подобни мотиви никой не би посмял да подпише. Подобни мотиви, с които действително се иска унищожаване на самостоятелността на Българска телеграфна агенция и възможността тя да извършва въобще своята работа.
Искам да Ви обърна внимание, господин председател, че в края на май на заседание на Българския информационен съюз, който се ръководи от небезивестния Петьо Блъсков, са изложени нападки срещу Българска телеграфна агенция и призив за уволнение на господин Инджев, и един призив за приватизация на Българска телеграфна агенция.
Всъщност, именно приватизацията на Българска телеграфна агенция е това, което се цели и с този проект за решение сега.
Казвам, че това е в края на май. На 3 юни господин Беров, министър-председателя, издава заповед за уволнение на господин Инджев и тази заповед е именно с мотивите, които са изложени няколко дни преди това от господин Блъсков, от неговия Български информационен съюз. Публикацията на Българския информационен съюз е в "168 часа", в броя от 31 май.
Всички тези мотиви удивително съвпадат и с мотивите, които са изложени от групата народни представители, мотиви, които подкрепят и това искане за освобождаване на господин Иво Инджев. МС/ЙА 123.1
Ето защо, аз ще се спра и на самите мотиви, за да се види тяхната, за съжаление наистина пълна несъстоятелност.
В мотивите към проекторешението на група народни представители за освобождаване и избиране на главен директор на Българска телеграфна агенция се посочва, че в началото на 1993 г. Българска телеграфна агенция е разпространила и то предимно в чужбина, тенденциозно селектирана и манипулирана информация, която умишлено и на практика сериозно злепоставя и компрометира характера, програмата и действията на сегашното правителство на Република България.
При направения подробен преглед на разпространената информация се установява, че от избирането на правителството на професор Любен Беров Българска телеграфна агенция отразява дейността на кабинета като излъчва за страната и за чужбина информации за решенията на правителството, резюме от програмата на правителството, информации и резюмета от изказвания и интервюта, както на премиера, така и на членове на Министерския съвет. Българска телеграфна агенция информира без да коментира решенията и действията на правителството.
Пак в мотивите се посочва, че Българска телеграфна агенция е осведомила българските и чуждестранните си абонати за нанесен побой над депутата Стефан Савов и за нахлули барети в сградата на парламента.
В нито една информация, подчертавам, в нито една информация на Българаска телеграфна агенция, както за страната така и за чужбина, никъде не се споменава и няма текст за нахлули барети в страната.
Аз имам тук разпространена на английски език информация и думата "барети" отсъства. Думата "барети" отново е лансирана във в."24 часа" и във в."168 часа" и отново, именно от тези вестници, тази дума е преписана в мотивите. Тя не съществува в текста, разпространен от Българска телеграфна агенция.
Отново един от основните пунктове в мотивите, това е информацията, която била предадена от Българска телеграфна агенция във връзка с публикация на в. "АВС". Но аз държа в ръката си също така тези информации и ще ги прочета.
Испанският печат - "Посрещането на кралската двойка надхвърли протоколните рамки", "Днешният испански печат подчер123.2 тава изключително горещо ..." и т.н. И текстът, който е, спорния текст. (Неразбираеми реплики от Нора Ананиева) Да, извинявайте!
"Монархистка екзалтация в България по повод визитата на Дон Хуан Карлос и Доня София", така е озаглавена информацията на специалния пратеник на "Ел Паис".
И по-нататък, без да посочва източника на своята информация в."АВС" твърди, че министър-председателят Беров е направил опит да осуети днешната реч на испанския крал пред парламента, но президента Желев отказал да промени договорената програма.
Ето това е най-спорния текст, който се разпространява. И от следващия ден, в изявление за в."АВС" господин Иван Куртев обвинява правителството на Любен Беров в опит да предотврати голяма монархическа манифестация по време на посещението на испанския крал в България.
И по-нататък, главният секретар на СДС, председател на Социалдемократическата партия посочва, т.е., посочва се, че господин Куртев е направил някакво съвсем, съвсем конкретно изявление. Това ли е клеветническото твърдение по отношение на България?
Тоест, и за мен, уважаеми дами и господа, този мотив е абсолютно несъстоятелен. Господин председател, Вие сте историк и много добре знаете, че в някои древни цивилизации вестителите на лоши новини са били убивани. Някои владетели в миналото не са желаели просто да чуват въобще лоши новини. Именно така се държи, в случая, този който е внушил, и този проект за решение и мотивите, които подкрепят проекта за решение. Това е един опит да се убие Българска телеграфна агенция, просто защото от време на време тя носи лоши новини за правителството.
Но аз искам да Ви обърна внимание, господин председател, че и парламента носи и ще носи лоши новини за правителството със своя парламентарен контрол и със своята цялостна оценка на дейността на правителството. И нека ние, ако днес убием Българска телеграфна агенция с този проект за решение да не достигнем и до това положение, когато ще дадем възможност на правителството да убие и българския парламент. Благодаря за вниманието.
!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря, на господин Неделчев! (Ръкопляскания от отделни депутати от блока на БСП) 123.3 Процедурен въпрос? Заповядайте, господин Камов!
НИКОЛАЙ КАМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, за да компенсираме частично загубата на време от тази сутрин от името на Парламентарния съюз за социална демокрация предлагам да удължим работното ни време с два часа. )Шум и реплики от блока на СДС)
(
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на гласуване. Гласуваме това предложение. (Шум и реплики от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Други желаещи за удължаване на работното време днес? Гласовете не се увеличават. Моля, прекратете гласуването, посочете резултата.
Гласували общо 192 народни представители, за 117, против 74, 1 се въздържа. Приема се. (Шум и реплики)
Дайте по парламентарни групи, не по партии.
Друг желаещ за изказване има ли по т. 1? Ако няма ...
ЗЛАТКА РУСЕВА (встрани от микрофоните): Има списъ к на желаещите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: вижте сега, вчера водиха господин Йорданов и Снежана Ботушарова. Аз пред мен не ми е оставен никакъв списък. Това ми е възложено на мен. Това ми е възложено на мен, аз работя с един лист и един се е изказал 12 минути.
ЗЛАТКА РУСЕВА (встрани от микрофоните): Често си губите листовете. Вие какво работите в това председателство?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: А, председателството е втори въпрос. Вие сигурно не помните, кого сте записали в списъка. Владислав Даскалов го няма в залата. Той бил записан в списъка.
ЗЛАТКА РУСЕВА (встрани от микрофоните): Как да го няма? Сложи си очила! (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Даскалов, Вие ли ще говорите или друг някой ще вземе думата? (Шум в залата)
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (от място): Както ми позволите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Понеже Вие не вдигате ръка, а ви предлагат други. (Неразбираема реплика от Стефан Савов) Аз нямам списък, господин Савов. Господин Даскалов, имате думата, щом желаете.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (СДС): Уважаеми, господин председателю! Изпитвам известно неудобство (бурни пререкания в блока на СДС) 123.4 изпитвам известно неудобство в този момент, когато ми давате думата, (пререканията продължават в блока на СДС) след като чух, че ние проявяваме наглост ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Колеги, много ви моля за тишина, ще прекъсна заседанието! (Пререканията в блока на СДС продължават) Много ви моля за тишина, заемете местата си в залата!
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Аз ще моля да ми дадете възможност да започна отначало, тъй като изяждам ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате, да, да господин Даскалов.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Изяждам времето на парламентарната група (шума и пререканията в блока на СДС продължават).
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Изчакайте малко за тишина в залата, много Ви моля, господин Даскалов! Моля ви за тишина в залата! (Пререканията между Михаил неделчев, Павел Шопов и някои други депутати от блока на СДС продължават) Ненарушавайте реда в залата, ще ви отстраня от залата! Имате думата, господин Даскалов!
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Уважаеми господин председателю, казах, че изпитвам неудобство от този момент, когато взимам думата след изявлението на госпожа Ананиева, че ние проявяваме наглост в едно или в друго отношение. И ако Вие смятаме, че аз като взимам думата при положение, че много е ясно защо се промени дневният ред. Много е ясно защо трябва да се гласува именно това решение именно сега, много е ясно и какъв ще бъде резултатът, ако уважаемото мнозинство и вие го подкрепите счита, че аз провявам наглост като взимам думата моля да ме прекратите своевременно за да не губя излишно времето на Народното събрание. 123.5
Но дотогава аз ще използвам правото си на народен представител, за да изразя собственото си становище по отношение на това проекторешение.
По съдържанието на проекторешението аз няма да говоря, тъй като не съм специалист и не мога да преценя качествата на господин ръководителя на Българската телеграфна агенция и затова ми позволете да спра вниманието Ви, господин председателю, на правната възможност дали Народното събрание има правомощията да взема решения от подобен характер. Авторите на проекторешението се позовават, господин председателю, на – 6 от действащата Конституция, като считат, че това е нормативната уредба, която им дава основание да предложат на Народното събрание чрез това решение то да освободи ръководителя на Българската телеграфна агенция от неговите правомощия.
Какви са обаче правомощията на това Народно събрание, което вече многократно бе подчертано? Явна е дезинтересираността на мнозинството от този проблем, тъй като с поставянето на проблема е ясно и как ще бъде гласувано. Ние обаче сме длъжни като народни представители да вземем отношение, особено тогава, когато се касае не само за съдържанието на един акт за неговата целесъобразност, което ще обоснове неговото приемане или не за този момент, но особено тогава, когато се касае за неговата конституционосъобразност.
Съгласно този – 6 от действащата Конституция до създаването на нова законодателна уредба Народното събрание осъществява пълномощията, които Великото Народно събрание е имало по отношение на Българската национална телевизия, радио и Българската телеграфна агенция. Какви са обаче пълномощията, които Народното събрание има по отношение на тези институции, въз основа на каква нормативна база Народното събрание има правомощията да оказва някакво ръководство, да се меси в работата на тези институции, коя е правната уредба, която дава тези пълномощия?
Това е, както вече многократно се подчерта, решението за приемане на Основни положения за временните статути на тези учреждения. Забележете, господин председателю, освен временни статути за Българското национално радио и за Българската национална телевизия, други такива няма. И тогава, когато с решението Ст.Б/НП 124.1 си Великото Народно събрание визира именно тези институти, то ги визира чрез регламентираните временни статути. Временен статут обаче за дейността и функциите на Българската телеграфна агенция няма. И тогава, когато Народното събрание, настоящото Народно събрание, в Конституцията посочва, че то фактически онаследява, така да се каже, правомощията на Великото Народно събрание в това отношение, то по отношение на Българската телеграфна агенция ХХХI Народно събрание нищо не онаследява, тъй като самото Велико Народно събрание по отношение на Телеграфната агенция не е имало никакви правомощия.
Явно е, че сме изправени пред празнота на правна регламентация по отношение на Българската телеграфна агенция. Указът, с който е бил назначен ръководителят на Българската телеграфна агенция, е от председателя на Републиката, президента, и е намерил правното си основание в отменената Конституция, която към момента на неговото назначение е действала. Сега действа настоящата Конституция, която не дава подобни пълномощия нито на президента, нито на това Народно събрание. Не същесвува никакъв нормативен акт, който да дава такива пълномощия на Народното събрание по отношение на Българската телеграфна агенция. Затова и това Народно събрание не може да издаде какъвто и да е разпоредителен акт спрямо Българската телеграфна агенция. И нека тази постоянна комисия по Българското национално радио и Българската национална телевизия добре това да разбере. И нека господа народните представители, които в момента действително отдавна са решили как га гласувати предрешили този въпрос, и то по отношение не на Българската телеграфна агенция, а за съжаление по отношение на личността на нейния ръководител, добре да разберат, че се касае за един разпоредителен акт, разпоредителен акт, който не е в правомощията тогава, когато няма законова уредба на Народното събрание, тъй като Народното събрание известно е, че е законодателен орган. Така е, така е, всички пътища към Рим водят, госпожо!
Затова Народното събрание е компетентно да издаде визирания административен акт. Проекторешението не би следвало да бъде подлагано на гласуване. И аз се обръщам към Председателството, към господин председателя и в момента господин председателстващия: възможно ли е да бъде посавено на гласуване едно противоконституционно решение и дава ли основание Конституцията и Правил124.2 никът за работа на Народното събрание на председателя да отклони гласуването на едно решение, което явно противоречи на законодателството и на Конституцията. Съгласно чл.77 от Конституцията и чл. 38 от правилника председателят ръководи дейността на Народното събрание, което означава, че председателят ръководи и законодателната дейност на Народното събрание, което означава, че председателят на Народното събрание не е фигура, която да удря само звънеца и да обявява само има ли, а то напоследък, и в момента, няма кворум в Народното събрание, а както оттук лесно може да се види, колегите, които присъстват, са цифром и словом 62 души, и с тези 62 души, уважаеми господин председателю, може те ли първо на това основание да поставите на гласуване това проекторешение и можете ли на това основание, уважаеми господине, след като знаете и Вие, че се касае за едно противоконституционно решение, тъй като още веднъж ще го кажа, това е решение, което е с разпоредителен характер и не е в прерогативите на Народното събрание (шум и реплики в БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много ви моля за тишина!
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ: Имате ли възможност да отклоните, господин председателю гласуването на това решение. Нещо повече, смятам, че Конституцията и правилникът за организацията и дейността на Народното събрание в цитираните от мен текстове Ви задължават Вие да отклоните това решение. Задължението Ви, Вие да ръководите дейността на Народното събрание означава Вие да ръководите правомерната дейност на Народното събрание, означава тогава, когато в неговата най-съществена част на неговите правомощия, законодателната дейност, именно в тази дейност Народното събрание е ръководено от Вас, господин председателю. И то може да бъде ръководено само съобразно законите и Конституцията на тази страна.
затова аз смятам, че законът, Конституцията и Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание Ви дават основание, Ви задължават Вие да не поставите на гласуване това противоконституционно и противоречащо на законите проекторешение.
И тъй като често ни обвиняват, че сме деструктивни, ще си позволя да посоча, че действително от това предложение има изход. А изходът е създаването на нормативна уредба за статута на Българската телеграфна агенция. И ако този статут стане подо124.3 бен на онзи или на онези на Националното радио и на телевизията, тогава вече Народното събрание може да използва подобни правомощия. В настоящия случай обаче ние сме изправени както казах, пред липса на законова и каквато и да е друга нормативна уредба. 124.4 Уважаеми господин председателю, никой, включително и Народното събрание, не може да разглежда, нито да се разпорежда с или в Българската телеграфна агенция, без за това да има каквато и да е законова уредба. Затова, след като от поведението на мнозинството е съвсем ясно какво ще бъде съдържанието на това решение, към Вас, уважаеми господин председателю, се обръщам, защото Вие сте длъжен да използувате не само правата си, но и задълженията си, да използувате разпоредбите на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, които Ви задължават да ръководите правомерната, съобразно с Конституцията на републиката дейност на Народното събрание. А това е да отклоните поставянето на това проекторешение. (Реплики от блока на БСП)
Известно ми е, господине, какво ще бъде това. Известно е, но всичко това ще доведе само до едно: то ще дискедитира, то ще Ви дискредитира пред всички нас. И за съжаление не само пред нас, уважаеми господине. От това решение ще ни дискредитира не само пред българската общественост, а и пред Европа, и не само пред Европа, уважаеми господине. То ще ни дискредитира затова, защото ще покаже какво е отношението на мнозинството в това Народно събрание към масмедиите, към истината. И в крайна сметка какво цели това Народно събрание с мнозинството на това Народно събрание с това решение.
Това е една от основните причини, която изпразва от съдържание работата на това Народно събрание - единствено насочена към осъществяването на политическите цели на Вашата партия, господине. (Реплики от блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. (Реплики в залата) 14 минути ли бяха?
ОБАЖДАТ СЕ ОТ БЛОКА НА БСП: 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: 15 ли? - Добре.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (от място): Попитайте господина, който си четеше "Дума". Той ще Ви каже колко време съм говорил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате думата за реплика, господин Филип Димитров. ЦМ/КТ 125.1
ФИЛИП ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз не споделям някои от становищата, изказани от моя приятел господин Даскалов. (Оживление) Той наистина даде една блестяща правна аргументация, която би могла да послужи във всеки уважаващ себе си парламент и да помогне за взимането на едно решение, което да бъде нормално.
Но уважаеми господин председател, Вие председателствувате в момента едно фалшиво заседание на Народното събрание. Огледайте се и Вие ще видите, че тук има не повече от 64-65 човека в залата, т.е. заседание няма. И следователно Вие се лъжете, че председателствувате заседание. (Недоволство от блока на БСП)
Второ, това фалшиво заседание е заседание на едно фалшиво Народно събрание, което вече даде достатъчно доказателства за това, че няма нищо общо...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Обаче не е фалшив кабинетът на господин Филип Димитров!
ФИЛИП ДИМИТРОВ: ... със своите избиратели.
Ето защо господин председателю, аз не споделям надеждата на господин Даскалов, че Вие бихте могли въобще да вземете в това събрание някакво решение съобразно със закона.
Искам обаче да Ви уверя, че след фалшивото решение, което Вие ще произнесете, в тази страна ще има един естествен резултат: Конституционният съд неизбежно ще отмени това решение, за това, защото то очевидно противоречи на Конституцията.
Вярно е, че този парламент се доминира в момента от хора, които лелеят мечти за връщане на времената, когато са могли като застанат и тропнат по тази банка, депутатски мандати да отпадат и на тяхно място да идват други. Вие чухте госпожа Нора Ананиева да лелее точно тези фантазии преди около час.
Искам обаче да уверя и Вас, и залата, и тези, които ни слушат, че нещата не са толкова прости и това просто няма да стане! Ако Вие смятате да предприемете някакви противоконституционни мерки, побързайте, защото мисля, че не Ви остават шансове.
А що се отнася до противоконституционното решение, което Вие ще постановите след малко, опитайте се да разберете найпосле, че в тази страна нещо се е променило. Това нещо не може да се върне назад и Вие ще видите доказателството на Конституцион125.2 ния съд твърде скоро. То ще докаже, че както правителството на господин Беров действуваше противозаконно досега, противозаконно действува и парламентът, който Вие се опитвате с манипулации, с подобни фалшиви заседания да доминирате. (Единични ръкопляскания от СДС)
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, господин Димитров.
Други за реплика? Господин Даскалов - за дуплика?
ОБАЖДАТ СЕ ОТ БСП: Това реплика ли беше?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да, беше реплика.
ОБАЖДАТ СЕ ОТ БСП: Фалшива беше. (Смях)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Остава да се изкаже само господин Валентин Василев. С 3 минути разполагате, господин Василев. 15 минути говори господин Даскалов.
СТЕФАН САВОВ (от място): Взимаме 10 минути продължение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Мисля, че не сте го поискали. Искайте, за да го удължим.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, взимаме полагаемите се 10 минути - една трета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това не се гласува, господин Савов.
Имате думата, господин Василев.
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ (СДС): По-универсален съм от Вас, господин Стоилов!
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Аз не съм универсален.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Стоилов, много Ви моля.
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз бях един от депутатите, който отказа да участвува във фарса, който се разигра в сряда в Комисията по радиото и телевизията. По нареждане и по заповед на партията и на Движението за права и свобода ние трябваше за един ден да махнем един господин, наречен Инджев и да сложим друг господин, наречен Господинов. Без да изслушаме господин Инджев, без да изслушаме никого от Телеграфната агенция, въпреки че в тези мотиви, които ни бяха дадени там, се отправят нападки не само срещу господин Инджев, а срещу цялата Телеграфна агенция и нейната дейност. Господин Инджев не беше изслушан нито от 125.3 нас, нито от президента, от никого.
Спомнете си, господа, че вие също така поискахте и махнахте господин Агов от председателското място в Българската национална телевизия. Но тогава го направихте по-цивилизовано. Тогава поне изслушахме - създадохме една комисия, видяхме мотивите и вие пак си гласувахте.
Всичко това ме накара да се заинтересувам какви са точно тези мотиви, защото ние трябваше да гласуваме мотиви, които никой не подкрепя и никой не предостави някаква документация за тези мотиви.
Мотивите се постарах да проверя. Взех необходимите справки от Телеграфната агенция и трябва да ви кажа, че нито един от тях не отговаря точно така на истината. Обвинява се агенцията за това, че е казала какво е печатал испанският печат по време на посещението на крал Хуан Карлос... Това какво е? (Оживление) В твърденията за нахлули барети в парламента - също няма такова нещо... (Оживление)
Всичко това, уважаеми социалисти, на мен поне лично ми говори само едно: вие отново искате да се върнете към времето, в което имахте ръка на всички средства за масова информация. Искате отново никой да не казва нищо и да се мълчи в тази страна. Е, така не може! Така не може да убедите Европа, че тук се върви към демокрация, а няма декомунизация, че тук има свобода на печата, свобода на словото...
Аз се радвам единствено на това, че и вие няма да можете, въпреки че искате, да посегнате на останалите средства за информация, които вече са частни в тази страна - освен върху тези, за които плащате. Това е един прозрачен опит просто да сплашите журналистите. Вие не усещате ли сами? Сред вас има хора, които са работили в тези медии. Не усещате ли, че журналистите в националните средства за масова информация отново работят със страх? Тях ги е страх! Страх ги е да отразят, страх ги е да кажат истината. (Реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, пречите на оратора!
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ: И по този начин, господа, вие се опитвате да управлявате държавата. Няма да можете със страх да управлявате и с информационно затъмнение! 125.4
Нещо друго: това решение има две точки. Точка първа - махаме господин Инджев - добре. Втора точка - слагаме някой си господин Господинов. Кой е този господин Господинов? Сте фан Господинов! (Шум в залата) 125.5
Аз пледирам за малко разум към вас. Как процедирахме при смяната на генералния директор на Българска национална телевизия? Имаше много кандидати. Обяви се конкурс. Всеки си излезе с концепция, казаха си концепциите хората, прецени се, че господин Хачо Бояджиев има най-добра концепция и т.н., и т.н. Вие предлагате тук просто да заменим един човек с друг и с това смятате, че нещата ще се оправят в Българска телеграфна агенция. (Шум в залата)
С това вие искате да принизите Българска телеграфна агенция в статут, по-нисък от статута на Българско национално радио и Българска национална телевизия. Затова аз ви правя едно конкретно предложение и мисля, че би трябвало да се съгласите.
Нека да вземем такова решение - по отношение на освобождаването и назначаването на директора на Българска телеграфна агенция парламентът да приложи процедурата, която се прилага по отношение на другите две национални информационни институции - Българско национално радио и Българска национална телевизия. Това няма да ви отнеме толкова много време и в края на краищата ще бъде подбран наистина човекът, ако вие толкова държите да смените господин Иво Инджев, който да оглави тази агенция.
Това е моето процедурно предложение. Всичко останало, което искате да направите, е напълно прозрачно. (Неразбираема реплика от БСП) Аз знам, че ще го направите, но няма да е задълго.
Благодаря ви за вниманието. Това е моето процедурно предложение.
Процедурното ми предложение е да се отложат дебатите и парламентът да приеме решение, според което при освобождаването и избирането на директора на Българска телеграфна агенция да се приложи процедурата, приета от този парламент за освобождаването и избирането на директорите на Българското национално радио и Българската национална телевизия, тъй като ние де факто с този акт, който вие искате, приравняваме Националната агенция към статута на Българска национална телевизия и Българско национално радио. Благодаря ви. БП/ВЙ 126.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението за отлагане на разискванията по точката.
От общо гласували 204 народни представители за отлагане на разискванията - 76, против - 126, въздържали се - 2. Не се приема.
Други желаещи за изказване от групите има ли? Господин Бучков, имате думата.
ЕМИЛ БУЧКОВ (независим): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги народни представители, винаги съм се учудвал, но сега вече престанах да се учудвам, когато някои млади колеги и други, които са далече от законовите и правни постановки, твърдят, че Народното събрание може всичко. Да, то може всичко само в рамките на Конституцията и правилника за дейността му. И нищо повече от това. И затова тези, които имат самочувствието, тези, които смятат, че имат неограничени права, нека да се позамислят и да преосмислят своето поведение и своето държание.
Какво е положението? Има – 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Конституцията, които изрично предвиждат, че Народното събрание осъществява правомощията, които Великото Народно събрание има по отношение на телевизията, радиото и телеграфната агенция. И веднага се поставя въпросът: пряко ли е това изпълнение на правомощията или трябва да премине през някакъв друг процесуален ред?
По отношение на телевизията и радиото има Временен статут. В този Временен статут изрично е посочена процедурата, по която да се назначават и освобождават ръководителите на тези две масмедии. След като има такъв ред, може ли да се предположи за третата национална институция, каквато е Българска телеграфна агенция, че трябва пряко въздействие, без да има същите условия, защото те са равнопоставими? При това положение никой, предполагам, не би могъл да твърди, че без определен ред и особено като се има предвид, че Българската социалистическа партия най-много наблягаше на професионализма, тоест, на подбора на хората, без конкурс, предвиден по особен ред, ще се назначава нов директор на Българска телеграфна агенция? Извинявайте много, но щом сте 126.2 застанали зад принципа на професионализма, трябва да минете през всички фази на конкурс. Не може директно тази разпоредба, както е по отношение на телевизията и радиото, да упражни своето въздействие. Затова ви казах: Народното събрание може всичко само когато е в рамките на Конституцията. И си спомням една древна сентенция: "Знанието е ограничено, невежеството е безкрайно".
За какво в случая се поставя въпросът? В случая се касае за един силов метод, метода на извиване на ръцете. Аз ни наймалко не съм се съмнявал в един краен резултат, щом сте решили да пренебрегвате и Конституция, и закони, и всичко. Знам, че ще стане. Не съм толкова наивен да мисля, че моите думи биха ви развълнували. Но, поставя се един особено важен въпрос.
Тук един от преждеговорившите каза, че стоенето на досегашния директор и на сегашния директор... Господин председателстващ, моля Ви, въдворете ред в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: За да има ред, всички трябва да седнат по местата си. Иначе не мога да въдворя ред.
ЕМИЛ БУЧКОВ: ... на досегашния директор на Българската телеграфна агенция било против интересите на държавата. Допираме до старите, до болка познати методи и начини на мислене, че само едни хора, елит, могат да определят кои са интересите на държавата. Питам ви: защо трябва да се връщаме към тази първичност, към този диктат на мнения? 126.3
Интересите на държавата не могат да бъдат определяни от група хора, не могат да бъдат определяни от отделни личности! И щом това е така, за да има гаранция, че интересите на държавата трябва да бъдат спазени, трябва да се приеме един статут, едно решение от Народното събрание да се предвиди редът и да се извърши конкурсът за най-подходящ кандидат.
Искам да се обърна към всички вас и да ви припомня нещо. В момента, когато Александър Батенберг е принуден да абдикира, след като подписва абдикацията, той написва отдолу: "Бог да пази България!".
При тази постановка, която тук се очертава, аз ще ви кажа: обръщам се към Господ не да я пази, защото много започнаха да посягат към нея, но да я спаси, Бог да спаси България! (Ръкопляскания в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин Бучков. Други за изказване? Реплика? Имате думата.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги депутати! Като се ползвам от уместно напомнената ви от господин Михаил Неделчев практика от миналото да се убиват вестителите на лошите вести, ще ви изцитирам един стих от големия български поет Борис Христов...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Направете реплика на господин Бучков, господин Костов, много Ви моля!
ИВАН КОСТОВ: "Вместо дългоочакваната вест,
вятърът довя до нас
крилете на вестителя."
Какво ще ги правите тия криле, господа и дами?! (Ръкопляскания в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Други за изказване? Заповядайте, госпожа Стефанова. Много ви моля за тишина!
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС): Уважаеми господин председателю, уважаеми господин Бучков и уважаеми колеги от СДС! Обръщам се към тези хора, които уважавам, а към Вас, господин председателстващ, просто по задължение.
Господин Бучков, Вие сте един човек, който с напускането си на Парламентарната група на ДПС доказахте, че имате морал. СД/ВЙ 127.1 Именно заради Вашия морал, когато ми правите дуплика, обявете това, което мислите - че Вие не вярвате, че в България оттук нататък може да има демокрация; че господин Иво Инджев се отстранява от Българска телеграфна агенция именно заради това, да замлъкне гласът на истината за това, че комунисти от три парламентарни групи не искат истината от България да излиза, да не разберат по света, че тук има хора, които са готови лагери отново да открият, и такива, които да мислят за Батенберг, все още мислят за Баязид. Защото аз чух в един момент, когато, госпожа Шерифе Мустафа на незнаещ български език човек говореше: "А стига, а стига, няма да слушам тебе!" (Шум в залата)
И затова много Ви се моля, господин Бучков, във Вашата дуплика именно това да отразите - че Вие знаете, че тук започват репресии.
Благодаря ви. (Единични ръкопляскания в блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Трета реплика - господин Дърмов. И той е бивш от ДПС също, като господин Бучков. Двама се събраха... Имате думата, господин Дърмов.
Много ви моля за тишина!
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги! Взимам реплика във връзка с разсъждението на господин Бучков за безкрайността на посредствеността.
Господин Бучков е юрист. И в тази връзка той трябва да знае за силата на присъденото нещо. И той трябва да знае какво е постановил Върховният съд - най-висшата съдебна инстанция в момента, а именно: че въпросът за ръководството на Българска телеграфна агенция е от компетентността на Народното събрание.
Втория момент, на който искам да ви обърна внимание, и аз пак ще се върна на въпроса, когато ние писахме Конституцията, ние имаме проблема за последващ контрол от Конституционния съд. И в тази връзка вие не може да искате Конституционният съд да се произнася по акт, който ние въобще не сме приели.
И, трето, на което искам да ви обърна внимание, колеги. Вие тук правите една аналогия между Българска телевизия и Българска телеграфна агенция. Искам да ви обърна внимание, че проблемът с аналогията в правото го прилагаше господин Вишински. И след като има празнота... (Шум и реплики в блока на СДС) Ами точно така, господин Савов! Господин Вишински! И вие вървите по неговия път! 127.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много ви моля за тишина, колеги!
МИРОСЛАВ ДЪРМОВ: Що се отнася до тази празнота, трябва отново да ви обърна внимание, господа от СДС, че ние имаме пряко действие на Конституцията. И този въпрос е решен в Конституцията.
Това е относно безкрайността на посредствеността.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Господин Бучков... Приключиха репликите. Имате право на дуплика до две минути, господин Бучков.
ЕМИЛ БУЧКОВ (независим): По отношение репликата на госпожа Свободка Стефанова няма какво да кажа, тъй като това, което беше необходимо, аз го казах. Ако има някои, които не желаят да го разберат или не могат, то си е за тяхна сметка.
По отношение на репликата на господин Дърмов. Смятам, че или той иска да говори за правото, обаче не знае как да постави въпроса, или иска само да се противопостави.
Върховният съд изрично приема, че не е компетентен. Което означава, че Народното събрание е компетентно. Но как? Питам как? След като е предвидено в – 6, че до създаването на закон ще се действа по правомощията, а правомощията са били винаги с един временен статут, означава, че действията на Народното събрание няма да бъдат преки само въз основа на – 6, а трябва да има правила за това. Това означава, и това не е никаква аналогия, това е логиката на смисъла на текста.
Разберете, правното мислене не на всеки се отдава. Но в крайна сметка трябва човек да разбере, че винаги може да излезе на тази трибуна и да се противопостави, да наплюе, да обругае.
Истината е една: ако вие всички тук милеете за България, разберете: ние трябва да бъдем правова държава! Защото в противен случай това е бумеранг, за който някога някой ще съжалява.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Бучков.
За изказване има думата народният представител Александър Карадимов.
Господин Мицев, Вие? С 8 минути разполагате. Може да ги разделите на две. Господин Карадимов, да се съобразите, че желае да се изказва и господин Мицев. 127.3
АЛЕКСАНДЪР КАРАДИМОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми колеги... (Реплика от блока на ПС на БСП: Няма време!") Има време! Има време за всичко! Жалкото е, че времето вие го използвате за погазване на Конституцията и на законите, действащи в нашата страна.
Изказването ми ще започне по един много важен пункт. Господин Дърмов за кой ли път си позволи да демонстрира правен нихилизъм.
Едно пояснение, което съм длъжен да направя. Върховният съд не е органът, който може да сезира Народното събрание. Само Конституционният съд има право да тълкува Конституцията! Това, че Върховният съд в своите мотиви на решението, с което отменя заповедта на Беров, си позволява да предлага на Народното събрание да се произнесе, няма никаква правна стойност. В тази част мотивите са нищожни. Единственият орган, който може да стои над Народното събрание, е само Конституционният съд.
Вчера госпожа Шерифе Мустафа си позволи да каже и нещо друго, излагайки мотивите към решението, което, уви, може би някои ще трябва да гласуват - че случаят с Иво Инджев бил надълго и нашироко обсъждан.
Самата Комисия по радио и телевизия, госпожо Мустафа, прие тезата, изказана от мен от името на народните представители на Съюза на демократичните сили, че Постоянната комисия по радио и телевизия няма правомощия по отношение на БТА. Там не беше обсъждан проблемът с господин Инджев, нито имаше обсъждания по отношение на предлаганата от вас кандидатура. И това е факт.
И искам, тъй като мълчанието на трите парламентарни групи и на техните представители е повече от странно за мен, да запитам най-сетне: ако ще има гласуване днес, умолявам поне един от вас да стане и да се позове на нормативен акт, бил той законов или подзаконов, или просто да се позове на една правна норма, за да обясни кое ни дава основание да приемаме такова решение. 127.4
И последният въпрос, който аз не мога да не задам. Добре, има кандидатура, господин Стефан Господинов, но Бога ми, нима той някъде е обсъждан. Нима ние нямаме право да преценим неговите качества. И също един въпрос, който не може да не възникне. Става въпрос за национална масмедия. Лично ме вълнува един проблем, който надълго е бил обсъждан в Постоянната комисия по радио и телевизия по съвсем други теми. Има ли той съпричастност към тайните ни служби? Един въпрос лично към него, има ли изявления две седмици, преди да бъде свалено правителството на Съюза на демократичните сили, изявление, направено от него пред германски журналисти, че в срок от две седмици правителството на СДС ще бъде съборено. И това е направено като държавен служител. Един от подначалниците в Българска телеграфна агенция. Това е. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата народният представител Маргарит Мицев.
РЕПЛИКА: Той е прозорлив.
АЛЕКСАНДЪР КАРАДИМОВ (СДС): Той е прозорлив, но си е позволил да атакува правителството, за което вие сега атакувате господин Инджев.
МАРГАРИТ МИЦЕВ (СДС): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги народни представители! Още малко остава на това Народно събрание, часове да работи до ваканцията. Знаете ли, аз лично не поддържам господин Иво Инджев.
РЕПЛИКА: Бивш комунист е.
МАРГАРИТ МИЦЕВ: Разбира се, че е бивш комунист. Единадесет години е бил партиен член и от семейство на активни борци против фашизъма и капитализъма, както казваше вашият вожд Тодор Живков.
КЛАРА МАРИНОВА (от място): И твой беше.
МАРГАРИТ МИЦЕВ: Мой не е бил никога, по простата причина, че аз никога не съм имал връзки с вашата партия. И нито един човек от моето семейство не е имал връзки с вашата партия. Но, знаете ли, нека да направим така, да не правим Иво Инджев герой. Поради тази причина отново за кой ли път повтарям едно предложение. Има един-единствен орган в тази страна, който може да тълкува Конституцията и онези неуредени от правната система въпроси. Ние няма тук с вас да се правим на онези десетина души, господин СМ/ЛТ 128.1. Дърмов, който казва, че прилагането на правото по аналогия е било измислица на Вишински. Има тук много хора юристи в тази зала и знаят какво е казал Лупиян: "Децин вири легивус скрибундис". Затруднявам, защото е много по-лесно да се учи примерно съветско конституционно право. Мисълта ми е следната. Нека Конституционният съд да се произнесе. Не, госпожа Маринова, аз изключително много Ви обичам, защото сте една от най-елегантните жени в този иначе неелегантен парламент. Но знаете ли, такива намеси от Ваша страна в момента не са полезни. Явно, че има големи празнини в нормативната уредба. И единствено по тази нескопосано направена Конституция може да се произнесе Конституционният съд. А дай Боже, и аз ви го казвам и ще бъда прав, че след дветри години, като се възстанови Търновската конституция, няма да има нужда от това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви. Имате още две минути възможност да се изказвате. Желаещи няма.
Моля народните представители да влязат в залата. Пристъпваме към гласуване.
Господин Мулетаров, много Ви моля, елате на трибуната. Вие докладвахте вчера.
Моля обявете режим на гласуване. Първо трябва да прочетем решението.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Решение на Народното събрание за освобождаване и избиране на главен директор на Българската телеграфна агенция.
Народното събрание като взе предвид, че Българска телеграфна агенция е национална институция, на основание чл. 86, ал. 1 и – 6 от преходните и заключителни разпоредби на Конституцията на Република България
Р Е Ш И:

1. Освобождава Иво Любомиров Инджев от длъжността главен директор на Българската телеграфна агенция.
2. Избира за главен директор на Българската телеграфна агенция Стефан Господинов.
НИКОЛА ВАСИЛЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателстващ. Аз предлагам две неща. Тъй като решението се състои от две части, едното за освобождаване, другото за избиране, двата текста да бъдат подложени отделно на гласуване. 128.2.
Предлагам в точка втора следните редакционни промени.
Избира за временно изпълняващ длъжността главен директор на Българска телеграфна агенция господин Стефан Кожухаров до провеждане на конкурс, но не по-късно от 20 октомври 1993 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не е ново предложение. Те се гласуват по реда на постъпването. Първо ще гласуваме това, което е постъпило преди Вашето предложение, и тогава вече ще се върнем към това.
Нека да гласуваме на части.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Господин председател, за мен това е ново трето предложение извън прочетените.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нека да гласуваме точка първа включително.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Точка първа реши: освобождава Иво Любомиров Инджев от длъжността главен директор на Българската телеграфна агенция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля режим на гласуване. Да гласуваме цялото решение, включително и точка първа.
Гласуваме точка първа за освобождаването на Иво Инджев. След това ще гласуваме за назначаването, кой ще бъде ще решава залата. Всеки народ избира някои хора в парламента, без да ги познава, господин Мицев. (Шум в залата)
Моля прекратете гласуването и посочете резултата. От гласували общо 212, за 133, против 70, 2 се въздържат. Дайте по парламентарни групи.
Господин Мулетаров има думата. Точка втора от решението, което се предлага. 128.3.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Точка втора от проекта за решение, внесен първоначално от групата народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да.
ДОКЛАДЧИК СПАС МУЛЕТАРОВ: Точка втора: "Избира за главен директор на Българската телеграфна агенция Стефан Господинов".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля режим на гласуване.
МАРГАРИТ МИЦЕВ (встрани от микрофоните): Дайте поне да прочетем какъв е тоя човек бе!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Де да го знам бе, Мицев, защо питаш мене бе? За всичко питате председателстващия.
Моля, режим на гласуване, гласуваме за точка втора от решението. Ако се отхвърли това предложение, ще гласуваме за следващото. По реда на постъпването, господин Даскалов.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (встрани от микрофоните): Искам думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не, гласуваме, моля Ви се! Гласуваме в момента. (Спор на трибуната между господин Владислав Даскалов и председателстващия господин Кадир Кадир)
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (встрани от микрофоните): Редът на постъпването е на допълнителните постъпления, тъй да се каже. А има тука, то идва от предложителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Аз пък иначе го разбирам. Да!
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (встрани от микрофоните): Е, не искате, разбира се! То нямаше нужда и от решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Даскалов, пречите на работата на председателстващия и ще Ви отстраня от залата.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (встрани от микрофоните): Ами отстранете ме, то всички пътища към... водят...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Така ли, Вашият път не знам накъде води.
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (встрани от микрофоните): Много добре води.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много Ви моля, напуснете трибуната! (Неразбираема реплика от Златка Русева) В Турция желаете всички да ходите, госпожа Златка, но не и аз! (Неразбираема реплика от Златка Русева) Да, добре че не ви отварят границата. (Весело оживление и смях в залата) Само че там парламентът не е в ред и сигурно... (Ръкопляскания от блока на БСП, весело оживление в залата) МС/ЛТ 129.1.
ЗЛАТКА РУСЕВА (встрани от микрофоните): Там няма полуграмотни...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Каквото повикало, такова се обадило. Много Ви моля!
СТЕФАН САВОВ (от място): Ти турски парламент ще защитаваш или български?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Тя мен къде ме изпраща, господин Савов? (Шум и реплики в блока на СДС)
Първо съветвай заместничката, господин Савов, много Ви моля! Много Ви моля! Много Ви моля!
ЗЛАТКА РУСЕВА (встрани от микрофоните): Продължавай, продължавай, цяла България те слуша!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: А тебе кой те слуша? Само аз те слушам. (Шум и реплики в блока на СДС)
ВЛАДИСЛАВ ДАСКАЛОВ (встрани от микрофоните): Далеч, далече, далече се отива по този начин. Много далече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо гласували 208, за 113, против са 74, 21 се въздържат.
Давам половин час почивка. (Звъни)
(11 ч.)
129.2.
(След почивката)

11 ч. и 40 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (Звъни): Продължаваме заседанието с точка втора от раздел втори, който след гласуването ви стана раздел първи.
Точка втора е ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ГАРАНЦИОННО СЪГЛАШЕНИЕ (ПРОЕКТ "ЕНЕРГИЯ") МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.
Моля господин Джеров или някой от заместниците да докладва.
Заповядайте, господин Савов.
СТЕФАН САВОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Във връзка с честването на 90-годишнината на Илинденско-Преображенското въстание декларирам от името на Парламентарната група на СДС, че дълбоко почитаме и се възхищаваме както от делото, така и от жертвите на тази българска епопея. Тя бе дело на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, дело на българите от тези краища.
Ние, както нашите бащи и деди, винаги сме били съпричастни към това величаво дело на българския народ. Ние ще участваме активно във всички инициативи, свързани с честването.
Но същевременно не забравяме, че БКП, на която голяма част от вас са били членове и на която вие сте наследници, предадоха костите на Гоце Делчев и архивите на ВМРО на маршал Тито. Ние не забравяме, че комунистите искаха да денационализират българите от Пиринския край и за осъществяването на тази цел допуснаха емисарите на маршал Тито да действат в тези чисто български краища. Ние не можем да забравим, че след 9 септември 1944 г. органите на милицията поведоха жестоки гонения против членовете на Вътрешната македоно-одринска революционна организация и видни нейни лидери, включително сина на националния герой полковник Данков. Те бяха избивани като кучета по софийските улици. Хиляди българи от Македония бяха пратени по затвори и лагери, само поради това, че по време на режима на БКП показваха по решителен начин своето българско самосъзнание.
В деня на честването на 90-годишнината на ИлинденскоПреображенското въстание ние се прекланяме дълбоко и пред тези жертви на българския комунизъм. СБ/ЛТ 130.1.
Благодаря ви. (Ръкопляскания в СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Савов.
Никой няма да избяга от най-жестокия съдник - това е историята.
Имате думата, господин Бучков.
МАРГАРИТ МИЦЕВ (от място): И това има връзка с историята.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: С всичко. Историята има връзка с всичко.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Внасяме за първо четене проект на закон за ратифициране на Гаранционно съглашение (проект "Енергия") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие.
Законодателната комисия, след като разгледа Гаранционното съглашение (проект "Енергия") прие, че същото съглашение не противоречи на Конституцията и на законите и може да бъде прието.
По този проект има становища на Комисията по външната политика, на Комисията по енергетиката и енергийните ресурси и на Комисията по бюджета и финансите, които изказват своето позитивно отношение на така предложения проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Бучков.
Уважаеми колеги, аз проверих лично и тъй като и становището на Комисията по бюджета и финансите е положително, и становището на Комисията по външните работи е положително, и становището на Комисията по енергетиката и енергийните ресурси е положително, не се налага поотделно да вземат отношение.
Който желае, да се изкаже.
Има думата народният представител Иван Куртев.
ИВАН КУРТЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да помогна на събранието да не извърши поредното нарушение, тъй като становище на Комисията по външната политика няма, вчера, по време, когато имаше пленарно заседание, от правилника много добре знаем всички, че не може по това време да се провеждат заседания на комисиите, са събрани няколко души от комисията. А комисията не се е събирала и не е приемала никакво становище. 130.2.
Аз не оспорвам правилността на становището, просто процедурно такова заседание не е провеждано и няма редовно прието становище от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Куртев. Пред мен се намира писмено становище, подписано от господин Юнал Лютфи, и това дава основание да продължим работата по законопроекта.
Заповядайте, господин Ишпеков.
ФИЛИП ИШПЕКОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, дами и господа народни представители! Искам да внеса яснота. Вчера от тази трибуна беше обявено, че в почивката, през почивката на Народното събрание се обяви кратко заседание на Комисията по външната политика. На това заседание въпреки молбите, които бяха отправени чрез секретарката, колегите от Съюза на демократичните сили отказаха да участват. На заседанието, на което бе разгледан този въпрос, присъстваха 15 членове на Комисията по външната политика, което означава, че решението е напълно законно.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Ишпеков.
Кой иска думата по законопроекта?
Има думата народният представител Пламен Денчев.
ПЛАМЕН ДЕНЧЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Становището на Комисията по енергетика и енергийни ресурси е раздадено на господа народните представители, затова аз няма да го чета цялото. Искам само да обърна внимание на това, че комисията подкрепя, има решение, с което предлага на Народното събрание да ратифицира този договор. Напомням ви, че крайният срок за ратифицирането е 17 август.
Искам да подкрепя и изказването на заместник-председателя на Комисията по външната политика за това, че комисията проведе редовно заседание. Това, което твърди господин Куртев, не е вярно.
ИВАН КУРТЕВ (от място): Вие присъствахте ли, та знаете? 130.3.
ПЛАМЕН ДЕНЧЕВ: На това заседание присъствах аз, присъства и председателят на Комитета по енергетика. Беше обсъден законопроектът и беше прието съответно становище.
Аз моля уважаемите народни представители да гласуват за ратифицирането на този договор.
Благодаря.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Приканвам народните представители да приемат на първо четене проекта на закон за ратифициране на Гаранционното съглашение (проект "Енергия") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие и след това незабавно да пристъпим и към второ четене на този проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Бучков.
Не е ли редно поне да прочетем текста, преди да го гласуваме? Той е с член единствен. Добре, вие го знаете.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: На първо четене се гласува по принцип.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Обявете режим на гласуване. Гласувайте за приемането на този законопроект.
От общо гласували 157 народни представители за 135, против 3, въздържали се 19.
Приема се законопроектът на първо четене.
Господин Бучков направи предложение, което е на основание чл. 65, ал. 2 от правилника да подложим на разглеждане на второ четене законопроекта в днешното заседание на парламента.
Които са за приемането на това предложение, моля да гласуват.
От общо гласували 153 народни представители, за 138, против 8, въздържали се 7. 130.4.
Поставяме на разглеждане за второ четене проектозакона за ратифициране на Гаранционно съглашение (проект "Енергия") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Имате думата, господин Бучков.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Пристъпваме към второ четене на законопроекта. Първо, заглавието: "Закон за ратифициране на Гаранционно съглашение (проект "Енергия") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие". Това е заглавието на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Моля ви, режим на гласуване. Гласуваме за заглавието на закона.
От общо гласували 161 народни представители за 152, против 3, въздържали се 6. Приема се заглавието.
Имате думата за член единствен, господин Бучков.
ДОКЛАДЧИК ЕМИЛ БУЧКОВ: Член единствен: "Ратифицира Гаранционното съглашение (проект "Енергия") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 21 май 1993 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Благодаря Ви, господин Бучков. Моля режим на гласуване. Гласуваме член единствен, така както беше докладван от заместник-председателя на Законодателната комисия.
От общо гласували 169 народни представители за 149, против 2, въздържали се 18. Законът за ратифициране на Гаранционното съглашение (проект "Енергия") между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие е приет на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Уважаеми колеги, съгласно решението на Народното събрание, което представлява неразделна част от Правилника за работа на Народното събрание, пленарните заседания са разпределени: една трета за втора част, две трети за първа част от програмата. Започнахме същинска работа в 10 часа, час и половина имаме за втора част, която днес мина като първа, а за първа част имаме 3 часа, това означава от 12 часа до 15 часа.
Преминаваме към работа по първата част, като спаднахме почивката, тя не се включва в това време. Имате думата, госпожо Велчева. БП/ЛТ 131.1.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Наистина има такова решение на Народното събрание, но има текст от правилника, който е повисш акт, и този текст от правилника повелява, че Народното събрание може да реши друго. Ние днес удължихме времето. По част първа има само две точки, за които има готовност да бъдат гледани. Това са измененията в Указ 56 и Законът за изменение на данъка върху оборота и акцизите. Разглеждането на тези две точки не би отнело повече от един час, а дори и по-малко. Затова процедурно ние предлагаме да продължим работата по част втора, която винаги е била пренебрегвана, често прекъсвана от почивките на някои хора с икономически интереси, и мисля, че там предстоят две изключително важни точки, които не могат да бъдат отлагани след ваканцията. Затова моля да поставите на гласуване това процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Велчева. Каква е ситуацията. С времето ситуацията е такава, каквато я представи господин Кадир. Обаче по изключение Народното събрание, тъй като в днешния дневен ред то включи точки, които не се предвиждаха като точки, тъй като то има една работна програма за седмицата, а днес примерно се предлага да влезе точката за ратификация и т.н., тоест в такъв смисъл, тук е и господин Вълчев, ние можем да допуснем това изключение, като подчертаем изрично, че то е само изключение, което се крепи единствено на волята на народните представители, ако те изразят такава воля, и да пристъпим към гледане на точката за отчета на Българската народна банка и към следващата - за избиране на ръководството на банката, тъй като ние не можем да си позволим лукса да отиваме на почивка на море и на планина, а някои ще отидат и в чужбина, а да оставим точно тези, които пазят парите на България, да се пекат на друг огън.
(Оживление, частични ръкопляскания от блока на СДС)
В този смисъл аз ви моля единодушно да гласувате за това да пристъпим по изключение към разглеждането на тези две точки. Моля гласувайте.
От общо гласували 182 народни представители за това предложение 158, против 15, въздържали се 9. Приема се.
Комисиите са дали своето становище. Направено е експозе от господин Вълчев. Ако няма други заявки за изказване, проекто131.2. решението е раздадено и то гласи, че Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 1, ал. 2 и чл. 54 от Закона за Българската народна банка реши:
Приема годишния отчет на Българска народна банка за 1992 г.
Това е текстът на решението. Господин Мичковски, имате думата. Заповядайте. 131.3.
АСЕН МИЧКОВСКИ (НСД): Благодаря, господин председателю. Уважаеми дами и господа! Аз съм абсолютно съгласен с предложения текст на проекторешението. Но мисля, че то трябва да бъде допълнено с преоформянето на тези 2 млрд. и 800 млн., така както е според изискванията на – 11 от Закона за бюджета за 1992 г. Професор Вълчев е тук и аз ще го помоля да даде обяснение, ако това не стане, дали се затрудняват взаимоотношенията с бюджета, защото това е важно. Просто това е моето предложение, аз го направих и вчера - в проекторешението да бъде включена и т. 2 в този смисъл, за да може нещата да бъдат уредени докрай, така както трябва.
Това е моето предложение. Иначе съм абсолютно съгласен с предложения текст за приемане на отчета на Българската народна банка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Мичковски. Има думата господин Венцеслав Димитров. След това - господин Иван Костов. Заповядайте.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Уважаеми господин председателю, колеги! Ние в Комисията по бюджета и финансите разгледахме тази възможност, още повече че Законът за държавния бюджет ни задължава да вземем някакво отношение.
Ние сме на мнение, че когато вземем това решение, което Вие прочетохте, т.е. приеме отчета за банката, мисля, че си изпълняваме задълженията.
Обикновено задълженията, които произтичат от държавния бюджет за миналата година, се приемат със следващия държавен бюджет. Тук, в парламента, ще се гласува и тогава ще се реши въпросът с преоформянето на държавния дълг, господин Мичковски, както направихме тази година с дълга, който се е формирал през 1990 г. Когато влезе новият бюджет, с него ще се гледа старият бюджет и тогава именно ще се гласува. Защото на практика вие искате да направим едно частично решение за санкциониране на това, което е станало миналата година, което ще е съставна част от държавния бюджет за миналата година. А отчета нито сме го виждали, нито сме го разглеждали, нито сме го дискутирали. И становището на комисията беше този въпрос да го решим СД/МП 132.1 с отчета за държавния бюджет за 1991 г. Тогава ще решим да го оформим.
А сега, мисля, че ние си изпълняваме задълженията, като приемем отчета. В отчета, сега спорно или не, има и други начини на записване на тоя дълг на процедиране. Така или иначе, с приемането на отчета ние се съгласяваме с това, което предлага банката, и на практика с решението на нейния управителен съвет. Въпреки че има и друга възможност, обаче аз сега не искам поради напредване на времето да запознавам всички народни представители, още повече че материята е техническа, с един такъв специфичен проблем как би могъл евентуално да бъде решен.
Затова аз предлагам, и такова е становището на комисията, решението да бъде, каквото го прочете нашият председател. А това, което Вие казахте, ще стане, обаче след като се гласува приемането на държавния бюджет за 1991 г. Тогава на практика става оформянето на дълга. Още повече че за Министерството на финансите (обръщам се към хората, които подкрепят това правителство, от парламентарното мнозинство) ще е по-удобно да плаща 1 млрд. лихви по-малко тази година. Инфлацията ще бъде по-малка и т. н., да не ви казвам какви са последиците.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Венцеслав Димитров.
Господин Иван Костов иска думата. Заповядайте.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председателю! Тъй като въпросът се повдига, аз бях склонен да не взимам думата за изказване, ще използвам да направя една малко по-дълга реплика.
През декември миналата година и януари тази година БНБ публикува много информационни бюлетини, в които съобщаваше за най-различни свои дребни плащания и решения, но не огласи на обществеността Решение # 361 от 18 декември 1992 г., което е може би най-важният имуществен акт на управителния съвет, взет през последните две и половина години. В него е ключът и за решаването на този спорен въпрос, свързан с искането за оформяне като държавен дълг на 2 млрд. и 800 млн. лева. 132.2
С това решение Българската народна банка помага на Стопанска банка да поеме дългове и лихви на Комитета по енергетика в операции за редукция на лоши кредити по 234-то постановление от 24 ноември 1992 г. Тогавашният заместник-министър председател господин Илко Ескенази наистина благодари на банката с писмо, че е отписала за сметка на резервите си кредит за енергетиката в размер на 7 млрд. и 43 млн. лв. Но както личи от въпросното решение, тя не е направила това. За сметка на резервите е отписала само 2 млрд. 993 млн. лв. Срещу провизии е опростила дължими, но неизплатени и капитализирани през 1991 г. лихви в размер на 1 млрд. 628 млн. лв. и е отнесла в загуба несъбрани и подлежащи на капитализиране през 1992 г. лихви за 2 млрд. 610 млн. лева.
Последната сума е дължима от Стопанска банка. И ако не е решението от 18 декември 1992 г., Българска народна банка трябва да я отчете като приход, както правят всички банки по света и както е направила тя със съответната сума през 1991 година. Тогава тя е постъпила така с 2 млрд. 558 млн. лв.
Решението препятства Българската народна банка да изпълни задълженията си по Закона за държавния бюджет на Република България за 1992 г. И по тази причина тя внесе 3 млрд. 220 млн. лв., а не 5728,8, както беше обявено в закона. Или реализира неизпълнение в размер на 2 млрд. 508 млн. и 800 хил. Т.е. приблизително толкова, колкото е поела доброволно като загуба от Стопанска банка, съответно от Комитета по енергетика.
Ако Българска народна банка постъпи както миналата година, тя ще реализира приход от 2 млрд. 610 млн. лв. капитализирана лихва от Стопанска банка и ще внесе в бюджета сума от 1 млрд. 957 млн. лв., след като се удържат 25 на сто за резерв. Тогава Министерството на финансите ще върне обратно същата сума в банката срещу дължимите за 1992 г. лихви. И това ще увеличи годишните й приходи и с тази сума. В резултат БНБ ще има 16 млрд. и 13 млн. приходи, а не както сега е записано в отчета - 11 млрд. 446 млн., и ще има превишение на приходите над разходите не от 2 млрд. 122 млн., а 6 млрд. 689,5 млн. лева. 132.3 След това банката може вече да удържи нормативно разрешените резерви и провизии. По всяка вероятност ще й остане сума достатъчна да се издължи на бюджета, съгласно закона.
Моето предположение е, че дори ще надвиши установената от закона вноска. Това ще позволи на свои ред Министерството на финансите да изпълни своите задължения по лихвите. В резултат, няма да има това искане за увеличаване на държавния дълг с 2 млрд. 846 млн. лв. и няма да се утежни обслужването на дълга през тази година.
Второ, банката отново ще разполага с резерви и провизии, с които да извърши опростяването на несъбраните лихви на енергетиката, а бюджетът ще приключи редовно.
И трето, основните цели на паричната и фискална политика ще бъдат постигнати и няма да се допусне нарастване на дефицита, държавния дълг и паричната маса.
Във връзка с това и без да навлизам в подробности, аз бих излезнал с контрапредложение. В решението на Народното събрание Българска народна банка да се задължи да вземе операциите по описания и предложения от мен начин.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Костов.
Заповядайте господин Парамов.
КОЛЬО ПАРАМОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Отчета на Българската народна банка за 1992 г. представлява един аналитичен синтез за дейността на националната ни банкова институция и бих казал пример по който би следвало да се готвят всички останали държавни документи. В самото начало е редно да отбележим сериозната ангажираност на ръководството на банката през 1992 г., да прокара чрез водещата национална банкова институция възможните условия и набележи мерки на осъществяването необходимите мероприятия по устойчивото стабилизиране на българските финанси, а оттам и по осигуряването на възможности по осъществяването на цялостната държавна реформа.
Високата оценка в това преходно време, заслужава труда на членовете на управителния и пленарния съвет, отдаден преди всичко на категоричен професионализъм и безкомпромисност към СМ/ЙА 133.1 всеки, който чрез действията си е поставил под съмнение реализацията на банковите задачи и ангажименти, към нормалното функциониране на финансовия ни пазар.
От отчета е видно, че Българската народна банка през 1992 г. е съобразявала дейността си с основните тенденции в развитието на световната икономика. Отчитала е както възможностите, така и взаимодействията си с международните валутно-финансови кредитни институции, в контекста на това, че България е в Източна Европа при сложна балканска обстановка и редица негативни международни сложили се фактори.
Особено място в отчета заема общата характеристика на икономиката. Включва брутния вътрешен продукт, заетостта, доходите и потреблението, цените и ценовата политика, влиянието на външната търговия, възможностите на платежния баланс и на цялостния външен дълг.
Отразен е основният извод, че продължаващият спад на брутния вътрешен продукт, отразява дълбоката икономическа депресия, съпътстваща прехода от централно планирано към пазарно стопанство, който се осъществява в условията на бавни структурни промени на макро равнище в общи линии неблагоприятна и непрекъснато усложняваща се външна среда и ограничено чуждестранно финансиране.
От този извод се налагат и най-сложните проблеми пред страната ни свързани със спада, заетостта през 1992 г., а оттам и редица влияещи социални фактори.
Особен интерес представлява проследяване на разходите за потребление и рязката промяна на структурата на общите разходи за потребление на домакинствата, отразени в отчета.
Динамиката на вноса и износа също се характеризира в отчета.
Сериозен момент е третирането на проблема за външния дълг. На фона на аматьорските и политически спекулации за външния дълг, отчета посочва, че съотношението на сумата на външния дълг към брутния вътрешен продукт спада от 173 на сто през 1991 г. на 152 на сто през 1992 година. В същото време външният дълг на Република България се равнява на 296 на сто от експортните приходи за 1992 година. 133.2
Важен раздел в отчета на Националната банка е валутната политика. А това какви цели се преследват, чрез определена валутна политика подчинена на определен валутен режим, по това какви резерви във валута се осигуряват, за да има страната спокоен валутен пазар, чрез относително стабилен валутен курс зависи цялостния механизъм на този толкова сложен финансов ритъм.
Специалистите от западните финансови централи с охота отбелязват стабилността в това отношение, отчитайки структурата на пазара, според вида на валутата, количествените параметри на валутния пазар, интервенциите на Българска народна банка за изграждането на сезонните колебания.
При тези условия, през 1992 г. в България се отбелязва в отчета - движението на валутния курс показа относителна стабилност на лева на валутния пазар в страната.
Определено място се отделя също така и на фискалната политика. Наред с другите дейности през 1992 г., Българска народна банка осигурявала на съответния банков надзор с помощта на специалистити от Съединените американски щати, Федералната резервна система,консултации по линия на Международния валутен фонд, по оптимизиране на текущия контрол, лицензиите. Българска народна банка е развивала през периода и активна емисионна издателска дейност.
В заключение на представения за обсъждане отчет на Националната ни банкова институция са включени основните насоки на паричната политика за 1992 година. Осигурените приложения към представения отчет допълват цялостната информационна база за дейността на банката през 1992 година. А по датно споменатите по-важни решения на управителния съвет правят отчета на банката пълен и комплексен. Едно доказателство, че нашата национална банка не се влияе от политически конюнктури.
Отчитайки положителните страни на отчета, ние не можем да пропуснем възможността да зададем някои важни според мен въпроси на ръководството на Националната банка, а именно:
Един базисен въпрос, който не успяхме да развием през 1992 г. и ни касае достатъчно е каква е общата оценка в областта за привеждане на българската банкова практика към световните банкови стандарти.
Второ, очевидно е, че за всички нас, ние българите не получаваме онези банкови услуги от банките, които на Запад се 133.3 осигуряват на всички клиенти.
В България знаем, че започна да се развива един фондов пазар. Българска народна банка засега остава безучастна. Какво се мисли да се направи в тази насока?
По цял свят централните банки са много активни към фондовите пазари.
По касовото изпълнение на бюджета, за което говори господин Костов, поначало ще има спорове и различни становища, включително и по някои от техническите детайли. Примера със Стопанска банка и прехвърляне на 2 млрд. 610 млн. лв. е очевиден. В този смисъл, какво би направила Българска народна банка, за да подобри своята работа за тази година по касовото изпълнение. Как през настоящата година Българска народна банка ще гарантира на бюджета своевременна информация за състоянието по точните остатъци по сметките, т.е. по салдата и оттам да се направят едни точни прогнози във връзка с развитието на цялостната банкова система.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Парамов.
Моля режим на гласуване. Гласуваме текста на проекторешението, а именно: Народното събрание на основание прочетените вече членове реши: приема годишния отчет на Българската народна банка за 1992 година.
Моля режим на гласуване. Моля гласувайте.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 170 народни представители, за това решение на Народното събрание 169, против 1 народен представител, въздържали се няма. Приема се.
Госпожа Мустафа процедурен въпрос.
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (от място): Стига с тези турски номера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля ви за спокойствие в залата.
Преди да преминем към следващата точка давам думата на госпожа Мустафа.
ШЕРИФЕ МУСТАФА (ДПС): Благодаря Ви господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, от името 133.4 на парламентарната група на Движението за права и свободи искам половин час почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Давам половин час почивка. След това всички в залата продължаваме по същата точка за банката. (Звъни) 133.5
(След почивката)

12 ч. и 55 м.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, народните представители да заповядат в пленарната зала! Заседанието продължава. (Звъни)
Продължаваме заседанието. Пристъпваме към следващата точка от дневния ред -
ПРОЕКТОРЕШЕНИЕТО ЗА ИЗБИРАНЕ НА УПРАВИТЕЛ И ПОДУПРАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
Моля, вносителите да изнесат мотивите на проекторешението!
ВЕРЖИНИЯ ВЕЛЧЕВА (СДС): Благодаря, господин председател! Трябва само да напомня, че мотивите за това проекторешение бяха излагани в пленарната зала, но пак се намери парламентарна група, която да поиска почивка точно преди самото гласуване.
Аз мисля, че мотивите са ясни. Те бяха дискутирани и получиха единодушното одобрение както на Комисията по бюджет и финанси, така и на Законодателната комисия. Става дума за един пропуск на Народното събрание след приемането на Закона за Българска народна банка. Нито в самия закон, нито с някакъв специален акт на Народното събрание беше уреден статута на ръководството на банката. И ако старият указ за БНБ предвиждаше ръководство в състав председател и двама заместник-председатели, то закона за БНБ предвиди вече управител и трима подуправители.
Наложително Народното събрание сега да гласува проект за решение за избиране на управител и подуправители на БНБ, тъй като става дума за един пропуск на Народното събрание да реши този въпрос. И аз мисля, че тъй като мотивите вече бяха излагани в залата, не е необходимо ние подробно да се спираме на тях. Този въпрос беше дискутиран. Мисля, че Народното събрание може да пристъпи към гласуване като предлагам и следната процедура, именно от името на вносителите, тъй като досега имаше избрани председател и двама заместник-председатели и отделно изпълнителен директор. МС/АН 134.1
Аз предлагам да гласуваме ан блок за председателя и двамата заместник-председатели да бъдат избрани за управител и подуправители и отделно да гласуваме за изпълнителния директор като подуправител.
Мисля, че има логика в едно такова предложение, защото ако за първата част - за председателя и заместник-председателите има основание донякъде да се предположи, че автоматично влизат във функциите на управител и подуправители, то за изпълнителния директор едно такова тълкуване е по-трудно възприемчиво. Затова предлагам тази процедура на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на госпожа Велчева! Други мнения и становища? Господин Димитров, заповядайте
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Аз искам да конкретизирам имената на кандидатите. Това са тези, които в момента изпълняват съответните функции, посочени от госпожица Велчева и да прочета проекта за решение.
Той е раздаден на народните предсавители на 4 март. Има следният текст.
"Р Е Ш Е Н И Е

за избиране на управител и подуправители на

Българска народна банка

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 71 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 12, ал. 1 от Закона за Българската народна банка
Р Е Ш И:..."

Ще го прочета така, както предложи госпожица Велчава, от две части, съответно най-напред първата част се състои от предолженията за управител и двама подуправители и втората част за още един подуправител, защото Законът за БНБ предвижда трима подуправители.
"1. Избира Тодор Вълчев за управител на Българската народна банка.
2. Избира Ганчо Колев за подуправител на Българска народна банка.
3. Избира Милети Младенов за подуправител на Българската народна банка". 134.2
И втора част - "Избира Емил Хърсев за подуправител на Българска народна банка".
Предложението е първите трима - управитела и двамата подуправители, които сега изпълняват функцията заместник-председатели, избрани са от Великото народно събрание за заместникпредседатели - тримата да бъдат гласувани ан блок.
И сега, който изпълнява длъжността изпълнителен директор Емил Хърсев отделно да бъде гласуван за подуправител.
Това е нашето предложение. Разбира се, ако има други предложения може всяко едно от имената да бъде подложено отделно на избор, но мисля, че ще облекчим процедурата, ако първите трима бъдат гласувани ан блок и след това следващото предложение бъде гласувано отделно.
Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Димитров!
Други предложения очевидно няма. Моля, режим на гласуване. Пристъпваме към гласуване на проекторешението.
Гласуваме първо първа част - "Избира Тодор Вълчев, Ганчо Колев и Милети Младенов съответно за управител и подуправители на Българска народна банка".
Моля, гласувайте!
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 174 народни представители (ръкопляскания от блока на СДС). За това предложение 170, против няма, въздържали се 4 народни представители. Предложението се приема и с тава решение на Народното събрание.
Сега, гласуваме втората част - "Избира Емил Хърсев за подуправител на Българска народна банка".
Моля, режим на гласуване, моля, гласувайте това предложение!
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата! ("Е, е!", ръкопляскания от блока на СДС)
Гласували 176 народни представители, за това предложение 12, против 112, въздържали се 52. Предложението не се приема. Отклонява се. 134.3
С това тази точка от дневния ред е изчерпана. Част втора е също изчерпана.
Преминаваме към част първа от дневния ред. Имаме близо два часа още работа.
Моля, господин Джеров да заповяда в залата.
Господин Венцеслав Димитров ще докладва Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъка върху оборота и акцизите. Много важен законопроект. 134.4
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Господин председателю, правя най-напред предложение незабавно да се извести министърът на финансите. Аз мисля, че има няколко текста, които можем да приемем и без него, но после... Тук ли е? Нека да бъде поканен.
Колегите се обадиха, че господин Бисер Славков е тук. Тогава правя формално предложение да бъде поканен господин Бисер Славков в пленарната зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря. Моля режим на гласуване. Гласуваме предложението да бъде поканен в пленарната зала заместник-министърът господин Бисер Славков.
Моля, гласувайте това предложение.
От общо гласували 135 народни представители за 135, против няма, въздържали се няма.
Приема се.
Господин Димитров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Аз се затруднявам, че нямам предложенията. Момент да ги разгледам.
Доколкото знам, ние сме до – 2. Параграф 1 беше приет. И много моля колегите, които са направили писмени предложения, да сигнализират.
Параграф 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения.
Създава се нова ал. 2 със следния текст: "Размерът на данъка върху оборота, съответно на акциза за внесените в страната стоки се определя по ставки, установени в тарифите върху митническата облагаема стойност, увеличена с митните сборове".
Това беше точка първа.
Точка 2. Досегашната ал. 2 става ал. 3, т.е. нещо се добавя. Една алинея.
Колеги, ако има предложения, моля ви се, улеснете нашата работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Има думата за процедурно предложение госпожица Русева.
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Моето процедурно предложение не е предложение, а е питане, ако мога така да го кажа, въобще и от името тук на всички. Вие казахте, че има някакви предложения от първо четене, които господин Димитров търсеше. Аз разбирам, че искате бързо да се приеме този закон, той безспорно е много СБ/ЛТ 135.1. важен, но имаме ли право, освен че сме в този състав, без да са минали през комисиите предложенията за второ четене, сега да ги гласуваме. Аз не знам имало ли е заседание.
Това е моето питане.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Госпожице Русева, аз бих могъл да отговоря по следния начин. Тези предложения, които не са били разглеждани от комисиите, естествено не би трябвало да ги подлагаме на гласуване. Ако обаче народните представители много настояват тези предложения да бъдат поставени на гласуване, тогава ще трябва да отложим приемането на закона за началото на есенната сесия и да ги разгледаме подробно със ставките и т.н. Неслучайно вчера казах, че ние сме за приемане на един кратък закон, с който да се пресекат каналите за изтичане на неплащането на данък оборота и акцизите с надеждата, че следващите предложения ще бъдат разгледани на един по-следващ етап. Както казах, този закон ще действа само до края на годината. От тази гледна точка аз ще предложа спорните предложения да отпаднат, за да приемем закон, който да бъде публикуван в "Държавен вестник", а който има предложения, да се въздържи в момента от тях и да ги направи есента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Димитров.
Моля режим на гласуване. Гласуваме текста на – 2 от законопроекта.
От общо гласували 123 народни представители, за 120, против няма, въздържали се 3.
Параграф 2 се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Имам едно предложение за – 2а. В – 2а чл. 4 се отменя. Това предложение е на Икономическата комисия.
Ако ми позволите, да прочета текста на чл. 4.
"Чл. 4. Министерският съвет има право да увеличи, намали или освободи от данък и акциз някои предприятия, театри и организации за известни стоки, услуги или спектакли".
Аз мисля, че текстът е резонен. Нека Народното събрание съгласно Конституцията да се занимава с освобождаване от данъци, 135.2. а не Министерският съвет, защото не се знае от Министерския съвет в кого ще попадне това право.
Господин председателю, предлагам да гласуваме предложението на Икономическата комисия за – 2а. Чета го пак: "Създава се – 2а". Естествено номерацията после ще се промени. Текстът е: "Член 4 се отменя".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, гласуваме това предложение.
От общо гласували 127 народни представители за 125, против няма, въздържали се 2.
Приема се.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Параграф 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения.
1. Създава се нова ал. 2 със следния текст: "За внесените стоки дължимият данък върху оборота или акциз се внася при преминаване на стоките през митническата граница.
2. Създава се нова ал. 3: "Редът и начинът за заплащане на данък оборот или акциз, включително и при ползване на бандерол, се определя от министъра на финансите."
Нямам възражения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, гласуваме текста на – 3 от закона.
От общо гласували 128 народни представители за 127, против няма, въздържал се 1.
Текстът се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Параграф 4. Създава се нов чл. 6а със следния текст: "Не се облагат с данък върху оборота земи, гори и трайни насаждения, сгради, без жилищните, машини и съоръжения, с изключение на стопанския инвентар, транспортни средства, с изключение на леки автомобили, горивата, с изключение на облагаемите с акциз по Тарифата за акцизите, суровини и материали, с изключение на канцеларските материали и услугите, непосредствено свързани с производствения процес и обслужване на търговската дейност.
Стоките и услугите по предходната алинея се продават на населението с включен данък върху оборота или акциз, с изклю135.3. чение на земите, горите и трайните насаждения и малогабаритната селскостопанска техника.
Не се облагат с данък върху оборота стоките, посочени в ал. 1, и услугите, които са непосредствено предназначени за осъществяване дейността на ведомствата и организациите на бюджетна издръжка.
Течните горива се продават на всички потребители по цени, включващи акциз, който не подлежи на приспадане."
Това е текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Има думата господин Ганев. 135.4. ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Господин председателю, по-скоро това е един въпрос. Когато се гледаше и се чете законопроектът на първо четене обърнах внимание на това, че не е изяснено понятието "услуги". Сега в този текст виждам, че съществува това понятие услуги. Много моля това понятие да бъде изяснено, за да се знае какво е.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Господин Славков може би трябва да каже.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Славков, заповядайте, за да научим всички какво е това услуги.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БИСЕР СЛАВКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Въпросът с основание се поставя от гледна точка на това, че в самия закон действително се ползува понятието стока в единия раздел, а в следващия раздел - услуги. С наредбата, която действува в момента, вече се дава една допълнителна разшифровка и тя е изградена на базата на принципа на изключението: всичко онова, което е дефинирано като стока и което е показано в съответните тарифи, включва тази част и вече на базата на изключението останалите дейности, които се извършват, създават обороти са облагаеми, се приемат за услуги. Така че това допълнение в наредбата би свършило работа, докато ако тук трябва да се дефинира, това би означавало отново да преповторим всички тези разпоредби от наредбата.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Славков.
Гласуваме текста на – 4. Моля, гласувайте!
Гласували 127 народни представители. За - 126, против - няма, въздържал се - 1 народен представител.
Параграф 4 се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: – 5. Чл.7 се изменя, както следва:
"Чл.7. За облагаем оборот се счита стойността на всяка продажба на стоки и материали, с изключение на посочените в чл.6а. ЦМ/КТ 136.1
Заведенията за обществено хранене - закусвални, сладкарници, ресторанти, барове и други подобни купуват хранителните продукти и готовите стоки по цени с включен данък върху оборота или акциз.
С данък върху оборота или акциз се облага реализираният оборот в заведенията по предходната алинея, намален със стойността на хранителните продукти и готовите стоки, закупени по цени с данък върху оборота или акциз".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Гласуваме текста на – 5 от законопроекта. Моля, гласувайте!
Гласували 131 народни представители. За - 130, против - няма, въздържал се - 1 народен представител.
Параграф 5 се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: – 6. Ал.1 на чл.12 се изменя така: "Оборотът се смята за реализиран от деня, през който постъпват суми от продажбата на стоки и материали по разплащателната сметка на продавача или в неговата каса, а при внос - в момента на преминаване на стоката през митническата граница".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Гласуваме – 6. Моля, гласувайте!
Гласували 122 народни представители. За - 121, против - няма, въздържал се - 1 народен представител.
Параграф 6 се приема.
Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Икономическата комисия е предложила – 6а: "В края на чл.16а се добавя изразът "съгласно раздел първи на Тарифата за данък оборот".
Това е за строителните материали и жилищата. Мисля, че спокойно можем да минем без такъв текст, защото на практика сме разписали това. Нали, господин Славков? - Да. Ние сме ги разписали и после ще ги гласуваме, когато направим поправка в тарифата. Там са разписани на около страница и нещо.
Така че, аз мисля, ако не настоява господин Мичковски, този текст да не го гласуваме. Разбира се, че е така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Той не настоява обаче. Не, не настоява. 136.2
В този смисъл преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Следват – 7, 8 и 9, които мога да прочета.
– 7. "В чл.20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 текстът "театрални представления" се заличава.
2. Създава се нова ал.2: "Не се счита за оборот пурбоарът при хазартните игри.
Комисията по бюджета и финансите предложи със съгласието на господин министъра на финансите този текст да отпадне. Същото се отнася и за – 8. Ще прочета и него.
– 8. "В чл.23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква "а" текстът "държавни народни" се заличава.
2. Буква "б" се изменя така: "филхармонии и симфонични оркестри".
3. В буква "в" текстът "държавните" се заличава.
4. Буква "к" се отменя.
Същото се отнася и за – 9 - чл.24 се отменя.
Заради това аз бих предложил най-напред да гласуваме предложението на комисията тези три параграфа да отпаднат. Взето е съгласието на господин министъра на финансите. Това ще облекчи много дискусията и приемането на закона, защото могат да се направят много допълнителни предложения. И в комисията ние не бяхме наясно защо например трябва само театралните представления, а не да кажем спортните, филхармонии и т.н.... Аз смятам, че през есента, когато се разглежда наистина един съвършен данък върху оборота, който ще придружава Закона за данъка върху добавената стойност, всичките тези работи ще влязат и ще бъдем поподготвени.
Затова сега предлагам отпадането на – 7, 8 и 9, защото иначе наистина дискусията ще продължи. 136.3 ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Въпросът е ясен. Моля, режим на гласуване. Да гласуваме за отпадане на тези три параграфа - 7, 8 и 9.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ, Свищов (от място): Искам да кажа нещо преди гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Отменям гласуването. Има думата за изказване господин Георги Николов.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3", Свищов): Уважаеми колеги, не искам да отнемам ценното време на парламента, но ви предлагам - и господин Димитров да се съгласи, аз вчера това направих, - тъй като става дума за частни театри, които ще се облагат, а държавните се освобождават, също и за театрални представления, нека просто да покажем, че уважаваме и частното изкуство и да приемем, господин Димитров, това, което е предложило правителството. Също освобождава се Софийската филхармония само, а останалите филхармонични състави ще трябва да плащат. Просто да приемем този текст като едно уважение към културата - това, което правителството предлага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Културата трябва да се уважава.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: За да направим уточнение - наистина е резонно, - за да стане ясно на народните представители за какво става дума, ще прочета текста. Пак прочитам – 7: "В чл. 20 се правят следните изменениня и допълнения:
В ал. 1 текстът в "театрални представления" се заличава и се създава нова ал. 2: "Пурбоарът при хазартни игри не се облага". Аз се съмнявам, че някой в момента е в състояние да облага пурбоара при хазартни игри, който не е ясен, колко е.
Нека да прочета текста...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да преведем - става дума за бакшиша.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Точно така, който се дава под масата.
Чл. 20. "Подлежат на облагане оборотите от продажба на билети за театрални представления, кинопрожекции и спортни БП/МП 137.1 игри, увеселения и други забавления и игри за развлечение". Това е текстът на действащия закон.
Правителството в – 7 предлага "театрални представления" да отпадне, т.е., само театралните представления да не се облагат, а да се облагат кинопрожекции, спортни игри, увеселения и др. забавления и т.н. Защо беше нашето предложение. Не че ние много настояваме и за театралните представления. Но аз мисля, че е съвършено резонно кинопрожекциите също да се освободят, защото примерно пък може да вземем решение само прожекциите на български филми и т.н. Защо спортните игри? Знаете спортът в какво състояние е.
Има още много въпроси, които трябва да бъдат решени тук с този член и с едно съвсем малко изключване само на театралните представления мисля, че днес въпроса ние не можем да го решим. Не става дума, господин Николов, за частни или държавни. В текста въобще не се визират нито частните, нито държавните. Затова аз предлагам да отпаднат тези три параграфа и да се занимаем с тях септември месец, като се съберем тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на гласуване. Гласуваме предложението за отпадане на –– 7, 8 и 9 от проектозакона.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Ако ми позволите, докато трае гласуването, да обясня на господин Карев. Господин Карев, в този закон, който гласуваме и който по всяка вероятност ще замести данъка върху оборота от 1 януари следващата година, всички здравни услуги са освободени, включително и частните и т.н.
ГЕОРГИ КАРЕВ (от място): Да, обаче търсят със задна дата.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Нали казахме тази година да не ги гледаме повече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Гласували 126 народни представители, за - 111, против - 4, въздържали се - 11 народни представители. Предложението се приема. Господин Карев, имате думата. 137.2
ГЕОРГИ КАРЕВ (СДС): Аз се радвам, че от догодина този проблем ще бъде решен с друг текст и по-кардинално, но тъй или иначе става въпрос за един проблем, който съществува, за данък оборота върху частно практикуващите и кооперативните здравни заведения. Това е един законопроект от един единствен текст, добавка на нова буква "ж" към чл. 19.
Комисията по здравеопазване взе единодушно становище по този текст, че е резонен, защото става въпрос да се приведат към еднакви условия кооперативните и частните здравни заведения с тези, които са на бюджетна издръжка. Затова аз моля, господин председателю, да поставите предложения от мен нов текст на гласуване, защото смятам, че и Икономическата комисия категорично го подкрепя и няма никакъв резон за това разделение, което съществува сега. И то поставя в крайно неблагоприятно положение първите кълнове на кооперативно и частно здравеопазване в нашата страна.
Ако позволите, мога да прочета и текста. Към чл. 19 се включва нова буква "ж" със следното съдържание: "Здравните услуги, извършвани от държавни здравни заведения и помощни звена към тях, от кооперативни и частни здравни заведения и от лица, които упражняват частна медицинска практика, по реда на Закона за народното здраве". Становището на Комисията по здравеопазване е единодушно в подкрепа на този текст, също така се надявам, че Икономическата комисия ще го подкрепи.
АСЕН МИЧКОВСКИ (от място): Тя го е подкрепила.
ГЕОРГИ КАРЕВ: Със становище, подкрепено от Икономическата комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на доктор Карев. Заповядайте, господин Трендафилов.
КРЪСТЮ ТРЕНДАФИЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Аз уважавам защитата, която прави тук доктор Карев, но мисля, че единодушно се договорихме да не правим допълнителни предложения, тъй като Комисията по култура има свое становище за включване на две облекчения, които защити тук и проф.Константинова вчера, и господин Ганев. Аз също имам 137.3 едно предложение. Договорихме се, че за тези три месеца няма да решим проблемите генерално и заради това аз предлагам повече предложения да не се правят и да се придържаме към текста, за да вървим по-нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Димитров, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Решението, разбира се, принадлежи на пленарната зала, но аз смятам, че би трябвало да се вземе отношението на правителството в лицето на господин Бисер Славков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте, господин Славков.
БИСЕР СЛАВКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. В проекта, който е предложен и внесен тук за обсъждане, действително няма направено предложение за даване на такава преференция на здравни услуги, предвид на две обстоятелства. Първото е, че остават няколко месеца до края на годината, която ще изтече и от 1 януари следващата година трябва да действа данък върху добавената стойност. Там е предвидено изрично здравните услуги да бъдат освободени сделки, това обаче по режима на ДДС, което си е в определена схема за данъчен кредит и за начисляване на съответния данък.
Второто съображение е, че в сегашните условия тези здравни заведения наистина действат при различни режими, в първия случай, когато текстът, който беше цитиран от чл. 19, буква "ж", касае онези здравни заведения, които са на бюджетна издръжка. И поради това, при сегашните условия, безспорно включването на данък оборот в издръжката е безсмислено, тъй като срещу това няма цена за тази услуга, за да покрива издръжката на такива бюджетни здравни заведения, докато при частни здравни заведения съществува такава цена. 137.4
Предвид на тези две условия предолжението е наистина да не се включва такава преференция за тези оставащи 3-4 месеца.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Славков.
Господин Димитров има думата.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Господин председателю, аз мисля, че Вие би трябвало да подложите на гласуване предложението на доктор Карев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля режим на гласуване. Гласуваме направеното предложение за нов параграф, след – 6 от доктор Георги Карев.
Моля режим на гласуване. Гласувайте това предложение.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 122 народни представители, за 41, против 39, въздържали се 42-
Предложението се отклонява.
Преминаваме по-нататък.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): От Икономическата комисия има едно предложение за – 7а. Ще си позволя да го прочета.
В чл. 20 се създават три нови алинеи.
Облагаем оборот от хазартни игри,с механични и електронни игрални автомати и на игрални маси е разликата между сумите на направените залози и изплатените печалби на участниците в тях за определен отчетен период.
Алинея 4. Оборотът по предходната алинея се определя ежедневно, а при заведения с непрекъснат цикъл на дейност за всяка работна смяна.
Алинея 5. Облагаем оборот от лотарийни игри е разликата между приходите от продадени билети съответно продадени и попълнени фишове и изплатените печалби на участниците.
Това е предложението. Ние в нашата комисия решихме да не се занимаваме в момента с въпросите на хазарта, защото те са доста сложни. Доколкото зная Министерството на финансите има проект, който е вкаран в Министерския съвет или е излезнал от Министерския съвет вече, Закон за хазарта и аз бих желал господин Бисер Славков, също така да внесе яснота. Обаче становището на нашата Комисия по бюджета и финансите е в момента СМ/АН 138.1 да не разглеждаме този въпрос, защото наистина поне за нас въпросите засега не са ясни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Славков, заповядайте за Вашето мнение.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БИСЕР СЛАВКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Този текст беше предложен от гледна точка на практиката, която вече се е наложила. И той касае един чисто данъчен въпрос. Става дума за определяне на критериите по които ще се установява облагамия оборот при извършване на хазартна дейност и получаване на награди от такава хазартна дейност.
При сегашната обстановка, ние имаме една наредба за организиране на хазартната дейност, която не третира този въпрос. Отделно от това има още от миналата година един проект на Закон за хазарта, в който също не се третират тези въпроси. Поради това, аз моля да се има предвид идеята на този текст е следната: да бъде ясно, че срещу постъпленията бруто приходи при продадени жетони трябва да се приспаднат изплатените награди и остатъка представлява чистия оборот приход от този чист оборот, който е базата за облагане със съответен акциз. Това е просто за техниката на облагане един критерий, който е въведен. Ние държим на този текст, с оглед на практическо удобство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Славков.
Моля режим на гласуване. Гласуваме направеното предложение от Икономическата комисия. Моля гласувайте. Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 122 народни представители, за 118, против няма, въздържали се 4.
Текстът се приема. Преминаваме по-нататък.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Колеги, моля ви за вашето внимание има още едно интересно предложение от Икономическата комисия. Параграф 9а, в чл. 26 числото 80 лева се заменя с 1000 лева. В чл. 27 числото 200 лева се заменя с 2000 лева. Бих желал да ви прочета чл. 26, за да вземем всички решения.
Член 26. Държавните служители, директорите, управителите и главните (старшите счетоводители) на държавните и кооперативни 138.2 предприятия и обществените организации за невнасяне данък в законния срок, за неводене книгите и книжата, както и на нарушаване закона и нарежданията на Министерство на финансите се наказват с глоба до 80 лева.
Аз не виждам друг текст. Само този е текстът. Значи 80 с 1000. Този закон е много стар. Вижте с каква терминология си служи. От 1951 г,.т.е. няма частни предприятия. А счетоводителят на частното предприятие с какво ще го накажете. Питам всички вас, които си спомнят законите, които бяха вече вкарани в оборот, данъчното производство, на данъчната администрация там нямаме ли санкции, да ги санкционираме тези хора или само с 1000 лева ще ги накажем, те са реализирали милиони печалби, които не са обложени.
Господин Славков, моля Вие да кажете. Може ли само държавните служители да наказваме, частните не? Защото на практика това което се предлага от Икономическата комисия, само главните счетоводители и ръководителите на държавни и кооперативни предприятия,а частния сектор остава извън.
РЕПЛИКА (от място): Да пишем, че се наказват съгласно Закона за данъчното производство.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Ако в Закона за данъчното производство е предвидено наказание, тогава аз предлагам този член въобще да отпадне. За какво ни е необходим такъв член, след като имаме такъв закон който действа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Славков, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БИСЕР СЛАВКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Тук наистина има разминаване, тъй като в Закона за данъчното производство останаха само общите бланкетни текстове за нарушение, а се взе решение, ако си спомняте, във всеки материален данъчен закон да се вкарат вече класификация на административнонаказателните нарушения и оттам вече санкциите, глобите срещу нарушителите. Поради това тук трябва да остане този текст. Но и другото е вярно, че той визира само държавни и кооперативни предприятия. Би трябвало и това да се изчисти, за да е ясно, 138.3 че нарушителите - служители, счетоводители и други служители, както и в държавни дружества, така и в частни дружества подлежат на една и съща санкция.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Славков.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Обаче аз не виждам господин Славков изчистен текст. Можете ли да поработите върху текста междувременно и да преминем ние нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте господин Славков. Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Движиме се по законопроекта внесен от Министерския съвет.
Параграф 10. Създава се нов чл. 29а със следния текст: Отчитането на оборотите от продажби на стоки и услуги, това се разбрахме, че ще отпадне от 1 юли, значи го махаме. Чета окончателният текст: Отчитането на оборотите от продажби на стоки и услуги се извършва чрез касови апарати. Обхватът, редът, условията и сроковете за въвеждането им се определят от Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля режим на гласуване. Гласуваме текста на този параграф.
Моля гласувайте.
Моля прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували 123 народни представители, за този параграф 123, против няма, въздържали се няма. Приема се.
Преминаваме по-нататък. 138.4
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Връщаме се пак към предложението на Икономическата комисия. Тук, юристите, на които им вярвам, се изказаха и казаха, че...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Най-разумно е да отпадне. Да.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Да, че може да променим само числото. Но ми се струва, че е смешно да наказваме хора, които не си плащат данъците с милиони - с 1000 или с 2000.
Даже аз бих предложил следното, това може да се направи - член 26 и 27 да отпаднат, което значи ликвидира тази възможност да плащат малки глоби и ги препраща към Закона за данъка върху данъчното производство. (Шум и реплики) Там да си ги наказват по него. Защото тук, ако оставим 80 лева...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Вижте сега, ние се намираме на второ четене. Не могат да се правят така, експронто нови предложения.
Заповядайте, господин Михайлов.
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители!
Председателят имаше основание, когато каза, че ние сме на второ четене и не могат да се правят нови предложения. Според мен, Икономическата комисия основателно е направила само цифрови промени, тъй като 80 не съответства и са взели съотношение 1 към 10 или тук малко повече, и да се направят тези цифрови на 1000 и 2000. А в зависимост от нарушенията данъчните органи имат и друг закон. Те ще преценяват кой е специален и кой е общ и те могат да прилагат Закона за данъчното производство, където са предвидени строги санкции.
Ние сме на второ четене, господин председателю, моля Ви, тъй като Икономическата комисия е направила перфектно предложение, само това да гласуваме и да вървим по-нататък. Благодаря ви!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Гласуваме предложението на Икономическата комисия. Въпросът е каква е цифрата? (Шум и реплики) МС/ВЙ 139.1
Цифрите са 1000 и 2000. Така ли е, господин Мичковски? Така е.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме това предложение с тези цифри. Моля, гласувайте!
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Едното е от 80 на 1000, другото - от 200 на 2000.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Ние гласуваме в момента именно 1000 и 2000.
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 122 народни представители, за - 110, против - 7, въздържали се - 5. Прирема се предложението. Преминаваме по-нататък.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Параграф 11. Той е малко по-дълъг. "В тарифата за данъка върху оборота се правят следните изменения и допълнения.
Създава се нов раздел първи.
"Стоки, които се облагат с 2 на сто данък:
1. жилищни сгради;
2. кабели, проводници и ел.табла;
3. водомери;
4. електромери;
5. битуми, пътни и хидроизолационни, хидроизолационни рулонни материали, фолио хидроизолационно на база РС, болкит;
6. смоли и лепила за строителни цели, в т. ч.: епоксидни, карбамидни, поливинилацетатни, полиестерни, синтетични, каучукови, туткал;
7. лако-бояджийски материали, в т.ч.: всички видове блажни, алкидни, водноемулсионни, латексови, акрилни бои, лакове, грундове, безири, разредители, маджун, втвърдители, оцветители и пигменти, винервайс, оловен миниум (с изключение на автомобилни);
8. тръби пластмасови и фитинги от РС;
9. топлоизолационни материали, в т. ч. стиропор,стъклена и минерална вата, изделия от тях, пенопласти, керамзит, аглопорит, шистопорит, перлит, битумоперлитни плочи;
10. материали, произвеждани от промишлеността, за строителни материали, в т. ч.: пясък, чакъл, баластра, цимент, печен гипс, негасена хидратна вар, мозайка, бетонови и каменинови тръби плочи и изделия, тръби и плочи азбестоциментови, гипсофазер, 139.2 тухли, керемиди, фаянсови и керамични плочки, изделия от панели от стоманобетон и газобетон, елементи за сглобяеми сгради, строителни разтвори (бетонови, варови и циментови), заготовки на армировка за бетон, метални конструкции;
11. дървен материал широколистен, иглолистен, хидрофобен и шпертплат, без тези за вътрешно обзавеждане; паркет и дюшеме;
12. дограма - всички видове;
13. плоско, орнаментно и армирано стъкло, стъкла - строителни и профилни;
14. стомана сортова, бетонна, профилна, листова, поцинкована ламарина;
15. стоманени тръби - всички видове и фитинги;
16. тел, пирони, рабицова мрежа и строителен обков;
17. радиатори;
18. санитарни и други батерии и арматура - битова, спирателни и шибърни кранове за водопроводни и отоплителни инсталации;
19. санитарна керамика.
Второ. Досегашните раздели първи и втори стават съответно раздел втори и раздел трети".
На практика тук имаме разписване на това, какво са жилища и строителни материали, за които имаме постановка, че се облагат с 2 %.
Мисля, че е хубаво да са разписани, за да няма двузначно тълкувание от данъчните органи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на гласуване. Гласуваме текста на този параграф. Моля, гласувайте!
Моля, прекратете гласуването и посочете резултата.
Гласували са 122 народни представители, за - 121, против - няма, въздържал се - 1 народен представител. И този параграф се приема. Преминаваме към последния параграф.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Последен параграф 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Мичковски, заповядайте преди това.
АСЕН МИЧКОВСКИ (НСД): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! 139.3
Предложението на Икономическата комисия е за промяна във вече раздел втори, от тарифата за данъка върху оборота. Създаването на две допълнителни точки в "б" - "нехранителни стоки". Точка 8 "Вестници и списания без еротичните", точка 9 "Учебници и учебни помагала за висшите и полувисши учебни заведения и за българската художествена и научна литература".
Тези предложения са обсъдени и приети в Икономическата комисия и аз съм длъжен да ги защитавам тук, пред вас.
Значи, ние предлагаме т.8 и т.9 с текста, който прочетох.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Сега, ние в Комисията по бюджета и финансите взехме решение да не разглеждаме предложения за промени в тарифата, защото има изключително много.
Освен това, (Шум и реплики) момент сега, изслушайте ме! Естествено, всяко предложение може да бъде подложено на гласуване. Но аз бих желал да чуя мнението на г-н Бисер Славков от името на правителството дали бюджетът може да понесе това намаление. Защото наистина се касае за доста голяма сума и дали правителството е съгласно с намаляване на приходната част в бюджета до края на годината. (Шум и реплики)
Не, естествено, всеки с вота си може да го реши. Аз не мога да решавам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така, господин Ганев вдига ръка. Заповядайте!
ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю! Аз искам да обърна внимание само на това - ние говорихме, че ще се разглеждат само тези текстове, по които няма предложения. Ако господин Мичковски поддържа своето предложение, аз съм длъжен да поддържам предложението на Комисията по културата, за което снощи споменах. И в такъв случай трябва да гласуваме и нашите предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Точно така. Тук господин Ганев е напълно прав. Аз мисля, че господин Мичковски ще оттегли своите предложения, за да гласуваме параграфа така, както е предложен в този текст.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Аз нищо не съм предложил, аз даже, а това е предложението на комисията, параграф 12 да отпадне, където се предлагат различни предложения, в тарифата 139.4 именно, защото знам, че въпросът не може да бъде решен тук с две-три гласувания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Мичковски, не се отказвате от Вашето предложение?
АСЕН МИЧКОВСКИ (от място): Не.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Ако искате, господин председателю, може да формулираме следното предложение. Дали да разглеждаме други промени в тарифата, или да не разглеждаме. Ако решиме да разглеждаме, тогава да започнем да ги разглеждаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Неделчев, заповядайте!
МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, положението с българската книга е уникално и нека направим специално за книгата едно изключение. Говоря от името и на госпожа Константинова, и от мое име, господин Андреев и т.н. Господин Стойчев, виждам... Така че нека наистина за българската книга, която в момента рухва, тиражите са нищожни, аз лично подготвих преди време една книга "Яворов - том първи", която трябваше да излезе в 80-хиляден тираж, излезе в 1000 тираж. И такива са тиражите, и действително книгоиздаването рухна. Нека да направим едно изключение тук, за да можем все пак да създадем едни преференции, специално за българското книгоиздаване и за българската оригинална книга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря, на господин Неделчев! Госпожа Константинова, заповядайте! (Шум и реплики)
ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА (СДС): Уважаеми народни представители, в страните Англия, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Италия, Франция, Холандия не се облагат вестници, списания и книги. А ние искаме само художествена българска литература. И научна. Художествена и научна българска литература и вестници и списания, без еротичните. Тъй, че ние искаме много по-малко, отколкото във всички тези страни на Европа.
Моля ви, направете изключение! Това ще бъде първият случай, в който ще защитим българската книга. (Шум и реплики)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Да, вече има почти консенсус в залата по този въпрос, независимо какво мисли правителството. (Весело оживление в залата) Но то ще се присъедини към хубавото.
Сега, господин Ганев, заповядайте!
139.5 ЙОРДАН ГАНЕВ (СДС): Уважаеми господин председателю, аз бих приел това нещо, само в случай, че се гарантира правото на Комисията по културата всичките останали предложения да бъдат разгледани и допълнително взети предвид.
Иначе съм съгласен с предложенията на госпожа Константинова. Но мисля, че например българските картини, картините на български художници и произведенията на българските композитори също така заслужават подкрепа. Не само книгите. Ако би се гарантирало от страна на комисиите, че в есенното разглеждане на този законопроект ще бъдат взети предвид нашите предложения, не възразявам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Така е, господин Ганев. Но в началото беше словото. И ние сега ще решим въпросите за словото, а после минаваме по-нататък.
Господин Палчев, заповядайте.
ИВАН ПАЛЧЕВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Несъмнено въпросът за облекчения за българската култура е важен и той стои на вниманието на Народното събрание и ние трябва да го решаваме колкото се може по-скоро. Но тук бихме могли да степенуваме нещата. Най-достъпната култура за българина в момента е книгата. Ние не бива да го лишаваме поне от това, което той може да си купи. Картина, друго, на всичко останало ще му дойде времето, ще облекчим и тези творци на изкуството и културата. Нека да постъпим диференцирано, както сме постъпвали нееднократно, във вземането на решения от Народното събрание.
Така че от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи подкрепям това предложение и нека да го подложим на гласуване.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря на господин Палчев.
Има думата господин Славков.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР БИСЕР СЛАВКОВ: Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Безспорно, тук се поставя един основен въпрос. Аз искам да ви уверя, че продължително време тези въпроси са поставени пред СБ/КТ 140.1 Министерството на финансите. Специално за учебна литература и за българска художествена литература. Предвид на това обаче, че ние нямаме в момента никакви разчети, които да покажат реално какво ще бъде това намаление, аз бих помолил, господа депутати, тогава в – 12 да не се свалят предложенията за увеличение на акцизите по останалите стоки, които след малко ще бъдат гласувани. Това просто да бъде като една гаранция, че това намаление, което правим за българската литература, ще бъде компенсирано. Това е едно добро решение, което може да извади нещата в този момент.
Благодаря.
РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Правилно!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Има думата господин Папаризов.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Благодаря Ви, господин председател. Моето предложение е чисто редакционно. Не може да има в такъв закон записано "българска литература". Това противоречи на всички норми за национално третиране в данъците. Затова предлагам да пишем художествена литература на оригиналния език, т.е. и такава, публикувана на нейния оригинален език, за да не сме в противоречие с международните норми. На оригиналния език. Оформете го редакционно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Неделчев има думата.
МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ (СДС): Предлагам все пак оригинална българска художествена литература, тъй като инак в България се издава, да кажем, английска литература и на английски език. Ще се окаже, че и на нея даваме преференции. В момента примерно има издателства, които имат програми точно, за да издават литература на съответния език. Нека запазим това право само за оригиналната българска художествена литература.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Папаризов, заповядайте.
АТАНАС ПАПАРИЗОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Аз съм съгласен, но това и за научната трябва да бъде все пак и за английската на английски. Защото нямаме друг начин. Това ще бъде първото 140.2 нещо, което ще искат от нас да променим в закона в предстоящите преговори примерно за влизане в ГАТТ. Защо си създаваме този проблем? Колко е голямо количеството на оригинална английска литература, която се чете? Дайте да не създаваме сами проблем за нашата изпълнителна власт в нейните преговори след това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Заповядайте, господин Борисов.
ЮРИЙ БОРИСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Само две изречения. Ако приемем, уважаеми колеги, предложението на господин Папаризов, ние ще тръгнем срещу логиката, която искаме да вложим в тези облекчения. Логиката, която ние влагаме, е защита на българската духовност. Така че не става въпрос тук за третиране на оригинална и неоригинална изобщо, а за третиране на това, което съхранява българската култура, и това, което нахлува в нашата страна отвън.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин Мичковски, заповядайте.
АСЕН МИЧКОВСКИ (НСД): Благодаря Ви. Аз уважавам защитата на българската литература. Тук не става дума за незащита на българската литература. И господин Папаризов е съвършено прав. Ние ще имаме проблеми в преговорите за ГАТТ и този запис, който предлага той, по никакъв начин не променя същината на проблема. Абсолютно. Нито в данъчно отношение, нито като защита на българската национална литература. Така че предложението му е съвсем правилно и аз мисля, че точно с него трябва да се съобразим. Няма нужда да създаваме проблеми при воденето на външни преговори за нещо, което за нас е важно.
С това приключвам и моля да подложите на гласуване предложените две изменения - създаването на т.8 и 9 в раздел втори, сектор "Б" от Тарифата за данъка върху оборота и акцизите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Има думата господин Тодоров по процедурен въпрос.
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ (СДС): Моето процедурно предложение ще бъде съвсем кратко. То е за прекратяване на дебатите по това предложение за неговото гласуване. А за да внеса известно спокойствие у представителя на Министерството на финансите господин Славков за това, че би следвало от друга страна пък да се осигурят 140.3 някакви приходи, след като се снемат от бюджета, аз бих помолил господин Венцеслав Димитров, въпреки че Комисията по бюджета и финансите е взела решение, да не се подлагат на гласуване предложенията за промени в тарифата, да предложа на вашето внимание, колеги, все пак моето предложение, тъй като то е за увеличаване на акциз. Може би единственото такова.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Благодаря.
Има думата господин Захариев.
ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз подкрепям, разбира се, първата част на направеното конкретно процедурно предложение, но с риск да предизвикам гнева на много от моите колеги от Комисията по културата, искам да припомня, че ние приехме принцип. И аз процедурно предлагам да се придържаме към този принцип и в момента да не гласуваме никакви изключения от него. Защото, правейки това по линия на литературата, ние поставяме в крайно непривилегировано положение други сектори, включително и това, което д д-р Карев направи преди малко.
Така че много ви моля, ние гласувахме принципи, нека да се придържаме към принципа докрай. Иначе този закон ви обещавам, че днес няма да излезе от тази зала!
Или, казано пак, първото е да се прекратят дебатите по този въпрос и да се гласува, ако трябва, още веднъж принципът да не се внасят никакви промени и корекции по отношение на онова, което е предложено като текст.
Това е.
МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ (от място): Поддържаме предложението на господин Мичковски. Да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Има предложение за прекратяване на дебатите.
Моля, режим на гласуване. Гласуваме първо това предложение.
От общо гласували 120 народни представители, за - 119, против - 1, въздържали се - няма.
Предложението за прекратяване на дебатите се приема с мнозинство от всички, участвували в гласуването. 140.4
Какво е точно предложението на господин Мичковски?
Направено е предложение. Тези, които са за предложението на господин Захариев, те просто ще отхвърлят предложението на господин Мичковски.
Имате думата, господин Димитров. 140.5
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Колеги, вижте! Аз не искам да налагам някакви терористични методи на работа, но исках още в самото начало да кажа: тези които имат предложения или да ги оттеглят, или да се въздържат да правят нови предложения, за да облекчат работата. Сега ще прочета предложението на господин Мичковски: създава се нов – 12 (ще видим кой е подред) със следния текст:
В тарифата за данъка върху оборота, сектор Б - нехранителни стоки, се предлагат нови точки:
Първо, намаляване на данък оборота от 22 на 10 на сто.
Нови точки: вестници и списания без еротичните.
И т. 9 - учебници и учебни помагала за висшите и полувисшите учебни заведения и за българската художествена и научна литература.
Това е предложението на господин Мичковски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Гласуваме това предложение. Моля гласувайте!
От участвалите в гласуването 118 народни представители, за - 88, против - 5, въздържали се - 25.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Уважаеми колеги, в такъв случай моля за още малко внимание.
В т. 7 пише "без учебниците за висшите учебни заведения". Тъй като ние гласувахме учебниците за висшите учебни заведения да се облагат с 10 на сто, аз ви моля да гласуваме още един параграф, че в т. 7 от Тарифата за данъка върху оборота, раздел Б, нехранителни стоки, отпадат думите "без учебниците за висшите учебни заведения". То следва логично, но е хубаво да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля гласувайте това уточняващо предложение.
От участвалите в гласуването 107 народни представители, за - 101, против - 1, въздържали се - 5.
Това предложение се приема.
И последното може би предложение? ЦМ/МП 141.1
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Последното предложение си позволявам да формулирам по следния начин, тъй като вече беше прието едно предложение за намаление на определени приходи, ние трябва да се помъчим как да увеличим приходите. Разбира се, точна сметка няма, но все пак, понеже има направено такова предложение на първо четене, си позволявам да ви предложа следния текст:
Последен параграф (ще видим кой поред): в Тарифата за акцизите се правят следните изменения:
Раздел II - стоки и услуги, които се облагат с 60 на сто - се добавя т. 6: еротични и порнографски книги, вестници и списания.
Това е моето предложение. Ние бяхме взели решение да не предлагаме никакви изменения, но тъй като се прие вече едно за намаление на вестниците...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Думата има господин Борисов за редакционно уточнение.
ЮРИЙ БОРИСОВ (ПС на БСП, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, СМС, ФБСМ, НЛП "Стефан Стамболов" и СДПД "Ера-3"): Уважаеми колеги, аз съм изненадан от тази формулировка, защото тя спестява порнографските видеокасети. А там е големият бизнес - милиарди се въртят в тази сфера. Затова аз ви предлагам...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: И те да се сложат.
ЮРИЙ БОРИСОВ: Предлагам "порнографски произведения" като редакционна поправка.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: А еротичните?
ЮРИЙ БОРИСОВ: Аз знам, че времето е много малко. Според мен би трябвало да отпадне "еротични" и да остане "порнографски".
(Иван Костов от място казва нещо, което не се разбира)
ЮРИЙ БОРИСОВ (обръща се към него): Отнесете се към практиката на Върховния съд на САЩ от 1973 г.! Ако искате, ще Ви посоча литература. (Оживление)
Аз знам във Вашата комисия, че сте казали, че не е ясно кое какво е. Ако искате, мога да Ви дам един списък от литература, за да се запознаете. (Шум в залата) 141.2
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Господа, моля ви се, запазете малко тишина, за да уточним предложението на господин Борисов. Това предложение, което аз направих, включва еротични, порнографски книги, вестници и списания. Неговото предложение включва порнографски видеокасети.
Затова аз предлагам да се направи следното нещо - естествено, еротични видеокасети мисля, че ако го включим тук, всички филми, дето ги дават вече, са еротични... (Смях) Така че предложението ще има следния вид:
"Еротични и порнографски книги, вестници и списания и порнографски видеокасети". (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Иван Костов има думата.
Заповядайте, господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Господин председател, аз си мисля, че качеството на работата на Народното събрание се влоши. Как ще разберат данъчните и как ще докажат, че една литература е порнографска или еротична. Не могат да вземат решението на Щатския съд за тая работа! Законът трябва да бъде пълен сам по себе си, за да може да се прилага. Аз разбирам желанието, но Вие трябва да имате предвид и това, че тези хора трябва да докажат на място с точно определени критерии какво е порнографска и какво е еротична литература. Аз си мисля, че ние вече правим съвсем... глупости тука в момента... Освен това се забелязва, че гласуват 100 човека и това възбужда сериозни подозрения, че сме разумни хора в момента...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Очевидно не всички желаят да участват в гласуването.
Мисля, че това което е порнографско, то се вижда и веднага се разбира. Законодателството е такова и в другите страни.
Заповядайте, господин Неделчев.
МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ (СДС): Уважаеми господин Костов, искам да Ви обърна внимание, че не става въпрос за произведения, а за списания и издания, които са декларирали своята тематична насока. Само за тях става въпрос в това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Точно така. Благодаря.
141.3
Гласуваме така направеното и редакционно уточнено предложение, а именно: еротични и порнографски книги, вестници и списания и порнографски видеокасети.
Моля гласувайте!
От гласувалите общо 106 народни представители, за 97, против - 3, въздържали се - 6 народни представители.
Предложението се приема и мисля, че завършваме. 141.4 ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: И още едно, последно изречение, за което настояваме за положително гласуване, това е последната алинея в Тарифата за акцизите да има следния текст: "Акцизът се определя в процент към продажната цена".
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Гласуваме направеното от господин Димитров предложение.
Гласували общо 109 народни представители, за - 109, против - няма, въздържали се - няма. Приема се.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Остава още едно гласуване. Съгласно дискусията в Комисията по бюджета и финансите, ние решихме постановките в – 12 да отпаднат, обаче от формална гледна точка трябва да ги прочета. Все пак нещо решихме да остане това е за еротичните и порнографски книги, вестници и списания.
– 12. "В Тарифата за акцизите се правят следните изменения и допълнения:
- това го гласувахме, обаче искам да прочета частта, която ще я предложа на гласуване за отпадане.
1. В Раздел първи "Стоки, които се облагат със 70 на сто, т.е., иска се увеличение - се създава нова т.3: "Тютюневи изделия".
2. Раздел втори "Стоки и услуги, които се облагат с 60 на сто", се изменя, както следва:
а) т.3 се заличава;
б) създава се нова точка, която включва "Ракии обикновени".
Следващата точка - за еротични и порнографски книги, вестници и списания я приехме.
3. В Раздел трети "Стоки и услуги, които се облагат с 50 на сто" т.1 се заличава.
4. Раздел четвърти "Стоки, които се облагат с 40 на сто", се изменя, както следва:
а) заглавието става:
"Стоки и услуги, които се облагат с 40 на сто".
б) т.4 се изменя така:
"Оборотите от карти за игра, табла, моникс, кегелбан и други подобни". БП/КТ 142.1
в) т.6 се отменя.
5. Раздел шести "Течни горива, процент към цената на дребно", се изменя, както следва:
- това е може би най-важното предложение на Министерския съвет:
"Течни горива:
1. автомоболен бензин А-96 и А-98 - 60 на сто.
2. автомобилен бензин А-86 и А-96 - 50 на сто.
3. дизелово гориво - 35 на сто.
4. Газ "пробан-бутан" - 15 на сто.
Ние предложихме това нещо да се разглежда отделно, когато разглеждаме новият данък оборот. Между другото, Министерският съвет, ако има намерение да увеличава цената наистина на бензина междувременно, би могъл да го направи, след като разгледа и си приеме нова формула за изчисляване на цените. Това е в неговите прерогативи, в неговата власт.
Затова аз предлагам да се гласуват тези текстове да отпаднат и законът да бъде приключен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Направено е предложение за отпадане. Трябва да го гласуваме. Господин Костов, по този въпрос ли? Заповядайте.
ИВАН КОСТОВ (СДС): Моля от името на Парламентарната група на СДС за проверка на кворума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля, режим на гласуване. Поискана е проверка на кворума.
В залата няма необходимият кворум за продължаване на заседанието. Затова искам да пожелая на всички приятно прекарване на малките ваканционни дни и да се видим отново на 1 септември в парламента.
Закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 14 ч. и 35 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Александър Йорданов)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Йордан Школагерски)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Кадир Кадир)
СЕКРЕТАРИ:
(Руслан Семерджиев) (Христо Атанасов)