Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2012-03-28

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Екатерина Михайлова и Павел Шопов

Секретари: Пламен Нунев и Любомир Владимиров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Дами и господа народни представители, предлагам на Вашето внимание Проект на програма за работата на Народното събрание за времето от 28 до 30 март 2012 г.
Започваме с полагане на клетва от обявен с решение на Централната избирателна комисия за избран народен представител от Русенски избирателен район на мястото на госпожа Десислава Атанасова.
1. Прекратяване пълномощията на народен представител.
2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Вносители – Валентин Николов и група народни представители. Приет на първо четене на 25 януари 2012 г.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане. Вносител – Министерският съвет. Приет на първо четене на 29 февруари 2012 г.
4. Проект за решение № 202-03-8 за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията. Вносител – Министерският съвет, 1 март 2012 г.
5. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносители – Ивайло Тошев, Емил Радев и Даниела Миткова. Продължаваме с разискванията, миналата седмица бяха изслушани докладите по този законопроект.
6. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана. Вносител – Министерският съвет. Приет на първо четене на 14 март 2012 г.
7. Избор на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет – точка първа за четвъртък, 29 март 2012 г.
8. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносител – Министерският съвет. Приет на първо четене на 3 февруари 2012 г. – точка втора за четвъртък, 29 март 2012 г.
9. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. Вносители – Анастас Анастасов и група народни представители.
10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Два законопроекта: единият – с вносител Министерският съвет на 13 февруари 2012 г., а другият – от Димитър Атанасов на 17 февруари 2012 г.
11. Второ четене на Законопроекта за виното и спиртните напитки – като последна точка от законодателната ни програма за тази седмица. Вносител – Министерският съвет. Приет на първо четене на 9 февруари 2012 г.
12. Парламентарен контрол – за петъчния ден, с начален час 11.00, и отново предложение контролът да продължи до 16.00 ч., така както направихме миналата седмица, тъй като до момента има повече от 13 часа необходимо време за отговор от министрите на въпросите и питанията на народните представители.
Първо ще подложа на гласуване предложението за проект на програма, а след това – предложението за удължаване времето на петъчния контрол.
Моля да гласувате Проекта за програма за работа на Народното събрание за 28-30 март 2012 г.
Гласували 144 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 21.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението за удължаване времето на парламентарния контрол за петък, 30 март 2012 г. – от 11,00 до 16,00 ч.
Гласували 136 народни представители: за 116, против 3, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Постъпили са предложения по реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за включване като точки в програмата на Народното събрание на следните искания.
Първо по време е предложението на Мартин Димитров и Иван Костов от името на Синята коалиция като съпредседатели на парламентарната група, които предлагат по реда на чл. 99 от правилника да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов относно позицията на правителството по АЕЦ „Белене”, предвид изтичащия на 31 март 2012 г. срок за решение.
Слушаме Ви, господин Димитров.
Мартин Димитров (СК): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Изтича месец март и заедно с края на месец март идва и моментът за вземане на решение по проекта „Белене”. Като положително развитие искам да кажа, че българският премиер прие днес да присъства на заседанието на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и да уведоми народните представители за положението с газовата връзка с Турция, а вероятно ще говори и по темата „Белене”. Ако това се случи, българският парламент все пак ще бъде информиран, но аз лично смятам, че по толкова ключов и важен въпрос никой не би трябвало да натоварва себе си, било то и българският премиер, с еднолично вземане на решение. Би трябвало да има дебат в българския парламент, да се чуят мненията „за” и „против”, дори да има гласуване, ако искате, по такъв ключов въпрос, защото става дума за милиарди левове. Милиарди левове, които в зависимост от решението, което се взема в крайна сметка, ще имат влияние върху българската икономика в следващите поне 30-40-50 години.
Независимо от участието на господин Борисов днес в заседанието на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, ние продължаваме да настояваме да има дебат и пред българския парламент, защото трябва да бъдат оценени алтернативите. Възможността произведеният от руснаците блок да бъде сложен като VІІ-ми на „Козлодуй” например, възможността да има газова централа на площадката на „Белене”. Всички тези въпроси би трябвало да бъдат обсъдени от Народното събрание и да се обединим около най-добрата алтернатива за България.
Колеги, по такива въпроси трябва да се търси максимално възможният консенсус от българския парламент.
Пак казвам, за нас от Синята коалиция е изненадващо и неразбираемо защо премиерът натоварва себе си с такава огромна отговорност, за която ще му търсят сметка всеки ден. Защо българският парламент не участва във вземането на това ключово за България решение? Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за изслушване на премиера Борисов относно позицията на правителството по АЕЦ „Белене”, предвид изтичащия срок – в края на месец март, за приемане на решение.
Гласували 141 народни представители: за 54, против 8, въздържали се 79.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следващото предложение е от народния представител Кирчо Димитров за включване като точка на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
Господин Димитров.
Кирчо Димитров (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Предложението, което правим от Синята коалиция, е във връзка със свързване на касовите апарати на фирмите чрез он лайн връзка с Националната агенция за приходите. Това е поредна наша мярка, която цели намаляване на разходите на малкия и среден бизнес. Това, което трябва да правим днес, е да търсим начини да разкриваме нови работни места, а не да ги закриваме. Знаете, че с фалирането на малкия и средния бизнес след това дълги, десетки години няма да можем да се излекуваме. Колеги, знаете, че продължава финансовата и икономическата криза, влошава се бизнес средата, което води до това голяма част от фирмите да обявяват несъстоятелност.
За пореден път Ви призовавам: подкрепете нашето предложение – да включим този законопроект като точка от дневния ред за работата на Народното събрание и да се проведе дискусия с цел разтоварване на малкия и средния бизнес от излишните разходи и неговото подпомагане. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 131 народни представители: за 44, против 32, въздържали се 55.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следващото предложение е на проф. Станилов от името на Парламентарната група на „Атака”. Той предлага да се проведе изслушване на министъра на външните работи Николай Младенов относно дейността на министерството по повод претенциите на Република Румъния за корекции на границата в континенталния шелф на двете страни и признаване на румънско малцинство в България.
Господин Станилов, заповядайте да го презентирате.
Станислав Станилов (Атака): Във връзка със събитията и противоречията с Румъния за шелфа ние предлагаме да се проведе изслушване на министъра на външните работи. С това изслушване, което ще има политически характер, да се отговори на повдигнатия въпрос, който не е повдигнат от нас, а от румънския външен министър, за да се разбере в европейските институции и в медиите, че България няма да остави този въпрос на произвола на съдбата, да го решават други институции, освен български и румънски.
Призовавам Ви да гласувате за декларацията. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 123 народни представители: за 34, против 40, въздържали се 49.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители от всички парламентарни групи! Неслучайно се обръщам към Вас като към колеги от различни партии и цветове. Когато подобно посегателство, като това, бъде отправено и засяга някоя от другите държави, знаем, виждали сме го много пъти в съседни държави и по света, всички партии, всички политически сили и всички граждани от съответните страни правят огромни митинги, на които присъстват не десетки, а стотици хиляди хора. Мобилизира се цялата общественост, цялото гражданско общество, да не говорим за политическия елит, който, разбира се, следва волята на избирателите и своя народ.
Какво е положението в България в момента? Втора седмица, ако не беше гражданското общество, ако не бяха медиите, щяхме да бъдем изправени пред ситуация, в която да няма реакция. Единствено президентът откъслечно и много накратко каза нещо в тази връзка.
Текат съобщения за разговори на външния министър, който като че ли си е приватизирал темата и по силата на обстоятелството, че е външен министър, счита себе си за единствения, който да отговаря по въпроса. А представителите на суверена, най-високото място, където сме ние, мълчим и се правим, че нищо не се е случило, че няма подобно предизвикателство – нагло и брутално, от румънската страна. В такива случаи българската политическа класа и елит, към който мисля, че принадлежите Вие, трябва да реагира решително и много остро, за да покажем воля, че не бива да се отнасят с нас като към трета ръка държава.
Още веднъж Ви призоваваме да гласувате за нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението за изслушване на външния министър по този въпрос.
Гласували 126 народни представители: за 37, против 48, въздържали се 41.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следващото предложение е от Ангел Найденов – заместник-председател на Парламентарната група на Коалиция за България, който предлага изслушване на премиера Борисов относно актуалната позиция на правителството по АЕЦ „Белене” и изразени намерения за евентуално изграждане на седми блок в АЕЦ „Козлодуй”.
Господин Овчаров ще представи предложението.
Румен Овчаров (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Нашето предложение е свързано не с поредния изтичащ срок по изграждането на атомната електроцентрала в Козлодуй, а точно с противното.
Искам да попитам: докога месец след месец и ден след ден ще се отлага изграждането на един от най-ефективните енергийни обекти в Европа, а мога да кажа спокойно – и в света?
Искаме да знаем също така каква е причината, поради която е спряно изграждането на атомната електроцентрала? Мисля, че на народните представители, а и на всички е ясно, че има поне четири решения на правителството на Република България в различни състави, които са взели решения за това изграждане, има подписан предварителен договор с „Атомстройекспорт” за това изграждане и въпреки това то е спряно.
Искам също така да разберем всички ние, а и българските граждани, коя е причината, поради която цената на проекта „Белене” се увеличи за този период от време с 2 млрд. 300 млн. лв.? Искам също така да знам защо уж по един спрян проект правителството продължава да плаща и за тези две години и половина, почти 1000 дни, е платило 350 милиона, тоест повече, отколкото предишните две правителства, взети заедно? Кой носи отговорност за тези платени средства? Кой въобще си позволява да преразглежда и тихомълком да спира изграждането на един обект, който е стратегически?
Бих искал също така да чуя и някакви аргументи по повод обосновките, че когато реакторът е в „Белене”, България е зависима от Русия, а когато отиде в „Козлодуй”, вече става независима; когато реакторът е в „Белене”, ние няма къде да изнасяме електроенергията, когато отиде в „Козлодуй”, вече има къде да изнасяме електроенергия?
Искам също така да знам какво се е случило с работата на консултанта? Защо се крият резултатите от неговата работа и докога ще си играем с тази тема? Както се казва в онази поговорка, „по-добре ужасен край, отколкото ужас без край”. Трябва според мен да стигнем до един от тези два варианта, и то по-бързо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Овчаров.
Подлагам на гласуване предложението на Парламентарната група на Коалиция за България за изслушване на премиера Борисов относно „Белене” и потенциален седми реактор в АЕЦ „Козлодуй”.
Гласували 129 народни представители: за 41, против 24, въздържали се 64.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Прегласуване – Румен Петков.
Румен Петков (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Обръщам се към Вас с едно сериозно настояване да бъде изслушан министър-председателят по три причини.
Първата причина е, че две години и половина ние поставяме под съмнение енергийната сигурност на България в перспектива, че две години и половина с темата се спекулира, проектът се оскъпява. Ако той не беше спрян, днес на площадката в „Белене” вероятно щяхме да имаме повече от 2000 заети. И като цяло инфраструктурата в Централна Северна България щеше да бъде съвършено различна.
Втората причина е, че и парламентът, и обществото се нуждаят от достатъчно ясни аргументи, първо, за резултата от дейността на консултанта, защото той очевидно се крие със спекулативни цели; и второ, за причините, поради които проектът се затормозява и бави. Има ли външен натиск? Ако има външен натиск, от къде е, в каква посока е? Защото той очевидно вреди на националния интерес на България.
И трето, за нас трябва да е съвършено ясно, че който работи срещу проекта „Белене” по същество обслужва интересите на нашите съседни и приятелски държави Турция и Румъния. Защото Турция и Румъния градят своите енергийни мощности и го правят в ускорен порядък. И ние трябва да си даваме ясна сметка, че този, който възпрепятства „Белене”, обслужва волно или неволно интересите на Турция и на Румъния. И трябва да е ясно, че това е това българско правителство.
Другото е безотговорен подход. Подход, който предполага решение на парче и подход, който поставя под съмнение, както казах, енергийната сигурност и въобще сигурността на България в перспектива. В това число цените на електрическата енергия, която населението и икономиката ще заплащат от 2017-2019 г. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението за изслушване на премиера Борисов по поставения въпрос.
Гласували 126 народни представители: за 39, против 24, въздържали се 63.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Със същото предложение – проф. Станилов, заместник-председател на Парламентарната група на „Атака”.
Станислав Станилов (Атака): Уважаема госпожо председател, на основание чл. 99 от правилника предлагаме да се проведе изслушване на министър-председателя на Републиката Бойко Борисов във връзка със строителството на АЕЦ „Белене”, изграждането на нов реактор в АЕЦ „Козлодуй” и водените с руската страна преговори по тези въпроси. На основание чл. 43, ал. 3 изслушването да се включи като точка от програмата.
Уважаеми колеги, с това изслушване ние искаме да предизвикаме дебат, в който да стане ясно правителството и управляващата партия имат ли намерение да строят централата в Козлодуй? Второ, имат ли намерение с един референдум да питат българския народ дали иска да бъде построена такава централа? И трето, да бъде обяснено ясно защо не бива да има руско-български проект и какво страшно има? Дали руснаците не са някакви сатани, от които ние трябва да се пазим като дявол от тамян? И дали не сме останали със старите си рефлекси – по-рано бяха много добрите руснаци и лошите американци, сега са много добрите американци и лошите руснаци, което за българския национален интерес излиза вън от всякаква логика. Благодаря Ви за вниманието. Гласувайте нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за изслушване на премиера Борисов по темата „Белене”.
Гласували 111 народни представители: за 36, против 19, въздържали се 56.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Просто недоумявам от нежеланието на мнозинството от ГЕРБ да направи не нещо друго, а да повика министър-председателя по един такъв съдбоносен въпрос, както и преди малко по въпроса за наглите претенции на румънската страна. Това са мега проблеми, които не могат да бъдат решавани само от министър-председател или един министър. Това са проблеми, които са от ранга, от нивото, от естеството на вземане на решение и информиране на Народното събрание и на никой друг. И виждате, че три парламентарни групи искат това министър-председателят най-после да дойде и Народното събрание най-после да се произнесе с някакъв акт не за друго, а за това дали България ще се нареди или ще остане сред цивилизованите държави, или ще вървим при маймуните. Това е дилемата!
Разбира се, в тези кратки две минути на всяка парламентарна група от искащите изслушване по чл. 99 има ред проблеми, ред въпроси. Защото проблемът за „Белене” и за ядрените мощности на страната, разбира се, е цяла Вселена. Безброй въпроси могат да бъдат поставени както от миналото, така и от настоящето, да бъдат направени аналогии с други тъжни примери от последните 22 години, които ни водят в този тупик, в който се намираме. Тук не искаме нищо повече, освен най-после министър председателят да дойде и да каже нещо, което трябва и е длъжен да даде като отчет и информация на Народното събрание, за да му помогнем и на него, уважаеми народни представители. Да не стане може би за най-големия резил, до който той може да достигне през това управление. Да му помогнем на самия него, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Шопов.
Павел Шопов: …защото го виждаме, че той се колебае, той се чуди какво да прави. Така че това ще бъде и в негова полза.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на прегласуване предложението за изслушване на премиера Борисов по темата „Белене”.
Гласували 104 народни представители: за 24, против 41, въздържали се 39.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Предложение на Михаил Миков, заместник-председател на Парламентарната група на Коалиция за България, с искане за изслушване на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.
Предложението ще бъде представено от госпожа Масларова. (Шум и реплики.)
Аз ще прочета предложението. То е: ”Да се проведе изслушване на министъра на труда и социалната политика на Република България господин Тотю Младенов относно предприемани мерки във връзка със системното неизплащане на трудовите възнаграждения на работници”.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 108 народни представители: за 24, против 18, въздържали се 66.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следващото предложение е от господин Павел Шопов с искане за изслушване на министър Делян Добрев относно вземане на мерки от правителството за спиране растежа на цените на течните горива.
Павел Шопов (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Както виждате, важните и актуални въпроси станаха много. Неслучайно ние ги поставяме по реда на чл. 43, ал. 3 от нашия Правилник. Всъщност мнозинството трябва да си ги внася и да бъдат разглеждани, но като не го прави, ние от опозицията имаме само тази възможност – да Ви подканяме, да Ви изостряме вниманието, дано да ги решите.
На фона на всички тези много актуални, много важни въпроси стои и този. Той се позабрави в последната седмица, предвид на другите, които каскадно следват един след друг, но този въпрос – за ескалиращото покачване на цените на горивата, продължава да бъде един от въпросите номер едно в българското общество напоследък.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги от мнозинството! Този въпрос сега нямаше да стои, ако преди две седмици бяхте възприели и гласували предложението на „Атака”, което вкарахме по чл. 47, ал. 7, за налагане на мораториум върху покачването на цените на горивата. Вие не го направихте. Цените растат, продължават да растат, ще продължат да растат, както се вижда.
Нека най-после на българското общество, на българските потребители да стане ясно, а това може да стане единствено с изслушване на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, за това какви мерки взема правителството в това отношение – за спиране на това покачване на цените. Правителството и българското Народно събрание имат множество инструменти, за да се случи това, тоест да бъде спряно покачването на цените на горивата. Стига сме се позовавали на невярното твърдение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Шопов. При прегласуването ще развиете тезата си.
Подлагам на гласуване...
Павел Шопов: …за пазарния характер на българската икономика и че държавата и обществото не могат да се намесват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за изслушване на министъра на икономиката, енергетиката и туризма господин Делян Добрев относно вземане на мерки от правителството за спиране растежа на цените на течните горива.
Гласуваме.
Гласували 104 народни представители: за 23, против 29, въздържали се 52.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Постъпило е предложение от народния представител Венцислав Лаков като точка в дневния ред да влезе Проект за декларация за противопоставяне на претенциите на Република Румъния за корекции на границата в континенталния шелф на двете страни и признаване в България на румънско малцинство с вх. № 254-03-4 от 23 март 2012 г.
С мое разпореждане проектът за декларация е разпределен на Комисия по външна политика и отбрана. До момента не е изтекъл 15-дневният срок по чл. 78, ал. 3 от Правилника за обсъждане на проекта на декларация в комисията. По тази причина няма изготвен доклад, поради което искането по чл. 43, ал. 3 от Правилника е недопустимо и няма да бъде предложено за представяне и съответно гласуване.
Постъпило е искане от Парламентарната група на ГЕРБ – Искра Фидосова, Красимир Велчев и Димитър Главчев, които предлагат по реда на чл. 43 от Правилника да бъде включена в работата на Народното събрание за тази седмица точка: „Проект за решение за избиране на управител на Националната здравна каса”.
Госпожо Фидосова, слушаме Ви.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Предстои да направим избор за управител на Националната здравна каса – избор, който е изключително важен за цялата здравна система. Знаете, че имаме срок, в който трябва да бъде избран, след като предишния управител беше освободен от този пост. Този срок изтече миналата седмица.
С оглед на много важните решения, които предстои да се вземат, които са ежедневни в Здравната каса по отношение на лекарствената политика, по отношение на осигуряване на лекарства за болници, за болни, които ползват лекарства безплатно или с различните намаления, заплащани от Здравната каса, е много важно тази седмица да се включи в дневния ред Проектът за решение за избиране на управител на Националната здравна каса.
Нашето предложение – на парламентарната група, е направено, като за управител предлагаме д-р Пламен Цеков. Затова моето предложение е да включим в седмичната програма на българския парламент Проекта за решение за избиране на управител на Националната здравна каса, като моля, госпожо председател, това да бъде точка в утрешното пленарно заседание – точка втора от същото пленарно заседание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване като точка втора в програмата за четвъртък да бъде включен Проект за решение за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса.
Гласуваме.
Гласували 110 народни представители: за 98, против 1, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 21 до 27 март 2012 г.:
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Вносител – народният представител Лъчезар Иванов. Водеща е Комисията по здравеопазването. Съпътстващи са Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта и Комисията по бюджет и финанси;
- Отчет за дейността на Икономическия и социален съвет за 2011 г. Вносител – Икономическият и социален съвет. Разпределен е на Комисията по труда и социалната политика;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Вносител – Красимир Ципов и група народни представители. Водеща е Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносители – народните представители Огнян Стоичков и Павел Шопов. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстваща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения;
- Проект за решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2011 г. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по външна политика и отбрана;
- Проект за Декларация за противопоставяне на претенциите на Република Румъния за корекции на границата в континенталния шелф на двете страни и признаване в България на румънско малцинство. Вносители – Волен Сидеров и група народни представители. Разпределен е на Комисията по външна политика и отбрана;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Разпределен е още на Комисията по околната среда и водите, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по земеделието и горите, Комисията по правни въпроси и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред;
- Проект за решение за избиране на управител на Националната здравноосигурителна каса. Вносители – народните представители Красимир Велчев, Искра Фидосова и Димитър Главчев.
Уважаеми дами и господа народни представители, Решение № 1725-НС от 22 март 2012 г. – Централната избирателна комисия, като е взела предвид, че на 21 март 2012 г. с Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България за министър на здравеопазването е избран народният представител Десислава Вълчева Атанасова, регистрирана в кандидатската листа на Партия ГЕРБ за 19. многомандатен избирателен район – Русенски, в изборите за 41-во Народно събрание и на основание чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 272, ал. 2 от Изборния кодекс, реши:
„Обявява за народен представител Петър Иванов Даскалов, с ЕГН ..., следващ кандидат от листата на Политическа партия ГЕРБ за 19. многомандатен избирателен район – Русенски, в изборите за 41-во Народно събрание”.
Моля, квесторите, поканете господин Петър Даскалов за полагане на клетва.
Господин Даскалов, заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен. (Всички народни представители стават.)
Петър Даскалов:
„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Честито!
Уважаеми дами и господа народни представители, Централната избирателна комисия е постановила Решение № 1733-НС от 26 март 2012 г., в което се казва, цитирам:
„На 23 март 2012 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Валентин Алексиев Николов, избран от 23. многомандатен избирателен район и издигнат от Политическа партия ГЕРБ в 41-то Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител в 23. многомандатен избирателен район – София, Ивайло Ангелов Московски, с ЕГН ..., от листата на Политическа партия ГЕРБ.”
С вх. № 254-00-578 от 27 март 2012 г. до председателя на Народното събрание е постъпило заявление от Ивайло Ангелов Московски, обявен за избран за народен представител от 23. многомандатен избирателен район – София.
В същото се казва:
„Уважаема госпожо председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, обявен за избран в мандата на 41-то Народно събрание с Решение № 1733-НС на ЦИК.
Желая пълномощията ми като народен представител да бъдат прекратени предсрочно с решение на Народното събрание.”
Предлагам Ви служебен Проект за решение за прекратяване пълномощията на народен представител:
„Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Ивайло Ангелов Московски като народен представител от 23. многомандатен избирателен район – София”.
Режим на гласуване, моля.
Гласували 98 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.

Преминаваме към втора точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ.
С доклада за второ четене на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм ще ни запознае господин Мартин Димитров.
Слушаме Ви, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Уважаема госпожо председател, първо, процедура за допускане в залата на господин Валентин Николов – заместник-министър, господин Николай Налбантов – директор на дирекция „Енергийни политики, стратегии и проекти”, Светлана Маринова – началник-отдел в дирекция „Правна”, госпожа Цветелина Михайлова – експерт в дирекция „Енергийни политики, стратегии и проекти”, и госпожа Александрина Димитрова – началник-отдел в същата дирекция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Поставям на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете заместник-министъра и останалите гости в залата.
Господин Димитров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 154-01-108, внесен от Валентин Николов и група народни представители на 7 декември 2011 г., приет на първо гласуване на 25 януари 2012 г.
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Поставям на гласуване наименованието на закона по вносител.
Гласували 83 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Предложение от народните представители Николов, Червенкондев и Русев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. В чл. 12, ал. 2, т. 4, буква „б” думите „обучение на монтажници” се заменят с „обучение за придобиване на професионална квалификация за дейностите по чл. 21, ал. 1”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението за създаване на нов § 1 в редакцията на комисията.
Гласували 80 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Предложение от народния представител Ариф Агуш.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Иван Иванов.
Предложението е оттеглено.
Комисията предлага да се създаде нов § 2:
„§ 2. В чл. 18 се създава ал. 6:
„(6) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за енергийни обекти по чл. 24, т. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Поставям на гласуване новия § 2 в редакцията на комисията.
Гласували 80 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Предложение от народните представители Николов, Червенкондев и Русев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 3:
„§ 3. Създават се чл. 20а, 20б, 20в, 20г, 20д и 20е:
Чл. 20а. Дейностите по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 се извършват от лица, които са вписани в регистър на лицата, извършващи такава дейност при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и са получили удостоверение за това от председателя на агенцията или оправомощени от него длъжностни лица.
Чл. 20б. (1) В регистъра по чл. 20а се вписват и се издава удостоверение за вписването на лица, които:
1. са вписани в търговския регистър или са търговци по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
2. разполагат със следния персонал, нает по трудово правоотношение:
а) лице с висше техническо образование с подходяща за дейностите и съоръженията специалност, което контролира извършването на дейностите по чл. 20а и спазването на проектната документация;
б) лица, които притежават професионалната квалификация по чл. 21, ал. 5;
3. имат застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на дейността им, включително при неизпълнение на изискванията на проектната документация, с размер на минималната застрахователна сума 100 000 лв.
(2) Лицата по ал. 1, т. 2 може да не са наети по трудово правоотношение, когато:
1. са неограничено отговорни съдружници и заявителят е събирателно или командитно дружество, или
2. заявителят е едноличен търговец и самият той е включен в персонала по ал. 1, т. 2.
(3) Лицата по ал. 1 могат да бъдат вписани в регистъра и да им бъде издадено удостоверение за всички дейности по чл. 20а или само за част от тях.
(4) Съответствието на лицата с изискванията по ал. 1 се удостоверява със:
1. посочване на единния идентификационен код по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър или документ, удостоверяващ качеството търговец съобразно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. копия от документи за образование, квалификация, трудови договори и уведомления по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда на персонала;
3. копие от застрахователния договор по ал. 1, т. 3.
(5) Служители от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършват проверка на документите по ал. 4 и могат да проверят на място наличието на изискванията по ал. 1, т. 2 и 3. При проверката на място служителите имат право:
1. на достъп в помещенията, в които ще се извършва дейността;
2. да изискват писмени обяснения от персонала на лицата, кандидатстващи за регистрация;
3. да изискват всички документи, свързани с дейността на лицата, кандидатстващи за регистрация.
(6) Когато лицата отговарят на изискванията по ал. 1, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица ги вписват в регистъра по чл. 20а и им издават удостоверение.
(7) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица отказват регистрация, когато лицата не отговарят на някое от изискванията по ал. 1 или не представят документ по ал. 4. Отказът се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) В регистъра по чл. 20а се вписват:
1. наименованието, седалището, адресът на управление и адресът за кореспонденция на регистрираните лица;
2. единният идентификационен код по чл. 23, ал. 1 от Закона за Търговския регистър или съответните данни за идентификация на търговеца съобразно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
3. дейностите по чл. 20а, за които лицата се регистрират;
4. датата на издаване на удостоверението.
(9) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица заличават от регистъра по чл. 20а и обезсилват издаденото удостоверение на регистрираното лице с мотивирана писмена заповед, при:
1. прекратяване или заличаване на търговеца;
2. промени, водещи до несъответствие с изискванията по ал. 1, т. 1 или 2;
3. липса на валидна застраховка по ал. 1, т. 3;
4. установяване от служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, че регистрираното лице системно не изпълнява задълженията си или не спазва обхвата на издаденото му удостоверение;
5. писмено искане от регистрираното лице;
6. възпрепятстване на проверка по чл. 20г, ал. 1 от регистрираното лице или негови служители.
(10) Заповедта по ал. 9 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 20в. Регистрираните лица са длъжни да:
1. монтират или преустройват съоръженията съгласно документите по чл. 147, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при спазване на инструкцията за монтаж, поддържане и експлоатация на производителя;
2. поддържат и ремонтират съоръженията при спазване на инструкцията за монтаж, поддържане и експлоатация на производителя;
3. не допускат дейностите по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията да се извършват от персонал, който няма професионалната квалификация по чл. 21, ал. 5;
4. не извършват дейностите по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията без валидна застраховка по чл. 20б, ал. 1, т. 3;
5. уведомяват председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за промени в наименованието и адреса си за кореспонденция в 7-дневен срок от настъпването им.
Чл. 20г. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор проверява веднъж на две години регистрираните лица за спазване обхвата на издаденото им удостоверение и условията, при които са го получили, и за изпълнение на задълженията им по този закон.
(2) Извън срока по ал. 1 може да се извършват проверки на регистрираните лица при получаване на сигнали, жалби или предложения от други контролни органи, граждани и организации.
(3) При проверките по ал. 1 и 2 служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор имат право на достъп в помещенията и до местата, в които се извършва дейността, да изискват обяснения от персонала и предоставянето на всички документи, свързани с дейността на лицето.
(4) Когато при проверките по ал. 1 и 2 се установи, че регистрираните лица не спазват обхвата на издаденото им удостоверение или не изпълняват задълженията си по този закон, служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор могат да:
1. предпишат мерки за отстраняване на нарушенията в подходящ срок;
2. образуват производство по налагане на административно наказание.
(5) При системно извършване на установените по ал. 4 нарушения председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица заличават лицето от регистъра по чл. 20а и обезсилват издаденото удостоверение с мотивирана писмена заповед. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 20д. Редът за издаване на удостоверението и вписване в регистъра по чл. 20а, и за проверките по чл. 20г, ал. 1 и 2 се определя с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
Чл. 20е. За издаване на удостоверението по чл. 20а и за извършване на проверките по чл. 20г, ал. 1 се събират държавни такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по този текст?
Заповядайте, господин Аталай.
Рамадан Аталай (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
По Закона за конфликт на интереси писмено съм заявил за конфликт на интереси, но искам да обявя и устно: евентуално правнукът ми може да влезе във взаимоотношения по този закон.
Уважаеми колеги, предлагам създадените членове – 20а, 20б, 20в, 20г, 20д и 20е, да отпаднат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Предлагате да отпадне целият параграф, така ли?
Рамадан Аталай: Точно и ясно казано – целият параграф. Направих това предложение по време на дебатите в Комисията. Там се прие „лицензионният режим” да бъде „регистрационен”. Всички текстове обаче, които останаха, са по-тежки и от лицензионния режим.
Уважаеми колеги, ако прочетете всичко, написано в текстовете, ще видите, че наново пренаписваме целия Правилник за експлоатация на електрическите съоръжения. Имам чувството, че когато искаме да създадем препятствия пред бизнеса – да не могат да се развиват тези съоръжения (в момента това правителство по всякакъв начин се опитва да спре развитието на възобновяемите енергийни източници), се чудим как и по какъв начин да намерим параграфи, параграфчета, за да не се случи това нещо.
Уважаеми колеги, рано или късно и по Програма 2020 възобновяемите енергийни източници трябва да се развиват. Няма как на фирми, които по една или друга причина имат специалисти заварчици, от тях да се изисква наново да доказват, че са заварчици; няма как на монтажници, завършили средното си образование по експлоатация на електрически съоръжения, наново Държавната комисия по енергийно и водно регулиране да им изисква всички необходими документи. Всичко това се прави, за да се създаде допълнителна работа на Държавната комисия по метрология и стандартизация, включително и таксите, които би трябвало да се съберат.
Уважаеми колеги, в момента философията беше да се откажем от големите мощности и да дадем възможност на малките – на покривите на съответните сгради да се построят от 5 до 30 киловата, а същевременно е казано, че за да си построиш 5 те киловата, трябва да чакаш на дълга опашка пред Държавната комисия по метрология и стандартизация, за да ти дадат съответното удостоверение. Още повече, ако, не дай Боже, дойдат и ти влязат в къщата, ще искат и обяснение от тези, които са в къщата, защо и по какъв начин правят тези неща.
Колеги, убеден съм, че и господин Червенкондев, и господин Николов – сегашният заместник-министър, вече са на друго мнение от това, което са предложили. Ако наистина тези, които бяха предложили текста, се бяха запознали с него, сами щяха да си го оттеглят. Не искам да използвам други и по-тежки аргументи, свързани с тези текстове.
Колеги, откажете се от тези текстове. Те създават само пречки, създават работа на една комисия и препятствия пред развитието на малките съоръжения. Разбира се, ние искаме да развиваме особено покривни фотоволтаични инсталации, но създавате затруднения, с които обикновен човек, който иска да сложи 5 киловата на покрива си, трудно може да се справи.
Имам и други аргументи, но смятам, че тези са достатъчни и ще гласувате за отпадането на тези текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Реплики към изказването на г-н Аталай?
Заповядайте, господин Червенкондев.
Диан Червенкондев (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Аталай, и в дискусиите, които проведохме в комисията, във връзка с тези текстове, наистина се убедихме, че първоначално предложените от нас текстове за лицензирането и съответно задължителните изисквания за сертифициране на тези фирми, които биха участвали в монтажа на такива енергийни съоръжения, трябва да отпаднат. В комисията възприехме този принцип и се отказахме от текстовете, свързани с лицензиране, но оставихме текстовете за регистрация.
Защо ги оставихме? Защото наистина нашето желание е това, което правим и като философия с промените в Закона за възобновяемите източници, да стимулираме малките производители на възобновяеми източници, които биха монтирали своите съоръжения на покриви, както казахме, на тези до 30 киловата. Но да не забравяме, че все пак те са енергийни производители и ще присъединят своето енергийно съоръжение към общата енергийна мрежа на страната. Не можем да си позволим фирми, които нямат необходимата компетенция, нямат необходимите познания, да тръгнат да правят – ако считат, че е толкова лесно да се направи на покрив някакво съоръжение, да отидат и да го монтират с неквалифициран персонал и съответно при присъединяването към енергийната мрежа да създадат някакви проблеми, които биха били опасни от гледна точка на безопасност за системата и за хората, които са около тези съоръжения.
Затова подкрепяме нашите текстове и предлагам да бъдат гласувани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Втора реплика? Няма.
Дуплика? Господин Аталай, имате думата.
Рамадан Аталай (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Червенкондев, ще Ви помоля наистина отново да прочетете текстовете и да вникнете в тях. Първото, което е, Вие създавате такива ограничения към фирмите, които ще монтират тези съоръжения. Даже искате на всяка монтажна група да има човек с висше образование, който да води цялата група. Ако имаме толкова хора с висше образование, които се занимават с монтажа на 5 киловата на покривите, казвам Ви: на драго сърце!
Още веднъж Ви казвам: не строим ядрени централи. Вие и без това нямате намерение да строите. Това са такива малки съоръжения, на които недейте да създавате съответните пречки – административни, от гледна точка на това дали е лицензионен или регистрационен режим.
Ако прочетете текстовете, ще видите, че там сте премахнали само думичката „лицензионен”, а „лицензия” сте го минали на регистрация.
Пак Ви казвам: всичко друго е само една пречка за по-нататъшното развитие. В момента не искам да влизаме в други дебати. Или искате да улесните само определен брой фирми, които да свършат тази работа? Сигурен съм, че имате и това намерение, но недейте да действате по този начин, защото рано или късно ще разберете грешката си.
Правилникът за експлоатация на електрическите съоръжения дори не е чак толкова тежък с изискванията, които искате. Прочетете този правилник и ще видите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение по този текст? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо поставям на гласуване предложението на народния представител Рамадан Аталай за отпадане на чл. 20а, 20б, 20в, 20г, 20д и 20е, всъщност за отпадане на предложения нов § 3.
Гласували 77 народни представители: за 7, против 51, въздържали се 19.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 3 в редакцията, предложена ни от комисията.
Гласували 75 народни представители: за 65, против 4, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: По § 1 по вносител е постъпило предложение от народните представители Николов, Червенкондев и Русев, което е подкрепено по принцип от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 4:
„§ 4. В чл. 21 ал. 5 се изменя така:
(5) Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации” или „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Възобновяеми енергийни източници”, включваща дейностите по ал. 1, както и сроковете на валидност на документите, удостоверяващи наличието на съответния вид квалификация, се определят с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 4 в редакцията, предложена ни от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 67, против 4, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Предложение от народните представители Николов, Червенкондев и Русев, което е прието по принцип от комисията.
Предложение от народния представител Ариф Агуш, което е оттеглено.
Предложение от народния представител Недялко Славов, което е подкрепено от комисията.
Комисията предлага да се създаде нов § 5:
„§ 5. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „сгради и върху недвижими имоти към тях в границите на урбанизирани територии” се заменят с „присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии”.
2. В т. 2 думите „и върху недвижими имоти към такива сгради в производствени зони” се заменят с „присъединени към електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии”.
3. В т. 3 думите „1 MW” сe заменят с „1.5 MW”.
4. Създава се т. 4:
„4. с инсталирана електрическа мощност до 1.5 MW включително, за производство на енергия от водноелектрически централи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 5 в редакция на комисията.
Гласували 85 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Предложения от народния представител Иван Иванов:
Предложението относно създаването на чл. 24а е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип предложението относно създаването на чл. 24б, което е отразено на систематичното му място в нов § 2.
Предложение от народния представител Мартин Димитров, което е оттеглено.
Предложение от народните представители Николов, Червенкондев и Русев, което е подкрепено по принцип от комисията.
Предложение от народния представител Мартин Димитров, което е оттеглено.
Комисията предлага да се създаде нов § 6:
„§ 6. В чл. 26 се създават алинеи 3, 4 и 5:
„(3) За обектите по чл. 24, т. 1 условията за присъединяване се определят в становище, което се издава в срок до 30 дни от постъпване на искането, а в случаите по чл. 27, ал. 5 – срок до 15 дни от постъпване на искането.
(4) В случаите по ал. 3 предварителен договор за присъединяване не се сключва, а договор за присъединяване се сключва при условията, определени в становището по ал. 3 и при издадено разрешение за строеж.
(5) При искане за сключване на договор за присъединяване по ал. 4 разпределителното предприятие представя проект на договор в срок до 30 дни.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението за създаване на нов § 6 в редакцията на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Предложение от народните представители Николов, Червенкондев и Русев.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народния представител Мартин Димитров.
Предложението е оттеглено.
Комисията предлага да се създаде нов § 7:
„§ 7. В чл. 27, ал. 5 накрая се добавя „в случаите, когато инсталираната мощност не надвишава предоставената мощност за присъединяване на сградата като обект на потребител”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Гласуваме новия § 7 в редакцията на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 8.
Атака