Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1992-04-09

Председателствували: заместник-председателите Снежана  Ботушарова и Кадир Кадир
Секретари: Христо Атанасов и Илхан Мустафа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Добър ден, уважаеми госпожи и господа народни представители! В залата има необходимия кворум. Откривам днешното пленарно заседание.
Преди да продължим разискванията по Закона за бюджета, искам да ви съобщя, че ако днес приключим с второто четене на този закон, утре ще има отговори на актуални въпроси и пиания. Ще отговарят следните министри:
- министър-председателят на Република България Филип Димитров ще отговаря на народните представители Гинчо Павлов, Петя Шопова, Александър Томов;
- министърът на правосъдието Светослав Лучников ще отговаря на народните представители Тошо Пейков, Стефан Чанев, Владимир Джаферов;
- министърът на вътрешните работи Йордан Соколов ще отговаря на господата Димитър Куманов, Дончо Папазов, Тодор Кумчев, Стоян Райчевски, Красимир Премянов, Велко Вълканов, Филип Боков;
- министърът на финансите Иван Костов ще отговаря на господата Емил Костадинов, Димитър Велев и Коста Андреев;
- министърът на отбраната Димитър Луджев ще отговаря на господата Невен Пенев, Христо Марков, Иво Атанасов, Красимир Премянов, Захари Захариев и Боншо Рашков;
- и министърът на индустрията и търговията Иван Пушкаров СД/НП 1094.1 ще отговаря на господата Асен Мичковски, Илиян Шотлеков и Маргарит Мицев, Йовчо Русев, Николай Слатински.
Това е, в случай че днес завършим с второто четене на законопроекта за държавния бюджет.
Господин Венцеслав Димитров иска думата. Заповядайте по процедурен въпрос.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС): Колеги, съжалявам, че трябва да визмам думата по такъв въпрос. Сега, когато влизах в Народното събрание, има събрана една група от хора, една част от които са пияни, може би около 200 души, които пречат на подстъпите към него. Те ме нападнаха и започнаха да ме бият. (Шум в залата)
Тази група хора беше подклаждана от госпожа Мариана Христова (реакция от мнозинството: "Браво!, У-у-у") и от един човек депутат, ето го, този, плешивия, който излиза ... този човек, който върви, и още един депутат от Българската социалистическа партия - комунисти.
Затова аз помолих охраната, както е в нормалните демокрации, когато има такива случаи, има палки, има коли, да идентифицират тези хора, които ме нападнаха, и да ги заведат там, където им е мястото.
Охраната категорично отказа да направи това. Даже ме призова да се прибера бързо-бързо в сградата на Народното събрание.
След като охраната това нещо не може да направи, аз съм принуден, от една страна, да се обърна към Председателството да осигури охрана на народните представители. И освен това аз мога да призова нашите привърженици да осигурят охраната на Народното събрание. (Шум в залата, викове на одобрение и ръкопляскания от блока на СДС и ДПС)
Имайте предвид, господа социалисти или комунисти, или както искате, тока да се наричате, че тези 200 души лумпени няма да ни попречат да продължим приемането на бюджета. Защото в този бюджет се предвижда сума за увеличаване на пенсиите и те, ако седят там и ни пречат на нас да влизаме, те фактически блокират приемането на увеличението на пенсиите, за което претендират, че демонстрират, а на практика искат да спират работата на Народното събрание. 1094.2
Аз мога да апелирам към нашите представители ... (обръща се към Велко Вълканов, който е изправен между редиците и иска думата). Седнете си, ако обичате, господин кандидат за президент Велко Вълканов! Не стойте тук! Махнете се оттук! И моля Председателството да призове квесторите... (Силен шум и викове: "У-у-у")
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, господин Димитров! Моля Ви!
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Квестори има... Тези хора да напуснат! (Невъобразим шум в залата. Велко Вълканов приближава трибуната. След него изтичва Вълкан Вергиев и говори разпалено на Венцеслав Димитров, но нищо не се чува поради силния шум. От двете страни на залата прииждат и други депутати към трибуната)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Много моля, седнете си! Господа квесторите, моля да дойдат!
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (ПСБСП): Господа квесторите! (Вълкан Вергиев нанася удар на Венцеслав Димитров и той пада на пода. От председателската банка пада чаша с вода и се счупва. Настъпва суматоха и пререкания между депутатите, излезли пред трибуната. Много силен шум в цялата страна, свиркания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, охраната на събранието! Моля, охраната на събранието да влезе в пленарната зала! (Звъни)
Давам почивка тридесет минути.
Моля, охраната на събранието да влезе в пленарната зала! Охраната да влезе в пленарната зала!
Отстранявам от плелнарно заседание господин Вергиев! Отстранявам от пленарно заседание господин Вергиев!
Тридесет минути почивка.
Охраната да влезе в пленарната зала! (Звъни)
Охраната да влезе в пленарната зала!
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Парламентарната група на СДС - в зала "Изток" веднага!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Вергиев е отстранен днес от пленарно заседание!
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Парламентарната група на ДПС заедно със СДС. 1094.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, парламентарните групи да излязат от залата! Охраната да дойде при мен!
Моля, господин Вергиев да бъде изведен от пленарната зала! (силен шум в залата)
Парламентарната група на СДС в зала "Изток"!
Нареждам господин Вергиев да бъде изведен от пленарната зала!
Парламентарната група на БСП в зала "Запад". Парламентарната група на БСП в зала "Запад"!
Тридесет минути почивка. (Силният шум в залата продължава)
Моля, жерналистите да напуснат пленарната зала! Квесторите да изведат журналистите от пленарната зала.
Парламентарната група на Съюза на демократичните сили в зала "Изток".
Парламентарният съюз на Българската социалистическа партия в зала "Запад". Предавам становището на ръководителите на тези групи. Не е мое мнение.
Моля, господин Александър Томов да потвърди на микрофона съобщението. Господин Александър Томов, моля потвърдете съобщението, което ме помолихте да направя на микрофона.
АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ (ПСБСП): Парламентарната група за социална демокрация в зала "Запад", моля.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, трите групи, както пожелаха, да отидат в заседателните зали.
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ (от излезлите отпред): Моля, настоявам за проба на алкохол на депутата Вергиев, който всеки ден вони на бъчва. Моля ви!
ЯНИ МИЛЧАКОВ (СДС, пред микрофоните): Ако господин Вергиев има достойнство, мисля, че изразявам общото желание, да бъде подложен за проба за съдържание на алкохол в кръвта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, господин Милчаков, не давам думата. Господин Вергиев днес е отстранен от пленарно заседание.
Почивка. Нищо не се предава извън залата.
... Преди почивката казах, че е отстранен. Повторих го няколко пъти. Микрофоните са изключени, само в залата се чува. 1094.4
(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми колеги, продължаваме заседанието. Думата искаше още одеве господин Мичковски.
Господин Мичковски, имате думата.
Почивката свърши преди петнадесет минути. В залата има кворум. Продължаваме заседанието. Господа Квесторите поканиха народните представители да влязат.
АСЕН МИЧКОВСКИ (СДС): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Днес от пресата научих факти, които според мен слагат началото на една изключително опасна тенденция в българския политически живот. При неизяснени обстоятелства преди няколко дни е бил застрашен животът на заместникпредседателя на Народното събрание господин Кадир, както и животът на водача на парламентарната група на Движението за права и свободи - господин Доган.
Пътувайки за София, те са се натъкнали на оставен камион без знаци, без светлилни и само добрият шанс е помогнал на господин Кадир да остане невредим. Аз мисля, че Народното събрание, ръководството на Народното събрание, както и всички ние трябвада направим една специална анкетна комсиия, която да разследва този случай. Насилието никога не е добър съветник на една прохождаща демокрация. Затова много ви моля, единодушно да се обединим и да вземем такова решение, за да бъдат изяснени обстоятелствата около този факт. Защото той е (дай Боже да не съм прав) началото на ескалиране на политически терор в нашата страна и отстраняване на неудобни личности по един изключително непочтен начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Мичковски, Вашето предложение е за една временна комисия. Моля предложете писмено състава, задачата, за която се създава съгласно чл. 29 от правилника, и реда, по който се внася в дневния ред.
Господин Кюранов иска думата. Заповядайте!
ЧАВДАР КЮРАНОВ (ПСБСП): Аз искам да кажа от свое име, че изразявам своето възмущение, ако би се доказаво, че този инцидент е един инцидент преднамерен и съм съгласен с това Народното събрание да има своя анкетна комисия, която да се заинтересува от този случай и да осведоми Народното събрание за това. ББ/НП 1095.1
Същевременно известно е, че задача на изпълнителната власт е да вземе мерки, за да може случаят да се разследва и по нейна линия, колкото се може по-бързо. (Ръкопляскания от блока на СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Лютфи има думата.
Заповядайте, господин Мичковски!
АСЕН МИЧКОВСКИ (СДС): Извинявайте, уважаеми колеги, просто пропуснах да кажа. Аз много добре знам какъв е редът за актуално питане, за задаване на въпроси към министри и т.н., но мисля, че това събитие е от изключителна важност и ако е възомжно в нарушение на Правилника за организацията и дейността на народното събрание, да призовем министър Соколов да даде разяснение по този въпрос още утре. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По принцип, господин Мичковски, ние отправяме всички актуални въпроси и питания към министрите и в степен на готовност, понякога те не са спазвали и срока.
Господин Лютфи, имате думата. Заповядайте.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Това, което стана на 7 около 21 часа - инцидентът с колата на заместник-председателя на Народното събрание господин Кадир, е един тревожен факт и един тревожен сигнал. Нас ни се ще това да бъде един случаен инцидент, но много случайности и обстоятелства ни карат да си задаваме въпроси и у нас да възникне хипотезата, че това е опит за покушение.
Ето защо аз смятам, че това, което каза господин мичковски и тревогата, която изрази господин Кюранов, е съвсем основателна. Ние трябва още в зародиш да пресечем пътя на политическия тероризъм. Вие знаете, че само преди месец (няма месец) се опитаха да компрометират лидера Ахмед Доган заедно с мнинистър Стоян Ганев. Нас ни се ще това да бъде един случаен инцидент, но само три минути след инцидента с колата на господин Кадир Кадир, минава мерцедесът - същият на цвят, същият модел, на господин Ахмед Доган.
ФИЛИП БОКОВ (ПСБСП, от място): Откъде го имат мерцедеса?
ЮНАЛ ЛЮТФИШ (ДПС): МНого ни се ще следствието.... Мерцедесът е от УБО, господин Боков. 1095.2
Ето защо настояваме час по-скоро следствието да приключи. Компетентните органи да свършат колкото се може по-бързо своята работа и министър Соколов да даде отчет относно истината по този инцидент.
Подкрепяме като парламентарна група предложението на господин Мичковски да се създаде една парламентарна анкетна комсия.
И още нещо.
Госпожо предсадетал, уважаеми колеги! Аз мисля, че трябва да вземем мерки като парламент и като ръководство на парламент - Вие, относно охраната на всички депутати. Трябва да помислим, защото опитите за шантаж, опитите за заплахи, особонео срещу депутатите от ДПС, са една постоянна практика. Аз си позволих днес за първи път да спомена това. нас не ни е страх. Ние сме избраници на българския народ и ако трябва, ние ще дадем живота си тук, но не бихме желали да станем жертви на такива нелепи инциденти и покушения. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от блока на ДПС и СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля отново предложението за тази комисия да се направи, както изисква правилникът. Господин Лютфи, аз трябва да ви кажа, че за съжаление от днешния инцидент, като че ли ние се нуждаем от охрана и вътре в пленарната зала, което ще бъде много жалко, ако се наложи да го направим.
Аз ви моля, уважаеми госпожи и господа, нека събранието да продължи да работи, да сикутира, но не и да се бие в пленарната зала. Моля ви, от името на Председателството на Народното събрание
Продължаваме с второто четене...
Госпожа Ананиева иска думата. Заповядайте. (Неодобрителни възгласи от блока на СДС
)
Моля за тишина в залата.
Госпожо Ананиева, искам да Ви предам направеното възражение от страна на другите две парламентарни групи, че докато Вашата парламентарна група не се регистрира в съответствие с правилника, Ви моля да не се представяте като парламентарна група и да спазвате правилника. Възражението е правено много кратно и в пленарната зала, и пред Председателството. Затова го съобщавам отново. 1095.3
НОРА АНАНИЕВА (ПСБСП): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! В качеството си на председател на Парламентарния съюз за социална демокрация... (Шум в залата, неодобрителни възгласи от блока на СДС) ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля Ви, госпожо Ананиева, можете да говорите от Ваше име, докато се регистрира вашата група.
НОРА АНАНИЕВА (ПСБСП): Искам да направя следното заявление. Ние изказваме съжаление от факта... (Шум в залата, неодобрителни възгласи от блолка на СДС)... че когато сме изпратени от българския народ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля, госпожо Ананиева, говороте от Ваше лично име?
НОРА АНАНИЕВА (ПСБСП): ... да обсъждаме неговите въпроси и да решаваме неговите проблеми, когато сме получили доверието ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ще взема думата на госпожа Ананиева, защото не мога да не уважа искането на двете парламентарни групи и изисикванията на правилника. Госпожо Ананиева, говорите като народен представител и като такъв имате думата, но не от името на парламентарна група, която не е регистрирана. Предавам становището на другите две парламентарни групи и се позовавам на правилника.
Моля да не се сърдите.
Госпожо Ананиева, имате думата като народен представител от БСП. ЖАН ВИДЕНОВ (ПСБСП, от място): Нямате право да отнемате думата за такова нещо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Виденов, не ми дръжте такъв тон. Ще Ви наложа санкция. Правилникът е за всички. (Шум в залата)
НОРА АНАНИЕВА (ПСБСП): Уважаеми дами и господа! Искам да изразя съжаление за факта, че инцидента, който стана в Народното събрание.
Тъй като ние сме изпратени в това събрание да решаваме проблемите на народа, който ни се е доверил и народът, който е изпратил нас, не е от по-ниско качество в сравнение с избирателите, които са изпратили вас, за да се държите по този начин. 1095.4 Ние сме изпратени в този парламент, за да търсим съгласие, да постигаме диалог, да решаваме с общи усилия проблемите на тази страна в това трудно време. Ние всички сме се срещали със своите избиратели и знаем как хората реагират на такива инциденти, колко критично се отнасят към разделението, което тръгва от парламентарната зала и стига до последното село в страната.
В същото време ние изразяваме позицията си, че това, което стана в залата, не е случайно. Искаме пълна яснота за случая. Искаме анкетна комсиия, видеозаписи, необходимите проби. При едно разследване, което ще има значение, ще прозвучи като резултат в тази зала. Искаме пълна яснота по това как започнаха нещата, какво беше поведението на депутатите пред хората, които мирно протестираха... (Шум в залата, освиркване от бока на СДС) ... Какво беше поведението на част от депутатите в кулоарите, преди да влезем в парламентарната зала. Какви думи бяха отправени към нас. Какви думи ние получаваме в някои парламентарни комсиии, в кафенето и вътре в залата. Искам да припомня обстоятелството, че депутати като господин Венцеслав Димитров са прочути още от времената на Великото Народно събрание, че те се държат провокативно, че те се държаха провокативно към една такава светла личност, каквато е Пирин Воденичаров... (Шум в залата, тропане по банките от блока на СДС) ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Ананиева, ... ако имате предложение за комисия...
НОРА АНАНИЕВА (ПСБСП): Всичко това ни кара да смятаме, че това е една добре замислена провокация. (Репллики от блока на СДС, които не се разбират)
Така или иначе ние сме изкарали целия мандат на Великото Народно събрание под постоянни провокации от много по-гигантски мащаб и сме отстояли. Няма да се поддадем и сега на каквито и да било провокации. 1095.5
В същото време искаме да поставим този инцидент в един по-широк контекст - контекста на конфронтационната политика на Съюза на демократичните сили, в контекста на липсата на каквато и да било воля за съгласие и за търсене на общи компромисни решения. Ние искаме да поставим този инцидент и в контекста на поведението на ръководството на Народното събрание, което прилага ежедневно двойна мярка, двоен стандарт (ропот, шум от двете групи, в СДС и ДПС, които тупат по масата), двоен стандарт, в т.ч. и в този конкретен случай и затова, както ще покажат и стенографските записи, вероятно и видеозаписът - има определен принос за разпалването на този инцидент, защото не може да се гледа от едната страна и да не се вижда от другата страна; защото не може да стои човек, който е получил доверието и волята да седне тук на това високо място и да не направи поне една другарска забележка на своите колеги (освирквания от парламентарните групи на ДПС и СДС). Говоря: на своите колеги, не на нашите депутати.
Цялата политика, цялото поведение на ръководството на Народното съб рание - назиданието, оскърбленията, унижението, в т.ч. и искането сега да се представям по някакъв друг начин, освен така, както са ми доверили моите колеги - всичко това е част от конфронтацият, която за съжаление не води до никъде или по-скоро би довела до тежки резултати.
В заключение, струва ми се, че има място за едно сериозно обсъждане и на инцидента в Председателския съвет на Народното събрание, има нужда от един разговор между ръководствата на парламентарните групи на тази тема - на тема как ще се държим, кои сме всички ние, които сме седнали тук, кой какво може и какво не може да си разрешава. Може ли един депутат да казва на друг "Ние ще ви забраним, ако не се държите прилично." (Шум от парламентарните групи на СДС и ДПС.)
Може ли да се раздават такива присъди от тази трибуна?
Всичко това налага един сериозен разговор в Председателския съвет. Това - първо.
Второ, налага се анкетна комисия да се създаде.
Трето, налага се да преосмислим въпроса за комисия по парламентарна етика, тъй като (викове: "О-о-о!"), тъй като всичките ни протести досега са останали като глас в пустиня. Ние получаваме санкции за своя справедлив протест, но тези, които провокират безредиците, напрежението в залата, получават потупване по рамото. МР/ЗТ 1096.1
В заключение искам да се присъединя към съжалението за инцидента с "Мерцедеса" на господин Кадир и наистина от наша страна от страна на Парламентарния съюз за социална демокрация да изискваме максимално бързо и точно разследване (шум, "У-у-у") на случая. Случаят наистина е опасен. Да се надяваме, че няма нищо зад него освен една небрежност, с която ние се сблъскваме ежедневно по пътищата на България. Но все пак ние имаме волята, желанието да знаем цялата пълнота на разследването.
И така, присъединяваме се към искането за създаването на такава анкетна комисия.
Благодаря. (Одобрение от групата на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Мисля, че госпожа Ананиева няма основание да недоволства, тъй като само като един народен представител в Народното събрание говори толкова и повече, колкото се полага на председател на парламентарна група. И също ми позволете да кажа по повод на упрека - избрана съм за заместник-председател от името на Парламентарната група на СДС. Затова много моля да не се отправят упреци по този повод.
За днес представителите от ляво могат да се представят само от свое име и партията, която ги е издигнала.
Правя тази забележка сега. И това - до регистрацията като парламентарна група съгласно правилника. (Ръкопляскания.)
Тъй като дневният ред за днес е определен, мога да дам единствено думата на представители на парламентарните групи техни ръководители или представени от тях, след което продължаваме по дневния ред. Или ако има процедурни въпроси.
Много моля да се спазва регламентът. Госпожо Христова, не обсъждаме дневния ред.
По процедурен въпрос не сте поискали думата. Думата поиска председателят на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили господин Александър Йорданов. Имате я, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, искам да ви запозная с 1096.2
Д Е К Л А Р А Ц И Я

на Парламентарната група на Съюза на

демократичните сили

На 13 октомври 1991 г. в Република България се проведоха свободни и демократични избори. Българският народ избра своите народни представители, даде доверието си на определени политически сили.
Според Конституцията на Република България Съюзът на демократичните сили е управляваща коалиция в страната. Според изборите и според Конституцията Съюзът на демократичните сили започна да осъществява своята предизборна програма. Това е програма за смяна на системата, това е програма, която води до разрушаване на комунистическата социалистическа система и изграждане на свободно демократично общество със свободна пазарна икономика.
Приети бяха първите закони: за чуждестранните инвестиции - предложен от Съюза на демократичните сили, за банките и кредитното дело, за реституцията - предложени от Съюза на демократичните сили, приет бе и дългоочакваният от нашия народ Закон за земята, предложен от Съюза на демократичните сили (ръкопляскания).
Днес Законът за бюджета е обект на нашето заседание. Предстои на второ четене да бъде приет и Законът за приватизацията. Българското общество е добре информирано, че веднага след това предстои и приемането на най-важните социални закони - тези, които може би вълнуват и задържат вниманието на всеки български гражданин - Законът за пенсиите и социалното осигуряване, законите за здравеопазването. Предстои всъщност да поставим основите на една истинска демократична България, на едно истински демократично общество.
Забележете, аз казвам ние. Ние, народните представители.
Това спокойствие и увереност, което се излъчва от управляващата коалиция на Съюза на демократичните сили (шум и смях от групата на БСП), както и нейната решимост на практика да осъществи своята програма, изкарва от нерви определени политически сили. Историята неведнъж е показвала и доказвала, че комунистическата идеология и слабите нерви са лош съветник (смях от групата на СДС). За съжаление и днес станахме свидетели на един слабонервен инцидент. 1096.3
Един комунист-побойник (смях от групата на БСП) - Вълкан Вергиев, хвърли мръсно комунистическо петно върху българския парламент. Всъщност той само извърши това, което от седмици наред говори и из страната върши БСП (к). БСП (к) (смях) води политика на политически бандитизъм. (Ръкопляскания в групите на СДС и ДПС.) Политика от заиатско-екстремистки тип (ръкопляскания), политика, която наистина тероризира определена част от електората на самата БСП (к).
Всичко това, скъпи и уважаеми колеги народни представители, става в момент, когато Европа гледа с доверие на България. Когато в България наистина има спокойствие, има граждански мир, има нарастващо доверие към Съюза на демократичните сили и програмата на правителството (шум от БСП).
Всичко това става във време, когато България има всички шансове да получи и очакваната помощ за втория етап на извършваната икономическа реформа.
Каква е целта на бандитската Българска социалистическа партия (к)? Целта е много ясна: да се разруши постигнатото от българската демокрация, да се разруши постигнатото от българския парламент, да се създадат условия за всеобща политическа криза в страната и да се достигне до нови парламентарни избори.
Искам да ви уверя, уважаеми колеги, че този комунистически тарикатлък няма да мине (ръкопляскания), просто защото на българския народ нито боковица, нито ананиевица му е изпила ума (ръкопляскания).
Искам да ви уверя, че днешният инцидент...
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Йорданов, моля Ви да не намесвате имена.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Искам да ви уверя, че днешният инцидент е изключително тревожен. Той показва и доказва, че демокрацията няма алтернатива и че дори побойниците в Народното събрание не могат да спрат хубавия ден за българската демокрация. (Ръкопляскания всеобщи.)
И днес ние ще приемем бюджета на Република България. И отново ще бъде хубав ден за българската демокрация! Въпреки БСП (к), въпреки нейните комунистически побойници!
Благодаря ви за вниманието. (Продължителни ръкопляскания.) 1096.4
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Повече думата по общи разисквания не се полага, тъй като виждам, че втората парламентарна група не я желае.
Продължаваме с -
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 1992 Г.
Давам думата на председателя на Комисията по бюджета и финансите господин Венцеслав Димитров . (Ръкопляскания от мнозинството.)
Има записани за изказвания, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Да, само да направя едно уточнение - сега сме на чл. 7, когато обсъждаме бюджетите на общините. Имате три алинеи. Бяха направени вече предложения от господата Райчевски, Караджов. Дончо Конакчиев оттегля своето предложение за корекция на ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Пандурски е записан за изказване.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Има предложение на Икономическата комисия за промени в бюджета на някои общини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Може би, ако ги направите тях, ще сме...
Господин Пандурски, имате думата. След това - господин Карев.
РАДКО ПАНДУРСКИ (СДС): Уважаема госпожо председателствуваща, уважаеми господин министре, уважаеми народни представители!
Изпитвам известно притеснение, че в този тежък за българската икономика ден излизам пред вас, за да измоля едно може би, аз бих казал, символична сума за нещо, което не търпи според мен отлагане.
Моля ви, колеги, изслушайте ме внимателно. Град Севлиево от 30 години се самооблага и дава всяка година доброволен труд за своето водоснабдяване, но тъй като Севлиево беше васал на Търново, след това на Габрово ще ви кажа какво стана. Когато си докарахме водата в Севлиево търновци ни я взеха и казаха: "Тази вода е наша и колкото искаме - толкова ще ви дадем!"
След това останахме към Габровски окръг. И те поискаха от нашата вода. ВЙ/ЗТ 1097.1
Господа народни представители, не искам да ме разбирате криво: всички българи в Република България имат нужда от вода. И ние нямаме нищо против, че и Търново, че и Габрово са вземали от нашата вода. Но ето виждате ли, ние се заехме и се нагърбихме да снабдим целия окръг, цялата Севлиевска община - разбира се, част от Габрово, част от Търново и част от селата на тези два града. Започнат е строеж преди 3 години на язовирна стена, която да хване водите на река Мокра Бяла, която ще реши водоснабдяването един път завинаги на най-големия град от малките градове в България и на най-голямата община на бившия Габровски окръг.
За тази година не са предвидени средства и обектът, който е започнат трябва да бъде замразен. Имайки предвид, че замразяването на такъв обект ще отнеме милиони левове загуби на държавата и едва ли ще започне на нова сметка неговият строеж след години напред, молбата ми е за 5 млн.лв., които могат да се вземат било от съседните общини, които също ще получават вода от този язовир - Бяла - или пък, не смея да изрека думата, но да се увеличи с 5 млн.лв. държавния дефицит.
Втора точка - село Дебелцово има нещастието да се намира в тази част на Севлиевската община, където пътят, който води от Севлиево до с. Дебелцово е залят от водите на язовир "Александър Стамболийски". Хората не могат да отидат в собственото си село и затова това село беше заличено от картата на България. Хората са разселени, сега искат да си вземат земята. Ще ви кажа - започнат е път, нов път за това село. Остават 800 м, за да бъде завършен този път и един мост. За това нещо са необходими също 5 млн.лв. Тези 5 млн.лв. смятам, че биха могли да бъдат взети от Министерството на земеделието, което стопанисва именно язовир "Александър Стамболийски".
Много ви моля, колеги, разберете. Тук е папката с подписите, тук е болката и надеждата на моите съграждани от гр. Севлиево. Това искане е подписано от тримата народни представители от 7.Габровски избирателен район. Съжалявам, че я няма госпожа Елена Поптодорова. Смятам, че и тя би се присъединила с подписа си към тази наша молба. Благодаря за вниманието. 1097.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата има господин Карев. След това е записан за изказване господин Лъчезар Тошев.
ГЕОРГИ КАРЕВ (СДС): Уважаема госпожо председателсвтуваща, уважаеми дами и господа народни представители.
Имам две конкретни предложения за известно разместване на суми от субсидиите от Републиканския бюджет за бюджетите на общините по ал. 2. И двете ми предложения са в рамките на Варненска област. И двете са конкретни, тъй като се посочва откъде могат да се вземат съответните пари.
Първото ми предложение е да се добавят 3 млн.лв. в субсидиите на гр. Балчик, вземайки по 1,5 млн.лв. от тези на Вълчи дол и Суворово. Мотивите за това са много тежките мелиоративни проблеми, които има Балчик. Това е една от перлите на Българското черноморие, която е сериозно застрашена във връзка с това свличане на брега. Разбира се, че тези пари са действително символични, но все пак те биха били израз на известно внимание към общината в Балчик.
Второто ми предложение касае гр. Преслав и гр. Нови пазар. Ако погледнете субсидиите на тези два града в ал. 2 ще се убедите, че тези два града, които имат много близък размер и сходни проблеми - от тях Нови пазар има двойно по-голяма субсидия, отколкото Преслав. Следователно едно прехвърляне на 3 млн.лв. от единия бюджет в другия би било напълно правомерно. Освен това искам да подчертая, че гр. Преслав, бидейки втора българска столица, догодина - през 1993 г. ще бъде средище на един юбилей на 1100годишнината от провеждането на Преславския църковен събор, който има уникално значение за Българската църква и за българската държавност. Общинският съвет в Преслав и преславският кмет правят нечовешки усилия да осигурят някакви средства, но това много трудно им се удава. Ако гласуваме това предложение, ние ще спазим и една благородна парламентарна традиция, защото в края на миналия век Народното събрание е гласувало средства за построяване на храм-паметник в Преслав - "Свети Кирил и Методий". Това не е Преславската църква, а специален храм-паметник и един от четирите в цялата страна, който в резултат на това, че три десетилетия беше заключен и действително - за какво ни бяха църкви, за какво ни бяха храм-паметници - сега се намира в плачевно състояние. 1097.3 И тъй като той ще бъде един от обектите на предстоящото чествуване на 1100-годишнината от Преславския събор, настоятелно ви моля да подкрепите това предложение отново с една символична сума от 3 млн.лв., но все пак израз на определено внимание към българската столица, втората българска столица и към културните и исторически традиции на нашата страна.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Аз моля господин Карев и господин Пандурски да дадат в писмена форма своите предложения.
Думата има господин Тошев. След него е госпожа Свобода Стефанова
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители!
Аз вземам думата само да напомня, че от вчера имам едно предложение по чл. 7, ал. 2 и предложението ми се модифицира само за Червен бряг за болницата, която задължително трябва да бъде довършена, защото иначе... става въпрос за 4 млн.лв.
Аз си направих предложението. Те не бяха гласувани. Би могло да се вземе отнякъде, защото става въпрос за три сгради - различни. Едната подлежи на реституция, другата е една конюшня, която е приспособена, и третата сграда е съвсем неподходяща. Болницата трябва да бъде завършена просто, защото става въпрос за 50-хилядна община. Това не е моят избирателен район и за разлика от другите народни представители, аз не апелирам за моя избирателен район. Аз съм избран от 25.Софийски район. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Стефанова, имате думата.
Следва господин Георги Николов. 1097.4
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (СДС): 19.Русенски многомандатен избирателен район, консервативна екологична партия.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, вземам думата като народен представител от Русенски избирателен район и държа да подчертая, че град Русе е един град с 19-вековна история. Това е един град, който несправедливо беше третиран като град, който трябва да има затихващи функции от предишното правителство и за съжаление това беше постигнато.. Русе беше вратата към Европа, предстои Русе отново да стане врата към Европа, но това може да стане, ако бъдат отпуснати средства, с които да се реализира програмата на Русенската община.
Всички знаят, че така нареченият "Мост на дружбата" е в окаяно състояние и е необходимо да бъде възстановен. Има и други обекти, които за съжаление страдат непрекъснато от нашествието на така наречената "пролетна политическа кампания на БСП".
Това, което казвам, може да се провери от протоколите на следствието, от протоколите на полицията, че след всяко посещение на някой лидер на БКП/БСП следва пожар в някоя сграда. (Смях от ПСБСП.)
Въпреки че чувам смях от ляво мога да ви кажа, че два часа след заминаването на уважаемия безпартиен Велко Вълканов 5 частни кошари в Долна Студена са изгорели и сигурно още има да се чудим колко, ако продължавате да шетате из страната. (Смях и реакция на възмущение от ПСБСП.)
Но какво имам предвид? Тук може би в бююджета в субсидиите е допусната някаква грешка. За Разград се отпускат 146 473 000, а за Русе - 46 600 000 лева. Възможно е да е грешка, като се е имало предвид, че Разград е бил областен център и операта се е намирала на 60 км в западна посока, т.е. в град Русе. Обаче Русе като един стар културен център с традиции, които умишлено бяха потъпквани, трябва да доизгради спортната зала, в която би трябвало да се провеждат концертите на Мартенските музикални дни, а не в една сграда, построена в съветски стил.
Освен това сградата на операта е бивш църковен салон, който по Закона за реституцията би трябвало да се върне на църквата. РД/ЗТ 1098.1
Затова апелирам да бъдат преразгледани субсидиите, които се отпускат на Разград и на Русе и тези субсидии, които са предвидени, вероятно по грешка за Разград, да се предоставят на Русе. Предполагам, че е грешка, затова се надявам тя да бъде изправена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Думата има господин Георги Николов от Свищов.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПСБСП): Уважаема госпожо председателствуваща, дами и господа народни представители, много от нас очакваха в предложения ни вече вариант последен на законопроекта за държавния бюджеат да видят и да намерят решение на поставените от тях искания. Давам си сметка, че това е трудно при ограниченията, които имаме предварително зададени - общ размер на приходите, разходите, бюджетния дефицит.
Аз очаквах обаче, че правителството и Министерство на финансите ще се опитат в приходната част да внесат промени, които по пътя на увеличение, които да дадат възможност евентуално за справедливото решаване на някои от отправените искания.
Направи ми обаче впечатление, че неданъчните приходи от 9,7 на сто при първоначалния вариант намаляват на 8,3 на сто.
Аз моля Министерство на финансите, Данъчната служба, съответните общини, с цялото ми уважение към хората, които искат да реализират доходи, чрез така наречена "улична търговия", да се опитат тези органи така да организират своята работа, щото да се осигурят постъпления в бюджета именно оттам. Тъй като не е тайна, всички ние - и от ляво, и от дясно, чувствуваме, че много от хората, принудени просто от обстоятелствата, осъществяват търговска дейност, за което не плащат съответни данъци, а и не се санкционират от съответните органи. Именно това виждам аз като една възможност за увеличаване на приходите, които вече гласувахме. Това от една страна.
Същевременно си мисля с оглед на уреждане на много и решаване на много от исканията на народните представители, така както подходихме да гарантираме спазването на бюджетния дефицит, че ще се разрешат 90 на сто, така да се каже, извършване на разходите, да намерим някакво решение да задължим и правителството съответно да търси възможност за реализиране на по-големи приходи в бюджета. 1098.2
По този начин - и аз споделям това, което е становище на Икономическата комисия, да обобщим всички предложения, направени от народните представители и от общините при обсъждане на бюджета, и при разкриване вече на резерви в приходната част на бюджета да се решат много от тези справедливи искания на отделните общини.
Аз просто искам тук да обърна внимание и в присъствието на министър Костов, ако всеки от нас, от депутатите, вземе елка и преизчисли... (това съм го направил за община Свищов детайлно и не бих желал да ви ангажирам вниманието с тези числа) преизчисли разходите, които се предвиждат за 1992 г. в съ поставими цени, спрямо 1991 г., а на заседанието на Икономическата комисия беше заявено, че индексът на цените средногодишно ще възлиза на 1,725, ще се окаже, че много от разходите за 1992 година са под равнището на тези през 1991 г., разгледани като физически обем.
Само за сравнение ще дам примера, който казах за Свищов. При предвидени 97 020 лв. за 1992 г., приведени в съпоставими цени - 1991 г., те възлизат на 56 243 или с 15 487 лева по-малко. В този смисъл аз именно апелирам...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Двойно по-голяма субсидия има Свищов.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПСБСП): Да, субсидията, господин Димитров казва, че е двойно по-голяма, но тя зависи от изпълнението на Републиканския бюджет. Ако не постъпват средства в бюджета, каквато е практиката досега, защото тя не се дава наведнъж субсидията, а съобразно потребностите и постъпленията в бюджета се адресират към общините. Така че тя не е гарантирана субсидията за покриване на тези потребности.
Аз вече направих такова предложение на господин Димитров за по-коректно или издържано оформяне на таблиците - Таблицата по чл. 7, ал. 2 в антетката, вместо "1992 г. и субсидия", да се запише "сума".
По ал. 3. Текстът, който е сега: "Общините с превишение на приходите над разходите не получават субсидии от Републиканския бюджет и от превишението внасят вноски в Републиканския бюджет."
Аз мисля, че е повече от ясно, ако запишем, че "Общините с превишение на приходите над разходите за 1992 г. правят вноски в Републиканския бюджет, както следва:.." Не е нужно да отбелязваме в закона, че те не получават субсидии, след като техните приходи са повече от разходите. 1098.3
Също, господин Димитров, моля ви да коригирате в таблица на страница 22, където е записано в антетката "1992 година и вноски", да стане "сума".
Направи ми впечатление в последния вариант, който имам, че две от общините Несебър и Троян, във варианта, който имам - последният на Министерство на финансите, за тях са предвидени съответно - за Несебър - вноски в Републиканския бюджет 3 663 000 лв. и за Троян - 1 614 000 лева.
Тук обаче е необяснимо кой е извършил тази промяна.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Обяснимо е, защото направиха нови цифри за околната среда. Нови субсидии гласуваха за околната среда.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПСБСП): Добре. След това, господин Димитров, по другия член ще взема отношение, са внесени корекции. И аз се надявам, че това е съгласувано с Министерството на финансите, за да не създаваме напрежение в общините.
Имам бележки и по следващия член, за което ще помоля госпожа председателствуващата да ми бъде дадена думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Вие ги подгответе в писмена форма, за да може да ги гласуваме след това. Думата има господин Георги Петров.
ГЕОРГИ ПЕТРОВ (БЗНС "Никола Петков", СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, в комплексите "Овча купел-1" и "Овча купел-2" от 4 години през лятото, в началото на април, спира топлата вода. Това е изключително неприятно, тъй като в тези два комплекса - "Овча купел-1" и "Овча купел-2" живеят много стари хора, има също и много малки деца, които се нуждаят от топла вода. За целта аз говорих с ръководителите на централата, която обслужва "Овча купел-1" и "Овча купел-2", но те казват, че нямат сметка да отопляват само с топла вода, да отпускат топла вода, да работят през лятото, тъй като трябвало топлата вода да бъде 5 пъти по-скъпа.
За Софийската община за тази година се отпускат 342 629 лв. При разговори с представители на общината те казаха, че необходимите 200 000 лв., които са нужни, за да се свържат тези два комплекса с цендтралната топлоенергийна система, не са включени в тези 342 629 лева. Ето защо моята молба е да се... 1098.4
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Няма такива общини, а има Софийска голяма община.
ГЕОРГИ ПЕТРОВ (СДС): Софийска голяма община, но аз говоря за комплексите "Овча купел-1" и "Овча купел-2".
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (СДС, от място): Тези въпроси могат да се поставят в общината.
ГЕОРГИ ПЕТРОВ (СДС): Ето защо моята молба е да бъдат отпуснати тези 200 000 лв., да бъде завишена просто сумата, която се отпуска за Софийската голяма община на 342 829 лева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин петров, вашите предложения също писмено ги дайте. Думата има господин Румен Биков. 1098.5 РУМЕН БИКОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На извънредно заседание на Икономическата комисия бяха разгледани някои въпроси, касаещи проектобюджета на Република България.
Направени бяха следните предложения за корекции на бюджета за 1992 г.
Първо, прехвърлените 10 млн.лв. от проектобюджета на община Кюстендил в бюджета на община Дупница да се възстановят на община Кюстендил. Неоснователно е прехвърлянето на тези средства от бюджета на община Кюстендил към бюджета на община Дупница. Неаргументирано е.
Второ, от проектобюджета на община Лесичево да се прехвърлят 3 млн.лв. в бюджета на община Пещера за довършване на болницата, която е от регионално значение, включително и за община Лесичево.
Бюджетът на Министерството на образованието и науката да се увеличи по възможност със 100 млн.лв., за да може да се осигури нормално функциониране на образователната система, която е от жизнено значение в настоящия преходен период.
Тук, в следващите си предложения, искам да отворя една скоба и да говоря от името на моите колеги народни представители от София-град. Искам да засегна транспортните проблеми и транспортния парк на София-град. Не искам да се спирам на състоянието на транспортния парк, не искам да се спирам на състоянието на превоза на пътници и най-вече на бъдещето на Софийското метро. Запознахме се подробно с направените разчети и анализи, които ни бяха предоставени от кметството на гр. София. Наистина факт е, че от 4 години транспортният парк на гр. София не е обновяван и крайно тежко е транспортното обслужване на нашите софийски избиратели.
Във връзка с това ние предлагаме да бъде потърсена някаква възможност бюджетът на Столичната голяма община да се увеличи с 240 млн.лв. за строителството на метрото и 130 млн.лв. за подмяна на транспортния парк, който е с крайно влошени експлоатационни качества. Аз се надявам, че това наше общо виждане (това не е само виждане на Икономическата комисия, това е предложение на всички софийски народни представители) е да потърсим съвместно някаква възможност да покрием тези нужди на Софийската община. СтБ/КТ 1099.1 В противен случай ние ще бъдем изправени пред едно крайно тежко транспортно осигуряване на населението.
Имам още едно предложение към – 8, то е връчено писмено на господин Димитров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, за него стана дума вчера от господин Мичковски.
Има думата господин Ловджиев.
ИВАЙЛО ЛОВДЖИЕВ (СДС): По чл. 7 имам конкретно предложение. Бюджетът на община Благоевград да бъде увеличен с 3 млн.лв. Аргументите ми са следните. В Благоевград е в процес изграждане на пречиствателна станция за питейни води, както и за един нов водопровод. Досега са похарчени десетки милиона лева и в бюджета не е предвидено отпускането на пари за тази година за довършителни работи. Известно е, че в Благоевград всяка година избухва някаква епидемия, което налага довършването на тези съоръжения.
Конкретното ми предложение е 2 млн.лв. да бъдат прехвърлени от община Кочериново и 1 млн.лв. да бъде прехвърлен от бюджета на община Рила. Мотивите ми са следните. Тези три общини са близки една до друга и като бивш окръжен град Благоевград поема значителна част от, бих казал, социалните помощи на тези общини. Като лекар мога да ви кажа например, че хората от тези общини не се лекуват в Дупница или в Кюстендил, а се лекуват почти изключително в Благоевград. Също почти изключително всички ученици завършват средното си образование в Благоевград.
Ето защо аз настоявам 2 млн. от община Кочериново и 1 млн.лв. от община Рила да бъдат прехвърлени към община Благоевград.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Любомир Начев.
ЛЮББОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, аз представих писмено предложение на председателя на Комисията по бюджета и финансите и на министъра на финансите непосредствено след приключването на обсъждането на законопроекта на първо четене, с което предлагах завишение на субсидиите от държавния бюджет на някои обекти в община Карнобат, Бургаска област. Сега бих искал да възобновя тези свои предложения в една част от тях, отчитайки трудното положение, в което се намира икономиката на страната. Но в същото време и отчитайки абсолютната необходимост от изграждането на обектите, които не са започнати, и завършването на вече започнатите. Става дума за общо пет обекта на 1099.2 стойност 4 млн. 195 хил.лв., като от тях първият е завършване нан електрификацията на един квартал в гр. Карнобат на стойност 60 хил.лв., вторият също изграждане на електрификационна мрежа в квартал "Славейков" на стойност 15 хил.лв. и третият - електрифициране на една улица в града на стойност 20 хил.лв.
За обезпечаването на тези квартали с електроенергия ще бъде необходимо изграждането на един трафопост на обща стойност 100 хил.лв. Останалите 3 млн.лв. са предназначени за изграждането на един обект, който в списъка на обектите за строителство на общината фигурира като водоснабдяване висока зона и неговото изграждане е абсолютно необходимо, тъй като една част, това са някъде около 4 000 души, живеещи на територията на града, са поставени при режим 2 часа вода в рамките на 24-часовото денонощие. Сами разбирате какво затруднение представлява това за тях. А при изграждането на този обект, който ще струва 3 млн.лв., ще се реши въпросът с водоснабдяването.
И петият обект, за който става дума, е водоснабдяването на с. Козаре, също на територията на общината, на стойност 1 млн.лв. Или общо 4 млн. и 195 хил.лв.
Възобновявам предложението, което писмено съм внесъл пред двамата господа Венцеслав Димитров и Иван Костов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има ли народни представители които желаят да вземат думата по този текст?
Господин Друмев има думата. 1099.3 ЕВГЕНИ ДРУМЕВ (ПСБСП): Евгени Друмев, Отечествена партия на труда, Парламентарен съюз за социална демокрация. (Реакция от блока на мнозинството: "Няма такъв!")
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля да не се представяте от името на Парламентарен съюз...
ЕВГЕНИ ДРУМЕВ: Повод за моето излизане на трибуната е изказването на госпожа Свободка Стефанова, която имаше претенции към средствата, отпуснати за Русе и Разград, а по-точно нейното настояване да се заделят част от субсидиите за Разград за град Русе.
Искам да припомня, че Разград беше един от нещастните градове, който не можа да посрещне така наречения дипломатически корпус, беше разкопан преди 10 ноември и в момента представлява една гробница. Затова тази сума, макар и голяма, смятам, че е нужна, за да се оправи този разсипан град. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми народни представители, чухте всички предложения по текстовете на чл. 7.
Моля, всички народни представители да влязат в пленарната зала.
Председателят на комисията ще вземе отношение към предложенията, тоест ще ги припомни, защото са много, след което ще ги гласуваме.
Моля, текат трите минути, след което ще започне гласуване по текстовете на чл. 7.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Колеги, искам да напомня предложенията, които бяха направени в края на вчерашното заседание и днес по чл. 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Димитров, господин Кадир ще седне, тъй като той водеше записите. Просто да имате предвид при гласуването.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: По ал. 1 има направено предложение от господин Дончо Конакчиев, което оттегля.
По ал. 1 фактически частично има направено едно предложение, не знам кой беше, дали господин Райчевски или Караджов, за предоставяне на 100 на сто данъка върху общия доход само на община Бургас. (Реплика от блока на мнозинството: "Защо 100 на сто?") Защото тук 70 на сто трябва да се остави на общините и 30 на сто да се централизират. Той иска само за община Бургас 100 на сто да се оставят. Но тъй като това ще наруши една сума, СД/КТ 1100.1 която сме гласували вече в чл. 1, аз мисля, че такова предложение не можем да го гласуваме, тъй като ще нарушим вече гласуван текст с фиксирана сума.
От господин Райчевски имаше предложение да се дадат 128 000 000 лв. на община Бургас, които да се разпределят пропорционално между другите общини. Тоест, на всички други общини горе-долу да се намалят, Иван Костов каза с десетина процента, бюджетите, за да се дадат на община Бургас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димитров! Господин Димитров, нека да минаваме едно по едно и да гласуваме, за да не се връщаме повторно пак. Първото предложение не може да се гласува. Господин Конакчиев им каза защо не може да се гласува щом е приета първата частк, втората част вече не може да се измени.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: За община Бургас. Ние наистина няколко пъти разгледахме това предложение, беше направено още на първо четене от господин Михаил Неделчев - да се дадат 157 000 000 лв. И наистина в тази община, както каза и вчера господин Костов, понастоящем проверката показва, че има касова наличност от 43 000 000 лв. В редица моменти тази община е била по-богата, т.е. имала е по-голяма касова наличност, отколкото е бил държавният бюджет. Тоест, тази община на моменти е била по-богата от цялата българска държава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме тогава.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Ние ще го гласуваме, разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Сега да го гласуваме. След това трябва да ги повторим още един път. По един път се изказахте. Три пъти за 127 000 000 лв., дето ги няма парите...
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Имайте предвид, че ако приемем това предложение, ще доведе до пропорционалност около 10-12 на сто намаляване на бюджетите на общините на всички други...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме предложението на господин Райчевски - за община Бургас да бъдат отпуснати субсидии за сметка на всички други общини, посочени в закона. Моля, гласувайте.
Моля, гласуваме. Текат трите минути.
Моля, народните представители да влязат в залата. 1100.2
В началото парламентът беше английски, а сега гласуваме бюджета като български парламент.
Много ви моля, гласувайте! Моля, заемете местата си в залата!
От общо гласували 182 народни представители, за - 25, против - 117, въздържали се - 40.
Отхвърля се предложението.
Преминаваме към следващите текстове. Много ви моля, другите предложения.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: На господин Караджов има още едно, но то е по ал. 3. Затова ще го гласуваме после, когато минем предложенията по ал. 2.
На господин Дончо Конакчиев - казах вече.
На господин Пандурски. Той предлага да се дадат на община Севлиево 10 000 000 лв., но не каза откъде да се вземат.
РАДКО ПАНДУРСКИ (от място): Дадох го писмено.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Не, Вие сте го написали след това - 5 000 000 лв. за довършване на стената... Министерство на земеделието Вие предложихте, обаче ние вече гласувахме бюджета на Министерството на земеделието, така че...
РАДКО ПАНДУРСКИ (от място): Ами от него трябваше да се вземат!
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Е, вече не можем да ги вземем. Не може да го гласуваме, господин Пандурски. (Господин Радко Пандурски обяснява нещо на господин Венцеслав Димитров, което не се разбира) Бюджетът ще има известни резерви, господин Пандурски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димитров, предложението не може да се гласува...
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Не може да се гласува, разбира се. Той ми дава предложение за компенсации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не е годно за гласуване.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Защото иначе ще увеличим дефицита, който също е гласуван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Добре.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Господин Карев предлага две компенсационни предложения: първото - да се дадат 3 000 000 лева на Балчик за сметка на 1 500 000 лв. от Вълчидол и още 1100.3 намаляване с 1 500 000 също на община Суворово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нека да гласуваме първо това: намаляване на бюджета за кое - за Суворово?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Не. Заедно трябва да гласуваме предложенията - увеличаване на субсидията за Балчик с 3 млн.лв. и намаляване с 1 500 000 на Вълчидол и на Суворово. С по 1 500 000.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте направеното предложение.
От общо гласували 181 народни представители, за - 74, против - 94, въздържали се - 13.
Отхвърля се предложението.
Господин Димитров, обяснете още един път на Пандурски... Или после? 1100.4 ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Господин Карев има още едно предложение: увеличаване субсидията за община Преслав с 3 млн.лв. и намаляване на субсидията за община Нови Пазар с 3 млн.лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте предложението!
От общо гласували 179 народни представители, за - 79, против - 77, въздържали се - 23.
Отхвърля се предложението.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Следващото предложение е на господин Тошев. Да се дадат още 4 млн.лв. на община Червен бряг. Обаче той не прави предложение откъде да се вземат, затова мисля, че това предложение също не може да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Защо?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Защото не прави предложение откъде да се вземат. Той иска ние да направим такова предложение. Аз не виждам откъде. Той, ако предложи отнякъде, ще го гласуваме.
Следващото предложение е на госпожа Стефанова. Доколкото разбрах, тя иска да разменим субсидиите за Русе и за Разград. Тоест, на Русе да се дадат 146 млн.лв., а на Разград да се дадат 64 млн.лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте предложението на госпожа Стефанова, като имате предвид и съображенията на господин Друмев за Разград.
От общо гласували 180 народни представители, за - 50, против - 120, въздържали се - 10.
Предложението се отхвърля.
Следващото предложение.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Предложение на господин Георги Николов, редакционно и аз мисля, че няма какво да се гласува. Субсидии или сума, как да оглавим антетката. Няма какво да гласуваме това нещо.
Другото е...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Трябва да го гласуваме, господин Димитров. Ако едно е в текста, а друго се предлага...
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Не, само в антетката само да се смени - вместо субсидии, да се запише... ББ/КТ 1101.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Така ще бъде.
Гласуваме предложението. Оформете го!
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Оформям предложението. Става дума за няколко таблици. Тъй като в текста, преди таблицата, става ясно, че се касае за субсидия, господин Георги Николов е предложил в антетката на таблицата вместо субсидия, да се запише сума и 1992 г. да не се повтаря, тъй като преди това това го пише.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: То е по-прецизно. Моля, гласувайте!
Нека народните представители, които са направили предложение, да влязат и да гласуват за собствените си предложения. Господин Георги Николов не го виждам в залата. Ще се гласува неговото предложение след малко.
От общо гласували 168 народни представители, за - 125, против - 24, въздържали се - 19.
Приема се предложението.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Друго предложение имаше, което не беше оформено достатъчно точно и мисля, че не може да го сложим вътре в този член, но господин Николов (не го виждам), той много добре знае това нещо, че с новите данъчни закони ще се дадат и допълнителни права на общините да събират данъци и да се финансират. Така че в течение на годината, зависи, колеги, и от нашата работа, след няколко месеца ние сигурно ще приемем един пакет данъчни закони, които ще дадат допълнителни права на общините да събират данъци и да се финансират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това наистина е становище и текстът не може да бъде в този закон. Но независимо от това, може би трябва да го гласуваме, господин Димитров?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Не, това няма да го гласуваме. То не е оформено. Той не го предложи като...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Няма го като предложение за гласуване.
Преминаваме към следващото.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Господин Георги Петров. 200 хил.лв. за топлофикацията на "Овча купел". Ние тук не можем да гласуваме финансирането на бившите общини, защото има само един бюджет - на Столичната голяма община. Той предложи целево 1101.2 увеличаване на бюджета на Столичната голяма община с 200 хил.лв. Тъй като не е предложил откъде да бъдат взети, аз не виждам начин ние да го подложим на гласуване.
Един пакет от предложения на Икономическата комисия, представени от господин Румен Биков. Те са раздадени на всички под формата на становища. Направени са следните предложения.
Прехвърлените 10 млн.лв. от бюджета на община Кюстендил в бюджета на община Дупница, да се възстановят на община Кюстендил.
Аз много пъти съм обръщал внимание и на господин Джеров, и на господин Мишев, и на господин Марков, и на други депутати от този район, и в Бюджетната комисия, защо предложението на Бюджетната комисия беше за прехвърляне на 10 млн.лв. от субсидиите на община Кюстендил на община Дупница. Защото община Дупница по население е близо съизмеримо, може би две трети или малко повече от населението на община Кюстендил. Въпреки това тя миналата година е получила 26 млн.лв. субсидии. Тази година получава 27 млн.лв. А община Кюстендил миналата година е получила 80 и няколко милиона лева субсидии. Тази година имаше направено предложение да получи 144 млн.лв. Тъй като, разбира се, въпросът е много по-комплициран, трябва да се влезе вътре и много добре да се види ситуацията каква е. Ние взехме решение това грамадно несъответствие да го намалим обаче само донякъде. Само малко, т.е. само с 10 млн.лв. По този начин субсидиите за община Дупница да станат 37 млн.лв., а за община Кюстендил да станат 134 млн.лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме предложението на господин Биков за посочените източници. Да се вземат от едната община и да се гласуват на другата.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Нека да гласуваме неговото предложение. Аз давам становището на нашата комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте предложението на господин Биков...
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: За Дупница и Кюстендил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Да се вземе от Дупница и да се даде на Кюстендил или обратното ли беше?
Уточнете се, моля ви се!
От общо гласували 179 народни представители, за - 60, против - 99, въздържали се - 20. 1101.3
Отхвърля се предложението.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Точка 2 от предложението на Икономическата комисия, доколкото разбрах, те го оттеглят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Оттеглят следващото предложение?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Да, за Лесичево и Пещера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ивайло Ловджиев.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Има още няколко предложения на Икономическата комисия, които касаят увеличаване бюджета на Министерството на образованието със 100 млн.лв. Мисля, че ние вчера го гласувахме и днес не можем да го гласуваме пак.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не можем да го гласуваме.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Следващата точка е бюджетът на Столичната голяма община. Искат да се увеличи с допълнителни 370 млн.лв. Но тъй като не е посочено откъде да се вземат, след като сме гласували дефицита, мисля, че също не може да се подложи на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Също не може да се подложи на гласуване.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: И следващото е да се дадат на община Свищов допълнителни общо 5 млн.лв. Мисля, че в субсидиите, които са за екологични цели, на Свищов се дава 1 млн.лв. Той предлага 5 млн.лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Откъде ще ги вземем?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Обаче тъй като не казва откъде, така че мисля, че пак не може да се гласува.
Преминаваме към предложението на Ивайло Ловджиев, което е балансирано. Предлага за община Благоевград да се дадат допълнително 3 млн.лв. субсидии, които да бъдат за сметка намаляване субсидиите на Кочериново с 2 млн.лв. и на община Рила с 1 млн.лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте!
Господин Петров, Вашето предложение не подлежи на гласуване. Свърши вече, ние гласувахме. При следващия бюджет, тогава ще се аргументирате откъде. Много Ви моля напуснете, оставете Венцеслав Димитров. (Георги Петров е дошъл до трибуната с микрофоните)
От общо гласували 180 народни представители, за - 91, против - 77, въздържали се - 12.
Приема се предложението. 1101.4 ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Има едно предложение за да бъдем коректни към господин Ангел Димов, направено е писмено - да се отпуснат за строителството на водопровод на село Караджово, община Садово, 500 хил.лв. Но то също не е балансирано - не се знае откъде ще се вземат. Затова не можем да го подложим на гласуване.
Предложението на господин Любомир Начев, който иска за Карнобат 4 млн. и 195 хил.лв. - също не посочва откъде ще се вземат. Така че мисля, че и това не можем да го подложим на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Начев, бихте ли допълнили откъде да вземем парите, за да може да се гласува? Писмено го имате господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Не мога да се ориентирам. Чакайте, господин Пандурски е прецизирал своето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Сега го е прецизирал вече.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Сега го е прецизирал, защото е показал откъде да дойдат. Иска за Севлиево да се дадат 10 млн.лв. допълнително (за да не го гласуваме на два пъти) за сметка на: 2,5 млн.лв. - намаляване субсидиите на Велико Търново, 2,5 млн.лв. - намаляване субсидиите на Габрово и 5 млн.лв. - намаляване субсидиите за община Павликени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте предложението на господин Пандурски. Моля, гласувайте предложението на господин Пандурски. Не е подложено на гласуване поради уточняване на предложението. Иска увеличение на субсидиите за Севлиево за сметка на Велико Търново, Габрово и Павликени. Господин Начев, елате да намерите Вашето предложение. Не мога да намеря Вашето предложение.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Предлагам да бъде за сметка на държавния резерв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Добре. Моля ви, гласувайте!
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Но нали го гласувахме вече? Не го ли гласувахме от държавния резерв, господин Начев?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: От общо гласували 177 народни представители, за - 32, против - 126, въздържали се - 19.
Отклонява се предложението на господин Пандурски. МР/КТ 1102.1
Предложението на господин Любомир Начев.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Любомир Начев предлага на Карнобат 4 млн. и 195 хил.лв. за сметка на държавния резерв. Аз не съм разговарял с Министерството на финансите и не мога да взема становище по това Ваше предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Залата ще покаже, господин Димитров, резултата. Моля, гласувайте предложението на господин Начев. Колко милиона бяха?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: 4 млн. и 195 хил.лв. за Карнобат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: За Карнобат - 4 млн. и 195 хил.лв. Обаче дали има държавен резерв? Господин Начев, тук питат какъв е кметът: червен или зелен.
ЛЮБОМИР НАЧЕВ (ПСБСП): Безпартиен. (Шум, обаждат се и други от залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, побързайте с гласуването.
От общо гласували 177 народни представители, за - 74, против - 86, въздържали се - 17.
Отхвърля се предложението.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: По ал. 3 - има предложение от господин Георги Николов да отпадне един текст. Аз смятам, че предложението е много смислено. Ще се опитам да го прочета така, както ще звучи текстът, след като отпаднат излишните думи:
"Общините с превишение на приходите над разходите правят вноски в Републиканския бюджет, както следва:...".
Мисля, че е прецизно и можем спокойно да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте със зелено за предложението на господин Георги Николов от Свищов.
Който има слабост към червената боя, ще гласува с червено, разбира се. (Смях)
Моля, гласувайте!
Моля, прекратете гласуването, посочете резултата.
От общо гласували 181 народни представители, за - 147, против - 25, въздържали се - 9.
Приема се предложението на господин Николов.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Има още едно предложение по ал. 3 на господин Караджов - да отпадне вноската от 2 млн. и 663 хил.лв. в Републиканския бюджет от община Несебър, като 1102.2 сумата целево се употреби за програмата за прочистване на водата и финансиране на екологични обекти - язовир "Камчия".
Това предложение също не е балансирано, тъй като тази сума вече е включена, а на господин Караджов ще му кажа, че са предвидени пари за пречиствателната станция за отпадни води - Бяла, Обзор, в размер на 3 млн.лв.
Така че мисля, че не можем да го подложим на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не може да се подложи, защото не е балансирано. Така ли?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: И сега трябва да гласуваме целия текст. Гласуваме целия текст на чл. 7.
Моля, побързайте с гласуването.
След приключване гласуването на текста, почивката ще бъде до 18,00 ч.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Стига с тези почивки, вече почивахме половин час, прекъсвахме заседанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Йорданов, след почивката ще заработим по-добре, разберете ме.
Моля, да се направят само балансирани предложения. Господин Димитров, така ли беше?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Аз мисля, че вече нямаме проблеми с текста.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, побързайте!
От общо гласували 179 народни представители, за - 127, против - 18, въздържали се - 34.
Текстът се приема.
Почивка до 18,00 ч. (Звъни) 1102.3(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР (Звъни): Моля народните представители да влязат в залата. Докладчикът, господин Венцеслав Димитров също да влезе в залата.
Продължаваме с чл. 8 от Законопроекта за бюджета на Република България за 1992 г. Господин Димитров, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Чл. 8 задължава общините да осигурят в собствените си бюджети минимални разходи за финансиране на здравеопазване, образование, социални заведения и социални помощи за 1992 г. съгласно Приложение # 1. Приложението го имате всички.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Имате приложението. Има ли предложение по текста?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Има постъпили предложения от господин Георги Николов от Свищов - "Общините да осигурят в бюджетите си задължителни минимални разходи за образование, здравеопазване, социални заведения и социални помощи съгласно Приложение # 1".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това допълнителен текст ли е към него?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Ами това е малко по-различна редакция, но на практика е същото, защото "задължава" е заменено с "общините да осигурят задължителни минимални разходи".
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (от място): "Задължителни минимални разходи" - това е разликата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, първо ще гласуваме предложението на господин Георги Николов. Моля, гласувайте!
Текат 3 минути за гласуване. Моля, влезте в залата!
Гласуваме текста на чл. 8 с направените изменения и допълнения от господин Георги Николов.
От общо гласували 149 народни представители, за - 124, против - 15, въздържали се - 10.
Приема се текстът.
Следващият член.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Чл. 9 определя разходи за изграждане на екологични обекти, съгласно Приложение # 2. Приложението всички го имате. ВЙ/КТ 1103.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Георги Николов има думата.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПСБСП, Свищов): Уважаеми господин председателствуващ, дами и господа народни представители! Аз съм от Парламентарния съюз за социална демокрация - БСП, Свищов.
Аз благодаря затова, че подкрепихте предния текст, защото мисля, че има разлика между "задължава общините" и текста "да осигурят задължителни минимални нормативи", тъй като това би създало известна все пак гаранция за здравеопазването, социалните грижи и т.н.
Що се отнася до отхвърленото искане на гр. Свищов по предния текст за увеличаване на бюджета, аз си давам сметка, че това е трудно и това беше направено като искане евентуално при възможност за увеличаване на приходите като съответно очертах една такава възможност, а именно - увеличаване на приходите. В случая аз бях излязъл с това, господин Кадир да направи уточнение с Министерството на финансите, защото по отношение на обезманганителната станция за гр. Свищов е допусната, така да се каже, грешка. Увеличава се субсидията на Свищов с 1 млн.лв. и тя е именно целева - за строителство на обезманганителната станция в града, а във варианта, в който сега обсъждаме, е съхранен именно 1 млн.лв., който е първоначалният вариант. Затова моля, господин Димитров, това да се коригира на 2 млн.лв. Не се изменя с нищо субсидията, която сме планирали. Да се знае, че тези средства са целево за обезманганителната станция, не в общия кюп, които могат да бъдат разходвани за други капитални вложения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви и аз.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: В случая господин Николов е напълно прав, защото ние гласувахме още предложението в Бюджетната комисия да се увеличи бюджетът на гр. Свищов именно с тази цел и това нещо би трябвало да бъде отразено и тук. Фактически не се изменя балансът, даже в момента балансът е нарушен, тъй като липсва 1 млн.лв.: 2 млн.лв. - на Свищов - само това трябва да се промени, защото те са отпуснати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това в приложението ли е?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Да, в приложението е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Трябва ли да се гласува, господин Димитров? 1103.2
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Да, да се гласува това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте корекцията в Приложение # 2 от 1 млн.лв. на 2 млн.лв. за Свищов. Парите ги има, уточнено е с министерството. Целево ще бъдат отпуснати парите.
Господин Димитров, ти си знаеш работата... (Весело оживление)
От общо гласували 151 народни представители, за - 143, против - 4, въздържали се - 4.
Приема се предложението.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Сега чл. 9 трябва да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме текста на чл. 9, а и във връзка с Приложение # 2.
Моля, гласувайте текста на чл. 9 така, както е на страница 22 в проекта за второ четене.
От общо гласували 142 народни представители, за - 110, против - както никога няма, въздържали се - 32.
Приема се. Гласуване по партии няма да има.
Член 10, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Чл. 10 има три алинеи:
"Чл. 10 (1) Разходите по Републиканския бюджет да се извършват до размера на постъпилите приходи по сметката в банката (в касата).
(2) Министерството на финансите периодично, пропорционално на проекта на разходите да разпределя постъпилите приходи, като спазва следните приоритети:
1. задължения по държавни ценни книжа;
2. трансфери за социалното осигуряване и общините;
3. разходи за министерствата, ведомствата и другите организации;
4. субсидии, надбавки и стимулиране на материалното производство.
(3) Министерствата, ведомствата, общините и организациите изразходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:
1. заплати, стипендии, пенсии, социални обезщетения и помощи, храна, медикаменти, отопление, осветление, както и 1103.3 издръжката на социалните, здравните и образователните заведения;
2. придобиване на дълготрайни активи за пусковите обекти в образователната, здравната и социалната сфера, водоснабдяването, пречиствателните станции и някои други екологични обекти".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Карев.
Следващият е господин Тодор Тодоров.
ГЕОРГИ КАРЕВ (СДС): Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми дами и господа народни представители! Аз съм от 3.Варненски избирателен район, Радикалдемократическа партия, СДС.
Подобно на господин Слатински и аз мога да кажа, че Комисията по здравеопазване извънредно отговорно се отнесе към този бюджет. Истината е обаче, че на практика ние почти нищо не можахме да направим, защото стана ясно, че оставаме в рамките не на разумната достатъчност, а на разумната недостатъчност. Няма естествено да пробиваме бюджета, но не бихме могли да искаме и само трохи в полза на здравеопазването. Тъй като вече е "притча во язицах" изключително голямото нарастване на цените на медикаментите и фактът, че действително за всички в България вече е трудно да си купуват лекарства при тези безумно пораснали цени. От една страна, се прави нещо и то немалко, за овладяване на този процес, но, от друга страна, вече нарасналите цени за всички са факт. Във връзка с това правя конкретното предложение в ал. 3, т. 1, където се подреждат приоритетите по отношение на министерства, ведомства, общини и организации за изразходване на средства, думата "медикаменти" да мине като първи приоритет веднага след номера на точката - 1 и преди "заплати, стипендии, пенсии" и т.н.
Това, разбира се, никак не значи, че ще бъдат изразходвани повече средства за медикаменти, но вменява в задължение и отговорност за съответните ведомства приоритетното осигуряване на средства по този въпрос. Ето защо ви моля, имайки предвид това, че здравеопазването е наша обща грижа, да подкрепите това предложение при неговото гласуване. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Реплика ли имате? Предложение - добре.
За изказване, господин Тодоров, заповядайте.
ТОДОР ТОДОРОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми колеги! Във връзка с чл. 10 искам да направя някои 1103.4 предложения, конкретни, които се отнасят до текста.
Тодор Тодоров се казвам, Добрички избирателен район, Българска социалистическа партия, Парламентарен съюз за социална демокрация. (Шум на неодобрение от мнозинството)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Тодоров, много Ви моля - нека да не създаваме пак напрежение. Много Ви моля!
ТОДОР ТОДОРОВ: Няма да създавам напрежение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много Ви моля! Вижте, аз в продължение на 5 години бях Денис Куманов - не съм ви дразнил. Много Ви моля, да не дразните.
ТОДОР ТОДОРОВ: Да, да.
В чл. 10, ал. 2 - имам конкретно предложение. "Министерството на финансите периодично и пропорционално"... (просто думичката "и пропорционално"... нека да се направи връзката, за да бъде по-точен текстът) "да разпределя постъпилите приходи, както следва" - това да се запази, но "периодично и пропорционално".
По т. 4: "Субсидии, надбавки" - знаем много добре, че няма. Да отпадне думата "надбавки". Остава "субсидии и стимулиране на производството". Така ще кореспондира по-добре с т. 1.5.1, тъй като там е записано точно така "субсидии и стимулиране на производството", тук е "субсидии, надбавки", което дава една объркана представа за какво става дума.
И подкрепям в общи линии предложението на господин Георги Карев, когато става въпрос за т. 3, ал. 1 - аз така го произнасям - за "заплати, стипендии, пенсии, социални обезщетения и помощи" обаче след "социално обезщетение и помощи" да мине "медикаменти" пред "храна". Не може "медикаменти" пред "заплати, пенсии", господин Карев, защото ще ги оставим без заплати. Нали? Като цяло подкрепям, че медикаменти трябва да мине напред, да се изтегли, тъй като засега без лекарства се умира, но почти нямаме случаи - сега нека да си говорим открито - пък без храна да имаме случаи почти на смърт. "Медикаменти" минава пред "храна". Мисля, че има логика, по принцип "медикаменти" да излезе на един по-преден план, но не и пред "помощи и стипендии".
И по ал. 2 пак от т. 3: "Придобиване на дълготрайни активи за пусковите обекти в образователната здравната и социалната сфера, водоснабдяването, пречиствателните станции и други 1103.5 екологични обекти". Нека да не се ангажираме с: "и някои други", защото това "някои други" е много така относително, неопределено. "И други" - по преценка. Това е явно, че ще става съобразно конкретната ситуация и обстановка. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви и аз. Госпожа Дончева, имате думата. 1103.6 ДОНКА ДОНЧЕВА (ПСБСП): Парламентарен съюз за социална демокрация. (Бурна реакция от СДС) В допълнение на изказването ми на първото четене на Закона за проектобюджета правя уточнение към чл. 10, по-точно ал. 3.
На първо четене бяхме предложили в последователността на изреждането на първата алинея "заплати, стипендии, пенсии, социални ебезщетения и помощи, храна, медикаменти, отопление,
осветление, както и издръжката на образователните...". С настояване "образователните" да излезе преди "социалните". След завършването на този пасаж добавям "Като неусвоените средства от издръжката на образованието да бъдат пренасочени към – 1 за увеличаване заплатите на заетите в системата на образованието".
Мотивите ни са свързани с това, че исканите от Икономическата комиси сто милиона за образованието не ни бяха предоставени. От 9-та с 5 пункта по-надолу изпадна учителската заплата. Ето защо молим средствата, неусвоени...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Моля ви, дайте ми текста.
ДОНКА ДОНЧЕВА: Ще ви предоставя текста, господин Димитров, заповядайте.
Ето защо молим неусвоените средства от издръжката на образованието да бъдат насочени към – 1, в допълнение към ал. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Процедура ли имате? Моля, имате думата.
ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ (СДС): Радикалдемократическа партия, Съюз на демократичните сили.
Уважаеми господин председателл, правя процедурно предложение да гласуваме представящ се на трибуната народен представител от несъществуваща парламентарна група да му бъде отнета думата, чрез изключване на микрофоните. (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димитър Велев.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП): Димитър Велев от БСП. (Ръкопляскания от СДС) Предлагам да вземем решение, господин председателстващ... РД/ВЙ 1104.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ще се вземе решение, господин Велев, казвам ви го.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ (ПСБСП): Когато излизат представители от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили да не споменават политически формации, които не съществуват. Защото преди малко, когато излезе господин Георги Петров и се представи от БЗНС "Никола Петков" от СДС, такъв съюз няма, господа! Излизат други и се представят от Българска социалдемократическа партия в СДС. Няма такава. Има социалдемократическа, но не Българска социалдемократическа.
Доскоро се представяха така и никой не им обръщаше внимание. Има ли Зелена партия в СДС? - Няма. Защо позволявате, господин председателстващ, да излизат представители от СДС и да се обявяват от несъществуващи политически фармиции! (Реплики и шум в СДС)
Затова, господа (реплики от СДС), не знам какво са ви скапали, така поне чух аз, но бих искал да взема отношение само с още две думи.
Оказва се, че вие искате да провеждате отново "възродителен процес", господа. (Смях и реакция от СДС) Вие искате да кръщавате когото си искате и както си искате. Не можете да кръщавате вие. Защото вие не позволявате една парламентаррна формация сама да избере своето име и да се нарича така, както иска.
РЕПЛИКИ ОТ СДС: Това ли е процедурата?
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: Това е процедурата.
СВОБОДКА СТЕФАНОВА (от място): Безсрамници.
ДИМИТЪР ВЕЛЕВ: Вместо да се занимаваме след всяко представяне с такива реакции, с такива процедурни въпроси и да си губим времето, дайте като хора да се разберем и и да се наричаме така кой както смята за добре.
И понеже съм на трибуната, още нещо. Тук едно изявление на председателя господин Стефан Савов, който казва: "Във връзка с изискването парламентарните групи да се регистрират, след като преди три дни се направи регистрация на Парламентарната група на СДС, сега се получи и списъка на членовете заедно с реш ението на Парламентарния съюз за социална демокрация. 1104.2 Ще ви прочета решението (и той чете решението), а то е: "На 8 ноември 1991 г. народните представители, издигнати от Предизборния съюз на БСП, изброени са всички партии, са представили своето заявление за регистрация".
Това е преди приемане на правилника, господа.
РЕПЛИКИ ОТ СДС: След това има правилник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много ви моля, няма да се гласува процедурното предложение. Ще ви кажа защо. Аз съм длъжен да отнемам думата, когато се нарушава правилника. (Ръкопляскания от СДС) Без да гласуваме, без да вземете отношение, аз ще отнемам думата. Това право имам. Това е нарушение на правилника.
Следващият оратор кой да бъде? - Господин Йовчо Русев.
ЙОВЧО РУСЕВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, благодаря ви. дами и господа народни представители, нека да направим усилия да успокоим работата на Народното събрание, тъй като приемаме един изключително важен закон. И аз имам едно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Кажете, господин Русев.
ЙОВЧО РУСЕВ: В чл. 10 се отразяват приоритетите на правителството в неговата политика през 1992 г. Във всички, и в декларацията за констатациите и намеренията е отбелязано, че правителството ще провежда приоритетна политика по отношение на земеделието.
и предлагам, господин Димитров, четирите точки, така както са изложени в ал. 2, т. 1, да бъде: "Субсидии за стимулиране и подкрепа на земеделското производство".
Следващите точки даостанат такива, каквито са.
А т. 4 да бъде: "Субсидии и стимулиране производството в други отрасли на материалното производство".
Аз смятам, че ако така се подредят приоритетите, те ще съответстват на декларираната политика на правителството за приоритетите през 1992 г.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): На ценните книжа ще им намалим стойността.
ЙОВЧО РУСЕВ: Аз съм съгласен за ценните книжа, но смятам, че един от важните, изключително важните проблеми, отразени в декларацията на правителството, е отношението към земеделието и смятам, че такъв запис ще съответства напълно на така изложените намерения от министър-председател. 1104.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Русев. Други? - Няма. Господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: По ал. 1 мисля, че нямаше направени предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: По ал. 1 няма направени предлолжения.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: По ал. 2 имаше: "Министерство на финансите периодично и пропорционално". Мисля, че трябва да гласуваме тази добавка на съюза "и".
Общо 159 гласували, за - 137, 1 е против, 21 се въздържат.
Продължаваме, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Предложението на господин Йовчо Русев на първо място да минат "субсидии за стимулиране и подкрепа на земеделското производство" да мине преди "задълженията по държавни ни ценни книжа".
Мисля, че това ще е много голяма грешка, ако го нап равим. Защото на практика ние вкарваме едно съмнение в способността на държавата да изплаща тези ценни книжа. Кой ще ги купи утре, а ко сложим нещо друго пред него, макар и само за...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме предложението на господин Йовчо Русев.
Гласували общо 178, за - 68, против - 103, 7 се въздържат. Отхвърля се предложението.
Следващото предложение, господин Димитров. 1104.4 ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: По точка 4, алинея 2 беше направено предложение за отпадане "надбавки" и да остане само "субсидии и стимулиране на материалното производство".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: отворете на страница 23, точка 4.
Вашето становище какво е, господин Димитров?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Щом министърът на финансите е съгласен, аз нямам възражения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте! Господин Слатински, първо гласувайте, а след това разговаряйте.
От общо гласували 168, за - 154, против - 4, въздържали се - 10. Приема се.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Минаваме на ал. 3. Тук имаше две предложения за разместване на думи. първото е на господин Карев - "медикаменти" да мине на първо място, преди "заплати".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Предложението на господин Карев е пред "заплати" за мине "медикаменти". Илил точка 1 започва с думите "медикаменти, заплати..."
Според мен подреждането в точката няма никакво значение.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Медикаментите са за всички, а не само за тези, които получават заплати.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Например една болница си има пари за медикаменти, но ако не й се отпуснат д остатъчно пари, най-напред ги харчи за медикаменти, а после за заплати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: А ако не останат после пари за храна?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Храна ще си носят от къщи. Храната не е толкова важна, колкото медикаментите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: От гласували общо 153, за 110, против - 23, въздържали се 20. Приема се предложението.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Още едно предложение от госпожа Дончева. "Образователните заведения" да минат преди "социалните и здравните", т.е. на училищата да дадем приоритет преди болниците.
Това е първото предложение. Има още едно предложение на госпожа Дончева. СБ/ВЙ 1105.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласувайте предложението на госпожа Дончева, стр. 23.
От общо гласували 166 народни представители, за - 68, против - 83, въздържали се 15.
Следващото предложение.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Следващото предложение е също на госпожа Дончева. То е за добавка към тази точка 1 на алинея 3. Чета: "... като неусвоените средства от издръжката на образованието се пренасочат към – 1 за увеличаване на заплатите на заетите в системата на образованието".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за предложението на госпожа Дончева.
От общо гласували 181, за - 100, против - 75, въздържали се 6. Приема се предложението.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Има още едно предложение - "някои" да отпадне и да остане само "и други екологични обекти". Това е също смислена редакционна бележка. Предложението е да остане така: "... пречиствателните станции и други екологични обекти".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте. От общо гласували 162 народни представители, за - 156, 1 - против, 5 въздържали се.
Гласуваме целия текст на чл. 10 с вече приетите изменения и допълнения.
Моля, гласувайте.
От гласували общо 173 народни представители, за - 132, против - 6, въздържали се 35.
Приема се целият текст.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Раздел втори, който касае държавния бюджет за 1990 г. Забележете, 1990 г.!
Чл. 11 има шест алинеи и много цифри, които ще гледам да не чета. Чл. 11 се намира в предложения ви материал от стр. 24 до стр. 28.
"Ал. 1. Приема отчета за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 1990 г. по приходите на сума 23 млрд. 834 млн. и 900 хил. лв. (И са разписани.) 1105.2
Ал. 2. Приема отчета за изпълнение на Републиканския бюджет за 1990 г. включително взаимоотношенията му с другите бюджети, както следва. (Разписани са.)
Ал. 3. Приема отчета заи изпълнението на бюджетите н органите на държавна власт, държавно управление, съдилищата, Прокуратурата и други ведомства за 1990 г., както следва.
Ал. 4. Приема отчета за изпълнението на бюджетите на държавното обществено осигуряване и Съвета за взаимно осигуряване на членовете на трудово-производителните кооперации за 1990 година, както следва.
Ал. 5. Приема отчета за изпълнение на бюджетите на областните народни съвети за 1990 г., както следва.
Ал. 6. Приема отчета за изпълнение на бюджетите на общинските народни съвети за 1990 г., както следва."
Цифрите са пред вас. Предложения и дискусии по тези цифри не е имало.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Йовчо Русев.
Ако днес не се приключи със закона за бюджета, утре няма да има питания. Това ви е известно. Така гласувахме вчера.
ЙОВЧО РУСЕВ (ПСБСП): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Без всякакво съмнение ние ще гласуваме утвърждаването на приходите и на разходите по бюджета за 1990 г. Но аз бих искал да обърна внимание на народните представители, че така ние на юнашко доверие ще утвърдим и приходитеу и разходите за 1991 г., когато му дойде времето. Защото ние се доверяваме на на изпълнителя на този бюджет без какъвто и да било контрол на една независимам институция, която предишното Народно събрание беше гласувало в закона за Сметната паллата.
Аз не зная какви са съображенията да не се приложи Законът за Сметната палата, но не може нашата държава да продължи да упражнява един бюджет от около 100 милиарда лева, а може би и повече без какъвто и да било контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Русев, какво предлагате? Направете си предложението.
ЙОВЧО РУСЕВ: Изслушайте ме, господин Кадир. 1105.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Ние сме на второ четене на законопроекта, много ви моля!
ЙОВЧО РУСЕВ: Нямам абсолютно никакво намерение да предизвиквам каквито и да било спорове по този въпрос. Просто ми се струва, че народните представителли имат правото да знаят кои са причините да не се прилага Законът за Сметната палата досега. И аз бих искал да чуя мнението на министъра на финансите или на господин Димитров по този повод.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Уважаеми народни представители, предложение не е направено.
Моля, гласувайте текста на чл. 11 така, както е даден в проекта за второ четене.
От общо гласували 171, за - 106, против - 38, въздържали се 27.
За сведение на господин Йовчо Русев, министър Костов ще вземе отношение след приемането на закона. 1105.4 ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: "Чл. 12. Одобрява увеличението на държавните дългове за 1990 г., както следва:
1. преките държавни дългове към Българска народна банка са 3 240 000 000 лв. за покриване на дефицита на държавния бюджет;
2. гарантираните от държавата дългове за допълване на средствата за фонд "Държавно кредитиране" с 560 000 000 лв."
Също не е имало дискусии и предложения по този член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не е имало дискусии, няма постъпили предложения. Моля, гласувайте.
Общо гласували 162, за - 110, против - 28, 24 се въздържат.
Приема се текстът. Член 13.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: "Чл. 13. Одобрява използването на 356 500 000 лв. от облигационния заем, емитиран през м. декември 1990 г., за покрирване на дефицита на държавния бюджет за 1990 г."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Предложения има ли постъпили?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Няма. И дискусии не е имало.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това последният текст ли е?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Това е последният текст от закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте.
Господин Димитров, може би трябва да се създаде чл. 14. Цифрата "13" е много опасна за бюджета.
Господин Йовчо Русев има от вчера текст, който ще ви прочетем допълнително.
Глласували общо 155, за - 107, против - 24, 24 се въздържат.
Текстът на господин Йовчо Русев за чл. 14.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Господин Русев, не смятате ли, че вашият текст е към преходните и заключителни разпоредби, а не към чл. 14?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Уточнете се, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Защото това е отчетът за 1990 г. (този раздел втори). СД/ВЙ 1106.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: За 1990 г., да.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Вижте, това е отчетът за 1990 г. Дотук беше...
ЙОВЧО РУСЕВ (от място): Но тъй като аз съм го предложил като текст по чл. 13, който сега става чл. 14, разрешете ми да го прочета, и ако има някакви дискусии...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля за тишина! Има думата господин Йовчо Русев.
ЙОВЧО РУСЕВ (ПСБСП): Текстът, който предложих за последен член от Закона за бюджета на Република България за 1992 г., е следният:
"Създава се национален фонд за структурно преустройство и гарантиране на земеделското производство, който осигурява минимални изкупни цени за основните продоволствени стоки - зърно, живи животни, мляко, яйца, слънчоглед, захарно цвекло. Фондът е в размер на 3 000 000 000, които се осигуряват от следните източници:
- от фонда за реконструкция и развитие;
- от сбора на мита и такси, с които се облага вносът на хранителни стоки;
- от икономия на разходи по бюджета.
Министерството на финансите и Министерството на земеделието да изготвят механизъм за най-целесъобразно изразходване на средствата от този фонд, като отчитат диференцираните интереси на производителите от планинските и полските райони на страната."
Всъщност аз бих предложил, нека да дискутираме този текст и ако той не е подходящ да бъде като чл. 14 на закона, би могъл да бъде включен в преходните и заключителни разпоредби на същия закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Г осподин Русев, ако се приеме текстът, ще му намерим място в закона. Дали ще бъде в преходните или другите...
Друг има ли по текста на го сподин Йовчо Русев, или да го подложим на гласуване? Господин Тодор Тодоров.
ТОДОР ТОДОРОВ (ПСБСП): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Тодор Тодоров, Добрички избирателен район, Българска социалистическа партия. 1106.2
Аз искам да изразя подкрепата си по текста, ко йто господин Йовчо Русев поднесе в залата. Защото ако ние още много години се кълнем, че това земеделлиеще спасява в общи линии България (става въпрос в следващите години), без да правим популизъм, като че ли следва най-после да направим първите крачки не само в реформата. Защото в периода на реформата сега, през тази година и в следващите, действително ще се наложи на това селско стопанство да му се удря, както се казва, едно рамо повече, отколкото на другите отрасли.
Ако ние в тази зала не сме убедени за това нещо, мисля, че след две илли три години голяма част от нас ще съжаляват. Ще съжаляват не само от лявата, не само от дясната, а най-вече ще съжаляваме въобще всички.
Така че дали в 14, далил ще бъде в преходните и заключителни разпоредби, но и най-доброто земеделие има нужда именно от такива фондове. И няма защо да се агитираме. Не само цените. Цените са най0малкото, което може да подпомогне земеделието. Но във всички случаи създаването на такъв фонд... Отделен въпрос е дали този ф онд ще може да бъде и усвоен. Това е отделен въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Марков има думата.
ПЕТЪР МАРКОВ (СДС): Петър Марков, 10, Кюстендилски избирателен район, Съюз на демократичните сили, председател на Временната парламентарна комисия за развитие на планинските райони.
Господин председателстващ, госпожи и господа народни представители! В съответствие с единодушно приетите становища на Комисията за развитие на планинските райони и Комисията на земеделилето, молля предвидената в първия вариант на проекта за бюджет на Републлика България субсидия за земеделието в планинските райони в страната в размер на 400 000 000 лв. да бъде гласувана и приета в окончателния варианат на закона. В обсъждания вариант на законопроекта тази сума е включена в пункт 1.3.8 на раздел IIIб, под рубриката "Други разходи".
Ето защо предлагам в Преходнитеи заключителни разпоредби на закона да бъде вк лючен следният текст:
"От предвидените средства по – "Други разходи" за Министерството на земеделието в размер на 400 000 000 лв., да се изразходват за стимулиране и поддържане на земеделието в планин1106.3 ските райони в съответствие с механизъм, утвърден от Министерството на финансите и Министерството на земеделилето."
Това е предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛЛ КАДИРР КАДИР: Дайте текста на господин Венцеслав Димитров в Преходните и заключителни разпоредби.
Чл. 14 беше предложено. Господин министър Иван Костов има думата.
МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председателстващ и господа и дами депутати! Аз възразявам срещу създаването на нов член 14 - "Национален фонд за структурно преустройство и гарантиране на земеделското производство" поради пълната неяснота на идеята в този й вид, в който тя се предлага.
Първо, за мен изобщо не е ясно какво означава "да се
осигурят минимални изкупни цени на основните продоволствени стоки", тъй като минималните изкупни цени се гарантират от изкупвателните организации, които препродават своята продукция до крайното потребление. Какво означава "гарантиране на минимални изкупни цени", дали се разбира субсидии или се разбира кредитиране и какво се разбира - не е ясно. Аз мисля, че в самата цел на фонда съществува една сериозна неопределеност.
Първо, няма нужда да се гарантират минималните изкупни цени, искам да кажа на народните представители. За това има източници за средства.
След това. Фонд в размер на 3 000 000 000 означава автоматично увеличаване на бюджетния дефицит, който вече е гласуван и поради това не може да бъде прегласуван отново. Защото включването на средства от фонд за реконструкция и развитие в разходната част на бюджета означава именно увеличаване на бюджетните разходи, без насреща да има посочени приходи в този фонд.
Следващото ми възражение е свързано с другото перо, от което се посочва да има източници - това е сборът на мита и такси, с които се облага вносът на хранителните стоки. Искам да кажа, че това са си регулярни, разчетени от бюджета прих ходи, и пренасочването на тези приходи от приходната част на бюджета в някакъв фонд ще означава намаляване на приходната част на бюджета. 1106.4
И накрая остава единственият фонд "Икономии и разходи по бюджета", с който народните представители по някакъв начин вече се разпоредиха.
Смятам освен това, че с един текст в законопроект за бюджета за 1992 г. не може да се създава фонд, защото един фонд от такъв тип трябва да се създаде с определен закон. Този закон трябва да бъде добре обмислен. Тази идея по принцип може да представлява интерес, но до нейната практическа реализация има много време. Ако се създаде сега,в този закон, това ще означава, че се създава фонд само за 1992 г. Следващата година трябва да се създава отново някакъв друг фонд, с някакви други източници и т.н.
След като това противоречи на всичко, което вие сте гласували досега, а аз ви го доказах, предлагам това нещо да не се подлага на гласуване.
Тези 400 000 000 имат аналогична съдба. Не е възможно да бъде изменяна бюджетната класификация, след като тя вече е гласувана. В този вид, в който законът е приет, това нещо не фигурира. Да се създаде допълнителлен разход в Преходните и заключителни разпоредби е невъзможно. Това противоречи на Закона за съставяне и изпълнение на държавния бюджет. Не може да се създава допълнителен разход в Преходните и заключителни разпоредби. Много ви моля да ме чуете! Нещо, което засяга директно бюджетните разходи, трябваше да бъде гласувано в разходите. Не може да бъде адресирано, да бъде нарушена бюджетната класификация чрез запис в Преходните и заключителни разпоредби. Аз мисля, че Народното събрание просто ще наруши всички процедури за гласуването на закона, ако приемем подобно нещо в този му вид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Йовчо Русев упорито вдига ръка. Да обясните вашия текст допълнително, без да влизате в дискусии. 1106.5 ЙОВЧО РУСЕВ (ПСБСП): Не, не, няма да влизам в дискусии.
Благодаря ви, господин председател! Господин Костов, вие казахте, че не е ясно за какви минимални цени става дума да се гарантират чрез един такъв фонд. Такава практика има в много европейски страни, от която ние бихме могли да се възползваме.
За какво става дума? Така, както банката регулира пазара на валутата и поддържа курса, по същия начин, разбира се, с други средства и друг подход, държавата не позволява на спекулантите да задушават българския земеделец, като му изкупуват на изключително ниски цени, притискат го и му налагат той да продава своята продукция на изключително ниски, разоряващи цени. Именно тогава държавата чрез упълномощени изкупвателни организации интервенира, изкупува продукцията, за да поддъържа минимума, без който земеделецът не може да възстанови средствата, които е изразходвал за едно производство, за да продължи на следващата година да произвежда.
Ето, в най-общи линии такъв е механизмът. Явно, че той изисква една дискусия, за да бъде отстранен. Но тази дискусия не може да се води от тази трибуна тук. Но прави впечатление, господин Костов, че бюджетът направи всичко възможно изцяло да се разграничи от оказването на някаква помощ и съдействие на земеделието.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Това не е вярно и няма да правите дискусия.
ЙОВЧО РУСЕВ: Добре, най-малкото с такова впечатление се остава, защото аз още веднъж искам да подчертая, че ако земеделието не постигне своите цели тази година, то ще попречи за общото провеждане на реформата, на цялостната реформа в страната.
Затова много ви моля да бъде предложен за гласуване този текст, който ви предложих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това е проблем на правителството.
Господин Тодоров, вие искахте думата. ББ/ВЙ 1107.1
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Не може по един и същ въпрос два пъти да вземат думата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Тодоров за първи път взима думата по този текст. По чл. 14 за първи път взима думата. Много ви моля, не се вълнувайте.
Членът го няма, искат да го създадат, разберете. Далил ще има...
ТОДОР ТОДОРОВ (ПСБСП): Нека да имаме малко търпение да се и зслушваме.
Тодор Тодоров, Парламентарен съюз за социална демокрация, БСП. (Неодобрителни възгласи от блока на СДС и ДПС, реплики "няма такъв")
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля ви се, отнемам ви думата. Господин Тодоров, отнемам ви думата. Напуснете трибуната! Напуснете трибуната, много ви моля!
ТОДОР ТОДОРОВ: Защо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Напуснете, отнемам ви думата. Направих забележка няколко пъти на вашата парламентарна група.Много ви моля. Отнемам ви думата.
Предупреждавам ви втори път. (Ръкопляскане от блока на СДС и ДПС)
ТОДОР ТОДОРОВ: По отношение на изказването на господин министъра на финансите.
Господин Костов, аз ви разбирам, че след като...
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Не можете да го коментирате, моля ви се. Правете предложение и толкоз.
ТОДОР ТОДОРОВ: Не, аз не го коментирам. (Шум в залата, неодобрителни възгласи от блока на СДС и ДПС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля ви се, оставете...
ТОДОР ТОДОРОВ: Това е предложението.
Развитието и рерконструкцията на фонда... твърдим, че даването на такива средства не гарантира приходите, т.е. ще увеличи само разходите. Ако трябва да спорим по отношение на това, дали ще има приходи, след като се дават такива средства на земеделието, след като на мен се дадат като частен стопанин, аз трябва да ви гарантирам, че гаранциите за това, че ще се 1107.2 увеличат приходите, са много големи. И това, че вие твърдите, че няма да дойдат приходи, а ще се увеличат само разходите в бюджета, не отговаря напълно на истината.
Да, за някои случаи ще имаме само разходи, но в повечето случаи ще имаме и приходи. Така че даването на един лев може да донесе два лева приходи. Така че няма да се увеличи във всички случаи, както казвате Вие, разходът или бюджетният дефицит. Така че този фонд мисля, че за земеделилето е належащ. Във всички случаи. Не е въпросът за 2 млрд., не е въпросът в милиард и половина, но трябва да се направят първите стъпки.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Но не и в бюджета!
ТОДОР ТОДОРОВ: Как да не е в бюджета! Ние в бюджета субсидираме производството. И там текстът беше много точен и категоричен. Не в четиринадесети. Да речем в Преходни и заключителни разпоредби. Но теорията, че няма да дойдат приходи, ако се прехвърлят от този фонд, е неиздържана, господин министър. Извинявайте, че така Ви репликирам, но не е издържана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Тодоров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Моля Ви се, господин председател! Тъй като предложението на господин Русев не е балансирано, не можем да го гласуваме. Представете си, че го приемем! Всичко това, което сме гласували, трябва да се върнем назад и да го прегласуваме. Същото се отнася и за класификацията на тази промяна, която предложи професор Марков. Според мен ние тези две предложения не можем да ги гласуваме и трябва да отидем към Преходни и заключителни разпоредби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Тодоров, аргументите на господин Венцеслав Димитров приемате ли ги?
ТОДОР ТОДОРОВ (от място): Не, не ги приемам.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Нека да предлолжи господин Йовчо Русев един закон за образуване на такъв фонд и наистина да стане този фонд. Откъде накъде ще образуваме фонд в държавния бюджет? Господин Русев, колко пъти това нещо го казвахме в Бюджетната комисия?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много Ви моля, господин Димитров. Господин Пирински ще даде обяснение. Господин Пирински, моля Ви за картата. 1107.3
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): За какво ще дава обяснение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля Ви се, господин Пирински, заповядайте. Спорът е между икономисти.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (ПСБСП): По въпроса дали е балансирано предлолжението, господин председател.
Може би греша, но все пак бих се обърнал и към господин Димитров, и към господин Костов. Доколкото държавният фонд сега не е включен и в консолидирания държавен бюджет, предвиждането на разход от него за 3 млрд., естествено ще е балансирано с привеждането на 3 млрд. от този фонд по приходната част на държавния бюджет. Така че балансът няма да се наруши.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля Ви се, господин Димитров.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Ако Народното събрание прецени за целесъобразно да се извърши такъв разход в полза на селското стопанство, то естествено този разход ще бъде изписан като разход в бюджета и ще бъде отразен като приход.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Кой ще ви даде пари за такъв фонд?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Димитров, много Ви моля!
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Кой ще ни даде пари е отделен въпрос, но Вие аргументирате, че предложението е небалансирано. Господин Костов каза, че ще се наруши балансът, но елементарните правила подсказват обратното.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Костов, сега ще Ви дам думата. И приключваме, много Ви моля.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Нарушава се правилникът. Непрекъснато има дискусия с министъра!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Те понеже са министри в сянка, нека министърът на слънце да даде отговора.
МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Аз ще обясня точно какво ще стане, ако се изпълни тази идея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, никой да не излиза от залата, ще го гласуваме.
МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Ако се изпълни идеята, в държавните разходи трябва да се запише разход от 3 млрд. лв. за попълване на фонда за еди-какво си. 1107.4
От друга страна, за да се балансира това нещо, трябва в дефицита, където пише "финансиране на бюджетния дефицит" и по-специално "операции с чужбина", да се запише...
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (от място): Не, не е така.
МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Ами това е, няма друг начин. Няма начин. Трябва да се увеличи външното финансиране като финансиране на бюджетния дефицит. Никаква друга операция тук не може да стане в този бюджет, който Вие вече сте гласували.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, ухте предложението на господин Йовчо Русев. Гласуваме за създаване на чл. 14. Текстът така, както е прочетен от господин Йовчо Русев. Явно е, че спорът е между икономисти.
Резултатът: от общо гласували 184 народни представители, 71 са гласували за, 109 - против, 4 се въздържат.
Преминаваме към Преходните и заключителни разпоредби. 1107.5 ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Преминавнаме към "Преходни и заключителни разпоредби". Чета – 1, с една корекция. Но аз ще го прочета така, както е предложен, а след това с корекцията.
"Министерският съвет да разпредели общите суми по бюджетните сметки на министерствата, ведомствата и висшите учебни заведения, определлени със закон, по функции и видове разходи, като отрази направените от Народното събрание бележки в приоритетите на текущите разходи и капиталните вложения."
Аз смятам, че много по-добре ще бъде, ако вместо "като отрази направените от Народното събрание бележки", защото в края на краищата тези бележки вече минаха, да продължим така "съобразявайки се с" и да продължим "приоритетите за текущите разходи и капиталните вложения".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това е – 1. Гласуваме – 1. Има ли други предложения? - Няма. Или окончателният текст ще бъде?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: "Съобразявайки се с".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласуваме – 1 от Преходните и заключителни разпоредби", стр. 29.
Резултатът: гласували общо 176, 131 народни представители - за, против - 20, 25 се въздържат.
Преминаваме към – 2.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ– – 2: "Министерският съвет да извършва налагащите се вътрершни корекции в бюджетните сметки и в размера на адресните трансфери от Републиканския бюджет, произтичащи от структурни промени и от реформата в административно-териториалното делелние на страната."
Други предложения няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Предложения няма. Моля, гласувайте – 2.
Резултатът: общо гласували - 165, за - 121, против 27, 17 се въздържат.
Следващият параграф.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: – 3. "Дава съгласие Министерският съвет да поеме обща гаранция по банковите крадити, ползвани до края на 1990 г. от държавни фирми, която да се МР/ВЙ 1108.1 реализира в случай на несъстоятелност и приватизация на длъжниците в размер до 5 млрд. лв."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Предложения има ли господин Димитров?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Няма предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте текста на – 3.
Резултатът: гласували общо 168, за - 110, против - 35, и въздържали се - 23.
Приема се текстът на – 3.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: – 4. "До размера на нереализираната гаранция по – 3 в края на годината се поемат като държавен дълг несъбираеми кредити и на други държавни фирми, ползвани до 31 дедекмври 1990 г. по ред, определен от Министерския съвет".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Направени предложения до момента?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте – 4.
Резултатът: от общо гласували 164, за - 111, против - 30 народни представители, въздържали се - 23.
Приема се текстът на – 4.
Следващият текст.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: – 5: "Дава съгласие Министерският съвет да поеме като държавен дълга на организациите, съгласно – 15 при условията на – 17 на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в размер на половин милиарад лева".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има ли други предложения? Няма.
Моля, гласувайте.
ДЕПУТАТ ОТ БСП (от място): Да се направи корекция между параграфите - няма съответствие с другите закони. Между параграф 15 и 12.)
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Това ще го оправим, господине. Кажете точно кои са. А дрругият параграф 16 ли е? Защото законът излезе вчера в Държавния вестник. 1108.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Като ще бъдат коригирани съответните параграфи съобразно номерацията - вътрешната номерация, съобразно текстовете.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Господин Георги Николов от Силистра прави корекция, че се касае за параграфи 12 и 14, а не за 15 и 17.
То е ясно за какво става дума, но понеже законът все още не беше публикуван и не беше ясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Сега вече стана ясно.
Резултатът от гласуването: гласували общо 155, за 125 народни представители, против - 21, 9 се въздържат.
Приема се текстът на – 5.
Параграф шести.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Има ли направени предлолжения досега?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Няма направени предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Няма. И в номерацията няма грешки.
Моля, глалсувайте.
Резултатът: гласували общо 156, за - 107, против - 28, 21 се въздържат. Параграф шести се приема.
Следващият параграф, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: – 7. "Определя срок за погасяване на дългосрочните кредити, с които Българската народна банка ще финансира бюджетния дефицит за 1992 г. - 10 години".
Няма направени предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте текста на – 7.
Господин Мичковски имаше предложение по параграф 8. Имате ли го тук, господин Мичковски?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Дадено ни е, господин председател.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (от място): Господин председател, може ли този господин горе на баллкона да се махне оттам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР" Моля, господата от баллкона да знаят, че в савона има столове за сядане. 1108.3
Резултатът: гласували общо 163. За - 115, против и въздържали се - по 24 народни представители.
Приема се текстът на параграф 7.
ДОКЛАЛДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Предложен е нов – 8 от Икономическата комисия, по следния текст - прочитам го:
"Задължава Министерския съвет да определи правила и ред за държавно гарантиране на трудносъбираемите кредити на държавни фирми от отбранителната промишленост и на други държавни фирми, свързани с отбранителната промишленост, включително и за поемани като държавен дълг на несъбираеми кредити за създаване на мобилизационни мощности и мобилизационни запаси в размер до 2 млрд. лв."
Това е текстът, който предлага Икономическата комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: За текста на Икономическата комисия господин Иван Костов има думата.
МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, аз искам да ви обърна внимание на начина, по който бе решен този въпросо в законопроекта за бюджета, който вече стана закон и беше прогласуван, и това, което се предлага в момента, за да рразберете разликата.
В законопроекта за бюджета, в Преходните и заключителните разпоредби са предвидени два начина за поемане на несъбираеми кредити от с трана на държавата - от държавни предприятия и фирми ми кооперации, в размер на половин милиард лева. И останали - 5 млрд.
Двата начина се състоят в следното: първият е - държавата поема (тя не може да не поеме) несъбираеми кредити от фирми в случаи на обявяването им в несъстоятелност и в случаи на приватизация, когато държавата желае да продаде предприятието без неговите дългове. При втория случай се предвижда в един друг член, според който държавата ще поеме и други несъбираемчи кредити, и механизмът, който ние имаме предвид, който е договорен вече и тук със специалистите в управлението за банков надзор, включва преглед на несъбираемите кредити. 1108.4
Господин Слатински, аз обяснявам точно вашия въпрос в момента, за който вие настоявахте толкова много. И сега вие не проявявате желание да ме слушате. След това ще станете и ще настоявате отново да си говорим до късни нощи по тези въпроси.
Банковият надзор, заедно със специалисти от Световната банка - 5 души, вече са в София, преглеждат несъбираемите кредити на фирмите и тези, които по обективни, признати от международните правила и банкови кръгове к ритерии, бъдат обявени за трудносъбираеми или по-точно за несъбираеми, те ще бъдат предложени на правителството и то ще ги вк лючи в този същия плафон, който е определен от 5 млрд. лева. И правителството трябва да ги поеме. 1108.5
Даже има някаква допълнителна уговорка със Световната банка, ако се окаже, че кредити, които държавата трябва да поеме по линията, по първа линия като кредити от ликвидирани и приватизирани фирми, като кредити, поети като несъбираеми, и вследствие банковия анализ се окажат повече от тази плафона от 5 млрд., правителството е поело ангажимент да влезе в Народното събрание и да иска увеличение на плафона. Това е режимът, който сега е определен, и той е един за всички държавни предприятия и за всички фирми.
Какво се предллага сега тук, в този допълнителен текст?
Аз разбрах от председателя на Икономическата комисия, че те имат предвид тези 2 млрд. лв., до 21 млрд. лв. да бъдат вътре в плафона от 5 млрд. лв. Правилно съм разбрал! Правилно съм разбрал.
Значи, първо, аз възразявам срещу това на няколкото завода, това са наистина много малко заводи и те дължат много маллко кредити, а това са всъщност всичките им несъбираеми кредити, на тези заводи (или трудносъбираеми( - почти всичките са, господине... (обръща се към депутат от ПСБСП). Даже те са по-малко от 2 млрд. лв. Тези, за които ние сме дали гаранция, тази правителствена гаранция, която е записана в параграфите на преходните и заключителните разпоредби и обхваща кредити в размер на над 40 млрд. лв. От тези 40 млрд. лв., които ние гарантираме, всеки лев кредит трябва да има правото да се класира в плафона от 5 млрд. лв. Ето защо аз не съм съгласен на отраслите от отбранителната промишленост да се даде такъв висок приоритет, че всичките им кредити, които са под въпрос - всичките да бъдат с един такъв приоритет и обявени от Народното събрание, да бъдат приети с преференции за трудносъбираеми, или за несъбираеми, да влязат в държавния бюджет. Аз съм против това привилегировано поставяне на отраслите, на предприятията от отбранителната промишленост пред всички останали в тази страна. Против съм и го заявявам пред вас.
Второ. Аз считам, че не е редно Народното събрание специално в текст да упоменава определен отрасъл или подотрасъл на националната икономика по такъв фундаментален въпрос, какъвто е поемането на дълг от предприятия в държавния дълг, тъй като ВЙ/НП 1109.1 се създава опасен прецедент за привилегия по отношение на дадени производства и отрасли. Привилегия, която аз считам, че ще бъде несправедлива и недопустима за всички останали, които се нуждаят от поемане на техния дълг.
Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви.
Реплика на министъра - не може. Имате право на изказване. Моля Ви се, господин Стоилов, заповядайте.
СТЕФАН СТОИЛОВ (ПСБСП): Уважаеми колеги, с общите съображения на министъра на финансите аз съм съгласен. Обаче в рамките на тези общи съображения се вписва един специфичен момент и моля да обърнете внимание, тъй като той беше широко дискутиран и в Икономическата комисия, а предполагам още пообстоятелствено и в Комисията по национална сигурност. Вярно е, че в класацията за тези 5 млрд. всички трябва да имат право да застанат на опашката. Но тук специфичният момент, който трябва да бъде уважен, според мен е свързан с обстоятелството, че това са задължения, свързани с даване на мобилизационни мощности и мобилизационни запаси. Това поставя тези предприятия в размера не на 2 млрд. и 800 млн., а в един значително помалък размер - около 1 млрд. и 650 млн. - и 700 млн, в поособено положение. Дотолкова, доколкото потребностите по тези линии са по-особени, отколкото потребностите изобщо в икономиката от създаване на някакви мощности и някакви запаси. Това бяха по-широките съображения на Икономическата комисия по-специално, когато реши да предложи на парламента да адресира към Министерския съвет това изискване. И смятам, че тези съображения трябва да бъдат уважени.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря на господин Стоилов.
Господин Слативски, след това господин Мухтанов.
Давам думата на господин Мичковски като председател на Икономическата комисия и вносител на текста.
АСЕН МИЧКОВСКИ (СДС): Благодаря, господин председател.
Госпожи и господа народни представители, аз съм абсолютно съгласен с аргументацията на господин министър Костов що се отнася до това, че не трябва да има привилегировани отрасли 1109.2 привилегировани предприятия и така нататък, по един такъв изключително важен въпрос. Разликата обаче тук е съществена. Тези кредити, които са натрупани и които са в размер на 1 милиард и 700 (около милион лева са кредитите, които нямат търговски характер). Тези разходи предприятията са били принуждавани да ги правят за поддържане на мобилизационни мощности и мобилизационни запаси. Те нямат нищо общо със степента на ефеактивност на тяхното функциониране. Просто държавата и отбранителната доктрина на страната са били такива, че те са били задължавани да ги правят и са взимали кредитите при един лихвен процент, сега изведнъж попадат в клопката на високия лихвен процент и по силата на това обстоятелство не трябва да се слага знак на равенство между тези разходи, които са правени за поддържане на мибилизационни мощности и мобилизационни запаси в страната, и разходите, които други търговски предприятия, дружества и така нататък държавни фирми са натрупали като кредит в резултат на лоша пазарна стратегия, лошо производство и така нататък. Затова става дума. И затова много ви моля...
Плюс това ние не увеличаваме с нищо размера на бюджетния дефицит. Господин Костов правилно каза: ние считаме, че тези пари трябва да бъдат побрани в рамките на предвидения зда това размер ат 5 млрд. лв. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви, господин Мичковски.
Господин Костов, за обяснение - заповядайте.
Ако искате да изчакаме да се изкажат всички?
МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Господин председател, уважаеми депутати!
Ето тази теза, която сега се изложи тук ние считаме за неоснователна и аз ще ви моля да изслушате нашите аргументи - моля ви да изслулшате аргументите на Министерството на финансите!
Изграждането на мобилизационните мощности и натрупването на мобилизационните запаси се е осъществявало с държавния план, който се е съставял в тази му част в специално управление на Държавния комитет за планиране. С плана се възлагало на ведомствата и фирмите да създават мобилизационни мощности за производство на определен вид и обем продукция, необходима 1109.3 за военновременна обстановка. съгласно разпореждане и постановление от 1985 и 1986 г. - това е 45 номер (са и двете) - и инструкция за създаване, съхраняване и отчитане на мобилизационните запаси, разходите по мобилизационните задания и разчетения план се финансират от държавния бюджет. Предвижданите с плана и осигуряваните с бюджета средства на предприятията, съгласно горепосочените нормативни документи са предоставени, но усвоявани в различна степен, средно около 90 на сто за периода 1986 - 1991 г., когат сме направили проверка. Неусвояването на средствата не е по причина на бюджета, поради неизвършване на съответния обем строително-монтажни работи, предвидени в плана. Благоприятната пазарна конюнктура за специалната и военна продукция до 1989 г. е давала възможност до се изграждат мощности над предвидените в плана. Изграждането на тези мощности, които са използувани и за мобилизационно производство, е ставало със собствени средства и главно с банкови кредити за капитални вложения. За текущо производство са закупувани материали, суровини, инструментална екипировка, като са ползувани банкови кредити за оборотни средства.
Анализът на министерството показва, че в много от тези случаи не е искано изобщо разрешение от правителството, за да бъдат извършвани тези допълнителни разширявания на мощностите, защото предприятията от отбранителната промишленост са виждали благоприятна конюнктура и възможност с инвестиции да извършат по-голям износ, тоест това са разходи, привличани за капитални вложения, които са правени без това нещо да е санкционирано от правителството.
Ползуването на тези заеми, които са предназначени за разходи извън мобилизационните задания, са били за сметка на ползувателя им без бюджетът да има задължения към тях поради това, че осигурява предвидените в плана средства за тази цел. Погасяването на тези кредити не се е извършвало ритмично въпреки добрите финансови възможности на фирмите през този период.
Така например от анализа на отчетите за 1986 и 1987 година се установи, че бившето СО "Металхим" е изразходвало над плана за капитални вложения 22 милиона и 200 хиляди лева и други разходи - 29 милиона и 100 хиляди лева, разходите за съвместни мероприятия - 11 милиона и половина, а за същия 1109.4 период обедиянението не е издължило към банките 74 милиона лева по кредити за капитални вложения и 11 милиона и 100 по лихви за капитални вложения, защото тогава кредитът беше много евтин, защото кредитът не струваше нищо!
От гореизложеното се вижда, че образуваните задължения на фирмите от специалното производство не произтичат от обстоятелството, че държавният бюджет не е предоставил средства за задачите, които са им били възлагани за образуване на мобилизационни мощности и мобилизационни запаси, а от това, че фирмите не са издължавали своевременно главниците и лихвите на ползуваните от тях кредити за разширяване на производствената им дейност.
Освен това считаме за правилно и необходимо да се възложи на група специалисти, в състава на която да се включат лицата, които са съставяли плановете за тази дейност и са контролирали и отчитани изпълнението им от страна на Държавната планова комисия, както и да се привлекат отговорни ръководители на фирмите от военнопромишления комплекс, представители на Министерството на отбраната, Министерство на индустрията и търговията, Министерство на финансите и Българска народна банка, която комисия да изясни възникването на дълга, нарежданията за неговото формиране и опричините за несвоевременното му издължаване. Предлагаме, преди да се вземе окончателно решение по начина на ликвидиране на задълженията на фирмите, Министерството на индустрията и търговията съвместно с фирмите във възможно най-кратък срок да изяснят перспективите на развитието им от гледна точка на пазарите в предстоящите няколко години както в страната, така и в чужбина и да се оцени процесът на конверсия.
Въз основа на прогнозата да се излезе с предложение за преструктуриране на организациите. Това ще даде възможност да се определи отношението на държавата по дълга им в зависимост от перспективата за икономическото и финансовото им развитие.
Ето защо аз считам, че тези аргументи, които приведохте категорично, отхвърлят идеята, че това е станало по вина на държавата и държавата трябва да носи тази вина в по-голяма степен, оклокото всички други вини, които, разбира се, предишната държава има към нашия народ.
Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата господин Мухтанов. 1109.5 ТОШО МУХТАНОВ (ПСБСП): Министърът на финансите разви една антитеза на доклада на министъра на индустрията. И тъй като този въпрос е внасян миналата година два пъти в правителството, последният път на 20 декември 1991 г., имаше достатъчно време, ако има някакви съмнения в размера на дълга, начинът, по който е бил натрупан, този въпрос да бъде изяснен. Това не беше направено.
Освен това, когато Комисията по национална сигурност се занимаваше с този въпрос също бяха отправени две писма коректни с молба този въпрос да бъде проверен и изяснен. Защото аз нямам основание например да подложа на съмнение това, което е изложено в доклада на министъра на индустрията и търговията.
Фирмите от отбранителната промишленост имат над 3 млрд.лв. дълг. Те твърдят, че има около 1 600 000 000 лв. дълг, който е за мобмощности и мобзапаси. От тях 600 000 000 лв. са запаси. Те са в складовете, има ги. Мощностите също са създадени.
Миналата година, когато стартира, когато бяха повишени лихвените проценти, държавата просто не преоцени своята политика в това отношение и те изпаднаха в неравностойна позиция с всички други фирми, за да водят нормално производствено-стопанската си дейност, плащайки 55 на сто от дълговете си, които са формирани в резултат на изграждане на мобмощности и мобзапази и около 50 на сто за другите кредити, които взимат. Затова те сега имат увеличен дълг с още 200 000 000 и практически вече има комбинати, които са неплатежоспособни. "Черно море" - Варна е неплатежоспособен. "Арсенал" - Казанлък е неплатежоспособен.
Ако ставаше въпрос за фирми или дружества, които бяха с друг предмет на дейност, смятам, че Преходните и заключителните разпоредби решават този въпрос, защото тези, които са във финансова несъстоятелност, които ще бъдат приватизирани, се урежда. Но тези фирми не могат просто да бъдат зачеркнати, защото те имат съществено отношение към националната ни сигурност и вероятно за тях ще има специален режим за приватизиране и много малка част ще бъде приватизирана. За да могат те да съществуват, ние не можем просто да ги зачеркнем, този въпрос трябва да получи своето решение.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Нали Министерският съвет е за това. РД/КТ 1110.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля Ви се, господин Димитров, ще вземете отношение после.
ТОШО МУХТАНОВ: Господин Димитров, Вие казахте, че отхвърляте предложението - всъщност министър Костов, на господин Мичковски.
Затова аз подкрепям предложението, което беше изнесено от господин Мичковски. Не беше изяснен въпросът предварително. Трябва сега да се приеме решение. В противен случай ние слагаме кръст на комплекса и подронваме устоите на националната сигурност.
ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ (от място): Не е така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Колеги, изслушахме становищата и едната теза, и другата. Господин Караджов има думата.
СТЕФАН КАРАДЖОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Аз няма да говоря дълго, ще се спра само на два момента от изказването на господин министъра на финансите.
Сумата, за която говорим и която разглеждахме в Комисията по национална сигурност, е много по-голяма и ние говорим само за 55-60 на сто, който е формиран по държавна задача. А тези кредити, които те са взимали от банките по собствена инициатива, ние не говорим за тях. Тоест, не е вярно, че тези задължения са инициатива на предприятията от отбранителната промишленост, които са около 70 предприятия.
Второ, Министерският съвет и до момента не е освободил предприятията от отбранителната промишленост от тези решения, които са взети през 1985 г. по времето на правителството на... (не си спомням кой беше тогава министър-председател) Те и в момента нямат право да се освободят от своите излишни машини, съоръжения и материали. Аз разполагам с такива документи.
Имах възможност да се запозная в Министерството на индустрията и търговията с десетки документи, подписани от три инстанции, подписани от представители на Министерството на индустрията и търговията, на финансите и на отбраната за всеки завод поотделно. Техният сбор прави тази цифра, която се намира в доклада на господин Мичковски. Повтарям, за всеки отделен завод има подписан документ трикратно от финансите, от индустрията и търговията и от отбраната. 1110.2
Освен това ние изпратихме писмо от нашата комисия да се направи още веднъж тази проверка. Това до момента не е направено.
Настоявам да се гласува предложението на Икономическата комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Георги Николов от Свищов има думата.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ (ПСБСП): Благодаря, господин председателю, уважаеми колеги! Аз съм склонен да приема мотивите на господин Костов, че трябва внимателно всичко да се огледа, но нали това е казано, че "по ред и условия, определени". Ще се прецени кой какви средства е използувал за други цели и едва тогава да се вземе решение.
Аз си позволявам да цитирам чл. 48 от все още действуващата Инструкция за създаване на мобилизационни мощности на Държавния комитет на отбраната, където е казано: "Създаването на мобилизационни мощности се финансира от държавния бюджет по реда за капиталните вложения".
Именно, но очевидно те трябвало да бъдат с бюджетни средства, а при положение че фирмите или тогава предприятията са имали собствени средства и по-лесно е било може би от процедурна гледна точка да се вземе заем, те са прибягвали до това решение.
И с оглед да не излизаме от тавана, който вече е 5 млн., аз предлагам, уважаеми колеги, първо, да подкрепим текста, който се предлага от Икономическата комисия. В размера до 2 млрд.лв. да отбележим "в рамките на сумата по – 3".
Тук се иска гаранция, че тези 5 млн.лв., това, което господин Костов каза, част от тях и то целево, строго определена, ще бъде насочена към този отрасъл и тази отбранителна промишленост, която не бива с лека ръка да я зачеркваме, защото там има мощности, там има специалисти, а не да кажем да произвеждат...
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата по процедурен въпрос господин Райчевски.
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз искам да прекратим дебатите по този въпрос, защото станаха много разисквания и да гласуваме, след като изслушаме господин Димитров. 1110.3
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте процедурното... (Филип Димитров иска думата) Ще Ви дам думата, нека да гласуваме процедурното предложение за прекратяване. След това ще Ви дам думата. Министър-председателят може да вземе думата всеки момент.
Моля ви, гласувайте за процедурното предложение за прекратяване на дебатите от страна на народните представители. Преди да подложа на гласуване текста ще дам думата на министър-председателя на Република България.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ФИЛИП ДИМИТРОВ: Господин председател, дами и господа народни представители! Мисля, че в момента ние сме изправени..., мисля, че в момента ние водим един спор, който е малко нещо безсмислен. Нека да се опитаме да видим нещата в най-така обикновената им форма.
Става въпрос за дългове, по отношение на които, така или иначе, гаранция от страна на държавата се поема. Става въпрос за една безспорна позиция, че общият размер на дълговете, които ще поеме държавата, е определен и никой не спори по това.
Единственият спорен проблем е трябва ли да се фиксира, или не трябва да се фиксира в този текст една точно определена сума, за един точно определен отрасъл? Съществува механизъм, при който в крайна сметка дълговете в рамките на този размер, който ще предвиди парламентът, ще бъдат, така или иначе, определени съобразно именно с този механизъм и ще има фактически елемент на конкуренция. Никой от вас не спори, че не е редно да бъде премахната възможността за преценка предварително. 1110.4
Всъщност има три аспекта в този спор. Единият е чисто финансов и вие сте съгласни по него. Съгласни сте за това, че в крайна сметка не е редно предварително да бъдат отнети възможностите за индивидуализиран подход, за избор в рамките на една определена в бюджета сума.
Вторият аспект, струва ми се, няма никакво място тук, той е, така да се каже, едва ли не морален и е свързан с доказване на това виновен ли е съотевтният отрасъл, или не е виновен. Мислял, че просто не можем да говорим за това виновен ли е един отрасъл, или не е виновен.
Третият аспект е икономическият аспект и е свързан с това как всъщност биха могли да бъдат използувани тези лостове за бъдещето развитие на страната, т.е. в каква степен ще трябва да бъде дадена възможност на отрасли или части от отрасли, които са персепкитвни, да си поемат дъх по-лесно и да наберат малко по-голяма скорост. Дайте възможност това да бъде решено по общия механизъм. Противното би означавало да приемете, че същият този механизъм всъщност не е годен да си изпълни функциите.
Ето защо струва ми се, че развитите съображения от двете страни всъщност не са принципно противоположни и единственото нещо, което би се постигнало, ако се възприеме лансираното предложение за фиксиране на тази сума, би било да се увеличи вероятността след някой и друг месец ние да дойдем при вас и да искаме да увеличите този плафон.
Мисля, че това не е необходимо. Мисля даже, че е безмислено. Възможно е да се наложи ние да стигнем точно до такъв резултат, но дайте възможност правителството да опита да не ви тормози много скоро с увеличение на тази сума. Благодаря ви. (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря, господин министърпредседател.
Прекратете гласуването и посочете резултата.
За прекратяване на разискванията са гласували 111, против - 54, въздържали се - 9.
Има думата за процедурно предложение господин Йорданов.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, остава много малко до гласуване на бюджета. И тъй като днес Ст.Б/НП 1111.1 наистина е хубав ден за българската демокрация въпреки хулиганското поведение на един депутат от БСП(к), то предлагам да се гласува за продължаване на заседанието до изчерпване на тази точка от дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Продължението ще бъде максимум 5 - 6 минути.
Моля, гласувайте продължаване на засадението.
От общо гласували 172, за - 128, против - 42, въздържали се - 12.
Приема се направеното процедурно предложение.
Господин Димитров, моля да вземете отношение кратко и ясно.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Колеги, предложението на Икономическата комисия ни тласка ние да вземем едно решение, което по принцип принадлежи на изпълнителната власт или решение на банковата система. Тоест ние да определим кои кредити са трудносъбриаеми или несъбраеми. Аз не знам колко души в тази зала имат необходимата квалификация за това. Аз лично като председател на Бюджетната комисия ви казвам, че не притежавам необходимата квалификация. И който казва, че я има, нека да я докаже. Ние признааме 2 милиарда направо, на юнашко доверие. Аз трябва да ви кажа, че за страната все още не са изработени критерии какво етова трудносъбираем кредит или несъбираем. Ако бяха изработени тези критерии, всичко щеше да баде много лесно. Но Народното събрание няма необходимата квалификация за определяне качеството на кредитите.
Освен това тръгваме да определяме качеството на кредитите само в един отрасъл. Но, господа, такива кредити има и в други отрасли. И в енергетиката има такива. Знаете ли колко несъбираеми кредити има в енергетиката? 7 милиарда ви каза министър Костов. Ще дойта утре и те.
И третият момент, на който всички вие трябва да обърнете внимание. Между двете четения една група от хора идват тук и упражняват натиск върху Народното събрание. И те много добре знаят къде да се насочат. Не отиват пред Министерския съвет, където им е мястото, а идват точно тук и искат точно това, което ние сега обсъждаме - да им се опростят несъбриаемите кредити. Значи ние всички смятаме, че някои трябва да се отърват 1111.2 от този дълг и цялата страна да го поеме. Той е за сметка на всички други предприятия, всички други организации, всички други частни бизннесмени и така нататък. Аз не мога да се съглася. Това предполага една голяма работа.
Но имайте предвид, ако се приеме такова решение, утре пред Народното събрание ще има опашка. Ще има опашка от отраслеви обединения, които ще искат опрощаване на кредитите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, господин Димитров. Вие призовавате да се гласува с червено. Така разбирам. Понеже не съм специалист и аз в икономиката.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Без да накърняваме ни най-малко интересите на тези предприятия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте за направеното предложение от господин Мичковски за нов текст на – 8.
От общо гласували 190, за - 83, против - 93, въздържали се - 14.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Колеги, има едно предложение от госпожа Петя Шопова. Смисълът на предложението е следният - до приемане на Закона за Сметната палата контролът по изпълнението на бюджета да се осъществява от постоянните комисии на Народното събрание.
Този текст между другото беше подложен на разискване в Бюджетната комисия и нашето становище беше да не се приема на основание на това, че в тези комисии ние нямаме необходимата финансова квалификация. Ние имаме всички права да контролираме министерствата чрез министрите. Но, вижте, ние да изпращаме наши депутати да се ровят в книгите на отделните министерства, на отделните ведомства, наистина такава възможност нямаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Нека да изслушаме госпожа Шопова.
ПЕТЯ ШОПОВА (ПСБСП): Благодаря Ви, господин председател. Преди да се изкажа по същество, бих искала да кажа на колегите народни представители, че преди малко бяхме в основата на един хубав консенсус, тъй като две комисии - Комисията по национална сигурност и Икономическата комисия искаха заедно да работят в този парламент. Дано да доде този светъл ден за българската демокрация, когато по комисии ще можем да работим.
Освен това бих искала да кажа, че предложението, което 1111.3 внасям, така както обявих и на първо четене, беше предложение, възникнало в хода на обсъждането на проектобюджета в Комисията по национална сигурност.
Аз съм съгласна с колегата Венцеслав Димитров, че ние не сме тесни специалисти. Обаче така както идваха при нас да ни докладват в тези дълги чосове тесните специалисти, те ни докладваха по свои критерии, които ние трябваше да приемаме на доверие. Защо е така? Защото не е изпълнен чл. 91 на Конституцията, който гласи: "Народното събрание избира Сметна палата, която осъществява контрол за изпълнението на бюджета. Организацията, правомощията и редът за дейността на Сметната палата се уреждат със закон."
Миналата година Великото Народно събрание е приело Закон за Сметната палата, след което президентът е върнал този закон. И поради това, че ние не сме възприели практика да се занимаваме отново с върнатите закони и да ги коригираме, така както е необходимо, до времето, когато ще бъде избрана Сметна палата, отново, колеги, ние ще слушаме отрасловите министерства, те отново ще ни говорят хубави неща по техните функции, но няма да можем да разберем за какво изразходват средствата, които ние сега им гласуваме.
И затова предложението, което възникна спонтанно, аз го формулирах така: до приемането на Закон за Сметната палата (което е и един стимул за скорошното приемане на закона), контролът по изпълнението на бюджета да се осъществява от постоянните комисии на Народното събрание.
След заседанието на Бюджетната комисия разбрах от господин Пирински съображенията, които има Бюджетната комисия. Разговарях допълнително и с някои колеги и бих искала да кажа на Бюджетната комисия следното: по законопроекта за Сметната палата специалистите финансисти се занимават с този въпрос. Затова бихме могли да поканим специалисти, които по отделни проблеми, които ние разглеждаме, да се занимаят с финансовата страна на въпроса и по този начин ние да контролираме изразходването на бюджета от министерствата. Смятам, че иначе гласуването на бюджета на довение, особено по проблемите на националната сигурност, а предполагам, че е така и за всички останали отрасли, 1111.4 няма да има своята ефективност. А парламентарният контрол ще бъде непълен, защото ние няма да можем да свържем съответния проблем със средствата, които се изразходват по този въпрос.
В заключение бих помолила госпожица Русева преди заседанията да се успокоява и след това да влиза в залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има думата за реплика госпожица Русева. 1111.5
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС): Много благодаря на госпожа Шопова, много съм спокойна. Само че ставам нетърпелива, когато се излиза на тази трибуна и се говори с много думи без никакъв смисъл в тях. Благодаря ви, за така хубавото изказване, госпожо Шопова!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Това ли беше репликата? Възражения по същество е реплика, госпожице Русева!
ЗЛАТКА РУСЕВА (СДС, от място): Това е. Това е.
МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ: Уважаеми господин председател, наистина с изключение на предложението, в изказването на госпожа Шопова нямаше нови моменти.
Аз съм напълно съгласен, че държавата ни се нуждае от Сметна палата и ще си позволя нескромно да напомня, че бях инициатор за разработването на закона и за приемането му от предишното Народно събрание.
Знаете обаче, че в последния момент там стана една ситуация, която щеше да извади от строя целия държавен финансов контрол, което ние не можехме да си позволим в този момент.
Ще подкрепим с всички сили приемането на Закона за Сметна палата, защото сме убедени, след, разбира се, определени изменения в него, които очевидно се налагат, и ако вие създадете процедура, ще помогнем той да бъде обсъден и приет в Народното събрание. За това никой не може да спори. Това е повече от очевидно.
Възможно ли е обаче парламентарната комисия или парламентарните комисии да оказват контрол? На практика парламентарният контрол може да се оказва и сега по два начина.
Първият начин е този, който господин Венцеслав Димитров каза. Парламентарната комисия може да иска от всяко министерство неговите проверяващи финансови инспекционни органи да дадат всякаква информация, каквато е необходима на Народното събрание. А вторият начин, който също може да бъде реализиран, е парламентарната комисия да възложи на специални органи, които и в момента съществуват, или на държавен финансов контрол, или на Съюза на финансово-контролните дейци такава проверка. Там, където това е особено належащо. Хората няма да изменят квалификацията си, ако се създаде Сметна палата. Те ще бъдат пак същите хора.
Може ли обаче по трети начин, вън от тези контролни органи да се осъществява контрол, директен контрол от комисиите? Това ББ/ЗТ 1112.1 безспорно не е възможно, защото един финансов контрол изисква специална подготовка. Но всеки достатъчно добър главен счетоводител, който има практика може да осъществи финансова инспекция на бюджетно предприятие или на бюджетно ведомство. Всеки такъв човек може да извърши такава инспекция и такива механизми, макар и сега косвени, съществуват. Но да се запише, че комисиите директно могат да упражнят контрол, т.е. наистина някой да стане и да отиде да вземе документацията и да я помъкне по министерства и ведомства, това просто е безсмислено. А самите вие не сте в състояние, при цялото ми уважение към вас, да упражните такъв строг контрол върху използуването на бюджетните средства.
Така че аз предлагам това предложение засега да се отклони. Идеята безусловно да се реализира по другите начини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Орсов, имате думата.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПБСП): Уважаеми господа народни представители! Аз вземам думата, за да подкрепя направеното от госпожа Шопова предложение, и се учудвам на мотивите, които бяха изнесени тук против него. В предложението не се съдържаше текст, че комисиите на Народното събрание пряко ще контролират тези ведомства по изпълнението на държавния бюджет и самият господин министър Костов заяви, че те биха могли да го възложат на съответни хора със съответната квалификация. Тогава не разбирам от какво се опасявате при гласуването на този текст, в който няма записа пряко да извършват контрол.
И още нещо бих искал да кажа. Господин Венцеслав Димитров на два пъти каза, че представителите в комисиите на Народното събрание, по-специално Бюджетната, Икономическата и той включва и себе си в това число, надявам се, нямат достатъчна квалификация да вършат тази работа. Аз бих искал да разбера, след като той на два пъти счита себе си за недостатъчно компетентен по един въпрос, не е ли време да напусне поста, който заема и да го отстъпи на по-компетентен човек.
И накрая, понеже пропуснах да се представя, за протокола: Златимир Орсов, Българска социалистическа партия, Парламентарен съюз за социална демокрация. (Неодобрителни възгласи от блока на ДПС и СДС.) 1112.2
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Господин Орсов, министрите ги назначават СДС и ги освобождава СДС. Това да знаете. Моля, други предложения няма. Какво имате? (Обръща се към госпожа Шопова, която иска думата за реплика.) Не може реплики. Гласуваме. Текста ви е ясен.
Гласуваме текста, предложен от госпожа Шопова. Моля, гласуваме предложението за нов – 9 в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета.
Резултатът: от общо гласували 168 народни представители, 58 са гласували - за, 105 - против, 5 - се въздържат.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Колеги, има само още два текста. Чета ви – 8.
"– 8. Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Няма на кого да се възлага друг. Какъв е следващият текст?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Това е текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Следващият текст, какъв е?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Следващият е, че "Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник"."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте заедно двата текста. (Възражения от залата към председателствуващия.)
Те са били два параграфа. Извинявам се много.
Гласуваме първо... за кой параграф, господин Димитров?
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: За – 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: – 8 го приехме.
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: – 8 не сме приели. "Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет."
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Моля, гласувайте!
ДОКЛАДЧДИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: Един Министерски съвет има. На този, разбира се, не на вашия (обръща се към депутатите от ПСБСП); не на Министерския съвет в сянка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Прекратете гласуването и посочете резултата.
От общо гласували 152 народни представители, 130 - са гласували за, 7 - против, 15 - възържали се.
Последен параграф! 1112.3
ДОКЛАДЧИК ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ: "– 9. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Гласуваме за – 9, последен параграф.
Моля, никой да не излиза от залата!
Последно гласуване по Закона за бюджета.
От общо гласували 151 народни представители, 128 са гласували за, 12 - против, 11 се въздържат.
(Текстът на закона - Приложение # 1, II)
За хубавия ден за българския народ, има думата господин председателят на парламентарна група.
След това ще ви дам думата (обръща се към госпожа Мариана Христова).
Господин Костов, новата Конституция се гласува само два пъти, на две четения.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Аз ще бъда пределно кратък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Има съобщения, има и лично обяснение накрая.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (СДС): Най-напред искам да благодаря от името на нашата парламентарна група на всички народни представители от Парламентарната група на Българската социалистическа партия и на Движението за права и свободи, които подкрепиха държавния бюджет на Република България. (Ръкопляскания в блока на СДС и ДПС)
Искам да им благодаря, както благодаря и на всички колеги от Парламентарната група на СДС, защото известно е, че "ден, година храни", а този ден, в който приехме бюджета на Република България, е наистина хубав ден за българската демокрация. Благодаря ви. (Ръкопляскания от блока на ДПС и СДС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря ви.
Има думата за лично обяснение госпожа Мариана Христова, народен представител от Плевенски окръг ли беше? 1112.4
МАРИАНА ХРИСТОВА (ПСБСП): Колеги, днешният парламентарен ден започна с едно изявление на господин Венцеслав Димитров, че пред парламента, идвайки днес на заседание, бил бит от група пияни лумпени, подстрекавани от госпожа Мариана Христова.
Както знаете, госпожа Мариана Христова съм аз, и аз като господин Александър Йорданов искам да ви кажа, че вероятно днес е един хубав ден за българската демокрация. Най-после разбрах, че господин Димитров е започнал да ме разпознава и ми е запомнил името. Но за ваше сведение и за сведение на всички останали, които чуха това, искам да знаете, че на светофарите на "Раковска", идвайки към парламента, господин Димитров ме подмина с еднометрови крачки, поради което тогава, когато той е идвал в Народното събрание и се е срещнал с групата пенсионери отпред, аз по обективни причини не съм могла да бъда тук.
Следователно това, което господин Димитров каза днес пред вас, може да се дължи на две причини.
На първо място неговата склонност към клеветничество и недобросъвестност.
И на второ място, възможно е това да е зрителна халюцинация, дължаща се на известно психическо състояние. Нека той си избере коя е причината, но аз искам да ви кажа, че възразявам срещу определението, което даде на хората, че били пияни и лумпени. Навън, дами и господа, стояха пенсионери на възрастта на вашите родители, които искаха да им обърнете внимание и да си спомните, че те с 400 или 500 лева на месец трябва да се издържат в тези трудни времена. В един хубав ден за българската демокрация, като днешният! 1112.5
Още нещо искам да ви кажа, господа. Тези, които нас ни изпратиха в това Народно събрание, не са лумпени. И ние нямаме никакво намерение да подстрекаваме тези хора. Но, господин Йорданов, искам да ви кажа, че ако аз тръгна да подстрекавам някой някъде, то така добре ще го направя, че никой после не би могъл да го обясни. И може би вие искате да се възползувате от една традиция от миналата година в този парламент. Аз тук си спомням, че имаше една дама, която донесе едно стъкло и стана министър. Вие днес сте си взели за талисман един камък. Дано не е напосоки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Много ви моля! Благодаря ви, госпожо Христова.
Съобщения:
13 април, понеделник, 14,00 ч. ще се състои заседание на Законодателната комисия.
Комисия по младежта, спорта и туризма - четвъртък, 11,00 часа.
15 април, сряда, 10,00 ч., в зала 510 - Комисия по правата на човека.
Комисия по културата - 15 април, 12,00 ч., в Огледалната зала.
Пресконференция, председателствувана от отец Христофор Събев - "Да възкресим у българина вярата в Бога" - на 13 април, понеделник, 11,00 часа в зала "Запад".
Други съобщения няма. Заседанието утре е в 9,00 часа. (Звъни)
(Закрито в 20 ч. и 17 м.)

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ (п) Снежана Ботушарова
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ (п) Кадир Кадир
СЕКРЕТАРИ (п) Христо Атанасов и Илхан Мустафа