Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Не бяха намерени гласувания за тази сесия.
Предходно заседание Следващо заседание

1991-11-21

Председателствували: председателят Стефан Савов и заместник-председателите Снежана Ботушарова и Кадир Кадир
Секретари: Христо Атанасов и Руслан Семерджиев
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ (звъни): Имаме кворум, откривам заседанието.
Преди всичко едно съобщение. Постъпила е молба и от Парламентарната група на Движението за права и свободи за регистриране на парламентарната група. Така че и трите групи вече са регистрирани при Председателството. Парламентарната група на Движението за права и свободи се представлява от ръководство в състав: председател - Ахмед Доган, заместник-председателите Шерифе Мустафа и Юнал Лютфи, говорители - Юнал Лютфи и Иван Палчев, секретар - Ремзи Осман. Групата се състои от 24 народни представители.
Уважаеми народни представители, раздаден ви е дневният ред:
1. Предложение за състави и ръководства на комисиите на Народното събрание.
2. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.
3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката.
4. Проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. ББ/ВЙ 1001.1
Всъщност това е дневният ред, който е одобрен от вчера. Той е дневен ред за седмицата.
Преминаваме към първа точка от дневния ред:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЪСТАВИ И РЪКОВОДСТВА НА КОМИСИИТЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Вие знаете, че вчера остана да решим въпроса за Комисията по вероизповеданията. Аз ще помоля представител на Съюза на демократичните сили, представител на ПССДи на Движението за права и свободи да заявят дали има някакви промени от вчерашното становище. Вие знаете, че вчера се повдигна въпрос за три лица, които бяха предложени в състава на комисията. Става думата за господин Константин Аджаров, за госпожа Елисавета Миленова и за отец Христофор. Моля, представителите на парламентарните групи, говорители или председатели, да заповядат на трибуната и да кажат дали има някаква промяна.
Има думата господин Едвин Сугарев.
ЕДВИН СУГАРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Не мога да ви зарадвам с промяна в становището на Съюза на демократичните сили. По-скоро мога да кажа, че парламентарната група подкрепя становището, изразено от отец Христофор Събев, че в тази комисия по наше мнение не могат да участвуват господин Аджаров и госпожа Миленова. Предложените от нас кандидати за участие в тази комисия са готови да участвуват с всеки друг, предложен от страна на Парламентарния съюз за социална демокрация, но не и с тези двама кандидати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Представител на Парламентарния съюз за социаллна демокрация?
ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ (от място): Може ли първо да чуем представител от Движението за права и свободи?
СТЕФАН САВОВ: Добре, господин Лютфи, ако обичате.
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Парламентарната група на Движението за права и свободи изказва своето съжаление, че нито вчера, нито днес не можахме да стигнем до едно споразумение, в така наречения Председателски съвет, да намерим един компромис, _______________ Парламентарен съюз за социална демокрация - по-нататък в текста
ПССД. 1001.2 приемлив за всички, за да можем да комплектоваме тази парламентарна комисия. Искрено съжаляваме за това. Аз мога да кажа следното: че ние поддържаме кандидатурата на нашите двама представители да участвуват в тази комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Премянов има думата .
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Както вчера заявихме, принципът, който ние ще спазваме, е да уважаваме участието на всички парламентарни групи в органите на Народното събрание - постоянните комисии. Уважавайки тяхното право, да излъчват тези, които със своя професионализъм и подготовка могат най-пълноценно да вземат участие в тези комисии.
Същият този принцип с пълна сила се отнася за представителите, които излъчва Парламентарният съюз за социална демокрация.
След като по най-демократичен начин и със съответната политическа логика на нещата парламентарният съюз определи своите представители в Комисията по вероизповеданията, ние смятаме, че деструктивната позиция на нашите колеги, която беше съобщена тук от трибуната на Народното събрание и вчера, и днес, предвижда една единствена възможност. Или те да изтеглят своите кандидати, които вчера съобщиха, тъй като същите съображения бяха изложени от наша страна и тогава да говорим за нов състав на тази комисия. Или, както стана ясно, поддържайки своето мнение, да ни дадат възможност наши представители, които, придържайки се към принципите, за които съобщих, няма да могат да вземат участие във въпроса, на който Парламентарният съюз за социална демокрация, въпроса за изповеданията отдава голямо значение. Тоест, ако вие не проявите политическия подход, който е единствено правилен в случая - на взаимния компромис, нашият Парламентарен съюз за социална демокрация със свое демократично общо решение, за да запази и достойнството на своите кандидати, оттегля досега съобщените кандидати за участие в тази постоянна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Аджаров, заповядайте!
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ: Тъй като вчера аз се отказах от думата, мисля, че имам право сега да кажа нещо по въпроса. 1001.3
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважваеми председатели на парламентарни групи в българския парламент!
Цивилизацията от Сибир през Европа, Северна и Южна Америка. (Смях в залата от блока на СДС)...
Господин председателю, моля Ви се, имам право на дума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля Ви се, имате думата.
КОНСТАНТИН АДЖАРОВ: И така, ще ви започна отначало (смях в залата от Парламентарната група на СДС). Става дума за Комисията по вероизповеданията. Обърнах се лично и към председателите на парламентарните групи.
Цивилизацията от Сибир през Европа, Северна и Южна Америка, до бреговете на Тихия океан, Австралия и Нова Зеландия и отделни райони в Азия и Африка, тази цивилизация се нарича европейска или християнска. Над два милиарда човеци вярват или не вярват в християнския бог, нарушават или се придържат към християнската нравственост.
Продължавам с географията, уважаеми господа! В Северна Африка, части от Източна и Централна Африка, части от Балканския полуостров, Близкия и Средния Изток, Индонезия и други отделни точки на планетата, преплитайки се с християнството, юдейството и будизма, се е разпростряла най-младата по възраст световна религия - религията на исляма.
След тази обиколка по земното кълбо, нека се върнем в България.
Уважаеми дами и господа народни представители! От тази гледна точка нашата малка страна може да бъде оприличена на светия град Ерусалим. Погледнете и ще се уверите сами! Освен Българската православна църква са представени и Руската православна църква, Арменската православна църква, Румънската православна църква, осезаемо е присъствието на Вселенската католическа църква, осезаемо е присъствието на Вселенската католическа църква и намиращата се под нейна юрисдикция Униатска църква. Широко са представени евангелските църкви на петдесетниците, адвентистите от седмия ден, българската божия църква и други. Появиха се последователи на Кришна. В България има около 6000 юдеи и над 600 хиляди мюсюлмани. Всичко това е духовно богатство 1001.4 на българската нация. И тази е опорната точка, на която трябва да стъпи всеки член от Комисията по вероизповеданията в българския парламент. Контактите и добрите връзки на християнрепубликанците със споменатите църкви са се основавали именно на това разбиране и на още нещо важно. Вън от църковните институции - вяра няма. Ако не съществуват църковни институции, ние ще слезнем от нивото на цивилизацията до равнището на предисторическия период. Тъкмо затова дори, когато сме убедени, че една църква не е в правия път, е недопустимо да използуваме методи, присъщи на партийното противоборство.
Ще завърша с преразказ на един цитат от Евангелието на Матея.
Един от учениците попитал Христа - учителю, ако брат ми съгреши, доколко пъти да му прощавам? До седем пъти ли?
Отговорът на Спасителя бил - не седем, а седемдесет пъти по седем!
Нека не забравяме, че светият апостол Павел в началото на живота си преследваше християните, а после стана един от най-важните градители на Христовата църква и зае достойно място сред апостолите, мастото на самообесилия се Юда.
За да живее България, е нужна прошка. Прошка и много любов! Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания в залата) 1001.5 ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Премянов от името на Парламентарния съюз за социална демокрация направи едно предложение, което гласеше (доколкото разбрах), че те биха могли да оттеглят своето предложение, ако и Съюзът на демократичните сили оттегли своите представители. Нали така, господин Премянов? Би трябвало да чуем отговора на Съюза на демократичните сили. Господин Сугарев, ако обичате.
ЕДВИН СУГАРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Съюзът на демократичните сили смята, че тази комисия е необходима. Тя трябва да работи - тя има да свърши много работа.
Ние не оттегляме своите кандидатури. Изразяваме недоволство относно неконструктивната позиция, която се зае от нашите опоненти. (Протести от ПССД)
А що се отнася до религиозната лекция, която чухме токущо, не мога все пак да не цитирам думите на отец Христофор Събев - "по-добре е да се работи с откровени икономисти, отколкото с фалшиви християни". (Ръкопляскане от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Председателството смята, че би трябвало при това положение да подложи на гласуване поименно всеки един от представените кандидати в състава на комисията. Но имаше и противоположни мнения, изказани в Председателския съвет. Така че, не знам госпожа Ананиева дали ще предложи друг подход или ще минем към избор на всеки един от членовете на тази комисия.
НОРА АНАНИЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние също смятаме, че това е една нужна комисия. Имахме искреното желание да работим в нея. През двата дни направихме доста, в това число и някои компромисни предложения, които не бяха приети, като например предложението да се разшири съставът на Комисията по културата или някоя друга комисия и вътре в рамките на тази постоянна комисия да се формира една подгрупа по въпросите на религията.
Тъй като всичко това не беше прието, ние оставаме на своята позиция - или гласуване ан блок състава, така както стана с всички останали комисии, или ние няма да участвуваме с нито 1002.1 НЧ/ВЙ един представител от Парламентарния съюз за социална демокрация. Аргументите ни са много - аргументът на принципа, който приехме за гласуване в комисиите, аргументът, че тези комисии трябва да бъдат съставени от компетентни хора, трябва да отчетем тяхното желание, аргументът за отношението към коалиционните партньори и редица други. Аз изложих всичко това на разговорите.
Така че ние изтегляме всички свои кандидати - те са четири лица - от тази комисия, и й желаем успех. (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: При това положение очаквам предложение от Съюза на демократичните сили и от Движението за права и свободи за нов състав, защото ние ще трябва да прегласуваме точка шеста от решението ни от 14 ноември 1991 г. за разпределението по квоти на комисиите.
Моля, господин Йорданов и господин Лютфи да направят своите предложения.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин председател, госпожи и господа! Вие разбирате, че това решение на Парламентарната група за социална демокрация ни сварва неподготвени. И така е винаги, когато се заема една неконструктивна позиция. Затова аз Ви моля само за пет минути, за да може нашата парламентарна група да уточни и предложи имената на депутатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Момент, господин Йорданов, имената е едно, друго е броят на членовете. Комисията се състои от 11 народни представители. Аз очаквам в такъв случай - тъй като се освобождават четири места, очаквам от Движението за права и свободи и от вас какви предложения ще направите и какъв да бъде съставът на тази комисия. Преди да бъде поименен, кажете какъв да бъде съставът на комисията. Може би господин Лютфи е по-готов със своя отговор. Заповядайте, кажете.
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин председателю, нашето скромно мнение се изразява в следното: изправени сме пред доста неприятен акт - да съставим комисия само от две парламентарни групи. Не бива да допускаме такъв прецедент. И не може ние сега, както Вие предлагате, да вземем решение както по броя, така и как да бъде представена пропорционалността на отделните фракции. 1002.2
Затова аз предлагам да отложим този въпрос и да минем към следващия въпрос. Или да се даде малко почивка. Като казвам почивка - да се съберем фракциите и да обсъдим този въпрос дали да остане числеността 11, дали да бъде намалена и т.н. Така ад хок не може да се вземе такова решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Стоилов искаше думата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Моето предложение е във връзка с процедурата. След като ние сме гласували броя на членовете на комисията, естествено е, че този брой трябва да бъде запазен. Ние сме гласували и самото гласуване за комисии да бъде общо, а не поименно. Ако сега се предлага поименно гласуване, би трябвало това решение процедурно първо да бъде поставено то на гласуване и вече тези парламентарни групи, които желаят да гласуват такъв състав на комисията, да могат да избират своите представители.
Ние сме приели един друг принцип, негласно, този за
известна съразмерност в представителството, който съответствува на общия брой. Следователно, независимо от това, дали Парламентарният съюз за социална демокрация ще остави, или няма да остави в състава на комисията своите кандидати, техните места не би било редно да бъдат запълвани от други групи.
И заради това, господин председател, аз предлагам, първо, да се постави на гласуване въпросът дали има основание да се приложи друга процедура за избор на членове на комисиите. Вероятно колегите ще гласуват изключение от вече гласуваното правило и тогава те ще ни принудят да се приложи решението, което предложи госпожа Ананиева.
И ако бъдем докрай коректни, ще ви помоля да бъдем точни и пестеливи в квалификациите, защото, когато се говори за неконструктивност, не можете да наречете позицията на една страна по този начин, която прави своята стъпка, но вие не желаете да направите симетричната стъпка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Господин Стоилов, момент само, за да уточним процедурата. Фактически Вие повторихте това, което аз предложих. (Смях сред опозицията) 1002.3
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Не възразявам за авторство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Моля Ви се, не става въпрос да искам авторско право. Аз искам да уточня едно предложение. Фактически ние трябва да пререшим точка шеста от нашето решение от 14 ноември, или трябва Народното събрание пак обаче да реши, че комисията ще бъде в намален състав. Обаче ние не можем да оставим незапълнени местата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Защо да не можем. Те са наши места.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Ваши места, които кога ще се попълнят? Вие все пак си запазвате правото. Добре, и така може да предложа.
Аз искам да кажа, че не слагам на гласуване едновременно имената с броя. Имаме една последователност, която е първо броят и съставът, а след това вече и имената.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Господин председател, ние сме както винаги конструктивни и предлагаме, разбира се, едно решение, което, струва ми се, ще задоволи всички в тази зала. То е да гласуваме комисията с всички предложени досега кандидати, с изключение на тези, които Парламентарният съюз за социална демокрация оттегли от комисията. По този начин бих казал вратите на царството небесно в тази комисия остават отворени за Парламентарния съюз за социална демокрация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Думата има госпожа Христова. 1002.4 МАРИАНА ХРИСТОВА: Уважаеми колеги, уважаеми господин председател! Аз възразявам срещу предложението, което беше направено преди малко за поименно гласуване за всеки един член от Комисията по вероизповеданията, както и срещу предложението да се гласува цялата комисия с изключение на двамата кандидати за тази комисия от страна на Парламентарния съюз за социална демокрация. Става дума за госпожа Миленова и господин Аджаров. Без да спорим, на всички ни е ясно, че парламентът е мястото, откъдето принципите на една Конституция трябва да бъдат спазвани. Ако се позовем на разпоредбата на чл. 6 от тази Конституция, всички български граждани се раждат равни по достойнство и права, а ал. 2 на същата тази Конституция и този текст сочи, че не се допуска ограничение на правата на гражданите, в това число и по отношение на тяхната религиозна принадлежност.
Аз разбирам отец Христофор Събев, който възразява срещу госпожа Миленова, като председател на Християнската женска партия, срещу господин Аджаров, който е председател на Християнрепубликанската партия, но това е негово право като свещеник към определена религия. Тук, в Народното събрание, тези хора присъствуват не като представители на определена религия, а като народни представители, избрани с вота на народа и имащи всички права като такива. А щом това е така, независимо дали те са атеисти, или вярват в някаква религия, те имат право да участвуват в работата на това Народно събрание, както и да бъдат избирани в неговите комисии. Смятам, че съвършено неправилен е подходът да се иска отпадането на двама кандидати за членове на тази комисия, без да се сочат аргументи защо това се прави. Като висш законодателен орган на тази държава, аз
считам, че народните представители в това Народно събрание ще се подчинят на основния закон на държавата и няма със своето мнозинство да прогласуват едно решение, което дава пример за това как законите в тази държава няма да се спазват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Госпожа Христова, моля за момент. Като председател на Народното събрание, от една страна, трябва да спазвам именно основния закон и, от друга, трябва да изясня как да поставя предложението. Вие казахте, че сте против да се поставят на гласуване имената на кандидатите. 1003.1 ВГ/ВЙ След това казахте, че не се спазват правата на гражданите. В това има логическо противоречие, защото именно едно от основните права на гражданите е да бъдат участници в този парламент и да бъде подлагано на гласуване тяхното име. Аз не зная какво точно се иска. Има нещо, което куца в логиката.
МАРИАНА ХРИСТОВА: Струва ми се, че Вие не сте чули моето възражение. Първото ми възражение беше, че не съм съгласна точно за тези двама представители да има поименно гласуване, както и за всеки един член от съставите на отделните комисии, при положение, че има решение на Народното събрание какъв състав ще имат отделните комисии, колко са членовете от Парламентарния съюз за социална демокрация, колко са от Съюза на демократичните сили, колко са от Движението за права и свободи. Досега практиката ни беше да гласуваме за тези хора заедно. Не възразявам също така да се гласува цялата комисия, но без имената на тези двама колеги, защото и те, както всички останали, имат равни права като депутати в този парламент. А аргументи защо да се гласува против тях, освен затова, че единият е председател на Християнската женска партия, а другият на Християнрепубликанската партия, дотук не са изтъкнати. А в тази връзка мисля, че няма противоречие, ако сме равни по права, ние сме равни като депутати в това Народно събрание, независимо от цвета на бюлетината, с която сме избрани.
Комисията по вероизповеданията е задължена да спазва принципа на чл. 6, ал. 2, която не допуска дискриминация на гражданите, в това число и на депутатите по религиозен признак. По тази причина Ви моля да формулирам искането си да прогласуваме състава на тази комисия така, както са предложенията от съответните парламентарни групи, без допълнителни обсъждания и без налагане вота на мнозинството, независимо от противоречията на този вот. Разбира се, можете да го наложите, няма пречка, с принципите на нашата Конституция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Мисля, че предложенията не могат да бъдат безкрайно много. Те са - да се гласува ан блок, един по един, или въобще да се гласува един нов състав.
Има думата господин Сугарев. 1003.2
ЕДВИН СУГАРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Аз не разбирам защо трябва да се говори за нарушени права на депутати и за нарушаване дори на членове на Конституцията, след като никога не е имало не само решение, но дори и устно уговорен регламент да не се обсъждат членовете на комисията. Това, че други членове, на други комисии не са обсъждани, говори само за голямата степен на разбирателство между различните парламентарни групи, представени тук. Но то съвсем не означава, че членовете на която и да било комисия трябва да се приемат без обсъждания и без възражения. Тъй като тази комисия е спорна, беше предложено, и тъй като Парламентарният съюз за социална демокрация изтегли своите членове, тя да се гласува ан блок, като празните места, на мястото на изтеглените членове от Парламентарния съюз за социална демокрация да останат празни, да могат да бъдат попълнени когато и да е. Затова аз поддържам предложението, направено от господин Александър Йорданов, и правя процедурно предложение дебатите да се прекратят и да се премине към гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Има възможност един човек да се противопостави евентуално на това процедурно решение.
Господин Виденов, имате ли становище на вашата парламентарна група?
Има думата господин Виденов.
ЖАН ВИДЕНОВ: Противопоставям се на предложението за прекратяване на дебатите и преминаване към гласуване, господин председателю, поради твърдото ми убеждение, че въпросът не е изчерпан, макар и само от процедурна гледна точка.
Както стана ясно от няколко предишни изказвания, изправени сме пред един нов прецедент - да гласуваме състава на една постоянна комисия на Народното събрание човек по човек. Досега това не е правено и по разбирането на Парламентарния съюз за социална демокрация неговото ръководство, ако ще се премине към гласуване човек по човек състава на тази комисия, това трябва да бъде направено с изрично процедурно решение на Народното събрание, съответно аргументирано специално за Комисията по вероизповеданията. 1003.3
Що се касае до, меко казано, странната аргументация на господин Александър Йорданов и Едвин Сугарев, много моля да е ясно на всички присъствуващи в тази зала, че предложенията на Парламентарния съюз за социална демокрация за Комисията по вероизповеданията не подлежат на промяна. Те са обсъждани многократно и когато и да се наложи да бъдат предлагани хора за попълване на някакъв състав на тази комисия, те пак ще бъдат депутатите Аджаров, Поптодорова, Миленова и Чакъров. Така че предложението, което направи госпожа Ананиева, господин председателю, в началото на тези дебати, е или комисията да бъде гласувана така, както гласувахме съставите на всички досегашни комисии, и да не създаваме нов прецедент специално за Комисията по вероизповеданията и нейния вероятен председател отец Събев, или, ако се преминава към някакъв друг вид гласуване, нейното заявление е ясно, ние изтегляме нашите кандидати и техните празни места са празни. Единственият начин да бъдат попълнени с представители на ПССД е Поптодорова, Аджаров, Миленова и Чакъров да бъдат включени в тази комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Подлагам на гласуване първо предложението за прекратяване на дебатите. След това ще подложа на гласуване и обратното предложение. Моля, които са за прекратяване на дебатите, да гласуват.
От 218 гласували народни представители, 126 са за, 85 против, 7 въздържали се.
Господин Виденов, искате ли да гласуваме Вашето предложение, или се отказвате? Бихме могли да го подложим на гласуване, но резултатът...
ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Предлагам да се гласува ан блок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Става дума за прекратяване или непрекратяване на дебатите. Резултатът показва ясно и мисля, че няма смисъл. Има няколко предложения. Беше направено едно предложение от господин Юнал Лютфи и мисля, че то беше първото, е да отложим въпроса. Господин Лютфи, поддържате ли го?
ЮНАЛ ЛЮТФИ (от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СТЕФАН САВОВ: Първото предложение беше на господин Юнал Лютфи. Както господин Орсов направи вчера една правилна забележка, ние действително сме сложили във временните правила, че предложенията се гласуват по реда на 1003.4 ването. Въпросът за Комисията по вероизповеданията да оставим за следващото заседание с възможността парламентарните групи да намерят някакъв изход. това е предложението на господин Лютфи.
Моля, гласувайте това предложение.
От гласувалите 218 народни представители, 187 са за, 21 против, въздържали се 10.
В такъв случай този въпрос ще се разгледа още веднъж утре, като сега би трябвало да се направят предложения за ръководството на комисиите. В Председателския съвет не стигнахме до съгласие, но постигнахме съгласие поне първо да говорим за структурата на ръководствата. Моля, представителите на трите парламентарни групи да излязат със своите становища по структурата на парламентарните комисии.
Има думата Александър Йорданов. 1003.5 АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Ние предлагаме структурата на ръководствата да бъде от трима души: председател и двама заместник-председатели, като те отразяват всички политически сили, представени в парламента. Това е нашето предложение, ако е необходимо, мога да го аргументирам надълго и нашироко, но предполагам, че желанието ни е да работим по-бързо. В този смисъл отново повтарям - един председател и до двама заместник-председатели. Това е точната формулировка.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Йорданов. Има думата господин Премянов.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: Уважаема госпожо председател, ние също имахме възможност синтезирано, което замества дългото и широко обяснение на предложението ни, да споделим нашия възглед по този въпрос пред колегите от парламентарната група на Съюза на демократичните сили и на Движението за права и свободи. Смятаме, че принципите, които залегнаха и вече бяха приложени при формирането на състава на постоянните комисии, имат смисъл да бъдат приложени в случая при формиране на тяхното ръководство. За да поясня нашата теза това означава, че съотношението на представителство в отделните комисии би трябвало да бъде пренесено и като съотношение на представителство в техните ръководства. Затова ние смятаме, че в големите комисии, както предварително бяхме дали възможност да се запознаят с това предложение, е уместно съставът на ръководството да предвижда следните длъжности: председател, заместник-председател и секретар. Не ми е обяснимо и много би било полезно и интересно за народните представители, за да могат да вземат правилно решение при гласуването, защо изключваме длъжността секретар от ръководните длъжности на комисиите. Още повече, че ако стъпим на практиката от миналата година, а ние по този въпрос спорихме междупрочем, секретарите бяха в много от комисиите, които бяха от най-важните и съществените тези, които вършиха най-голяма работа. Затова ние предлагаме три длъжности, които да бъдат включени в състава на ръководствата. В количествено отношение те да бъдат представени по следния начин - председател... Ние предлагаме този институт, който миналата година въведохме, да решаваме политически въпроси на съпредседателството. И трима заместник-председатели за големите комисии. ВЙ/ВР 1004.1 Това би позволило да спазим принципа на пропорционалността и съответно секретар или общо пет члена на големите комисии (основно казано над 20 члена) да има ръководството на тези комисии.
Второ, за малките комисии предлагаме, условно казвам, защото може би по-важно е да определим степен на важност, а не количествения им състав - четири човека да съставляват ръководствата на тези комисии. Пак от същите длъжности - председател, заместник-председател и секретар. Аргументите за включването на секретаря са същите, както и за големите комисии. Становището го съобщих преди малко. Нека да бъдат двама заместник-председатели, един председател и един секретар. При това положение смятаме, че ще можем да кажем, че в подхода, който е възприело Народното събрание, то е стъпило на принципи, които са широко разпространени в парламентарната практика и съответствуват на недългогодишния, но вече преминал парламентарен опит, който има в условията на демокрацията в нашата страна. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Премянов. Господин Лютфи, заповядайте.
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, парламентарната група на Движението за права и свободи се придържа към следната формула по отношение на ръководството на комисиите. Приемам мотивите на господин Премянов, че както беше спазен принципът на пропорционалността при сформирането на комисиите, би могло горе-долу в известна степен да бъде запазен и би било правилно да бъде спазен при формирането на ръководствата на тези комисии. Но Движението за права и свободи, изказвайки неговото становище, искам да кажа, че ние ще подкрепим формулата: председател и двама заместник-председатели.
Нашата парламентарна група не е убедена, че в ръководствата на тези комисии е необходимо да има и секретар. Има два варианта - функциите на тази длъжност в ръководството на една постоянна парламентарна комисия да бъде съвместена или с дейностите на единия от заместник-председателите, или тя да бъде поета от щатния секретар, който се предоставя от ръководството, от Бюрото на Народното събрание към всяка постоянна комисия. Така че по този начин аз смятам, че ръководството на парламентарните групи ще има възможост по-оперативно и по-концентрирано да ръководи дейността на комисиите. Благодаря ви. 1004.2
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви.
Господин Сугарев има думата.
ЕДВИН СУГАРЕВ: Уважаемо Председателство, уважаеми дами и господа! Първо, бих искал да взема отношение към длъжността "секретар". Според нас това е действително важна длъжност, но практиката на предишните комисии показа, че тя се извършва от платени сътрудници към Народното събрание много по-ефективно, отколкото от депутатите. Това е един човек, който трябва да организира всичко, който трябва да извършва, така да се каже, техническата работа, и това не е работа за депутати. Затова ние поддържаме нашето предложение ръководният състав на комисията да се състои от председател и до двама заместник-председатели.
Бихме искали също така да предложим процедура, по която да бъде гласувано ръководството на комисиите. Ние предлагаме първо да бъде гласуван съставът на ръководството на всяка една от комисиите, а след това да се проведат дебати относно това, кой именно ще бъде председател и кои ще бъдат заместник-председатели и от коя парламентарна група ще бъдат те. А нашите съображения са, че това може да бъде решено демократично единствено чрез гласовете на всички народни представители, а не по механично разпределяне на предварителни квоти. Смятаме, че принципът на пропорционалното представителство вече е осъществен чрез състава на комисиите и смятаме, че когато се обсъжда ръководството на комисиите, трябва да се имат предвид личности, а не принадлежност към една или друга партия или парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Господин Премянов, реплика ли искате? Заповядайте.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: Уважаема госпожо председател, позволявам си под формата на реплика да внеса уточнение в това, което е в съответствие с нашите предложения. Тъй като ние чухме, че подкрепят предложението ни за пропорционално представителство в ръководствата на комисиите и нашите колеги от Движението за права и свободи, искам да го модифицирам и да кажа..., че то би изглеждало така по въпроса, който предложихте за обсъждане - достатъчно широко, за да може да бъде решен и да пристъпим към делова работа. А именно, щом това е така, аз съобщавам, че според нас при този състав на ръководствата принципът на 1004.3 пропорционалността би могъл да бъде осъществен, само ако ние тук вземем решение за следното - съотношението на председателските места по парламентарни групи за осемнадесетте комисии да бъде следното: 9 комисии да бъдат председателствувани от парламентарната група на Съюза на демократичните сили, която е групата с най-голямо парламентарно присъствие.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Премянов, извинявайте, но това не е реплика! Вие предлагате нова процедура и това е вече третото предложение, което ще подлежи на гласуване. Затова, моля Ви, ако е реплика кажете възражението, да уточним състава, структурата на ръководствата и след това ще се мине конкретно към тях. Така вече трето предложение се прави, което е процедурно за гласуване.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: Аз Ви моля да му обърнете внимание, да намерите подходящата форма, в която да го облечете, за да не излизаме от правилника, но ние тук сме били свидетели, че термините, които се прилагат, за да се вземе думата, невинаги са се покривали със съдържанието на изказванията. Моля Ви, предвид на важността на този въпрос, тъй като от него произтича работата ни в целия днешен парламентарен ден, просто да приемете още едно изречение и с това ще приключа своята мисъл.
Седем председателски места да има Парламентарният съюз за социална демокрация и две председателски места да има парламентарната група на Движението за права и свободи. Ако това бъде прието, тогава аз смятам, че моите другари, колегите от Парламентарния съюз за социална демокрация биха приели този числен състав и тази номенклатура на длъжностите в ръководствата на парламентарните комисии. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Направени бяха предложения относно състава на комисиите, състава на ръководството. И господин Александър Йорданов предложи да има председател и до двама заместник-председатели, господин Премянов предложи вариант в зависимост от това дали комисиите са големи и малки да бъде и съставът им, като има и длъжност "секретар", а господин Лютфи предложи, т.е. подкрепи предложението на господин Йорданов - председател и до двама заместник-председатели. Нека да подложим тези предложения по реда на постъпването им на гласуване. Така че, 1004.4 моля, народните представители да се приготвят за гласуване относно състава или по-точно структурата на ръководството на комисиите.
Първото предложение, което ще гласуваме, е да има председател и до двама заместник-председатели за всяка комисия. Моля ви да гласувате.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (от място): Но има модификация на моето предложение... Не може така!
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Премянов, и това ще гласуваме! Записали сме си и това ще се гласува.
Моля ви, гласувайте!
За предложението са гласували 118, против - 75, и 9 народни представители се въздържат. Приема се предложението структурата на ръководствата да бъде от председател и до двама заместник-председатели. 1004.5 Господин Едвин Сугарев направи също предложение, свързано с избора на ръководствата, а то е всяка парламентарна група да предложи по един свой кандидат за включване в ръководството.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Това принципът на професионализма ли е?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Ананиева, каквото е предложено, се подлага на гласуване. Коментарът, ако искате, с господин Сугарев през почивката.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Нали се гласува до трима, а не трима?
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ (от място): Предложението, което аз направих, беше също модификация. Така че дайте моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Премянов предложи предварително да се определи ръководството на комисиите, което не е много еднопорядково, но ще го повторя. Девет от комисиите да се председателствуват от народни представители от Съюза на демократичните сили, 7 - от Парламентарния съюз за социална демокрация, и 2 - от Движението за права и свободи. Това е друго предложение, господин Премянов.
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Това е процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате възможност за становища.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (от място): Нека да гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата госпожа Златка Русева.
ЗЛАТКА РУСЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, позволявам си да възразя да се поставят сега на гласуване, защото това са две различни процедури. Господин Премянов се възпротиви на предложението на господин Едвин Сугарев, което всъщност, ако бъде гласувано, ще изключва другото, защото по различни начини ще тръгнем да формираме ръководствата. Ако приемем предложението всички да си правим тук предложенията за участие в ръководството и се гласува и след това се каже от тези трима души кой се предлага за председател и кои - за заместник-председатели, това е един вид процедура. Това, което предлага господин Премянов, е нещо съвсем друго. То е за поразличен ред - сега да разпределим комисиите по квоти, а след това едва ли не, както избирахме състава на комисиите. Затова Вие ДП/ВР 1005.1 правилно по реда на постъпването би трябвало (той говори последен) най-напред да се гласува предложението на господин Сугарев. Ако не се приеме, ще се гласува и предложението на господин Премянов. То е коренно различна, съвсем друга процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Имате основание, госпожо Русева. Има думата господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Мисля, че двете предложения не са две изключващи се процедури, а две неща, които могат да бъдат съвместени и съответно разграничени и едното от тях да се отхвърли. Никой не оспорва възможността всяка една парламентарна група да представя свой кандидат за ръководството. Тук единственото неудобство би могло да възникне от обстоятелството, че ние гласувахме решение, в което се казва, че ръководствата на комисиите включват до трима души и може да се окаже, че ръководствата на някои комисии ще бъдат по-малки, а не в максималния брой. Така или иначе, мисля, че това е по-лесно отстранимият проблем.
Другият принцип, който предложи господин Премянов, е след като всяка парламентарна група предложи тези свои представители, те да образуват ръководството, а неговата идея е 9 души - 7 и 2 - съотношенията да бъдат на председателите. Следователно, приемайки и подлагайки на гласуване едното предложение, след това ние ще подложим на гласуване и другото, но те не са взаимно изключващи се предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Предложенията се направиха. Това, което предложи господин Премянов, е да има съотносимост вътре в структурите - това отпадна. Остава структурата на ръководствата, председател и до двама заместник-председатели.
Пристъпваме към гласуване на предложението на господин Сугарев, което е да се представят от всяка парламентарна група членове за ръководството.
Има думата господин Сугарев.
Моля Ви, господин Сугарев, уточнете, ако нещо от това, което съм казала, не е точно.
ЕДВИН СУГАРЕВ: Уважаемо председателство, уважаеми дами и господа! Мисля, че не е съвсем точно формулирано моето предложение, така както се представи. 1005.2
Става дума не само да се представят тук, но и да се гласуват комисия по комисия ръководствата на всички комисии и след това да се премине към дебати относно това, кой от предложените членове във всяка отделна комисия ще бъде председател, кой заместник-председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Подлагаме на гласуване предложението на господин Сугарев. Влизаме в процедура на гласуване. Не противоречи на това, което Вие предложихте, господин Премянов. Комисия по комисия да се предложи от всяка група представител за ръководството - по един човек.
Моля ви, гласувайте.
За - 127, против - 73, 5 въздържали се. Предложението на господин Сугарев се приема.
Тъй като господин Премянов направи друго предложение, искам да ви обърна внимание върху следното - предварително да се определи какво ще е разпределението на ръководствата между парламентарните комисии.
Има думата господин Йорданов.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаемо Председателство, уважаеми дами и господа! Ние нямаме нищо против да гласуваме и по това предложение. Въпросът е, че многократно сме казвали нещо, но може би трябва да го кажем отново и тук.
При демокрацията няма запазени места предварително. Това не е, да кажем, бърз влак София - Варна, и за едни да има запазени места, а за други да няма... (Оживление)
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (от място): А правителството?
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: При демокрацията всеки се бори за своето място, това е нормално, включително и в парламента ще бъде така.
За да няма недоразумения, бих искал да кажа нещо, което днес в Председателския съвет каза господин Савов (съжалявам, че го няма, може би той самият трябваше да го каже). Той приведе един пример от френската политическа история за това как господин Митеран се налагало да обвинява господин Де Гол в тоталитаризъм, в това, че когато партията на де Гол е дошла на власт като управляваща партия, започнала да налага в парламента своите решения и да ги провежда чрез правителството. 1005.3
Господин Митеран, като човек - социалист, смята, че това е тоталитаризъм, на което господин Де Гол е отвърнал: "Господин Митеран, ние явихме ли се на избори? Участвувахме ли в избори? Спечелихме ли изборите? Ами, демокрацията е точно това - да се явяваме на избори и да няма предварително запазени места за никого". (Ръкопляскания от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Стоилов.
СТЕФАН СТОИЛОВ: Уважаеми колеги, една кратка реплика. Това беше несериозно изказване, извинете ме, господин Александър Йорданов... (смях и оживление). Защо? Не ни закарвайте далече в парламентарната практика, всички горе-долу имаме представа, а се върнете към миналогодишната практика... не махайте с ръка, не очаквам да направите това, което беше миналата година. Никога не съм го допускал, добре познавайки ви.
Аз например очаквах... не съм от елитарния слой на лявата част, но очаквах, че вие ще се съберете и решите - даваме две или четири комисии на тази парламентарна група. Защо? Ами, приблизително по същите съображения, по които и ние миналата година като нормални хора... (оживление) момент...
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Ще ви отговоря...
СТЕФАН СТОИЛОВ: Не, Вие не можете да ми отговорите... Решихме, че опозицията трябва да бъде въвлечена в диалог и предоставихме редица основни комисии да бъдат водени от представители на опозицията. Това заслужава да му обърнете внимание, господа демократи. Нещо повече, още от първата седмица, когато бяха създадени тези комисии, Министерският съвет им предоставяше материали, които не бяха приети, в това число и по подготовката на реформата, в това число и материали, касаещи ценовата реформа. Тези материали много от вас знаят как бяха използувани. Въпреки това правителството правеше дискусии и предоставяше тези материали.
Аз ви приканвам не да повторите тази практика. Вие не сте способни на това, но все пак в един такъв фарватер да се движите, когато решавате въпроса за предоставяне на комисии на различните парламентарни групи... 1005.4
ЗЛАТКА РУСЕВА (от място): Колко продължителна е една реплика?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Две минути.
СТЕФАН СТОИЛОВ: Само тогава бихте показали, че наистина мислите по парламентарному. Всичко друго са фойерверки.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата госпожа Дърева.
АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ (от място): Трябва да гласуваме. 1005.5 ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА: Уважаеми господин Йорданов, искам да Ви кажа нещо, господин Йорданов. Господин Йорданов, искам да Ви кажа, че Вие изобщо не приличате на Де Гол, ама по никакъв начин. (Смях и ръкопляскания в блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля без лични нападки. Знаете, че го има във временните правила.
ВЕЛИСЛАВА ДЪРЕВА: Освен това искам да кажа, че изобщо тук не става дума за някакви запазени места. Вие сте прав, в демокрацията запазени места няма, но в демократичния парламент има пропорционален принцип, господин Йорданов. И ние за това говорим.
По тази причина аз напълно подкрепям предложението на господин Премянов. Иначе това, което вие предлагате, което предложи господин Сугарев, а именно всяка парламентарна група да предложи по един човек за ръководство, като ръководствата ще бъдат по трима души, аз си направих една скромна сметка. И знаете ли какво се оказа? Оказа се, че от 24 депутати от ДПС - 18 ще бъдат заместник-председатели на комисии, единият е заместникпредседател на Народното събрание и остават петима души простосмъртни. Мерси. (Ръкопляскания в блока на БСП. Ръкопляскат и някои народни представители от ДПС)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Рашеева, искахте дума за реплика. Моля Ви, две минути. И без излишни нападки.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА: Уважаемо Председателство, уважаеми колеги, дами и господа, аз искам само в една много кратка реплика да отговоря на господин Стоилов по въпроса за аналогиите, които той прави... (Шум в блока на БСП)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: При реплика няма да може да се изказвате.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА: С миналото... не, преждеговорившият господин Стоилов, който той прави с Великото Народно събрание. А също така, а също така... (В блока на БСП протестират, чуват се гласове: "Нямате право за реплика на репликата.")
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА: Не се прави реплика на реплика.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА: ... а също така и на госпожица Дърева. СР/ВР 1006.1
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви за спокойствие и тишина в залата.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА: Моля ви, аз искам да отговоря и на госпожица Дърева.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: По-добре по повод изказването на господин Йорданов, ако вземете акт от неговите думи, направете изказване, но не като реплика на репликите. На репликите не може реплика, така че съобразете какво искате да кажете.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА: Да, разбира се. Напълно споделям това, което каза господин Йорданов. И в този контекст не би могло в никакъв случай да се прави аналогия с Великото Народно събрание. Защото във Великото Народно събрание имаше две сили, една от които беше...
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА: Това не е възражение на изказването и процедурата е нарушена. Това не е реплика на изказването на господин Йорданов. Много моля да бъде спазена процедурата в Народното събрание. Обръщам се към председателствуващия.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля Ви, госпожа Рашеева. Добре, госпожа Поптодорова.
ВЕСЕЛИНА РАШЕЕВА: ... една от които беше представител на това, което вече си отива, а другата - на това, което идва. Вие миналата година си отивахте, господа, и затова правехте отстъпките, а не защото бяхте демократи!
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля Ви по-спокойно, госпожа Поптодорова, разбрах. Предадох Вашето възражение.
Имате думата, господин Праматарски.
Моля ви за спокойствие в залата.
АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Получих думата за процедурно предложение. Аз мисля, че не е ясно, господин Виденов, но ако Ви е ясно, можете да дойдете Вие да го направите. (Към Жан Виденов) Изчакайте да направя предложението, пък след това направете Вие друго процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Праматарски, моля Ви да направите предложението.
АЛЕКСАНДЪР ПРАМАТАРСКИ: Моето предложение, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, е да бъде подложено на 1006.2 гласуване предложението на господин Премянов. Той изтъкна тук своите съображения, мотиви. Изтъкнаха се и други предложения. Нека да бъде подложено на гласуване предложението на господин Премянов.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Но има ли възражения против прекратяване на дебатите? Господин Иванов, Вие? Има процедурно предложение за прекратяване на разискванията.
Моля, гласуваме процедурното предложение за прекратяване на разискванията по предложенията, които бяха правени. А след това ще гласуваме предложението на господин Премянов.
Моля, гласувайте по процедурното предложение на господин Праматарски за прекратяване на разискванията по предложението на господин Премянов.
137 души са гласували за, 58 против и 9 се въздържат. Разискванията се прекратяват.
Моля ви, пригответе се за гласуване предложението на господин Премянов - отсега да се определи разпределението на ръководствата на постоянните комисии между парламентарните групи по следния начин: 9 постоянни комисии да се ръководят от парламентарната група на Съюза на демократичните сили, 7 комисии - от Парламентарния съюз за социална демокрация, и 2 - от парламентарната група на Движението за права и свободи.
Моля ви, гласувайте, които са за това предложение и съответно против него.
За предложението са гласували 95 души, против - 117, въздържали се няма.
Предложението на господин Премянов се отклонява.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: Уважаема госпожо председател, Парламентарният съюз за социална демокрация моли в съответствие с временните процедурни правила да се възползува от правото си на почивка. Моля да обявите такава.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Обявявам тридесет минути почивка до 16 ч. и 50 м. 1006.3
(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Председателството помоли ръководителите на парламентарните групи да представят кандидатурите на народните представители за ръководствата на постоянните комисии така, както сме го гласували във временните процедурни правила. Парламентарната група на Съюза на демократичните сили и парламентарната група на Движението за права и свободи представиха своите кандидати за ръководства на комисиите. Моля, ръководството на Парламентарния съюз за социална демокрация да направи същото.
Заповядайте, госпожо Поптодорова.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА: Благодаря ви, госпожо председател. Докато изчакваме това, за което помолихте, искам да взема думата по един процедурен въпрос и със съжаление трябва да се обърна укорно към Председателството на Народното събрание във връзка с начина, по който приключихме предходната част на заседанието. Аз нямам навика да участвувам в дебатите от място и това колегите го знаят и от миналия мандат на Народното събрание и съжалявам, че бях принудена да го сторя преди малко. Сторих го затуй, защото Председателството на Народното събрание не само не изясни процедурния пропуск, а и тласна говорещия народен представител в тази посока. Нека да бъдем наясно веднъж завинаги: реплика означава възражение към говорилия преди поискалия репликата оратор.
И когато вие, госпожо председател, казахте, че ще предадете моето възражение, аз не разбрах защо трябва да го предавате, на господин Савов ли трябваше да бъде предадено, за да се намеси той и да върне нещата в обичайния им процедурен ход? Не разбрах. Очаквах вашата лична намеса. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожо Поптодорова, благодаря за обяснението какво е реплика. Съответно предадох вашето възражение по микрофона на народния представите
л, който в момента говореше. Мисля, че това стана ясно. Бе направено няколко пъти, в резултат на което изказването приключи.
Благодаря ви за вмесването, приемам го по-скоро колегиално, но неоснователно.
Госпожо Ананиева, помолих ръководителите на парламентарните групи и на вашия съюз да дадт на Председателството предложенията за ръководството на комисиите така, както сме го приели във временните процедурни правила. От другите две парламентарни ВТ/НП 1007.1 групи са тук. Моля ви и вие да направите същото.
НОРА АНАНИЕВА (обръща се към председателствуващата): Моля най-напред да изясните начина, по който ще стане гласуването и тогава да внесем нашето предложение. Каква е процедурата за гласуване да изясните.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Процедурата е така, както е във временните процедурни правила: че по предложения на председателя, в случая на председателствуващия Народното събрание, с явно гласуване трябва да се изберат ръководствата на постоянните комисии.
В първата част на заседанието господин Сугарев предложи всяка парламентарна група да посочи за отделните комисии свой представител в ръководството и въз основа на тези кандидатури да се избере преседател, съотвевтно и заместник-председатели. Господин Сугарев, ако не съм точна, моля да ме коригирате.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: Уважаема госпожо председател, без да възразяваме срещу решението, което вече е взето, ние предлагаме то да бъде изпълнено по следния ред: коментираме кандидатите за председател и след като това бъде извършено чрез гласуване, тогава преминаваме към другите членове на ръководството. Аз припомням, че ние принципно ще отстояваме пропорционалния подход и ако видим, че нещата вървят с механично гласуване, както досега се налага волята на нашите колеги от парламентарните групи на Съюза на демократичните сили и Движението за права и свободи, очевидно ще бъде принципна и реакцията на нашата парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря ви. Господин Сугарев, имате думата. Моля за кратки коментари и поскоро предложения, за да минем към гласуването.
ЕДВИН СУГАРЕВ: Уважаемо Председателствво, уважаеми дами и господа, страхувам се, че нашите колеги от опозицията отново не са разбрали каква процедура вече е гласувана от Народното събрание. Става дума да се избере съставът на ръководството на всички комсиии и след това да се премине комисия по комисия към дебати за това какви функции ще изпълнява всеки един от това ръководство.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря. Ще предаде ли Парламентарният съюз за социална демокрация своите предложения за ръководство? 1007.2
Госпожа Ананиева, заповядайте.
НОРА АНАНИЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ние изложихме позицията си. А тя изхожда от принципите на парламентаризма, тя изхожда от разделението на властите, при което парламентът контролира правителството, а не го аплодира.
Ние изхождаме от обстоятелството, че в този парламент има три групи на малцинството, зад две от които стоят милиони, в това число и зад опозицията два милиона. Ние изхождаме от това, че сме изпратени тук да изразяваме волята и интересите на тези милиони избиратели. Това не ни дава възможност лекомислено да се съгласим с една процедура, която се налага, с една процедура, която зачерква най-добрите разпространени във всички парламентарни държави принципи на ръководство на парламентарните комисии.
Затова за нас въпросът за ръководствата на парламентарните комисии е принципен. Ние обосновахме гледището си за пропорционалност в разпределението на председателските места. От решението на въпроса за председателските места зависи нашата позиция и нашето отношение към ръководствата на целите парламентарни комисии.
Освен това при предложения вариант, при отхвърленото предложение за пропорционалност в разпределението на председателските места, ние бихме се поставили в положение на равенство с Движението за права и свободи. Този аргумент вече беше частично засегнат, но ние няма да се съгласим да участвуваме в ръководствата като заместник-председатели, с едно заместник-председателско място, по същия начин, както ще участвува и Движението за права и свободи. Няма да отивам по-подробно нататък, ще се спра само на количествения състав и на броя на избирателите, които стоят зад това евентуално лице.
Ето защо ние предлагаме да се прегледа отново процедурата, да се започне с издигане на кандидатурите за председателските места, да се извърши това пропорционално разпределение на председателските места и оттук да решим по-нататък ръководствата на парламентарните комисии. Това ще обоснове и нашата принципна позиция за ръководството. 1007.3
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря ви, госпожо Ананиева. Ние все пак трябва да спазим тези процедури, които сме приели. Там става дума за ръководства, за които трябва да са представени кандидатурите тук, в Председателството. И аз все пак ви моля да изпълните това задължение, което имате към нас. (Нора Ананиева се приближава към трибуната) Моля ви, нека да довърша, за да не се накъсва. Моля ви, нека не злоупотребяваме с времето и възможността да се говори (шум в залата, изразено неодобрение от страна на мнозинството). В първата част на заседанието бе гласувано предложението, което господин Сугарев направи - да бъде формирано ръководството на всяка комисия и измежду тези, които са предложени за ръководство, да се избере председател. Така че всяка парламентарна група ще има възможност да обоснове, да предложи свой кандидат. 1007.4
НОРА АНАНИЕВА: Всъщност аз довършвам изказването си - при неприемане на този подход за пропорционално разпределение на председателските места ние не представяме кандидатури за всички ръководства на всички комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Приемам изказването ви, но ние вече гласувахме предложението на господин Премянов, така че няма да става това отново. Така че, моля ви, да гласуваме комисия по комисия.
Първата комисия е Икономическата комисия. Предложения за ръководство на комисията от страна на Съюза на демократичните сили господин Асен Христов Мичковски, от страна на Парламентарната група на Движението за права и свободи господин Ариф Мустакли, от страна на Парламентарния съюз за социална демокрация?
НОРА АНАНИЕВА (от място): Нали ви казахме, че не участвуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: В тази комисия няма да предложите представители?
НОРА АНАНИЕВА (от място): Във всички комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Във всички комисии няма да предложите? Обръщам се към народното представителство: Парламентарният съюз чрез госпожа Ананиева заяви, че няма да предлага свои представители за нито една комисия.
НОРА АНАНИЕВА (от място): И не участвуваме в гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Предложени са тези две кандидатури. Имате думата по направените две кандидатури от страна на Съюза на демократичните сили и Движението за права и свобод
и.
Има думата господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Уважаеми господа, аз имам предложение в духа на провежданата политика през последните дни - демонстрация на ефективност чрез сила, вие да гласувате предложените кандидати. Мисля, че дискусиите са излишни. И не ни поставявйте в такава смешна ситуация, че тук се избираха много по-отговорни длъжностни лица, включително и кабинет, без да се отрони дума за качествата на кандидатите, сега да изпадаме в ситуацията да обсъждаме председатели на комисии. Нещо, което, общо взето, не се практикува в другите парламенти. Ст.Б/НП 1008.1
Така че нека да се премине към гласуване, мисля, че обсъжданията тук могат да бъдат спестени. (Ръкопляскания в цялата зала)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Възможностите за гласуване са две: предложените кандидатури за ръководства да се гласувавт първо като ръководство и след това измежду тях да се предложи председател и за него да се гласува. Това стана ясно от разговорите, които имаше Председателският съвет.
Моля, тъй като това предложение е процедурно и не е регламентирано, да го подложим на гласуване.
Заповядайте, господин Лютфи.
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Госпожо председател, моля да ме извините, че аз не вземам думата по процедурен проблем. Искам просто за информация да кажа, както заяви уважаемата госпожа Ананиева. Движението за права и свободи няма намерение и желание да участвува в ръководствата на всички комисии.
СТОЙЧО ШАПАТОВ (от място): Как така, ние го гласувахме вече?
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Въпреки това. Моля ви, господин Шапатов.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Повтарям предложението за избиране на ръководствата. Съобразно временните правила се предлагат ръководствата на комисиите и се гласуват, след което се гласува за председател на съответната комисия.
Моля, това процедурно предложение да се гласува. (Много моля, гласувайте.
ГЛАСОВЕ ОТ СДС: Това е гласувано.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, участвувайте в гласуването.
Резултат от гласуването: за - 121, против няма, въздържали се също. Предложението се приема. (Ръкопляскания и викове: "Браво!" в Парламентарния съюз за социална демокрация)
Моля за тишина в залата! Не знам за какво ръкопляскате, може би на това, че все пак се гласува и могат да се вземат решения.
Благодаря за неделовото участие на някои от народните представители.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВВ: Проверката е висша форма на доверие. Предлагаме да направим проверка на кворума в залата. 1008.2
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, режим на регистрация за проверка на кворума. Ще направим и машинна проверка. Моля, парламентарните секретари да се приготвят за преброяване, вратите да се затворят. Отправям покана към народните представители, ако има някой, който е близо до пленарната зала, да влезе вътре.
Според електронното преброяване в залата присъствуват 139 народни представители.
Моля, парламентарните секретари да направят ръчно преброяване на присъствуващите в залата.
В заседателната зала според ръчното преброяване се намират 219 народни представиятели. Така че и двете преброявания, независимо че някои уважаеми народни представители се въздържаха да гласуват, сочат, че кворум има. Можем да продължим.
Гласуваме за двете кандидатури на господин Асен Мичковски и на господин Ариф Мустакли за Икономическата комисия. Моля, пригответе се за гласуване ръководството на тази комисия да се състои от предложените народни представители.
Със 118 за, нито един против и нито един въздържал се ръководството на Икономическата комисия ще се състои от предложените двама народни представители. 1008.3
Следващата комисия, чието ръководство ще предложи Председателството, е Комисията за контрол върху приходите, разходите и имуществата на политическите партии. Предложенията, направени от Съюза на демократичните сили, предложението е за господин Илко Ескенази, а от парламентарната група на Движението за права и свободи - господин Осман Октай. Други предложения? Парламентарният съюз за социална демокрация да е променил становището си? Не е променил.
Предложените господа са за част от ръководството на тази комисия.
Моля, които са съгласни, да гласуват.
Резултатът: 123 народни представители са гласували за, против и въздържали се няма.
Предложените господа се избират в ръководството на Комисията за контрол върху приходите, разходите и имуществата на политическите партии.
Има думата госпожа Ананиева за процедурно предложение.
НОРА АНАНИЕВА: Уважаема госпожо, уважаеми колеги! Всъщност е ясно как би изглеждал един недемократичен парламент. В един такъв парламент ние нямаме участие и затова призовавам колегите да излязат, докато завърши това гласувване. (Ръкопляскания в залата. Голяма част от ПССД напуска залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Неделчев има думата.
МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ: Уважаема госпожо председател, искам да направя една реплика. Не виждам нищо недемократично в това първо да изберем членовете на ръководствата и след това да определим председателите. Нищо недемократично няма в тази процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Продължаваме по тази точка, която е важна, за да може да функционира Народното събрание.
Следващата комисия е Комисия за младежта, спорта и туризма.
За участие в ръководството от страна на СДС е предложен д-р Рашко Рашков.
Парламентарната група на Движението за права и свободи има думата чрез господин Лютфи. ББ/НП 1009.1
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ние нямахме намерение да участвуваме в ръководството на тази комисия, а именно Комисията за младежта, спорта и туризма, но тъй като сега обстоятелствата налагат да се сформира ръководство, поне част от ръководството, предлагаме за член на ръководството народния представител Бахри Реджеб Юмер.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля ви, пригответе се за гласуване.
Които са за в ръководството на тази комисия да бъдат избрани господата Юмер и господин Рашков, моля да гласуват!
Резултатът: 121 народни представители са гласували за, против и въздържали се няма.
Следващата комисия, която се нуждае от ръководство, е Комисията по административно-териториално устройство и местно самоуправление.
Предложението на парламентарната група на Съюза на демократичните сили е за господин Александър Праматарски. Предложението на парламентарната група на Движението за права и свободи е за господин Суави Хаджи.
Моля ви, пригответе се за гласуване!
Резултатът: 120 народни представители са гласували за, против и въздържали се няма.
Следващата комисия - Комисията по бюджета и финансите. Предлагат се за членове на нейното ръководство господин Венцеслав Димитров от парламентарната група на Съюза на демократичните сили.
Господин Лютфи, заповядайте!
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Ние предлагаме господин Евгени Кирилов Матинчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За членове на ръководството се предлагат господата Венцеслав Димитров и Евгени Матинчев.
Моля ви, да гласувате!
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Извинете, станала е малка грешка.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми народни представители, господин Лютфи е направил грешка в имената. Моля ви, преустановете гласуването, за да направи отново предложението. 1009.2
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Моля, да бъда извинен. Виждате, създават се доста неприятни условия за работа.
Нашият представител за член на ръководството на Комисията по бюджета и финансите е Реджеб Мехмедали Чинар.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Предложенията за членове на ръководството на същата комисия и ще гласуваме отначало, са господин Венцеслав Димитров и господин Реджеб Чинар.
Моля ви, гласувайте!
Резултатът: 122 народни представители гласували за, 1 против, въздържали се няма.
Това са членовете на част от ръководството на тази комисия. (Ръкопляскания в залата)
Следващата комисия е Комисията по външната политика.
Комисията по вероизповеданията ще остане за разглеждане за утре. Затова, ако следвате реда, по който сме гласували досега, тази я прескачаме.
Комисия по външната политика. Предложението на парламентарната група на Съюза на демократичните сили е за господин Александър Йорданов. Предложението на парламентарната група на Движението за права и свободи е за господин Юнал Лютфи.
Моля ви, пригответе се за гласуване и гласувайте, уважаеми колеги!
Резултатът: 123 народни представители са гласували за, против няма, 1 се въздържа.
Следващата комисия е Комисията по жалби, предложения и петиции на граждани.
Съюзът на демократичните сили предлагат господин Стефан Маринов Стефанов.
Господин Лютфи, вие ще направите ли предложение?
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Отново, госпожо председател, сме принудени да включим член с оглед са се оформи част от ръководството на тази комисия и да заработи. Това е господин Исмаил Мехмед Исмаил от парламентарната група на ДПС като член на Комисията по жалбите, предложенията и петициите на гражданите. Пак искам да повторя, нямахме намерение да участваме в ръководството на тази комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да, разбираме ви, господин Лютфи. Благодарим. 1009.3
Предложенията са за господин Стефан Маринов Стефанов и господин Исмаил Мехмед Исмаил.
Моля ви, господа гласувайте!
Резултатът: 120 народни представители са гласували за, няма против и въздържали се.
Формира се и част от ръководството на тази комисия. 1009.4 ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Следващата комисия е Комисията по здравеопазването. Предложението от Съюза на демократичните сили е за Георги Карев. Предложението на Парламентарната група на Движението за права и свободи е за д-р Нюсет Хаджимет. Моля ви, гласувайте!
119 гласували за, против и въздържали се няма. Членове на ръководството на тази комисия са д-р Карев и д-р Хаджимет.
Следващата комисия е Комисията по земеделието. Предложението на Съюза на демократичните сили е за господин Красимир Щилянов Стефанов. Предложението на Движението за права и свободи е за господин Хасан Али. Моля ви, гласувайте!
121 гласували за, против и въздържали се няма.
Следващата комисия е Комисията по културата. Предложението на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили е за госпожа Блага Димитрова. (Ръкопляскания в залата) Предложението на Парламентарната група на Движението за права и свободи е господин Свилен Капсъзов. (Ръкопляскания в залата) Моля ви, гласувайте!
124 гласували за, против и въздържали се няма.
Комисията по наука и образование. За членове на нейното ръководство се предлага от Съюза на демократичните сили господин Захари Димитров Райков и от Парламентарната група на Движението за права и свободи - госпожа Шерифе Исмаил Мустафа. Моля ви, гласувайте!
122 гласували за, против и въздържали се няма.
За членове на ръководството на Комисията по национална сигурност Парламентарната група на Съюза на демократичните сили предлага господин Йордан Василев. Парламентарната група на Движението за права и свободи предлага господин Иван Палчев. Моля ви, гласувайте!
123 гласували за, против няма, 2 се въздържат.
За членовете на ръководството на Комисията по околната среда Парламентарната група на Съюза на демократичните сили предлага госпожа Свободка Стефанова. Господин Лютфи, Вие ще предложите ли някого?
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ние тук също нямахме намерение да участвуваме в ръководството на тази комисия, но сега предлагаме при така стеклите се обстоятелства, кандидатурата на господин Илхан Вели Мустафа. НЧ/КТ 1010.1
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За членове на ръководството на тази комисия се предлагат кандидатурите на госпожа Свободка Стефанова и господин Илхан Вели Мустафа. Моля ви, гласувайте, уважаеми народни представители!
123 гласували за, 1 против, въздържали се няма.
Следващата комисия е Комисията по правата на човека. За членове на нейното ръководство се предлагат от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили господин Георги Петров, а от Парламентарната група на Движението за права и свободи - господин Мехмед Осман Ходжа. Моля ви, гласувайте, уважаеми колеги!
119 гласували за, против и въздържали се няма.
Остават още две комисии, на които трябва да изберем членове на ръководството им.
Комисия по радио и телевизия. За член на ръководството от Парламентарната група на Съюза на демократичните сили се предлага господин Михаил Неделчев, а от Парламентарната група на Движението за права и свободи господин Лютфи ще каже.
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Тук също нямахме намерение да участвуваме в ръководството на тази много важна комисия, но докато бъде приет правилникът и бъде регламентирано един депутат в ръководството на колко комисии може да участвува, аз предлагам до приемането на правилника, за член на ръководството на тази комисия господин Иван Кирилов Палчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми колеги, моля, гласувайте за предложените двама господа за членове на ръководството на тази комисия.
121 гласували за, против и въздържали се няма.
И последната постоянна комисия, за членове на ръководството на която ще гласуваме, е тази по труда и социалното осигуряване. Парламентарната група на Съюза на демократичните сили предлага господин Илиан Шотлеков, Парламентарната група на Движението за права и свободи предлага господин Евгений Матинчев. Моля ви, уважаеми дами и господа, да участвувате в гласуването.
121 гласували за, 1 против, въздържали се няма.
Ръководствата с част от техните членове бяха избрани.
Господин Йорданов, Вие поискахте думата. 1010.2 АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Поисках думата от името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили.
През тази година в България станаха много промени. Проведоха се свободни и честни избори. На тези избори Съюзът на демократичните сили представи ясна концепция и ясна програма за смяна на системата. Голяма част от българските гласоподаватели приеха тази програма и се довериха на Съюза на демократичните сили. Тя не е нова за гражданите на България, не е нова и за народните представители. За нея говорим вече повече от една година. Тя е именно програма за смяна на системата.
Същевременно през последните дни и седмици много внимателно следихме поведението в парламентарната зала на опозицията от Парламентарния съюз за социална демокрация. Ние очаквахме и все още очакваме това да бъде една конструктивна опозиция, която да осъзнае историческата отговорност и да вложи своите усилия именно в тази смяна на системата в нашата страна. Още повече, че времето и у нас в България, и около нас, събитията в Европа доказват, че алтернатива на тази смяна няма.
Съвсем разумно е, от тази гледна точка ние предложихме днес, когато се гласуват изключително важни неща, а именно ръководствата на парламентарните комисии, които се осъществяват контрол върху правителството и практически чрез този контрол ще съдействуват за смяната на системата, ние предложихме една изключително демократична процедура - първо, да се гласуват ръководствата и след това при обсъждания да се обсъди и да се предложи съответната кандидатура на председател на комисията.
Вие си спомняте много добре, че ние не приехме пропорционалния принцип на участие при съставянето на комисиите, т.е. не приехме да гласуваме по този въпрос, когато се обсъждаха временните правила, но това не попречи на Съюза на демократичните сили, воден единствено от чувство за демократичност и справедливост, когато се съставяха комисиите изцяло да подчини своите виждания на един пропорционален принцип. И никой от опозицията тук не може да твърди и да каже, че комисиите не са съставени на пропорционален принцип. ВЙ/КТ 1011.1
Нещо повече, днес ние имахме разбирането, че следвайки тази демократична процедура, първо, да се гласуват ръководствата, за да има възможност да се озвучат имената, след това да ги обсъдим и след това да видим кои ще бъдат председателите, аз няма да издавам вече така тайната, защото очевидно всяка парламентарна група си има свои вътрешни обсъждания, но нашата представа беше, че трябва, разбира се, в ръководството на комисиите и особено председателското място да бъде ангажирано главно от опозицията. Това е естествено, тъй като председателят на една комисия, респективно и като личност, и особено - ние на това щяхме да държим - той да е професионалист, все пак дава тази представа за активността на опозицията в контрола на изпълнителната власт. Ние обаче за сетен път видяхме една крайно неконструктивна позиция, една позиция на отрицанието, една позиция просто на вдетиняване в залата на Народното събрание. Извинете за израза. Хора, които, извинете, започват да се сърдят неизвестно защо, напускат пленарната зала или присъствуват вътре в пленарната зала, а не вземат участие в гласуването. Искам правилно да ме разберете - така нито система се сменя, нито животът на хората някога ще се подобри в България.
И отново повтарям: ние желаем БСП да бъде конструктивна опозиция. Изправени обаче пред тази изключително странна, нелогична, а за мен лично и нелепа ситуация на конфронтация, на неприемане на нищо демократично от страна на опозицията - Парламентарният съюз за социална демокрация, ние, разбира се, тук поставихме в много трудна позиция и Движението за права и свободи. Съвсем естествено.
Ние очевидно трябва, госпожо председател, да ни извините за това, че сега, когато ще започнем да предлагаме кандидатури за ръководители на комисии, за председатели на комисии, ще е необходимо известно време групата така, както е седнала, не е нужно да напускаме пленарната зала, да решим помежду си някои произтичащи от това неконструктивно поведение на опозицията въпроси, именно за кои комисии да издигаме председатели, да издигаме ли, да не издигаме ли и т.н., тъй като отново повтарям - нашето разбиране преди това беше съвсем, съвсем различно, но новата ситуация ни постави и нас в едно затруднено положение. Аз моля 1011.2 да пристъпим към избор на председатели на комисии и да ни дадете тази възможност за една-две минути консултации.
Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Йорданов. Господин Стоилов искаше думата.
СТЕФАН СТОИЛОВ: Благодаря, Председателство! Уважаеми колеги, господин Йорданов наблюдава през последните седмици. И ние наблюдавахме. Нашето впечатление е, че смяна на системата, зад което стои Парламентарният съюз за социална демокрация и затова е парламентът, иначе би бил извън парламента...
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Добре де, но къде сте?! (Показва празните места от ляво)
СТЕФАН СТОИЛОВ: В парламента е, но я няма на това заседание. Това са различни неща.
Смяна на системата, ако не се прави по демократичен път, крие в себе си опасности, не по-малки, отколкото съдържаше вчерашният ден на тази страна. Това първо.
Второ, едва ли може да бъде оспорено, че демокрацията е главоболна работа. Господа, вие предпочитате да не се главоболите и да я карате на кестерме. Това също е опасно. Според мен за глупаци са приказките, че вие като демократична формация виждате и в лицето на Съюза за социална демокрация хора, които се вдетиняват. Моля ви, ние също наблюдаваме явления, които не са от полза за страната. Вашите оценки наистина са за глупаци, но в тази страна глупаците са все по-малко и по-малко. Аз мисля, че с днешните решения вие направихте една голяма грешка. След време ще бъде отчетена тази грешка.
Елементарно правило, а има поне половин дузина елементарни правила на парламентаризма, на демокрацията, е да се зачита във възможната степен пропорционалността, но не само в напъхване на хора в комисиите, а и в разпределяне на ръководствата, господин Йорданов. Това е елементарно. Миналата година ние го спазвахме в прекалено голяма мяра даже. Вие обаче отвръщате по съвършено друг начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Поптодорова, имате думата. Заповядайте, господин Неделчев. Имате право на реплика за две минути. 1011.3
МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ: Репликата ми ще бъде съвсем кратка, госпожо председател. Просто искам под формата на въпрос към господин Стоилов отново да повторя това, което казах преди малко с какво една процедура, при която ние имаме два пъти избор един път избираме именно членове на ръководствата, след това от тези вече избрани членове на ръководствата избираме председател - с какво тази усложнена процедура е недемократична? Просто това е въпросът ми.
СТЕФАН СТОИЛОВ (от място): Аз мога да ви отговоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Ганев, реплика ли искахте? Заповядайте.
Господин Стоилов, нека да не става това реплика на реплика. Като завърши обсъждането, имате право на лично обяснение. Така сме го записали и ще отговорите на господин Неделчев.
Господин Ганев, имате право на реплика.
ЙОРДАН ГАНЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, моята реплика ще бъде доста кратка. Доживяхме и това - марксисти да ни учат на демокрация! Аз пък искам да запитам едно нещо - къде е тази демокрация, където малцинството със силови методи иска да налага своето мнение на мнозинството? Коя е тази демокрация? Къде я има тази демокрация? Помислете малко, господин Стоилов, когато говорите за тези работи. Няма такъв принцип за пропорционалност. Къде го видяхте нормиран този принцип? Няма такова нещо. Измисляте си го, защото така ви отърва. Но запомнете добре - навсякъде мнозинството след гласуване, ако не ви се даде възможност да гласувате, тогава сте прави да се сърдите, но когато ви се дава възможност да гласувате и мнозинството вземе своето, нямате право да протестирате. Иначе няма нищо общо с демокрацията. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Госпожа Поптодорова, имате думата. 1011.4 ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА: Благодаря, госпожо председател.
Съжалявам, че ще взема повод от последните думи на господина. Съжалявам, че той не зададе този свой въпрос миналата година. Много мъчително беше миналата година да наблюдаваме точно диктата на малцинството над мнозинството. Но не това е смисълът на моето изказване.
Исках да започна с един парламентарен случай, когато на посещение тук беше една британска парламентарна делегация. Лейбъристът и консерваторът, преди да влязат в залата за разговори, си размениха следните изречения: консерваторът се обърна към лейбъриста и му каза: "Том, съжалявам, вътре ще трябва да бъдем на противоположни мнения". Зная, че не сме стигнали още до този момент, когато ние ще можем да имаме професионално и спокойно отношение помежду си и успоредно с това да имаме различни позиции. Това е болката на нацията ни и на времето ни. Доверието е онова, което ни липсва. Може би това беше, господин Йорданов, проблемът и в днешния ден. Ако ние бяхме гласували предложението по цифри, не по принцип, зная, че по принцип вече сме гласували един временен правилник, за 9-7-2, мисля си, че дебатите, и въобще целият следобед, щяха да имат съвсем друг вид.
През цялото време изразявам свое мнение и мисля, че то има резонни основания. Виждате, че една част от моите колеги са в залата и това показва определено отношение към работата на парламента. Моето лично отношение винаги е било, че работата на народния представител е в залата и пред микрофоните. Аз също моля да вникнете и вие в този деликатен момент, в който или се преминава нататък, или се срутва крехкото малко нещо, до което се е достигнало.
Това, което искам да кажа също е, че трябваше да има някаква договореност или поне...
ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: А-а-а, няма.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА: Моля? Договореността може да стане на трибуната, разбирате ли? Защото в един парламент закони се приемат по този начин. Аз не зная как оттук нататък ще се приемат законите. Това е процедурата на приближаване на позиции, защото в крайна сметка един закон обслужва цяла нация, не части от нея. Това е парламентарният принцип, парламентарният механизъм. Аз ВГ/КТ 1012.1 искрено съжалявам, че този може би тънък момент в динамиката на днешния ден не беше оценен по достойнство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Благодаря Ви, госпожа Поптодорова. Реплика ли, извинете!
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Колко реплики ще има?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: Не е реплика, а изказване.
Има думата господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Откровено казано, в случая можете да го наречете, както искате, най-точно бих го квалифицирал като реплика и ще поясня, че тя не надминава лимитирания брой, защото господин Неделчев зададе въпрос, а не е правил реплика. Така че няма процедурна пречка.
Мисля, че е много важно в тази зала да проявяваме добронамереност и като че ли, когато има добронамереност, понякога човек изпада в наивност. Смятал съм, че се стремя да бъда добронамерен, което означава донякъде обективен, но не бих искал да бъда чак толкова наивен, както понякога се налага да бъдем поставяни в тази роля. Останах, защото наистина не мислех, че има пречка първо да гласуваме кандидатурите за включване в ръководството, но това, което каза господин Йорданов, че те са се готвили да ни дадат, да ни предоставят, дори повече председателства на комисии, отколкото ние самите сме искали или очаквали, позволете ми, но ми е трудно вече да вярвам на всички тези неща. Защото тогава спокойно можехме да приемем някакъв принцип, по който да стигнем до това решение. Аз отново съм готов да повярвам на това, което казвате...
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ (от място): Само ако имаше личности, ако имаше професионалисти.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Аз съм готов да възприема тези Ваши думи, ако Вие сега помолите, тъй като нашата парламентарна група вече изконсумира това свое право, да получите почивка и наистина да направите тези свои предложения. Тогава би могло да се стигне и до решаване на въпроса, с който днес се занимаваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАДИР КАДИР: По въпроса има решение. Първата част на решението е изпълнена. Съгласно него имаме председател и до двама заместник-председатели. Всяка от гласуваните комисии се състои от двама члена в ръководството. Така че имаме пълната 1012.2 възможност да гласуваме в ръководството на комисията и за председателя. Моля, народните представители да заемат местата си и съответните парламентарни групи да направят предложения за председатели на комисиите.
Известно ви е, че в Народното събрание са внесени редица въпроси, които трябва да бъдат поставени пред комисиите. Щом забавяме работата на комисиите и тяхното конституиране, те не могат да работят и съответно Народното събрание не може да взима решения.
Има думата господин Йорданов.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председателствуващ, отново повтарям: след създадената ситуация, при това положение Съюзът на демократичните сили предлага за председател на Икономическата комисия господин Асен Христов Мичковски. (Ръкопляскания от СДС) 1012.3 ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Има ли други предложения? От така включените в ръководството Асен Мичковски и другия член от Движението за права и свободи Ариф Мустакли ...
Имате думата, господин Октай.
ОСМАН ОКТАЙ: Уважаеми господин председателствуващ! Правя процедурно предложение при създалата се ситуация в залата предлагам гласуването за председатели да отложим за утрешното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Има ли противоположно становище по въпроса?
ГЕОРГИ ПЕТРОВ: Правя обратното предложение. Днес ние трябва да изберем председателите на отделните комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Постъпило е процедурно предложение от господин Октай за отлагане избора на председатели и заместник-председатели на съответните комисии за по-късно.
Който е за това председателите да не бъдат избрани днес, моля да гласува. Който е затова днес да бъдат избрани председателите и заместник-председателите, трябва да гласува против.
ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (от място): Не се разбра точно за какво ще се гласува. Моля да повторите.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Който е за прекратяване на обсъждането на точка първа с оглед председателите да бъдат избрани през следващите дни, да гласува за. И обратното - който е съгласен ...
21 гласували за, 112 - против, и 1 въздържал се.
Предложението се отклонява.
Продължаваме по точка първа избор на председатели на комисии. Имате ли друго предложение.
ГЛАСОВЕ ОТ ЗАЛАТА: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Постъпило е предложение от господин Александър Йорданов, парламентарна група на Съюза на демократичните сили, за председател на Икономическата комисия да бъде избран Асен Христов Мичковски.
Моля, гласувайте.
От общо гласували 119, 118 за, против няма и 1 въздържал се. (Частични ръкопляскания)
За председател на Икономическата комисия е избран Асен Христов Мичковски. (Частични ръкопляскания) Предвид на това, ДП/ЙА 1013.1 че предварително бяха гласувани лицата, влизащи в ръководството, състоящо се от председател и заместник-председател Ариф Мустакли се смята за избран за заместник-председател. (Частични ръкопляскания) Това не е необходимо да се гласува.
Преминаваме към Комисията за контрол върху приходите, разходите и имуществата на политическите партии.
Имате думата.
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Господин председателствуващ, уважаеми колеги. Извинете, че ще си позволя да ви коригирам. Става дума за един от заместник-председателите "да се счита за избран". Това е много важно за протокола, защото се очаква Българската социалистическа партия също да попълни останалите членове на ръководството.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Господин Лютфи, не е определен съставът на ръководството. Решено е да бъдат до двама души. Щом има двама души, заместникът може да бъде един. Избран е председателят, а следващият е заместник.
ВАСИЛ ГОЦЕВ: Уважаеми господин председателствуващ, уважаеми дами и господа! Смятам, че с оглед на приетите временни процедурни правила, независимо че избрахме предварително ръководствата, трябва поименно да гласуваме и за всеки един от заместник-председателите.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Понеже не беше направено предложение и фактът, че бяхме гласували ръководството, а ръководството се състои от двама души - единият трябва да е председател, а другият - заместник-председател, по пътя на логиката се разбира ...
Добре, подлагам на гласуване - който е за това Ариф Мустакли да бъде избран за заместник-председател на Икономическата комисия, да гласува за.
От 120 гласували, за са гласували 120, против и въздържали се няма.
Господин Ариф Мустакли се избира за заместник-председател на Икономическата комисия. (Частични ръкопляскания)
Преминаваме към следващата комисия - Комисия за контрол върху приходите, разходите и имуществата на политическите партии.
Предложение за председател и заместник-председатели?
Има думата господин Едвин Сугарев. 1013.2 ЕДВИН СУГАРЕВ: Уважаемо Председателство, уважаеми дами и господа, за председател на Комисията за контрол върху приходите, разходите и имуществата на политическите партии, парламентарната група на СДС предлага Илко Моис Ескенази.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Има думата господин Юнал Лютфи.
ЮНАЛ ЛЮТФИ: За един от заместник-председателите на тази комисия предлагаме депутата Осман Ахмед Октай.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Има ли други предложения? - Няма. И без това са избрани двамата в ръководството на тази комисия.
Който е за председател на бъде избран господин Илко Моис Ескенази, моля да гласува.
От общо гласували 119, 119 гласа са за, против и въздържали се няма.
За председател на Комисията за контрола върху приходите, разходите и имуществата на политическите партии се избира Илко Моис Ескенази. (Ръкопляскания в блока на СДС)
А за заместник-председател на комисията е предложен господин Осман Ахмед Октай. Който е за неговото избиране за заместник-председател на комисията, моля да гласува.
От общо 117 гласували, 117 са гласували за, против и въздържали се няма.
За заместник-председател на комисията е избран господин Осман Октай.
ЮРИЙ БОРИСОВ: Гласуването не е приключило, аз съм в залата. Искам думата.
ГЛАСОВЕ ОТ БЛОКА НА СДС: Няма право.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Заповядайте, представете се.
ЮРИЙ БОРИСОВ: Уважаема госпожа председателствуваща, уважаеми дами и господа. (Шум в залата) Уважаеми дами и господа, този кворум, върху който в момента се отчита.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Господине!
ЮРИЙ БОРИСОВ: Моля, имам процедурно предложение.
Извинявам се на господин председателствуващия.
Уважаемо Бюро, уважаеми дами и господа, кворумът, върху Сл.Р/ЙА 1014.1 който в момента се изчисляват данните от гласуването, не съществува, затова правя процедурно предложение отново да се провери кворумът в залата. (Шум в блока на СДС. В блока на БСП няма депутати)
ЗЛАТКА РУСЕВА: Защо бе, ние имаме кворум?!
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Колеги, постъпи предложение за проверка на кворума.
Имате думата.
ВИДЬО ВИДЕВ: Не можах да разбера господин Борисов в качеството на какъв взима отношение, след като на практика него го няма в залата, той не участвува в гласуването. И ми е невъзможно да взема отношение по предложението му.
(Александър Йорданов към Видьо Видев: Вижте, за тези неща ми се обаждайте. Има право.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Господа, проверка на кворума може да се направи по всяко време. Така че предложението е основателно. А дали има основание, ще разберем след проверката.
Моля, режим на регистрация за проверка на кворума.
Господин Борисов, може би ще бъде необходимо да присъствате в залата. (Юрий Борисов седи в блока на БСП) Обявяваме кворума.
Присъствуват 125 народни представители. (В залата продължават да влизат народни представители от СДС)
ГЛАС ОТ ДПС: Станаха 126.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Кворумът е налице. Моля, да се даде резултатът.
(Георги Петров тръгва към трибуната)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Колега, почакайте, не ви е дадена думата.
ГЕОРГИ ПЕТРОВ: Уважаеми колеги, аз смятам, че е неморално колегата Борисов да седи в коридора и да идва тук и да проверя кворума. Колега Борисов, засрамете се. Засрамете се, защото вашето нахалство е безгранично! (Ръкопляскания в блока на СДС) Вие ни скъсахте нервите и в миналия парламент, във Великото Народно събрание и сега пак искате. Моля!
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Колеги, продължаваме.
Моля, предложенията за Комисията по административнотериториално устройство и местно самоуправление. 1014.2
Имате ли предложение за председател, господин Йорданов? Моля, заповядайте.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Парламентарната група на СДС предлага за председател на тази комисия господин Александър Манолов Праматарски.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Има думата господин Юнал Лютфи.
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Ние нямаме предложение за председател. За заместник-председател предлагаме Суави Басри Хаджи.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Който е за председател на Комисията по административно-териториално устройство и местно самоуправление да бъде избран господин Александър Манолов Праматарски, моля да гласува.
Моля, присъствуващите в залата народни представители да вземат участие в гласуването.
Със 124 гласа за, против и въздържали се няма за председател на комисията се избира господин Александър Манолов Праматарски.
За заместник-председател на същата комисия е предложен господин Суави Басри Хаджи.
Моля, който е за това предложение, да гласува.
От общо гласували 122 за предложението са дадени 122 гласа, против и въздържали се няма.
Предложеният от Движението за права и свободи Суави Хаджи се избира за заместник-председател на комисията. (Ръкопляскания в блока на СДС) 1014.3 Преминаваме към следващата комисия - Комисията по бюджета и финансите.
Господин Едвин Сугарев, заповядайте.
ЕДВИН СУГАРЕВ: Уважаемо Председателство, уважаеми дами и господа, за председател на Комисията по бюджета и финансите парламентарната група на СДС предлага Венцеслав Асенов Димитров (ръкопляскания, възгласи "Браво!").
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Господин Юнал Лютфи, заповядайте.
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Аз обявих преди малко, многоуважаеми господин председателствуващ, ние предлагаме заместник-председател и това да бъде депутатът Реджеб Мехмедали Чинар от Движението за права и свободи.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Пристъпваме към гласуване. Който е за предложението Венцеслав Асенов Димитров да бъде избран за председател на Комисията по бюджета и финансите, да гласува за.
От общо 123 гласували, 123 - за, против и въздържали се няма. Всички са за предложението господин Венцеслав Асенов Димитров да бъде председател на Комисията по бюджета и финансите (ръкопляскания).
За заместник-председател на комисията е предложен Реджеб Минар. Който е за предложението Реджеб Чинар да бъде избран за заместник-председател на Комисията по бюджета и финансите, моля да гласува.
От общо гласували 122, за избирането на Реджеб Чинар като заместник-председател на комисията са гласували 122 (единични ръкопляскания), против и въздържали се няма.
Преминаваме към следващата комисия - Комисията по външната политика. Моля за предложения за председател и заместникпредседател на комисията.
ЕДВИН СУГАРЕВ: Уважаемо Председателство, уважаеми дами и господа, за председател на Комисията по външната политика парламентарната група на СДС предлага Александър Йорданов Александров (ръкопляскания).
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Благодаря, господин Сугарев. Господин Бучков, заповядайте. ВТ/ЙА 1015.1
ЕМИЛ БУЧКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, парламентарната група на Движението за права и свободи не предлага кандидат за председател, а предлага за заместникпредседател на Комисията по външната политика да бъде избран господин Юнал Саид Лютфи (ръкопляскания от страна на депутатите на ДПС).
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Пристъпваме към гласуване. Който е за избирането на господин Александър Йорданов като председател на Комисията по външната политика, моля да гласува.
От общо гласували 122, за избирането на господин Александър Йорданов за председател на Комисията по външната политика са гласували 121, против няма, въздържал се 1.
Следващото предложение - за заместник-председател на комисията е предложен господин Юнал Лютфи. Който е за избирането на господин Юнал Лютфи - говорител на Движението за права и свободи в момента, да бъде избран за заместник-председател на Комисията по външната политика, да гласува за.
От общо гласували 122 народни представители, за са гласували 122. Юнал Лютфи е избран за заместник-председател на Комисията по външната политика. (Ръкопляскания)
Постъпило е процедурно предложение от господин Красимир Стоянов. Господин Стоянов, моля, заповядайте.
КРАСИМИР СТОЯНОВ: Имам процедурно предложение. Моля за внимание. Времето напредна. Предлагам да преминем към следващата точка от дневния ред, а разглеждането на останалите комисии да оставим за утре.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Колеги, чухте процедурното предложение. Има ли противно становище? Господин Атанасов.
ХРИСТО АТАНАСОВ: Господа, така добре е тръгнало, толкова добре се работи, ами свършете го! Дори може и по-хубаво да го гласувате - приемете си всички комисии, не си губете времето! Има и по-съществени въпроси като реституцията и т.н. Приемете ги, не губете време! (Ръкопляскания от страна на депутати от страна на ДПС)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Господин Атанасов, вие участвувате ли в гласуването изобщо?
ХРИСТО АТАНАСОВ (от място): Аз съм народен представител и правя процедурно предложение. 1015.2
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: Правите провокация или искате да ...?
Подлагам на гласуване предложението на господин Красимир Стоянов за отлагане на гласуването на останалите ръководства на комисиите за утре. Моля, който е за прекратяването му, да гласува, след което ще преминем към точка 2.
(Ръкопляскания в залата посрещат резултата от светлинното табло)
От общо 125 гласували, със за - 40, 76 - против, и 9 въздържали се, предложението се отклонява.
Продължаваме.
Продължавайте, господин Йорданов.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Парламентарната група на Съюза на демократичните сили взима почивка.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ КАДИР КАДИР: В 19,45 ч. да бъдете в залата. Обявявам почивка. (Звъни) 1015.3(След почивката)

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА (звъни): Уважаеми народни представители, видимо в залата има кворум. Заседанието продължава.
Заповядайте, господин Йорданов.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! За всички е ясно защо бе необходимо да поискаме почивка, наистина тя малко се удължи. Причината беше тази неподготвеност на нашата парламентарна група за тази неочаквана ситуация, в която парламентът бе поставен в резултат на излизането на депутатите от БСП от пленарната зала. Но, както се казва, дори и труден да е днешният ден, утрешният може да бъде по-добър.
В този смисъл ние предлагаме сега да преминем към точка втора от дневния ред, тъй като ни предстои второ четене на законопроекта за изменение на Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове и първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката. Тези законопроекти са важни, те са свързани с конкретни срокове и е добре днешният ден, след тези бурни или не толкова бурни конфликти да завърши все пак с една добре свършена работа, а именно с приемането на един или два закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Йорданов, все пак 20 часа наближава.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Логиката подсказва, че трябва да работим поне до 21,30 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Премянов има думата.
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Парламентарният съюз за социална демокрация, в който влиза и парламентарната група на Българската социалистическа партия има едно предложение, за което молим за разбиране. Ние имаме насрочено едно събиране, на което ще обсъдим неща, свързани с неочаквани за нас стъпки в развитието на нашите взаимоотношения в парламента. То е предстоящо. Ако вие смятате, че то е полезно и би могло да помогне, както и при вас подобна стъпка би довела Ст.Б/ЙА 1016.1 до добри резултати и по-нататъшна конструктивна работа, предлагам днес да прекратим нашата работа, както са и временните процедурни правила до 20,00 часа. Утре, ако вие предлагате, можем да започнем и по-рано с тази последователност на дневния ред, която предложи господин Александър Йорданов. Тоест, аз правя предложение да уважим първото правило за времетраенето на нашите заседания и днес да приключим в 20 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Против направеното процедурно предложение на господин Премянов? Оформиха се две процедурни предложения, коренно противоположни - едното е Народното събрание да прекрати работата си в 20 часа, т.е. нормално, другото предложение е на господин Йорданов да се удължи времето за работа на Народното събрание. Освен това има предложение да се пристъпи към точка втора от дневния ред - разглеждане на второ четене на законопроекта за изменение на Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.
Ще подложим на гласуване двете процедурни предложения. Съгласно временните процедурни правила предложението за прекратяване, ако приемем, че вашето, господин Премянов, е такова, няма защо да се гласува, тъй като времето изтича.
Тогава остава предложението, което направи господин Александър Йорданов, да се удължи работното време на Народното събрание с оглед точка втора от дневния ред.
Има думата господин Лютфи.
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Движението за права и свободи предлага едно компромисно решение - да преминем към втора точка, след което с това за днес да приключим нашата работа и утре да продължим с точка трета и четвърта. Защото второто четене на законопроекта за избор на народни представители, общински съветници и кметове ще ни отнеме не повече от пет минути.
ЖАН ВИДЕНОВ (от място): Откъде знаете?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Въпреки всичко предлагам да се гласува предложението за удължаване на времето на Народното събрание до 21,30 часа. А какво ще разглеждаме след 20 часа, ще решим след малко. Моля ви, уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението да се удължи работното 1016.2 време на Народното събрание днес до 21,30 часа.
Със 114 за, 73 против и 13 въздържали се, предложението се приема.
Господин Йорданов направи още едно процедурно предложение. То е да се премине към точката от дневния ред, което включва в себе си отлагане на разискванията по точка първа, с което ще се продължи утре. Така че предложението е да продължим с точка втора от дневния ред, а именно - второ четене на законопроекта за изменение на Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.
Моля, да гласувате.
Със 114 гласа за, 65 против, 18 въздържали се, предложението на господин Йорданов за разглеждане на точка втора от дневния ред се приема.
ГЛАСОВЕ ОТ ПССД: Имаше и друго предложение - на Юнал Лютфи.
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Много ми е приятно, че моето предложение се поддържа от тази страна на залата. Ставаше въпрос за следното: да прекъснем обсъждането за ръководства на комисиите, което да стане утре, и да преминем към второ четене на законопроекта за изменение на Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове и след това да отиваме да почиваме. Предлагам това да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Волю или неволю ние сме гласували точно това. Защото гласувахме първо времето до 21,30 часа, а след това преминаваме към точка втора, която изчетох. Точка трета не е включена в гласуването. Ако искате, ще го подложа на гласуване, но ние гласувахме това.
АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Очевидно в момента в парламента има група народни представители, които бързат за някъде другаде. Разбирам че парламентарната група на БСП не бърза за никъде, тогава аз наистина потвърждавам това, че е възможно да продължим да работим до 21,30 часа, както вече гласувахме.
При добър темп на работа, при умни и смислени изказвания да приемем точка втора и може би ще ни остане време до 21,30 часа да минем и към точка трета. Това е логиката.
Аз точно това предлагам - в момента да гласуваме да 1016.3 започнем по дневния ред нататък, да работим до 21,30 часа, каквото сме свършили - свършили, и си отиваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми колеги, нека не продължаваме процедурната дискусия. Има едно посочено време - гласували сме до 21,30 часа и сме гласували, че пристъпваме към точка втора. (Шум и реплики в ПССД)
За да има спокойствие в залата, въпреки късния час ще уважим процедурното предложение на господин Лютфи, подкрепено от Парламентарния съюз за социална демокрация, да продължим само и единствено с точка втора от дневния ред - второ четене на законопроекта за изменение на Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.
Процедурното предложение точка втора и само тя да бъде разгледана във времето, което вече се гласува. Моля, да гласувате.
Със 123 за, 50 против, 17 въздържали се, предложението се приема.
Има думата господин Школагерски - заместник-председател на Законодателната комисия. 1016.4 ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (ПССД): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В днешното си заседание Законодателната комисия обсъди всички предложения, направени при приемането на закона на първо четене. Законодателната комисия смята, че направените предложения не дават основание да се променят текстовете така, както бяха приети на първо четене.
Затова на второ четене ние предлагаме законопроекта в същия вид, в който беше приет на първо четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Да гласуваме текста изцяло или алинея по алинея? Как предлагате?
Уважаеми народни представители, предложение по двата текста?
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: И нека за яснота в залата да се спра на този въпрос. Вчера в разискванията беше направено изказване, което намира, че между внесения закон и между закона на вносителя - Георги Марков, има разлика. Това се дължи на едно недоразумение, породено от това, което ви предлага Законодателната комисия и закона на господин Георги Марков, който е вносител. Разлика между двете няма. Видимо само има такава, защото ал. 1, която в стария чл. 11 представлява ал. 2 - сега без никакво изменение, и фактически законопроектът на Георги Марков се изчерпва със сегашната алинея на чл. 11, както се предлага. Това за яснота.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Школагерски. Има думата господин Виденов.
ЖАН ВИДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Изхождайки от записаните във временните процедурни правила норми, смятам, че докладът на уважаемия заместник-председател на Законодателната комисия не е пълен и би трябвало, госпожо председател, да го призовете да направи допълнение. По действуващите временни процедурни правила в доклада на докладчика по даден законопроект не е посочено дали на първо или на второ четене, значи на двете четения, той трябва да посочи резултата от гласуването по взетите от комисията решения и различните становища, които са прозвучали там.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата господин Йордан Школагерски. ББ/ВР 1017.1
ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: Основателно е това искане и аз давам отговор. Това решение на Законодателната комисия е взето единодушно с консенсус. (Ръкопляскания в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Атанасов има думата.
ХРИСТО АТАНАСОВ: Господа, смятам, че предложеният законопроект е непълен. Затова имам конкретни предложения по него.
Предлагам, първо, ал. 2 да стане ал. 4.
Второ, да се създадат ал. 2 и 3 като нови алинеи със следното съдържание:
"Ал. 2. Лицата от небългарски произход представят документи, определени от Министерството на външните работи, че са само български граждани и не са се натурализирали в чужда държава.
Ал. 3. Лицата от небългарски произход, които имат не само българско гражданство, а и са се натурализирали в чужда държава, не могат да бъдат вписвани в избирателни списъци и да гласуват."
Трето, изменя се ал. 4, като добива следния вид:
"Ал. 4. Гражданите по ал. 1, които се намират в страната към момента на изборния ден, се вписват в избирателния списък в населеното място, където пребивават. Гласуването се отбелязва в личните паспорти."
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Предайте Вашите предложения на господин Школагерски. Господин Школагерски, бяха ли постъпили в Законодателната комисия тези предложения?
ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (от място): Не, такива предложения не са постъпвали.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Други народни представители? Има думата господин Мицев.
МАРГАРИТ МИЦЕВ: Госпожо председател, моите предложения са за изменение само в редакционен акпект и затова не са предадени в Законодателната комисия.
С оглед едно прецизиране на редакцията на ал. 1 след "...дипломатическите представителства...", да стане така "...дипломатическите и консулските представителства на Република България...".
По ал. 2. Текстът да придобие от редакционен характер следния вид: "Гражданите по предходната алинея, които се намират в България в изборния ден, се вписват в допълнителните избирателни 1017.2 списъци в съответните секции, където заявяват лично, че желаят да гласуват. Гласуването се отбелязва в задграничните паспорти.".
Това са редакционните ми бележки. Заповядайте, госпожо!
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Има думата госпожа Мариела Митева.
МАРИЕЛА МИТЕВА: Ако се приеме, че всъщност законопроектът се състои само от една алинея, която да бъде първа на чл. 11, то аз внасям предложение да отпадне текстът.
Ако се приеме, че законопроектът представлява две алинеи на чл. 11, правя предложение да отпадне текстът на чл. 11, ал. 1,
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Други предложения има ли?
Господин Желев има думата.
КИРИЛ ЖЕЛЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Аз вчера помолих да поканим на разглеждането на законопроекта на второ четене представител на правителството. И според мен това щеше да бъде уважение към изпълнителната власт, за да засвидетелствува своите възможности за организация и провеждане на избори в чужбина. Но независимо от всичко, това предложение не беше уважено и даже не беше подложено на гласуване.
Конкретните текстове, които предлагам: в ал. 1 и 2 да отпаднат: "Гласуването се отбелязва в задграничните паспорти".
На тяхно място да бъде включен следният текст: "На участвувалите в гласуването се поставя химическа индикация на палеца на лявата ръка".
Това беше предложение, което доста продължителен период от време беше дискутирано миналата година. Това беше предложение на миналогодишната част от групата на СДС. Лично господин Савов, сегашният председател на Народното събрание, го беше предложил. И като имам предвид, че задграничните паспорти все пак могат относително бързо да се запълнят с печат "гласувал", както се очертава обстановката в страната ни, като имам предвид, че някои граждани на Република България разполагат с няколко задгранични паспорти, мисля, че ще бъде една удачна превантивна мярка, която ще даде възможност на някои хора да не злоупотребяват с предоставеното им право на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Йордан Василев има думата. 1017.3
ЙОРДАН ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, госпожо председател, уважаеми колеги! По процедурата ми се струва, че на първо четене се представят, или поне в Законодателната комисия, предварително допълнения към законопроекти. Но аз излизам пред вас не от процедурна придирчивост, защото съм удивен, че в тази зала прозвучаха понятия, едно понятие, което не съществува в тази и не е съществувало в никоя българска конституция. Там се говори за български граждани и никъде не става дума за лица от небългарски произход. Българският народ е известен със своята веротърпимост и с толерантността си към всички инородци, включително и към деца на смесени бракове. Искаме да отвърнем всички уважаващи нашия народ хора по света от нас ли - сега, в края на ХХ век? Евреите, арменците, турците, безкрайните комбинации от смесени бракове и да вкараме в един закон понятието "лица от чужд произход"? Как ще го установим, господа? Какъв е медицинският способ за установяването на произход и колко капки кръв чужда има в нечие тяло? Това направо ми намирисва на 33-та година. Това е националсоциализъм, господа! Възмутен съм! (Ръкопляскания от блока на СДС) 1017.4 ХРИСТО АТАНАСОВ (ПССД): Искам да ви прочета една алинея от Конституцията на Република България... (Възмутени възгласи от СДС)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩА СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Ако обичате, все пак има ред, господин Атанасов. Господин Атанасов, вземам Ви думата, тъй като изобщо не зачитате правилата. Моля Ви, ние сме гласували едни правила, ако всеки така тръгне, много Ви моля! Реплика ще Ви дам и който и да е тук ще Ви даде, но, моля Ви, има начин, по който това става. Искате реплика, заповядайте, в рамките на две минути.
ХРИСТО АТАНАСОВ (ПССД): Уважаеми господа народни представители, искам да ви прочета чл. 25, ал. 2 от Конституцията на Република България: "Лицата от български произход придобиват българско гражданство по облекчен ред.". Явно е, че понятие за произход съществува. А мотивите, поради които внасям моето предложение отпреди - писменото, те са именно за това, че в момента в Република Турция живеят български граждани, които са турски. Тоест български граждани по нашите разбирания, които са станали турски граждани. Те продължават да притежават български задгранични паспорти. Те гласуват в Турция като турски граждани и ние нямаме начин, поради факта че те притежават задгранични паспорти, поне през първите пет години, докато изтече техният срок, да определим дали са, или не са. Това са 300 хиляди гласа минимум.
ГЛАСОВЕ ОТ ЗАЛАТА ОТ ДПС: Защо ги гонихте?
ХРИСТО АТАНАСОВ: Които не са български граждани и не се чувствуват свързани с България. Тези хора се считат за турци, считат Турция за своя родина, в която са се изселили. Трябва ли те да гласуват за България? (Възгласи на възмущение от ДПС)
ГЛАСОВЕ ОТ ЗАЛАТА ОТ ДПС: Не са изселени. Изгонени са!
ХРИСТО АТАНАСОВ: Те са се изселили и това го твърдят. Мога да дам доказателства за подкупите, които бяха давани за така наречените "червени талони". Ако искате ще ви ги представя. Никой не е бил изселен насила. Мога да ви го гарантирам. (Шум в залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩА СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Георги Марков има думата за процедурно предложение. Той е и вносител на проекта. НЧ/ВР 1018.1
ГЕОРГИ МАРКОВ (СДС): Уважаеми госпожи и господа народни представители! Искам да направя едно процедурно предложение. То е свързано с обстоятелствата, че законопроектът, който се състои от един-единствен параграф, е приет на първо четене така, както беше представен от Законодателната комисия, разбира се, и с мое съгласие като вносител. Нито едно от направените сега предложения не беше направено писмено в Законодателната комисия, нито при дебатите на първо четене.
Моля, процедурно да се постави на гласуване прекратяване на дебатите, след като чуем едно мнение против и да вървим към гласуване на законопроекта така, както бе предложено от Законодателната комисия. (Ръкопляскания от залата)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Кой ще вземе отношение против процедурното предложение на господин Марков?
Думата има господин Орсов.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПССД): Възражение на процедурното предложение на господин Георги Марков. Всички чухте, че той го обоснова с факта, че направените преди малко предложения за изменение на внесения от него законопроект не са били направени писмено до започване на второто четене. Обръщам внимание на господин Георги Марков, да не бърка процедурата от Правилника за организацията и дейността на Великото Народно събрание с приетите от нас временни процедурни правила. Този аргумент, който той изтъкна, би имал основание за Великото Народно събрание според неговите правила. Но според приетите от нас временни процедурни правила той няма основание. В тези временни процедурни правила не е определено докога могат да се правят предложения за изменение при второто четене на един законопроект - очевидно, докато той не бъде гласуван на второ четене.
Така че аз ви предлагам да гласувате против това процедурно предложение поради несъстоятелността на мотивите, с които то беше мотивирано.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Все пак искам да Ви помоля, господин Школагерски, да вземете отношение по направените предложения. Да, ще го подложа на гласуване.
Пригответе се за гласуване, уважаеми колеги. Има две процедурни предложения. Не може процедура на процедурата. Ще 1018.2 гласуваме дали да има прекратяване на разискванията, след което господин Школагерски ще предложи по-нататъшния ход на нещата.
Моля ви, пригответе се за гласуване, уважаеми колеги. Направено е процедурно предложение да се прекратят разискванията по така внесения законопроект на второ четене. Моля, гласувайте за или съответно против.
122 гласували за, 60 против, 10 се въздържат. Прекратяват се разискванията.
Моля Ви, господин Школагерски, да вземете отношение към въпроса. (Росен Хубенов се приближава към микрофона и иска да вземе думата)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Моля Ви, нека все пак да уважим заместник-председателя на Законодателната комисия.
Заповядайте за процедурата. Формално имате право, но уважението към заместник-председателя на Законодателната комисия...
РОСЕН ХУБЕНОВ (ПССД): Благодаря госпожа Ботушарова! Исках думата процедурно. Повод да я поискам ми даде Вашето предложение - докладчикът на Законодателната комисия да се произнесе по направените предложения.
Взех думата като член на Законодателната комисия, за да възразя против рецидива на тази порочна практика от Великото Народно събрание председателят на комисията да се представя за Законодателна комисия, без да е чул нейното становище по един или друг проблем. Аз не съм изразил своето отношение като член на Законодателната комисия по направените предложения, както и моите колеги. И държа да направя това.
Предлагам Ви, ако искате да приключим още тази вечер, да ни дадете време за заседание на Законодателната комисия. (Шум в залата) Обратното би било грубо нарушение на елементарните правила на парламентарната демокрация и би било лишаване на членовете на Законодателната комисия от правото и задължението им да изпълнят своите задължения в нея.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Школагерски, заповядайте! 1018.3
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (ПССД): Уважаеми колеги, по отношение на направените предложения - бих могъл да ги систематизирам така: най-напред за предложението (подреждам ги по моя систематика) на господин Желев - за индикацията. Струва ми се, че ние нямаме основание да въвеждаме различен критерий към едни и същи граждани. Това са българските граждани и да ги индикираме за това, че са дошли от чужбина да гостуват... (Възгласи: "Браво!" и ръкопляскане от СДС и ДПС)
Второто предложение, което беше направено, беше по повод допълнение в ал. 1 - след "дипломатически представителства на Република България" да се кажат и "консулски". На мен ми се струва, че това предложение щеше да има значение, ако бяхме писали "посолства", а не "дипломатически представителства", защото на мен ми се струва, че и консулствата са дипломатически представителства. (Ръкопляскане от СДС и ДПС)
Третото предложение, което беше направено, беше във връзка също с редакционни промени в ал. 2 - за гражданите. То има уточняващ характер, по мое дълбоко убеждение, неподобряващо съдържанието на текста, и не внасят нищо ново. Така че по този въпрос има и решение на ЦИК, вие знаете. Няма проблеми текстът да бъде приет във вида, в който става дума за ал. 2. Дали ще бъде точно "вписан в списъците на съответната избирателна секция" - то е ясно, че лицето се явява да гласува в една избирателна секция и там ще бъде вписано. Така че, струва ми се, и това предложение не дава нещо ново.
Най-много ме смущава предложението, което беше направено във връзка с позоваването на чл. 23, ал. 2 от Конституцията. Смущава ме най-напред белегът, който се въвежда - "лица от небългарски произход". Ние боравим с понятието "български гражданин". Член 23, ал. 2 от Конституцията е редактиран с оглед даването на права на базата на произхода. А ние в конкретния случай би трябвало да приемем един текст с ограничаване на права от лица, които са от български произход. (Ръкопляскане и възгласи: "Браво!" от СДС и ДПС)
Поради обстоятелствеността на това предложение аз смятам, че то има самостоятелна стойност и би трябвало по съответния процедурен ред да бъде вкарано в дневния ред на Народното събрание и внесено в Законодателната комисия, за да бъде разгледано с оглед за бъдещо изменение. 1018.4
Госпожо председател, това са моите бележки към поставените въпроси. Ако нещо пропускам?
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Не взехте отношение по предложението на госпожа Мариела Митева, че става дума за гласуване само на една алинея - да отпадне.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (ПССД): Алинея 1 представлява законопроекта, внесен от господин Георги Марков. Това е цялото предложение, което се прави. Алинея 2 е редакционна и тя е бившият текст на чл. 11. Това е вот, според мен, който би трябвало да се вземе по време на гласуване. Аз не бих имал отношение да го слагам предварително и да взема отношение към него - дали трябва или не да се гласува ал. 1. Защото ал. 1 представлява изцяло законопроекта. И с вота на гласуване вече ще се вземе отношение дали да се приеме, или да не се приеме.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви. Аз също бих казала някои аргументи, но тъй като няма на кого да оставя председателството, за съжаление ще се въздържа.
Госпожа Митева, имате възражения ли? 1018.5 МАРИЕЛА МИТЕВА (ПССД): Точно за процедурата става въпрос. Аз направих предложение текстът да отпадне и това предложение се гласува първо, след това текстът с измененията и допълненията, не се изразява отношението по време на гласуване на самия текст.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ (от място): Това значи да няма закон!
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Бучков, имате думата.
ЕМИЛ БУЧКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложеният проект е за изменение на чл. 11 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове, като изменението фактически се състои в допълването на една нова ал. 1. Старата ал. 1 става ал. 2. Предложението на госпожа Митева цели да остане същият текст, който е по закона, т.е. да няма никакво изменение или допълнение. По този въпрос ние гласувахме на първо четене и тогава можеше да се поставя въпросът, дали трябва да има изменение на чл. 11 чрез включване на нова алинея, или следваше да си остане текстът така, както е. Няма да дам характеристика или квалификация на това предложение. Вие сами ще си направите извода. И затова моля и предлагам да преминем към гласуване. (Ръкопляскания)
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря.
Отдавна бе направена процедурата да гласуваме. Изслушахме и господин Школагерски. Каква процедура, господин Виденов?
ЖАН ВИДЕНОВ (ПССД): Аз точно в тази връзка, уважаема госпожо председател, поисках думата, за да Ви помоля да изясните пред Народното събрание процедурата, по която дадохте думата на господин Бучков да ни разяснява тук становището си по едно внесено предложение, и то в момент, когато отдавна сме прекратили дебатите.
Искам да напомня още веднъж, госпожо председател, и това е смисълът на процедурното ми предложение, вижте по временните правила как това е уредено. Аз много добре помня, госпожо Русева, че никой няма право да филтрира направени от народните представители предложения. Отношението си към тях той може да изрази. Задължение на председателствуващия е да подложи всяко едно от тях на гласуване, започвайки от най-отдалеченото, като първо се подлага предложението за отхвърляне на гласуване. СправеВЙ/ВР 1019.1 те се с процедурните правила. Така че аз моля да не се възприемат от Вас, госпожо председател, това е смисълът на процедурното ми предложение, нито изказването на господин Школагерски, чието становище напълно уважавам и голяма част подкрепям, и още помалко изказването на господин Бучков като някакво основание за филтриране на предложенията, поставени на гласуване по реда, предвиден във временните правила.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Господин Виденов, Вие сте един от колегите, които много често взимате думата и нямате основанието да ме упреквате в нетолерантност, още помалко в непознаване на процедурата, защото Ви позолих да я нарушите.
Тогава вървим по процедурата. Пригответе се за гласуване, уважаеми народни представители, повече дума не давам. Процедурата отдавна е казана.
Моля, господин Школагерски, да предложите текста, който трябва да се гласува.
ДОКЛАДЧИК ЙОРДАН ШКОЛАГЕРСКИ: "Закон за изменение на Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове." Параграф единствен. Член 11 се изменя така:
"Чл. 11, ал. 1. Българските граждани, живеещи постоянно или пребиваващи в чужбина, се вписват в избирателни списъци, изготвени в дипломатическите представителства на Република България, ако заявят лично желанието си да участвуват в изборите. Гласуването се отбелязва в задграничните паспорти.
Ал. 2. Гражданите по предходната алинея, които се намират в страната към момента на изборния ден, се вписват в избирателните списъци в страната, ако заявят лично желанието си да участвуват в изборите. Гласуването се отбелязва в задграничните паспорти."
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Това е цялостният текст, включващ заглавието и текста. Тъй като той е постъпил първи по време и е предложение на Законодателната комисия, уважаеми колеги, предлагам да гласуваме така прочетения текст от заглавието, включително и двете алинеи на чл. 11, така, както се предлагат да бъдат изменени. Моля ви, да гласувате!
Времето за гласуване изтича. Гласуването приключва.
За - 116, против - 58, 16 народни представители се въздържат. (Бурни ръкопляскания от блока на СДС и ДПС. Депутатите 1019.2 от тези парламентарни групи стават на крака и бурно аплодират показания на електронното табло резултат)
(Текстът на закона - Приложение # 1, II)

Моля, заемете местата си. Има три заявки за обяснение на отрицателен вот.
Имате думата, но моля Ви - представете се за протокола.
СТОЯН ИВАНОВ (ПССД): Колеги, аз не възразявам против общия смисъл на закона, дори приветствувам това, което в момента гласувахме. Имам само няколко технически забележки към този закон.
Първо, в законопроекта става въпрос за постоянно и временно пребиваващи в чужбина. Какво значи това? Аз се допитах до колеги юристи и как се удостоверява това нещо - дали е постоянно или временно пребиваващ в чужбина.
Колеги, всеки от вас има поне по един задграничен паспорт. (Председателствуващата призовава депутатите да останат в залата) В деня на изборите, ако той е тук в страната, разполага с един задграничен или няколко задгранични и един личен паспорт, така че той с тези няколко паспорта и с един личен може да гласува няколко пъти. Моето предложение е конкретно - да може гласуването да става с личния паспорт, не със задграничния. Това е едното ми предложение към законопроекта.
ДЕПУТАТ ОТ ДПС: На тези, които взехте личните паспорти?!
СТОЯН ИВАНОВ: В проекта не става дума как ще се извършва контролът върху изборите, кой ще извършва този контрол и каква ще е процедурата за избирателна комисия, секция и т.н. Всички тези неща оттук не са ясни.
И, трето, смятам, че гражданите, аз говоря за тези, които ще дойдат в страната да гласуват, временно пребиваващи в чужбина и ще гласуват тук, смятам, че тяхното право трябва да бъде ограничено до правото за гласуване за народен представител без съветници, кметове и т.н. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря Ви. Господин Орсов, имате думата за обяснение на отрицателен вот.
ЗЛАТИМИР ОРСОВ (ПССД): Тъй като не можах да взема думата преди малко, искам сега чрез обяснението на вота да кажа следното. Въпреки че една част от моите колеги от парламентарната група на СДС излязоха. Аз съм все пак доволен, че в залата останаха 1019.3 тези, които най-силно протестираха против гласуването на първо място на предложението на госпожа Митева - чл. 11, ал. 1 да бъде подложен най-напред, предложението за отхвърлянето му на гласуване. Аргументът беше, че нямаме в процедурните правила текст, който да изисква на първо място да се гласува предложението за отхвърляне на даден текст. По този повод искам да ви прочета чл. 22, ал. 4 и първото изречение от същите тези процедурни правила, които гласят: "Предложение за отхвърляне се поставя на гласуване най-напред и след това всичко останало."
И второто мое възражение по същество за обяснението на вота - аз много добре разбирам бурните овации, с които беше посрещнато приемането на това предложение, и те имат своето логично обяснение. На миналите избори ДПС и турската държава похарчиха доста пари, за да вкарат чрез много автобуси български граждани, изселили се там, за да гласуват. Сега тези разходи просто им се спестяват за сметка на бюджета на българската държава. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Благодаря, господин Орсов, но Вашият коментар се отнася изобщо за предложението, а тук става дума за законопроект на второ четене. Така че нека, това ще се уточни, но не отправяйте така остро упреците, когато не са съвсем основателни.
Друго обяснение на отрицателен вот ще има ли?
Моля, колеги, има още няколко неща, които трябва да направим и да уточним преди приключване на заседанието. Единият въпрос е за дневния ред утре.
За утре първа точка е точката, която продължаваме от днес. Тя беше в дневния ред днес и се отложи за утре, а именно за ръководствата на комисиите на Народното събрание.
Точка втора става: "Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката" и точка трета - "Проект за Правилник за организацията и дейността на народното събрание".
Искам още да уведомя (господин Марков, ще Ви дам думата) народното представителство, че в Председателството постъпи протест от членове и симпатизанти на младежки организации, участвуващи в хепънинга пред Народното събрание със своите искания. Те разчитат на президента, парламента и правителството да се разрешат 1019.4 техните очаквания и разчитат на разум, мъдрост, законност в името на демокрацията и бъдещето на България. Този протест ще бъде предаден в Комисията за младежта, спорта и туризма и съответно техните законодателни предложения - в Законодателната комисия.
Господин Марков, какво предложение имате? Заповядайте. 1019.5 ГЕОРГИ МАРКОВ: Аз имам едно предложение, което е във връзка с дневния ред. Тъй като утре заседанието е ограничено по време, само в рамките на 3 часа, предлагам като точка първа от дневния ред да бъде законопроектът за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката. Днес бяха внесени едни разумни предложения от господин Янаки Стоилов в Законодателната комисия и законопроектът стана чувствително по-голям от това, което внесе госпожа Вержиния Велчева. Да можем евентуално да го приемем на първо четене, защото за вторник Законодателната комисия го е включила в своя дневен ред и да бъдат обсъдени бележките. В сряда да го приемем, тъй като там има редица неща, свързани с цвета на бюлетините и т.н., които, ако бъдат приети, ще дадат отражение сега за президентските избори. Точка втора да стане тази за състава и ръководствата на комисиите, които търпят отлагане.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: За да не губим време утре, предлагам да гласуваме направеното предложение сега - законопроектът да стане точка първа от дневния ред утре, а съставянето на ръководствата на комисиите да бъде точка втора. Господин Сугарев, имате право да възразите съгласно временните процедури на това предложение.
ЕДВИН СУГАРЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, ако си спомням добре, ние бяхме гласували, че тази вечер ще работим до 21,30 ч. Нищо не пречи да започнем разглеждането именно на този законопроект сега. Имаме още цели 40 минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Уважаеми колеги, моля да заемете местата си, тъй като ще гласуваме няколко пъти. Трябва да решим с гласуване направените предложения.
Първо подлагам на гласуване предложението на господин Сугарев да се продължи по точка трета (гласове на неодобрение)... Извинявайте, но защо се сърдите, когато има процедурно предложение? Не може Председателството еднолично да реши въпрос, който се отнася до целия парламент! Така че предлагаме най-разумното, което може да стане - с гласуване бързо да се решат няколкото процедурни предложения. Моля ви, не се сърдете, заемете местата си, това ще стане за броени минути.
НОРА АНАНИЕВА (от място): Нали гласувахме? ВГ/ВР 1020.1
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ СНЕЖАНА БОТУШАРОВА: Гласувахме единствено точка втора, но гласувахме като време 21,30 ч., така че предложението на господин Сугарев е основателно. Вашето желание или нежелание и мнение ще се изкаже с гласуване. Моля, заемете местата си. Гласуваме предложението на господин Сугарев до 21,30 ч., времето, което приехме, да се пристъпи към разглеждане на точка трета от днешния дневен ред, а именно - първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката.
Моля, 3 минути, за да влязат народните представители в залата. Моля, да започнете гласуването.
Със 74 гласа за, 87 против, 8 въздържали се предложението се отклонява.
Остана още едно гласуване. Моля, бъдете търпеливи, уважаеми колеги! Предложението е точка първа утре да бъде този законопроект, за когото стана дума. Точка втора да бъде съставянето на комисиите и съответно точка трета - правилникът. Моля, пригответе се за гласуване за тази размяна на точките по дневния ред за утре. Моля, гласувайте!
Със 116 гласа за, 31 против, 9 въздържали се се приема точка първа от дневния ред за утре да бъде първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката.
Пленарното заседание утре ще започне в 10 ч. Моля, Председателският съвет да бъде в 9,15 ч. в кабинета на господин Савов.
Закривам заседанието. (Звъни)
(Закрито в 21 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Стефан Савов)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Снежана Ботушарова)
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:(Кадир Кадир)
СЕКРЕТАРИ:(Христо Атанасов)
(Руслан Семерджиев)1020.2