Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2012-05-16

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова

Секретари: Пламен Нунев и Любомир Владимиров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Дами и господа народни представители, предлагам на вашето внимание Обща програма за работата на Народното събрание за времето от 16 до 18 и 23 май 2012 г.:
1. Прекратяване пълномощията на народен представител. Подадена е оставка от обявения за избран за народен представител от Централната избирателна комисия Николай Нанков.
2. Проекти за решения за промени в състава на постоянни делегации на Народното събрание. Вносители: Красимир Велчев и Димитър Главчев.
3. Второ четене на Законопроекта за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. Вносител е Министерският съвет.
4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето.
5. Проект за решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, както и на граждани, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 2002 – януари 2012 г. Вносители са Яне Янев и група народни представители.
6. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Вносител е Министерският съвет.
7. Избор на членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – точка първа за четвъртък, 17 май 2012 г.
8. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите – общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене три законопроекта с вносители: Иван Николаев Иванов, Екатерина Михайлова и Веселин Методиев, първи законопроект; втори – на Министерския съвет; трети – на народния представител Димитър Атанасов. Тази точка е продължение от предходната пленарна седмица.
9. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за автомобилните превози. Вносител е Министерският съвет.
10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносители са Министерският съвет – първи законопроект; втори – на Иван Вълков и група народни представители; трети – на Мартин Димитров и Кирчо Димитров.
11. Второ четене на Законопроекта за виното и спиртните напитки – продължение. Вносител е Министерският съвет.
12. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата. Вносители са Валентин Николов и група народни представители.
13. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Вносител е Министерският съвет.
14. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия. Вносител е Министерският съвет.
15. Отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2011 г. Вносител е Комисията за защита на личните данни.
16. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2011 г. – 31 декември 2011 г. Вносител е Съветът за електронни медии.
17. Парламентарен контрол – в обичайният му час, 11,00 часа, в петъчния ден.
Моля да гласуваме.
Гласували 123 народни представители: за 102, против 4, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Постъпили предложения по реда на чл. 43, ал. 3 от правилника.
Първото по време е от народния представител Яне Янев, който предлага в програмата за този период да бъде включен като точка Законопроект за изменение и допълнение на Закона за някои права на лицата, които са били президенти на Република България, внесен в Деловодството на Народното събрание с вх. № 254-01-55 от 24 април 2012 г.
Двумесечният срок по чл. 68, ал. 2 от нашия правилник обаче не е изтекъл. Тази точка е поискана преждевременно за включване в програмата ни, поради което не следва да бъде допускана до гласуване.
Следващото по време предложение е от народния представител Павел Шопов, който предлага в настоящата седмична програма като точка да бъде включен Проект за решение за избиране на членове на Комисията за защита от дискриминация, в това число председател и заместник-председател, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители.
Господин Шопов, слушаме Ви.
Павел Шопов (Атака): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, „Атака” има отдавна становище по отношение на тази комисия. Ние считаме, че тя е абсолютно излишна. Тя е една от 130-140-те комисии и други институции в България, които съпътстват министерствата и основната част от администрацията. Тази комисия е в тежест на българския данъкоплатец. Тя се използва само за репресия и нищо друго. Аргументът, че така ни искали от Брюксел, е неоснователен. Има десетки институции, които могат да вършат работата на тази комисия и те я вършат, за да бъдат защитавани българските граждани от дискриминация. Това е единият въпрос. Той е по-важният – тази комисия трябва да бъде премахната, просто не бива да я има в българската администрация.
Другият въпрос обаче е: повече от две години комисията е нелегитимна. Изтекъл е срокът и от квотата на президента, и от квотата на Народното събрание. За да се промени комисията от квотата на президента, първо, трябва да се промени квотата от Народното събрание.
„Атака” от една година е внесла свое проектопредложение за гласуване на нов състав на комисията, то е пред Вас. Досега се оглавява от Кемал Еюп в съгласие с договорките от времето на тройната коалиция и тогавашните управляващи. Тя е предоставена на ДПС като членски състав и всяка година струва по около 4 милиона на българските данъкоплатци.
Комисията продължава да съществува и да издава незаконосъобразни и противоконституционни решения. Те са абсолютно скандални и Вие нямате волята да направите елементарна промяна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов, благодаря Ви.
Павел Шопов: Затова Ви моля да включите в дневния ред нашето предложение, за да бъде гласуван поне нов състав на комисията, след като нямате воля тя да бъде ликвидирана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Шопов. Разбрахме предложението Ви.
Подлагам на гласуване предложението за включване в дневния ред Проект на решение за избиране членове на въпросната комисия.
Гласували 116 народни представители: за 18, против 18, въздържали се 80.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
За прегласуване – господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Това, разбира се, не е първият случай, в който правим предложение, което не се отнася до друго, а до спазване и реализиране на конституционно задължение на българския парламент.
В нормална държава, колеги, това не може да съществува. Две години една нелегитимна комисия продължава да работи, като нейните членове продължават да получават заплати, да се възползват от всички екстри – автомобили, помещения, секретарки, и да бълват, и да продуцират решения, които са най-малкото правно нищо! Другото, което може да се каже – те са абсолютно противоконституционни и противозаконни.
Това, разбира се, буди недоумение у масовия гражданин, но на нас тук – в пленарната зала, някои неща са ни ясни.
Не е въпросът до кадрова немощ на управляващите от ГЕРБ, че не могат да намерят кадри и да попълнят комисията в нейния състав. Въпросът е, че тук съществуват договорки. Договорките са между управляващите от ГЕРБ и ДПС.
Ние сме подозирали такива договорки и то ги има, разбира се, на различни скрити нива, в различни отношения и направления, но това е една от договорките, която ясно се вижда. Тази комисия е много важна за Ахмед Доган и за ДПС. Тя осъществява част от репресията, която ДПС осъществява по отношение на български граждани, като фабрикува и продължава да фабрикува решения, които всъщност са репресията и дискриминацията, а дискриминацията е спрямо българите. Такива решения има страшно много.
Въпреки че при разговорите в кулоарите много пъти сте заявявали и обещавали в най-скоро време въпросът да бъде решен, Вие не го правите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изтече времето, господин Шопов. Давам Ви знак, моля Ви.
Павел Шопов: Затова ние настояваме да вкарате този въпрос в дневния ред и да го изчерпим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на прегласуване предложението за включване на тази точка в дневния ред.
Павел Шопов: Решението трябва още тази седмица да мине и да гласувате нов състав на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласували 117 народни представители: за 18, против 36, въздържали се 63.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следващото предложение е за включване на точка в седмичната програма по реда на чл. 43, ал. 3 от правилника. То е на народния представител Венцислав Лаков, който предлага да бъде включен и гласуван Проект за решение за предсрочно изтегляне на българския военен контингент от мисията ИСАФ в Афганистан, внесен от група народни представители от Парламентарната група на Партия „Атака”.
Заповядайте, господин Лаков.
Венцислав Лаков (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Повод да поставим отново нашето искане за изтегляне от Афганистан, е предстоящата среща на върха в Ню Йорк, за която заминаха върховният главнокомандващ, външният и военният министър.
Повод е и това, че във Франция се състояха избори и новият френски президент категорично заяви своята позиция за незабавно изтегляне от Афганистан.
Нещата се променят, ситуацията в Афганистан се влошава. Станахме свидетели на самоубийства, на атака срещу български войници там и въпрос на късмет е, че не се е стигнало до най-страшното.
Затова Партия „Атака” призовава още веднъж да се преосмисли позицията на парламента и независимо от приетата стратегия за изтегляне от Афганистан, това да стане по-бързо. По този начин ще се освободи ресурс за развитие на Българската армия на българска територия.
Призоваваме Ви да гласувате това решение. По този начин ще покажем, че в България съществуват същите настроения, каквито са в цяла Европа. Мисията в Афганистан е провалена и ние нямаме място там. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване предложението на господин Лаков за включване на въпросния проект за решение като точка в дневния ред.
Гласували 116 народни представители: за 11, против 28, въздържали се 77.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Господин Лаков, заповядайте за прегласуване.
Венцислав Лаков (Атака): Уважаеми колеги, Вашият вот показва, че България не е франкофонска държава, а ние сме.
Искам да Ви кажа и икономически аргументи. В последните дни статистиката отчита нулев икономически растеж за България. В същото време мисията ни в Афганистан струва 55 милиона годишно. За десетте години наше участие сумата според мен наближава милиард. Тези пари биха могли да бъдат използвани съвсем целенасочено за превъоръжаване, за модернизация, за бойна подготовка на армията, вместо да изтичат в Афганистан.
Нещо повече, по думите на военния министър Аню Ангелов, предстои да плащаме всяка година по 500 хиляди, само за да се издържа афганистанската армия.
Нека да спрем с това разхищение на средства и тези пари да останат в България, а не да се изливат навън, без ясни резултати, без ясни цели. Помислете – все пак това са народни пари.
От Партия „Атака” още веднъж Ви призоваваме: преосмислете Вашето решение и гласувайте за изтегляне от Афганистан.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на прегласуване направеното предложение.
Гласували 107 народни представители: за 7, против 27, въздържали се 73.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 9 до 15 май 2012 г.:
- Законопроект за ратифициране на Протокола относно привилегиите и имунитетите на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа – вносител Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси, съпътстващи – Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по външна политика и отбрана;
- Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност – вносител Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика, съпътстващи – Комисията по здравеопазването, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по външна политика и отбрана;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници – вносител Кирил Гумнеров и група народни представители. Водеща е Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност – вносител Кирчо Димитров и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси, съпътстваща – Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безмитната търговия – вносител Камен Петков и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси, съпътстваща – Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове;
- Законопроект за временно въвеждане на ограничения за заемане на ръководни длъжности – вносител Лъчезар Тошев и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси, разпределен и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите;
- Проект за решение за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие – вносител Красимир Велчев и Димитър Главчев;
- Проект за решение за попълване състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония – вносител Красимир Велчев и Димитър Главчев;
- Законопроект за ратифициране Изменението на Споразумението за учредяване на Черноморска банка за търговия и развитие, прието с Решение № 131 на Съвета на управителите на банката от 19 юни 2011 г. – вносител Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. По него ще се произнесе и Комисията по външна политика и отбрана;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване – вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по здравеопазването, съпътстваща – Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, Комисията по правни въпроси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове;
- Законопроект за изменение на Закона за административните нарушения и наказания – вносители Светослав Тончев и Ивайло Тошев. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
Няколко съобщения:
- На 15 май 2012 г. е постъпил, и днес на 16 май 2012 г. е раздаден на народните представители, общ Проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приети на първо четене на 12 април 2012 г. Проектът е изготвен от Комисията по регионална политика и местно самоуправление на основание чл. 71, ал. 2 от правилника. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ четене.
В периода от 10 до 15 май 2012 г. в Народното събрание са постъпили пет материала от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно:
1. Информация за месец март 2012 г. по следните показатели – индекси на оборота в Раздел „Търговия на дребно”, без „Търговия с автомобили и мотоциклети”, индекси на промишленото производство и индекси на строителната продукция;
2. Информация за проведеното през месец април 2012 г. наблюдение на потребителите;
3. Информация за средната месечна работна заплата и списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за първото тримесечие на 2012 г.;
4. Информация за брутния вътрешен продукт за първото тримесечие на 2012 г. – експресни оценки;
5. Информация за индексите за потребителските цени за месец април 2012 г.
Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към точка първа от програмата:
ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
Уважаеми дами и господа народни представители! С Решение № 1833-НС от 10 май 2012 г. Централната избирателна комисия, на мястото на прекратилия предсрочно пълномощията си народен представител Михаил Николовски, обяви за избран за народен представител в 11. многомандатен изборен район – Ловеч, Николай Нанков с ЕГН ..., от листата на Политическа партия ГЕРБ.
Със заявление, вх. № 254-00-948 от 14 май 2012 г. господин Николай Нанков заявява, че на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подава оставка като народен представител и желае пълномощията му да бъдат предсрочно прекратени с решение на Народното събрание.
Предлагам на Вашето внимание служебен Проект на решение за прекратяване на пълномощията на народен представител:
„Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:

Прекратява пълномощията на Николай Нанков Нанков като народен представител от 11. многомандатен избирателен район – Ловеч.”
Моля, режим на гласуване.
Гласували 113 народни представители: за 102, против 7, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ПОСТОЯННИ ДЕЛЕГАЦИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Постъпили са проекти за решение от Красимир Велчев и Димитър Главчев за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие:

„РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Иван Йорданов Божилов от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ като член на Постоянната делегация на Интерпарламентарната асамблея по православие.
2. Избира Таня Димитрова Въжарова от Парламентарната група на партия ГЕРБ за член на Постоянната делегация на Интерпарламентарната асамблея по православие.”
Ясно е, че промяна се налага поради предсрочно прекратените пълномощия на господин Божилов. (Реплики.) Коректно колегите от залата ми подават реплики – не са му прекратени пълномощията.
Изказвания има ли? Няма.
Поставям на гласуване проекта за решение.
Гласували 116 народни представители: за 110, против 2, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.

„Проект

РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Постоянната делегация
на Народното събрание в Парламентарната асамблея
по франкофония

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Избира Антоний Венциславов Кръстев от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ за член на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония.”
Изказвания? Няма.
Моля да гласуваме.
Гласували 111 народни представители: за 106, против 1, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.

Следваща точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА СТАТИСТИКА НА ВЪТРЕШНООБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ.
Госпожо Стоянова, имате думата за доклад на проекта за второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моля за процедура – в залата да бъдат допуснати господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика”, и господин Красимир Сивев – началник отдел в същата дирекция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
Поканете гостите.
Слушаме Ви, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: „Доклад относно Законопроект за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, № 202-01-19, внесен от Министерския съвет на 30 март 2012 г., приет на първо гласуване на 4 май 2012 г.
Проект – второ гласуване.
„Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа наименованието на закона по вносител.
Гласували 96 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: „Глава първа – Общи положения.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 1 и предлага следната редакция:
„Чл. 1. (1) Този закон урежда:
1. осъществяването на статистическа дейност за вътрешнообщностна търговия със стоки между Република България и държавите – членки на Европейския съюз, в съответствие с регламентите на Европейския съюз в тази област:
а) Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3330/91 на Съвета, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 638/2004”;
б) Регламент (ЕО) № 222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004 за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки (ОВ, L 87/160 от 31 март 2009 г.);
в) Регламент (EО) № 1982/2004 на Комисията от 18 ноември 2004 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1901/2000 и (ЕИО) № 3590/92 на Комисията, наричан по-нататък „Регламент (EО) № 1982/2004”;
г) Регламент (ЕО) № 1915/2005 на Комисията от 24 ноември 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1982/2004 с оглед опростяване регистрацията на количеството и спецификациите на особените движения на стоки;
д) Регламент (ЕС) № 91/2010 на Комисията от 2 февруари 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1982/2004 за прилагане на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, по отношение на списъка със стоки, изключени от статистиката, изпращането на информация от данъчната администрация и оценката на качеството (ОВ, L 31/1 от 3 февруари 2010 г.);
e) Регламент (ЕС) № 96/2010 на Комисията от 4 февруари 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1982/2004 за прилагане на Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, по отношение на прага на опростяване, търговия по характеристики на стопанската дейност, специфичните стоки и движения и код на вида на сделката (ОВ, L 34/1 от 5 февруари 2010 г.);
2. функциите и правомощията на компетентните органи по осъществяване на статистическа дейност за вътрешнообщностна търговия със стоки;
3. системата „Интрастат”.
(2) Различните или специфичните правила, които се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начинът на тяхното отчитане и деклариране, както и за стоките, които са изключени от статистическата дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки, се определят с наредба на Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по предложената редакция на чл. 1?
Господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Всички спокойно, безропотно, безметежно слушахме така дългото и протяжно прочитане на текста от госпожа Стоянова. На никой не му идва на акъла и никой не реагира за това, което правим, защото то се е превърнало в навик в българския парламент, няма кой да възрази за неща, за законопроекти, с които си губим времето и които няма да увеличат вътрешнобългарския обмен на стоки и услуги, а имат за цел да отчетат и направят статистика.
През комунизма думата, която използвахме ние, които бяхме дисидентстващите и недоволните от онова общество и от онази власт, беше „стъкмистика”.
В момента от Брюксел са ни спуснали директиви – и то не една, как да направим „стъкмистика” на онова, което в България се ползва като стоки, като услуги във вътрешнобългарския обмен, който би участвал във вътрешноевропейския обмен на стоки и услуги.
Видяхте колко на брой директиви бяха прочетени, цяла революция направихме, каква промяна извършихме, закрихме и съсипахме цяла държава – не че плача за нея, имам предвид комунистическата държава, за да стигнем до още по-голяма бюрокрация. Тогава статистиката или социалистическата стъкмистика се ръководеше от много по-малко правила. Там имаше някакво пестеливо нормиране и се правеше една статистика. Ние в момента сме принудени и накарани от Брюксел – чухте колко на брой са директивите...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов, кажете нещо конкретно по чл. 1 в редакцията му, защото все пак сме на второ четене, а Вие правите изказване като за първо четене.
Павел Шопов: Аз говоря за всичко това, което беше изброено – десетките директиви на брюкселската бюрокрация,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По принцип законопроектите се обсъждат на първо гласуване.
Павел Шопов: ...с които ни задължават да се занимаваме с глупости. Вместо да се работи за увеличаване обема на брутния вътрешен продукт, на стоките и на услугите, ние се занимаваме с глупостта как да направим за тях статистика или „стъкмистика”, както казвахме през комунизма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Радославов.
Александър Радославов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Колега Шопов, трябваше да реагирате, когато влизахме в Европейския съюз. Ние хармонизирахме стотици закони и сега е много ясно, че трябва да приемем тези регламенти. Няма как, това са общи документи за всички страни от Европейския съюз и то, според мен, не влияе отрицателно на това, за което Вие говорите – да увеличаваме производството, стокообмена и така нататък. Мисля, че трябва да подкрепим този законопроект изцяло. Ние от Парламентарната група на Коалиция за България ще го подкрепим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Госпожо председател, уважаеми колеги! Аз съм доволен все пак, че залата малко се събуди и дано да сме се позамислили!
Колкото до репликата на господин Радославов, че трябвало да се реагира тогава, ние от „Атака” винаги сме предупреждавали за негативите от нашето участие в Европейския съюз. Тези неща трябва ясно да си ги казваме. Това беше въпросът и на първо четене, когато се обсъждаше философията на законопроекта.
Но виждаме негативите – да ни вкарват в едни рамки с въпросните директиви, които машинално трябва да изпълняваме и тук ние самите, в Народното събрание, сме се превърнали в едни машинки за гласуване.
Вашата забележка, господин Радославов, е много правилна – ще си търпим последиците, ще влизаме в схеми, ще занимаваме с глупости цялата държава, не само българския парламент, само защото бюрократите от Брюксел имат едни виждания и са ни спуснали едни директиви, които трябва да се изпълняват, защото тези директиви им създават работа и оправдават тяхното съществуване по върховете на бюрокрацията на Европейския съюз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Има ли други изказвания? Няма.
Поставям на гласуване чл. 1 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 91 народни представители: за 84, против 1, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: „Глава втора –
Компетентни органи. Правомощия и взаимодействие”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване ан блок наименованието на Глава втора и редакцията на чл. 2 по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По чл. 3 има предложение на народните представители Борис Грозданов, Лили Боянова и Димитър Главчев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„Чл. 3 (1) Националният статистически институт:
1. определя праговете за деклариране по системата „Интрастат” и видовете данни, подлежащи на деклариране по смисъла на чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004;
2. разработва и поддържа съвместно с Националната агенция за приходите правила за валидация на данните, събирани по системата „Интрастат”;
3. събира данни за специфични стоки и движения на стоки, които не се декларират по системата „Интрастат”, от други административни източници;
4. осъществява вторична валидация на всички събирани или получавани от другите компетентни органи данни;
5. изпраща обобщените и детайлните данни за статистика за вътрешнообщностната търговия със стоки на Генерална дирекция „Евростат” на Европейската комисия в съответствие с изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕО) № 638/2004, както и на чл. 25 от Регламент (ЕО) № 1982/2004;
6. съхранява всички данни за вътрешнообщностната търговия със стоки на задължените по този закон лица и поддържа регистър за тях;
7. изготвя анализи и доклади за качеството на данните за статистика за вътрешнообщностната търговия със стоки;
8. предоставя месечни данни за вътрешнообщностната търговия със стоки на Българската народна банка за целите на текущата сметка на платежния баланс.
(2) Националната агенция за приходите:
1. създава и поддържа система за събиране на данни „Интрастат” – изготвя методология, работни процедури и документи, както и софтуерно приложение, осигуряващо изготвянето на Интрастат декларациите;
2. извършва контрол на обхвата на задължените лица, а чрез валидация контролира качеството на данните, предоставяни по системата „Интрастат” в съответствие с изискванията на чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004;
3. предоставя на Националния статистически институт събираните по системата „Интрастат” данни;
4. предоставя обобщени данни на държавни институции и организации, когато това е предвидено в нормативен акт или въз основа на сключени с тях споразумения;
5. информира Интрастат операторите за задълженията им във връзка със системата „Интрастат” в съответствие с изискванията на чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 638/2004;
6. контролира изпълнението на задълженията на Интрастат операторите, установява административни нарушения и налага административни наказания по този закон;
7. използва наличните данни за вътрешнообщностна търговия със стоки, събирани или получавани по реда на Закона за данък върху добавената стойност и чрез европейската информационна система за обмяна на информация по ДДС (VIES), както и от други административни източници като допълнителни за определяне на задълженията на Интрастат операторите и контрола на достоверността на данните, предоставяни по системата „Интрастат” в съответствие с изискванията на чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004;
8. създава и поддържа регистър на задължените лица по системата „Интрастат”.
(3) Агенция „Митници” предоставя на Националния статистически институт данни за стоките от митническите декларации (ЕАД) в съответствие с изискванията на чл. 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 3 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 80 народни представители: за 74, против 1, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текстовете на вносителя за членове 4, 5, наименованието на Глава трета „Система „Интрастат”, членове 6, 7 и 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Анблок подлагам на гласуване членове 4 и 5, Глава трета „Система „Интрастат” и членове 6, 7 и 8 по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 71, против 1, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По чл. 9 има предложение от народните представители Борис Грозданов, Лили Боянова и Димитър Главчев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 9 и предлага следната редакция:
„Чл. 9. (1) Интрастат декларациите, уведомлението по чл. 10, както и други подлежащи на подаване документи или данни от Интрастат операторите се подават в Националната агенция за приходите по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.
(2) По изключение в случаите на техническа невъзможност от страна на Интрастат оператор или на Националната агенция за приходите, предвидени в наредбата по чл. 6, ал. 2, се допуска Интрастат декларации, уведомление, документи или данни да се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на технически носител, даващ възможност за надеждно възпроизвеждане на информацията и отговарящ на изискванията за формат на записа.
(3) Образците на Интрастат декларации и други подлежащи на подаване документи или данни се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него лице и се публикуват на интернет страницата на агенцията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване чл. 9 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 10, 11, 12, 13, наименованието на Глава четвърта „Конфиденциалност. Задължение за опазване на тайна” и чл. 14.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам анблок на гласуване докладваните членове по вносител, подкрепени от комисията, и наименованието на Глава четвърта по вносител, също подкрепено от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По чл. 15 има предложение от народните представители Борис Грозданов, Лили Боянова и Димитър Главчев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 15 и предлага следната редакция:
„Чл. 15. (1) Интрастат оператор може да поиска от председателя на Националния статистически институт разширяване на статистическата конфиденциалност по отношение на кода по Комбинираната номенклатура, установена с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, за определена стока и търговски поток в случаите, когато годишната стойност на съответната търговия на лицето с държави – членки на Европейския съюз, и с трети страни:
1. съставлява повече от 85 на сто от общата стойност на външната търговия на Република България за съответната година с тази стока и по този поток;
2. сумирана с тази на друг оператор или други двама оператори, при условие че този втори или тези двама други оператори също са поискали деклариране на конфиденциалност, стойността съставлява повече от 85 на сто от общата стойност на външната търговия на Република България за съответната година с тази стока и по този поток.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. информация за кода от Комбинираната номенклатура, установена с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, и потока, за който се иска разширяване на конфиденциалността;
2. обосновка на причините за искането.
(3) Председателят на Националния статистически институт се произнася в 30-дневен срок по искането с мотивирано решение, с което допуска разширяване на конфиденциалността за статистическите данни за външна търговия или отхвърля искането.
(4) Решението по ал. 3 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) След постановяване на решението за разширяване на конфиденциалността разпространението на данните се извършва съгласно Глава шеста от Закона за статистиката.
(6) Разширяването на конфиденциалността се отменя с решение на председателя на Националния статистически институт:
1. по искане на Интрастат оператора;
2. служебно, в случай че в две последователни календарни години не са изпълнени условията по ал. 1.
(7) Преди да отмени разширяването на конфиденциалността по реда на ал. 6, т. 2, председателят на Националния статистически институт уведомява Интрастат оператора, че може да направи възражение или да подаде нова молба в срок 15 дни от получаване на уведомлението.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 15 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 73 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16 и наименованието на Глава пета „Административнонаказателни разпоредби”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 74 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По § 17 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция:
„Чл. 17а. (1) Интрастат оператор, който не подаде Интрастат декларация, не я подаде в предвидените срокове или предостави неизчерпателни или неверни данни в Интрастат декларация, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.
(2) Който при поискване от Националната агенция за приходите не предостави в определения срок информацията по чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 1, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.
(3) При повторно извършване на нарушенията по ал. 1 и 2 наказанието се налага в двоен размер.
(4) При системно извършване на нарушенията по ал. 1 и 2 наказанието се налага в троен размер.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване чл. 17 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 77 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По чл. 18 и чл. 19 комисията подкрепя текста на вносителя за членове 18 и 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 78 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: „Допълнителни разпоредби” както и по параграфи 1 и 2, комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението и параграфи 1 и 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията в подкрепа наименованието на вносителя „Допълнителни разпоредби” и параграфи 1 и 2.
Гласували 80 народни представители: за 75, против 1, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: „Преходни и заключителни разпоредби”, както и параграфи от 3 до 11 включително – комисията подкрепя текста на вносителя по наименованието на подразделението и параграфи от 3 до 11 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме.
Гласували 75 народни представители: за 70, против 1, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависими