Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2012-06-13

Председателствали: заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова


Секретари: Митхат Метин и Любомир Владимиров

ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Налице е кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание Програмата за работа на Народното събрание за седмицата от 13 до 15 юни 2012 г.:
1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносители са Ивайло Тошев, Емил Радев и Даниела Миткова на 14 февруари 2012 г. Приет е на първо четене на 28 март 2012 г.
2. Законопроект за ратифициране Изменението на Взаимното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител е Министерският съвет на 4 май 2012 г.
3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Вносители са: Волен Сидеров и група народни представители на 4 април 2012 г. и Министерският съвет на 7 май 2012 г.
4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия. Вносител е Министерският съвет на 3 февруари 2012 г. Приет е на първо четене на 2 март 2012 г.
5. Доклад на Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда и проекти за решения по доклада. Вносител е председателят на Временната комисия на 24 април 2012 г.
6. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Вносител е Министерският съвет на 30 декември 2011 г.
7. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносител е Министерският съвет на 23 януари 2012 г. Приет е на първо четене на 8 март 2012 г.
8. Второ четене на Законопроекта за управление на отпадъците. Вносител е Министерският съвет на 11 юли 2011 г. Приет е на първо четене на 1 декември 2012 г. – точка първа за четвъртък, 14 юни 2012 г.
9. Парламентарен контрол.
Моля, режим на гласуване!
Гласували 134 народни представители: за 109, против 6, въздържали се 19.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Програмата е приета.
Има постъпили 7 искания на основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Първото от тях е внесено от госпожа Емилия Масларова, с което се иска за тази седмица в програмата на Народното събрание да бъде включен Законопроектът за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане под № 254-01-32 от 6 март 2012 г., внесен от госпожа Масларова и господин Стойнев.
Заповядайте, госпожо Масларова.
Емилия Масларова (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председателю.
Уважаеми колеги, предложението ми е синхронизирано с вашите действия – за създаване на възможно най-широки условия за намаляване на младежката безработица. Това предложение е насочено към работодателите, тоест да създадем такива условия за работодателите, че те да могат да наемат за стажуване не по-малко от 12 месеца и не повече от 24 месеца завършващи ученици или завършващи студенти, като през този период те ще дават стипендии на тези ученици и студенти. Размерът на средствата, които те ще дадат за стипендия, да бъде приспаднат от облагаемата сума на тази фирма, предприятие или на този работодател, като работодателят се задължава в същия срок, за който дава преференции и стипендия, обучава този студент или ученик, да го наеме на работа. Ако не изпълни тези ангажименти, разбира се, ще върне към хазната всичко онова, което дължи, което е било като бонус в резултат на тези промени, които предлагаме с моя колега Драгомир Стойнев в Закона за промени в корпоративното подоходно облагане.
Считам, че това е една мярка, която работодателите с удоволствие приемат, тъй като ние имаме становище на работодателските организации, както и принципното становище на Министерството на образованието, младежта и науката.
Колеги, трябва действително да направим нещо чрезвичайно, а не по традиционните мерки, които се използват досега и които са приети още 2005-2007 г., така че да създадем максимално добри условия за стимулиране както на бизнеса, така и на младежите в страната. Убедена съм, че с една такава мярка, от една страна, младите хора ще бъдат по-сигурни, че ще имат работно място; от друга страна, ще имат средства, осигурени за обучението; от трета страна, ще получат необходимата квалификация и това е един мултиплициращ ефект, който ще бъде в полза на икономиката и най-вече на икономическия и интелектуалния потенциал на нацията.
Искрено се надявам, че този път вие ще направите жест и ще подкрепите включването в дневния ред на това наше предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Емилия Масларова за включване в програмата за тази седмица на Законопроекта за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Гласували 118 народни представители: за 41, против 40, въздържали се 37.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следва предложение със същото основание от господин Георги Терзийски за включване в програмата на Проекторешение за възлагане на Сметната палата на одит на Общинско предприятие „Екоравновесие” под № 254-02-67, внесено на 11 април 2012 г.
Господин Терзийски, заповядайте да развиете предложението си.
Георги Терзийски (независим): Господин председател, дами и господа народни представители, упражнявам правото си по чл. 43, ал. 3.
Факти и хронология от юли 2009 г., когато ГЕРБ идва на власт:
- на 19 октомври 2009 г. кучета убиват 5-годишно момиче;
- на 22 октомври 2009 г. бездомни кучета нападат и жестоко нахапват дъщерята на Влади Въргала;
- 3 февруари 2010 г. – 20-годишен младеж, два метра висок, 100 кг, нападнат и нахапан от глутница бездомни кучета до басейна „Спартак”;
- 2 май 2010 г. – 13-годишно дете, бягайки от нападналата го глутница бездомни кучета, е прегазено от автобус след като пада от моста на бул. „Цар Борис ІІІ”;
- 16 юни 2010 г. – 37-годишна жена изпада в кома след като е разкъсана от куче в „Обеля”, настанена е в болница на апаратно дишане;
- 9 юли 2010 г. – 10-годишно дете е почти изядено от глутница бездомни кучета в столичния кв. „Малинова долина”;
- 14 април – треньорът на ЦСКА е нападнат в кв. „Младост” до блока си от бездомни кучета и е нахапан;
- 19 май – нападнат и пострадал абитуриент и така нататък, и така нататък;
- 29 март 2012 г. – 87-годишният проф. Ботьо Тачков е разкъсан от глутница бездомни кучета, отново в столичния кв. „Малинова долина”. Вследствие лявото му стъпало е било ампутирано. На 8 април 2012 г. Тачков почива от раните си.
От 1 септември 2006 г. директор на „Екоравновесие” е сегашният министър в правителството на ГЕРБ Мирослав Найденов. Неговото управление се свързва с неизгодна за общината сделка за имота, върху който в момента е приютът за кучета в Горни Богров. Негови са и обещанията, че до 2011 г. кучетата в столицата няма да бъдат повече от 1000.
На 2 май 2011 г. следващият директор на „Екоравновесие” Петър Петров е уволнен със съмнения за злоупотреби.
Март 2012 г. е уволнен и следващият директор на предприятието – д-р Илиян Кърджев.
И така март 2012 г. рекордни 300 лв. за куче. По данни на общинското предприятие ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето изтича.
Георги Терзийски: Приключвам с изречението, господин председател. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Рекордните 300 лв. за едно куче!
Предвидените бюджети са 1 млн. 200 – 1 млн. 300 хиляди.
На 11 април аз и група народни представители внасяме настоящото искане за включване в програмата на Народното събрание на Проект за решение на Народното събрание за одит на Сметната палата на Общинско предприятие „Екоравновесие” в София. До момента не е внесено в дневния ред на Народното събрание.
Ето защо упражнявам това право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението на господин Терзийски за включване в програмата на Проекторешение за възлагане на Сметната палата на одит на Общинско предприятие „Екоравновесие”.
Гласували 118 народни представители: за 35, против 70, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Заповядайте за прегласуване, господин Терзийски.
Георги Терзийски (независим): Господин председател, очаквах подобно решение. Ще продължа хронологията.
В края на юли 2009 г....
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Ще Ви отнема думата. Прегласуването е единственото, кое оспорвате? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Георги Терзийски: Искам прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Ами искайте прегласуването. Оспорвате гласуването, броя на резултата на гласувалите. Няма такава процедура!
Георги Терзийски: Разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря Ви.
Седнете си.
Подлагам на прегласуване предложението...
Георги Терзийски: Искам да обясня защо предлагам да бъде прегласувано, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Каква хронология тогава? Оспорете гласуването, резултата от гласуването. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Георги Терзийски: Оспорвам гласуването и затова искам да обясня защо е редно да бъде оспорено гласуването. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Прочетете правилника, господин Терзийски! (Шум и реплики.)
Моля без реплики от залата!
Георги Терзийски: Това е процедура по прегласуване, в която имам минути да поискам право на прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Прочетете си правилника какво може да се оспорва. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Георги Терзийски: Имам процедура по прегласуване, господин председател. Вие умишлено ми отнемате думата като народен представител по един толкова важен за страната и за хората въпрос!
Харчат се годишно по 1 млн. 200 хил. лв. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Сложете си картата или седнете.
Георги Терзийски: Харчат се 1 млн. 200 хил. лв. и Вие дори не допускате в Народното събрание да се разгледа като решение Проектът за одит на Сметната палата на общинското предприятие. Трима директори са минали през този период, двама от тях са уволнени със съмнения за злоупотреби, има преписка в прокуратурата и Народното събрание си затваря очите, и не допуска да бъде извършен одит.
Цитирах Ви преди малко, че има поне 10 жертви със смъртен край. Последният професор е изяден жив. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Вие смятате, че в двете минути, в които трябва да говоря от трибуната на Народното събрание, нямам право да поискам прегласуване и не мога да мотивирам защо трябва да бъде направено прегласуването, след като мнозинството от ГЕРБ, което носи пряко отговорността за управлението в момента, и това, което се случва в държавата, не допуска дори до дневния ред в Народното събрание подобна точка. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето Ви изтече.
Георги Терзийски: Защото в крайна сметка тези пари от...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето Ви изтече. Отнемам Ви думата. (Народни представители от ГЕРБ и Георги Терзийски продължават да говорят на изключени микрофони. Шум и реплики от ГЕРБ.)
Моля за тишина в залата!
Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Георги Терзийски за включването в програмата на Проекторешение за възлагане на Сметната палата на одит на Общинско предприятие „Екоравновесие”. (Реплики от народния представител Георги Терзийски, който е застанал в левия край на първата банка отляво.)
Намерете си място, господин Терзийски. Върнете се на мястото си и гласувайте. Там обикновено седи господин Станишев. Може да не Ви пуска пултът.
Прекратете гласуването!
Гласували 119 народни представители: за 39, против 75, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следва предложение от господин Ангел Найденов за изслушване на министъра на вътрешните работи господин Цветан Цветанов относно взривовете край пътен възел „Петолъчката” – състоянието на района; предприетите мерки и действията по обезопасяването на района; както и начинът, по който ще бъдат компенсирани пострадалите.
Заповядайте, господин Найденов.
Ангел Найденов (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Предложението, което сме направили от името на парламентарната група, е за изслушване на вътрешния министър по реда на чл. 99, който предвижда, освен обичайното изявление на министър в пленарната зала, да има възможност да бъдат задавани въпроси от страна на народните представители. Това, разбира се, предполага освен уточняващи въпроси и някаква форма на отношение към отговорите на министъра, който отново получава възможността да представи информация в пленарната зала.
Това, което искаме да чуем, уважаеми дами и господа, от този, който е натоварен с отговорността по закона да контролира дейността по утилизацията и унищожаването на боеприпасите, да ни представи информация за обстоятелствата, които са довели до взрива на боеприпасите на 5 юни; да ни даде информация за ситуацията след взривовете, и, разбира се, да ни каже какви са ангажиментите, съответно помощта и подкрепата от страна на държавата за хората от засегнатите от взрива населени места.
Повече от седмица слушаме представители на Министерството на отбраната. Те се опитват да обяснят ситуацията, да дадат някакъв отговор и да направят някакъв коментар. Слушаме обясненията и наблюдаваме защитната стратегия на собственика на фирмата, но не чуваме отговорите на тези, които по закона, приет през 2010 г., имат отговорността да контролират изцяло дейността по утилизацията и унищожаването на боеприпасите, включително и по съхраняването на взривоопасни вещества и съответно на боеприпаси.
След 1993 г., това е първият случай, в който имаме толкова много пострадали, включително загинали, в резултат на взривовете в складовете на фирмата край с. Лозенец.
Повече от седмица не виждаме представител на Министерството на вътрешните работи. Не знаем къде е министъра на вътрешните работи, но настояваме да чуем отговори, тъй като в случая това са отговори, които са дължими не просто на пленарната зала, а на всички, които изпитват опасения във връзка със своето здраве и живот в резултат на съхраняването на боеприпаси. Благодаря Ви, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
На Председателския съвет колегите, които присъстваха, бяха уведомени. Всъщност мисля, че и от пресата е ясно, че господин Цветанов не е в страната – на международна конференция е и ще се върне другата седмица. Доколкото знам от господин Вучков – заместник-министъра на вътрешните работи, другата седмица господин Цветанов ще се яви в Народното събрание и ще представи информацията, на която Вие държите.
Подлагам на гласуване направеното от господин Найденов предложение за изслушване на министър Цветанов през тази седмица.
Гласували 119 народни представители: за 41, против 26, въздържали се 52.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Заповядайте за прегласуване, господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Това, че министър Цветанов не е в страната, не е причина да отговорим с „не” на едно такова искане, защото гласуването е политически акт. Въпросът, че господин Цветанов не може да дойде тази седмица, е нещо чисто физическо – той не може да бъде тук, но ние трябва да изразим своята воля. Тя може да бъде „да” или „не” – за това министърът на вътрешните работи да дойде, или да не дойде.
Аз се учудвам защо мнозинството от ГЕРБ няма политическата воля да го покани. Защото, ако бяхме гласували всички с „да” (и Вие от мнозинството), Народното събрание щеше да поеме своята отговорност и да каже: „Да, министърът на вътрешните работи трябва да дойде и той ще дойде – можем да го кажем на българските граждани – след като се върне от чужбина”. Така че това е важното.
А е нужно да го покажем на българските граждани, защото след поредицата от инциденти, които следват един след друг – това е каскада от инциденти, за които в крайна сметка виновни са управляващите, особено в този случай, а този път нямаме каквото и да е тяхно присъствие тук.
Министърът на отбраната в контекста и в дебата по друга тема, по друг въпрос, каза за няколко минути няколко приказки, с които се опита да се оневини. Впрочем това на него му е стил и никой друг до този момент от държавните мъже – тези, които са в изпълнителната власт, пряко отговорни за случващото се, не е казал нито дума. Министър Цветанов в началото на инцидента се мерна за миг там и като видя колко е тежко положението, като разбра, че няма място за каквито и да е оправдания, или друго обяснение, просто напусна.
Нека да прегласуваме предложението, за да покаже Народното събрание, че има волята да се занимае със случая – да поемем нашата отговорност във връзка с това, което стана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Ангел Найденов за изслушване на министъра на вътрешните работи господин Цветан Цветанов по повод взривовете край пътен възел „Петолъчката”.
Гласували 127 народни представители: за 43, против 27, въздържали се 57.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следва предложение от народните представители Михаил Миков и Атанас Мерджанов за включване в програмата на Проекторешение за възлагане на Сметната палата на одит на „Център за градска мобилност” ЕООД – гр. София, под № 254-02-53, внесено на 5 април 2012 г.
Атанас Мерджанов (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители! Внесеното предложение за решение е свързано с дейността на общинското дружество „Паркинги и гаражи”, известно напоследък с фамозното име „Център за градска мобилност”.
Искам да припомня, че общинското дружество набира средства за дейността си от държавната субсидия, от продажба на превозни документи и също така от отдаване на места под наем. Дейността на това дружество е особено болезнено за гражданите на България и най-вече за столичани, за софиянци. Редно е Сметната палата да извърши своята проверка, още повече че напоследък сме свидетели на множество неправомерни действия на служителите на „Център за градска мобилност”.
Искам да припомня, доколкото разбрах днес на Председателския съвет също е обсъждан този въпрос, и да обърна внимание, че служителите на „Център за градска мобилност” са обърнали площадката между Народното събрание и храм-паметник „Александър Невски” в една своеобразна автогара, която съдържа множество опасности за превоз, за разтоварване и не гарантира сигурността на гражданите.
Искам да обърна внимание и на госпожа Менда Стоянова, която в продължение на два месеца и половина не подлага на гласуване в Комисията по бюджет и финанси въпросното решение.
Моето предложение е да бъде гласувано предложението за Решение за извършване на одит от Сметната палата на общинското дружество „Център за градска мобилност”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Михаил Миков и Атанас Мерджанов за включване в програмата за тази седмица на Проекторешение за възлагане на Сметната палата на одит на „Центъра за градска мобилност” – ЕООД, гр. София.
Гласували 126 народни представители: за 41, против 29, въздържали се 56.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Прегласуване.
Господин Мерджанов, заповядайте.
Атанас Мерджанов (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Колеги от мнозинството, не мога да си обясня Вашето упорство за неприемането на това предложение. Още повече че това дружество стана особено скандално известно с двете убийства на директорите на общинското дружество. Очевидно има нещо, което притеснява, нещо, което Ви кара да криете дейността на това дружество. Разбира се, че то се ръководи преди всичко от действащи активисти на ГЕРБ.
Затова мисля, че е редно да подкрепите предложението, гарантирайки своята обективност във вземането на подобно решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Прегласуваме предложението на господин Миков и на господин Мерджанов.
Гласували 131 народни представители: за 41, против 39, въздържали се 51.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следващото предложение е от народните представители Десислава Танева и Емил Димитров за включване в програмата за тази седмица Второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите под № 253-07-6 от 22 февруари 2012 г., като предложението е свързано с това тази точка да бъде точка първа от програмата за тази седмица.
Госпожо Танева, заповядайте.
Десислава Танева (ГЕРБ): Уважаеми колеги! Моля процедурното предложение да бъде подкрепено, предвид на това, че с този Закон за изменение и допълнение на Закона за горите сме започнали преди две седмици. Вчера беше включен в дневния ред на извънредното заседание, но предвид първа точка, която продължи целия ден, само започнахме текста. Ето затова, моля тази точка да бъде подкрепена и да бъде включена като точка първа в нашия дневен ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Подлагам на гласуване така направеното предложение. (Шум и реплики.)
Такова предложение няма – обратно, господин Атанасов, съжалявам. (Реплики.)
Няма такова. Прочетете правилника. Това е процедура по чл. 43, ал. 3 от правилника. Обратна – няма. (Шум и реплики от КБ.)
Гласуваме.
Гласували 123 народни представители: за 96, против 19, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Следва предложение от народния представител Любен Корнезов за включване в програмата на Второ четене на Закона за допълнение на Закона за защита на потребителите с вносители господин Димитър Дъбов и господин Любен Корнезов под № 254 01-8 от 25 януари 2012 г.
Заповядайте, господин Корнезов.
Любен Корнезов (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Законопроектът всъщност е от един параграф, има пет думи. Няма да ни отнеме повече от пет до десет минути. Той е абсолютно безспорен. На първо четене нито един народен представител в цялата зала не е гласувал „против” или „въздържал се”. Четиринадесетдневният срок по чл. 73, ал. 2 е изтекъл, така че според мен няма никакъв проблем да го включим в седмичната ни програма.
Господин председател, уважаеми народни представители, предлагам това да бъде т. 9 преди парламентарния контрол в петък. Законът е абсолютно безспорен. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 126 народни представители: за 43, против 13, въздържали се 70.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следва предложение от народния представител Драгомир Стойнев за включване в програмата на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 254-01-34, от 7 март 2012 г., с вносители народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев.
Заповядайте, господин Стойнев.
Драгомир Стойнев (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, с Емилия Масларова правим предложение по Кодекса за социално осигуряване с цел да се преодолее една огромна несправедливост към хората с висше и полувисше образование. Това е част от пакета антикризисни мерки, който предлагаме за справяне с младежката безработица.
Знаете, когато бе въведена реформата, се даде възможност на лицата, които са завършили висше и полувисше образование да могат да закупят времето, което са прекарали във висше учебно заведение и да се счита за осигурителен стаж. На практика това е признание, че увеличаването на стажа и възрастта става непосилно за голяма част от хората с висше и полувисше образование. Ако дотогава имаше срок до 2005, след това се увеличи до 2015 г., то с промените, които Вие въведохте и рязко вдигнахте стажа и възрастта де факто няма срок, в който тези млади хора да си купят стажа и възрастта. Това ясно показва, че те не могат да изпълнят критериите.
Ние предлагаме времето, за което се обучават тези хора да се счита за осигурителен стаж, като държавата ги осигурява на минимална работна заплата. Някой ще каже: „не, няма пари”, „това не е възможно, не е европейска практика”. Напротив, това е европейската практика. Нещо повече, европейците отиват много, много по-надалеч, като времето за обучение се зачита за осигурителен стаж без да са внасяни осигурителни вноски. Държавите са: Белгия, Чехия, Германия, Естония, Гърция, Кипър, Латвия, Люксембург, Унгария, Полша, Румъния, Словения, Словакия и Швеция. Тоест ние искаме, както и Вие искате, разбира се, тъй като сме европейска държава, европейско развитие и именно тези критерии да влязат и в българското законодателство. Работодателите са „за”. Те са „за” поради една-единствена причина – че по този начин ние стимулираме хората да се занимават с висше образование, да получават високо образователна степен, съответно това води и до по-висока производителност и по-високи доходи.
Подкрепете това предложение. Няма да отнеме много време, още повече, както Вие искате да ги сравнявате с европейската практика, това е европейската практика и е съвсем нормално и в българското законодателство да съществува такава възможност за младите хора. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 120 народни представители: за 32, против 25, въздържали се 63.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Стойнев.
Драгомир Стойнев (КБ): Уважаеми дами и господа народни представители, преди няколко дни Европейската комисия представи своите препоръки относно напредъка на България в Националната програма за реформи и Конвергентната програма. Становището на Европейската комисия е, че в България не се правят реформи. Именно в този момент, вместо Вие да вземете тези препоръки, да дойдете в пленарната зала и да кажете: „Вижте, имаме проблем, не можем да се справим. Дайте да се обединим заедно да предложим конкретни мерки, така че да се развива държавата”.
Когато ние предлагаме конкретни мерки за младежката безработица, която е една от основните препоръки на Европейската комисия, че България прекалено много изостава и младите хора напускат държавата, Вие се отказвате от такова предложение. Няма как да стане, няма как да имаме реформи, няма как да имаме чуваемост, няма как да имаме напредък, при положение че нещо, което е добро за хората, а също така може да извлечете политически дивидент от това нещо, Вие го отхвърляте.
Прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Прегласуваме предложението на господин Стойнев.
Гласували 122 народни представители: за 37, против 32, въздържали се 53.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 6 юни 2012 г. до 12 юни 2012 г.:
- Проект за решение за изменение на Решение на Народното събрание от 18 януари 2012 г. за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България. Вносители – Петър Курумбашев, Георги Божинов и Кирил Добрев. Разпределен е на Временна комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда.
- Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация относно организирането на ремонта и модернизацията на вертолети Ми-17 (Ми-8), Ми-35 (Ми-24) и техните модификации на територията на Република България. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Вносител е народният представител Гюнер Сербест. Разпределен е на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
- Законопроект за оттегляне на декларацията по чл. 7, § 2 от Европейската харта за местно самоуправление. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Подпомагащи – Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Вносител е народният представител Захари Георгиев. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси.
- Законопроект за утилизирането (обезвреждането) на боеприпасите. Вносители са народните представители Волен Сидеров, Павел Шопов, Венцислав Лаков, Станислав Станилов и Десислав Чуколов. Разпределен е на Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Вносители са Ивайло Тошев, Светослав Тончев, Красимир Ципов и Емил Радев. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
- Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители са Станислав Станилов, Любомир Владимиров и Павел Шопов. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
- Проект за решение за увеличаване и попълване състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Вносител е Мартин Димитров и група народни представители.
В периода 7-13 юни 2012 г. в Народното събрание са постъпили два материала от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно:
1. Предварителни данни за първото тримесечие на 2012 г. за брутен вътрешен продукт, производителност на труда, заети лица и отработено време.
2. Информация за месец април 2012 г. по следните показатели: индекси на оборота в Раздел „Търговия на дребно” без търговията с автомобили и мотоциклети, индекси на промишленото производство, индекси на строителната продукция.
Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Процедура – господин Мерджанов, заповядайте.
Атанас Мерджанов (КБ): Благодаря, господин председател.
Моята процедура е свързана отново с изслушването на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Няколко предложения за изслушване бяха направени от парламентарните групи, имаше две декларации на две парламентарни групи. Председателят на Народното събрание госпожа Цецка Цачева заяви, че той ще бъде изслушан. Самият министър Цветанов в късния следобед на вторник, 5 юни 2012 г., беше на мястото на взрива, след което беше подадена информация, че е заминал за участие в Съвета на министрите и Вие сега давате информация, че той ще отговори най-рано следващата седмица.
Кога ще се върне господин Цветан Цветанов? От медиите разбираме, че той е на остров Бали на конференция. Няма ли някакъв начин да осъществите връзка с него? И моля Ви, възможно ли е две седмици след случилото се трагично събитие на Петолъчката ние да чакаме отговор от ресорния министър? Моля Ви да отговорите кога ще се яви Цветан Цветанов в Народното събрание?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Утре!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Другата седмица. До края на седмицата е на участие на международен конгрес, връща се в края на седмицата.
Йордан Цонев (ДПС, от място): Заместник-министри няма ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Вие искате министър Цветанов и държите на министър Цветанов. След като държите на министър Цветанов, ще дойде министър Цветанов, не мога да викам заместници.

Продължаваме с точка първа от днешната програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ.
Има доклад на Комисията по земеделието и горите.
Преди това процедура – заповядайте, господин Атанасов.
Пенко Атанасов (КБ): Господин председател, уважаеми колеги! Готвим се да гледаме Закона за горите, който влезе за второ четене в Народното събрание, в един момент забуксува на § 5, дълго време го нямаше в Народното събрание – ту се появяваше в дневния ред на последните места, ту изчезваше и сега изведнъж по някаква процедура...
Миналата седмица ние го гледахме в Комисията по земеделието и горите, но в допълнителен доклад. Не знам има ли такава процедура в Народното събрание? Законът за горите се приравнява на Конституцията ли, че да го гледаме на трето четене? Въобще има нарушаване на всички правила и процедури в Народното събрание. Смятате ли, че това е уместно и този законопроект, който взриви българските граждани, който предизвика толкова недоволства, сега може да бъде гледан?
Единственият изход, господин председател, дами и господа управляващи, е: изтеглете този законопроект! Нека да си влезе по нормалната процедура, нека да го гледаме на първо, на второ четене и тогава този допълнителен доклад да се яви в пленарната зала.
Другият изход е допълнителният доклад да бъде оттеглен и да бъде гласувано това, което вече е минало по нормалната процедура в Народното събрание. Всичко останало ще бъде нарушение на правилника и на процедурите в Народното събрание. Мисля, че от това никой не печели.
Процедурата ми е вносителите да оттеглят законопроекта, нямаме иначе друг ход.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Такава процедура няма, но щом казвате...
Предвид това, което се случи вчера, четенето на законопроекта започна в пленарната зала, така че той вече е в пленарната зала, в момента сме на § 8. Същият беше докладван и в момента се откриват разискванията по този текст.
Другото, което искам да уточня и днес на Председателския съвет го уточнихме с колегите, е, че по повод на същия текст в предходното заседание са се изказали колегите Юнал Тасим, Павел Шопов, Пенко Атанасов, Милена Христова, Румен Петков, Емил Димитров, д-р Михайлов и господин Михалевски. Взехме решение, тъй като текстът, който се представя с допълнителния доклад, е нов, всъщност започват разискванията и тези колеги ще имат правото да се изкажат по този текст, който вчера беше представен в пленарната зала.
Пенко Атанасов (КБ, от място): Това е трето четене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Атанасов, четете правилника, на Вас в залата ли да го обяснявам?
Откривам разискванията по представения параграф.
Господин Шопов, заповядайте за изказване.
Павел Шопов (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Явно аз първи ще хвърля камък, бих казал в блатото на управляващите, които също са несъгласни като нас с този текст, защото грабежът е явен. Касае се за 60-70 млн. лв., които по този начин, както е предвидено в предложения текст, ще бъдат спестени от собствениците, желаещи да направят ски-лифтове и съоръжения. Ето това е голямата истина!
Тук на природозащитниците ще кажа, че техните усилия са напразни, срещу тях има много мощно лоби. Това лоби е извънпарламентарно и вътрешнопарламентарно – лоби, което в крайна сметка ще направи така, че планините ще бъдат опустошени, ще минат въжените линии, ще бъдат направени просеките в столетни гори и българската природа ще бъде съсипана. Това е така, защото такава е системата – не може да им се устои, само че тяхната цел не е само това. Тяхната цел е и да спестят тези пари, за което те са се погрижили. Тук сред управляващите от ГЕРБ сделката е сключена – между тези, които са трезвомислещи, тези, които имат съвест и съзнание и знаят за какво става дума, и тези, за които е страшно важно този законопроект да мине и представляват едно лоби тук.
Аз честно да Ви кажа дълго време си мислех, че премиерът ще направи онова, което направи по един друг законопроект. Спомняте си преди около година, когато в тази зала същата тази, може би най-лобистката, комисия в Народното събрание, прокара на първо четене един законопроект относно земеделските земи. Даваше се правото на арендаторите приоритетно да изкупуват земята от собствениците. Този текст, това решение на мнозинството беше толкова негативно, че премиерът почти с ритници в почивката нахлу в Народното събрание – не го казвам като използвам думата „нахлувам” в лошия смисъл, спря този законопроект. Той някъде си отлежава, но няма да мине, защото премиерът много добре разбра колко негативен и в негова вреда и за неговия имидж е този законопроект. Аз мислех, че ще направи същото и с този законопроект, но той явно също така е в цялата схема, той също явно желае да мине този законопроект, защото и той си има интереси. Тук неслучайно беше споменавано името и на госпожа Бориславова, която е в цялото това лоби и е от заинтересованите законопроектът да мине, тъй като тя има интереси в Пампорово. Това е ясно и безспорно.
Явно премиерът не даде този добър знак – законопроектът да не мине и да бъде спрян, и поради една друга причина. Тя е вътрешнопартийна, тя е баланс в групата. Има депутати, които не бяха съгласни със закона за незаконното богатство, който мина. Това е сделка явно. Тези депутати се нуждаят и са заинтересовани от това да мине този законопроект. Тази сделка е явна, тя е безспорна. Мнозинството, виждаме, е твърдо решено законопроектът да мине.
Напразни са усилията и на опозицията, поне на този етап. Да се надяваме, че едно бъдещо управление и едно бъдещо мнозинство в Народното събрание ще спре този откровен грабеж, който е подготвен. Тук може би трябваше да се изкаже и министър Дянков, който е наясно, че в държавния бюджет няма да влязат тези 60-70 млн. лв., предвид тези решения.
Този закон е от най-лобистките в това Народно събрание. Той ще бъде даван като пример за лобистки закон, който облагодетелства няколко едри фирми, заинтересовани да се направят ски лифтовете, ски съоръженията и това да им струва колкото може по-малко пари. Обществото няма да получи нищо.
Във връзка с това ни остава голото обещание за развитието на бизнеса в съответните райони. Да, има такова нещо – той ще бъде развит, но за сметка на държавната хазна, за сметка на обществото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики?
Заповядайте, господин Тасим – първа реплика.
Юнал Тасим (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Шопов, на два пъти споменахте една цифра. Казахте, че загубите за държавата ще бъдат между 50 и 60 милиона. Според мен загубите ще бъдат между 280 и 450-460 милиона. Бихте ли казали по каква методика и как изчислявате тези загуби за обществото? Имам усещането, че участвам в сценарий, където се омаловажава ефектът от предложението – загубите на обществото. Не вярвам точно така да постъпите. Моля да обявите как изчислявате загубата на 50-60 милиона.
Знаете, че няма да има промяна на предназначението, а ще има право на строеж и според изпълнителната власт то ще струва 24 хил. лв. на декар. Още толкова трябва да струва и за промяната на предназначението. Моля, кажете как изчислихте, че загубите за държавата ще бъдат 50-60 милиона?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Втора реплика – Румен Стоилов.
Заповядайте, господин Стоилов.
Румен Стоилов (ГЕРБ): Господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Шопов, когато говорите за цифри, че в държавата няма да влязат определени 50-60 милиона, както Вие казахте, не знам как сте ги изчислили. Тук има хора икономисти. Ще видите, говоря само за Витоша, ако заработи този проект, какви преки данъци ще има.
Не чух тук кой се обади от колегите отляво. Не е много възпитано. Сметнете и ще видите. Хората и техните деца, които живеят в София, ще видят какво ще се получи във Витоша. Убеден съм, че София ще просперира от този курорт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Трета реплика има ли? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Много благодаря за тази реплика на господин Стоилов. Той открехна малко завесата. Откровено си направи признание, че него го интересува Витоша. Тук е цялата битка за Витоша, за Витоша-парк, за огромни ски-съоръжения. Господин Стоилов, явно Вашето лобиране и подкрепа за законопроекта са свързани пряко, дали сам Вие? – може би, това е Ваш въпрос (ако сте докрай откровен, сигурно ще кажете), или за някой, който има проекти на Витоша.
Колкото до репликата на господин Тасим. Господин Тасим, не ме подозирайте, че това е мой подход, най-малко ме подозирайте в това отношение. Ще Ви кажа: тези 60-70 милиона лева е най-скромната цифра според еколозите и природозащитниците. Да, те дават и по-големи цифри. Така казват те, това не е на базата на изчисления на експерти или произволни мои изчисления, а на базата на това, което се появи в пресата и по медиите.
Относно парите, които щели да дойдат в държавната хазна от развитието на проектите. Да, нека това да е така, но тези, които искат да осъществят проектите, трябва да си платят! Да си платят и другото – това, което се полага за получаване на правото и възможността да строят тези обекти.
Загубите, както и в други случаи сме правили аналогия със заменките – там са 6-7 млрд. лева, пак по произволни изчисления на природозащитници и независими експерти.
Господин Тасим, не можем точно да кажем в какъв размер ще бъдат осъществени съоръженията: дали ще бъдат осъществени, както се очаква – сто на сто, или ще бъдат осъществени част от тях. Въпросът обаче е принципът, а принципът е да не бъде подменяно, както се прави опит, заобикалянето на закона с даването на обектите на концесия или да бъде заобиколено плащането на таксите, които съпътстват промяната на статута на земята, и всичко в тази връзка, съобразно действащите закони, да бъде направено целево, с оглед на конкретни хора, фирми, обекти, както се прави в случая. В момента правим всъщност заобикаляне на закона и правим закон с оглед на определени субекти и фирми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Лично обяснение – господин Стоилов.
Румен Стоилов (ГЕРБ): Господин председател, позволявам си още веднъж да взема думата.
Господин Шопов, уверявам Ви, че нямам никакви лични интереси. Сигурно забравяте, че съм самбист, не съм скиор. Нямам връзка с фирми, които се занимават със ски.
Още веднъж заявявам от тази трибуна, че като човек и като народен представител от София аз лично ще направя всичко възможно най-накрая Витоша да заприлича на европейски курорт.
Убеден съм, че преки и косвени данъци от туризма и ски-пистите ще има, и то предостатъчно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Михайлов, заповядайте за изказване.
Михаил Михайлов (СК): Благодаря, господин председател.
Искам да обърна внимание на всички колеги от ГЕРБ, че още по време на заседанието на комисията беше зададен въпросът какво наложи това „трето четене”, казано образно. За първи път в историята на българския парламент се прави трето четене на текстове, които бяха влезли в залата, ние се изказахме, отново се върнаха в комисията и сега отново ги обсъждаме.
Беше зададен въпрос към представителите от Министерството на земеделието и храните: има ли писмо с изразено становище от Европейската комисия във връзка с предлаганите промени в закона? Отговорът беше: „Да, има такова становище, към текстовете има известно неодобрение и затова се предлагат тези промени”.
Не искам да се повтарям с това, което казах и предишния път. Нека да видим обаче какво стана с промените, които се предлагат?
Създаде се така наречената псевдоконцесионна рамка на закона.
Господин Стоилов, Вие казахте, че е хубаво да се взимат такси. Естествено, хубаво е да се вземат пари от преки и косвени данъци, но нека държавата вземе и това, което й се полага от смяната на предназначението на земята. Затова ние казваме, че държавата губи. Законодателят всъщност предлага текстове, от които държавата губи стотици милиони левове. Нека си кажем това право в очите, това е истината! Законодателят, в частност представителите на ГЕРБ в Комисията по земеделие предлагат тези текстове. Ще Ви прочета такъв нов текст: „14. обектите по ал. 1, 6, 7, 8 и 9 могат да бъдат изградени и чрез публично-частно партньорство”.
Забележете, в рамките на един месец се прие Законът за публично-частното партньорство, вкара се този текст, след това се промени и Законът за младежта и спорта, където в параграфи 28 и 29 се дава възможност за публично-частното партньорство.
Какво ще се каже? Ще се каже: „Ски-пистите на Витоша са от национално значение”. Естествено, че е така, защото наистина там ще се провеждат големи състезания. Ще се направи публично-частно партньорство и държавата нищо няма да получи. Това е, този текст за това се предлага.
Отново се заобикалят законите. Нека да се строят обекти. Аз също съм скиор. Дай, Боже, отново да караме ски на Витоша, защото тази година не можахме. Нека обаче не вкарваме такива текстове. Какво правим с тях? Казваме: „Инвестирай тук, но не плащай абсолютно нищо”. Няма такова нещо.
Дайте наистина да погледнем сериозно като хора, които трябва да защитават интересите на обществото, да видим защо чрез тези текстове, в които се казва: „предназначенията на ски пистите, които обслужват лифтовите съоръжения”, и там няма дописване. Тоест кои са принадлежащите територии към ски съоръженията? Кой ще определи кои са тези принадлежащи територии? Текстове в закона няма. Ако аз или някоя фирма е собственик на тези въжени лифтове, прилежащите й територии стават нейни. Тук има неща, които не са... Затова Европейският съюз не гледа с добро око.
Хората от министерството нека да вземат думата и да кажат има ли писмо от Европейския съюз, който казва, че този закон не е по реда си? Има такова писмо. Значи ние наистина трябва да погледнем с цялата отговорност. И затова е това трето четене в момента – отново да замажем и да кажем: „Ами, ние правим тук нещо”. Но наистина не е това. Преди една година криехме този закон, сега внасяме отново изменения.
Моля Ви, колеги, наистина чл. 54 трябва да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики?
Първа реплика – госпожо Танева, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Уважаеми колега Михайлов, използвам процедурата да направя на Вас реплика, като с нея искам да отговоря и на преждеговорившия, както и на следващия, ако има въпроси и становища относно процедурната допустимост на допълнителния доклад и на дебата, който провеждаме.
Нищо не ограничава в нашия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание да правим такъв допълнителен доклад по отношение на текстове, по които няма проведено гласуване. Нещо повече, трайна е практиката както на това Народно събрание, така и на предходното Четиридесето Народно събрание, по време на чийто мандат има внесени допълнителни доклади по неразгледани и най-вече негласувани текстове на общо 37 законопроекта, като по 19 от тях допълнителните доклади са приети от съответните водещи комисии в хода на разглеждането им на второ четене в пленарната зала, като два от тези закона са на Комисията по земеделието и горите. Единият от тези закони – Законът за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, внесен от тогавашния председател на комисията и народни представители от всички групи, допълнителният доклад е внесен в Народното събрание три месеца след започване на второ четене на закона в пленарната зала. Така че в това отношение мисля, че няма никакъв спор.
В този мандат законопроектите, по които има внесени допълнителни доклади, са 21. Просто за статистиката в сравнение с предходния мандат.
Всички текстове по правилника не ограничават да проведем това. Това по първата част на моята реплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето изтече.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Изтече ли? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Втора реплика – господин Стоилов, заповядайте.
Румен Стоилов (ГЕРБ): Господин председател, уважаеми колеги! Господин Михайлов, по част от изказването Ви трябва да знаете, че Законът за физическото възпитание е минал само на първо четене. Уверявам Ви, на второ четене на закона предложението по чл. 26, който визирате, ще бъде оттеглено. Така че много Ви моля, когато говорите, проверявайте нещата.
Следващото, което искам да Ви кажа – това срещане на параграфи в момента се получава, тъй като Законът за публично-частното партньорство мина. На второ четене чл. 26 ще бъде изтеглен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Трета реплика има ли?
Трета реплика – господин Велчев, заповядайте.
Красимир Велчев (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Михайлов, ще взема само един път думата и обещавам повече по този въпрос да не говоря. Ще Ви кажа само едно – като дете съм отраснал горе, на „Алеко”. Водиха ни от училище, карахме ски. От двадесет години всички, които са били в парламента през тези двадесет години, направиха така, че горе е пустош, абсолютна пустош. Имаше и хижи, и хотел „Щастливеца”. Всичко се разруши, разграби се от хора на управляващите. Не знам дали знаете кои взеха горе „Щастливеца”, кои използваха тези бази, какво направиха с тях, но те ги унищожиха.
Това, което искам да видя, е отново деца горе да карат ски. Това е желанието ни. А това, че Вие по най-популистки начин, от една страна, щели сме да унищожим природата... Няма столица в Европа, която да има тази даденост от самия град да се тръгва и да отиваш да караш ски. И ние това нещо да го съсипем по най-безотговорен начин и да искаме някой да дойде да инвестира милиони, да направи съоръженията, ама държавата да не носи никаква отговорност и обратно, както казвате Вие, като направи съоръженията да даде и сто милиона на столицата или на държавата. Такъв инвеститор как ще намерите? И после упреквате ГЕРБ, че нямал достатъчно инвестиции. Вие самите правите така, че да нямате инвестиции. Искате инвеститорът да даде пари, но държавата да няма никаква отговорност и да му се пречи по всякакви начини.
Аз мисля, че ако разсъждаваме и говорим като нормални хора, трябва да направим така, че нашите деца, хората да отидат, да могат да ползват тези съоръжения, да ползват природата и да й се радват. Защо в европейски държави, като Австрия, Швейцария, Германия на тези курорти никой не им пречи и си правят писти, имат си инвеститори? Защо не видите в техните курорти как инвеститорите правят съоръженията? Какво държавата поема като отговорност?
Господин Стоилов е прав – парите ще дойдат като данъци и най-важното е, че здравето на нашите деца ще бъде подпомогнато и осигурено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Дуплика?
Доктор Михайлов, заповядайте.
Михаил Михайлов (СК): Току-що разбрах, че Витоша е собственост на парламента. Това е нещо ново за мен, господин председател. Просто трябва да видите наистина...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Ще проверя.
Михаил Михайлов: След като депутатите...
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Кога съм казал това нещо?
Михаил Михайлов: Казахте, че двадесет години депутатите... Това са Вашите думи преди малко.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Законите.
Михаил Михайлов: Така казахте, че депутатите са виновни за това. Това казахте преди малко. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.) Това е абсолютно…
Ама, не ми подвиквайте. Не ми подвиквайте!
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Не лъжи!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Велчев, моля Ви за тишина в залата.
Михаил Михайлов: Ама, не ми говори на „ти” и не ми подвиквай!
Просто това са абсолютно несъстоятелни неща, които се говорят и Европейската комисия го казва с това становище, което даде, че този закон е срещу обществения интерес. Това е отговор. Това е закон, който не защитава интереса на обществото, не защитава защитените територии, а обслужва частни лобистки интереси. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Тасим, заповядайте за изказване.
Юнал Тасим (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, в тази тема има много политика, но искам да започна с това, което каза господин Стоилов – аз се подписвам на всички страници, в които казвате за спорта, за ползите евентуално от развитието на ски-спорта в България. Това е абсолютно вярно. Но много Ви моля, тази мелодрама да не я развивате на фона на това, че, искайки да развиваме такъв спорт, България губи пари, които се полагат на държавата, на всички. Това ясно трябва да се разграничи.
Оттам следва и тази подмяна на темата. Темата е какво правим с нашите гори, които са публичен ресурс. Днес темата не е дали да развиваме ски-спорта или не. Ако темата дали да развиваме спорта и отчасти ски-спорта, аз тук ще развивам тезата непрекъснато и няма да сляза от трибуната, защото много пъти съм казал, че аз съм спортен човек, спортувам, включително карам ски. И ще Ви дам много аргументи защо трябва да се развива този спорт.
Но ако ще развиваме спорта в България, ние сме спортна държава, малка държава, ако ще развиваме ски-спорта, защото имаме прекрасни планини, не се прави така. Просто се обявява като приоритет, а не само като приказка, като понятие, защото в България много важни понятия вече нямат никакъв смисъл. Приоритет значи цялото общество да е съгласно с тези Ваши намерения и в името на тези намерения трябва да има сериозни стъпки от страна на държавата, включително да предизвикаме големия интерес на инвеститорите от цял свят.
Ако България обявява, че ски-спортът е важен спорт, приоритетен относно младежта на България, тогава обявете го официално и поканете потенциални инвеститори от целия свят. А това ще рече, първо, че ще дадете възможност част от горите да бъдат продадени, тоест да има промяна на предназначението. Първият приход за държавата – задължителен приход, защото горите са на целия български народ. Второ, ще има право на строеж, което по държавните правила също са пари за бюджета. И трето, с което няма как да не се съглася като оценка, дадена от господин Стоилов, че от това държавата ще спечели като данъци и така нататък. От това и България ще има по-добър имидж, от това ще спечелят и децата, които ще имат съвсем друго здраве, отколкото настоящето, което се оценява от всички показатели в Европа, че не се развива добре. Но това са две различни теми.
Колеги, направете нещо простичко – обявете конкурс или първо обявете, че България има амбицията да бъде ски-дестинация в Европа. Второ, ако не стратегия, поне кажете, че България ще съдейства – има много форми за развитие на този спорт. И трето, вкарайте правила, които са в Европа. В Европа така разсъждават. Има ски – обществото е съгласно да има ски, защото си е получило от инвеститора това, което му се полага. Оттам нататък – последващите данъци, които пак са за обществото. Тогава вече е честно, прозрачно – все понятия, които Вие използвате. Но го направете.
Сега правим за конкретни личности – ние ги знаем поименно, вече знаем и ЕГН-тата им. Но тези лица през последните 20 години са все лица, за които променяме закони! Днес променяме цял един закон и даваме за прекрасен бизнес Витоша планина, и не само Витоша планина.
Нека уточним още нещо. В България не знаем какъв е потенциалът за ски-спорт. Аз съм склонен да вярвам на заинтересованите страни, които обявиха, че на България са нужни 12 хил. хектара – да им бъде променено предназначението. Хайде, те са спортни хора, може да не разбират от декари, но от километри разбират. Да кажем, че са 12 хил. декара. Да кажат хората от Изпълнителната агенция колко струва промяната на предназначението. Тогава ще излязат едни цифри, които малко ще се разминат с онези, които казва господин Шопов. За това иде реч. Никой не е против развитието на ски-спорта и моля Ви, не водете този спор по този начин.
Така че това е чисто лобистки закон, в ущърб на държавата, в интерес на един-двама човека. Това вече не е честно. Ето, за това става въпрос. Честно е и Ви прави чест да говорите за спорта, да го поощрявате, но не по този начин.
Това правим 20 години. И не ме карайте да се чувствам съпричастен като депутат от последните 10 години, съучастник в грабежа на държавата. Не е вярно. Няма как да ни вкарате в общия кюп, няма как и сега да мълчим по този въпрос, защото правим закон за отделни хора, говорейки високопарни думи за България, за прозрачност и така нататък.
Нищо прозрачно няма. Прозрачността се състои в това – само дето не сте писали имената на няколкото човека, които ще имат тази привилегия да ползват ресурс, който им гарантира абсолютен бизнес, и то гарантира бизнес доживотен. Знае се, че животът в България е 70 плюс/минус 10 години. Какво значи 20 или 30 години? В някакви спорове да влезем с колегите и от опозицията, да спорим за колко години да дадем тази концесия.
Това е концесия до живот! Давате на някои хора до живот да ползват ресурс, който е български, всенароден. Ето, за това иде реч. На това в цял свят му викат кражба. Брюксел как да Ви отговори? Ще Ви кажат, че... (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Председателят ми дава знак да мълча, но от Брюксел няма да мълчат по този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания?
Господин Димитров, заповядайте за изказване.
Мартин Димитров (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! От тази трибуна ние от Синята коалиция сме поставяли много тежки въпроси към тройната коалиция, когато приемаха подобни закони. От ГЕРБ казаха, че никога няма да приемат лобистки закони, никога няма да създават възможност за политически решения, никога няма да правят неща, които са извън правилата, а именно това правите в момента.
С този закон се дава възможност на определени инвеститори да получат права по абсолютно дискреционен принцип и модел. Харесвате го, близък е до ГЕРБ – давате му. Не го харесвате, не е близък до ГЕРБ – не му давате.
Нали точно това беше тройната коалиция, точно така беше по тяхно време?! Те си ги избираха, харесваха си ги и им даваха. На тези, дето не им харесваха, не им даваха. Това правите в момента.
Всички сме за развитие на ски-пистите, ски-туризма. Не съм скиор, но и аз съм за развитие на този отрасъл в България. Само че ако той не се развива по правилата, колеги, ще се случи следното нещо – скандал след скандал, после пак скандал и следващ скандал.
Няма ли процедура, няма ли ясни правила (а то става така – ще видите, че няма ясни правила), винаги ще стои въпросът: защо точно тези фирми избрахте? Ще се започне с Витоша, ще се продължи през Банско и така нататък.
После се чудите, хора от ГЕРБ, защо дошъл този доклад от Европейската комисия. Като приемате такива закони, ще идват такива доклади! Просто наистина не мога да Ви разбера при приемането на такива закони, с които давате възможност за политическа дискреция, а именно министърът, неговата администрация да решава всичко – да решава кой какво получава, кой е концесионерът, кой какво може да изсича, без ясни правила. Направо Ви се чудя на акъла.
Какво очаквате да се случи оттук нататък? Имате мнозинство в парламента – можете да гласувате каквото и да било. Не чувате това, което Ви казва опозицията; не чувате всички тези конкретни въпроси. И утре ще дойде скандалът. Много ми е интересно, като дойде поредният скандал, пак ли ще са виновни последните 20 години, пак ли ще е виновен хан Аспарух, пак ли ще е виновен някой друг? Кой ще е виновен този път, като дойде поредният скандал?
Имайте предвид, че правилата се правят и за да има добър образ България пред нашите европейски партньори. Затова имаме нужда от тези ясни и категорични правила. Няма ли ги, загубата ще бъде за цялото Народно събрание.
Най-накрая, колеги, с такива закони, в които лобисткият елемент е крещящ, не се чудете на имиджа на Народното събрание! Как ще имаме висока репутация?
Ето, сега ме срещнаха в коридора представители на Зелените, природозащитници. Те питат: „Какво прави този парламент? Тези хора се самозабравиха! Къде са правилата, къде са законите? България конституционна държава ли е, парламентарна република ли е вече?” Това ме питаха хората в коридора.
Имайте предвид, че това ще бъде въпросът навсякъде, където ходите – няма да Ви отмине този въпрос. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики?
Господин Терзийски – първа реплика.
Георги Терзийски (независим): Колега Димитров, аз не съм съгласен с Вас – скандалът няма да дойде, скандалът съществува! Учудвам се защо колегите от ГЕРБ приемат говоренето в момента на опозицията в тази зала като някаква агресия и атака срещу тях. Те би трябвало да усещат духа на това, което се случва в обществото, извън тази парламентарна зала, защото този член, тази поправка, която се предлага, мирише! Тя мирише не само на лобизъм!
Господин Димитров, скандалът съществува, защото в обществото има напрежение, има изключително отрицание на това, което се приема и на това, което се случва. Никой от нас – говорившите, които сме от опозицията, не сме за това да няма спорт, но ние сме за това да не се прокарват такива тежки лобистки текстове под формата на някакъв популизъм. Това обществото го говори, това хората, които протестират, го говорят!
Защо колегите от ГЕРБ, които дойдоха със заявката за открито и прозрачно управление, в момента не виждат ярко и точно настроението на обществото, а то е против приемането на подобен текст?!
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Това реплика ли е? Ха научи се какво е реплика – три години си в този парламент!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Втора реплика има ли?
Госпожо Танева, заповядайте за втора реплика.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Уважаеми господин председател! Господин Димитров, използвам правото си да направя реплика, предвид на това, че от преждеговорившите, не позовавайки се на конкретни текстове от предложения законопроект като редакция на комисията, включително и от допълнителния доклад, се употребява единствено определението, че тази процедура е за определени фирми и хора.
Много моля, в ал. 6 на параграфа, който дебатираме в момента, от допълнителния нов доклад, изрично е записано безалтернативно: Правото на строеж за изграждане на обекти по ал. 1, точки 6, 7, 8 и 9, а именно ски писти, станции за лифтове и влекове, стълбове за лифтове и влекове и временните постройки, се учредява след провеждане на търг, в който достъп (до този търг) има всеки инвеститор, който има интерес и съответно на това чия собственост е горската територия – става по реда на Закона за държавната собственост и за общинската собственост. Това – от новия Допълнителен доклад на Комисията по земеделието и горите.
Вярно е, имаше запитване от Европейската комисия до Изпълнителната агенция по горите. Господин Каменов, който е тук, може би малко му вземаме думата, но той го обяви пред комисията, когато гледахме този Допълнителен доклад. Има запитване по жалба на природозащитни организации в България. Това е една стандартна процедура. Такива запитвания е имало и по други законопроекти след съответните жалби, по повод наистина процедурите, пазарните процедури и достъпа на всички субекти до тези процедури, по законопроекта, внесен от вносителя още в края на миналата година. И от Изпълнителната агенция по горите отговориха. Това са фактите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики? Няма.
Дуплика – господин Димитров.
Мартин Димитров (СК): Уважаеми господин председател! Госпожо Танева, аз виждам, че има известно подобрение на закона. Той в първоначалния си вид беше такъв, че аз като го прочетох и като го видяхме в групата на Синята коалиция –по-скандален текст не би могло да има. Сега все пак се връщат някои процедури, но потенциалната опасност да бъдат избирани фирми по лично усмотрение остава в тези текстове.
И аз имам следния въпрос към Вас: има ли одобрително становище от страна на Европейската комисия, след като е имало запитване към Вас, на тази редакция, която сега предлагате?
Консултира ли се този много спорен текст с Европейската комисия? Имате ли тяхното изрично съгласие? Казали ли са: да, четем го и тези рискове, за които говори опозицията, ги няма, ние ги харесваме тези текстове, много хубаво се прилагат?
Колеги, искам да си позволя една прогноза и тя е следната – само след шест месеца, като станат първите скандали, групата на ГЕРБ и независимите народни представители ще си коригират тези текстове, тоест ще дойдат с изменения и ще кажат: да, не работят, не става!
Госпожо Танева, имало е въпрос от Европейската комисия, Вие сте им предоставили тази редакция и като сте им предоставили тази редакция, казала ли е Европейската комисия: много я харесваме вече, приемаме я, рискове няма, опозицията не е права, нищо не разбира, законът на ГЕРБ е прекрасен?! Такова уверение имате ли? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Други изказвания?
Господин Божинов.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! За малко повече яснота – с § 8 променяме чл. 54 от действащия закон.
Смисълът на чл. 54 е за правото на строеж без промяна на предназначение и са изредени няколко случая, в които безспорно общественият интерес е налице. Затова законодателят е предвидил за тези видове обекти да се предостави право на строеж без промяна на предназначението.
Какво представляваше така широко одумваната замяна? Когато някой инвеститор си е избрал мястото, в което иска да инвестира и то е горска територия, трябваше да притежава равна по територия и стойност гора, която да предложи за замяна. По обективни критерии се оценяваше стойността на това, което е твое, стойността на това, което е на държавата, разликата се покриваше в полза на този, който има по-скъп имот. След това се заплащаше промяна на предназначението, което е съизмеримо и с по-висока стойност от стойността на гората. Придобиваше се срещу заплащане право на строеж и след тези три обективни оценки, инвеститорът придобиваше право да строи.
Проглушихме света, че в България това е страшна държавна помощ, че това е голямо престъпление. Сега, когато почувствахме потребност от развитие на ски-спорта, започна държавата, властта, хората, които отговарят за привличането на инвеститори, да търсят прийом, с който инвеститорът да не извърви този път – собствена земя, плащане на право на строеж, преди това платена подмяна на предназначението.
Измислен беше един начин, който господин Димитров, а и всички го наричат скандален. (Реплики.) Говоря за господин Димитров от СДС.
Първият вариант беше, ще кажа, радикално променен. Едни хора от ГЕРБ имаха мъжество в комисията да кажат, че изпитват обществен натиск, че изпитват неудобство и вместо директното заявяване, че искам да правя лифтове и писти и автоматично получавам право на строеж, без да съм платил земята, без да съм платил правото на строеж и без да съм променил предназначението. Той го каза и аз го нарекох политическо мъжество, че под този натиск търсят промяната, която Ви е дадена тук, за разлика от тази, която е в основния текст.
Госпожа председателката по-притеснена каза, че това е процедурно нормално, няма мъжество, но просто са намерили друг вариант. Какъв е този вариант?
Този вариант наистина е малко по-добър, защото в допълнителната ал. 6 на § 8 се казва, че правото на строеж за изграждане на обектите по тези допълнителни точки 6, 7 и 8 в старата ал. 1, се учредява провеждане на търг. Търг – за какво? Този, който спечели търга за правото на строеж, ще покрие ли онова, което оня със заменките беше платил за собствената земя, за доплащането, ако има разлика, за промяна на предназначението и за правото на строеж? Ще го покрие ли? Никога!
Затова престанете да говорите, че онова, което е било средство за стимулиране на бизнеса тогава, онова, което беше атрактивно, е страшно престъпление, а това сега е един перфектен модус, за да привлечем инвеститори и да направим нужните ни ски-писти.
Нито това е най-доброто, нито е реципрочно на другото, което така отрицавате. Но може би, останали насаме със себе си, трябва да кажете: ние може би грешим, но ние търсим. Разбирам, че търсите. Разбирам, че тази – втората крачка, е по-добра, малко по-справедлива, но това е далеч по-неефективно за държавата от заменките. Аз го заявявам за пръв път тук открито, защото всички се смятат гузни за заменките и там нещо страшно е станало, Европа да ни разследва и затова какво ще ни прави след време.
Затова аз предлагам да помислим и ако има консенсус да го направим. Ако някой ще ни атакува, да кажем, че това е национална политика за развитие на ски-туризма, че сме такава и такава дестинация. Това трябва да стане със съгласие. Това не може да стане с просто мнозинство. (Председателят дава знак за изтичане на времето.)
И с изтичане на времето няма да стане! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Първа реплика – господин Димитров.
Емил Димитров (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Божинов, благодаря за оценката. Както казах и в комисията – имахме пропуск и виждате, че имахме доблестта да го поправим. Затова също поемаме критики – трети доклад, четвърто четене и така нататък. След като стигаме до прозрачна процедура – това е към преждеговорившите – не търсете под вола теле и не ни плашете с Европейската комисия. Повтарям за пореден път, че тук е българският парламент и тези закони се гласуват от български народни представители, а не от чиновници от Европейската комисия! И не си прехвърляйте топката с трима или пет човека – псевдоеколози, да ни обяснявате какво са Ви питали в коридорите. Защото на протестите, които споменавате, онзи ден ги броих – числом и словом шест човека. Повтарям: числом и словом шест човека! Ако шест човека са българското общество, значи нещо не е наред. Защото срещу тези шест човека стоят хиляди и десетки хиляди хора от тези райони, които искат поминък. И защо тези шест човека нямат куража да отидат при тези хора и да им кажат това, а шест човека седят на жълтите павета с 60 души охрана?! Нека отидат при тези хора и да им обяснят това нещо!
За мен всички тези писаници са начин да се спре българският ски-туризъм и на ски да се ходи в Австрия, Швейцария, Германия, Италия и така нататък. И това, господа, аз го наричам национално предателство! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Втора реплика – господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Господин Божинов, аз съм изумен от Вас – Вие, който пазите държавния интерес, пледирате за това, че сте такъв и поддържате винаги твърдата антинеолиберална позиция!
Георги Божинов (КБ, от място): Къде го видяхте това?!
Павел Шопов: Да хвалите заменките и да излизате с постановката: „Да, заменките са нещо добро, но видите ли, в сравнение с това, което днес приемаме, то било едва ли не и подобрено” – общо взето едни такива парламентарни фиг-флагове, от които мога да направя само извода, че едва ли не с още малкото поправки и добавки ние ще санираме и ще преодолеем сегашния грабеж! Това не е във Вашия стил, не е и в стила на онова, което сте застъпвали до този момент като становище!
Още по-голяма гавра с българския народ и още по-голямо престъпление са заменките, с които тройната коалиция – времето, през което Вие управлявате, от БСП – извърши престъпления за 6 7 млрд. лв. Ако спорим с господин Тасим дали сега са 60 70 милиона или 200-250 млн. лв., тогава престъплението беше за 6 7 млрд. лв. (реплика на народния представител Пенко Атанасов) – много по-голямо престъпление отколкото в момента!
Вие явно по някакъв начин стигате до някакви компромиси във Вашето съзнание и Вашата преценка относно това, което се прави днес като заобикаляне на закона, като лобистки текст и като голямо ограбване! Защото основният въпрос тук е за пари! Толкова и толкова десетки хиляди декара срещу толкова и толкова десетки хиляди лева, за всеки един от тях, за смяна на предназначението. Всичко друго са празни приказки от лукавия за замазване, за залъгване. Сравнението със заменките е абсолютно несъстоятелно. Така че престанете в тази връзка да хвърляте прах в очите на хората!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Трета реплика – господин Тасим.
Юнал Тасим (ДПС): Уважаеми господин председател, колеги! Уважаеми господин Божинов, Вие дадохте една оценка за последния доклад – малко по-висока от тази за предишния текст на закона. Нещо не разбрах – какво е степенувано с положителен знак?!
Ще Ви питам. Алинея 6 казва: „Правото на строеж за изграждане на обектите по ал. 1 се учредява след провеждане на търг...” по реда на еди-какво си. Търг! Обяснете как си представяте този търг?! Колко човека ще се явят на търга?! Търгът предполага, доколкото разбирам от това понятие, поне двама души, които да участват. Как ще има двама човека, когато примерно концесията върху тъй наречения „търг за право на строеж” е на един човек, а ще се появи друг, за да може да продължи тази концесия?! Как ще се случи това?! Не смятате ли, че на търга ще се появи точно същият човек?!
В предишния текст имаше запис, че цената ще бъде по заповед на министъра. Сега се говори за начална цена, от която ще тръгне търгът. Това не е ли едно и също?! В една прекрасна зима като тази, която беше изключителна за ски-спорта, един концесионер спря ски-влековете! Не беше ли по-правилно и елементарно, съгласно договор за концесия, който е сключен, тази концесия да се спре и да се обяви нова концесия?! Не смятате ли, че по този начин понятието „търг” ще има съдържание, смисъл и вероятно полза за обществото?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Дуплика – господин Божинов.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин председател! Благодаря и на тримата колеги, които ме репликираха, защото ми дадоха възможност да доизясня моята теза.
На втория и третия репликирали ме депутати – уважаеми господин Шопов, приведох заменките като пример за сравнение само в този аспект – че за да се реализира заменката, трябва да имаш равностойна гора, трябва да платиш промяна на предназначението и трябва да платиш право на строеж.
Уважаеми колега Тасим, попитах: онова, което ще очакваме да плати спечелилият търга за същото, което получава извършилият заменката, ще бъде ли съизмеримо с първото? Моят отговор е „не”.
Господин Шопов, само в този смисъл използвах заменките като пример за сравнение, използвах цялото отрицание, което се е акумулирало в обществото, за да покажа, че това подобрение не достига дори заменките.
Какво беше моето становище на първо четене в комисията? Аз казах: „Щом ще развиваме ски-спорта, щом от лифтовете, влековете и пистите ще очакваме други мултиплициращи икономически, социални и други ефекти за страната, за икономиката, аз предлагах това, което е изключителна собственост на държавата и природно национално богатство, да бъде апорт в мероприятието и държавата да има наред с този, който плати, контрол върху експлоатирането на това съоръжение и на приходите. Това мое радикално приложение е намерило в подобрението бледа сянка под т. 14 – тези обекти да се изграждат с публично-частно партньорство. Това е както предложението на кокошката към кравата – за правене на бифтеци. От нея яйцата, а от другия – месото. Моята теза е ясна и категорична.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Заповядайте за изказване, господин Атанасов.
Пенко Атанасов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз съм длъжен да кажа няколко неща. Това, което виждаме като практика в законодателството на ГЕРБ, е въплътено в този законопроект, който сега разглеждаме.
Откъде тръгна тази промяна на Закона за горите за това, което в момента разглеждаме? От това, че софиянци и всички, които искаме да се пързаляме на Витоша, тази зима не можахме да се пързаляме благодарение на натиска на тези господа, които владеят ситуацията, които са концесионери. Не е ли така? Това не беше ли натиск? Не беше ли променен законът под този натиск?! Факт!
Продължаваме нататък. Законопроектът влезе, не зная вече коя поправка правим, защото през 2011 г. го приемахме, през 2012...
След влизането му в комисията обществото се разбунтува и с право – екологични организации, хора, гражданско общество. И тъй като натискът от страна на гражданите наистина беше много сериозен, разглеждането на законопроекта замря – влезе в затихнала фаза, докато измътихме този текст.
Смятаме, че с влизането на този текст успокояваме гражданското общество и в същото време първата ни мисъл е как да удовлетворим този, който ще изгражда ски-писти и съоръжения на същата цена, само че сега замазвайки обстановката, замъглявайки, пускайки малко мъгла, за да се удовлетвори поне на първо време това, което ще се случи. Да, ама не! Подаръкът си е подарък и няма как да избягате от това – Вие ще го приемете. Неслучайно беше казано, че след 6 месеца отново ще има много силен граждански отзвук на това, което ще се случи.
Господин Велчев беше казал: „Вие сте против изграждането на съоръжения”. Нищо такова, господин Велчев! Напротив, бихме искали, само че не виждаме цялостна концепция – колко ски-писти, къде, в коя планина? Не виждаме точна схема на тези ски-писти, за които държавата има виждане. Направено е проучване, икономическа обосновка и държавата със съзнанието си, с план за развитие на този спорт го предлага на обществото и в Народното събрание и той се решава. Тогава по прозрачна процедура ще се решат въпросите, удовлетворяващи гражданското общество, и тези, които искат да инвестират. Вие въобще не искате да чуете, това което господин Божинов каза за апорта. Това въобще не Ви харесва, то обаче е практика.
Давам Ви за пример Австрия. Там колко километра ски-писти има? Колко имаме ние? А защо ние не ползваме опита или пак откриваме топлата вода, колелото?!
Господа управляващи, разбирате ли, тръгнали сте по такава пътека и управлявате само под натиск! Не влагате мисъл, не влагате нужното за управлението на държавата. Вие сте вредни за управлението на държавата! Време е да си ходите и колкото по-рано го разберете, толкова по-добре! (Частични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Първа реплика – заповядайте, господин Стоилов.
Румен Стоилов (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Атанасов, противоречите си с много неща и веднага ще Ви кажа. Гражданското общество, както Вие се изразихте, ще използвам думите на колегата Димитров, само че ще кажа, че тези 6 човека бяха с техни първи братовчеди и жени – бяха към 30 човека. Камерите на Народното събрание хващат абсолютно всичко. Може да ги прегледате – точно 30 човека.
Говорите за Австрия. Извадете, за да видите австрийския и швейцарския опит. Швейцария е една от страните с най-добра защитена екология и ще видите за какво става въпрос – колко километри са, по каква схема са направени.
Така че моля Ви, подбирайте си думите, особено когато говорите за управлението на партия, която не само по мое лично мнение, а и по мнението на много граждани на България, се справя добре. Говорим за точни и конкретни неща и не измествайте полюса на говорене от тази трибуна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Втора реплика? Няма.
Дуплика – заповядайте, господин Атанасов.
Пенко Атанасов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, и залпа на „Аврора”, ако трябва ще чуем!
Господин Стоилов, казахте, че 6 човека са били „против”. Вие направихте всичко възможно това да се случи. Упражнихте натиск и напомпахте такъв страх, че просто няма накъде! Въпреки всичко, просто Ви идва краят. Много съжалявам, но не зная кой е този, който толкова много Ви се радва на управлението? Аз поне не съм срещал и един, който да е доволен – нито обикновен човек, нито малък, нито среден, нито голям бизнес. (Реплики от ГЕРБ.)
Ще приемете закона и това ще бъде много добре за нас, опозицията, и за гражданското общество, защото от последствията цялото гражданско общество ще се изправи срещу Вас. Това е поредният лобистки закон, поредният подарък, който Вие правите на определена група, близко до ГЕРБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Други изказвания?
Заповядайте, господин Курумбашев.
Петър Курумбашев (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да започна изказването си с това, което пишеше на един от плакатите на шестимата, които Вие наричате, а именно, че „този закон вони”. Този закон вони! Мисля, че ме чувате, госпожо Масларова, и мисля, че ме чувате, господин Божинов! Между другото леко съм изненадан от изказванията на част от хората в залата и започвам да се чудя кой от коя страна е.
Този текст, първо, като процедура – Вие, които стоите зад мен, сте юристи, интересно ми е как се въведе процедура на трето четене на законопроект в залата. Трето четене има единствено и само в Конституцията. Реших да не разговаряме по процедурата, тъй като помислих, че сте се вразумили и въпреки че не е изрядно като процедура, все пак сте решили да направите поправки, така че този текст да не бъде откровена държавна подкрепа.
При заменките е кон за кокошка, но както се казва, там поне има кокошка – тук няма нищо, тук има чист подарък. Ето, вижте „...не се нуждае от промяна на предназначението за открити обекти и съоръжения за спортни, културни, както и религиозни нужди, както и необходимите преместваеми... съоръжения”. Нека да Ви предложа: по този текст някой може да реши да направи писта за кърлинг от София до Бургас с широчина два метра и дължина 400 км със съответните прилежащи съоръжения – паркинги, бензиностанции, леки ресторанти и други подходящи съоръжения към тази скромна писта. Може ли това да се направи по този текст на закона? Щяло да остане след 30 години в полза на държавата. Кой прави инвестиция, която мисли, че ще й върне парите след 30 години? Инвестицията се прави обикновено с хоризонт до 10 години.
Това, което ме впечатли също, е, че Вие решихте да въведете търга, тъй като това беше изключително скандално като основание. След като решихте да въведете търга тук, решихте да отворите вратичка, през която може да се заобикаля целият този закон и да кажем, че вече проблемът не е в Закона за горите.
Само че проблемът е на две други места. Чета Ви прочутата ал. 14, която беше цитирана: „Обектите по ал. 1, точки 6, 7, 8 и 9, включително и тази с откритите обекти за спортни, културни и други религиозни нужди могат да бъдат изградени чрез публично-частно партньорство при условия и по ред, определени със закон”. Тоест целият този закон може да бъде заобиколен чрез Закона за публично-частното партньорство, който много странно и случайно миналата седмица гледахме в залата. Някак си дори паралелно минаха тези два закона. Както се казва – като не искате да Ви излъжем по Закона за горите, ще Ви излъжем през Закона за публично-частното партньорство. Като Ви вони Законът за горите, него ще го направим малко по-благоприличен, пък номерът, който сме замислили, ще мине през друг закон. Ето, още веднъж е записано това нещо в последната точка за земеделските земи, защото, разбира се, не само че човек няма да променя предназначение в държавния горски фонд, но няма да променя предназначения и в земеделски земи. В ал. 5 пак е записано: „Обектите по ал. 3 могат да бъдат изградени чрез публично-частно партньорство при условия и по ред, определени със закон”.
Така че Вие затворихте една вратичка и отворихте друга по-голяма врата в друг закон. Това е, което се случи.
Този подарък, който правите, е това, което се случи по българското Черноморие, да се случи и в българските планини. Благоприличният подход, че искате да развивате ски туризма и че искате да се развива поминъка на определен кръг от хора и вие спекулирате с техните желания, спекулирате с кметовете на по-бедните общини, които са близки до планински райони, казвайки, че ще им помогнете, но всъщност вие не играете за интересите на хората, вие не играете за интересите на тези кметове. Вие играете за интересите на тези, които вече са в бизнеса и с които сте в отлични бизнес и партньорски отношения.
Затова още един път ви казвам: този закон вони!
Затова ви призовавам нито да се гласува за тази поправка в § 8, нито за това, което беше внесено, а да подкрепите това, което са внесли колегата Тасим и други колеги от Движението за права и свободи – просто § 8 да не се приема и да гласувате „против”. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Моля народните представители да влязат в залата.
Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Петър Курумбашев, което комисията не подкрепя.
Гласували 93 народни представители: за 23, против 57, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Меглена Плугчиева и Петър Курумбашев, което също не се подкрепя от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 22, против 60, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е подкрепено.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя.
Гласували 106 народни представители: за 27, против 71, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е подкрепено.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мартин Димитров, Любомир Иванов, Цветан Костов и Кирчо Димитров, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 109 народни представители: за 23, против 69, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е подкрепено.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Юнал Тасим, Гюнер Сербест и Петя Раева, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 106 народни представители: за 20, против 73, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е подкрепено.
Заповядайте за прегласуване, господин Курумбашев.
Петър Курумбашев (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, моето искане е за прегласуване, защото това е възловото прегласуване. Тук имате възможност да отхвърлите § 8. Разберете, че с този § 8, като цяло с този законопроект, но специално с този § 8, вие задминавате с няколко обиколки тройната коалиция.
Имате шанс, ако приемете предложението на колегите Тасим, Сербест и Раева, този текст да не мине.
Затова ви моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на прегласуване предложението на народните представители Юнал Тасим, Гюнер Сербест и Петя Раева, което комисията не подкрепя.
Гласували 107 народни представители: за 24, против 69, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Има предложение от народния представител Милена Христова, което не е подкрепено по т. 1 и е подкрепено от комисията по т. 2.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Милена Христова по т. 1, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 23, против 71, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 8, който става § 5, така както е по доклада.
Гласували 102 народни представители: за 85, против 15, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
Заповядайте за прегласуване, господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Имате последен шанс да си спестите голям резил. Ако бяхме нормална държава, утре вестниците с големи букви на първа страница, вместо с измислени теми и пикантни заглавия, трябваше да излязат с големи букви: „Грабеж!”. Поредният грабеж! Не че е първият, не че е вторият, а е поредният грабеж. Този път не е от тройната коалиция, не е от Сакскобургготски, не е от сините, а е от ГЕРБ.
Вашият министър-председател и нашият министър-председател, хайде така да кажем, всъщност Вашият партиен лидер трябваше много добре да разбере за какво става дума. Това ще му тежи като воденичен камък. Ние напомняме онова, което тройната коалиция направи със заменките, защото по тяхно време беше извършен този грабеж. Следващите и по-следващите управляващи и целият български народ по едно от нещата, по които ще преценява Вашето управление, и ще си спомня онова, което сте направили, е този грабеж. Може би е най-лобисткият от всички множество лобистки закони, приети до този момент.
До този момент „Атака” е единствената политическа сила, която не е участвала в подобен грабеж, и ние ще бъдем съвестта, без каквато и да е причина, да бием камбаната, да известяваме и да напомняме винаги, когато се прави грабеж спрямо българския народ.
Това е последният Ви шанс. Запомнете – поредната Ви грешка е, ако отново гласувате за § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Прегласуваме редакцията на комисията за § 8, който става § 5, както е по доклада.
Гласували 109 народни представители: за 78, против 31, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободи