Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2012-07-04

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова

Секретари: Митхат Метин и Любомир Владимиров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум.
Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Дами и господа народни представители, днес е първата сряда за месец юли и съгласно чл. 43, ал. 7 и правилата за ротация между парламентарните групи, извън най-голямата, програмата се формира по предложение на останалите парламентарни групи.
От Парламентарната група на Коалиция за България е постъпило предложение, което става автоматично точка първа от програмата ни, а именно първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители са Емилия Масларова и Драгомир Стойнев.
От парламентарните групи на Движението за права и свободи и на Синята коалиция няма постъпили предложения.
Постъпило е предложение от господин Чуколов от името на Парламентарната група на партия „Атака”, но то е за изслушване, по реда на чл. 43, ал. 7 във връзка с чл. 99, на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов във връзка с увеличението на цената на електроенергията.
Както коментирахме и на Председателския съвет, на това основание като точка в програмата се включват проектозакони и проекти за решения, а изслушването по реда на чл. 99 е част от контрола на Народното събрание към изпълнителната власт, поради което не може да се включи по този ред като точка в програмата.
Предлагам на вашето внимание останалите проекти за решения и проектозакони, които са в Проекта за програма:
2. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал, свързан с управлението на тройната коалиция и предоставените 1,5 млн. евро на австрийския лобист Петер Хохегер. Вносители са Димитър Главчев и група народни представители.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Вносител е Министерският съвет.
4. Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2011 г. Вносител е председателят на Българската академия на науките.
5. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност. Вносител е Министерският съвет.
6. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите.
7. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли – 31 декември 2011 г. Вносител е Съветът за електронни медии.
8. Законопроект за ратифициране на Протокола относно привилегиите и имунитетите на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа. Вносител е Министерският съвет.
9. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. Вносители са Анастас Анастасов и група народни представители.
10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Вносители са: Министерският съвет – първи законопроект, от 17 февруари 2012 г., и втори законопроект с вносители Ивайло Тошев, Светослав Тончев, Красимир Ципов и Емил Радев от 12 юни 2012 г.
11. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите. Вносител е Министерският съвет.
12. Парламентарен контрол, за петък, с начален час 11,00 ч.
Моля да гласуваме предложения Проект за програма.
Гласували 141 народни представители: за 121, против 5, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Постъпили са няколко предложения по реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника.
Първото по време е от народния представител Георги Терзийски, който предлага като точка в седмичната програма да бъде включен Проект за решение за възлагане на Сметната палата на одит на Общинско предприятия „Екоравновесие”.
Господин Терзийски, слушаме Ви.
Георги Терзийски (независим): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, повече от три месеца, откакто вкарахме нашето предложение за одит на Сметната палата, то не влиза и не се разглежда в пленарната зала. Повече от три месеца Гражданите за европейско развитие на България отказват да разгледат един въпрос, при положение, че загинаха вече двама души и десетки бяха ранени. Гражданите за европейско развитие в България, в лицето на управляващите от ГЕРБ, отказват да разгледат един сериозен проблем, за който обществото от няколко месеца говори, че служи като черна каса за партийните нужди на ГЕРБ. Милион и половина годишен бюджет от 2006 г. насам и абсолютно никаква ефективност.
Папката с документите, които искам да разгледаме, когато бъде включена тази точка в дневния ред, се увеличава с всяка седмица. Миналата седмица една жена – ядрен физик, е била жестоко нахапана по краката от бездомни кучета. Имах неудоволствието, защото звучеше като филм на ужасите, да чуя описанието и нейния разказ за това, какво е преживяла.
Структурата на Общинско предприятие „Екоравновесие” е интересна и дава характеристика за това как наистина са изхарчени парите. Независимо от това какви процедури ще се провеждат, ако няма воля да бъде решен проблемът с кучетата, те няма да бъдат ефективни. Проблемът идва от това, че не се осъществяват ефективно действията, които трябва да се провеждат, просто защото проблемът трябва да съществува, защото има ли проблем, има финансиране. Има ли финансиране, има средства, които могат да бъдат прибрани, да бъдат откраднати.
Има доклад, който доказва злоупотреби и нарушения в Общинско предприятие „Екоравновесие”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Терзийски, призовавате ни да подкрепим Вашето предложение и да включим тази точка в програмата.
Поставям на гласуване предложението на господин Терзийски.
Гласували 144 народни представители: за 53, против 56, въздържали се 35.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Терзийски.
Георги Терзийски (независим): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо председател, вземам процедурата по прегласуване.
Уважаеми колеги, призовавам Ви наистина да гласувате „за”, защото с начина, по който се държите в пленарната зала, ставате съучастници в това нещо. Ставате съучастници!
Обществото счита, че Вие държите този проблем съвсем умишлено. Сега просто не искате да разкриете каква е истината. Погледнете структурата: директор, заместник-директор, ръководител звено – трима души, двама ловци, главен счетоводител, касиер, домакин, технически секретар, завеждащ личен състав, PR и един ветеринарен лекар.
Давате ли си сметка за какво става въпрос? Хората се страхуват да се разхождат по улиците. Доколкото разбирам, имате някакво решение за извинение със закона. Това няма да доведе до ефективни мерки. Няма да доведе, защото има схема за източване на парите на „Екоравновесие”. Ако Вие не предприемете някакво действие в тон на това, което обещахте – за открито и прозрачно управление, не виждам кой в България би могъл да Ви повярва оттук нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуваме.
Гласували 140 народни представители: за 53, против 60, въздържали се 27.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следващото предложение е по реда на чл. 43, ал. 3 от правилника и е на господин Михаил Миков – заместник-председател на Парламентарната група на Коалиция за България, който предлага в седмичната програма като точка да бъде включено Проекторешение за възлагане на Сметната палата на одит на Центъра за градска мобилност – ЕООД, София.
Слушаме Ви, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми народни представители! За пореден път предлагам на Вашето внимание да възложим одит на Сметната палата на Центъра за градска мобилност – правоприемникът на „Паркинги и гаражи” – структурата на Столична община, около която тъне една голяма мистерия. Тя е свързана не само с трагичната съдба на нейните ръководители, които си отиват от този свят не по естествени причини, но и поради огромните средства, които минават през това дружество. Средствата очевидно се отклоняват не в полза на гражданите на София. Средства, които значително ще нараснат от есента, когато два пъти ще се увеличат таксите за Синя зона – абсолютно необосновано решение, чиято единствена цел е да увеличи финансовите потоци, които се отклоняват от Центъра за градска мобилност.
Не мога да разбера Народното събрание интересува ли се от този въпрос? Управляващото мнозинство интересува ли се, или просто иска да прикрие съдбата на парите от Синята зона? Те къде отиват, за какво се харчат?
Много хора знаят, че там има фирми, свързани със столичния транспорт и пряко свързани с управляващото мнозинство. Понаправихте някои промени там в ръководството на Столична община, но фактурите, преводите, уважаеми народни представители, остават. Този случай няма да бъде забравен – дали това Народно събрание, или следващото...
Предлагам Ви да подкрепите предложението, за да разберат гражданите на столицата, че и народните представители от ГЕРБ не правят компромиси, когато става въпрос за техни хора, независимо от кои етажи на софийската градска организация или централната организация са! Моля да подкрепите решението. Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуваме предложението на господин Миков за включване на това проекторешение в следващата ни програма.
Гласували 139 народни представители: за 54, против 55, въздържали се 30.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
На същото основание от правилника е постъпило предложение от народния представител Деница Гаджева, която предлага като точка в дневния ред на Народното събрание за тази седмица да бъде включен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните.
Заповядайте, господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги! За пореден път внасяме това предложение с ясното съзнание, че въпросът със скитащите кучета не само в София, а и в цялата страна може да бъде решен само с приемането на тези три текста от законопроекта, който сме предложили.
За Ваша информация – законопроектът е минал през съответните парламентарни комисии. Той е годен да влезе в пленарната зала със съответните заключения.
Присъствах на представянето на законопроекта от името на Политическа партия „Атака” и колегите от Парламентарната група на мнозинството, които участват в тези комисии, също вникнаха в предложението ни и го подкрепят.
Уверявам Ви, колеги, че това е панацея. Въпросът със скитащите кучета е един от големите проблеми в държавата, ако това може да бъде толкова голям проблем, се решава автоматически.
Не гледайте само имиджово на този проблем – от случай на случай, от поредния загинал, нахапан, изяден човек до следващия път, когато това ще се случи, а да действаме превантивно, да приемем законопроекта. Това може да стане още тази седмица. Ако го приемете на първо четене – считам, че няма какво толкова да се добави между двете четения, тъй като се създаде един консенсус в парламентарните комисии по темата и по въпроса, да минава на второ четене, с което въпросът с бездомните кучета се решава.
Пледирам пред Вас и моля да подкрепите нашия законопроект, който до две седмици може да бъде факт и този въпрос да започне да се решава много бързо. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Шопов.
Поставям на гласуване предложението за включване на законопроекта в седмичната ни програма.
Гласували 126 народни представители: за 41, против 44, въздържали се 41.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Съобщения за постъпили законопроекти и проекторешения в периода от 27 юни 2012 г. до 3 юли 2012 г.:
Законопроект за българите и българските общности извън Република България. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Разпределен е още на Комисията по правни въпроси, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по културата, гражданското общество и медиите и Комисията по външна политика и отбрана.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните. Вносител – Александър Ненков и група народни представители. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Разпределен е още на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Вносител – Цветан Костов и група народни представители. Водеща е Комисията по здравеопазването.
Законопроект за туризма. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Разпределен е още на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
Отчет за изпълнението на бюджета на Народното събрание за 2011 г. Вносител – Цецка Цачева. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и Подкомисията по отчетност на публичния сектор.
Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на тема: „Одит за съответствието при финансовото управление на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” за периода от 1 януари 2008 г. до 30 септември 2012 г. Вносител – Ваня Донева, Диана Йорданова и Борис Грозданов. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Техническия университет – гр. София за периода 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. Вносители – Ваня Донева, Диана Йорданова и Борис Грозданов. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за периода от 1 януари 2011 г. до 30 септември 2012 г. Вносители – Ваня Донева, Диана Йорданова и Борис Грозданов. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението на тема: „Реализиране на завършилите висше образование на пазара на труда” за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. Вносители – Ваня Донева, Диана Йорданова и Борис Грозданов. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по труда и социална политика.
Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал, свързан с управлението на Тройната коалиция и предоставените 1,5 млн. евро на австрийския лобист Петер Хохегер. Вносител – Димитър Главчев и група народни представители.
Отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по здравеопазването.
Отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по здравеопазването.
Законопроект за изменение на Закона за физическото възпитание и спорта. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Разпределен е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите. Вносител – Десислава Танева и група народни представители. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Съпътстващи са Комисията по правни въпроси, Комисията по регионална политика и местно самоуправление и Комисията по околната среда и водите.
Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г. и Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2011 г. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по труда и социалната политика.
В периода от 27 юни до 4 юли 2012 г. в Народното събрание са постъпили три материала от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно:
1. Бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през месец юни 2012 г.
2. Общ индекс на цени на производител в промишлеността и индекси на цени на производител на вътрешния пазар за май 2012 г.
3. Ключови показатели за развитието на икономиката в Република България.
Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Последното съобщение е, че поради големия обем на Отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. и на Отчета за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г., внесени в Народното събрание на 29 юни 2012 г., същите са на разположение от народните представители в парламентарните комисии, на които са разпределени, по парламентарни групи и в Библиотеката на Народното събрание.
Дами и господа народни представители, с Решение № 1908-НС от 2 юли 2012 г. на Централната избирателна комисия, във връзка с предсрочно прекратените пълномощия на народния представител Анна Георгиева Янева, избрана от 23. многомандатен избирателен район – София, издигната от Коалиция за България в Четиридесет и първото Народно събрание и на основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия реши:
„Обявява за избрана за народен представител в 23. многомандатен избирателен район – София, Ваня Чавдарова Добрева, с ЕГН (...) от листата на Коалиция за България.”
Моля, квесторите, поканете госпожа Добрева в пленарната зала, за да положи клетва.
Госпожо Добрева, заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен. (Всички народни представители стават.)
Ваня Добрева: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
До момента са постъпили две заявки за декларации от името на групи. Първата по време е от Парламентарната група на „Атака”, втората е от Коалиция за България.
Господин Сидеров, слушаме Ви.
Волен Сидеров (Атака): Изключително много Ви благодаря, госпожо председател, за Вашата хуманност и демократичност, че ме допуснахте до микрофоните на трибуната. Няма да забравя този жест до края на живота си!
Дами и господа народни представители, днес на Председателския съвет, искам да уведомя тези, които не са присъствали, че ние направихме предложение в дневния ред да влезе изслушване на министър-председателя по въпроса за поскъпването на цената на тока. Имаме право на това, както знаете по чл. 43, един изключително демократичен член, който все пак дава възможност на опозицията да вкара някои неща, които да стигнат до залата. Естествено там те ще бъдат отхвърлени от сплотеното мнозинство на ГЕРБ и присъдружни депутати, но все пак да стигнат до залата и да се чуят. Уви, за съжаление, госпожо председател, Вие отклонихте това наше искане – да бъде изслушан министър-председателят по въпроса за цената на тока, с формалния повод, че това не е законопроект или решение, а предложение за изслушване, което е част от контрола. Да, това наистина е част от контрола, ние смятаме, че министър-председателят е този, който трябва да застане тук, пред народното представителство, и да обясни защо вдига цената на тока. Да, не правя грешка, цената на тока я вдига той, не я вдига Ангел Семерджиев, който имаше трибуна да се изкаже по различни телевизии, но все пак Ангел Семерджиев е един висш държавен чиновник, той не носи политическа отговорност.
Цената на тока, дами и господа народни представители, не е технически, нито търговски или мениджърски въпрос, той е политически въпрос, национален въпрос. Именно затова ние искаме министър-председателят и лидер на управляващата партия, който носи основната отговорност за управлението и за всичко, което става в политиката и засяга съдбата на милиони българи, лично да дойде и да отговори: защо и какво налага покачването на цената на тока?
Така, както постъпвате, Вие смятате, че го прикривате, а всъщност според мен лично това е удар по неговото достойнство, защото аз смятам, че много по-достойно и по-разбираемо за хората би било, ако господин министър-председателят дойде, обясни причините – ние дали ще се съгласим е друг въпрос, дали ще му задаваме въпроси отделно е друг въпрос, но да застане тук и да го каже. Аз смятам, че той ще събере гражданска смелост все пак някой ден да дойде тук и да го обясни пред народното представителство. Така или иначе Вие го прикрихте, не дадохте възможност да дойде и да обясни, а оттук чрез народните представители до избирателите, какво налага резкия, драстичен скок на цената на тока, който засяга битието на милиони българи.
Аз знам, че за много депутати, министри на ГЕРБ, които са милионери, цената на тока не е голям проблем, няма да им се отрази, няма да им направи впечатление, но това не е така за милиони българи, които не са милионери и за които всяко левче отгоре им идва в повече, идва им като голяма тежест.
Цената на тока и без това беше вдигана неколкократно през последните години, въпреки наличието на такава комисия, която се нарича Комисия за регулиране, но всъщност тя не е за регулиране, а за подпомагане на олигархичните амбиции и апетити. Защото сега повишената цена на тока обслужва главно чуждите монополисти, Вие ги знаете – ЧЕЗ, ЕОН и EVN, аз десетки пъти от тази трибуна съм призовавал правителството да прекрати договорите с тези монополисти, защото те многократно нарушават същите тези договори, които са сключили. Те извършват злоупотреби и това беше установено от одитния доклад на ДКЕВР. Въпреки това правителството не желае да прекрати тези договори с ЧЕЗ, EVN и ЕОН, макар че самият Ваш лидер и министър-председател, уважаеми господа от ГЕРБ, през 2010 г. се закани да го направи и получи тогава нашите горещи акламации. Той се закани през април месец 2010 г. да постави под въпрос договорите с ЧЕЗ, EVN и ЕОН, да види защо те печелят изключително много на гърба на българския народ и защо нарушават всъщност спогодбите, които са сключили. Уви, за съжаление, от 2010 г., сега сме юли 2012 г., той забрави тези свои намерения – господин Борисов.
Понеже искахме и това да го питаме тук, в тази зала, но не позволявате това да стане, ние, дами и господа народни представители, ще отидем пред Министерския съвет от 10,00 ч., за да изразим нашия граждански и политически протест срещу повишаването на цената на тока, заедно с други патриотични формации, граждански формации, граждани, които негодуват срещу това поскъпване.
Обръщам се към всички депутати в залата, от всички парламентарни групи, най-вече към депутатите от Парламентарната група на ГЕРБ, заповядайте на гражданския протест от 10,00 ч. пред Министерския съвет. Между другото, някой от Вас може би ще се запознаят и със своя лидер по този начин, тъй като не са се виждали, но най-вече ще можете да изразите Вашата гражданска съвест чрез участие в този процес, защото съм убеден, че Вашите близки, роднини, познати сега, откакто се повиши цената на тока, непрекъснато Ви питат: „Защо правите такива неща? Защо скача цената на тока?”
Госпожо председател, заповядайте и Вие в 10,00 ч. пред Министерския съвет. Ще Ви дадем думата от импровизираната трибуна на гражданския протест, за да кажете какво мислите като гражданин, човек, като нормален човек в България дали това е редно – да скача така цената на тока при замразени доходи, при ниски доходи, при мизерни доходи. Аз мисля, че това няма да противоречи на Вашата обща политическа линия, тъй като Вие ще изразите там своето гражданско мнение. Естествено накрая пак ще Ви бъде наложено да гласувате каквото трябва, но поне ще Ви олекне за малко, поне за един-два часа ще Ви олекне, ще можете да кажете това, което мислите точно пред прозорците на Министерския съвет, където тече в момента заседание и може би се решава да се покачи още нещо, което засяга живота на българите, точно в този момент.
Каня Ви, дами и господа, заповядайте, да изразите своя граждански протест в 10,00 ч., има време, можем да отидем пеша, да ни видят хората и да кажем: „Не на поскъпване на тока”. Благодаря за вниманието. Очаквам Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми народни представители, на балкона на пленарната зала са народни представители от Групата за приятелство Азербайджан – България в Милли Меджлиса на Азербайджан. Делегацията, водена от председателя на групата Сиявуш Новрузов, е на посещение в България по покана на председателя на групата за приятелство с Азербайджан господин Ремзи Осман.
Нека приветстваме гостите с „Добре дошли!” в българския парламент. (Всички стават и с ръкопляскания приветстват гостите.)
Изявление от името на Парламентарната група на Коалиция за България – господин Румен Овчаров. (Реплика от председателя Цецка Цачева към народния представител Румен Овчаров.)
Румен Овчаров (КБ): Няма да Ви каня в Белене, госпожо председател, не се притеснявайте. Повод за нашето изявление е декларацията, която беше направена тук преди три дни от името на Парламентарната група на ГЕРБ.
В чест на четвъртата година от управлението си ГЕРБ вдигна цената на тока с 13% и в специална декларация безсрамно и арогантно хвърли вината за това върху предходните управления, като започнете от Иван Костов и свършите със Сергей Станишев. Три години спахте и се хвалехте колко сте компетентни и сега стоварихте отговорността за съня си на тройната коалиция, а новите цени – на съсипаните от кризата българи. Това е ярко свидетелство за Вашата управленска немощ и пълна политическа неадекватност.
След три години управление да нямаш куража и достойнството да поемеш отговорност за собствените си постижения, действия и последствия означава, че изобщо не е трябвало да вземаш властта и да лъжеш народа си, че го управляваш. Четвърта година калпавите сценаристи на ГЕРБ повтарят едно и също бездарно представление: „Винаги всички преди нас са виновни”, а Вие се опитвате да им оправите бакиите.
Този път, господин Велчев, и изпълнителите на сценката бяха изключително бездарни. Госпожата от Кърджали, която с успех прочисти митингите на ДПС от говоренето на турски, с успех се справи с проблемите в ОЦК-Кърджали и спаси работниците там, се зае и с българската енергетика, (ръкопляскания от КБ) и с такъв апломб от тази трибуна изреди имената на хора, които нямат никакво отношение към кашата, която Ви самите забъркахте, че успя да заблуди, разбира се, и Вашия министър-председател, който веднага яхна метлата – виновна е тройната коалиция!
Няма как, господин Велчев, да е виновна тройната коалиция за закон, който Вие три пъти променяте. Три пъти! Вие докарахте последствията, които сърбаме в момента всички ние!
Законът за възобновяемите енергийни източници, приет 2007 г., беше в изпълнение на комплект европейски директиви, под условното наименование „20/20/20” – пакет от директиви, приет от Европейския съвет и от Европейския парламент, който предвиждаше 20% намаление на въглеродните емисии, 20% възобновяема енергия, 20% увеличение на енергийната ефективност. Законът за възобновяемите източници от 2007 г. предвиждаше мерки за реализацията на тази политика и в България. За съжаление, тези стимули, които предоставихме, бяха недостатъчни и още през 2008 г. самата тройна коалиция промени този закон и увеличи сроковете – до 25 години за соларните, до 15 години за вятърните инсталации, само и само да стимулираме това производство.
Като резултат, господин Велчев, запомнете го – в края на 2009 г. има въведени 6,9 мегавата фотосоларни електроцентрали, 6,9 мегавата! Не 70, не 700, не 7000 – числа, които Вие днес размятате, а 7 мегавата! Кашата оттук нататък си я забъркахте само Вие. Бумът на фотоволтаичните централи започна през 2010 и 2011 г. и продължи през 2012 г. (Реплики от ГЕРБ.)
През 2010 г. спрямо 2009 техният ръст е над 250%, през 2011 спрямо 2010 г. – е с нови 650%. Това се дължи на рязкото намаляване и поевтиняване на елементната база за тези централи. Той беше проспан от Вас!
Всъщност не беше проспан, тъй като министър-председателят Ви беше един от тези, които много активно участваха в надуването на балона на фотоволтаиците. Той ходи да реже лентички в завода за фотосоларни инсталации на Вашия тогавашен фаворит Иво Прокопиев. Неговата спътница в живота е един от най-големите инвеститори във фотоволтаици и възобновяеми енергийни източници.
Тази Ваша причастност се вижда и във всички промени, които приехте. Нима забравихте, че още през 2009 г. отложихте смесването на горивата с биогорива в защита на интереса на нефтените монополисти? Нима забравихте, че Вие направихте същото и през 2011 г.! Нима забравихте, че чрез този закон дадохте супер лобистки преференции на кариерния лобист Емил Димитров за изграждащата се негова централа в Етрополе? А с внесените от Министерския съвет през 2011 г. промени на практика предизвикахте бума на тези 12 хиляди договора. Защото с внесения закон от Министерския съвет им гарантирахте високите цени за следващите 20 години и премахнахте възможността за корекция. Малко по-късно Ви дойде акълcът, та променихте и това. Заради това, а не заради 2007 г. не сработиха мерките Ви за ограничаване.
Не става хем да пробутвате фирмите си, хем да гоните големите инвеститори! Не сработиха нито проверките Ви по договорите, нито ограниченията, които трябваше да направят електроразпределителните предприятия и НЕК. Подписаните от Вас и след проверките договори се оказаха за над 4 хил. мегавата по предварителна информация, а окончателните – за над 1000 мегавата.
Попаднали в капана на собствената си безизходица, решихте да се скриете зад гърба на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейния председател Ангел Семерджиев. Но и тази сценка на мина. Не може да се обясни как буквално минути преди заседанието на ДКЕВР декларираното увеличение нямаше да бъде повече от 10%, а на заседанието то стана 13%. На основата на какви разчети, на базата на каква информация? Обяснението е много просто – увеличението на електроенергията е наредено на ДКЕВР в последния момент от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, тоест лично от премиера, защото Делян Добрев не решава нищо.
Отговорът на въпроса: защо обаче?, е малко по-сериозен и той се казва: НЕК – Национална електрическа компания. Благодарение на Вашето управление НЕК е в изключително тежко финансово състояние. Задълженията му са над 2 млрд. лв. Практически от началото на годината той е в неплатежоспособност. Директните му загуби от лобистката политика на правителството са за над 300 млн. лв.
Но голямата беля на НЕК се казва: АЕЦ „Белене”. Вместо да получи банково финансиране от милиарди евро за изграждането на атомната електроцентрала, НЕК трябва да обслужва вече взетия кредит от „БНП Париба” в размер на 250 млн. евро и да изплати всички задължения по АЕЦ „Белене”.
Няма да Ви спестя още една неприятна новина, която Вие със сигурност не знаете. През 2008 г. правителството на Сергей Станишев отпусна на НЕК 300 млн. лева от излишъка от републиканския бюджет, с които НЕК поръча оборудването с дълъг срок на изработване. В новите условия, когато няма предприятие „Белене” и проектът няма да се реализира по европейските правила, тези пари се водят за неправомерна държавна помощ и НЕК трябва да ги върне в републиканския бюджет. В противен случай парите в двоен размер трябва да се внесат от републиканския бюджет по бюджета на Европейската комисия. България ще бъде глобена в размер на 600 млн. лв., ако НЕК не върне тези пари.
По груби изчисления авантюрата „отказ от АЕЦ „Белене” ще струва на НЕК около 3 млрд. лв. Решението за този отказ беше взето лично от премиера, без консултации нито с НЕК, нито със специално наетата от правителството банка-консултант „HSBC”, нито с населението на България. Но тези загуби няма да се поемат от ГЕРБ или от премиера, а от НЕК и от гражданите на България.
Така стигаме и до увеличението от 13%. Някой от Вас може ли да ми каже как увеличение на една добавка от 0,7 стотинки за киловатчас доведе до увеличение на цената на цялата електроенергия в България от 2,4 стотинки за киловатчас? Може ли някой да направи тази проста аритметична сметка? Как се случи така и къде ще отидат допълнителните пари, които са над 600 милиона? Те ще отидат са спасяват НЕК и да плащат сметките Ви по Белене.
Вместо в края на 2012 г. НЕК да въведе в експлоатация първия реактор на Белене, а през 2014 – втория, и с приходите от енергия да си обслужва взетите кредити, сега НЕК трябва да плаща загубите по проекта, като ги вземе от всеки българин. В замяна лансирахте химерата за VІІ блок в АЕЦ „Козлодуй”, без ясна цена, без проект, без инвеститор, без осигурено финансиране.
Обявихте допълнително, че ще строите и два нови блока в ТЕЦ. Но казахте ли на тези, на които разказвате тези истории, че тези два нови блока трябва да изпълняват новите изисквания за нови мощности и трябва да чистят не само серния, но и азотния окис и че това струва много скъпо? Освен това ще трябва да купувате и въглеродни емисии! Казахте ли им колко ще струва цената на електроенергията от тези нови блокове?
Вместо да достроите и пуснете АЕЦ „Белене”, който ще работи без вредни емисии, Вие продължихте живота на централата на Ковачки и обещавате нови блокове в ТЕЦ-2. Вместо пуск на първи блок на АЕЦ „Белене” през тази година, Вие поднесохте на българите нова непосилна цена на тока от 1 юли 2012 г. Това можете, това правите!
Цената на тока не е природно бедствие или продукт на световната криза, тя е продукт на енергийната политика на ГЕРБ и лично на премиера Бойко Борисов.
Честита нова цена на тока, българи!
Не знам дали българите ще имат пари да отидат на море по новата магистрала! Но госпожа Караянчева ще отиде, а Бойко Борисов го прави всяка седмица.
Дано поне имате пари да си плащате новите сметки за тока и парното! Защото Бойко Борисов не пропусна да реже лентичките по магистралите на всеки нов километър, но пропусна да отреже лентичката на новата цена на тока, газа и парното от 1 юли тази година. А тази лентичка е свързана директно с джоба на всеки българин.
Дано Бог опази българите и България от енергийната Ви политика! Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от КБ, викове от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Лично обяснение – първо, господин Велчев, след това госпожа Караянчева.
Красимир Велчев (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Отново днес сме свидетели на такава наглост, на такава наглост!
РЕПЛИКА ОТ КБ: Стига бе!
Красимир Велчев: Ако миналата година всички ние не бяхме тук и провеждахме някакъв дебат, специално за ВЕИ-тата, може би нямаше да ми направи такова силно впечатление, но се надявам и медии, и българи да не са с толкова слаба памет, на каквато разчитат от БСП. Аз се учудих, че даже проявявате някаква набожност, споменавате Бог! Вие, безбожниците, дето забранявахте на хората да ходят на църква!? (Реплики от КБ.) Сега и Бог споменавате.
Тъй като сега не е време за дебати и няма да можем да направим дебата (реплики от народния представител Петър Димитров), искам да Ви кажа само, че...
Господин Димитров, поведението Ви изисква поне малко възпитание! Аз знам, че нямате никакво, но поне тук, в залата трябва да имате.
Искам да кажа, че точно тези, които се обаждат сега, тук, от тази трибуна, ни казваха да внимаваме, че ние прогонваме важни, стратегически инвеститори от България, когато ставаше дума за промяната на този закон миналата година.
Какво заварихме? Само да Ви кажа, колеги, защото явно паметта се губи на тези, които са в залата. Понеже сега се поставя въпросът за фотоволтаиците, специално за тях искам да кажа, че заварихме подписани договори за 1800 мегавата, които по тогавашна сметка, когато видяхме и трябваше да променим закона, се оказа, че България в рамките на тези 25 години, за които господин Овчаров казва, че ние сме съсипали пак нещо, държавата трябваше да плати 30 милиарда. Ние с риск да бъдем санкционирани от такива подписани предварителни и окончателни договори направихме така, че да свалим цената от 780 лв. на 480 лв. Въпреки това Вие сега имате наглостта да станете и да кажете, че ние сме причината за повишаването на цената на тока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето изтече, господин Велчев.
Красимир Велчев: Вашата наглост няма граници, господин Овчаров! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Госпожо Караянчева, заповядайте.
Румен Овчаров (КБ, от място): Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Няма цял ден да си играем на размяна на реплики!
Румен Овчаров (КБ, от място): Спомена името ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Защото го споменахте няколко пъти! (Реплики от КБ.) Как да не е вярно?
Румен Овчаров (КБ, от място): Не съм го споменавал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Първо дамата беше спомената като дамата от Кърджали, след това започнахте с господин Велчев, а накрая с името на госпожа Караянчева. (Реплики от КБ.) Как да се обърнат към него? (Реплики от КБ.) Как да се обърнат към него, кажете ми?
Заповядайте, госпожо Караянчева.
Цвета Караянчева (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Не мога да не взема отношение към обръщението на господин Овчаров.
Първо, искам да Ви кажа, че „госпожата от Кърджали” в мое лице за пет години, работейки на терен Кърджали, обърна крепостта на Доган и там вече имаме 42-ма общински съветника. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
Ако Вие отговорно работехте в област Кърджали, досега нямаше да се стигне до там и да се нарича „крепост на Доган”. Нямате нито една нормална структура в селата, в общините, нямате издигнати кметове.
По втора точка – нямам претенции, че съм абсолютно компетентна, както колегите отляво, по всички въпроси. Аз знам малко, но добри неща, с които се гордея като специалист в областта, в която се развивам.
Имам право да говоря обаче като български депутат, имам право да казвам истината. Вашият лицемерен плач за ОЦК –Кърджали, моля да спре, защото там наистина нещата се развиват. Знаете, че държавата има определени възможности, когато предприятието е частно.
Относно АЕЦ „Белене”, ако Вашето правителство през 2007, 2008 и 2009 г. беше се престрашило да сложи един подпис, сега нямаше да ходите, да обикаляте България и да търсите подписи в подкрепа. Явно там също има нещо нередно, от което Вие сте се притеснявали, а сега го развявате като байрак. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
И нещо друго, което искам да Ви припомня, е за хаоса, до който се стигна с проектите за възобновяемите енергийни източници. Ще Ви цитирам декларацията от петък, защото явно не сте разбрали това, което съм прочела, макар че сте много компетентни.
През месец юли 2007 г. 40-тото Народно събрание с мнозинството на тройната коалиция приема закон, според който всеки, който пожелае да построи такива централи в България, трябва да бъде присъединен задължително и да се плаща в продължение на 15 до 25 години. В случая с фотоволтаиците определената цена, на базата на този закон, е между 718 и 823 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето изтече, госпожо Караянчева.
Цвета Караянчева: Цената на фотоволтаиците сега е намалена от 775 лв. – през 2009 г., на 236 лв. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Румен Овчаров (КБ, от място): Лично обяснение! (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Мартин Димитров има думата от името на Парламентарната група на Синята коалиция.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Заповядайте, господин Димитров.
Мартин Димитров (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Увеличаването на цената на тока е много сериозен проблем и е важно да си кажем честно защо се стигна до тук.
Ако вместо милиард и половина лева, които бяха дадени за АЕЦ „Белене” основно от тройната коалиция, бяха отишли за енергийна ефективност, 50 хиляди панелни блока можеха да бъдат санирани, което да намали сметките за ток и за парно на всички хора, живеещи там. Ако тези милиард и половина лева не бяха прахосани!
Да, това започна от БСП. Отговорността на ГЕРБ е, че дълго време на спря проекта „Белене”. И те харчеха – и едните харчеха много, да, ГЕРБ късно спряха Белене. Тези 50 хиляди панелни блока можеха да бъдат санирани и всяко едно домакинство да си намали сметката с 50%. Това трябваше да бъде направено. Затова сега се чувства толкова много увеличението на цената на тока, защото масово сградите в България не са енергийно ефективни. Дори да има отделно санирани апартаменти тук-там, това не води до обща енергийна ефективност.
Колкото до ВЕИ-проектите, колеги, истината е, че по време на тройната коалиция започна един невъобразим хаос. Колкото и да се опитвате да скриете тази истина от обществото, всички я знаем, всички я знаят! Извинявайте, но 12 хил. мегавата – заявления за възобновяеми енергийни източници! Нямаше никаква стратегия! Имахме срок 2020 г. за изпълнение целите на Европейския съюз и трябваше поетапно да бъдат изпълнявани тези цели.
Виждате тенденцията, че цените на ВЕИ-тата падат. Колкото по-плавно и по-постепенно се реализираше този процес, толкова по-малко хората щяха да усетят по джоба си включването на новите ВЕИ-проекти. В това е съществената грешка. Да, тя започва от тройната коалиция. Ако може да бъде търсена, и ГЕРБ имат солидарна вина, че относително бавно се въведе някакъв ред в този отрасъл.
Тук трябва да се изтъкне и да бъдем коректни, че Икономическата комисия предприе няколко много правилни хода, от които единият вчера. Направихме така, че цената, включително на фотоволтаиците, да може да бъде променяна не веднъж годишно, както беше досега, а колкото пъти е необходимо. Представете си, че през месец октомври-ноември се окаже, че тези инсталации станат по-евтини като разходи за закупуване, монтиране и т.н., чак в края на месец юни може да бъде коригирана цената. Е, това справедливо ли беше? Това ли е добрата европейска практика?
Решението, което парламентът взе вчера по предложение на Комисията по икономическата политика, е правилният път със сигурност. Така трябва да бъде, така е в Германия – колкото пъти е необходимо да бъде коригирана цената.
Но, колеги, освен подмятането на обвинението кой е по-виновен, ние знаем кой-колко е виновен. Въпросът е: какво правим оттук нататък? Аз, като Ви слушах тази сутрин, никой не даде предложение какво ще се прави оттук нататък.
Оттук нататък, колеги, нашите усилия трябва да отиват в енергийна ефективност. Знаем какво е пропуснато. По тази тема много се приказва, но е направено много малко.
Разберете, че ако използваме европейските фондове, пари от българския бюджет и, разбира се, участие на българските граждани, това е инструментът да намалим сметките на хората, особено в панелните жилища, с 50% - между 40 и 50%. Това е смисленият, сериозен ход. Това може да бъде направено оттук нататък. Това е решението.
Какъв е смисълът от един дебат в парламента, в който никой не предлага никакво решение? Какво друго решение предложихте тази сутрин?
Другият много важен въпрос е новият договор за природен газ за България, тъй като цената на природния газ, знаете, е пряко свързан с цената на отоплението и, разбира се, е свързана с цената на тока в България. В този нов договор, за който беше обещано, че ще бъде при по-добри условия, е важно да има поне 20-процентно намаление на цената. Позволяват го условията в Европейския съюз и се надявам, че преговорите ще бъдат проведени по добър начин и това ще се случи.
Третият много важен въпрос е удължаването на ресурса на V и VI блок на АЕЦ „Козлодуй”. По-голямата част от Комисията по икономическата политика беше на посещение в Козлодуй, видяхме предприетите действия и ще бъдат необходими средства за това, но то трябва да стане приоритетна задача – каквито средства са необходими, и парламентът трябва да съдейства до последния лев да бъде осигурен, така че най-евтиният ток в България да го има поне още 20 години. Казвам: поне, но може би много повече от това е възможно, за да осигурим работа на V и VI блок на АЕЦ „Козлодуй”.
Това са конкретните мерки, колеги! Иначе ние нямаме полза от размяна на празни обвинения.
Искам да напомня нещо. Заради АЕЦ „Белене” – заради това, което направи тройната коалиция и заради това, че ГЕРБ много късно реагира на това, което направи тройната коалиция, НЕК е в тежко финансово състояние.
Вие с АЕЦ „Белене” източихте Националната електрическа компания, докарахте я в едно изключително тежко финансово състояние, заради което сега НЕК има проблеми с изплащанията – забавя част от парите, да речем до скоро забавяше, които трябва да плати на „Топлофикация-София”, което създаваше системен риск. Белята, която направихте с АЕЦ „Белене”, води до системен риск за цялата енергийна система.
Най-накрая, колеги, искам да завърша със следното нещо – да помислим, въпреки всички допуснати грешки, какво може да се прави нататък и да предложим решение на хората. Защото ако не предложим тези решения, ще дойде следващият регулаторен период и с неприятно очакване ще чакаме да видим какво ще направи господин Семерджиев по отношение цената на тока. Дотогава, до месец юли догодина, трябва да стартират големи проекти за енергийна ефективност. Иначе, колеги, никой от нас няма да си е свършил работата. Благодаря за Вашето внимание.
Румен Овчаров (КБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Господин Овчаров, заповядайте – процедура.
Румен Овчаров (КБ): Уважаеми господин водещ, когато давате думата на колеги, чието име е споменато от трибуната, е редно да дадете думата на всички такива колеги, а не само на някои, на които на Вас Ви отърва.
Господин Велчев, когато си говорим за памет – помолих колегите да донесат стенограмата от дебата по Закона за ВЕИ-тата, който водихме тук през 2011 г. Дано успеят да го направят, за да видите какво сме Ви казали тогава и как сме Ви предупредили за всичко.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Процедурата каква е?
Румен Овчаров: И как тук сте излизали и сте заявявали: „Всичко сме балансирали. Промени в цените няма да има. Ние сме взели всички мерки” – това са думи на Ваш колега.
За да приключа, искам да Ви припомня думите на един министър-председател на близка нам държава, който каза така: „Лъжехме сутрин, обед и вечер”.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Каква е процедурата, господин председател, че не разбрах?!
Румен Овчаров: Лъжете сутрин, обед и вечер.
Той загуби изборите и най-вероятно скоро партията му няма да спечели избори. Така че не вървете по този път.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Процедурата каква беше?
Румен Овчаров: Погледнете истината в очите, а тя е тъжна, за съжаление. (Ръкопляскания от КБ.)
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Каква беше процедурата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Направиха ми забележка за поведението ми, господин Велчев. Слушайте, като говорят ораторите.
Благодаря.

Продължаваме с първа точка от днешната програма:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
Внесен е от Емилия Масларова и Драгомир Стойнев на 7 март 2012 г.
Докладът на Комисията по труда и социалната политика ще бъде представен от председателя на комисията господин Стойнев.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Уважаеми господин председател, процедура – на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъдат допуснати в залата за участие следните лица: господин Бисер Петков – управител на Националния осигурителен институт, и госпожа Весела Караиванова-Начева – подуправител на Националния осигурителен институт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Гласуваме направеното предложение.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев:
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 254-01-34, внесен от Емилия Масларова и Драгомир Стойнев на 7 март 2012 г.
Комисията по труда и социална политика на свое редовно заседание, проведено на 11 април 2012 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 254-01-34, внесен от Емилия Масларова и Драгомир Стойнев.
На заседанието присъстваха: госпожа Весела Караиванова-Начева – подуправител на Националния осигурителен институт, госпожа Смела Нинева – началник на отдел, и госпожа Петя Малакова – главен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика. Присъстваха и представители на социалните партньори и на неправителствени организации.
Законопроектът бе представен от господин Драгомир Стойнев, който подчерта, че той цели признаване за осигурителен стаж при пенсиониране времето, през което младите хора са се обучавали и завършили редовно висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за съответната специалност.
Според вносителите това е още един опит да се помогне на младите хора да не напускат страната, предвид последните промени в осигурителното законодателство, съгласно които придобиването на осигурителен стаж при пенсиониране, особено от младежите, завършили висше образование, е почти недостижимо.
Предлага се за този период да се внесат осигурителни вноски за фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване за сметка на републиканския бюджет върху минималната работна заплата към момента на придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
С предложения законопроект се отменя съществуващата досега разпоредба в чл. 9а, която урежда признаване за осигурителен стаж времето за придобиване на висше или полувисше образование след заплащане на осигурителни вноски за сметка на лицето и върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица към датата на внасяне на вноските.
На основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание законопроектът е изпратен за становище от Националния съвет за тристранно сътрудничество, като е следван мултидисциплинарният и мултиинституционалният подход в работата на Съвета за интегрирано разглеждане на пакета от законодателни инициативи за ограничаване на безработицата сред младежите. Становище по законопроекта от Националния съвет за тристранно сътрудничество не е получено.
Независимо от това, в своите становища национално представителните организации на работодателите подкрепят законопроекта, като според Българската търговско-промишлена палата с него се регламентира равноправие в осигурителните права на лицата с висше образование и на тези без такова образование. По-нататък в становището се отбелязва, че съществуващото законово положение за признаване на осигурителен стаж времето, или част от него, за завършване на висшето образование след заплащане за своя сметка на осигурителните вноски не насърчава инвестициите в образованието.
Работодателските интереси насърчават високата образованост на работната сила, предлагана на пазара на труда.
Българската стопанска камара подкрепя философията на законопроекта, като изказва становището, че предвидената възможност е сериозен стимул за младите хора за продължаване обучението във висши училища. В същото време трябва да се даде възможност на осигуреното лице да избере дали да му бъде признат целият период на обучение или част от него, като то поеме за собствена сметка разходите по внасяне на осигурителната вноска.
В хода на дискусията представителите на Министерството на труда и социалната политика уточниха, че повдигнатите със законопроекта въпроси са от изключителна важност и е целесъобразно те да бъдат обсъдени от Националния съвет за тристранно сътрудничество и Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Във връзка с това народните представители бяха информирани за предстоящото заседание на Комисията по осигурителни отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество, насрочено за 18 април 2012 г.
Подуправителят на Националния осигурителен институт коментира, че Кодексът за социално осигуряване допуска изключения при признаването на осигурителен стаж при пенсиониране. С направеното предложение се разширява кръгът на лицата, които ще се ползват от това право. Поставени бяха въпроси, свързани с правата на лицата, които са закупили осигурителен стаж за тези периоди.
Представителите на Политическа партия ГЕРБ не подкрепят законопроекта, защото не са взети становищата на Министерството на труда и социалната политика и на Националния осигурителен институт. Няма осигурен финансов ресурс, не е ясен обхватът на лицата и евентуалните средства за реализирането на мярката. Безпокойство буди и липсата на регламентация по отношение на лицата, закупили осигурителен стаж за тези периоди.
Представителите на Коалиция за България изразиха мнение, че становищата от ресорното министерство и НОИ не са задължителни, но те биха се съдържали в становището на Националния съвет за тристранно сътрудничество, където, освен тях, участват със свои представители и Министерството на финансите, работодателски и синдикални организации. Още веднъж бе подчертано, че предложеният законопроект е още една възможност за младите хора, инвестирали в своето образование, да останат да работят в България, като към момента на пенсионирането времето за образование им се зачете за осигурителен стаж.
След проведено гласуване с резултати: „за” – 2 гласа, „против” – 7 гласа, и „въздържал се” – 1 глас, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 254-01-34, внесен от Емилия Масларова и Драгомир Стойнев на 7 март 2012 г.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Следва да ни бъде представен докладът на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
Заповядайте, госпожо Чалъкова.
ДОКЛАДЧИК Катя Чалъкова: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно разглеждане на първо четене на Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев на 7 март 2012 г.
На свое редовно заседание, проведено на 4 април 2012 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта разгледа Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 254-01-34, внесен от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев на 7 март 2012 г.
На заседанието присъстваха: господин Бисер Петков – управител на Националния осигурителен институт, и господин Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика.
Госпожа Валентина Богданова представи мотивите за изготвяне на законопроекта. Предложените изменения се отнасят до предоставяне на възможността за зачитане на осигурителен стаж за пенсиониране периода на редовно обучение във висше или полувисше учебно заведение, но не повече от срока, предвиден съгласно учебния план за завършване на специалността, като осигурителните вноски се поемат от републиканския бюджет, изчислени върху минималната работна заплата към датата на отпускане на пенсията. Посочено бе, че предложението е породено от увеличението на осигурителния стаж и повишаването на възрастта за пенсиониране, комбинирано с ръст на безработицата, което би създало проблеми при осигуряване на необходимия стаж за пенсиониране.
В Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта са получени писмени становища от Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Националния осигурителен институт, които не подкрепят предложения законопроект. Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата подкрепят предложения проект на ЗИД.
В дискусията взеха участие народните представители Веселин Методиев, Лютви Местан, Георги Терзийски и Валентина Богданова.
По време на дискусията бяха повдигнати въпроси относно това колко е необходимата сума, която едно лице би следвало да заплати, за да закупи определен брой години осигурителен стаж, както и относно изчисления за необходимия финансов ресурс от републиканския бюджет за финансиране на предложените изменения. Отбелязано бе, че целта е постигане на относителна социална справедливост, но бе посочена и необходимостта от преориентиране към лицата с нископлатени професии с оглед повишаване размера на техните пенсии.
Господин Мирославов разясни доводите, поради които Министерството на труда и социалната политика не подкрепят така направените предложения. Принципите, заложени в Кодекса за социално осигуряване, предполагат, че се зачита само стаж, за който са внесени осигурителни вноски. Съответно сега действащата възможност за признаване на времето на обучение за висше и полувисше образование срещу заплащане на осигурителни вноски от лицето, което има необходимост от допълнителен осигурителен стаж при пенсиониране, е съобразена с тези принципи. Изяснено бе, че се създава неравнопоставеност между лицата, учещи редовно, и тези, обучаващи се в друга форма (задочно, дистанционно, вечерно), както и между лицата, които вече са заплатили осигурителен стаж, и тези, които няма да го заплащат при евентуално приемане на законопроекта. Обърнато бе внимание върху солидарността на системата, а именно, че всяка пенсия, получавана без внесени осигурителни вноски, се плаща от останалите лица, работещи към съответния момент.
Господин Петков разясни механизма за изчисление на осигурителната вноска за закупуване на осигурителен стаж за времето на обучение към настоящия момент, както и този в проектозакона. Посочено бе, че единият финансов ефект е разход за държавния бюджет за плащане на осигурителните вноски за времето на обучение на лицата, а другият е увеличение на размера на пенсиите поради добавяне на срока на обучение като осигурителен стаж във формулата за изчисление на размера на пенсиите.
След приключване на дискусията и проведено гласуване с резултати: „за” – 4 гласа, „против” – няма, „въздържали се” – 11 гласа, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Проект на закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 254-01-34, внесен от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев на 7 март 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря, госпожо Чалъкова.
Докладът на Комисията по бюджет и финанси ще ни бъде представен от председателя на комисията госпожа Менда Стоянова.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 254-01-34, внесен от Емилия Радкова Масларова и Драгомир Велков Стойнев на 7 март 2012 г.
На заседание, проведено на 14 юни 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.
На заседанието присъстваха: госпожа Весела Караиванова-Начева – подуправител на Националния осигурителен институт, и госпожа Петя Малакова – главен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика.
Предложението на вносителите за промяна в Кодекса за социално осигуряване е насочено към признаване без заплащане за осигурителен стаж при пенсиониране на времето за редовно обучение във висше или полувисше учебно заведение, но не повече от срока за завършване на дадената специалност по учебен план.
Предлага се заплащането на осигуровките за фонд „Пенсии” за този период да е върху минималната работна заплата към момента на пенсионирането, като средствата за това да са за сметка на републиканския бюджет.
С предложения законопроект се отменя съществуващата до сега разпоредба в чл. 9а, която урежда признаване за осигурителен стаж на времето за придобиване на висше или полувисше образование след заплащане на осигурителни вноски за сметка на лицето и върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица към датата на внасяне на вноските.
От името на Националния осигурителен институт госпожа Весела Караиванова изрази становището, че не подкрепя внесения законопроект. Стана ясно, че и Министерството на труда и социалната политика, и Министерството на финансите в свои писмени становища не подкрепят внесения законопроект.
Според тях с тези промени се поставят в неравностойно положение студентите, които са в друга форма на обучение (задочно, дистанционно и др.), спрямо тези, които са на редовно обучение. Освен това задължителното зачитане на осигурителния стаж ще доведе до увеличаване на разходите за пенсии и същевременно до намаление на приходите по бюджета на държавното обществено осигуряване.
Предложените промени водят и до допълнителни разходи за републиканския бюджет, като в мотивите на вносителите не е посочен източник за осигуряването на тези средства.
След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” – няма, „против” – 11, „въздържали се” – 3.
Въз основа на резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
От името на вносителите – господин Стойнев, заповядайте.
Драгомир Стойнев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Преди три месеца Коалиция за България внесе пакет от законодателни инициативи за справяне с младежката безработица. Идеята бе тези инициативи да бъдат гледани заедно, тъй като това са три законопроекта, касаещи Кодекса за социално осигуряване, корпоративното подоходно облагане и Закона за насърчаване на заетостта. Управляващите не пожелаха тези законопроекти да се гледат наведнъж, за да се види ефектът от тях – как те са взаимно свързани, но това е Вашата воля. Явно ще ги гледаме на парче – всеки месец в началото ще внасяме по един законопроект, макар че ефектът от законопроекта, ако се замислите внимателно, без да разчитате на политическите пристрастия, ще видите, че има голяма полза от него.
Със сегашния законопроект – Кодекса за социално осигуряване, целта е да се преодолее една огромна несправедливост към хората, завършили висше и полувисше образование. Още когато бе направена същинската пенсионна реформа през 1999 г., на експертите и на политиците им стана ясно, че хората трудно ще изпълнят критериите за пенсиониране. Тогава именно се въведе възможността висшистите и полувисшистите да могат да закупуват осигурителния си стаж, защото трудно могат да се пенсионират. Имаше срок до 2005 г. съответно този стаж да се закупува, след това срокът се удължи до 2015 г.
През 2010 г., когато ГЕРБ започнаха да правят промените в осигурителната система – първо с увеличаване на стажа с четири месеца до 2020 г., след което да се увеличава и възрастта, този срок за закупуване на осигурителния стаж от висшистите и полувисшистите бе премахнат. Тоест, Политическа партия ГЕРБ призна, че е проблем за хората, които са завършили висше образование, да се пенсионират. Вие сами го признахте, като премахнахте срока. Проблемът е, че Вие де факто ограничихте хората да се пенсионират, защото ако този осигурителен стаж можеше да се купува разсрочено от висшистите, Вие казахте: „Не! Когато дойдат годините за пенсиониране, пенсионерът трябва наведнъж да внесе приблизително 5000 лева”. Знаете, че голяма част от хората, които са в предпенсионна възраст, нямат тези пари. Вие по този начин още повече ограничавате хората да се пенсионират, което за мен лично е скандално.
Аритметиката е проста: един млад човек, млад студент, завършва висшето си образование на 25 години. За да се пенсионира според Вашите промени, той трябва да има 40 години осигурителен стаж, при условие че в нито един момент не е напускал пазара на труда. Значи този човек, този младеж, трябва да работи 40 години и на 65 години той ще се пенсионира.
На едно младо момиче, което завършва висше образование на 25 години, съответно според Вашите промени, които в момента са в Конституционния съд, ще му трябват 37 години, за да се пенсионира на 62 години. Хората си казват: „Какъв е смисълът тогава да плащам осигуровки? Надали аз ще мога 40 години да работя постоянно. След това не се знае каква пенсия ще ми плати държавата”.
Именно тук е големият проблем – че Вие подкопавате доверието в пенсионно-осигурителната система. Вие не въвеждате стимули за пенсиониране, тъй като таванът на пенсиите все още остава, не желаете да вдигнете максималния осигурителен доход. И един млад човек, пред който е животът, който е амбициозен, който иска да живее и да се труди в тази държава, си казва: „Какъв е смисълът, при положение че аз ще внасям осигуровки, но не се знае – ще дойде друго правителство, ще направи някаква конкретна реформа, отново ще ми вдигат стажа и възрастта. Живеем в свят на глобализация и модернизация, надали ще мога да работя 40 години. По-добре е да мина в сивия сектор”. Съответно ще се увеличи дефицитът. Вие ще започнете отново да плачете: „Дайте да променяме пенсионната реформа”. Бюджетът ще трябва да дава допълнителни пари. Тогава ще убием солидарния модел.
Още през 1999 г., когато бе направена реформата, след което станахме държава – членка на Европейския съюз, се доказа, че това е реформа, която повече не трябва да се пипа. Тя обаче може да бъде усъвършенствана, както го направиха голяма част от европейците. А Вие много добре знаете, че това го искат хората. Вие сте народни представители, имате среща с избиратели. Те Ви поставят техните проблеми. Няма начин човек да не е поставил въпроса за осигурителния стаж и за възрастта.
Затова ние предлагаме следното. Когато човек е завършил висше или полувисше образование (за да могат да се обхванат и хората, следвали полувисше образование), трябва годините, прекарани в тези заведения, да се признават за осигурителен стаж, като държавата поема осигуряването върху минималната работна заплата. Смятаме, че това е справедливо. Защо го казвам? Защото тези, които са били във висше учебно заведение, логиката е, че след като имат висше образование, ще получават по-големи заплати. Това означава, че с по-големите заплати ще имат по-голям осигурителен принос. Така ще се опитаме да ги компенсираме или да ги изравним с тези, които по никакъв начин не са се старали да се образоват. Знаете, че по-доброто образование води и до по-висока производителност. По-високата производителност води до по-голяма конкурентоспособност на българската икономика. Тя пък води до по-голямо производство, до по-голямо търсене, до по-високи заплати, до по-висок стандарт на живот. Ние, от всички политически партии, които са тук, в залата, искаме това и сме го записали в нашите платформи.
Разбира се, аз знам какъв е големият проблем. Големият проблем, както казва сега Политическата партия ГЕРБ, е: няма пари в държавата, бюджетът не може да осигурява тези хора и да им плаща осигуровките. Аз приемам този довод. Да, криза е. Вие смятате, че не е необходимо да се стимулират хората с висше образование.
Тогава нека да го направим, както са го направили европейците. Там в 17 държави – членки на Европейския съюз, времето, прекарано във висше учебно заведение, се признава за осигурителен стаж. И точка! Между първо и второ четене, ако приемете философията на този законопроект, ние сме готови със съответна законодателна инициатива. В момента тук ще дебатираме условията на този законопроект. Искаме да бъдем европейци. Не може всичко да стоварваме върху хората. Не може до безкрайност да вдигаме стажа и възрастта и това да бъде единствената ни мярка, за да ограничаваме дефицита в държавното обществено осигуряване. Трябва да има стимули за хората в предпенсионна възраст. Трябва да има стимули за хората, навършили възрастта за пенсиониране. Те искат да останат на работното си място, желаят да работят, но нека да приравним тези с висше образование към онези, които не са инвестирали в своето образование, в своето бъдеще.
Неслучайно всички работодателски организации ни подкрепят в тази мярка. Няма нищо лошо, защото е хубаво да кажеш на младия човек: „Да, ти излизаш от висшето учебно заведение, оставаш да работиш в България, ще се трудиш тук, ще създаваш семейство, ще си плащаш данъците, а държавата ти осигурява 5 години осигурителен стаж.” Няма нищо лошо в това. Смятам, че то е добра мярка, около която всички можем да се обединим.
Ще Ви представя някои статистически данни за хората, които са внесли вноски за времето на обучение във висше или полувисше училище, когато не им е достигал 5 години осигурителен стаж. През 2000-та година са били 2 хил. 533 човека, а през 2009 г. – приблизително 66 хил. човека, без да отчитаме 2010 и 2011 г., когато се вдигнаха стажът и възрастта.
Какво искаме? – хората да отиват и да си плащат осигурителните вноски накуп, без да се съобразяваме с факта, че голяма част от тези хора, които са принудени да платят осигурителните вноски, може би са пред пенсионна възраст и не работят, съответно нямат и доходи?! Те няма откъде да вземат 5 хил. лв., за да се пенсионират!
Същевременно лицата, които са се пенсионирали при условия на недостигащ стаж през 2010 г., са почти 60 хил. души. Трябва да отчетем, че това са лица, навършили възрастта за пенсиониране – 65 години, но с Вашите прословути промени, нарочно не ги наричам реформи, защото за мен това не е реформа, възрастта става вече 67 години.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Какви 67 години?!
Драгомир Стойнев: Не може всичко да стоварваме върху хората. Това, което предлагаме, е европейски начин, по който всяка държава членка решава проблемите в своето осигуряване. Няма нищо лошо в това да се помогне на хората, още повече да се насърчат тези с висше и полувисше образование, защото имаме един основен проблем, даже са два, които са проблеми за национален консенсус – образованието и здравеопазването. Един млад човек иска добро образование и добро здравеопазване. Тук няма какво да делим, няма какво да спорим. Всички трябва да се обединим около тези два национални приоритета. Не може дългът и дефицитът да бъдат по-важни от нивото на образование и нивото на здравеопазването. Трябва да надскочим политическите си пристрастия и по подобни теми да имаме обединение.
Това е добър законопроект. Ще има конкретен ефект и ние се нуждаем от подкрепата на всички народни представители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Първият, записал се за изказване, е народният представител Иван Костов.
Имате думата, господин Костов.
Иван Костов (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги народни представители, хващам се за думите на господин Стойнев, че това е добър проект. Той обаче не е добър проект по много причини. Искам да покажа защо не е справедлив. Казвате, че 66 хил. души вече са си платили, за да им бъде признат осигурителният стаж. Ще се върнат ли тези пари на платилите или който платил, платил, който не е платил, държавата ще му плати. Къде е социалната справедливост? Един плаща, друг не плаща. Ние не сме равни. Правилно ли разбирам?
Второ, Вие казвате: „Приравняват се висшистите с невисшистите”. Как така ги приравнявате? По-скоро Вие ги разделяте, защото висшистът получава право да му се признаят 3-4-5 години (в зависимост от това колко е следвал) като трудов стаж. Тоест Вие практически му намалявате изискуемия стаж от 40 години. На него му казвате: „Вие можете да се пенсионирате с 37, с 36, с 35 години трудов стаж”. Това казвате на висшиста!
Е, добре, висшистът може с 35-36-37 години, а онзи, който е влязъл в производството, от него искате 40 години. Къде е социалната справедливост?! Това справедливо ли е, редно ли е? Когато човек е на студентската скамейка, той се труди безспорно. Никой не казва, че не се труди, само че той не създава добавена стойност. Той не произвежда стойност!
Човекът е там и в него се инвестират знания, умения, опит, придава му се способност да поема и да върши определена работа. Тоест, той не създава там стойност.
Откъде идва стойността тогава, с която държавата се задължава да го осигури? Откъде идва тази стойност?! Няма я тази стойност! Едно е да кажеш, че му се признава стаж, друго е да кажеш: „Признава му се стаж и се задължава бюджетът да му внесе осигурителната вноска”. Това са много различни неща. И пак не са справедливи. Не е честно, не е коректно.
Вижте какъв въпрос имам към Вас. Вие въобще не сте обмислили този законопроект. Вижте какво казвате тук: „За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита периодът на редовно обучение във висше или полувисше учебно заведение, предвиден по учебния план за завършена специалност”. Кой е предвидил учебният план по завършена специалност? Това е българският Закон за висшето образование. Така ли е?!
Добре, заставаме в позицията на семейство. Блестящ ученик, завършил елитно средно училище, кандидатства за западноевропейски университет; печели конкурса, отива да учи там със стипендия от Германия. Вие не му внасяте пари за стаж и не му признавате стажа. Това честно ли е? Това социално справедливо ли е? Ние европейци ли сме? Ако студентът е не толкова блестящ и е отишъл, и си плаща дори обучението, Вие на него плащате ли му осигурителен стаж? Тук казвате: „Не, плащаме само на този, който учи в български училища.” Къде е социалната справедливост? Младият човек се труди и тук, и в Германия, и във Франция, и в Австрия – навсякъде. Той инвестира в себе си, обучавайки се като европеец.
Каква е тази странна логика, по силата на която въвеждате правилото точно на българските висши училища, да има и привилегия с осигуряване?
Този закон отникъде не е социално справедлив, така както го гледам. Вие го лансирате като социално справедлив, но той не е и то при първи прочит. Аз не искам да го чета втори и трети път, защото тогава сигурно ще намеря още основания.
Искам да кажа на колегите отляво, че най-лесният начин да свършиш някаква глупост е да престъпиш принципите си и да се опиташ с общите пари да се правиш на благодетел. Правиш се на благодетел и създаваш огромна несправедливост навсякъде.
Най-добре е децата ти да не са елитни, да не искат да учат в чужбина, едва да избутат тук с тройки средно образование, едва да влязат в университета, че българската държава да им плати трудовия стаж. Е, това е великолепен стимул. Ето така ще станем високо технологична нация, ако питате мен. Това е антистимул! Кой ще ни извади нас напред, ако това Ви е идеалът, за да направите пътечка към някой провинциален 52-рия в класацията български ВУЗ?
Отникъде не издържа този законопроект, затова убедено предлагам на народните представители да не го подкрепят. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря Ви.
Реплики?
Заповядайте, господин Стойнев.
Драгомир Стойнев (КБ): Благодаря Ви.
Уважаеми господин Костов, това за какво Вие призовавате в залата, няма никакво значение в случая. Никакво значение няма! Вашият основен мотив, с който сте ръководили, е именно да се разбие солидарният модел. Това е! Вие искате всеки сам да се оправя в живота, защото всеки може да бъде умен, всеки може да бъде богат, и всеки сам може да се оправя. Това е разликата между Вас и нас.
Ние предлагаме следното: това трябва да стане основен приоритет. Когато има основен приоритет, тогава ти вече не можеш да бъдеш полезен абсолютно на всички. Вие много добре знаете, че три години нямаме основни приоритети в държавата. Образованието и здравеопазването трябва да станат основни приоритети!
Да, тези вноски могат да бъдат заплатени от държавата, казах го и в речта си, когато представих мотивите, могат и да се признаят за осигурителен стаж, без да се внасят осигуровки, както са го направили 17 държави-членки в Европейския съюз. Главното тук е акцентирано върху висшиста, човекът, който трябва да докара добавената стойност. Отиде ли да се образова в чужбина, вероятността да остане там е много голяма. Държавата не му е длъжна абсолютно с нищо. (Реплики и възгласи от ГЕРБ и СК.) Този, който остане тук, той, разбира се, трябва да бъде подпомаган.
Според стратегията през 2020 г., господин Костов, 40% от населението трябва да бъде с висше или полувисше образование. Виждате, че се ражда неграмотно население; виждате, че основният проблем на българската икономика е именно тази промяна на работната сила с хора, които са малограмотни, които нямат никаква добавена стойност. Тези хора не могат да се пенсионират. По този начин Вие им казвате: „Не се осигурявайте, работете в сивата икономика, държавата не Ви е длъжна с нищо.” Това Ваше говорене ще доведе именно до основната цел – разбиване на солидарния модел, който вече се пропагандира много сериозно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стойнев, времето за реплика изтече!
Драгомир Стойнев: Неслучайно всичко опира до увеличаване стажа и възрастта, защото колкото повече се вдига стажът и възрастта, толкова по-малко пенсионери ще има, толкова повече хората няма да тежат на държавния бюджет. Това е разликата между Вашата и нашата философия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика – заповядайте, господин Костов.
Иван Костов (СК): Господин Стойнев, очаквах да реагирате на моите абсолютно конкретни възражения срещу това, че Вие пробутвате законопроект за социално справедлив, а той е очевидно социално несправедлив. Поне кажете: „Господин Костов, не сте ни разбрали, не сте го прочели.” Очевидно не можете да кажете това нещо.
Що се отнася до плахия Ви опит да започнете разговор по същество. Демократи за силна България публикуваха платформа на модерната десница на българите. И ако желаете да влезете в спор, ако се чувствате силен, ако изобщо имате дух да влезете в спор с тези идеи – заповядайте, има млади хора, ще застанат насреща и ще се разбере, ако изобщо имате непротиворечиви идеи, а не така, както го схващате интуитивно и емоционално, ако наистина имате непротиворечиви идеи, както ние сме подредили своите – убедете някой, пък може да излезете прав. Не се пробвайте обаче на тази трибуна, защото това е най-нелепото място да правите този опит.
Вижте какво за солидарния модел. Солидарният модел, в който държавата участва все повече, а с този законопроект Вие карате държавата да участва още повече, включително за хората, които са завършили висше или полувисше образование в българските висши училища, Вие още по-силно подкопавате солидарността.
Господин Стойнев, солидарен е човек, когато сам се осигури, за да помогне на другия до него да взема своята пенсия. Това е солидарност. Вие правите солидарност с парите на държавата и на практика разграждате Националния осигурителен институт. Как може да наричате това нещо солидарност?! Солидарност – държавата още повече да внася. Как? Това не е солидарност! Солидарността е между хората – Вие внасяте, аз внасям, след това Вие имате нужда, вземате пари или вземате за здравеопазване. Вие това нещо го разбихте по време на Вашето управление и го сведохте дотам – държавата да се разпростре навсякъде, и всички сега да висят по ръцете и краката й и да очакват да получат нещо от нея. Това е разпадане на солидарността в обществото.
Искам да запомните добре: солидарен сте, когато Вие сте солидарен с мен, когато аз съм солидарен с Вас; когато аз Ви помагам, аз бъркам в джоба си и Ви помагам на Вас! Когато аз не бъркам в джоба си, а когато Вие тук през законите съумявате някак си да притеглите пари от моите данъци, това не е никаква солидарност, това е злоупотреба с държавата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Костов.
За изказване – госпожа Светлана Ангелова.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, това е поредният популистки законопроект, който се внася от другарите отляво и се отнася до даването на нови социалноосигурителни права, което, забележете, естествено е свързано с даването и на повече пари от държавния бюджет и то немалко пари. Ето защо тази законодателна инициатива не е намерила подкрепа и в предишното Народно събрание, когато Вие бяхте управляващи. Но нали сега сте в опозиция, можете да си позволите лукса да облечете всяка дошла Ви инсайт идея в законодателна инициатива, без да си давате сметка, че времената са трудни и пари в държавата няма.
Съгласно Вашето предложение, от 2013 г. от републиканския бюджет трябва да бъдат внесени осигурителните вноски за тези лица, които са завършили редовно висше или полувисше образование, за времето на обучението върху минималната работна заплата. И сега съществува текст в Кодекса за социално осигуряване, може би не го знаете, това е текстът на чл. 9а, ал. 1, който дава възможност на завършилите редовно висше или полувисше образование да закупят и да им се зачете за осигурителен стаж времето на обучението, като внесат за своя сметка осигурителни вноски върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, отнесени към Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване към датата на внасяне на вноските.
Тук искам да повдигна един въпрос – че отново се внася законопроект от народни представители, който е свързан с големи разходи от държавния бюджет и няма финансова обосновка. Или за Вас, уважаема госпожо Масларова и уважаеми господин Стойнев – вносители на този законопроект, няколко десетки милиона лева нямат никакво значение? Защото за Вас по-важно е тук, в залата, да се чуе, медиите да го отразят, да достигне до хората колко сте загрижени за младите специалисти в България. А ние, ако не приемем този каламбур от противоречия, защото този законопроект е един каламбур от противоречия, видите ли, колко сме лоши. За разлика от Вас, които внасяте нещо, без да почива върху финансова обосновка, аз си направих труда да поискам данни и се оказа, че през 2013 г., грубо, предстои да се пенсионират около 24 хиляди висшисти и полувисшисти.
Имайки предвид, че осигурителната вноска за Фонд „Пенсии” е 17,8%, отнесено към минималната работна заплата, която към момента е 290 лв., то грубо държавата трябва да се бръкне догодина и да извади около 65 млн. лв., а през следващите години – още повече, защото тенденцията показва, че броят на завършилите висше и полувисше образование се увеличава всяка година. Също така ще расте размерът на пенсията на тези лица и всичко това ще идва като средства от държавния бюджет. А къде остана дефицитът в пенсионния фонд, за чието увеличаване допринесохте вие, преждеуправляващите,? Защото с това Ваше предложение ще натоварите още повече пенсионния фонд.
Тук пак ще попитам: редно ли е да вкарвате държавата в нови, непредвидени разходи в период на криза, където всеки един лев е ценен, или така, с лека ръка, искате да тласнете държавата ни към гръцкия модел?
В мотивите вносителите посочват, че с това предложение искат да помогнат на знаещите и можещите млади хора да останат и да се реализират в страната. Видно вносителите на този законопроект мислят в перспектива и то в една перспектива 40 години напред, когато днешните млади хора най-рано ще се пенсионират. Тук, в залата, на всички трябва да стане ясно, че този законопроект в никакъв случай не е насочен към младите хора. Той е насочен към висшистите от поколението, на които предстои да се пенсионират в близките години. Как ще задържите младите хора в България, след като държавата ще заплати осигурителните вноски за периода на обучение не сега, не в момента на обучението, а в едно обозримо бъдеще – след 40 години? Извинявайте, но едното няма нищо общо с другото.
За какво става въпрос? Плащането на осигурителните вноски след 40 години и задържането на младите хора сега в България. Защото днешният млад специалист, който завършва висше образование и реши да се реализира в чужбина и да работи там по никакъв начин Вие с това предложение няма как да го задържите, защото това, което предлагате, и ако го приемем, ще стане след 40 години. Каква е гаранцията, че за 40 години законодателството няма да се промени? Каква е гаранцията, че ако приемем тази правна норма, след 40 години тя пак ще остане? Всичко е в обозримото бъдеще.
Оттук трябва да Ви стане ясно, че няма как с това Ваше предложение ние да решим проблема с изтичането на млади специалисти от България. Всичко това, което в момента казахте, господин Стойнев, всичко е популизъм, всичко е лицемерие – ваша запазена марка, ваш инструмент, особено когато става въпрос за социална политика. Защото, ако имахте желанието, Вие щяхте да реализирате това предложение в предишния мандат. Тогава имахте финансовия инструмент да го направите. Но всичко е лицемерие и популизъм. (Реплики от народния представител Димчо Михалевски.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Михалевски, ако искате реплика, дайте знак за това и елате го направете по предвидения в правилника ред. (Реплика от народния представител Димчо Михалевски.)
Аз няма да влизам в диалог с Вас в залата.
Госпожа Масларова – първа реплика.
Емилия Масларова (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Ангелова, ще бъда безкрайно коректна и няма да си позволя от тази трибуна да се държа нагло, нахално и непочтено.
Доколко сме били популисти и доколко – лицемерни, може би утре, когато се навършват три години от вашето управление, трябва да направим една съпоставка на това, което вие сте обещали и изпълнили, и това, което ние сме обещали и изпълнили, когато сме поемали ангажиментите си. С това предложение и още два законопроекта, които са взаимносвързани, но вие отхвърляте в продължение на два месеца, се мисли с поглед 40 години напред, това вече е начин на правене на политика в социалното осигуряване.
Сигурно сме допуснали грешки, сигурно има неща, които могат да се обсъдят, но когато от тази трибуна не се обсъжда, а се коментира просто така, на едро, аз мисля, че няма никакъв резултат.
Така се прави пенсионна реформа – с 40 години напред. Да, тези хора трябва да знаят, че ще имат гаранцията. Няма нищо лошо в това, което казвате, но Вие сте направили справка в НОИ за една част, но не сте продължили, което ние пък сме направили. За съжаление, през тези години още няколко години броят на висшистите се увеличава, но в следващите 17-18 години броят на хората с висше образование намалява, което е много страшно, което е в резултат на 22 години преход и лъкатушкане, и клатене на всички системи в държавата. Така че затова ние трябва да кажем, че с 20, 30, 40 години напред ще трябва да имаме консенсус по няколко въпроса, които са въпроси на нацията, които са въпроси на бъдещето.
Не се опитвайте да говорите по този начин – че искаме да разрушим системата и да правим някакви каламбури. Всичко, което сме направили досега, е работило и за него е плащано.
Аз след малко ще се изкажа, за да отговоря и на някои други въпроси, които бяха поставени.
Пак казвам, сигурно има и грешки, но в крайна сметка нека бъдем коректни и да се опитаме да се държим прилично от тази трибуна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Богданова – втора реплика.
Валентина Богданова (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Колеги, колега Ангелова! Искам да напомня на всички Ви, че Министерският съвет е внесъл един закон с 400 члена без финансов анализ. Това е Законът за училищно образование и там финансовият анализ е много по-важен.
Затова не спекулирайте с това, че двама народни представители са внесли един законопроект с искрено желание да търсят решаване на сериозен проблем.
Изкушавам се да Ви попитам: знаете ли какво е каламбур? Ако този законопроект е каламбур, опасявам се, че коментарите по него са чисто словоблудство.
В края на краищата има един важен социален проблем. Той е дефиниран. Прави се пенсионна реформа, тя е спорна, създава напрежение, носи последици за живи хора. Има идея за решаване на проблемите на част от тях и това са хора, в които, прав е господин Костов, държавата инвестира. Те трябва да бъдат стимулирани и те не са виновни, че в България има 52 висши училища.
Ние можем да спорим по тази идея. Можем да довнасяме идеи по решаването й и можем да родим обратна, но не може всяко желание, с което се търси перспективно и трайно уреждане на проблема за пенсионната реформа в България и на бъдещето на пенсионната система, да бъде определяно като каламбур, популизъм или нещо друго. Не е популизъм. Изключителна слабост е това, че като няма смислено решение, няма управленско предложение, всеки, който се опита да внася идеи в тази посока и да уреди законодателната система, да бъде определян като популист.
За сведение, популист е този, който спекулира с болезнените човешки проблеми с въздухарски и празни обещания. Опасявам се, че популистите в тази зала не са вляво. Благодаря. (Ръкопляскания в КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Госпожо Ангелова, заповядайте за дуплика.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! За да задържим и да върнем младите хора в България, на нас са ни необходими бързи, спешни, реални мерки и действия, каквито правителството предприе през последните месеци. Пример в това отношение са Националната инициатива „Работа за младите хора в България”, Националното споразумение със социалните партньори, което беше подписано преди месец, когато спорихме по отношение на предишния законопроект. Също така до месец септември ще бъдат открити нови схеми и мерки по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за 37 млн. лв., от които две трети са предназначени именно точно за младите хора.
По този начин – чрез разкриването на работни места, чрез създаване на възможности за обучение, ние можем да решим проблема и да задържим младите хора в България, а не с нещо, което след 40 години Вие предлагате да се случи, и я стане, я не стане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване до момента са заявили желание господин Хасан Адемов и господин Стойнев.
Думата има Хасан Адемов.
Хасан Адемов (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, госпожо Караиванова! Колеги, начинът по който е внесен този законопроект, дава сериозни основания и сериозни аргументи на тези, които са решили да го отхвърлят. Самите вносители признаха, че той има достатъчно слабости, които обаче могат да бъдат променени между първо и второ четене, стига да се възприеме идеята, да се реши въпросът с осигурителния стаж на тези, които са завършили висше и полувисше образование.
Очевидно е, че е имало сериозна дискусия в Националния съвет за тристранно сътрудничество, тъй като работодателите са приели идеята за търсене на решение на този въпрос. Няма информация дали Надзорният съвет на Националния осигурителен институт е разгледал този въпрос.
Тук се подчертаха няколко аргумента, свързани предимно с финансовата рамка. Уважаеми колеги, въпросът с финансовата рамка може много лесно да бъде решен. Сега ще Ви кажа как се решава точно този въпрос. За родените преди 1960-та година, осигурителната вноска за пенсия е 17,8%, за родените след 1960-та година – е 12,8%. Това означава, че вноската за фонд „Пенсии” за родените след 1960-та година е 37,12 лв. Ако умножите тези, които са завършили висше образование тази година, а както казва Националният статистически институт, те са 55 850, може да получите сумата от 2 млн. лв. за един месец за всички тези студенти.
Големият проблем, който съществува по начина, по който е внесен този законопроект, е дали държавният бюджет да плаща осигурителните вноски. Преди малко тук се говореше на тема справедливост. Дали това е справедливо, защото всички останали трябва да се бръкнат и да платят на тези, които са завършили висше и полувисше образование?
Уважаеми колеги, ясно е, че има основание да се зададе въпросът по този начин. Да, ама защо да не си задаваме въпроса за държавните служители, например, за армия и полиция? Всички данъкоплатци в България на тях им плащат осигурителните вноски, и не само личните вноски, а 100% от осигурителните вноски! Армия, полиция, държавни служители, съдебна система – на всички тези български граждани, данъкоплатецът в България плаща на 100% осигурителната вноска! Защо тогава не говорим за липса на справедливост, а когато кажем за цвета на българската нация?
Аз пак повтарям: начинът, по който е внесен законопроектът, дава основание за такъв тип тълкувание. Има много сериозни слабости. Освен тези слабости има и други слабости. Например – за кого се отнася този законопроект? Ако се отнася за тези, на които им предстои да се пенсионират след 1 януари 2013 г., ами тези, които са се пенсионирали досега и са завършили висше образование? На тях какво им казваме? Има много други слабости, освен тези, които бяха посочени. Пак повтарям: най-голямата слабост е, че се предлага държавният бюджет да поеме осигурителната вноска. Това е нещото, което притеснява противниците на този закон.
Уважаеми колеги, сега ще Ви кажа няколко позиции, при които без да се внасят осигурителни вноски, се признават за осигурителен стаж: времето на платения и неплатения отпуск за отглеждане на малко дете; времето за платен и неплатен отпуск за бременност и раждане; времето за платен и неплатен отпуск за временна нетрудоспособност; времето на неплатен отпуск до 30 дни в рамките на една календарна година; времето, през което лицето е получавало обезщетение за безработица. За осигурителен стаж се зачита и времето на наборна военна служба. Тогава обаче от държавния бюджет се заплащат осигурителни вноски върху минималната работна заплата.
Уважаеми колеги, това, което се предлага, не е изключение в българското осигурително законодателство. Друг е въпросът, пак повтарям, че начинът, по който са направени предложенията, не е най-добрият. Текстовете не са коректни, защото не се решава въпросът, както беше казано от тази трибуна, за тези, които вече са си платили годините, през които са учили висше образование.
Колеги, нека да говорим за начина, по който се плаща. Досега имаше възможност да се заплаща разсрочено, а сега тази възможност отпада. Вижте какво плаща този, който е завършил висше образование – заплаща цялата осигурителна вноска върху осигурителния доход за самоосигуряващите се. Подчертавам: цялата осигурителна вноска, а не само личната осигурителна вноска, както предполага нормалната логика.
Защото, когато си студент, очевидно е, че полагаш усилия и използваш умствения си капацитет, за да придобиеш необходимите знания. Вярно е, че не получаваш доходи, защото осигуряването казва, че се облагат доходите, които получаваш за положен труд. По време на следването полагаш труд, но не получаваш доходи.
Това е сериозният въпрос, който трябва да предизвика дискусия – тъкмо тази гледна точка. Очевидно е, че ще отхвърлите този законопроект. Въпросът обаче е дали си заслужава да се замислим.
От нашата парламентарна група сме готови да направим предложение, ако се стигне до второ четене: когато се заплаща времето на обучение за висше и полувисше образование, да се заплаща не цялата осигурителна вноска, а само личната осигурителна вноска. Този, който работи, споделя осигурителната вноска между работодател и осигурено лице, а студентът не работи и трябва да плаща и едната, и другата осигурителна вноска – тази, която е 60% и е за сметка на работодателя, и тази, която е негова лична осигурителна вноска.
Заслужава ли си да се помисли? Заслужава си!
Уважаеми колеги, аз пак повтарям, че няма нищо по-лесно от това да се отхвърли един законопроект. Мога да Ви кажа и други аргументи, с който да го отхвърлим. Обаче големият въпрос е: трябва ли да помислим за цвета на българската нация? Ако искаме да градим икономика на знанието, както е записано в Стратегия „Европа 2020”, трябва ли да търсим решение за тези хора, или трябва с лека ръка да кажем, че няма справедливост.
Очевидно е, че няма справедливост. И аз поддържам тази теза, че няма справедливост. Обаче има ли справедливост, когато всички български граждани плащат за армия, полиция, държавните служители, пак повтарям, за съдебна система – 100% от осигурителните вноски.
Кога ще решим този въпрос? Или можем да решим въпроса за българските студенти с лека ръка, а когато става въпрос за останалите – да мълчим. Аз не приемам този подход.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Ще направим 30 минути почивка и след почивката ще продължим с изказването на господин Стойнев, след него и госпожа Масларова.
Почивка до 11,35 часа.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова:
Продължаваме заседанието и обсъждането на проекта за закон.
Заповядайте за изказване, господин Стойнев.
Драгомир Стойнев (КБ): Моля да удължите времето на групата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Моля да удължите времето на парламентарните групи, направено беше искане.
Драгомир Стойнев: Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо председател! Тук преди малко ни се обясни как се харчат много пари и се инвестират за младежка безработица, едни милиони се усвояват, само че не разбирам: защо Европейската комисия в своите препоръки, касаещи Националната програма за реформи, ни критикува най-много именно там, че нямаме конкретни мерки? Явно има едно разминаване между разбирането на управляващите за конкретни мерки и това, което се разбира от Европейската комисия.
Също така имаше квалификации, че са популисти, другата квалификация не си я спомням, съжалявам за това, но то не е присъщо за мен. Човек може да борави с такива термини, когато е слаб, а когато имаш конкретна аргументация, тогава трябва с нея да боравиш.
Нека да видим какво правят популистите в Европа. Популистите в Белгия: „признава се за осигурителен стаж времето, признато във висше учебно заведение”. Да видим какво правят популистите в Чехия: „времето за обучение в редовна форма, но не повече от шест години, се признава за осигурителен стаж”. Нека да видим какво правят популистите в Германия. Повтарям, Германия, държавата, най-уважавана от Вас, тъй като министър-председателят, той сам го заявява, ходи на Съвета на Европа, без да се готви и гледа това, което гласува Меркел, съответно и той го гласува. Популистите в Германия признават за осигурителен стаж времето за висше образование.
Нека да видим една от най-бързо развиващите се държави, която ни се посочи като пример, а именно Естония: „признава се за осигурителен стаж времето на редовно обучение във висше учебно заведение”. Какво правят популистите в Гърция: „признава се за осигурителен стаж времето за редовно обучение във висше учебно заведение, но не повече от четири години”. Какво правят популистите в Кипър? „Признава се за осигурителен стаж времето, прекарано във висше учебно заведение и се покриват вноските.” Какво правят популистите в Латвия? „Признава се за осигурителен стаж времето за обучение във висши училища.” Популистите от Люксембург: „признава се за осигурителен стаж периоди на обучение на лица на възраст 18-27 години”. Какво правят популистите в Унгария? „Признава се за осигурителен стаж времето за висше образование.” Какво предлагат популистите от Полша? „Признава се за осигурителен стаж времето за следване в университет.” Какво правят популистите в съседна Румъния? „Признава се за осигурителен стаж времето на редовно обучение във висши училища, съобразно учебната програма.” Какво предлагат популистите в Словения? „Признава се за осигурителен стаж времето за завършване на висше образование” и, забележете, „следдипломна квалификация”. Популистите в Словакия: „времето за висше образование, което човек е следвал, се признава за осигурителен стаж”. И на последно място най-големите популисти – може би според Вас – в Швеция, този модел, към който всички се стремим, към който може би цяла Европа се стреми, „признава се за осигурителен стаж времето за висше образование и други форми на обучение”.
Уважаеми дами и господа, това са държавите членки, които Вие квалифицирате като популисти, държавите членки, които може би имат изкривено мислене, държавите членки, които търсят социалната справедливост. Това са тези държави членки, това е европейският модел, защото неизбежно ще вървим натам.
Тук бе казано: „Не можем да мислим сега след 40 години какво ще стане, не можем да мислим за след 10-15 години”. Ние сме народни представители, трябва да имаме и стратегическо мислене, трябва да погледнем по-далеч от носа си. Не можем да гледаме единствено в това какви мерки, какви резултати ще има, ще се получат, ще се постигнат във времето, в което трае един управленски мандат. Ние загубихме цяло едно поколение висшисти, лекари, инженери, те отидоха в чужбина. Явно е, че това, което им се предлага в държавата, не е достатъчно.
Именно най-големите икономисти говорят, че когато частният сектор не може да се справи, е необходима намесата на държавата. Да не цитирам Кругман, да не цитирам Стиглиц. Възможно е да се направи! Трябва да има воля, но най-важното е, че трябва да има разбиране, защото проблемите на младия човек може да не са наши проблеми, но в крайна сметка той идва при Вас, консултира се с Вас, когато правите срещи с избирателите, те представят тези проблеми.
Когато имаш приоритет, е нормално да загърбиш другите неща, но да кажеш: „Да, това ще е приоритетът, който ще ни води през следващите 5-10 години”, защото без образование ние не можем да имаме никаква производителност, никаква конкурентоспособност, да не говорим за приходи, за бюджети. Сега отново влизаме в темата дали трябва да има рестрикции или разходи, но ключовото е – трябва да има образование и здравеопазване. Тези популисти в Европа, както Вие ги наричате, вече го правят. Нищо не пречи ние, ако не можем нищо да измислим, защото явно не можем да измислим, да тръгнем по този модел, защото е един печеливш модел, който е справедлив за младите хора. Неслучайно младежката безработица стана проблем на цяла Европа. Крайно време е младежката безработица да стане проблем и на българската държава. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Първа реплика – народният представител Хасан Адемов.
Заповядайте.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Стойнев! Ясно е, че по начина, по който е предложен този законопроект, няма как да бъде подкрепен, защото вместо да решава проблеми, той създава нови допълнителни проблеми.
Не може да се отрече друго достойнство на този законопроект, че Вие отново поставяте на дискусия няколко фундаментални въпроса на осигуряването в България.
Първият въпрос е за солидарността, вторият въпрос е за справедливостта, защото има огромна разлика между това какво е солидарност и какво е справедливост, и третият въпрос е за участието на държавата. В частта, в която Вие засилвате участието на държавата в осигуряването, е трудно да намерите привърженици в тази зала, няма как това да стане, защото продължаващото засилване на участието на държавата в пенсионното осигуряване ни връща към старите модели на осигуряване, модели, от които се отказахме през 2000 г.
Що се отнася до солидарността, уважаеми господин Стойнев, Вие трябва да знаете, че солидарността е тази, която трябва да бъде водещ елемент на входа на системата. На входа на системата на пенсионното осигуряване трябва да бъдем солидарни. Тези, които могат да плащат, имат по-големи, по-високи доходи, да са солидарни с тези, които плащат по-малко, солидарността между поколенията, солидарността между отделните категории труд. Все въпроси, които изискват сериозна дискусия.
На следващо място, що се отнася до справедливостта, уважаеми господин Стойнев, тя е предимно на изхода на системата. Там, където са елементите на разплащане, дали ще бъде в зависимост от осигурителния принос, дали ще бъде в зависимост, както най-често се случва, от политическа конюнктура – харесваме си една група, на която казваме: „На Вас сега ще дадем, защото Вие сте гласували за нас”. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Приключвам, госпожо председател. Това са фундаменталните въпроси и затова Вашият законопроект не среща подкрепа, защото засилва държавното участие. Веднъж казахме, че държавата ще бъде особен осигурител, след това – държавата ще подпомага една или друга категория. Фундаменталните въпроси са тези и докато няма отговор на тези въпроси, няма как конкретните, дребни проблеми да ги решим с такива законопроекти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Втора реплика?
Заповядайте, госпожо Шайлекова.
Станка Шайлекова (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Стойнев, един от основните принципи в Кодекса за социално осигуряване е, че се зачита осигурителен стаж само срещу заплатени осигурителни вноски. Не смятате ли, че с този законопроект Вие нарушавате този основен принцип?
Освен това, със законопроекта, който предлагате, се създава възможност за противопоставяне между хората, които провеждат редовно обучение и тези, които провеждат друг вид форма на обучение за придобиване на висше или полувисше образование – било задочно, дистанционно и така нататък, тъй като тези хора работят и сами внасят осигурителните си вноски.
Противопоставят се и лицата, които вече са платили осигурителните си вноски за признаване на осигурителен стаж за времето, през което са провели обучение и тези, на които според Вас държавата би следвало да заплати осигурителните вноски.
В мотивите си Вие не казвате откъде ще се вземат средствата, с които републиканският бюджет да заплати разхода за заплащане на осигурителните вноски на хората, провеждащи редовно обучение за висше образование. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Трета реплика?
Госпожо Ангелова, имате думата.
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Стойнев, Вие поставяте каруцата пред коня. Както Ви бях казала, и сега да Ви напомня, всички да разберат, че Вашето предложение ще реши проблема на тези висшисти, на които им предстои да се пенсионират в близките години!
Няма как с това предложение Вие реално да решите проблема на младите хора! Действително с младежката безработица, с реализацията на младите хора има проблем. Но не с тези мерки, които ще станат след 40 години! Реално младите хора имат нужда от работни места, от програми за стажуване, от обучение, от квалификация и преквалификация, а не от нещо, което предлагате в обозримото бъдеще!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Господин Стойнев, имате думата за дуплика.
Драгомир Стойнев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Ангелова, ако бяхте приели да гледаме целия пакет от законодателни инициативи, щяхте да видите, че една с друга те са свързани. Ние ги гледаме месец за месец, защото не можем да ги вкараме в пленарната зала.
Аз не казвам, че това е работещото решение; не казвам, че това изведнъж ще реши проблема с младежите! Но това може да бъде общ пакет, около който ние да се обединим, така че да помогнем на младите хора! Когато един човек не иска нищо да направи, по никакъв начин не можеш да му помогнеш.
Доктор Шайлекова, да, ще има противопоставяне. Права сте, че ще има противопоставяне. Но ние сме готови да преглътнем този хап – да има противопоставяне, но в крайна сметка да дадем перспектива за тези млади хора!
Не е тайна, че ние имаме проблем с обновяването на работната сила. Ние имаме проблем, защото засега са излезли 250 хиляди, през последните пет години, малограмотни лица! Очаква се следващата година да излязат още толкова, на които им е трудно да четат и да пишат! Камо ли да говорим за някакви високи технологии!
Доктор Адемов, справедливост и солидарност – преди да отидем до солидарността, на младия човек му е ясно, че няма никаква справедливост. Той не вижда смисъл да се осигурява, ако оставим нещата в сегашния им вид.
Тази реформа в момента е в Конституционния съд – ние чакаме решение! Тя отново ще бъде променяна! Но преди да стигне до солидарността, няма никаква справедливост!
Справедливо ли е да има таван на пенсиите? Не, разбира се. Защо има максимален осигурителен доход?
Аз съм готов да отида още по-далеч – нека всеки трудещ се да се осигурява на заплатата, която получава (била тя 5 хил. лв., била тя 10 хил. лв.)! Но съответно той да има реална пенсия върху това, а не да се слага изкуствен таван! Какъв е стимулът на този млад човек?
Именно тези неща трябва да подпомагат младите хора, за да се осигуряват. Когато влезеш в осигурителната система, ти си готов да има справедливост, защото знаеш, че твоят висок доход се разпределя и към другите хора.
Но когато ти от началото слагаш бариери, когато слагаш ограничения, младият човек не вижда никакъв смисъл да се осигурява. Затова започват моделите, които подкопават целия солидарен модел. Не само в България, в цяла Европа е така! Затова европейците вече са намерили решение.
Това, което ние предлагаме, е мярка, която е приета в 17 държави – членки на Европейския съюз! Това не е наша измислица! Просто това е справедливо! Ако имаме приоритет образованието, ако имаме приоритет младите хора, ако искаме да имаме голям икономически растеж, това не става без човешкия капитал! Не може само финансовият капитал да бъде един от стимулите за икономически растеж! Човешкия капитал го няма. Това е мярка, която работи и точно това предлагаме. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Завършвам. Не казвам, че това е панацеята; не казвам, че това решава проблема. Но ако всичките законопроекти ги гледахме заедно, щяхте да видите смисъла на всеки от тях. И мерките, които предлага правителството, също можеха да влязат с тези законопроекти, които ние предлагаме. Никой не е толкова добър, за да решава проблемите. Проблемите се променят всеки ден – в динамичен свят живеем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Моля Ви да приключвате.
Драгомир Стойнев: Ние предлагаме мерките като законодателна инициатива – вярно, Вие не ни уважавате, но това са мерки, които работят в целия Европейски съюз! Тогава поне уважавайте българския народ и те наистина ще бъдат печеливши. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Народният представител Емилия Масларова има думата за изказване.
Емилия Масларова (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Някой от преждеговорившите каза, че това е плах опит да имаме някакви общи позиции по пенсионната реформа като цяло. Съгласна съм, че това действително е опит да направим още една стъпка напред, ако, разбира се, имаме консенсус, че това е стъпка напред.
Приемам част от критиките, които бяха направени от колеги от тази трибуна, свързани с детайли в разплащането, с нюанси, които не са изяснени. Аз ги приемам изцяло. Но искам да заявя от тази трибуна, че категорично не мога да приема хора, които никога не са били за социална справедливост, да ни учат на социална справедливост. Никога не бих приела хора, които дълги години са в тази зала, да забравят много бързо какво са говорили и какво са привили.
Ще започна от онзи период, през който в България се извършваше огромната приватизация. Тогава лявата страна, която държи на социалната справедливост, настояваше в продължение на три последователни години минимум 30% от парите от приватизацията да бъдат складирани в пенсионен фонд, да подкрепят социалната страна, справедливостта, солидарния стълб на пенсионната система. Лявата страна на тази зала тогава не управляваше.
Ако тогава бяха натрупани част от тези пари, щяхме да говорим за съпричастност и за солидарност. Тези, които днес се пенсионират, са онези, които създадоха онова, което беше приватизирано! Така че нека си го спомнят някои, които са били в тази зала и да не ни дават акъл.
Вие казвате, че има противопоставяне. Има противопоставяне, колеги! Не е ли противопоставяне това преди 10-12 години жените да се пенсионират на 55 години, а мъжете на 60 и само една-две години по-късно те вече влязоха в друга система?!
Не е ли противопоставяне примерно един педагог да се пенсионира на 55 години, а сега жена педагог – на 60 години? Противопоставяне е. Но сме имали консенсус по тези въпроси и говорейки по тези въпроси, сме стигнали до извода, че това трябва да го направим.
Пак преди мен някой каза, че и отпускът по майчинство, и отбиване на военната служба, и много други неща се зачитат за трудов стаж. Разбира се, по това също има консенсус, защото сме си поставили някакви цели – цели на нацията, че ще стимулираме майчинството, че ще дадем заслуженото на тези, които отбиват редовната военна служба.
И тук ще отворя скоба, за да припомня за популизма. Беше цел на тройната коалиция, настоявано от Българската социалистическа партия и Коалиция за България, да погледнем не с едно око, а с две очи към демографските проблеми на България и в резултат на „нашите популистки действия” раждаемостта от 2005 г. от 82 хиляди новородени бебета в 2009 г. „се качи” на 81 хиляди. Сега, преди да затворя скобите, раждаемостта спадна с 13%, в резултат на това че не продължава тази политика, че няма визия какво имаме като консенсус като нация, без значение кой управлява.
Ако нашият приоритет е България да има знаещи, можещи хора, България да задържи интелектуалния си потенциал, България да не е обслужващ персонал на Европа, и не само на Европа, ние да не сме втора ръка хора, които ще ходим дори и с висше образование да извършваме неквалифицирана дейност някъде, това е другата страна на въпроса. Но ако нашата цел е друга, нека да помислим дори с този плах опит да направим нещо.
Да, вярно е, че студентите 4 или 5 години учат и не създават принаден продукт, а другите през това време работят, получават заплати, плащат си данъците. Само че също толкова вярно е, ако се загледаме малко по-дълго време в статистическите редове назад в годините, а и погледнато напред като динамика, ще видим, че хората с по-високо образование след това не за 4 години, през които са учили, а за по-малко от 4 години компенсират това с по-високата си работна заплата, ерго с по-високите си данъци и оттам с по-високите си осигурителни вноски, които влизат в пенсионния фонд. Тоест, Вие не може да съпоставите това, което за 20, 30 или 40 години ще направи един човек с висше образование, с висша квалификация, с експертни познания като принос в пенсионната система, заедно с един човек, който е по-ниско грамотен, по-неквалифициран и с по-ниски доходи, оттук и с по-ниски осигурителни вноски.
Да, аз признавам, грешката е това, че ние тук, за да има солидарност, трябва да кажем, че хората, преди да се пенсионират, за тези 4 или 5 години трябва да си платят личната вноска, а държавата да поеме онова, което би могъл да плати работодателят, ако те са били на работа през тези години, а ние сме казали, че държавата поема цялата вноска. Ето, това е въпрос, по който можем да спорим, и аз не отричам, че трябва да спорим, но не се опитвайте за всяко нещо, заставайки на тази трибуна, да говорим за популизъм.
Веднага ще Ви дам един пример пак с пенсионната система. Ние сме били популисти, защото преди изборите от 1 юли 2009 г. сме повишили пенсиите, което си вървеше 4 години подред – на всеки 1 юли изпълнявахме закона. Член 100 от Кодекса за социално осигуряване – за справка на тези, които не знаят. Онзи ден от тази трибуна министърът на труда и социалната политика каза: „От 1 юли 2013 г. вдигаме пенсиите”. Кога ние сме популисти, кога Вие сте популисти?! Кога ние казваме истината, кога Вие казвате истината?!
Вчера, колеги, приехме закон с консенсус, че на децата, на които единият родител е починал, ще даваме полагащо им се, без да търсим доходен критерий. Е, ние не противопоставихме ли тези две категории деца, или три категории – на разведени родители, на самотни родители и така нататък? Противопоставихме, но ние с Вас имахме консенсус по този въпрос, Вие се съгласихте с опозиционното предложение и го подкрепихте.
Има какво да се доработи по закона. Аз го приемам и го казвам съвсем чистосърдечно. В същото време нека да се опитаме този плах опит да го направим не като опит, а да седнем и да работим между първо и второ четене, да видим какво може и какво не може.
Извинявайте, но онзи ден Вие казвате колко милиона лева ще струва това. Ами, как така изведнъж решихте, след като се повиши токът, гръмко излязохте и казахте: „Ще дадем на хората, които получават енергийни помощи, едни пари”. Изгласувахме ги бързо, намерихме ги. Не сте ги изгласували, не сте ги намерили – по закон трябва да се дадат тези пари. Методиката е разработена още преди години. Там по закон преди всеки отоплителен сезон, не министърът на финансите, не премиерът – не ангажирайте премиера с такива задачки, министърът на труда и социалната политика трябва да подпише наредбата и с цената на един киловатчас електроенергия ще се повишат или ще се намалят енергийните помощи.
Колеги, нека да говорим поне професионално – да се опитаме. Аз не се опитвам да говоря в области, по които не съм професионалист и нямам самочувствието да говоря.
Пак се обръщам към Вас, Вие сте мнозинството, след време сигурно ще се наложи пакет от мерки. Пакет от мерки! Дайте да видим кои от тях могат, да направим дори плах опит да ги развием, и кои казваме: не, няма да имаме. Ако ще имаме консенсус да си задържим децата в България, дайте да си стиснем ръцете и да кажем: „Да, Четиридесет и първото Народно събрание прие комплекс от мерки от различни политически сили, без да се търсят дивиденти”. Дивидентът ще бъде за всички нас. Аз съм убедена, че ако проявите малко повече разум, това може да се случи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други народни представители желаят ли да вземат отношение към законопроекта? Няма.
Закривам дискусията.
Моля народните представители да влязат в залата, предстои гласуване.
Поставям на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 254-01-34, внесен от Емилия Масларова и Драгомир Стойнев на 7 март 2012 г.
Гласували 109 народни представители: за 22, против 51, въздържали се 36.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
С това изчерпахме първа точка от дневния ред.

Преминаваме към втора точка:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ВРЕМЕННАТА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ИЗНЕСЕНИТЕ В МЕДИЙНОТО ПРОСТРАНСТВО ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ЛОБИСТКИЯ СКАНДАЛ, СВЪРЗАН С УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРОЙНАТА КОАЛИЦИЯ И ПРЕДОСТАВЕНИТЕ 1,5 МЛН. ЕВРО НА АВСТРИЙСКИЯ ЛОБИСТ ПЕТЕР ХОХЕГЕР.
Вносители са Димитър Главчев и група народни представители.
Заповядайте, господин Главчев, да представите проекта за решение.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, позволете ми да Ви запозная с мотивите, които сме приложили, за да обосновем своето искане за удължаване срока на комисията. За да бъда по-убедителен и да избегна обвиненията в политически спекулации, ще Ви прочета директно становищата на Консултативния съвет на Сметната палата и на Агенцията за държавна финансова инспекция. Всеки от Вас може да си направи изводите, тъй като мисля, че това, което са написали те, е достатъчно красноречиво.
Комисията изпрати писмо до Консултативния съвет на Сметната палата с молба да изготви становище относно Доклад по одитен ангажимент, одит на управлението на имуществото и бюджета на Министерския съвет за периода от 1 януари 2008 г. до 31 юли 2009 г., в частта на Договор МС-108 от 14 декември 2007 г., в резултат на което беше създадена работна експертна група, в състава на която са включени двама PR експерти и експерт по медии, един специалист по обществени поръчки и един, който е специалист по вътрешен одит. Становището е изпратено на основание на получени мнения от експертите, в резултат на преглед на документи, предоставени от анкетна комисия. В него се казва дословно следното:
„Липсата на преведен на български език финален доклад към момента на одита е възпрепятствал проверката и оценката на изпълнението на договора. Извършената проверка на цитирания договор потвърждава общия извод, направен в одитния доклад на Сметната палата, че в договорените начини на плащане при сключване на договора във връзка с проведени обществени поръчки не са защитени в пълна степен финансовите интереси на Министерския съвет в случай на неизпълнение на задължения на изпълнителя.
Обявлението за обществената поръчка е изпратено в „Държавен вестник” на 30 юли 2007 г. и е публикувана в електронната страница на вестника на 31 юли 2007 г. Същото е изпратено до Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 8 август 2007 г. и е публикувано там на 14 август 2007 г. Закъснението за публикация в Официалния вестник на Европейския съюз представлява нарушение на чл. 45, ал. 9 от Закона за обществените поръчки. Техническата оферта е написана прекалено общо и схематично. В нея не се съдържат конкретни индикатори, с които да се наблюдава изпълнението на ангажиментите и не са посочени конкретни очаквани резултати. В обявлението за обществената поръчка като официален език е посочен българският. Важен акцент в техническото предложение е създаване на Консултативен съвет, който да се състои от 15 члена. Липсва информация за предварително съгласие на изброените лица – имената им да бъдат посочени в техническото предложение. Наред с това някои от посочените лица биха били поставени в конфликт на интереси, ако официално приемат участие в такъв консултативен съвет.
Изграждането на Европейски пресцентър е широко застъпено в предложението, като се очаква той да се състои от отговорите на кабинета на министър-председателя. Трябва да се отбележи, че предложението за създаване на пресцентър е определено в протокола за оценка като оригинална идея и е едно от определящото за избор на изпълнителя. Пресцентър „България в Европейския съюз” започва да работи още през месец август 2006 г., за което свидетелстват редица публикации в БТА. Проектът е финансиран от бюджета на Министерския съвет, като външните експерти са назначени на граждански договор.
Ценовото предложение съдържа дейности, които не са описани в техническото предложение. Начинът на описание на ценовата оферта създава впечатление за сложност, но на практика постига едно – непроследимост на разходите и невъзможност за добър контрол от страна на възложителя.
Оценката, предложена в протокол, е изцяло обоснована със становището на консултанта към Комисията за разглеждане на оценката и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.
За консултант без мотиви е привлечен Росен Карадимов – член на политическия кабинет на министър-председателя. Добрата практика е като консултант в оценка на обществената поръчка да се привлича външен независим експерт, който има квалификация в съответствие с предмета на поръчката. Росен Карадимов е част от екипа на възложителя. Така подписаният договор не защитава изцяло интересите на възложителя и на практика облагодетелства изпълнителя като страна по него.
Предоставените доклади от страна на д-р Хохегер „Комуникацион бератунг” са само на английски език, макар в обявлението на поръчката ясно да се посочва, че езикът на поръчката е българският. В част от докладите се съдържат материали на немски, френски, словенски и сръбски език.
Финалният доклад заедно с приложенията е от 344 страници, но от тях на български са не повече от 60 страници, 40 от които са за превода на доклада. Непревеждането на посочените по-горе документи на български език не позволява ефективен контрол върху изпълнението на договора от по-голям кръг от специалисти от страна на възложителя или други оторизирани контролни органи, които имат право да проверяват дейността на възложителя. В два последователни доклада се отчитат едни и същи дейности. Съдържат работни бележки и недовършени изречения. Някои от докладите са в чернови вид. В някои от докладите се цитират приложения, които липсват. „Д-р Хохегер – комуникацион бератунг” като публикация от проекта на практика използва всичко, което излиза за България в чуждестранните медии за периода на действие на договора. Това не е професионално коректно, тъй като би следвало да се отчитат само публикациите или материалите, публикувани или излъчени вследствие на работата на консултантите.
В чл. 13, т. 3 от договора е предвидено, че двете страни с протокол могат да определят едно лице за свой представител пред другата страна по всички въпроси, свързани с изпълнението на договора. Възложителят е определил за такова лице Ивайло Данаилов, съветник в политическия кабинет на министър-председателя. Прави впечатление, че Протоколът за определяне на лицата по чл. 13, т. 3 от договора е подписан от името на главния секретар на Министерския съвет със запетая – от самия Ивайло Данаилов, който е посочен и като упълномощено лице от договора.
Съществен обем от планираните дейности не са били извършени или са били заменени с други. За над 70% от събитията не се посочва причина.
Първите доклади за прогреса се получават на 15 юли 2008 г., тоест едва седем месеца след като договорът е подписан. Със забавянето на първоначалните доклади възложителят доброволно се е лишил от правото си да упражнява контрол върху изпълнението на договора. Официално изпълнителят не е посочил подизпълнители, но на практика, видно от представените от „Активгруп” договори, се вижда, че последните са били наети за осъществяване на задачи, имащи отношение именно към този договор. Възприетият подход...
Любен Корнезов (КБ, от място): Нали докладът е за удължаване на срока?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Господин Главчев, може би все пак по темата...
Спрете се на проекта за решение за удължаване на срока.
Димитър Главчев: Вие запознат ли сте с този доклад, господин Корнезов? Аз Ви запознавам, а Вие защо ме прекъсвате?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Господин Главчев, моля Ви да докладвате и решението.
Любен Корнезов (КБ, от място): Решението е за удължаване срока на действие на Временната комисия!
Димитър Главчев: Нали трябва да го мотивирам по някакъв начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Остават Ви две минути. Затова Ви моля да вземете отношение и по решението, защото няма да разберем за какво става дума.
Димитър Главчев: С оглед на изложеното и предвид големия обем от информация, който предстои да бъде разгледан и анализиран, на свое заседание на 29 юни 2012 г. единодушно с гласовете на присъстващите девет свои членове комисията прие решение да предложи удължаване срока на работата на Временната анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал, свързан с управлението на тройната коалиция и предоставените 1,5 млн. евро на австрийския лобист Петер Хохегер.
Това достатъчен мотив ли е, проф. Корнезов?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Моля да прочетете и проекторешението!
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев:
„РЕШЕНИЕ
за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал, свързан с управлението на тройната коалиция и предоставените 1,5 млн. евро на австрийския лобист Петер Хохегер
Народното събрание на основание чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал, свързан с управлението на тройната коалиция и предоставените 1,5 млн. евро на австрийския лобист Петер Хохегер, създадена с Решение на Народното събрание на 22 март 2012 г., до 30 октомври 2012 г.”
Освен аргументите, които исках да Ви представя, четейки Ви доклада на официалните институции, че политическата цел на комисията е единствено защита на публичните средства, бих искал да Ви кажа, че по време на изслушването, когато зададох въпрос на госпожа Моника Йосифова дали се чувства под политически натиск, тя отговори, че не се чувства и благодари за работата на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря, господин Главчев.
Откривам дискусията.
Има думата народният представител Ангел Найденов.
Преди дискусията искам да кажа, че след като беше прието решението за създаването на Временната анкетна комисия, веднъж имаме решение за удължаване срока на действие по настояване на комисията. Това е второто удължаване, вероятно свързано с обема на работата, на която са се натъкнали.
Ангел Найденов (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! При предишното предложение за удължаване на срока, споменато от председателя на заседанието днес, Парламентарната група на Коалиция за България гласува „против”. И днес нямаме основание да гласуваме другояче, освен отново „против”. Няма сериозни мотиви, няма аргументи, които да подкрепят предложението, направено от председателя на анкетната комисия господин Главчев, освен ако не приемете, че аргумент е казаното при предишния дебат от мен под формата на опасение, че комисията „Хохегер”, условно наречена така, е на път да се превърне в постоянна комисия.
Всъщност опасения или шега, поредното удължаване на срока на действие на комисията наистина ще я превърне в постоянна.
Какво налага поредното удължаване на срока на действие на анкетната комисия? Краткият отговор е – нищо. Нищо в досегашната работа на анкетната комисия, нищо в получената до този момент информация не налага удължаване на срока.
Колкото и изразително господин Главчев да чете становището на Консултативния съвет на Сметната палата, това струва ми се не може да бъде прието като сериозен аргумент. То по същия начин може да служи като основание комисията да работи постоянно.
В случая можем да приемем и друг подход – във всеки един момент от функционирането на тази анкетна комисия, може да бъде направено предложение за удължаване срока на действие на комисията и това предложение ще бъде точно толкова валидно, колкото и днешното предложение. Тоест тук единствено валидният аргумент е желанието на мнозинството. Това, разбира се, е сериозен аргумент, но струва ми се не чак толкова, за да накара пленарната зала да гласува поредно удължаване срока на действие на анкетната комисия.
Все пак, защо се прави това предложение? До днес от изслушванията в комисията няма информация или факти, които да изискват допълнително време за изясняване от страна на анкетната комисия. Няма информация или допълнителни факти! Няма и нови документи, които да добавят нови обстоятелства към вече известните, с които комисията се занимава четири месеца. Няма и нови лица, които да са предложени за изслушване и от които да се очаква драматично да променят впечатлението в комисията или пък в пленарната зала. Следователно валидно продължава да бъде онова, което казахме и аз, и моите колеги от парламентарната група и при първото решение за създаване на комисията, и при предложението за удължаване на срока. Това е, че комисията е средство, господин Главчев, за политически натиск. Нима очаквате някой да Ви каже нещо друго, освен че не се чувства под натиск, когато е поканен в комисията за изслушване?! Какво да Ви каже?
Валидно е, че комисията е резултат на политическа целесъобразност. И най-после – валидно е, че комисията е инструмент за злепоставяне. Разчита се на първосигналната реакция, че щом има анкетна комисия, създадена в парламента, не къде да е – в националния парламент, следователно има нещо.
Като основна причина в днешните мотиви, които придружават проекта за решение, се сочи необходимостта да се получи допълнителна информация от компетентните органи на Република Австрия.
Добре, склонен съм да приема, че в някаква степен подобен аргумент заслужава внимание.
Уважаеми дами и господа народни представители, според публикации в медиите господин Хохегер от две години, цитирам, е гост на прокуратурата в Австрия. От есента на миналата година името му е често споменавано в анкетната комисия, създадена в австрийския парламент. Тук имаме отговор на анкетната комисия, че посочените от нашата комисия документи, договори ще бъдат разгледани не по-рано от есента на тази година. Не знам кога ще получим отговора, след като те бъдат разгледани не по-рано от есента. Далеч съм от мисълта да коментирам темповете, с които се работи в Австрия. Това нито е мой, нито е наш проблем! Но ако поставим срока за действие на нашата комисия в зависимост от произнасяне в Австрия, каквото и да е то, то нашата комисия очевидно няма скоро да приключи работа.
Започвам да си мисля, че именно неприключването на работата на нашата комисия е търсеният от Вас изход в тази ситуация. Нямате куража да кажете, че до този момент комисията не се натъква на нищо, което да оправдае ангажирането на толкова сили и ресурси и на парламента, и на други държавни структури. Нямате основание да кажете, че до този момент комисията се е натъкнала на някакви разтърсващи, сензационни разкрития.
Наистина започвам да мисля, че постоянното удължаване срока на действие на анкетната комисия е някакъв приемлив за Вас изход. Приемлив, но за Вас. Опитвам се да проявя разбиране към неудобството, което усещам, че част от колегите народни представители от мнозинството – членове на комисията, изпитват.
Уважаеми дами и господа, това са неудобство и неловкост, които си докарахте сами. Вижте още веднъж констатациите от доклада на Сметната палата, които бяха прочетени от господин Главчев. Толкова условност, толкова обтекаемост, такова отсъствие на категорични заключения трудно могат да се видят на едно място.
Уважаеми дами и господа народни представители, това не е слабост на експертите на Сметната палата. Според мен е проблем и слабост на нашето искане към Сметната палата още веднъж да прави проверка на договори, които вече са проверени и по които не са открити нередности.
Второ, до голяма степен са спорни заключенията, съдържащи се в доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция. Те подлежат и на оспорване, там има цяла процедура. Няма никаква гаранция, че в крайна сметка те ще бъдат такива, каквито са в представения доклад, следователно и те не могат да бъдат сериозно основание за удължаване срока на действие на нашата комисия.
Уважаеми дами и господа народни представители, какво остава тогава като основа на предложението за удължаване срока на действие на анкетната комисия? Остава въображение – Вашето въображение!
Ние няма как да следваме Вашето въображение, затова няма и да подкрепим предложението за удължаване на срока на действие на анкетната комисия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Реплики? Няма.
За изказване – заповядайте, госпожо Дукова.
Снежана Дукова (ГЕРБ): Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги! На мен ми е много лесно да не вадя аргументи по отношение удължаване срока на комисията по няколко много простички причини.
Първо, изключителният анализ, който дори не беше довършен в пълен размер на господин Главчев. Ако вие, колеги, слушахте внимателно, щяхте да намерите основание, а може би и факт, че тази комисия, може би за пръв път от многото комисии, ще дублира това, което ние вече сме констатирали във времето – че това е поредната кражба, извършена по не най-добрия начин, юридически дори и несвършена както трябва, на тези народни пари, за които днес тук колегите много пледираха и плакаха.
Аз не мога да си обясня защо колегата – всъщност си обяснявам, той няма друг избор, освен в този разтеглив политически текст, в тези брътвежи, наречени иначе бутафория или, бих казала, изключително неверни неща, които се произнесоха от трибуната. Ще рискувам да прозвучи като комплимент, но вие, колеги, сте железни манипулатори и изградени популисти. Ще бъда кратка с първо, второ и трето, за да могат колегите да получат своята яснота, защото когато фактите говорят, дори депутатите отляво трябва да мълчат.
На последното си заседание тази комисия с пълен консенсус, повтарям, с пълен консенсус прие аргументите на нейния председател и поиска удължаване. Тази комисия няма пропусната седмица, в която да не е провела своето заседание и да не е удовлетворила всички искания от всякакъв политически цвят и спектър на залата за присъствие на хора, за да бъдат толерантно изслушани и доказани фактите.
В тази комисия бяха представени документи, разбира се, някои от тях със закъснение, които доказват – ще ви кажа какво – сериозни индикации за нарушени процедури, нарушен регламент, за празно харчене на народни пари или по-точно за тяхното присвояване. Без всякакъв политически привкус или политически натиск, заявен от всички докладчици и най-вече – могат да бъдат изтеглени протоколите, в които присъстваха и бившият президент на Република България, и госпожа Моника Йосифова – на няколко многократно зададени въпроси от председателя тя отговори, че не се чувства политически притисната, нито оказан политически натиск. Нещо повече, тяхното присъствие беше съобразено с работата на комисията, с тяхното свободно време. Те дойдоха тогава, когато сами пожелаха.
Страх ви е, страх ви е да не получите амнезия, а вие май я получавате, както много от хората, които присъстваха на нашата комисия. На конкретните въпроси, очевадни факти, те получаваха амнезия, колеги. Те забравяха и казваха, че не си спомнят какво се е случило. Ние трябва да разберем какво се е случило след този обстоен доклад, защото вие чухте, че на всички възможни езици е преведена част от документацията, но не и на български. Нарушено е изначално конституционно право – всички документи и отчети, поискани от Сметна палата, от финансови органи, да бъдат на български език.не са представени. Недобросъвестно, казвам пак меко, не са преведени и Сметната палата трябваше отново днес да инвестира много пари, за да ги преведе и за да докаже толкова много аргументи от Държавната финансова инспекция, чийто финал беше: документи при пръв прочит и анализ, преведени до тук, ще бъдат представени на прокуратурата, когато има факти за евентуално неправомерно извършени, бих казала, работа или деяние, те ще бъдат отнесени към прокуратурата.
Изключително разминаване в говорене, явно откровено неверни неща. Време беше да се види, че още 1,5 милиона са изтекли от държавния бюджет, напълнили джобове на приближени и един Министерски съвет, който се е поставил над закона. В този смисъл, за да бъда конкретна, аз ще цитирам думите на професор Димитров – председател на Сметната палата, който казва, че това е проява на арогантност. Затова не са могли да проверят коректно документите, защото не са поискали и са смятали, че няма да бъде проверен Министерският съвет и всичко свързано с него. Поисканата документация е била отказана, а тя беше дадена в папки, след като я поискахме.
В този смисъл искам да ви кажа, че от всички тези действия и от това, което проведе комисията като свое изследване дотук, от анализа и от разминаванията в говоренето, във фактите и в документите стигнахме до извода, пак казвам, всички консенсусно, че документите, които Петер Хохегер и законодателството имат, трябва да бъдат представени, за да бъде обективен анализът ни, за да докажем едно изначално намерение, което не е в интерес на народа, а напротив – обратното, една сериозна непочтеност и кражба на народни пари. Благодаря. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – Михаил Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаема госпожо Дукова, с един такъв сълзлив, драматичен тон се опитвате да ни убедите, че доказвате сериозни индикации за нарушения на харчене. Да се доказват индикации никой човек не е чул. Хубаво, че казахте, че когато има факти, ще изпратите нещо на прокуратурата. Явно досега няма такива факти. Вие искате още да размахвате тази комисия с политически цели – аз нямаше да Ви правя реплика, не си струва. Изказването Ви граничеше с крайно политическо лицемерие и цинизъм.
Два пъти говорите за народни пари. Не са ли народни пари, които се крадат в Столичната община за кучетата и умират хора? Ама сутринта сте „против” Сметната палата да погледне. Не са ли народни пари от „Градската мобилност”, дето скубете гражданите на София? Ама там не искате отчет за народните пари.
Никой не е против да се проверяват обективно фактите, но когато аргументите се подменят с политически квалификации - Вие това правите и смятате, че драматичният тон, който изтръгва бегли ръкопляскания от управляващото мнозинство, доказва нещо.
Вие искате тази комисия да продължи да работи, за да изпълнявате политическата си задача, но това трудно, много трудно ще промени усещането на хората за това, което се случва, да речем, с техните бюджети след увеличението на тока или с начина, по който Столична община скубе софийските граждани. Скубе ги като банатски гъски и с паркингите, и с парите за кучетата, и с големите кражби от времето на Бойко Борисов. Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Втора реплика – народният представител Георги Терзийски.
Георги Терзийски (независим): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Дукова, аз присъствах на заседания на комисията и бях поразен – във време, в което хората се борят за физическото си оцеляване, колко безсмислено и безцелно пропиляно време на народни представители и на парламента видях. Бях поразен от търсенето на ангажимент на някои народни представители, които явно не знаят какво да правят. Мога да Ви посъветвам: отидете и помогнете да бъде угасена гората на Витоша, за която все повече и повече медии говорят, че е запалена умишлено.
Сега във връзка с Вашето изказване, защото това е реплика. Почти ме просълзихте като говорехте за народни пари. Госпожо Дукова, Вие говорите за 1,5 милиона, а в същото време три месеца не допускате до зала Сметната палата да провери „Екоравновесие”, където на година са харчени по милион и половина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Господин Терзийски, все пак нека да е по темата!
Георги Терзийски: Вие сте загрижени за народни пари и не мога да разбера дали сте загрижени, защото евентуално предполагате да са похарчени или просто защото не сте успели Вие да ги усвоите?!
Считам, че по-безполезно загубено време на парламента от тази комисия, поне това, което аз видях с присъствието си там, не би могло да съществува.
Категорично съм „против” удължаването на срока. Ако Вие досега не успяхте да си свършите работата, абсолютно невъзможно, безсмислено и безполезно ще бъде да си мислите, че ще я свършите оттук нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Трета реплика – народният представител Ангел Найденов.
Ангел Найденов (КБ): Уважаема госпожо Дукова, с известно неудобство ще се опитам да Ви обясня, че има разлика между консенсус и между резултата от гласуването в анкетната комисия. Консенсусът изключва гласуване. Това, което сте направили в комисията – от участвалите в гласуването, е вероятно да подкрепите единодушно предложението.
Второ, не знам защо се засягате от определението „бутафория”. Бутафория – това е твърдение и определение, което давам на анкетната комисия от момента на нейното създаване. За съжаление и Вие самата непрекъснато давате аргументи в потвърждение на това определение. Вие самата на два пъти вече тук, от тези микрофони и в анкетната комисия, произнасяте Вашите готови заключения. Вие не се интересувате от това какви са фактите и обстоятелствата, Вие сте готова с Вашата присъда. За какво Ви е тогава комисията? Като декор – за нищо друго!
Трето, ние наистина сме на път да поставим някакъв своеобразен прецедент в предложенията, с които се прави удължаване на срока на действие на комисията.
Вече използвахте аргумента за това, че документите не са на български език. Имахте нови три месеца на разположение, през които вероятно можехте да получите превод на тези прословути 40, 60 или 300 страници. Какъв е проблемът? Три месеца?! Този аргумент вече не е състоятелен.
Тогава, какво друго Ви интересува? Единственото, което пише в мотивите, които придружават предложението за решение, са становища, че е хубаво да се получи информация от компетентни органи на Република Австрия. Но докога? Неслучайно Ви попитах: докога?!
Имате достатъчно основание комисията вече да направи своите заключителни документи. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Още веднъж ще Ви кажа: нямате куража да кажете, че не сте стигнали до нищо, което да бъде прието като нередно в сключените договори. Ето затова ще търсите непрекъснато аргументи, за да удължавате срока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Найденов.
Дуплика, госпожа Дукова.
Снежана Дукова (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател! Ако вземам дуплика, то не е за това, което трябва да повторя: защо това е необходимо след толкова много аргументи, а за да кажа, че от тази трибуна от някои хора прозвучаваха велики сентенции, но да кажеш: „Банатски гъски!” там, където живеят нашите банатски българи (смях отляво), смятайте за какво става въпрос – каква ирония на отношение?!
И ако, господин Найденов, при цялото ми уважение и коректност, Вие бяхте присъствали непрекъснато на комисията, щяхте да разберете, че не ние, а оторизираните органи ще направят това, за да дадат всички документи на прокуратурата.
Ако бяхте там, щяхте да разберете, че Сметната палата беше тази, която поиска срока, защото трябва да инвестира нови пари, които Вие не сте дали, за да се преведат документите, защото знаете какво се съдържа в тях и че отчети за събития, които са се случвали, присъстват във всички протоколи едни и същи – неясни, повтарящи се, неслучващи се! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Господин Емил Радев.
Емил Радев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Неслучайно колегите отляво искат тази комисия да прекрати дейността си. С всяко изминато заседание на комисията става все по-ясно какви груби нарушения и погазване на закона са извършвани във връзка с разследваните от комисията договори. Естествено, че отляво има притеснения комисията да продължи работата си. Смятам, че тази процедура за обществена поръчка и изпълнението на договора може да бъде наръчник за лошите практики, които могат да се използват във връзка със ЗОП и по-нататъшното отчитане на един договор. За да не бъда голословен, ще се спра на фактите.
Още със стартирането на поръчката са допуснати редица нарушения и това е констатирано много ясно в доклада. Обявлението за обществената поръчка е изпратено до „Държавен вестник” на 30 юли 2007 г. и е публикувано в електронната страница на вестника още на следващия ден – на 31 юли 2007 г. Същото е изпратено и до Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 8 август 2007 г. и е публикувано там на 14 август 2007 г., като това представлява изрично нарушение на чл. 45а, ал. 9 от Закона за обществените поръчки. Това възпрепятства участието на чуждестранни участници, като имаме предвид, че тази поръчка може да бъде изпълнена от голяма международна фирма. В резултат на всичко това при провеждането на обществената поръчка също са допуснати много заобикаляния на закона. Техническата оферта е написана неслучайно много общо и схематично. В нея не се съдържат никакви конкретни индикатори, с които да се наблюдава изпълнението на ангажиментите и не е посочено, какви са очакваните резултати.
Още в обявлението на обществената поръчка изрично е записано, че като основен език ще се ползва българският език. В обявлението на обществената поръчка е определен критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодната оферта.
В техническото предложение на „Д-р Хохегер Коминукационесбератунг” ГМБХ важен акцент и това, което е натежало, е създаването на Консултативен съвет от 15 човека, който според техническата оферта ще служи като метаинстанция за правителството и Европейския пресцентър и „Д-р Хохегер Коминукационесбератунг” ще има допълнителен тактически принос. Да, но липсва информацията за предварително съгласие на изброените лица и имена.
Ще цитирам само някои имена, които са предложени за членове на този Консултативен съвет – Меглена Кунева – европейски комисар за защита на правата на потребителите, Юлиана Николова – директор на Европейския институт, Иван Кръстев – от Центъра за либерални стратегии, Георги Стойчев – от Института „Отворено общество”, Соломон Паси – бивш външен министър, Александър Кашъмов – Програма „Достъп до информация”, Анелия Крушкова – председател на Държавната агенция по туризъм, както и български евродепутати към този момент от БСП, НДСВ, ДПС. С участието си в Консултативния съвет голяма част от тези хора биха изпаднали в пряк конфликт на интереси.
Оттам нататък ценовото предложение съдържа дейности, които не са описани в техническото предложение, като например, аналитична работа и координация на дейности по директно лобиране, основен план за лобиране, индиректно лобиране и други подобни. Като забележете, остойностяването е на база човекодни, като за един работен ден е приложена ставка от 2248,25 лв. или 1150 евро.
Самият начин на описание на ценовата оферта създава впечатление за сложност, но на практика се постига само един ефект – да не могат да се проследят за какво се използват разходите и да не могат да се контролират.
Интересна е оценката, която прави Комисията по оценка на офертите. Оценката на предложението в протокола е изцяло обоснована със становище на консултанта към Комисията за разглеждане – оценка, класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществената поръчка.
Тук трябва да знаем, че за консултант е привлечен Росен Карадимов – член на политическия кабинет на министър-председателя. В Закона за обществените поръчки е залегнало консултантите и външните експерти да са независими хора, които да могат, без да имат някакъв интерес към изпълнението на обществените поръчки, да направят дадените заключения и да помогнат на самата комисия да направи правилното, законосъобразно и справедливо класиране.
Тук Росен Карадимов от една страна е участник, участник и в екипа на възложителя и на практика това, което дава шанса на „Д р Хохегер Комуникационсбератунг” да спечели пред другия кандидат, а именно „Публисис Кънсълтънс” и „Публисис Кънсълтънс/Франс” е единствено ниската оценка, дадена от Росен Карадимов със следното изречение: „Предлаганата концепция не предоставя пълна възможност за изграждане на бъдеща комуникационна стратегия и планове”. Това е изречението, с което печели фирмата на Хохегер. (Реплика от народния представител Любен Корнезов.)
Нека да кажем, че по показателя „специфичен опит” и двамата кандидати имат еднаква оценка, обаче забележете, „Д-р Хохегер Комуникационсбератунг” Г.м.б.х. е получил за предлагана цена 91,5 точки, защото е предложена цена от 1 млн. 870 хил. 104 лв. без ДДС, а на другия участник офертата е 1 млн. 710 хил. 250 лв., което е доста под офертата на д-р Хохегер. Това изречение на господин Росен Карадимов, въпреки по-високата цена, дава право на тази фирма да спечели.
Много интересни са и докладите по изпълнение на договора.
Първо, искам да кажа, че самият договор предвижда възложителя, в лицето на Министерския съвет, да дава определени заявки, в които точно да казва какво трябва да извърши изпълнителят на поръчката и кога трябва да даде докладите си. Такива заявки абсолютно липсват, с което е дадено право да не може да се контролира въобще работата на фирмата-изпълнител, а също така и да не му се дават основни задачи какво трябва да направи.
Представените доклади от страна на „Д-р Хохегер Комуникационсбератунг” са само на английски език, макар че в обявлението на поръчката се посочва изрично, че трябва да са на български. Да не говорим, че приложенията, които доказват какво е свършено по този договор, са на немски, френски, словенски, сръбски език. Тук говорим за 344 страници приложения, като не повече от 60 страници са преведени.
Прави впечатление, че трябва този, който приема този доклад и е подписал протокола без всякакви възражения, да е бил полиглот, за да може свободно да чете на всички тези езици. Другият извод е, че никой не е гледал този доклад и всичко е абсолютно формално.
В самия доклад има изречения, които са много интересни за оправдаването на разход от милион и половина евро. Като например: „Беше организирано посещение на журналисти”. Да не говорим, че в материалите, които са предложени като изпълнение на този договор, има и материали, които са строго отрицателни за имиджа на България, като те също са приложени като материали, които доказват изпълнението на този договор.
Много интересно е определен представителят на възложителя по този договор, пред който са дадени отчетите. Това е лицето Ивайло Данаилов, който е успял да упълномощи сам себе си от името на главния секретар на Министерския съвет, без да има такива права и без в пълномощното му изрично да пише, че може да упълномощава сам себе си. Той е човекът, който е приемал всички тези отчети. В тях се вижда, че едни дейности са заменени с други, не са изпълнени планирани дейности, които са записани в офертата, и всичко това е ставало без абсолютно никаква реакция от страна на възложителя.
Тук се каза от колегите за подизпълнителите, които така или иначе въобще не са описани в техническата оферта.
Нека да видим и всички заключения. Ще Ви цитирам част от тях: „В конкретния случай е налице недобро планиране на дейностите през целия период на договора, което е довело до необходимостта от значителна промяна на предварително разписаните дейности и неравностойната им замяна с други. Няма достатъчно основания и доказателства за постигнати резултати. Според докладите – това са годишните доклади за 2008 г., не се постига увереност, че кампанията е постигнала целите си. Няма заложени критерии за оценка на успеха или неуспеха на проведената кампания. Не е защитен финансовият интерес на държавата от страна на Министерския съвет”. Това са всички изводи, които прави Сметната палата. Налага се изводът, че възприетият подход за привеждане от възложителя на цялата сума по договора е дал основание в хода на изпълнение на договора да не се упражнява достатъчен контрол върху финансовата страна на отношенията. Оттук нататък се казва: „За пълнота на анализа и установяване на изразходваните средства от страна на изпълнителя е необходимо да бъде поискана допълнителна информация от компетентните органи на Република Австрия”.
Да, колеги, с всяко изминало заседание на тази комисия все повече факти стават ясни, които не са в полза на възложителя, и затова е много важно за достигане на пълната яснота по този договор комисията да продължи да работи и да получи всички материали, които в годините така умело и неслучайно са били покривани, непревеждани, държани на хиляди езици и не е даван достъп на съответните институции да направят проверка.
Ние сме органът, който трябва да достигне до обективната истина, и фактите, които излязоха от началото на действие на тази комисия, са достатъчно да стигнем докрай и оттам нататък да се произнесат и компетентните органи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Найденов – първа реплика. (Реплики от народните представители Любен Корнезов и Александър Радославов.)
Колеги, имате възможност да репликирате, има възможност за още две реплики след господин Найденов. Мърморите си под носа, не се чува нищо.
Петър Мутафчиев (КБ, от място): Вие как говорите от място?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Слушаме Ви, господин Найденов.
Ангел Найденов (КБ): Уважаема господин Радев, мисля си, че бъркате времето, в което трябва да направите това изказване. Вие говорихте около 12 минути и 10 секунди за това, на което според Вас се е натъкнала комисията, и посветихте около 35 секунди на някакъв опит да аргументирате предложението за удължаване на срока на действие на комисията. Вие участвате в комисията и вероятно се опитвате да подкрепите предложението за удължаване срока на действие на комисията. Защо? Защо се налага удължаване на срока с нови четири месеца – хайде, три месеца от които са работни за парламента? Защо?!
Вие изброихте маса неща, които според Вас са достатъчно основание, за да съществува комисията, но ние в момента правим дебат по проект за решение за удължаване срока на действие на комисията, а не по заключенията на комисията. Когато дойдем на този момент, тогава ще коментираме всичко онова, което Вие се опитвате да представите в пленарната зала.
Между другото това, с което започнахте – датите за публикуване в „Държавен вестник” и в „Европейски информационен бюлетин”, беше оспорено по един категоричен начин от главния, тогава, секретар на Министерския съвет и аз не си спомням Вие да сте влезли в дебат с него или да сте посочили допълнителни обстоятелства защо са нарушени тези срокове. (Реплики.) Не, не сте влезли и тогава не оспорихте онова, което той каза – че няма нарушение на сроковете и от тази гледна точка на обществената поръчка. Но да оставим това настрана – за дебата по същество.
Защо се налага удължаване на срока на действие на комисията с нови четири месеца? След като сте стигнали до тези заключения, направете финалния доклад и го представете в пленарната зала. За това става дума! И ето, срещу това сме ние. Друг е въпросът дали залата би се съгласила с онова, което Вие смятате, че е укоримо в дейността на комисията. (Председателят Цецка Цачева дава сигнал, че времето изтича.)
Изслушахте всички – и Комисията за провеждане на обществената поръчка, и консултантите, и представители на Министерския съвет…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Найденов – изтече времето за реплика.
Ангел Найденов: Направете си финалния доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Радев, заповядайте.
Емил Радев (ГЕРБ): Фактите са много ясни, особено за обявяването на обществената поръчка, ясни са датите. Нямаме нужда да доказваме отрицателни факти. Не съм очаквал, че тези, които са направили тези нарушения, ще кажат и ще си признаят, че са ги направили, а още повече да кажат, че са ги направили умишлено. Сигурно и Вие не очаквате това от тях!
Оттам нататък е ясно, че с изпълнението на този договор има още много обстоятелства за дейността на тази фирма извън границите на страната и за подизпълнителите, които на практика са помагали на тази фирма, за които ние към момента нямаме данни.
Затова трябва да дочакаме информацията от Австрия, за да видим там докъде са стигнали в разследването си, защото могат да излязат много интересни факти, които да ни дадат доста други мотиви и допълнение към това, което сте констатирали до момента. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други народни представители за изказване? (Реплики от КБ.)
Моля, дайте ми възможност да обявя името му – всеки подвиква от залата.
Дарин Матов има думата за изказване.
Дарин Матов (независим): Убеден съм, госпожо председател, че си знаем много добре имената, още повече сме от един регион, няма как.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Найденов, аз ще започна с това, с което и Вие – кое налага да се удължи срокът на действие на комисията? Вие казахте – нищо, аз Ви казвам – всичко! И ще Ви кажа какво е това „всичко”.
Преждеговорившите колеги запознаха народните представители с всичко, което беше представено в докладите – с одитния доклад на Сметната палата, с докладите на агентите на Държавната финансова инспекция. Преди това да не забравяме, че имаше един работен документ, за да се запознаят предварително с фактите.
Аз смятам, че ние в момента се намираме на последната права. За да може пъзелът да се разплете, а са останали много малки квадратчета от него, би трябвало комисията да продължи работата си, да се затвори цикълът и наистина да се каже на българските граждани, на българските данъкоплатци как са били харчени парите и специално по този договор с господин или там... доктор Хохегер.
Между другото, когато говоря за договори, в одитния доклад на Сметната палата е записано, че задачата е изпълнена 100% и са проверени 105 договора, сключвани между Министерския съвет и други контрагенти. Там е записано, че не са приключили в срок или не са приети и изпълнени работи по 26 ключови договора на обща стойност 26 млн. 208 хил. 900 лв. или 70% от преведените аванси.
Уважаеми господа, нима не Ви притеснява фактът, че по голяма част от тези договори, включително по Договор № 108 от 14 декември 2007 г. с д-р Хохегер за провеждане на кампания за утвърждаване на положителния опит на Република България в рамките на Европейския съюз, сумите са превеждани авансово на 100%? Така се е случило и тук, както по много други договори, което е установено от одитния доклад на Сметната палата. След това не се дава възможност наистина за проверка.
Нещо, което ми направи изключително впечатление и това, което господин Найденов спомена, съжалявам, че отсъства от залата, е дали има стряскащи разкрития. Ами, по-голямо разкритие от това, че нито едно от основните изисквания по Закона за обществените поръчки не е спазено, малко ли е?
Всичко тук, в този договор, още от началото е съшито с бели конци. Защо? Защото е трябвало да се платят едни пари авансово и оттам нататък кой е ял, кой е пил – първият доклад е излязъл седем месеца, след като е сключен договорът. За какво говорим, за какви по-големи нарушения от това? Тук става въпрос наистина за парите на българския данъкоплатец, както всички тук говорим, че трябва да дадем обяснение как ще се харчат те.
Не е ли интересен фактът, който спомена преди мен колегата Радев, че участващите по договора – дали са изпълнители или подизпълнители, които между другото не са споменати, имало е такива подизпълнители, но не са споменати в договора, са вземали за един човекоден 2248,25 лв. Какви са тези надници, аз не знам!
В края на краищата голяма част от дейностите са описани – така е записано и в доклада, по няколко пъти в един и същи договор.
Искам да прочета само нещо, което е записано, но не беше споменато от преждеговорившите. На много места в техническото предложение се споменават шест ключови области: „Разширяване”, „Правосъдие”, „Свобода и сигурност”, „Регионална политика”, „Данъчна политика”, „Защита на потребителите и антикорупция”. Липсват обаче предложения за конкретна работа от страна на изпълнителя във всяка една от всички тези шест области, а от представените отчети, защото като се върши някаква работа, след това тя трябва да се отчете, е видно, че темите „Свобода и сигурност”, „Регионална политика” и „Защита на потребителите” – забележете – напълно отсъстват от реализацията на договора, като се има предвид, че един от хората, който беше поканен да бъде изслушан в комисията, беше така записаният в договора член на Консултативния съвет, който така или иначе не знае, че е бил такъв – госпожа Кунева. Тя казва, че не знае, че е била член на Консултативния съвет, а те с това излизат и веят байраци. Ако на това не му казвате нарушение, аз не знам за какво още можем да говорим?
Сега, според мен, остават още две стъпки, за да може да се разплете пъзелът. Това е да изчакаме отговора от компетентните органи от Австрия.
Последната стъпка, която аз направих като предложение на последното събиране на комисията, е черешката на тортата – поканването на д-р Хохегер. Това е, господа! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат?
Има думата господин Пламен Нунев.
Пламен Нунев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! За разлика от колегите отляво, ще подкрепя Проекта за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия до 30 октомври 2012 г., защото има обективна необходимост от това; защото е постъпила голяма по обем информация – документи, които трябва да бъдат обсъдени, изследвани и анализирани.
На второ място, писмото, което председателят на Временната анкетна комисия е изпратил до Анкетната комисия на Националния съвет на Австрия за изясняване на съмнения за корупция във връзка с обекта на работа на нашата комисия, и отговорът, който е получен от австрийския парламент, че това може да стане през есента на 2012 г., също са неоспорим факт.
Освен това, към настоящия момент очакваме информация, която трябва да постъпи от Министерския съвет и от вестник „Капитал” за процеси, свързани с работата на комисията. Определено считам, че констатациите на Агенцията за държавна финансова инспекция, които са изведени в доклада, будят сериозна тревога! Оттук нататък смятам, че трябва да бъдат предприети действия, които са извън нейните компетенции, тоест от компетенциите на правоохранителните органи.
Искам да споделя, че голяма част от провежданите заседания на комисията бяха съпътствани от най-различни неаргументирани, спекулативни действия, като например обвиненията към мнозинството, че част от лицата, които бяха поканени за изслушване, като Росица Велкова и Ивайло Георгиев, имат връзки с ГЕРБ. Напротив, при провеждането на самото изслушване стана ясно, че те са изключително компетентни професионалисти, най-вече в сферата на PR бизнеса. Да, на всички членове на комисията стана ясно, че те имат връзка, но с Хохегер BG.
Определено някои от колегите не харесват фактите и констатациите на компетентните органи, но смятам, че обективната действителност трябва да стане факт, защото нормално ли е тогавашният Министерски съвет да пусне декларация в Агенцията по обществени поръчки, че няма да има подизпълнители и по двата договора?! Всички знаем какво се случи по тях – кои са подизпълнителите. Предвид обвиненията за връзки с част от изслушваните лица, не беше ли нормално Хохегер BG да бъдат подизпълнители, защото те са част от PR бизнеса и от изслушването стана ясно, че са изключително компетентни?!
Призовавам всички колеги да подкрепим Проекта за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Нунев.
Реплики? Няма.
Други народни представители?
За изказване – господин Петров.
Петър Петров (ГЕРБ): Госпожо председател, колеги! Следя внимателно работата на комисията. Изумен съм от изявленията на колегата ни отляво, че до момента няма никакви доказателства, никакви факти и никакви документи, които да разкриват, да уличават в лоши практики, незаконни действия или източване на средства. Нещо, което не бих могъл да си го обясня с това, че колегата не се е запознал с фактите. Единственото обяснение, което мога да дам, е, че умишлено се опитват да премълчат и да прикрият някои неща.
Нямало факти, нямало и документи. Има. Целта на тази комисия е да проучи къде отиват парите, които излизат от джоба на българина уж с цел да се подобрява имиджът на България навън.
Потоците са два. Основният поток отива навън – в Австрия, но известна част – съществена, немалка, се връща в България. Тези пари се връщат през появилия се някак си подизпълнител, когото не би трябвало да го има – „Актив Груп”, собственик и ръководител на която компания е госпожа Йосифова.
Тук се правят титанични усилия фокусът на прожекторите да бъде съсредоточен изцяло и само върху госпожа Йосифова, за да се създаде впечатлението и да се даде възможност на колегите отляво да твърдят, че ГЕРБ се опитва да упражнява политически натиск, репресия срещу бившия премиер, атакувайки неговата половинка.
Само че изведнъж в общественото пространство, в медийното пространство започнаха да се появяват документи, които говорят за това, че комисията има основание в съмненията си, в подозренията, че парите, които са върнати в България през госпожа Йосифова, отиват някъде другаде!
Между другото, да припомня, че когато избухна скандалът, госпожа Йосифова подскочи рязко, заявявайки, че няма нищо общо, след което медиите й посочиха колко много общо има. На нея й се наложи след ред сълзи и ред други секрети да се разкайва за това, че била изневерила на принципа си да говори истината! Беше й дадена възможност да дойде в комисията и там започна едно говорене на истината – да Ви падне шапката!
По ключови въпроси, които са й били зададени, аз не съм присъствал тогава – чел съм стенограмата впоследствие, тя дава лъжливи отговори! Впрочем по същия начин лъже и другият участник в обществената поръчка като консултант. Тези лъжи стават ясни седмици по-късно, когато в една българска медия изведнъж се появиха документи, доказващи, че потокът на парите не спира при госпожа Йосифова, а продължава!
Въпросът е: защо се правят такива титанични усилия това нещо да се прикрие? Защо? Защото всички налични до момента информации сочат, че парите отиват към хора, които са заемали сериозни постове в управлението на държавата, което трябва на всяка цена да се укрие. Нали разбирате какъв би бил скандалът, ако се разбере какви неща, с какви практики, с какви методи – какво се е вършело в Министерския съвет по това време?!
Румен Овчаров (КБ, от място): Какво се е вършело?
Петър Петров: Госпожа Йосифова, идвайки пред комисията, ...
Моля да ми удължите времето, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Удължете времето. (Реплики от КБ.)
Петър Петров: Поисках удължаване на времето.
Георги Терзийски (независим, от място): То свърши преди 30 секунди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължете мисълта си.
Петър Петров: Госпожа Йосифова категорично отрича да има бизнес отношения с консултанта по обществената поръчка! Хоп, появяват се фактури за немалки плащания между двата субекта, между двете лица!
Госпожа Йосифова отрича да има договори с юридически кантори, които да са й помагали в изготвянето на нейния договор с Хохегер. Тя си имала юрист, това били простички договори, тя въобще такива работи не ползвала. Само че седмица по-късно, или две, или колкото там беше до публикацията, появила се в един вестник, се оказа, че има такъв договор, съвсем случайно забравен. И това не е договор за 5 лв., не е договор за 50, не е за 500, не е и за 5000. Десетки хиляди евро отиват някъде за договор, който, обърнете внимание, е подписан в края на месец януари 2008 г. и съгласно който юридическата кантора трябвало да води преговори между Хохегер и госпожа Йосифова, а нейният договор вече от няколко седмици е факт. Парадокс: как така ще водиш преговори, след като договорът вече е действащ?! На всичкото отгоре ще водиш преговори между два субекта, на които, дето се казва, вчера им е изтекъл единият договор, защото това е вторият договор на госпожа Йосифова с Хохегер. Предишният е договорът на Хохегер с Пловдивския панаир.
Какво се получава? Защо се крие наличието на подобна пътечка, по която изтичат средства?! Много ясно става за всички, че се цели прикриването на лица от кабинета на тогавашния министър-председател. Аз съм сигурен, че в продължението, което председателят на комисията иска с основание, ще стане ясно, защото след тази публикация в „Капитал” изведнъж госпожа Йосифова се сети, че има още един подобен договор отново за десетки хиляди евро. Просто не може нормален човешки ум да приеме, че след като си под обстрел в продължение на няколко месеца по този случай и излизаш пред медиите да даваш пресконференция, след това отиваш пред комисията да даваш отговори на въпроси и да показваш всичко, което твърдиш, че е само истината и самата истина, и да забравиш, че имаш такива договори.
Тук ще използвам случая да се обърна към колегата Радев, понеже той споменаваше консултанта по обществената поръчка.
Господин Радев, според мен, ако комисията си свърши работата докрай, ще се окаже, че консултантът е бил не само консултант, а е бил и бенефициент, и това нещо се цели да се прикрие. Нали разбирате какъв ще е скандалът тогава?! На някого може да му изстине мястото – имам предвид онова там, партийното, пък и онова външното там. Умисъл има наистина в това, което се е вършило. Например, знаете ли, че по другия договор – случаят с Пловдивския панаир, господин Хохегер и още две австрийски фирми кандидатстват, пускат оферти преди още да е обявен. Това може да се случи единствено ако са били уведомени предварително.
Мога да говоря още много по случая. Документи и факти има достатъчно много. Комисията трябва да продължи в тази посока, за да свърши работата си докрай. Даже бих казал, че с темповете, с които се появяват документи, може би ще се наложи да се разследват и други обществени поръчки. Да се разследват в кавички, ние не сме следствен орган. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Терзийски – за изказване.
Георги Терзийски (независим): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Близо 40 минути слушахме и не разбрахме какво. (Шум и смях от ГЕРБ.) И нито един довод защо? Защо искате да се удължи срокът на тази комисия? (Шум и реплики.) Ама, Вие наистина се чудите какво да правите! Вие наистина не знаете какво да правите! Четиридесет минути, и нито един довод защо. Вие на практика казахте целия доклад, който съм сигурен, че ще повторите, даже и да се удължи срокът на комисията.
Искам да попитам, ако може и Вас, госпожо председател. Понеже аз не съм участвал в извънредни комисии, а само в алтернативната комисия на доброволен принцип за случая Перник. Искам да попитам: плаща ли се участието в тези извънредни комисии, защото това за мен ще бъде основателният довод толкова да настоявате за удължаване на срока? Дори преди малко чух, че едва ли не предлагате да я направите постоянна комисия. (Шум и реплики.) Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дискусията е закрита.
Господин Главчев, предполагам, че проектът за решение е представен на вниманието на народните представители.
Преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал, свързан с управлението на Тройната коалиция и предоставените 1,5 млн. евро на австрийския лобист Петер Хохегер.
Гласували 106 народни представители: за 91, против 15, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Уважаеми дами и господа народни представители, съгласно приетата от нас програма по т. 4 следва да обсъдим Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2011 г. Тъй като ме уведомиха, че имат желание докладът да бъде онагледен със съответната техника, процедурно предлагам утре като т. 1 в програмата да бъде Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2011 г.
Моля, гласувайте.
Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ.
Госпожо Стоянова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Правя процедурно предложение – моля в залата да бъдат допуснати господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите, госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика”, господин Божидар Алексов – директор на дирекция в Агенция „Митници”, госпожа Таня Накова и Васил Панов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
Моля, поканете гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова:
„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 202-01-27, внесен от Министерския съвет на 7 май 2012 г., приет на първо гласуване на 19 юни 2012 г.”
Второ гласуване.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 91 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По § 1 има предложение на народния представител Борис Грозданов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 15 се създава изречение второ: „Използването на плавателен съд или въздухоплавателно средство за спортни и развлекателни цели и за лични нужди се смята за частни развлекателни полети и плаване.”
2. В т. 25 думите „на която се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, посочена за всяка държава членка в чл. 299” се заменят с „на Европейския съюз, към която се прилага Договорът за функционирането на Европейския съюз, в съответствие с чл. 355“.
3. Точка 26 се изменя така:
„26. „Съюз” и „територия на Съюза” е територията на държавите – членки на Европейския съюз по т. 25.“
4. В т. 30 думата „Общността“ се заменя със „Съюза“.
5. Точка 33 се изменя така:
„33. „Минералогични процеси” са процесите, класифицирани според Приложение NACE Rev 1.1 (Обща статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност), подраздел ГИ 26 „производство на продукти от други нерудни минерали” от Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност, наричан по-нататък „Регламент (ЕИО) № 3037/90“.
6. Създава се т. 33а:
„33а. „Металургични процеси” са процесите, класифицирани според Приложение NACE Rev 1.1 (Обща статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност), подраздел ГЙ 27, „производство на неблагородни метали” от Регламент (ЕИО) № 3037/90.
7. В т. 41 думите „Доставка на акцизни стоки” се заменят с „Доставка на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз”.
8. В т. 45 след думата „получаване” се добавя „и разтоварване”.
9. Създават се т. 49, 50, 51, 52, 53 и 54:
„49. „Информационна система” е централизирана система на Агенция „Митници” за регистриране на подаваните по електронен път документи.
50. „Регистриран електронен акцизен данъчен документ”, „Регистрирано електронно дебитно или кредитно известие” и „Регистриран електронен документ за удостоверяване на предназначението” са електронни документи, на които митническите органи са определили уникален контролен номер.
51. „Битови нужди” е потреблението на електрическа енергия, втечнен нефтен газ (LPG) или природен газ от физическо лице за домакинството му.
52. „Стопански нужди” е всяко потребление на електрическа енергия, втечнен нефтен газ (LPG) или природен газ, различно от потреблението за битови нужди.
53. „Продажба на дребно” е продажба на акцизни стоки на физически лица, които не са еднолични търговци, както и всяка продажба на лица без писмен договор за доставка на акцизни стоки.
54. „Краен продукт” е продукт в окончателния си качествен и количествен състав, преминал през всички етапи на производствения процес, включително опаковането в крайна опаковка и етикетирането му, с която е представен на пазара и е достъпен за крайния потребител.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване § 1 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По § 2 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„§ 2. В чл. 20, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. извеждането на акцизни стоки от данъчен склад, освен когато при условията и по реда на този закон от момента на извеждането стоките се движат под режим отложено плащане на акциз;”.
2. Създава се т. 1а:
„1а. извеждането на акцизни стоки от специализиран малък обект за дестилиране и обект за винопроизводство на малък винопроизводител, освен когато вино, произведено от обект за винопроизводство на малък винопроизводител, се изпраща до лицензиран складодържател, регистриран получател или временно регистриран получател в друга държава – членка на Европейския съюз, както и при изнасяне;”.
3. В т. 8 думите „по чл. 57а, ал. 1, т. 1 и 2” се заменят с „по чл. 57а, ал. 1, т. 1, 2 и 3”.
4. В т. 15 думите „с изключение на продажбата на физически лица, които не са еднолични търговци” се заличават.
5. В т. 17 думите „по смисъла на Закона за енергетиката” се заличават, накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на продажбите на лица, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3”.
6. В т. 19 накрая се поставя запетая и се добавя „както и потреблението след прекратяване действието на удостоверението за освободен от акциз краен потребител”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване § 2 в редакцията му по доклада на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Гласували 81 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на вносителя за параграфи 3, 4 и 5, които се подкрепят от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По § 6 има предложение от народния представител Борис Грозданов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. Създава се нов чл. 24а:
„Чл. 24а. (1) Освобождаването от облагане с акциз на енергийните продукти по чл. 24, ал. 2, т. 1-5 се прилага само за лице, на което е издадено удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
(2) За всеки обект, където ще се получават и използват енергийни продукти от краен потребител, се издава отделно удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
(3) Удостоверение за освободен от акциз краен потребител се издава на лице, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за престъпление от общ характер;
б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. няма ликвидни и изискуеми публични задължения, събирани от митническите органи, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;
5. не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;
6. разполага със собствени или наети помещения, където ще се получават и използват енергийните продукти.
(4) За издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител се подава искане до началника на митницата по местонахождението на обекта, където ще се получават и използват енергийните продукти.
(5) Искането за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител съдържа данни за:
1. лицето, подало искането – име, седалище, адрес на управление, единен идентификационен код и електронна поща;
2. точното местонахождение на обекта, където ще се получават и използват енергийните продукти от крайния потребител;
3. целите, за които ще се използват енергийните продукти по чл. 24, ал. 2, т. 1-5;
4. енергийните продукти, които ще се използват от крайния потребител – търговско наименование и код по КН;
5. годишните прогнозни количества енергийни продукти, които ще се получават и използват – по видове дейности и видове енергийни продукти;
6. материалната отчетност, която ще се води от крайния потребител – по видове дейности и видове енергийни продукти;
7. максималния производствен капацитет;
8. максималния складов капацитет за получаваните енергийни продукти;
9. търговското наименование и кода по КН на произвежданите стоки, вида и обема на крайните търговски опаковки на произвежданите стоки.
(6) Към искането за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител се прилагат:
1. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
2. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по ал. 3, т. 3, буква „а”, а ако лицата не са български граждани – декларация;
3. декларация за обстоятелствата по ал. 3, т. 3, буква „б”;
4. декларация за обстоятелствата по ал. 3, т. 5;
5. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;
6. план на обекта с обозначени местоположение и предназначение на помещенията и оборудването;
7. документ за собственост или договор за наем на обекта;
8. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта;
9. списък на доставчиците;
10. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейността, за която ще се използват енергийните продукти, когато това се изисква по закон;
11. технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологичните загуби, техническа спецификация;
12. издадени документи въз основа на одобрен и общодостъпен стандарт по Закона за националната стандартизация.
(7) Искането по ал. 4 може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на комисията за § 6, както е по доклада.
Гласували 74 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: По § 7 има предложение от народния представител Борис Грозданов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. Създават се чл. 24б, 24в, 24г, 24д и 24е:
„Чл. 24б. (1) Митницата, в която е подадено искането по чл. 24а, ал. 4, извършва проверка относно изпълнението на изискванията за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител, която включва най-малко проверка на:
1. производствените помещения и на оборудването;
2. всички дейности, за които ще се използват енергийните продукти.
(2) За установяване на вложеното количество от акцизната стока в крайния продукт и/или за определяне на кода по КН митническите органи могат да вземат проби за лабораторен анализ на всеки етап от производствения процес.
(3) Когато се установят нередовности, които могат да бъдат отстранени, началникът на митницата в 14-дневен срок от подаване на искането писмено уведомява лицето, което отстранява нередовностите или предоставя допълнителна информация в 14-дневен срок от получаване на уведомлението.
(4) Когато при проверката се установи, че изискванията са изпълнени, началникът на митницата издава удостоверение за освободен от акциз краен потребител по образец, определен с правилника за прилагане на закона.
(5) Когато при извършване на проверката по ал. 1 се установят нередовности, които не могат да бъдат отстранени, както и в случаите, когато нередовностите не са отстранени в срока по ал. 3, началникът на митницата с мотивирано решение отказва издаването на удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
(6) Удостоверението по ал. 4 или решението по ал. 5 се издават в 30-дневен срок от постъпване на искането по чл. 24а, ал. 4, съответно от отстраняване на нередовностите.
(7) Удостоверението по ал. 4 и решението по ал. 5 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Правото за прилагане на чл. 24а, ал. 1 възниква от датата на връчване на удостоверението за освободен от акциз краен потребител.
Чл. 24в. (1) При промяна на обстоятелствата, при които е издадено удостоверението по чл. 24б, ал. 4 освободеният от акциз краен потребител уведомява компетентната митница в 14-дневен срок от настъпването на промяната.
(2) При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване в удостоверението по чл. 24б, ал. 4, лицето подава искане за издаване на ново удостоверение.
(3) В случаите по ал. 2 се прилага процедурата по чл. 24б.
(4) Искането по ал. 2 може да се подаде и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.
Чл. 24г. (1) В Централното митническо управление на Агенция „Митници” се води електронен регистър за издадените удостоверения на освободените от акциз крайни потребители.
(2) Формата и съдържанието на регистъра по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.
Чл. 24д. (1) Въз основа на издаденото удостоверение освободеният от акциз краен потребител има право да получава енергийни продукти, освободени от облагане с акциз, в посочения в удостоверението обект, където ще се получават, разтоварват и използват енергийните продукти.
(2) Освободеният от акциз краен потребител може да използва получените енергийни продукти само за целите, посочени в издаденото удостоверение за съответния обект.
(3) Освободен от акциз краен потребител, който е използвал енергийни продукти за цели, различни от посочените в издаденото удостоверение, заплаща размера на акциза, дължим за енергийния продукт от съответния вид по ставката, определена в чл. 32. В случаите, когато за енергийните продукти няма определена акцизна ставка в чл. 32, се прилага най-високата акцизна ставка за съответното еквивалентно гориво.
Чл. 24е. (1) Началникът на митницата прекратява действието на удостоверението на освободен от акциз краен потребител:
1. по искане на освободения от акциз краен потребител;
2. при прекратяване или ликвидация на освободения от акциз краен потребител;
3. в случаите по чл. 24в, ал. 2;
4. по своя инициатива:
а) когато освободеният от акциз краен потребител престане да отговаря на изискванията на чл. 24а, ал. 3;
б) когато не е спазено изискването по чл. 24в, ал. 2.
(2) Действието на удостоверението на освободен от акциз краен потребител се прекратява с решение на началника на компетентната митница, което подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.
(3) Решението по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на комисията за § 7, както е по доклада.
Гласували 69 народни представители: за 68, против 1, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Комисията подкрепя текстовете на вносителя за § 8 и 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложенията на вносителя за § 8 и 9, които се подкрепят от комисията.
Гласували 67 народни представители: за 66, против 1, въздържали се няма.
Атака