Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2011-07-13

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Анастас Анастасов

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум, откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми народни представители, вчера – 12 юли 2011 г., се навършиха 20 години от приемането на Конституцията на Република България. България бе първата от страните от Централна и Източна Европа, която избра да започне процесите на посттоталитарна трансформация, основавайки стремежа си към демокрация на изцяло нов конституционен текст. Това бе израз на политическа воля за основаване на демокрацията в България чрез право.
Българската Конституция бе обект на разгорещени дискусии при приемането си. Тя не е безспорна и днес. Въпреки всичко дори в условията на криза на доверие към институциите, Конституцията е онази опора, към която се обръщат гражданите в очакване за установяване на справедливост, свобода и сигурност. Именно затова 20 години след приемането на Конституцията днес ние имаме всички основания да се обърнем към опита и конституционната традиция у нас.
Нашето послание днес е: свободата и просперитетът на българското общество са възможни само в рамките на закона и единствено и само при гарантирането на равенството на всички граждани пред него.
Господин Стоилов, заповядайте от името на парламентарна група.
Янаки Стоилов (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Аз също бих искал от името на Парламентарната група на Коалиция за България, на Българската социалистическа партия да се обърна към вас във връзка с 20 годишнината от приемането на Конституцията, да го направя дори от името на тези народни представители, които преди 20 години подписаха Конституцията, от името на Сдружението „Конституционализъм и демокрация”, защото днес ние отбелязваме не само едно събитие от българската история, а защото трябва да разберем неговото значение в днешните дни.
Изминаха 20 години от знаменателната дата 12 юли 1991 г., когато Седмото Велико народно събрание прие Конституцията на Република България и гарантира прехода към демократично управление и свободно гражданско общество. Така бе потвърден изборът на българския народ в полза на личната свобода и политическата демокрация. Именно свободата и демокрацията са двете начала, които одухотвориха дълбоките промени, благодарение на които България се приобщи към модерната европейска цивилизация. Защото един народ е политически свободен и живее в условията на демокрация само тогава, когато управляваните имат възможност на практика да сменят управляващите без кръвопролития. И нека не се забравя, че това е единственият критерий, чрез който се разграничава демокрацията от диктатурата.
Конституцията от 1991 г. очерта перспективата за изграждането на България като демократична, социална и правова държава. Това беше европейският проект за развитието на нашата страна, който запазва своята актуалност и в наши дни. Това е така, защото съвременната държава съществува заради своите граждани и е призвана да осигурява по-добър и по-справедлив начин на живот за всеки един от тях.
По този начин трябва да гледаме и на присъединяването на България към Европейския съюз и НАТО – като на средства за постигане на благополучие и сигурност за българските граждани.
Двадесет-годишнината на Конституцията е основателен повод за национална гордост, тъй като нейните ценности и принципи издържаха проверката на времето. Убедени сме, че парламентарната демокрация няма алтернатива, а бъдещето на страната в най-висока степен зависи от утвърждаването на правата на човека и на правовата държавност.
Освен тези юбилейни думи обаче ние трябва да отговорим и на актуалните въпроси днес. Все още се спори дали нашата Конституция измежду първите в Централна и Източна Европа не беше приета рано. Смятам, че тя беше приета навреме, защото беше една от важните гаранции за мирния преход. Това е Конституция българска по дух и европейска по своите стандарти. Тя постави нормативната основа на политическата власт. Проблемът е другаде – че се забавиха икономическите преобразувания. В същото време, докато общественото внимание беше съсредоточено към политическите проблеми, започна преразпределение на държавното богатство в много случаи чрез злоупотреби с власт и в ущърб на народа. Така започна появата на официална и сенчеста власт, на групировки, на това, което дори може да бъде наречено наред с другите квалификации „криминален преход”. И по тези въпроси отговор дължат много хора, минали през властта, включително и някои от сега управляващите.
Конституцията прокламира правата на гражданите и определя демократичната организация на държавата. Тя съдържа ценности и принципи като неотменимост на основните права, пряко действие на Конституцията и други. Тя обявява верността си към свободата и равенството, но както редица десетилетия показаха, че равенство без свобода води до потисничество, така свободата без равенството води до експлоатация. Конституцията доказа своята състоятелност, защото в България имаше редица политически кризи, но не се допуснаха конституционни.
Няма как да подминем и последните предложения за промени в Конституцията, като прословутия Пакт за финансова стабилност. Трябва категорично да отбележа, че той противоречи на идеите за социалната държава и на възможността гражданите да променят политиката, включително в една от най-важните части, а именно данъчната. Днес всички ние трябва да потърсим решения, които да отговарят на тежките проблеми, създадени от глобалната финансово-икономическа криза, защото тя е предизвикана от неолибералната политика и все повече ерозира в социална Европа.
Днес ние трябва отново да издигнем глас за републиканско и парламентарно управление. Републиката не е просто отсъствие на монархическа власт, тя е реална власт на народа, на гражданите и отговорност на институциите. Затова днес трябва да кажем, противно на някои възгласи, които не са нови, че на България не е необходима президентска република. Напротив, президентът е един от тези, които трябва да отстояват парламентарния характер на държавата. Нека се запитаме кой би могъл да устои на толкова големи изпитания, когато в него е съсредоточена основната власт, поставен пред икономически изкушения, подложен на външнополитически натиск и на опитите за дискредитиране? Затова споделената власт, ясното разграничаване на функциите е условие за демокрацията.
Ние трябва да се противопоставим на принизяването на ролята на парламента, на неговото незачитане в редица случаи от изпълнителната власт и от самия министър-председател. Това е една голяма отговорност на парламента и мисля, че тук трябва да се вгледаме в примера на Великото Народно събрание, което беше най-парламентарната институция в годините на прехода. Ние трябва да използваме възможностите както на представителната, така и на пряката власт, за да върнат гражданите доверието си в институциите. Затова днес трябва да отхвърлим призивите за смяна на Конституцията. Днес боледува партийната система, днес се правят опити да се посочи, че гражданското общество може да замени и да направи ненужни политическите партии. Поредната фалшификация, поредното изместване на фокуса на общественото внимание и погрешният път, по който биха могли да се създават нови илюзии, а не да се намират необходимите решения. Затова и днес мнозина искат да заместят неспособността на собствените си партии и недостатъчната способност на политиците с критика към Конституцията. Защото те трябва да отбележат преди всичко разминаването си с интересите на техните избиратели. Затова вместо да се атакуват слабостите на политиката, днес критиката се насочва към инструмента – Конституцията, който легитимира всяка политическа власт.
Днес – и това е най-важното, с което искам да завърша – България и нейните политици са призвани да формират следпреходната политика, да създадат политически елит, способен да модернизира България, да я изведе от бедността и да защити достойнството на нацията. Само при това условие Конституцията ще продължава да живее и пълноценно да регулира обществения и политическия живот.
Да живее републиканска и демократична България! Да пребъде делото на конституционализма и демокрацията! (Ръкопляскания от КБ.) Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Сидеров – от името на парламентарна група.
Волен Сидеров (Атака): За разлика от изказалите се дотук, аз бях свидетел, когато се подписва тук Конституцията през 1991 г. Отвън имаше хора, които протестираха срещу нея. И тогавашното правителство изпрати полиция да ги бие с палки. Затова във вестника, който ръководих, заглавието беше: „Конституцията бе подписана с палки!”. Това са подробности, които са част от архива, историята на България.
По-важното е, че тук елейните слова, които чухме, не отговарят на управлението на България през тези 20 години. И най-красивата Конституция, написана на книга, ако не се изпълнява, става просто парче хартия. Няма никакво значение дали ще я смениш с нова Конституция, както искат някои, или ще остане старата, или ще направиш поправки по виждането на някой мимолетен министър. По-важното е, че през всичките тези години Конституцията беше нарушавана, защото в нея пише, че всички имат равен достъп до здравеопазване и образование и всички български граждани имат право на достоен живот. Беше ли достоен животът на българските граждани, на огромната част от тях през тези 20 години? Не, категорично не, е отговорът. И за него няма нужда да привеждам факти. Това го знае всеки българин в момента. Виновни за това са правителствата, които управляваха от тази и от тази страна (сочи лявата и дясната страна на залата). Някои от тях си сменяха местоположението в тази зала, но те управляваха България през тези години, нарушавайки Конституцията. Да, в нея се казва, че страната ни, родината ни е социална държава, но досега България в тези 20 години не беше пример за социална държава, а беше пример за латиноамерикански модел.
Конституцията продължава и днес да се нарушава, защото в нея пише, че България е суверенна държава. Между другото има един чл. 11, ал. 4, в която се казва, че не може да има партии на верска и етническа основа. Ето, заповядайте, вижте, 20 години вече такава партия не само съществува, тя управлява България и върти обръчи от фирми. Така че за Конституцията по-добре да говорим като за нещо, което съществува, но никой управляващ досега не го спазва.
В момента продължават антиконституционни прояви от страна на управлението, защото само преди два дни ние бяхме свидетели, как тук дойде един президент на чужда държава, на Турция - Абдула Гюл. И точно вчера в гр. Шумен беше нарушена отново Конституцията, като въпросният президент държа реч на турски език и тази реч не беше превеждана. А в Конституцията пише: „Официалният език в България е българският език”.
В същото време по Канал 1 има новини на турски език и те стоят и продължават да стоят. Въпреки нашите настоявания, сегашното правителство отказа да ги свали. Може да си свали с един жест. Не иска да ги свали, за да не скърши хатъра именно на антиконституционната етническа партия, която вече 20 години е в парламента и поне половината от тях управляваше България.
Така че, дами и господа народни представители, за Конституцията в момента можем да говорим само добро, наистина като за мъртвец, или нищо.
Относно посещението на турския президент искам да кажа още няколко думи. Докато този господин тук беше посрещан със салтанати и чупки в кръста и не бяха поставени редица въпроси от страна на ръководството на парламента, беше отрязана нашата възможност, беше отказано представител на партия „Атака” да присъства на срещата с председателя на парламента и да напомни настоятелно и както трябва въпроса за обезщетението от страна на Турция – 10 млрд. долара, въпроса за екзархическите имоти, нерешените въпроси за отношенията с Турция и с пенсиите, които продължаваме да плащаме на изселници от България и от страна на Турция няма никаква информация колко хора са, кой е жив, кой е умрял и кой къде е. Няма информация! Ние продължаваме да плащаме милиони, стотици милиони по вина на правителството на Иван Костов, който разпореди това преди десетина години.
Точно докато господин Гюл тук откриваше паметници на турски пехливани, незнайно защо ние нямаме на Дан Колов – един национален герой на България, нямаме паметник, обаче на турски пехливани се откриват паметници и се говори на турски, в същото време една турска цистерна заплаши живота на цял един град. (Оживление в ДПС.) Тази турска цистерна влезе в България по един абсолютно криминален начин.
По този повод партия „Атака” е подготвила серия въпроси към финансовия министър, под чието подчинение са митниците, как един турски шофьор на цистерна, без никакви документи какво превозва, минава границата. Чиста контрабанда! Това можеха да бъдат ядрени отпадъци, можеше да бъде оръжие за масово поразяване, можеше да бъде всичко това, което си пожелае този, който я пренася.
Чиста контрабанда минава през България и това става редовно, защото този случай не е първият. Оказа се, че тази криминална турска фирма си прекарва цистерни през България когато си иска, митниците ги пускат, Държавната автомобилна инспекция не прави нищо, Полицията и КАТ не правят нищо и тези хора си преминават през България и пренасят каквото си искат абсолютно криминално. Всички видяхте на репортажа, че на цистерната няма никакво обозначение, оказва се, че този човек няма документи, той е престъпник. Обаче българската прокуратура, българската полиция толерантно го държат само 24 часа в полицейския арест и го пускат. Бъдете убедени, че той вече не е в България, макар че са му взели документите. Никакъв проблем не е да си мине границата и да се върне в държавата, откъдето тече тази контрабанда.
Ето ви проблемите пред днешна България – турски тирове, турски камиони с опасно съдържание минават оттук. Нахалството на турската държава е огромно – те искат да се намалят таксите. А ние казваме: „Не, тези такси трябва да се увеличат десетократно и стократно”. Сега подготвяме едно проучване и ще направим питания до Министерството на транспорта, Външното министерство – какъв е обемът на тези опасни за България турски камиони, как ще реагира Европа, любимият на всички либерали, демократи, социалдемократи, християндемократи, комунисти демократи и прочие демократи Брюксел и как ще реагират по отношение на лоното Божие, за което сега се представя Шенген?
Какъв Шенген, дами и господа, след като през България минават криминално цистерни със смъртно опасни товари?! За какъв Шенген говорим? България е разграден двор в момента! За какъв Шенген, за каква гордост, за какви постижения говорим – на МВР, на митници, след като от турската страна през България транзитно преминават товари, които никой не знае какви са, никой не пита какви са, какво има вътре, за какво служи, кой ги кара и къде ги кара? Абсолютен разграден двор. В момента това е България, въпреки гордите и самоуверени думи на управляващите, че сме направили огромни постижения по отношение на сигурността. Оказва се, че това не е така.
Да не говорим за бежанците – нелегалните, които минават от Турция към България, да не говорим, че този поток се засилва и не се прави нищо по въпроса. Ние искаме там да бъде изградена стена, както Гърция направи. Никакви постъпки по въпроса, за да не се разсърдят случайно комшиите, да не вземе Ердоган или Абдуллах Гюл да каже някоя дума накриво на българския президент или на българския премиер, които явно много се влияят от това какво ще им каже турският премиер или турският президент.
Така че нека да се върнем към Конституцията и нека да бъдем суверенна държава – единна и неделима, както пише там. Ако това се спазва и ако България наистина се охранява както трябва, случай като този в Дебелец нямаше да бъде възможен. А той, повтарям и обобщавам, не е първи.
Ние от Парламентарната група на „Атака” ще направим всичко възможно този случай да не се потули и замаже, както много други подобни, защото транзитните камиони от страна на Турция вече са истинска напаст за България! Има цели градове и селища, които са в постоянен граждански протест срещу тези криминални транзити през страната ни. По този въпрос имат да отговарят и министри от кабинета, и правителството като цяло, и министър-председателят, който по принцип обича да се прегръща с господин Ердоган, без обаче да му поставя въпроса за обезщетенията за тракийските, екзархийските имоти и т.н.
Дами и господа народни представители, когато говорим за Конституция, когато леем високопарни елейни слова за демокрацията и постиженията й, нека да стъпим здраво на земята и да си отговорим на въпроса: държавното управление на България отговаря ли на интересите на народа или не? Отговорът на Партия „Атака” в момента е „не”. Това, което се полага като клетва (също го пише в Конституцията – „във всички свои действия да се ръководя от интересите на народа”), не се спазва от държавното управление на България. В момента България не е управлявана в „интересите на народа”. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това е силата на Конституцията – да бъде съотносима и към актуалните теми от деня.
Юнал Лютфи.
Юнал Лютфи (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Почувствах се морално задължен и, от друга страна, за мен е голямо удовлетворение днес, когато отбелязваме двадесетата годишнина от Конституцията на Република България, да взема думата от свое и от името на моите колеги от Парламентарната група на Движението за права и свободи. На мен се падна тази чест, защото в ранната 1991 г. аз имах честта да участвам в изработването на текстовете на основния закон на републиката.
Седмото Велико Народно събрание изработи една изключително модерна, демократична Конституция. Трудно беше, уважаеми колеги, в тази Конституция да залегнат основните ценности на съвременните демократични държави – разделението на властите, гарантирането на правата на човека и на малцинствата, върховенството на закона, плуралистичната демокрация и свободата на словото.
Конституцията беше и е фундаментът и гарантът за демократичното и свободно развитие на пазарната икономика и на държавата.
Считам, че днес трябва да отдадем дължимото, защото върху основата на тази Конституция ние направихме необходимото, тя беше гарантът България да стигне до такова развитие за покриване на критериите страната ни да стане член на Европейския съюз и НАТО. Така именно на базата на Конституцията, приета през 1991 г., успяхме да станем част от европейското семейство.
Разбира се, тази Конституция не е „свещена крава”. Както всяко общество, така и нашето се развива много динамично, макар че тези двадесет години на преход показаха много дефекти на управлението на всички правителства през този период.
Конституцията обаче трябва да гарантира републиканския и парламентарен характер на нашата държава. Ние трябва да се развиваме като държава с парламентарно управление, а не да се чуват от тук и от там призиви за установяване на президентска държава.
Властта произтича от народа и тя е за служба именно на суверена на тази държава. Ето защо считам, че оттук нататък трябва да се подобри моделът на управлението на държавата. Оттук нататък правителствата, които получават доверието на избирателя, трябва да се поучат от тези грешки, включително от грешките на това правителство както по отношение на развитието на икономиката, така и по отношение на вътрешната сигурност, и по други въпроси, по които не искам да влизам в детайли именно в този тържествен ден. Няма да говоря за цистерни, няма да ви говоря за контрабандно преминаване на какво ли не през нашата територия.
Позволете ми да ви поздравя с двадесетата годишнина на Конституцията! Да живее България! Благодаря ви много. (Ръкопляскания от ДПС и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Програма за работата на Народното събрание за времето от 13 до 15 юли 2011 г.:
1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
Вносители: Емил Радев, Вяра Петрова и Красимир Петров – на първия законопроект, вторият законопроект е с вносител Министерският съвет.
2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.
Това са също два законопроекта – първият е с вносители Станка Шайлекова и група народни представители, и вторият законопроект е на Министерския съвет.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Вносител – Министерски съвет.
4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост.
Това е общ законопроект, изготвен от Комисията по правни въпроси по приетите на първо четене законопроекти, продължение от предходната пленарна седмица.
5. Първо четене на Законопроекта за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране – вносител Министерски съвет.
6. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията. Вносител – Министерски съвет.
7. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба.
Вносител – Министерски съвет, това е точка първа за четвъртък, 14 юли 2011 г.
8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за висшето образование.
Вносители: Министерски съвет – първи законопроект, вторият по време е с вносители народните представители Огнян Стоичков и Станислав Станилов. Това е предвидено като точка втора за четвъртък, 14 юли 2011 г.
9. Първо четене на законопроекти за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
Има законопроект на Христо Бисеров от 28 юни 2011 г., втори законопроект на Юлиана Колева, Ивайло Тошев, Димитър Лазаров и Красимир Ципов от 30 юни 2011 г. Предвижда се като точка трета за четвъртък, 14 юли 2011 г.
10. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносител – Министерски съвет.
Предвижда се да е точка четвърта за четвъртък, 14 юли 2011 г.
11. Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на Международна академия по противодействие на корупцията като международна организация. Вносител – Министерски съвет.
12. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Вносител – Министерски съвет, приет на първо четене на 8 юни 2011 г.
Парламентарният контрол е предвиден за традиционния му час – 11,00 часа в петъчния ден.
Подлагам на гласуване предложеният Проект за програма за работата на Народното събрание.
Гласуваме!
Гласуваме 153 народни представители: за 133, против 2, въздържали се 18.
Предложението е прието.
Господин Божинов – процедура.
Георги Божинов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя формалното предложение т. 6 от така приетия дневен ред да стане т. 3. Това е Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията. Вносител е Министерският съвет.
Тази точка вече две или три седмици попада в дневния ред и не остава време за нея. По същество това е и отношение към човека, за който имаме признание, че има особени заслуги. Затова аз предлагам да стане т. 3, защото така подреденият дневен ред за четвъртък с първа, втора трета и четвърта точки отново създава предположение, че няма да можем да стигнем до нея. Още повече, че първа и втора точки са със социален характер, нека т. 3 да завърши този блок от нашата седмична програма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Мисля, че така или иначе, тя ще мине в рамките на днешния пленарен ден.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 143 народни представители: за 119, против 7, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
По реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е постъпило предложение от заместник-председателя на Парламентарната група на Партия „Атака” проф. Станилов за включване като точка в дневния ред за тази седмица на Проекта за решение за попълване състава на постоянната Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, внесен от народния представител проф. Станилов на 11 юли 2011 г.
Професор Станилов, имате думата.
Станислав Станилов (Атака): Колеги, запознати сте с текста на нашето предложение.
Ние смятаме, че отказът да бъде избран Волен Сидеров за член на тази комисия на основание на това, че срещу него има сигнал, представлява политическа репресия. Срещу всеки от вас, уважаеми колеги, може да бъде подаден сигнал и на тази база да бъдете репресирани. Помислите върху това, че един сигнал все още е само сигнал. Това е въпрос на доказателства, на следствие и така нататък. Това не може да служи за основание за подобна политическа репресия, повтарям го. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме предложението за включване в дневния ред приемането на Проект на решение за попълване състава на постоянна комисия.
Гласували 119 народни представители: за 15, против 27, въздържали се 77.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Постъпило е второ предложение от заместник-председателя на Парламентарната група на Партия „Атака” проф. Станилов на основание чл. 43, ал. 3 от Правилника да бъде включено в седмичната програма обсъждането на Проект за декларация за недопустимото поведение на посланика на САЩ в Република България Джеймс Уорлик, внесен от народните представители от Парламентарната група на Партия „Атака” на 8 юли 2011 г.
Уведомих Председателския съвет, че тъй като се засяга посланик на чужда държава, с мое разпореждане този проект на декларация е изпратен на Комисията по външна политика и отбрана. Не са изтекли сроковете по чл. 78, ал. 3 от Правилника. Срокът за произнасяне е 15-дневен. След като комисията представи доклад в този срок, а ако не го представи – и без доклад, тогава тази точка ще бъде подложена на гласуване. Към настоящия момент тя не отговаря на условията по чл. 78, ал. 3 от Правилника.
Процедура.
Цвета Георгиева (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Тази декларация отговаря обаче напълно на предложение по чл. 43, ал. 3.
Желанието на ръководството на Народното събрание да я прехвърли в комисиите единствено цели да смачка тази декларация, да я направи неактуална и естествено по тази начин да не се забележи това, което правят чужди посланици в нашата страна.
Интересно защо тази декларация, която Народното събрание гласува срещу Партия „Атака”, не влезе с 15-дневен срок за разглеждане в комисии. Тя касае лидер на политическа партия и цяла парламентарна група, а я гласувахте веднага! Сега, когато става дума за нещо, от което се страхувате очевидно вие всъщност смачквате декларацията и актуалната тема, която тя съдържа.
Именно в този ден, в който всички тук заявиха някакво уважение към Конституцията, да се постъпва толкова недемократично и така явно злонамерено срещу исканията на цяла една парламентарна група е недопустимо.
Моля Ви да включите точката в дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.

Преминаваме към точка първа:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА.
Цвета Георгиева (встрани от микрофоните): Няма ли да гласуваме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз обявих, че е недопустимо. Прочетете пълната редакция на ал. 3 на чл. 43. Оттам извадете извода си дали отговаря на условията за подлагане на гласуване.
С доклада на Комисията по труда и социалната политика ще ни запознае господин Стойнев – председател на комисията.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Благодаря Ви, госпожо председател.
Процедура – на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде допуснат в залата за участие господин Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Поканете госта.
Господин Стойнев, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър!
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 154-01-58, внесен от Емил Радев, Вяра Петрова и Красимир Петров на 10 юни 2011 г
Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 22 юни 2011 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 154-01-58, внесен от Емил Радев, Вяра Петрова и Красимир Петров на 10 юни 2011 г.
Законопроектът бе представен от госпожа Вяра Петрова, която подчерта, че спецификата на морския труд налага адекватни промени в трудовото законодателство. Акцентирано бе върху изискванията за здравословната годност на моряците при изпълнение на задълженията им на море, които са предвидени в Морската трудова конвенция на Международната организация на труда, приета на 23 февруари 2006 г. и ратифицирана със закон от Народното събрание на 27 май 2009 г.
Със законопроекта се предлага легално определение на „морско лице” за целите на трудовото законодателство. Също така, с оглед на категоричните изисквания за здравословната пригодност на морските лица и високо рисковия характер на техния труд, се предлага морските лица да не се включват в общия брой на работниците и служителите в предприятието при ежегодното определяне на работните места за трудоустрояване.
На основание чл. 69 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание законопроектът е изпратен на министъра на труда и социалната политика, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на финансите, както и на социалните партньори.
Министерството на труда и социалната политика споделя мотивите на вносителите и подкрепя законопроекта, като счита, че използваната правна техника следва да се прецизира между първо и второ гласуване и разпоредбата на § 2 да намери своето систематично място в чл. 315 от Кодекса на труда.
В своето становище Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията подкрепя предложените изменения и допълнения и счита, че те ще допринесат за по-висока конкурентоспособност на българските корабособственици и ще имат благоприятно влияние върху заетите в сектор воден транспорт.
Законопроектът е подкрепен от Министерството на финансите, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и от Конфедерацията на независимите синдикати в България.
След проведена дискусия и гласуване с резултати – „за” 11 гласа, „против” няма и „въздържали се” 2 гласа, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 154-01-58, внесен от Емил Радев, Вяра Петрова и Красимир Петров на 10 юни 2011 г.”
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение на Кодекса на труда, № 102-01-47, внесен от Министерския съвет на 30 юни 2011 г.
Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 6 юли 2011 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Кодекса на труда, № 102-01-47, внесен от Министерския съвет на 30 юни 2011 г.
Законопроектът бе представен от господин Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, който подчерта, че с него се предлага да се удължи въведеният през 2007 г. в Кодекса на труда срок за представителността на национално равнище на организациите на работодателите и на работниците и служителите от 4 години на 4 години и 6 месеца. Във връзка с това се предвижда да се създаде нова преходна разпоредба, с която до 13 юни 2012 г. се запазва статутът на организациите на работодателите и на работниците и служителите, признати за представителни на национално равнище по досега действащия регламент.
Предвидени са и промени в процедурата по признаване на организациите за представителни на национално равнище, с които се създават предпоставки за по-добра предварителна подготовка, по голяма прозрачност, ефективност и оперативност. Във връзка с това се предлага да се увеличи срокът, в който организациите на работодателите и на работниците и служителите могат да подават заявления за признаване от Министерския съвет. Успоредно с това се намалява срокът, в който Министерския съвет се произнася по внесените искания за признаване на организацията за представителна на национално равнище.
Предлаганите изменения в Кодекса на труда са мотивирани с необходимостта от усъвършенстване на критериите за представителност на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, постъпили предложения от социалните партньори и липсата на консенсус по тях. Същевременно министър Младенов подчерта, че увеличаването на срока на представителността на организациите ще допринесе за постигането на консенсус по критериите за представителност, които да бъдат предложени за обсъждане в Народното събрание до края на 2011 г. и да бъдат в основата на процедурата по признаване представителността на организациите на работодателите и на работниците и служителите през 2012 година.
В хода на дискусията по законопроекта представителите на Парламентарната група на Движението за права и свободи отбелязаха, че имат известни резерви по него и ще се въздържат от подкрепа. Основания за това се съдържат във факта, че с предложените текстове се променя продължителността на мандата на представителните на национално равнище организации на работодателите и на синдикатите. Отбелязано бе, че постигането на консенсус по критериите за представителност е продължителен процес с оглед различните интереси на страните.
В допълнение бе акцентирано върху неизпълнените задължения на председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество, произтичащи от Кодекса на труда, който в срок до 14 юни 2011 г. следва да обяви в „Държавен вестник” началото на процедурата за признаване на представителността на организациите на работодателите и на синдикатите.
Представителите на Синята коалиция считат, че промените в регламента относно представителността на социалните партньори имат предизборен характер, въвеждат нов срок за националната представителност, по който имат известни резерви.
След гласуване с резултати „за” 11 гласа, „против” няма и „въздържали се” 3 гласа Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Кодекса на труда, № 102-01-47, внесен от Министерския съвет на 30 юни 2011 г.” Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Стойнев.
Следва да чуем доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, който ще ни бъде представен от господин Вълков.
Имате думата, господин Вълков.
ДОКЛАДЧИК Иван Вълков: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 154-01-58, внесен от народните представители Емил Радев, Вяра Петрова и Красимир Петров на 10 юни 2011 г.
Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда на заседанието си, проведено на 23 юни 2011 г.
При представянето на законопроекта госпожа Вяра Петрова изложи и мотивите към него. Народните представители, които се включиха в обсъждането, изразиха становищата си в подкрепа на законопроекта, като отчетоха необходимостта от приемането му поради следното.
Трудовата дейност в сектора на водния транспорт е различна за плавателния и брегови персонал. Плавателният персонал работи в тежки условия на труд и извършва специфични дейности. Излагането му на атмосферни условия, шум, вибрации, намалена или липсваща възможност за взаимозаменяемост при работа създават предпоставки за влошаване на здравословното състояние на лица с намалена работоспособност и с хронични заболявания и увреждания. По тази причина националното ни законодателство предвижда изисквания по отношение на медицинската пригодност на лицата, които могат да бъдат наети на работа на борда на кораб, и практически изключва наемането на лица с намалена работоспособност.
Освен това промените в Кодекса на труда, предложени с разглеждания законопроект, ще създадат условия за подобряване на конкурентоспособността на българските корабособственици.
В подкрепа на предложените промени в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения постъпиха становища от Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, от „Параходство Български морски флот” АД и от Конфедерацията на независимите синдикати в България.
Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 14 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 154-01-58, внесен от народните представители Емил Радев, Вяра Петрова и Красимир Петров на 10 юни 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Вълков.
От името на вносителите на законопроекта – Емил Радев, Вяра Петрова и Красимир Петров, има думата госпожа Вяра Петрова.
Вяра Петрова (ГЕРБ): Госпожо председател, колеги, господин министър! Отчитайки особеностите и спецификите на морския труд, от безспорно значение е здравословното състояние на моряците. Изпълнявайки задълженията си на борда на кораба, морякът освен че е поставен в обективна невъзможност при нужда да му бъде оказана по всяко време спешна медицинска помощ и адекватно лечение, то присъствието му на борда при влошено здравословно състояние би могло да постави в опасност както кораба, така и екипажа. Затова тази трудова дейност в сектора на водния транспорт, различна от плавателния и бреговия персонал, е много важна. Плавателният персонал работи в тежки условия на труд, извършва специфични дейности, излагани на атмосферни условия на труд, невъзможност и намалена липса на взаимозаменяемост при работа, шум, вибрации, сменна работа. Това създава предпоставки за влошаване на здравословното състояние на лица с хронични заболявания и увреждания и намалена работоспособност. В националното ни законодателство има изисквания по отношение на медицинската пригодност на лицата. Такива изисквания са залегнали в Морската трудова конвенция, приета от Международната конференция на труда в Женева през февруари 2006 г.
С оглед на гореизложеното и изискванията за здравословна пригодност няма как на кораба да бъдат определени места с облекчен режим на работа и същите да бъдат предлагани на лица със здравословни проблеми, като морските лица следва да бъдат извадени извън приложното поле на чл. 315 от Кодекса на труда. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на Министерския съвет като вносител на втория законопроект няма желание да се говори в момента.
Дискусията е открита.
Пръв има думата господин Стойнев.
Драгомир Стойнев (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Ще взема отношение относно Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 154-01-58, внесен от Емил Радев, Вяра Петрова и Красимир Петров.
С този законопроект се предлага легално определяне на морско лице за целите на трудовото законодателство. Според мен този законопроект има следните недостатъци:
Първо, използва се неудачна правна техника, като текст с постоянно действие се предлага да е част от Преходните и заключителните разпоредби.
Второ, на практика разпоредбите за трудоустрояване в Кодекса на труда няма да се прилагат в морския сектор, с което освен нарушаване на основната политика, се създава прецедент в Кодекса на труда да се уреждат въпроси на един сектор. Ако приемем този законопроект, това означава, че може да имат бъдещи претенции представители на други сектори като например авиацията, железопътният транспорт, подземният добив на минерални и неминерални суровини и много други, на практика всички сектори, които отговарят на първа и втора категория труд.
Недопустимо е да има смесване между хора с трайни увреждания и трудоустроени лица. Може би това смесване е напълно съзнателно. Много добре си спомням – Комисията по труда и социалната политика изтегли законопроект под № 154-01-18 от 16 февруари 2011 г. По същия законопроект, който въобще не се е променил, Министерството на труда и социалната политика имаше отрицателно становище. Какво се случи за тези месеци, че това отрицателно становище по един и същ законопроект изведнъж стана положително становище?! Тук трябва да има ясен отговор, защото може да има конкретен лобистки интерес, та този законопроект от изтеглен изведнъж да стане приет.
Недопустимо е изказването в становището на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и в това на комисията при Народното събрание, че с този законопроект ще се повиши, забележете, конкурентоспособността на българските корабособственици.
Не е допустимо конкурентоспособността да се постига за сметка на утвърдени социални права и намаляване степента на защита на работниците и служителите. Това действие в никакъв случай не е в унисон с политиката на Международната организация на труда и Европейския съюз.
Неточно и заблуждаващо е позоваването на Морската трудова конвенция от 2006 г., ратифицирана от Народното събрание на 27 май 2009 г. Тази конвенция цели въвеждането на механизми за по-точно установяване на здравословното състояние на моряците. Никъде в нея няма текстове, с които да се дава възможност за тях да не се дават възможности за трудоустрояване, защото това е част от политиката за управление на персонала при настъпване на определени рискове – временна неработоспособност, трудова злополука и други. Може би именно този законопроект би компрометирал Международната организация по труда и противоречи на целите на Международната организация по труда. Явно, повтарям, тук има лобистки интереси. Хубаво е вносителите да кажат кои точно интереси защитават.
Мога да заявя, че този законопроект няма да бъде подкрепен от Коалиция за България.
Бих желал да взема отношение и по другия законопроект, внесен от Министерския съвет, който предлага да се удължи срокът за представителността на национално равнище на Организацията на работниците и служителите от четири години на четири години и шест месеца.
Защо се приема този законопроект и защо точно преди изборите трябва да увеличаваме този срок? По досега действащия законопроект за представителна Организация на работниците и служителите на национално равнище се признава организация, която отговаря на следните изисквания: да има най-малко 50 хиляди членове. Това означава ли, господин министър, че Вие имате притеснение, че някоя от организациите на синдикатите няма нужния брой членове? Вие се смеете, но това означава ли, че сте притеснен и за да не се скарате с някой от тях, Вие удължавате срока от четири години на четири години и шест месеца?!
Второ, защо променяте закона? Не може ли това да стане с подзаконов нормативен акт? Не може когато има конюнктурни проблеми, Вие постоянно да се обръщате към законопроектите, да ги променяте, а след това отново да ги променяте, както ще стане после на въпрос относно Кодекса за социалното осигуряване.
След това – има ли вина господин Дянков? Вие трябва да сте в опозиция тук, тъй като доколкото разбирам, законът предвижда задължение за председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество – Симеон Дянков, шест месеца преди изтичане на срока на националната представителност на организациите да стартира нова процедура с обявление в „Държавен вестник”! Това означава, че трябва да е направено на 14 юни 2011 г., но не е направено. Тогава каква е вината на господин Дянков?! Или Вие ще го защитите? Не може да искате да се харесате и на синдикатите, и на работодателите, защото тези критики важат и за работодателите.
Ако има нови критерии, ясно е, че голяма част от тези представителни работодателски организации ще отпаднат. Вие, хубаво, ще кажете: да, трябва да има по-голям консенсус, трябва да има по-голяма прозрачност, нека законопроектът да влезе в Народното събрание. Но защо това не е направено досега? Тоест този законопроект обслужва чисто предизборни цели.
Поради тази причина ние ще се въздържим от подкрепа. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма. Няма съответно дуплика.
Думата иска министър Тотю Младенов.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, във връзка със Законопроекта за промени в Кодекса на труда, който внася Министерският съвет, искам да ви информирам, че има четиригодишен период, в който се определят критериите за представителност на работодателите и на работниците и на служителите. Това е направено на 14 декември 2007 г. Тъй като четири години е един достатъчен период, в който са се променили много неща, включително и в структурата на бизнеса и най-вече на техните представители, още през месец април Министерството на труда и социалната политика инициира срещи със социалните партньори. Получихме много предложения за промени на тези критерии както от синдикатите, така и от работодателите. В дискусиите, които бяха в комисията и в Националния съвет за тристранно сътрудничество имаше непримирими позиции по отношение на предложенията на отделните работодателски организации, най-вече – искам да го подчертая дебело.
От тази гледна точка, съгласувано със социалните партньори и със синдикатите, и с работодателите в Националния съвет за тристранно сътрудничество, ние преценихме, че е хубаво да дадем още малко срок, за да може в максимална степен да потърсим този консенсус, който е изключително важен, до края на тази година, за да може да има нови критерии за представителност както на работниците и на служителите, така и на работодателите. Именно от тази гледна точка, водени от презумпцията, от това, което прави нашето правителство през последните две години – да инициира и да насърчава социалния диалог, ние искаме до последно да търсим този компромис между синдикати и работодатели и да се определят най-точните критерии, които съответстват в досегашната социално-икономическа обстановка в страната, за да може през следващите години национално представителните организации както на работниците, така и на работодателите да представляват в най-вярна степен техните представители.
Това е презумпцията и аз мисля, че няма нищо лошо в това. Едно е ясно, ще има нови критерии и в рамките на диалога до края на годината те ще бъдат изчистени, приети от Министерския съвет, съгласувани със социалните партньори и внесени в парламента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва изказване на народния представител Веселин Методиев.
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, взимам думата, за да се изкажа по законопроекта, който представи колегата Петрова, тъй като в предишния мандат на Четиридесетото Народно събрание, заедно с колегата от Бургаския избирателен район Светослав Малинов, сме защитавали същата теза.
Нямам лобистки интереси, в смисъл живея в София, нямам моряци около себе си, в моята фамилия имах покоен роднина опреди 25 години, който живееше във Варна.
Чухме обратното мнение, което колегата Стойнев защити. Чухме, че принципът е да не се правят изключения. Тоест има си една серия аргументи, които във времето не са позволили да се реши един, лично за мен, важен въпрос.
Принципът, за който искам да кажа няколко думи, е следният. Ние сме морска държава. Да си морска държава в Европа е гордост за хората – нещо, което не сме изпитали у нас като че ли. Аз много пъти съм си задавал въпроса: защо ние, българите, сме живели до море векове наред пък не сме направили кораби? Не съм си намерил хубав отговор на този въпрос. Защо по нашето черноморско крайбрежие не е имало толкова смели мъже да се хвърлят в това Черно море на лодките, на корабите и да го прекосят, да кажем? И съм завиждал на съседите ни, които са го правили, независимо от коя страна на Черно море. България вече повече от век има своето морско дело, а тези хора наистина вършат една смела работа, техният труд наистина е различен.
Това, което е описано, което и друг път се е защитавало в тази зала, за мен е ценност. То е този ранг на национални ценности, при които законодателят може да каже: ето това нещо аз ще изградя като приоритет за себе си. Това е правото на законодателя. Иначе тези елейни слова от конституционните речи ще си останат само слова. Силата на парламента е, когато той събере в себе си воля и посочи нещо конкретно, изработи го, разбира се, направи го добре като текст. Може би този текст се нуждае от някаква корекция, но е знак на уважение и определяне на една ценност в нашата политика.
Аз мисля, че парламентът го дължи на българските моряци, защото много време, много думи, една почти схоластична вече теза – не може да се правят изключения, което е абсолютно невярно. Цялото ни законодателство е в обратната посока – че има много изключения, за които законодателят е преценил, че трябва да ги направи. Аргументирал се е, събрал е воля за това нещо в момента, в който е имало мнозинство и е посочил. Няма друг път на изграждане на национални ценности освен този. Кой друг да посочва приоритети, кой друг да съсредоточава усилия, ако не Народното събрание? Така че поздравление към колегите!
Аз ще го подкрепя, защото смятам, че наистина това е начин да се направи един ясен приоритет, да се изгради нещо съвсем необходимо и по този начин може да се реши една задача, за която в предишния мандат имаше огромно нежелание изобщо да се тръгне по този път. Благодаря Ви, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
За изказване – д-р Костов.
Цветан Костов (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги, по първият законопроект, внесен от колегите Радев, Димитрова и Петров, нямам бележки.
Що се отнася до този на Министерския съвет, и друг път съм имал повод да отбележа, че нашето трудово и социално законодателство е преобременено с поправки, с не особено смислени и логични законови изменения и допълнения.
С Решението на Министерския съвет от 14 декември 2007 г. за срок от четири години за представителни са признати две организации на работници и служители и шест – на работодатели. На обсъждането на проектозакона в Комисията по труда и социалната политика стана ясно, че е пропуснат срокът за обявяване в „Държавен вестник” на процедура за признаване на представителност. Като причина бе изтъкнато непостигнато съгласие между синдикати и работодателски организации за промяна в критериите за представителност, но не стана ясно защо точно с шест месеца се удължава фиксираният в чл. 36, ал. 1 от Кодекса на труда срок за представителност.
Спокойно би могло да се посочи всякакво произволно удължаване. Още повече твърде спорно е дали представителните организации могат да постигнат съгласие по критериите, а и аргументът, че с тази промяна процесът ще съвпадне с началото на календарната година не е състоятелен, тъй като след изтичане на следващия период стартът на процедурата ще се върне отново в средата на годината.
Остава, разбира се, и усещането, че всичко това е ход в предизборно време. Може да е и случайно съвпадение – както и да е. Според нас, би могло да се мине с преходна разпоредба, която удължава срока на представителност на признатите сега организации.
Ето защо ние от Парламентарната група на Синята коалиция ще гласуваме „въздържал се” при първо четене на този законопроект. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма желаещи.
Доктор Адемов, имате думата.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър, колеги! На нашето внимание са два законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Първият законопроект е с вносители господин Емил Радев и група народни представители, вторият законопроект – с вносител Министерският съвет.
Уважаеми колеги, от досегашната дискусия по първия законопроект въобще не стана ясно за какво става въпрос. Преди малко се говореше за достойнството на морската професия – естествено, че това са хора с достойнство, че това е уважавана професия. Тук няма никакъв проблем. Но в този законопроект става въпрос – при определяне на общия брой на работниците и служителите, да не се вземат предвид морските лица.
Какво точно казва този законопроект? В чл. 315 на действащия Кодекс на труда има текст, който казва, че в предприятия с числен състав над 50 работници и служители, по предложение на Министерския съвет, в различните отрасли се заделят между 4 и 10 процента от общия брой на работниците и служителите за трудоустроени български граждани. Това е действащият текст.
Сега какво се предлага? Предлага се от общия числен състав, включително плавателен и брегови, да се извади групата на плавателния състав. Като се извади тази група, на практика какво се получава? Тези, които са на брега няма да надвишават 50 работници и служители и няма да има такова изискване. Това е нещото, което се предлага и затова си позволих да го обясня по този начин, за да стане ясно за какво става въпрос. Това е истинският проблем.
Съгласен съм с това, че вносителите се позовават на Морската трудова конвенция, приета през 2006 г.; съгласен съм с аргументите, че тези, които трябва да работят в плавателния състав, трябва да отговарят на определени здравословни изисквания, но така или иначе се отнема правото на работници и служители да бъдат трудоустроени в тези предприятия. Това е изводът от цялата тази дискусия за това предложение – ограничава се базата, ограничава се кръгът от лицата, върху които трябва да се определят тези между 4 и 10%, който процент е различен, в зависимост от икономическия отрасъл и това става по предложение на министъра на труда и социалната политика.
Уважаеми колеги, когато в социалната сфера в трудовото законодателство се вземат решения, които касаят трудоустроени, хора с увреждания, има един основен принцип. Тук точно е моето възражение. Принципът е, когато се правят политики за хора с увреждания, те не могат да се правят без хората с увреждания. В този случай, вярно е, че има становище на Министерството на труда и социалната политика по този законопроект, но няма становище на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, тоест вие правите политика без да имате становище на хората с увреждания. На практика вие отнемате правото на трудоустроени лица да могат да се трудят в условията на плавателния и бреговия състав. А медицинските критерии за годност са тези, които ще определят кои не могат постоянно да бъдат там, защото трудоустрояването е временна мярка, тя не е постоянна мярка. Трудоустрояването е временна мярка – за един месец, за два месеца. Това е нещо, което се предлага. Точно с тези аргументи вие върнахте първия вариант на законопроекта, който бяхте внесли, защото от Министерството на труда имаше отрицателно становище. Това е по първия законопроект.
По-интересен всъщност е вторият законопроект с вносител Министерският съвет. Защо и по какви причини на практика се удължава срокът с шест месеца на национално представителните организации на работници и служители, и на работодатели? Защо точно това се прави преди местните и парламентарните избори, както беше подчертано досега?
Уважаеми колеги, има дефинитивен текст на чл. 36, ал. 3 – дефинитивен! Там е казано, че шест месеца преди да изтече срокът, в който изтича националната представителност на работодателските и синдикалните организации, министърът на финансите, в случая, който е председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество, трябва да обяви в „Държавен вестник” старт на процедура за преброяване. Един месец след този срок министърът на финансите и председателят на Националния съвет за тристранно сътрудничество не са си изпълнили това задължение. Аргументът, че има внесен законопроект въобще не е състоятелен, защото в този момент действа текстът на Кодекса на труда. Означава ли това, че министърът на финансите нарушава трудовото законодателство, като не спазва свое дефинитивно задължение?
Аргументът, който министърът на труда и социалната политика изтъкна преди малко от тази трибуна, че се търсят възможности за намиране на съгласие между работодателски организации, между синдикати и работодатели, въобще не е състоятелен, защото има ясни критерии – чл. 34 и чл. 35 от Кодекса на труда, за национална представителност. Ако някой не е харесвал тези критерии – в продължение на две години, господин министър, Вие управлявахте и имахте възможност да търсите съгласие между работодатели и синдикати – защо се сетихте сега, когато изтича дефинитивният срок, в който трябва да бъде обявена процедурата за обновяване на преброяването, че трябва да търсите съгласие между работодатели и синдикати? Правилно, този въпрос не се отнася за синдикалните организации, но се отнася за шестте национално представителни организации на работодателите. Ако Вие искахте да намерите съгласие, да бяхте го направили до 14 юни. В продължение на две години имахте такава възможност.
Затова според нас отлагането на преброяването с шест месеца означава единствено и само да не се създават проблеми на управлението във връзка с предстоящите избори. Защото едно преброяване както на синдикатите, така и на работодателските организации, знаем, че създава определено напрежение. Напрежение, от което с този законопроект управляващите от ГЕРБ искат да избягат.
Затова, уважаеми колеги, ние не намираме аргументи да подкрепим законопроекта с вносител Министерският съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Госпожо Масларова, имате думата.
Емилия Масларова (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Действително – два законопроекта, които поставиха различни гледни точки и в комисията, а както виждате и в залата.
По първия законопроект, който е внесен от господин Радев и група народни представители, аз също като господин Методиев искам да заявя, че нямам лобистки интереси. Никой в рода ми не е бил моряк и съм от планински край. В България има много хубави планини, с много тежки за качване върхове, но никога не съм имала носталгия към шерпите. Нека, когато обсъждаме тези неща, да говорим сериозно по въпроса.
Няма да коментирам дали законът е лобистки или не, дали е своевременен или не. Искам обаче най-напред да започна с това, че моето дълбоко усещане и убеждение е, че се прави опит за манипулация с Морската конвенция, която нашето Народно събрание ратифицира на 27 май 2009 г. Там, уважаеми колеги, е казано, че трябва да се следи за здравословното състояние на моряците и на екипажите, но в никакъв случай няма нито ред, нито буква за това да им се отнеме правото да бъдат трудоустроени. Това е едно заблуждение, което се опитвате да прокарвате тук.
На второ място, искам да попитам – тук има една голяма армия от лекари, правите ли разлика между трудоустроени и хора с увреждане? Би трябвало да се прави такава разлика, защото по логиката, по която ни се поднасят промените в този законопроект, такава разлика не се прави. Тук става въпрос не за наемане на хора с трайни увреждания, а за трудоустрояване на хора от екипажа на даден кораб. Мисля, че д-р Адемов много обстойно посочи тези неща.
Колеги, има нещо, което лично мен малко ме притеснява. Не искам в никакъв случай да правя паралел с това, че в една класифицирана материя, в която има правила и общи принципи, отваряме вратата за една група хора – това не искам да го коментирам, защото беше казано преди това.
Аз обаче считам, че е недопустимо становището на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Комисията по транспорт, които казват, че тук става въпрос за конкурентоспособност.
Не приемам, дълбоко съм убедена, че конкурентоспособност за сметка на отнемане на социални права е абсолютно недопустимо. Абсолютно недопустимо! България и всички, които работим в тази насока сме социална правова държава. Помислете си какво пише и в документите на Европейския съюз, които ние непрекъснато се стремим да изпълняваме в максимална степен.
Аз бих задала въпроса на господин министъра, защото е учудващо това, че на 16 февруари 2011 г., ако не се лъжа, Министерството на труда и социалната политика дава отрицателно становище като много точно и аргументирано колегите обясняват къде са разликите, къде е проблемът. Какво се случи за 3-4-5 месеца, че министерството изведнъж дава съвършено противоположно становище?
Уважаеми колеги, мисля, че в този закон има нещо, което ще ни накара след време отново да коригираме Кодекса на труда и лично аз ще се въздържа при неговото гласуване на първо четене.
По втория законопроект, който е внесен от Министерския съвет. От д-р Костов и от д-р Адемов бяха казани доста неща – точни и истинни. Истина е това, д-р Костов, че не прилича, не намирисва на предизборно, то си е чисто предизборно. Вместо сега да започне преброяването, то ще има един период чак до 13 юни 2012 г. – спокойствие и тишина.
Уважаеми колеги! Господин Младенов, Вие бяхте и в екипа тогава и знаете какъв спор беше да се уточнят критериите при първото определяне и решаване на този въпрос – цяла година. Критерии, които са утвърдени точно от тези социални партньори, които сега са в Националния съвет за тристранно сътрудничество – КНСБ ли е друга, „Подкрепа” ли е друга, шестте национални представители на работодателски организации ли са други?! Какво се случва? Какво се случва? Няма консенсус! Извинявайте, има закони!
Д-р Адемов ще го цитирам отново, извинявайте, д-р Адемов, каза много ясно. Вие много добре знаете, че до 14 юни 2011 г. министърът на финансите, който е всъщност председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество, трябваше в „Държавен вестник” да обяви старта на процедурата. Какво пречи, че това не е направено, като знаете колко сложни са тези преговори. Вие сте човек с опит в това отношение. В последния момент решаваме, че няма да се прави, че ще сближаваме позициите. Няма да сближите позициите тогава, когато имате различни гледни точки, при положение че има вече ясни критерии.
Всички или една голяма част от тук си спомнят, че имаше и други синдикати, които не бяха допуснати на Националния съвет, те не бяха съгласни с критериите, но в крайна сметка законодателят е дал право на Министерския съвет да решава тези проблеми. Аз не виждам логика – нито се променят критериите или по-скоро методиката. Какво се случва, че отделяме този период до 2012 г.?
Още нещо – защо на синдикатите, тоест национално представените организации в Тристранния съвет, срокът да бъде увеличен от три на четири месеца, за да могат да наберат всички тези документи, а на правителството да бъде намален от три на два месеца? Каква е логиката?! Защо не наполовина? Защо? Дайте 15-дневен срок или дайте цяла година срок!
Има неща, които са твърде конюнктурни и, извинете, за мен „правени на коляно” и това ме кара да се въздържа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте за реплика, господин Радев.
Емил Радев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Явно има голямо неразбиране за спецификата на морския бранш и спецификата на труда на екипажите на кораби.
Първо, България е страна по международен акт и ние трябва да транспонираме в нашето законодателство всички нужни мерки, така че да отговаряме на това, което нашият парламент е ратифицирал и приел 2006 г.
Второ, в момента екипажите на кораби по никакъв начин не могат да си защитят хората, които са по някакъв начин трудоустроени. Защо? Може би някъде от около 15-20 години на корабите няма корабен лекар. Статистиката сочи, например, че един инфаркт в 95% от случаите завършва в морето с летален изход. Много е трудно да се окаже качествена медицинска помощ на средата на океана, когато си на две седмици от най-близкото пристанище.
Какво става с един нормален корабособственик, който има два кораба? Той поддържа екипаж две смени, примерно 40 човека екипаж на кораб, това значи 80 човека назначени морски лица, един счетоводител и един агент на сушата, което значи двама човека, които са на брега. Ако вземем 10% от 82 значи, че 8 човека трябва да бъдат трудоустроени. Даже двамата да бъдат трудоустроени оттам нататък значи, че трябва да имаме 6 човека трудоустроени на кораба, което си противоречи с всички международни норми и нормите на вътрешното законодателство.
В този нонсенс да не караме хората да си изкарват фалшиви медицински само и само, за да могат да работят на корабите и да спазват законодателството.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, госпожо Масларова.
Емилия Масларова (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Радев, това, че ние мизерстваме и не спазваме другите правила, свързани с мореплаването, не значи, че не трябва да спазваме международните правила. Това, че заради финансови затруднения и заради други несъвършенства в администрацията ние нямаме корабен лекар, нямаме хора, които да вършат една или друга дейност, не ни оправдава да не можем да дадем социални права, залегнали в конвенцията. Аз ще ви прочета дословно Международната морска трудова конвенция за 2006 г., за която Вие говорите. Там се казва, че се въвежда „механизъм за по-точно установяване на здравословното състояние на моряците”. Здравословното състояние не се установява, когато те са в открито море, то се установява преди да се качат на кораба. Човек може да получи инфаркт и когато е съвсем здрав, да се качи на кораба и там да получи инфаркт. Аз мисля, че лекарите биха потвърдили това. Но то не значи, че вие трябва да лишавате тези хора, които по време на своето пътуване получат някаква травма и временно са трудоустроени, те да не могат да заемат някаква длъжност. Вие искате да кажете, че всички едновременно ще се разболеят и ще станат трудоустроени за определен период от време. Трудоустрояването е за определен период от време, то не е пожизнено. Пожизнено става вече, когато човек е с трайно увреждане и получи съответния документ.
Аз пак искам да кажа, сигурно не разбираме, както Вие, специалистът в тази област. Затова Ви питам, както и Министерството на труда и социалната политика, което се занимава с тази политика – защо веднъж дава едно становище, а 5 месеца по-късно дава съвършено различно становище? Обяснете ни – на нас, които не разбираме – в коя държава няма трудоустрояване на хората, които са в морския бранш? В коя?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Министър Младенов иска думата.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! По два въпроса съвсем накратко ще взема отношение още веднъж.
Първо, за хората с увреждания. Преди две седмици Министерският съвет прие Национална стратегия за заетост на хората с увреждания до 2020 г., която беше съгласувана с национално представителните организации на хората с увреждания, със синдикатите и с работодателите. Аз мисля, че тази стратегия се прави за първи път, тя е изключително важна. С двугодишните програми, които ще се правят и всяка година ще се отчита тяхното изпълнение, за мобилизирането на ресурсите както на държавата, така и по оперативните програми, аз мисля, че това е изключително важно.
Що се отнася до морските лица, не трябва да забравяме, че е изключително важно какви ще бъдат условията на труд на тези, които плават, безопасността и здравето на работниците и на служителите. Те трябва да бъдат в изключително добро здраве.
На второ място, за представителността. Госпожо Масларова, тези критерии, които са приети преди 4 години, са остарели. Те вече не се приемат нито от синдикатите, нито от работодателите. От тази гледна точка мисля, че постъпваме правилно, като даваме още малко срок за по-голям консенсус между синдикатите и работодателите, за да може парламентът да приеме нови критерии, които ще отразяват новите моменти в социално-икономическата обстановка и ще има реално представителство както на бизнеса, така и на работниците, и на служителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат? Не виждам желаещи.
Дискусията е закрита.
Преминаваме към гласуване.
Моля народните представители от кулоарите да влязат в пленарната зала.
Квесторите, поканете народните представители да влязат в залата, предстои гласуване!
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, вх. № 154-01-58, внесен от народните представители Емил Радев, Вяра Петрова и Красимир Петров на 10 юни 2011 г.
Гласували 104 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 21.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение на Кодекса на труда, вх. № 102-01-47, внесен от Министерския съвет на 30 юни 2011 г.
Гласували 102 народни представители: за 78, против 2, въздържали се 22.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Преди да преминем към точка втора от работната ни програма, няколко съобщения относно постъпили законопроекти и проекти за решения за времето 6-12 юли 2011 г.:
Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на отпускането, получаването и разходването на бюджетната субсидия от партиите, към които независимите народни представители в Четиридесет и първото Народно събрание са декларирали принадлежност. Вносител е Иван Костов и група народни представители.
Проект за решение за възлагане на Сметната палата на одит на отпускането, получаването и разходването на допълнителната бюджетна субсидия от партиите, към които независимите народни представители в Четиридесет и първото Народно събрание са декларирали принадлежност. Вносител е Иван Костов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското правото и сродните му права. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по културата, гражданското общество и медиите.
Проект за решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител е Ваньо Шарков и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносител е Яне Янев и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
Законопроект за обявяване за нищожни актовете, с които е възстановена собствеността на господин Симеон Борисов Сакскобургготски и неговите роднини и отнемане на незаконно придобитото въз основа на тези актове имущество. Вносител е Волен Сидеров и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
Проект за декларация за недопустимото поведение на посланика на САЩ в Република България Джеймс Уорлик. Вносител е Волен Сидеров и група народни представители. Разпределен е на Комисията по външна политика и отбрана.
Законопроект за управлението на отпадъците. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Съпътстващи са Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщенията, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Законопроект за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетиката и туризма. Съпътстващи са Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по външна политика и отбрана, Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по културата, гражданското общество и медиите, Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. Вносител е Волен Сидеров и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси, а съпътстваща е Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.
Проект за Решение за попълване състава на Постоянната комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. Вносител – Станислав Станилов.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. Вносител – Министерският съвет. Водеща комисия – Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, съпъстващи – Комисията по правни въпроси, Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове.
Проект за Решение за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на Заемно споразумение за първи програмен заем за развитие на политиките в железопътния сектор между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
С вх. № 154-00-1295 от 8 юли 2011 г. до председателя на Парламентарната група на Политическа партия „Атака” и председателя на Народното събрание е постъпило заявление от Стоян Иванов Иванов – народен представител, което чета дословно:
„Уважаеми господин Сидеров, уважаема госпожо Цачева!
На основание чл. 16, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с настоящото заявление ви уведомявам, че напускам Парламентарната група на Политическа партия „Атака”.”
Подпис: Стоян Иванов
На 12 юли 2011 г. в Народното събрание е постъпил материал от Националния статистически институт, съдържащ резултати от статистически изследвания относно информация за издателската дейност през 2010 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към точка втора:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ.
Вносители: Станка Шайлекова и група народни представители – първи законопроект; Министерски съвет – втори законопроект.
С доклада на Комисията по труда и социалната политика ще ни запознае председателят на комисията господин Стойнев.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Уважаема госпожо председател, процедура. На основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъдат допуснати за участие в залата господин Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика, госпожа Весела Караиванова – подуправител на Националния осигурителен институт, госпожа Антоанета Ганчева – главен актюер на Националния осигурителен институт, и господин Йосиф Милошев – началник на отдел „Правен” в Националния осигурителен институт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
Квесторите, моля, поканете гостите.
Господин Стойнев, слушаме Ви.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър!
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 154-01-66, внесен от Станка Шайлекова и група народни представители на 23 юни 2011 г.
Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 29 юни 2011 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 154-01-66, внесен от Станка Шайлекова и група народни представители на 23 юни 2011 г.
Законопроектът бе представен от госпожа Станка Шайлекова, която подчерта, че с него се предлагат текстове, с които се преодоляват негативните ефекти за осигурените родители, които получават обезщетение за отглеждане на малко дете, чийто деца посещават детски ясли или други заведения. Вследствие на неясно тълкуване на понятието „детско заведение” за осигурените родители произтичат правни последици, свързани с възстановяване на главницата по неоснователно получени суми и предвидената в Кодекса за социално осигуряване лихва върху тях. Акцентирано бе върху факта, че проблемите, свързани с тълкуването на това понятие, и прилагането на съответните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване се отнасят за периода 2007 г. – 2010 г.
Със законопроекта се предлага да се опростят лихвите за майки, бащи или лица, които отглеждат детето, ако в шестмесечен срок от влизането в сила на законопроекта се погасят главниците по установените задължения във връзка с неоснователно получени суми за осигурителни плащания. Същевременно за лицата, които са възстановили главниците и лихвите по ревизионни актове за начет и разпореждания на контролните органи на Националния осигурителен институт, се предвижда възможност в срок от една година от влизането на закона в сила да поискат възстановяване на внесените суми по лихви по вземания на НОИ.
Министерството на финансите подкрепя законопроекта.
В своето становище Министерството на труда и социалната политика споделя мотивите на вносителите и подкрепя законопроекта.
Националният осигурителен институт подкрепя законопроекта.
Националната агенция за приходите споделя философията на законопроекта и го подкрепя.
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изказва принципното си становище, че всяко опрощаване на плащания противоречи на принципите на пазарната икономика, но с оглед потенциалния ефект върху демографските процеси в страната и създалото се социално напрежение, подкрепят предложения законопроект.
Конфедерацията на независимите синдикати в България не подкрепя законопроекта и счита, че не са налице основания за опрощаване на лихви по задължения към държавното обществено осигуряване и изразява опасения, че с него се създават предпоставки за неравнопоставеност между добросъвестните и недобросъвестните български граждани, както и евентуални бъдещи искания за опрощаване на лихви по неоснователно получени суми за други обезщетения от държавното обществено осигуряване.
В хода на дискусията по законопроекта представителите на Парламентарната група на Движението за права и свободи заявиха подкрепата си за принципите и философията на законопроекта, но изразиха резерви, че той ще постигне поставените цели от гледна точка на обществените очаквания за опрощаване не само на лихвите, но и на главницата.
Народните представители се обединиха около мнението, че в хода на законопроекта, между първо и второ гласуване, ще се прецизират предложените разпоредби, като ще се отразят коректните предложения на държавните институции.
След гласуване с резултати: „за” - 16 гласа, „против” и „въздържал се” няма, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 154-01-66, внесен от Станка Шайлекова и група народни представители на 23 юни 2011 г.”
„ДОКЛАД
по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 102-01-46, внесен от Министерски съвет на 29 юни 2011 г.
Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 6 юли 2011 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 102-01-46, внесен от Министерски съвет на 29 юни 2011 г.
Законопроектът бе представен от господин Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика.
Със законопроекта се уреждат правните последици, произтичащи от Решение на Конституционния съд № 7 от 31 май 2011 г., с което § 4а от Кодекса за социално осигуряване е обявен за противоконституционен.
Предлагат се разпоредби, с които се урежда социално-осигурителният статус на работещите при условията на първа и втора категория труд, режимите на тяхното осигуряване в професионални пенсионни фондове, придобиване правото на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране и произтичащите от това отношения между осигурените лица, осигурителите, пенсионните фондове и Националния осигурителен институт. Във връзка с това се предвижда при придобиване на пенсия за трудова дейност работещите при условията на първа и втора категория труд да подават заявление за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалните им партиди в професионалните пенсионни фондове във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване.
За осигурените лица, работещи при условията на първа и втора категория труд – жени, родени през периода 1955 г. - 1959 г., и мъже, родени през периода 1952 г. - 1959 г., се предлага:
- възстановяване на закритите индивидуални партиди в професионалните пенсионни фондове и свързаните с това осигурителни правоотношения между лицата и пенсионното дружество;
- право на еднократна сума при пенсиониране от Националния осигурителен институт, която включва прехвърлените от дружеството в НОИ суми и внесените във фонд „Пенсии” на основание на отменения регламент;
- право на еднократна сума от Националния осигурителен институт в размер на 50 на сто от прехвърлените средства от професионалните фондове и вноските във фонд „Пенсии” за лицата с определена пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто;
- право на еднократна сума от Националния осигурителен институт за наследниците на тези лица, когато те не са упражнили правото си да придобият пенсия, като и поради смърт, в размер на прехвърлените средства от професионалните фондове и вноските във фонд „Пенсии”;
Законопроектът съдържа и разпоредби, с които се уреждат статутът и правата на други категории осигурени лица, както следва:
- облекчава се режимът на осигуряване на лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, в съответствие с бъдещите права при определяне на личната пенсия;
- усъвършенства се режимът на осигуряване на балерините, балетистите и танцьорите, както и зачитането на осигурителния стаж и неговото превръщане при определяне размера на индивидуалната пенсия, като 4 години се зачитат за 5 години осигурителен стаж от трета категория труд;
- от 1 септември 2011 г. се увеличава размерът на добавката от пенсията на починал съпруг от 20 на сто на 26,5 на сто, вместо предвиденото от 1 януари 2012 г. – 25 на сто, с което на практика то е изтеглено за по-ранна дата и в по-голям размер, в сравнение с приетия в Кодекса за социално осигуряване график, включително и за 2012 г. Министър Младенов информира народните представители, че тази мярка се отнася за 700 хиляди пенсионери, като 500 хиляди от тях, получават пенсии до 250 лв. и увеличението на размера на добавката ще се отрази позитивно върху техните доходи.
След проведеното гласуване с резултати: „за” – 15 гласа, без „против” и „въздържали се”, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, №102-01-46, внесен от Министерски съвет на 29 юни 2011 г.” Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Стойнев.
С доклада на Комисията по бюджет и финанси ще ни запознае госпожа Менда Стоянова.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова:
„ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси по Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, № 154-01-66, внесен от Станка Шайлекова и група народни представители на 23 юни 2011 г.
На заседание, проведено на 30 юни 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, внесен от Светлана Найденова и група народни представители.
На заседанието присъстваха следните представители на НОИ: Весела Караиванова – Начева – подуправител на НОИ, и Йосиф Милошев – началник отдел „Правен”.
Законопроектът беше представен от народния представител Анатолий Йорданов, който изтъкна мотивите за предлаганото изменение. Предлаганата разпоредба е във връзка с прилагането на чл. 53, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, касаеща случаите, при които не се изплащат месечни парични обезщетения за отглеждане на малко дете до двегодишна възраст от държавното обществено осигуряване, при настаняването на детето в детско заведение.
Поради неясно тълкуване на текста „детско заведение” в чл. 53, ал. 4, основно в периода 2007 г. – 2010 г., се наложи неговата промяна, считано от 1 януари 2011 г., с която беше уточнено, че парични обезщетения за отглеждане на малко дете до двегодишна възраст не се изплащат при настаняване на детето в детско заведение, включително и детска ясла. В този период за значителен брой майки са установени декларирани неточни данни пред Националния осигурителен институт относно правото за ползване на парично обезщетение за отглеждане на малко дете, тъй като децата им са били настанени в детски ясли.
Поради възникналото социално напрежение сред тези лица, със законопроекта се създава преходна разпоредба, с която се регламентира за тези недобросъвестно получени суми в нарушение на чл. 53, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, в случаите, когато детето е настанено в детско заведение, включително и детска ясла, да не се дължи лихвата по чл. 113 от КСО, ако лицата погасят главницата по задължението в 6-месечен срок от влизане в сила на закона.
На лицата, които са погасили задълженията се предвижда да се възстанови лихвата по чл. 113 от Кодекса за социално осигуряване, по ред определен от управителя на НОИ и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
След приключване на разискванията по законопроекта се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за”- 17 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, внесен от Станка Шайлекова и група народни представители.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Стоянова.
Остава да чуем становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Заповядайте, господин Иванов.
ДОКЛАДЧИК Станислав Иванов: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър!
„ДОКЛАД
относно проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, № 102-01-46, внесен от Министерски съвет на 29 юни 2011 г.
На заседанието, проведено на 6 юли 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, внесен от Министерския съвет.
В заседанието на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове взеха участие представители на Министерството на труда и социалната политика: Добринка Бонева – началник отдел „Европейско и международно социално право в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“; и на Комисията за финансов надзор: Валентина Динкова – директор на дирекция „Регулаторни режими на осигурителния надзор” и Любомира Язаджиева – дирекция „Регулаторни режими на осигурителния надзор”.
На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да приеме проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, внесен от Министерски съвет на 29 юни 2011 г.
Със законопроекта се цели уреждане на въпроси, свързани с прехвърлянето на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка.
Промените в законопроекта целят да се допълнят възможностите за пенсионни трансфери между българските и тези на Европейския съюз пенсионни схеми с трансфери и от/към специалните пенсионни схеми на Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка, като се предвиждат изменения, съгласно които действащите правила при прехвърляне на пенсионни права да се прилагат и за пенсионните схеми на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка.
Създава се нов чл. 343е относно правото на прехвърляне на пенсионни права в и от пенсионните схеми на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка.
Имайки предвид, че Европейският съюз замества Европейската общност и е неин правоприемник, в изменяните със законопроекта текстове думите „Европейски общности” и „Общност” се заменят съответно с „Европейския съюз” и „Съюз”.
Към законопроекта могат да бъдат отправени няколко препоръки, които следва да бъдат взети предвид между първо и второ четене.
Така например, имайки предвид, че със законопроекта думите „Европейски общности” и „Общност” се заменят съответно с „Европейския съюз” и „Съюз”, необходимо е тази промяна да бъде отразена във всички текстове на действащата част ІІа на Кодекса за социално осигуряване. В противен случай, в чл. 343а, чл. 343в и 343д ще продължат да съществуват старите понятия, които вече няма да имат легална дефиниция.
Това ще покрие и мотивите на законопроекта, че е отчетен Регламент № 1080/2010 от 24 ноември 2010 година за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Общностите, като по този начин в законопроекта ще бъде отразено изменението, което той предвижда относно наименованието на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 8 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се” на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, № 102-01-46, внесен от Министерски съвет на 29 юни 2011 г.” Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Думата на вносителите и дискусията ще бъде след почивката.
Обявявам 30 минути почивка. Продължаваме в 11,30 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Моля народните представители да влязат в залата – продължаваме работата си.
Уважаеми колеги, моля, заповядайте в залата.
Доктор Шайлекова, заповядайте за изказване от името на вносителите.
Станка Шайлекова (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Предлаганата разпоредба е във връзка с прилагането на чл. 53, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, касаеща случаите, при които не се изплащат месечни парични обезщетения за отглеждане на дете до двегодишна възраст от държавното обществено осигуряване при настаняване на детето в детско заведение. Вероятно поради неясно тълкуване на текста „детско заведение” в чл. 53, ал. 4 в периода от 2007 до 2010 г. значителен брой майки, настанявайки децата си в детски заведения, продължават да получават месечни обезщетения за гледане на деца.
От 1 януари 2011 г. е направена промяна в текста на чл. 53, ал. 4 и е уточнено, че детската ясла също е вид детско заведение. Така или иначе обаче майките, некоректно получили обезщетенията, трябва да ги върнат заедно с лихвите съгласно чл. 113 от Кодекса за социално осигуряване.
Поради възникналото социално напрежение сред тези лица ние предлагаме на майките, които могат да погасят главницата по задълженията в срок от шест месеца от влизането в сила на този закон, да им бъдат опростени лихвите, а на лицата, които са погасили задълженията, се предвижда лихвата да се възстанови по ред, определен от управителя на НОИ и изпълнителния директор на НАП.
Според обобщена справка, предоставена ни от Националния осигурителен институт, за периода от 1 януари 2007 до 20 юни 2011 г. се касае за начетени лица – в брой 9420. Общият размер на задължението е 9 млн. 360 хил. лв., от които главница – 7 млн. 68 хил. лв., и лихви – 2 млн. 291 хил. лв.
Общият брой на погасените задължения е 4012, тоест 4012 майки са погасили задължения – всичко в размер на 3 млн. 912 хил. лв., от които главница – 3 млн. 276 хил. лв., и лихви – 635 хил. 958 лв. Именно това е сумата, която НОИ трябва да възстанови в едногодишен срок от влизането в сила на този закон. Остатъкът за погасяването е в размер на 5 млн. 447 хил. лв., от които главница – 3 млн. 972 хил. лв. И ако тази сума бъде погасена в срок от шест месеца от влизането в сила на закона, то лихвите, които ще бъдат опростени, са в размер на 1 млн. 655 хил. 568 лв.
Уважаеми колеги, ние предлагаме този законопроект, не за да оневиним некоректните към държавното обществено осигуряване лица. Ние предлагаме този законопроект поради създалото се социално напрежение, но най-вече поради демографските процеси в нашата страна.
Запознахме се подробно със становищата, които ни изпратиха Националният осигурителен институт, Националната агенция за приходите и Министерството на труда и социалната политика. Смятаме, че бележките, които те са ни предоставили като промени в текста, са коректни. Между първо и второ четене ние ще се съобразим с тях и ще направим наистина действащ закон. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря Ви, д-р Шайлекова.
Министър Младенов също пожела думата като вносител на втория законопроект.
Заповядайте, министър Младенов.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Промените, които предлага Министерският съвет в Кодекса за социално осигуряване, са обсъдени, приети и консултирани както от Националния съвет за тристранно сътрудничество, така и от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.
Аз искам да се спра на един от текстовете, които предлагаме, защото смятам, че той е важен, особено сега, а именно – изменя се разпоредбата на чл. 84, ал. 1, точки 1 и 2 от КСО, като се предлага добавката от пенсия на починалия съпруг/съпруга да се увеличи от 20 на 26,5 на сто за периода от 1 септември т.г. до 31 декември 2012 г. Това увеличение на вдовишките добавки касае около 700 хиляди български пенсионери и около 500 хиляди от тях получават минимални пенсии – до 250 лв. Смятам, че по този начин ще подпомогнем тези хора – с компенсирането на техните доходи.
Освен това, остават сега действащите точки 3, 4 и 5 от чл. 84, ал. 1, които предвиждат увеличаването на така наречените вдовишки добавки на 30 на сто през 2013 г., 35 на сто през 2014 г. и 40 на сто през 2015-а и следващите години. По този начин изпълняваме поетите преди две години ангажименти от Политическа партия ГЕРБ по отношение увеличаването на вдовишките добавки. Мисля, че, проявявайки солидарност към тези хора, ще дадем възможност те да повишат своите доходи. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Откривам дискусията.
Изказвания?
Заповядайте, господин Стойнев.
Драгомир Стойнев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Първо ще взема отношение по Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Станка Шайлекова и група народни представители.
Още в началото ще заявя, че ние ще подкрепим този законопроект, но, за съжаление, е прекалено късно. Създаде се доста негативна атмосфера заради очакванията на хората, че този проблем по-бързо трябваше да бъде решен.
От Коалиция за България многократно алармирахме. Спомням си, че тогава поискахме изслушване на бившия председател на НОИ – вие го отхвърлихте; искахме и среща с майките, което също бе отхвърлено. За съжаление, мина доста дълго време. Този законопроект сега влиза в залата – предполагам, че всички политически партии ще го подкрепят и е редно да бъде подкрепен.
С оглед на демографската ситуация в страната смятам, че вие можете да предприемете още една стъпка. Знам, че тя е трудна. Знам, че има нагласа и много хора ще кажат, че е противоконституционна, че не бива така да се прави, че ще има други негативни последици, но, освен лихвите, е възможно да се опростят и всичките държавни вземания.
Вярно е, тук може би това е в правомощията на президента според Конституцията, но ако ние тук покажем воля и имаме такова желание не смятам, че ще ощетим държавата.
Голяма част от тези майки могат да бъдат наречени по какъвто и да е начин, и че едва ли не са искали да излъжат, да измамят държавата, но аз ви уверявам, че голяма част от тези майки също така, как да кажа, не са спазили закона по невнимание.
Примерите са много, даже мен ме сезираха лично три майки от Смолянска област, на които общината е изпратила писмо да си запишат децата в детската градина, за да спасят детската градина и никой не ги е уведомил, че това нещо е неправомерно. Тук може би отношение трябва да вземе и НОИ за това дали достатъчно добре е разяснена тази поправка, когато е била направена, така че майките да знаят какви точно права имат.
Твърдо смятам, че е възможна още една стъпка, тъй като все пак трябва да имаме и държавническо мислене. Ние се топим като нация, ние изчезваме като нация! От сегашното правителство за съжаление няма стимули за младите семейства. Тук смятам, че може в тази трудна икономическа ситуация – при една постоянно увеличаваща се безработица, да се направи конкретен жест към майките и не само лихвите, но да се опростят изцяло вземанията.
Не смятам, че бюджетът ще пострада. Виждате колко милиони се дават за какво ли не. Смятам, че за българското семейство ще се намерят пари.
Относно Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Министерския съвет – първо, това е така наречената пенсионна реформа, която в момента ние ревизираме.
Спомням си как я приехте тази прословута пенсионна реформа – с фойерверки, радвахте се колко е добра и как ще подобри живота на българските пенсионери. Министър-председателят се разхождаше по телевизиите с една графика и казваше как всичко ще бъде наред, но мина едва една година и ние отново пристъпваме към ревизия на вашата пенсионна реформа.
Господин министър, обръщам се към Вас – все пак Вие трябва да се замислите, че Вие получавате втори червен картон от Конституционния съд. Няма друг министър от сегашното правителство, който да получава втори червен картон. Помислете, ако в една европейска държава с демократични традиции какво би било действието на съответния министър, ако два пъти нарушава Конституцията?! Това го оставям на Вашето съзнание.
Какви са точно конкретните ревизии на вашата пенсионна реформа? – Възстановяване на режима за осигуряване на работещите първа и втора категория труд лица в професионални пенсионни фондове; възстановяване на закритите индивидуални партиди за тези лица; връщане на прехвърлените в НОИ средства на пенсионно-осигурителните дружества; възстановяване на правата на осигурените лица и техните наследници в случаите, когато не са придобили право на ранна пенсия; възобновяване на процедурата по избора и промяна участие в професионален пенсионен фонд.
Изрично се предвижда, че прехвърлянето на средствата от партидата на осигуреното лице в НОИ ще става след писмено заявление на лицето. Тук може би намерихте най-правилната форма, за да се реши този проблем, но този проблем можеше да бъде решен, ако Вие се вслушвахте в мотивите на Коалиция за България, които многократно ние тук от тази трибуна ви представяхме и ви предупреждавахме, че правите една огромна грешка.
Относно балерините – хайде, добре е, че направихте това изключение за тях. Моето мнение е, че оттук нататък ще направите изключение и за други категории, но пак тогава Коалиция за България алармираше за една несправедливост.
Относно специализантите – именно Вие през юли 2010 г. въведохте този режим и сега виждате, че той отново се нуждае от ревизия. Това какво говори? – Че, когато Вие предлагате нещо, Вие или го правите бързо и не го осмисляте или наистина капацитетът, с който разполагате, е изключително слаб.
Относно увеличаването на вдовишките добавки – хубаво, и това ще го подкрепим! Коалиция за България многократно алармираше за това ваше предизборно обещание. Многократно искахме от вас да вдигнете добавката за починал съпруг. Вярно е, че уж пред хората показвате, че изтегляте по-голям процент, но, така или иначе, според графика вие през 2015 г. трябва да достигнете едва ли не 40%, тоест този въпрос евентуално ще го оставите за друго правителство. Аз се надявам вие да си изпълните предизборното обещание до края на мандата, но дали това решава проблемите на българските пенсионери?
Първо бе заявено, че ще вдигате пенсиите на всички пенсионери, които получават минимална пенсия. След това стана така, че това няма да бъде за всички пенсионери, а сега – само тази прословута вдовишка добавка, но в тази държава има и други пенсионери. За тях какво ще направите? Отговор на този въпрос няма.
И най-скандалното за мен лично е, че се удължава срокът за изплащането и получаването на социална пенсия за старост и социална пенсия за инвалидност по реда на Кодекса за социалното осигуряване до 31 декември 2012 г., вместо предвидения срок до 31 декември 2011 г.
Господин министър, това бе залегнало във вашата пенсионна реформа. Аз многократно задавах въпрос и на госпожа Симеонова, Вашата заместничка, която ми говореше как Вие неуморно работите по този въпрос и че през месец септември тук ще гласуваме именно законопроекта, да не се притесняваме. В крайна сметка се оказа, че Вие нямате никаква готовност и едва ли не ще трябва да чакаме следващата година. Вие отново си променяте вашата пенсионна реформа! Докога? В същото време се занимавахме с Фонда за социално подпомагане. Там се създава един борд. Вие трябва да намерите явно работно място на хора, близки до партията. В същото време, когато става въпрос за социалната пенсия за старост и социалната пенсия за инвалидност, когато Вие трябва да решите този проблем, Вие отново го отлагате за следващата година.
Въпреки всичко ние ще подкрепим и двата законопроекта, още повече че тук се решава проблемът с Конституционния съд и че Вие изпълнявате Вашето обещание, което е недостатъчно – за вдовишките добавки. Надявам се, че ще има увеличаване и осъвременяване на пенсиите и за останалите пенсионери, така че хората наистина да посрещнат последиците от икономическата криза.
Вие много добре знаете, господин министър, за все по-разширяващата се бедност, и че положението в България спрямо това на европейските партньори е, мога да кажа, критично, че трябва да се вземат необходимите мерки и се надявам през месец септември да имаме конкретни действия и по този въпрос – за увеличаване на доходите на всички български граждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики? Няма реплики.
Министър Младенов, заповядайте.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, аз още веднъж искам да подчертая, че правителството на Република България миналата година предприе тази стъпка за реформа в пенсионната система за търсене на нейната дълготрайна устойчивост, както и за устойчивите пенсии, които трябва да получават българските граждани.
Реформата беше съгласувана със социалните партньори.
Миналата седмица на неформалната среща в Гданск на министрите на труда и социалната политика имаше специален панел за пенсионните реформи. Българското правителство беше окуражено за това, което прави в тази посока, и най-вече беше дадено като един добър пример за това как в диалог със социалните партньори, с гражданското общество, могат да се намерят най-добрите решения в тази посока.
В Националния план за реформи Европейската комисия потвърждава започнатите реформи, окуражава правителството да продължи с тях на базата на споразумението, което сключихме със социалните партньори.
Аз мисля, че това беше една важна стъпка, която предприехме през миналата година. Ние няма да допуснем тази грешка, която се допускаше през последните десет години. Ще правим непрекъснат мониторинг за това как се изпълнява реформата в пенсионното осигуряване и ако се наложи ще направим съответните корекции с цел още по-голяма устойчивост на пенсионната система и получаването на адекватни пенсии от нея за българските граждани.
Що се отнася до ангажимента, който бяхме поели за изчистването на системата от социалното подпомагане, ние продължаваме да настояваме за това и ще изпълним своя ангажимент, който е записан. Единственото е, че ще го отложим с една година по независещи от нас причини. Те са много. Не искам да се впускам в момента за причините, защото ние заварихме липса на информационна система в Министерството на труда и социалната политика. В много бърз порядък правим реформа в тази посока и затова до края на следващата година спокойно ще можем да обслужим тези над 500 хиляди граждани, които получават в момента помощи от осигурителната система, и те ще бъдат прехвърлени към Агенцията за социално подпомагане. За да сме сигурни, че няма да има проблеми, ще тестваме системата шест месеца преди нейното внедряване, за да може този процес да премине както трябва. Не сме се отказали, напротив – ще изпълним този свой ангажимент, когато коригираме нещата, които не бяха коригирани през последните години.
Още веднъж искам да кажа, че всички тези промени са съгласувани в комисиите, в Тристранния съвет, в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт и смятам, че те трябва да бъдат приети. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Други изказвания?
Заповядайте, д-р Алексиева.
Геновева Алексиева (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа, уважаеми господин министър! Кодексът за социалното осигуряване от обнародването му през 1999 г. досега ежегодно е претърпявал изменения, допълнения, промени, които не са нещо ненормално, нещо извънредно, поради факта, че самото социално общество, нашите социални отношения и социалните структури имат динамика.
Аз ще се спра върху законопроекта, внесен от Министерския съвет. Там предложенията за промени могат да се обединят в две големи групи – едни, които се отнасят за осигуряването на гражданите, а другите относно адаптирането на нашите пенсионни системи към пенсионните схеми на Европейския съюз, Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка.
Относно първата група промени, които се предлагат. Това са на работещите в чужбина, които са изпратени с български посредник, вноските за осигуряване да бъдат върху минималния осигурителен доход, за да се признава техният осигурителен стаж.
Другите промени са: специализантите да се осигуряват не върху някаква сума, а точно върху тази, която реално получават, но не по-малка от минималната работна заплата за страната. Това е така, защото те не работят по трудов, а работят по договор за обучение.
Другото, което се предлага и което няколко пъти чухме вече, са промените в добавките от починалия съпруг към пенсията на живия, които да станат от 20 на 26,5%, като се започне от месец септември тази година и това нещо тече до края на другата година.
Освен тези промени, които касаят осигуряването, по-голямата част от предложенията за изменения са тези, които се стремят да регулират взаимодействието ни с Европейския съюз по отношение на прехвърляне на пенсионни права от и към специалната пенсионна система на Европейския съюз, пенсионните системи, схеми на Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка. В тази насока имаше приети предложения и промени в кодекса миналата година. Текстовете, които днес ни се предлагат, доусъвършенстват технологията, процедурата как да стане прехвърляне на пенсионните права и дават по-голяма гаранция, че няма да се загубят правата на гражданите за пенсия, по-голяма защита на пенсионните права поради свободното движение на хора, на работни кадри в Европейския съюз.
Другите промени, които се предлагат, са свързани с решението на Конституционния съд от 31 май, с което се обявява за противоконституционна разпоредбата на § 4а от Преходните и заключителните разпоредби на кодекса. Във връзка с това се предлагат начини да бъдат правно обосновани и урегулирани отношенията между Националния осигурителен институт, между пенсионноосигурителните дружества и осигурените лица, чиито индивидуални партиди са пренасочени и са отишли в НОИ.
Всичко това е полезно и аз съм сигурна, че ще подкрепим промените, които днес ни се предлагат за обсъждане. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
За изказване – господин Адемов, заповядайте.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Господин министър, колеги! На нашето внимание са два законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Общото между тях е, че и двата законопроекта съдържат предизборни очаквания и елементи, особено що се касае до Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване с вносители Станка Шайлекова и група народни представители, както и един член от законопроекта, който е внесъл Министерският съвет, за който ще стане въпрос след малко.
На първо място, законопроектът на колегите от Политическа партия ГЕРБ касае опрощаването на публични задължения. В случая става въпрос за опрощаване на лихви, при условие че главницата бъде внесена в 6-месечен срок.
На второ място, дава се възможност на тези, които са платили главницата заедно с лихвите, а те са някъде към 4 хиляди майки, на които е съставен акт за начет, в срок от една година имат право да подадат заявление, за да могат да получат надвнесените лихви.
При обсъждането на този законопроект в Комисията по труда и социалната политика имаше изключително сериозна дискусия, която беше в няколко посоки. На първо място, този законопроект е написан бързо и внесен в Народното събрание, защото така пожела премиерът на Републиката. Той нареди на финансовия министър да намери решение на този проблем. Този казус съществуваше и в началото на годината. Тогава с промените в Кодекса за социално осигуряване вместо да се тръгне към решението на този проблем по този начин, се избра друг начин – към определението „на дете, настанено в детско заведение” беше добавена и думата „ясли”. Това беше промяната в началото на годината. Ако имахме идеята да решим този въпрос тогава, а не да чакаме, да се опитаме и да направим предизборен флирт на една определена група български граждани, щяхме да го решим тогава. Неслучайно позицията на министъра на труда и социалната политика тогава беше точно в посока на това да се спазват законите в Република България.
На следващо място, уважаеми колеги, практиката показва – говоря за практиката от 2001 г., 2005 г. и 2009 г., че всеки опит за предизборно раздвижване и увеличаване на социални плащания не води до увеличаване на гласовете от съответната социална група, тъкмо обратното. Направете си справката и ще видите точно за какво става въпрос. Затова най-добрият начин и най-добрият подход е Народното събрание да се съобразява с принципите на социалното осигуряване, на социалното подпомагане, респективно и на другите социални закони.
Уважаеми колеги, вижте за какво става въпрос. Ако сме склонни да подкрепим тази философия, тоест да опростим лихвите само на една категория български граждани, какво казваме на останалите български граждани, които имат актове за начет, например за получени неправомерно средства от болнични, средства от пенсии? На тях им казваме: „На вас няма да опростим лихвите, ще опростим само на тази група”. Не изпадаме ли в деликатна ситуация? Не противопоставяме ли една социална група на друга социална група?
На второ място, законопроектът е подготвен – за никого не е тайна – от Министерството на финансите с подкрепата и помощта на Националния осигурителен институт.
Вижте какво става във въпросните становища, които са към този законопроект: Националната агенция за приходите съвършено основателно предлага подмяна на абсолютно всички текстове. Ами Националната агенция за приходите да не е нещо различно от Министерството на финансите?! Има ли някаква координация, съгласуване между тези институции, преди да се тръгне към решаването на този въпрос? Или търсим конюнктурата, търсим най-лесния начин да угодим на една група български граждани?!
Уважаеми колеги, с този законопроект не решаваме абсолютно нищо! Защото очакванията на тази категория български граждани са да се опростят не само лихвите, но и главниците. Това е очакването, на което ние не отговаряме с този законопроект.
Затова повтарям отново, че с този законопроект не решаваме нищо. Единственото, което правим, е, че се опитваме да угодим на една група български граждани.
По отношение на структурата на предложения законопроект. Предлага се тези промени да влязат в рамките на § 4а. Естествено, това няма как да стане, защото този параграф, макар и отменен от Конституционния съд, все още е действащ, все още от неговите правни последици до влизане на решението на Конституционния съд в сила има последици, които няма как да бъдат отклонени. Затова тези промени трябва да бъдат в друг текст. Но това е най-малкият проблем.
Например Националната агенция за приходите казва, че трябва да бъдат уредени тъй наречените гранични случаи. Какво имам предвид? Има случаи, в които проверката е направена преди влизането на закона в сила, а актът за начет ще бъде връчен след влизането на закона в сила. Тогава трябва да е ясно кога започват да текат сроковете и дали те са вечни, както е казано в едно много критично становище на КНСБ.
На следващо място, в действащия чл. 116 на Кодекса за социално осигуряване е казано, че има възможност за разсрочване в рамките на една година на тези задължения. Част от майките са се възползвали от тази възможност. Какво им казваме на тях сега? Че в рамките на шест месеца трябва да издължат главницата, за да могат да си получат опрощаване на лихвите. Тези два текста категорично се бият и няма как да бъдат приети по начина, по който предлагат колегите.
На следващо място, шестмесечният срок, за който става въпрос и в който трябва да се плати главницата, категорично трябва да корелира с другия срок, който е една година. Ако Народното събрание реши да бъдат опростени публичните задължения на тази категория български граждани, всички текстове, които се предлагат от вносителите, трябва да бъдат основно преработени, за да може да действа този закон. Иначе ще има страшно много проблеми.
Следващият закон, на който ще спра вашето внимание, е за промените в Кодекса за социално осигуряване с вносител – Министерският съвет.
Уважаеми колеги, няколко са промените, които заслужават внимание. Те бяха много подробно изтъкнати от преждеговорившата госпожа Алексиева. Аз ще се спра само на няколко от позитивните неща.
На първо място – специализантите. Те вече се осигуряват не върху минималния осигурителен доход, а върху минималната работна заплата, но вносителите трябва да знаят, че специализантите получават между две и четири минимални заплати, както е записано в Наредбата за следдипломна квалификация, издадена от министъра на здравеопазването. Всички тези неща трябва да намерят място по време на второто четене.
Другият текст, който заслужава внимание, това са промените в чл. 84, с който управляващите на практика предлагат едно политическо решение, което е натоварено с голяма доза предизборни очаквания. То е ориентирано към една група от българските пенсионери – вдовци и вдовици. Като имаме предвид, че към първото тримесечие на 2011 г. средната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 264,21 лв. (ако не се лъжа, това е сумата в сайта на Националния осигурителен институт), при пенсия, близка до 250 лв., 6,5% увеличение означава 16,20 лв. Разбира се, че има и други размери в зависимост от пенсията, която се получава, но от 1 септември влизането на плащането на новите вдовишки надбавки означава, че тези увеличения ще бъдат получени точно преди местните и преди президентските избори. Отново подчертавам, че такова нещо, макар и правено от други правителства и други състави на Народното събрание, никога не е удовлетворявало съответните контингенти. Затова нашето предложение по тази точка ще бъде да се възстанови чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване и да се пристъпи към увеличение на всички пенсии в зависимост от осигурителния принос и ръста на инфлацията по така нареченото швейцарско правило.
След решението на Конституционния съд другият въпрос, на който искам да обърна вашето внимание, е, че от 18 юни влизат в сила новите изисквания, свързани с решенията, които ще приемем днес. Какво имам предвид? След решението на Конституционния съд внесеният законопроект и текстовете, които възстановяват индивидуалните партиди, възстановяват договорите между осигурените и пенсионно-осигурителните дружества, дават възможност за регулиране на тази материя, съгласно новите предложения и изискванията на решенията на Конституционния съд.
Няколко думи за социалните пенсии – за старост и за социалните инвалидни пенсии. В Комисията по труда и социалната политика чух аргументи, с които се отлага влизането в сила на това решение от 1 януари 2012 г. за 1 януари 2013 г. Уважаеми колеги, тези аргументи, ако изобщо ги е имало, ги е имало и в началото на 2011 г., по-скоро в края на 2010 г., когато се прие решението от 1 януари 2012 г. социалните пенсии и социалните инвалидни пенсии да се плащат за сметка на държавния бюджет, от фондовете на „Социално подпомагане”, респективно от Агенцията за интеграция на хората с увреждания. Според мен този аргумент е несъстоятелен, но след като е в интерес на близо 500 000 души, които получават социални пенсии за старост и социални инвалидни пенсии, след като правителството предлага това като по-добър начин, едно такова решение може да бъде подкрепено, но аз пак повтарям, че всичките тези неща, когато се предлагат, трябва да бъдат обмислени много внимателно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
За първа реплика има думата д-р Шайлекова.
Станка Шайлекова (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Адемов, относно предложението, което Вие и господин Стойнев направихте – да върнем не само лихвите, но и главницата на тези 9420 майки, аз бих Ви попитала: какво биха казали останалите 140 000, които са били коректни? Тогава ние ще противопоставим некоректните към държавното обществено осигуряване на тези, които са коректни.
Относно нашия законопроект и относно онова, което се получи, то засяга периода 2007-2010 г. Това е грешка, която се допусна през месец август 2006 г., когато чл. 53, ал. 4 беше променена и от текста „настанени в детско заведение на пълна държавна издръжка” изразът „на пълна държавна издръжка” беше премахнат. Сега отстраняваме тази грешка.
Относно предложенията на Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт ние смятаме, че те са коректни и точни. Ще се съобразим и ще направим съответните корекции между първо и второ четене. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, д-р Адемов.
Хасан Адемов (ДПС): Благодаря Ви, господин председател.
Господин министър! Госпожо Шайлекова, Националната агенция за приходите предлага всички текстове във внесения от вас законопроект да бъдат променени. Абсолютно всички! Което на практика обезсмисля вашите предложения.
Що се отнася до това, което казахте, че тези текстове, за които говорим, действат от 2007 г. Уважаема д-р Шайлекова, тези текстове съществуват в българското осигурително законодателство откакто има осигурително право за осигурителния риск – бременност, раждане и отглеждане на детето до 2-годишна възраст. Тези текстове за настаняване в детско заведение ги има в осигурителното законодателство, има ги в Кодекса за социално осигуряване, има ги и в Кодекса на труда. Така че сега да се връщаме назад във времето и да кажем: този е сбъркал, другия не е сбъркал ...
Ако приемем, че ние сме сбъркали, тогава в продължение на две години защо вие не сте решили този въпрос, ами чакате да дойдат местните и президентските избори и тогава да се сетите и да опростите само лихвите на тези хора?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Други изказвания? Няма.
Закривам дискусията.
Моля народните представители да влязат в залата. Предстои гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване под № 154-01-66, внесен от Станка Шайлекова и група народни представители на 23 юни 2011 г.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване под № 102-01-46, внесен от Министерския съвет на 29 юни 2011 г.
Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Законопроектът е приет на първо гласуване.

Продължаваме със следващата точка от програмата ни:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ ДЪРЖАВАТА И НАЦИЯТА. Вносител е Министерският съвет на 17 юни 2011 г.
С Доклада на Комисията по труда и социалната политика ще ни запознае господин Стойнев.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Уважаеми господин председател, процедура: на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде допусната в залата госпожа Красимира Филипова – директор на Дирекция „Сценично изкуство и творческо поколение” .
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете госпожа Филипова.
Заповядайте, господин Стойнев.
ДОКЛАДЧИК Драгомир Стойнев: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
„ДОКЛАД
по Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията № 102-03-15, внесен от Министерския съвет на 17 юни 2011 г.
Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 22 юни 2011 г., разгледа Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията № 102-03-15, внесен от Министерския съвет на 17 юни 2011 г.
Проектът за решение бе представен от господин Митко Тодоров, заместник-министър на културата, с който на основание чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване се предлага на Народното събрание да отпусне пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Радосвета Антова Бояджиева.
Предложението е мотивирано с дългогодишната творческа дейност на Радосвета Бояджиева като професионален оперно симфоничен диригент – повече от 23 години е била диригент в Софийската опера. Радосвета Бояджиева е създател на Врачанската филхармония и е неин главен художествен ръководител в продължение на 15 години. Също така създава и камерен оркестър „Радосвет” към община Враца.
Безспорни са заслугите й в областта на операта, симфоничната и камерната музика и тяхното популяризиране в страната и в чужбина, както и в утвърждаването на жените в диригентската професия. За приноса си в развитието на българската култура Радосвета Бояджиева е наградена с множество отличия.
След проведено гласуване с резултати: „за” 10 гласа, без „против” и „въздържали се”, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да подкрепи Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията № 102-03-15, внесен от Министерския съвет на 17 юни 2011 г., и на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване да гласува следния Проект за решение:
1. Отпуска пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Радосвета Антова Бояджиева от София в размер 700 лв. месечно, считано от 1 юни 2011 г.
2. По отношение на пенсията по т. 1 да се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване.
3. Изпълнението на решението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: С Доклада на Комисията по културата, гражданското общество и медиите ще ни запознае председателят й госпожа Петрова.
ДОКЛАДЧИК Даниела Петрова: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, представям на вашето внимание резюме от доклада относно Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията № 102-03-15, внесен от Министерския съвет на 17 юни 2011 г.
„На редовно заседание, проведено на 22 юни 2011 г., Комисията по културата, гражданското общество и медиите разгледа и обсъди Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията № 102-03-15, внесен от Министерския съвет на 17 юни 2011г.
На заседанието на комисията присъстваха: от Министерството на културата: Митко Тодоров – заместник-министър, и Боян Милушев – парламентарен секретар; от Министерството на труда и социалната политика: Емил Мирославов – директор на Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"; от Националния осигурителен институт: Весела Караиванова – подуправител, Валентина Кръстева – главен директор на Главна дирекция „Пенсии", и Станислава Атанасова – парламентарен секретар.
На основание чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване, Министерският съвет с Решение № 441 от 16 юни 2011 г. предлага на Народното събрание Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Радосвета Антова Бояджиева, от гр. София, считано от 1 юни 2011 г.
Предложението е мотивирано от творческата дейност на Радосвета Бояджиева – първата жена диригент в България. Главен диригент и основател на държавния симфоничен оркестър във Враца първата дама на диригентския пулт у нас е работила в Софийската държавна филхармония и Софийската опера и включва в репертоара си произведения като „Дама Пика", „Евгений Онегин", „Бохеми", „Тоска", „Кармен", „Аида", „Ромео и Жулиета" и много други.
Радосвета Бояджиева е носител на няколко награди на Министерството на културата, на почетна значка и грамота на дейците на културата – Враца. Почетен гражданин е на Враца. Министерството на труда и социалната политика подкрепя Проекта за решение на Министерския съвет за отпускане на пенсия за особени заслуги на Радосвета Бояджиева. От Националния осигурителен институт също подкрепят направеното предложение.
След приключване на обсъждането и проведено гласуване единодушно с 10 гласа „за" Комисията по културата, гражданското общество и медиите прие следното становище:
Предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване да подкрепи Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията № 102-03-15, внесен от Министерския съвет на 17 юни 2011 г. на Радосвета Антова Бояджиева от гр. София, считано от 1 юни 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря Ви, госпожо Петрова.
Изказвания?
Заповядайте, господин Божинов.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Нашата парламентарна група ще подкрепи това предложение.
Особеното в този случай е не толкова размерът на пенсията, колкото формулировката. Тези по-високи пенсии се дават за особени заслуги към държавата и нацията. Струва ми се, че ние полека-лека се връщаме към един период, който лековато отрекохме, когато най-големите артисти на България, най-големите дарования, получаваха званието „народен артист”, предхождащата го степен беше „заслужил артист”.
Сега, когато по този начин изразяваме своето признание, не само размерът на пенсията, а трябва да се кажат няколко думи за уникалността на тези хора и за техните достижения, защото за хора и творци от тяхната кройка това е по-значимо и по-важно, отколкото самата пенсия. Няма да дублирам тези моменти от биографията и характеристиката, които бяха казани в становището на ресорната комисия. Ще отбележа само няколко момента, които са много характерни.
За Радосвета Бояджиева казват, че това е диригентът, който дирижира, без да гледа партитурите. Това е една уникална памет. Това й позволява да концентрира своето внимание за една пълноценност при изграждането на артистичния образ, по един особен начин да въвлече оркестъра в същността на онова, което изпълнява. И ако това е дарба, то другото е било една системна работа – завършила е Държавата музикална академия в София, оттам учи диригентско майсторство в Петербург, веднага след това дирижира едни от най-големите филхармонии в Русия, защитава дисертация, връща се в България, десет години дирижира Софийската филхармония, по-скоро това е оркестърът на Софийската опера.
Искам да отбележа два момента. На два пъти тя дарява Враца със създаването на два много ярки художествени колектива. През 1973 г. новосформираната под нейно ръководство филхармония достига изключително високи творчески резултати, а по-късно – през 2001 г., тя създава във Враца камерния оркестър „Радосвет” с много високи достижения.
Ето защо, господин председател, си заслужава не само да гласуваме специалната пенсия, а да отдадем почит на такива дарования и на такива строители на музикалната и духовната култура на България.
Ако след известно време се освободим от предразсъдъците, може би отново трябва да въведем званията „народен” и „заслужил”, а пенсиите да бъдат нещо, което да не излиза и да не води отпред. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
За изказване – господин Агов.
Заповядайте.
Асен Агов (СК): Благодаря, господин председател.
Уважаеми народни представители! Вземам думата, за да подкрепя решението на Министерския съвет и да призова уважаемите народни представители да гласуват в подкрепа на това решение.
Госпожа Бояджиева е виден врачанин, или видна врачанка. Тя е от хората, които носят в себе си целия заряд на онова, което Враца е дала на българската култура. Няма да повтарям всичко онова, което беше изложено тук от докладчика на комисията, както и от господин Божинов. Искам да отбележа, че ако ние днес гласуваме положително, ще отдадем почит и ще отречем онези времена, за които апелираше господин Божинов, в които званията се раздаваха от Политбюро на ЦК на БКП. Ние помним всичко това – по усмотрението на няколко партийни велможи, които харесваха или не харесваха тази, или онази актриса. Такава беше процедурата. Много рядко истинските таланти получаваха званията заради своите заслуги за българската култура.
Днес се случва точно обратното. Днес се случва това, че в българския парламент, избран по свободната воля на българския народ, се отдава почит към един наистина много заслужил човек на българската култура. Когато ние всичките гласуваме, няма да бъдем водени от мотивите за това дали харесваме, или не харесваме тази или онази артистка, а защото ще бъдем убедени, че даваме своя принос, отдаваме своята почит към едно голямо постижение на българската музикална култура.
Госпожа Бояджиева, която е от поколението на моите родители, е допринесла много, както беше отбелязано тук от господин Божинов, за културата на Враца. Но не само това. Тя е допринесла много за експонирането на българската музикална школа в редица европейски страни.
Ето за това аз горещо ви моля, от сърце ви моля, да подкрепите това предложение на Министерския съвет. Да гласуваме и да одобрим това решение, тъй като по този начин ще изпълним един свой дълг към своите избиратели. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Реплики?
Заповядайте, господин Божинов.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Агов, като се съгласявам с всичко, което казахте по същество, само искам да възразя на онази част от Вашето изказване, че някога званията били утвърждавани от Политбюро. Може и така да е, но я си спомнете кое от тези имена не беше народно – Гяуров, Борис Христов, Калоянчев, Стоянка Мутафова, Парцалев? Това бяха хората, които народът беше признал като таланти, а там някаква процедура може би е минавала през Политбюро. Дайте да не ги обиждаме – някой посмъртно, или по друг начин. За Радосвета Бояджиева – да не смесваме своите оценки за миналото, с нашето признание за нейните заслуги!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други реплики? Не виждам желаещи.
Господин Агов, имате възможност за дуплика.
Асен Агов (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми народни представители! Уважаеми колега Божинов, никой не оспорва таланта на хората, които изброихте. Това са любими на мен и на много българи актьори и оперни певци. Впрочем името на Борис Христов, струва ми се, трябва да го сложим в отделна графа, без да се задълбочавам защо. За онези, които любопитстват могат да направят справка в интернет и да разберат защо Борис Христов е пял в Италия и защо е бил прокуден от България, но това е друг въпрос.
Ще кажа само, че Вие изброихте имена колкото на пръстите на едната ми ръка. Понеже аз познавам много от тези хора, живял съм заедно с тях, делил съм и добро и лошо с тях, и знам как тръпнеха и гаснеха на 23 май вечерта дали ще благоволи другаря еди-кой си да подпише указа, с който те да получат своите звания. Една унизителна история! Дори такива таланти, за които говорихте – аз съм бил свидетел на това.
Ще кажа: такова човешко унижение на един талантлив човек никога не трябва да се допуска отново!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители желаят ли да вземат отношение? Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията:
„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване
РЕШИ:
1. Отпуска пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Радосвета Антонова Бояджиева от гр. София, с посочен адрес, съставляващ лични данни, които не се огласяват, в размер – 700 лв., считано от 1 юни 2011 г.
2. По отношение на пенсията по т. 1 да се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване.
3. Изпълнението на решението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.”
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.

Преминаваме към следващата точка от програмата ни:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА.
Вносител – Министерският съвет, приет на първо четене на 16 юни 2011 г.
Господин Главчев, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Преди да ви запозная с доклада на комисията позволете да подложа на гласуване съгласно чл. 39, ал. 2 от нашия правилник допуск в залата на следните лица: Райна Димова – директор на Правна дирекция в Министерството на вътрешните работи, Димитър Йорданов – заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност”, Кирил Узунов – директор на дирекция „Финансово разузнаване” в Държавна агенция „Национална сигурност” и Евгени Евгениев – началник-сектор в дирекция „Финансово разузнаване” в Държавна агенция „Национална сигурност”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Режим на гласуване на направеното процедурно предложение.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Квесторите, поканете гостите.
Господин Главчев, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: „Доклад относно второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, № 102-01-26, внесен от Министерския съвет на 5 май 2011 г., приет на първо гласуване на 16 юни 2011 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 1.
Гласували 75 народни представители: за 74, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2 и предлага следната редакция:
„§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
„1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари са длъжни при възникване на съмнение за финансиране на тероризъм да извършат идентифициране на клиентите и проверка на тяхната идентификация по съмнителната операция или сделка по реда на чл. 6 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, да съберат информация за сделката или операцията по чл. 7 от същия закон и да уведомят незабавно и дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” преди извършване на операцията или сделката, като забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност. В тези случаи агенцията упражнява правомощията си по чл. 13 и 18 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.”
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Задължението за уведомяване по ал. 1 и 3 се отнася и за опита за извършване на операция или сделка, насочени към финансиране на тероризъм, както и за средствата, за които се подозира, че са свързани или са използвани за терористични актове или от терористични организации и терористи.”
3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 6” се заменят с „ал. 7.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 2, съгласно предложението на комисията.
Гласували 84 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3 и предлага следната редакция:
„§ 3. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоредба” се изменя така: „Допълнителни разпоредби”.
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. „Финансиране на тероризъм” по смисъла на този закон е прякото или косвеното, незаконното и умишленото предоставяне и/или събиране на парични средства, финансови активи или друго имущество и/или предоставяне на финансови услуги с намерение те да бъдат използвани или със съзнанието, че ще бъдат използвани, изцяло или частично, за извършване на тероризъм по смисъла на Наказателния кодекс.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 3 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 80 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: „Заключителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 79 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Димитър Главчев: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 4.
Гласували 79 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието, а с това и законопроектът на второ четене.

Продължаваме със следващата точка от нашата програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ.
Имате думата, господин Ципов.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за допускане в пленарната зала на госпожа Петя Тянкова – съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството по правни въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 76 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Продължаваме с второто четене и гласуване на законопроекта. Приети са до § 37 включително, който става § 51 по доклада. Предстои докладване на § 38 на стр. 57 от доклада.
Процедурно предложение – госпожо Колева, заповядайте.
Юлиана Колева (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моето процедурно предложение е свързано с една наложителна промяна във връзка с уеднаквяване на два от текстовете на закона. Пропуснали сме да направим предложение за отпадане на един текст в § 17, т. 3, свързано със създаването на ал. 8. В изречение първо, накрая, би следвало да отпаднат думите „срещу възнаграждение”, както те са отпаднали в § 30, който съдържа изменението на чл. 34, ал. 10 от текста.
Моля в тази връзка да проведем гласуване в § 17, т. 3 – ал. 8, изречение първо, накрая да отпаднат думите „срещу възнаграждение”, след това да бъде прегласуван целият текст на § 17 по доклада на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В § 17 по комисия, това е на стр. 26, т. 3 – създава се ал. 8. В ал. 8 казвате, че текстът в края на първото изречение „срещу възнаграждение” не съответства с останалите приети текстове по закона.
Юлиана Колева: Точно така. Текстът трябва да завършва на „физически лица, които не са собственици.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми колеги народни представители, от текстовете, които са гласувани до момента, в несъответствие срещу изявената воля в комисията по доклада на същата е останал стар текст „срещу възнаграждение”. Процедурното предложение е да прегласуваме § 17 като отпаднат тези думи.
Подлагам на гласуване процедурното предложение в § 17, т. 3, ал. 8 – да отпадне текстът „срещу възнаграждение”.
Гласували 78 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 5.
Атака