Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-01-15

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Лъчезар Иванов

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова


ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Имаме регистрирани 142 народни представители, тоест имаме нужния кворум.
Откривам днешното пленарно заседание. (Звъни.)
Преди да продължим с второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили в Република България, разрешете ми да направя едно съобщение.
Днес, 15 януари 2010 г., на народните представители е раздаден общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приети на първо четене на 16.12.2009 г. Проектът е изготвен от Комисията по правни въпроси на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ четене.
Има ли желаещи за процедура? Заповядайте, господин Ципов.
Красимир Ципов (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедурно предложение за удължаване на срока за предложения между първо и второ четене по Законопроекта за електронните съобщения с три дни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря.
Уважаеми народни представители, моля да гласуваме процедурното предложение, направено от народния представител Красимир Ципов.
Гласували 150 народни представители: за 141, против 4, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Заповядайте за процедурно предложение, господин Стоичков.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Относно приетия на първо гласуване Законопроект за развитие на академичния състав и постъпилите в Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта многобройни предложения и становища от висши учебни заведения и научни организации правя предложение на основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание срокът за предложения за второ гласуване да се удължи с още четири дни, тоест до 22 януари 2010 г. включително. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря.
Моля да гласуваме процедурното предложение на народния представител Огнян Стоичков.
Гласували 139 народни представители: за 136, против 1, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Има ли желаещи за изказвания по текстовете на законопроекта, който вчера коментирахме от § 23 до § 54 включително?
Заповядайте за процедура, господин Тодоров.
ДОКЛАДЧИК Живко Тодоров: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение в залата да бъде допуснат заместник-министър Аню Ангелов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Вчера беше гласувано това процедурно предложение. Още не сме завършили законопроекта, така че може да заповяда, не е необходимо да имаме ново гласуване.
Уважаеми народни представители, има ли желаещи за изказвания по параграфите, които вчера разглеждахме – от § 23 до § 54 включително?
Заповядайте, господин Радославов.
Александър Радославов (КБ): Господин председател, уважаеми колеги! Вземам отношение по темата, тъй като този закон беше предмет на дълги дискусии и в предишното Народно събрание. И тогава, и сега защитавам една и съща позиция. Аз мисля, че Българската армия след освобождението на България от турско робство е била един от двата основни стълба, на които се е крепяла държавността, националната сигурност и суверенитетът. Единият от тези стълбове е Българската армия, а другият според мен е бил и е Българската източноправославна църква.
Българската армия е изграждана с много любов, уважаеми приятели, колеги, от поколения българи след освобождението ни от турско робство. Било е чест за всяко едно семейство ... (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Моля за тишина в залата!
Александър Радославов: Тази Българска армия действително е отговорила на всичките тези надежди и любов с една безпримерна служба в името на националния идеал за обединена България. Знаете какъв е бил националният идеал – обединена Санстефанска България. Поколения офицери и войници са се сражавали в името на този национален идеал.
Аз мисля, че тя си е извоювала своя авторитет с редица големи победи, а и със самия факт, че рядко в историята има армия, която няма пленено бойно знаме. Какво правим ние с Българската армия през тези години на прехода, така нареченото демократично развитие на България след 1989 г., с най-различни мотиви: тежко икономическо състояние, ангажименти към НАТО преди или след влизането ни, деполитизирането на армията – имаше такъв период. Всички тези неща доведоха Българската армия по състав – и офицерският корпус, и самата армия, до една численост на двадесет и няколко хиляди, при полиция, която е над шестдесет хиляди. Всеки един да се замисли сам за себе си, независимо дали е народен представител от управляващото мнозинство или от опозицията, като какъв вид държава е това, където полицията е три пъти по-многобройна от армията и в кои държави около нас е такова положението? Аз не мога да разбера – и тогава, и сега пак поставям този въпрос на дискусия, защо една Турция или Гърция не си редуцират армията, а в България в близките 20 години постоянно върви този процес? Те са държави – членки на НАТО много преди нас.
Нещо повече, не само че не си намаляват армията и въоръженията, но Гърция купи преди една година и нещо от Русия най-модерни ракети и въоръжение. Ние унищожихме ракети за над милиард долара срещу няколко стотина, няколко десетки милиона компенсация. Да не говорим що танкове, самолети нарязахме и в края на краищата целият този план за развитие на Българската армия до 2010-2015 г., който беше предмет на неколкогодишни обсъждания, се стигна дотам, че предсрочно ликвидирахме и наборната военна служба. Тогава аз пак поставих въпроса на тогавашния министър Близнаков: „Господин министър, Вие твърдите, че има недокомплектовка на пет хил. души за професионални войници. Като махнем и наборния състав, кой ще Ви носи караулната служба? Колко струва издръжката на един професионален войник на държавата и колко например на един наборен?” Ясно беше, че е грешка, защото армията не е само механизъм за защита на страната, но и Българската армия винаги – и в Царство България, и при Народна Република България, и при Република България, е възпитавала в патриотичен дух българската младеж. Беше грешно и продължаваме да изоставаме с резервистките сили. Няма армия и държава на НАТО, която да няма резервистки корпус. Вместо една част от офицерския състав, една част от тези многобройни сгради и помещения...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Ще Ви помоля да се придържате към текстовете от законопроекта.
Александър Радославов: Приключвам. Ние вместо да ги използваме и да ги трансформираме, където да се извършва това възпитание и военно обучение на младите хора, ние създадохме една среда евентуално да има корупция и в тази област.
Защо говоря за всичко това? Защото ме боли. Аз съм син на български офицер и винаги съм се гордял, че съм такъв. Възпитаван съм в чувство на уважение към Българската армия и не мога да приема в този текст, който е за преките задължения на ръководителя, началника на отбраната, който е бившият началник на Генералния щаб, да му се вменяват задължения да подготвя заповеди на министъра на отбраната. Министърът на отбраната е цивилно лице, политическо лице. В края на краищата нали деполитизирахме армията? Ние като даваме такива политически правомощия на министъра на отбраната, значи отново политизираме армията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Времето Ви изтече.
Александър Радославов: Моето предложение, господин председател, уважаеми колеги, е да отложим въобще приемането на тези текстове. Нека да се обмислят сериозно тези неща, защото това не е в интерес нито на държавата, нито на държавната ни сигурност, нито в интерес на Българската армия. Мисля, че се прибързва с това приемане на изменения по закона. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли реплики към народния представител Александър Радославов? Не виждам реплики.
Аз ще се обърна към господин Радославов – това предложение за отлагането на тези параграфи по същество ли беше? Това беше предложение, направено от Вас.
Александър Радославов (КБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Правилно съм разбрал.
Александър Радославов (КБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Длъжен съм да подложа на гласуване предложението на народния представител Александър Радославов да бъдат отложени параграфите от § 23 до § 54 включително.
Моля, който е за отлагане на параграфите от 23 до 54 и разглеждането, да гласува.
Гласували 142 народни представители: за 35, против 96, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Има ли желаещи за изказвания? Не виждам желаещи.
Заповядайте, господин Тодоров.
ДОКЛАДЧИК Живко Тодоров: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Вземам думата, за да мотивирам направеното предложение от мен, като народен представител и госпожица Моника Панайотова, а това е в § 21 - в чл. 79, ал. 2 след думите „останалите кандидати” да се добави „или орган на изпълнителната власт по смисъла на Закона за администрацията, който е изпълнявал ръководна длъжност не по малко от три години”. Такива органи са например заместник-министрите, областните управители, ръководителите на агенции, които според нашето мнение не трябва да бъдат ограничавани, да имат възможност да се кандидатират за постоянни секретари на Министерството на отбраната.
В т. 2 предлагаме в чл. 97 ал. 6 да се заличи. Защото, както беше предложена в първоначалния вариант от вносителя, тази ал. 6 създава дискриминационни условия на база на годините, които се предлагат за научните звания „асистент” и „научен сътрудник”. Затова предлагаме тази ал. 6 да отпадне. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Тези предложения са включени в доклада.
Има ли желания за изказвания? Не виждам.
Преминаваме към гласуване последователно параграф по параграф с направените съответно предложения.
Започваме с предложението на народния представител Венцислав Лаков. Комисията не подкрепя предложението по т. 1, 3 и 4, а по т. 2 и 5 предложенията са оттеглени.
За протокола - току-що беше заявено, че всички точки по предложението се оттеглят, така че няма да бъдат поставени на гласуване.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Ангел Найденов, Атанас Мерджанов и Спас Панчев - § 21.
Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 134 народни представители: за 35, против 96, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието. (За уточнение – това е § 21 – по 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 77.)
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Спас Панчев – в § 21, в чл. 77, само припомням предложението - създава се нова ал. 3.
Комисията не подкрепя предложението.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 143 народни представители: за 44, против 94, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Има предложение от народните представители Ангел Найденов и Спас Панчев по § 21, чл. 100, ал. 2.
Комисията не подкрепя предложението.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 139 народни представители: за 42, против 96, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Найденов.
Ангел Найденов (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми дами и господа народни представители, господин председателю! Вземам думата, защото неслучайно попитах от място, макар и извинявайки се сега, по кои текстове гласуваме. Вие казахте, че гласуваме предложенията по чл. 77. Сега казвате, че гласуваме предложенията по чл. 100. А преди чл. 100 имаме предложения по чл. 81, 83 и 85. Неслучайно вчера казах, че доста ни затруднява технологията, която е избрал вносителят – в един § 21 да вкара 30 текста, по които имаме отделни предложения. Моля Ви, все пак да уточним процедурата, по която гласуваме, тъй като в доклада на комисията предложенията са в отделни параграфи. Следователно е хубаво да се върнем към доклада на комисията – по тези параграфи, които сега са обособени в отделни текстове, да гласуваме отделните предложения.
Аз например искам да направя предложение да прегласуваме текста по чл. 83, където става дума за подчиненост на началника на отбраната на държавния глава – на президента на Републиката, в качеството му на върховен главнокомандващ. Имаме аргументи, които ние не успяхме да развием вчера като вносители по тези текстове.
Затова Ви моля да се върнем към гласуване на текстовете по начина, по който са направени предложенията по отделните членове на § 21.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Аз Ви благодаря, господин Найденов, но ще Ви обърна внимание, че когато обявих Вашето предложение, тук влизат чл. 77, чл. 83, чл. 85 и 89. Те вече бяха прогласувани и сега Вие излязохте, за да направите вероятно процедурно предложение, ако имате за това, по което ние гласувахме.
Освен това, господин Найденов, аз имам протокола от вчера, където беше направено предложение от народния представител Четин Казак от ДПС и ние вчера прогласувахме, така че нека спазваме онова, което ние сме приели като процедура. Така че след като прогласувахме предложението на господин Ангел Найденов и Спас Панчев в § 21, чл. 100, обявих, че предложението не е прието и Вие заявихте желание за процедура. Аз Ви дадох думата, като мислех, че ще направите процедура по прегласуване. Тъй като няма такава, преминаваме по нататък.
Има предложение от народните представители Корман Исмаилов, Четин Казак и Неджми Али - чл. 97, ал. 2.
Комисията не подкрепя предложението.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 139 народни представители: за 36, против 102, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Процедура – заповядайте, господин Казак.
Четин Казак (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! Правя процедурно предложение за прегласуване. Искам още един път да обърна внимание, че става въпрос за запазване на досегашната уредба и регламент за избор на началници на висши военни училища, които по сега действащия закон в пълно съответствие със Закона за висшето образование и цялото ни законодателство, свързано с тази материя, трябва да бъдат хабилитирани лица. Няма друго висше учебно заведение в България, за което да не важи това изискване. Няма университет или друго висше учебно заведение, чийто ректор или ръководител да не бъде хабилитирано лице. Дори в Закона за МВР има изричен запис, който изисква ректорът на Академията на МВР да бъде хабилитирано лице.
На какво основание, на основание на каква толкова голяма специфика, при положение че вече има достатъчно подготвени хабилитирани лица с военни звания, натрупали и военна, освен академична подготовка, ние им преграждаме пътя да заемат тези длъжности? Това е абсолютно неоснователно и противоречащо на цялото ни законодателство.
Уважаеми дами и господа народни представители, затова ви призовавам още един път: нека не се поддаваме на тези абсолютно неоснователни доводи, че разширяваме кръга. Мениджъри може да има навсякъде. Вие може да сте мениджър, Вие може да сте мениджър, но някой от нас може ли да стане ректор на Софийския университет или на Бургаския свободен университет, ако не е хабилитирано лице?! Защо ще трябва да допускаме хора, нямащи нищо общо с науката, да ръководят доценти и професори?!
Още един път ви призовавам да преосмислите и подкрепите това много правилно наше предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря на господин Казак.
Подлагам повторно на гласуване предложението, направено от Корман Исмаилов, Четин Казак и Неджми Али по чл. 97, ал. 2.
Гласували 132 народни представители: за 39, против 86, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Има предложение от народните представители Румен Петков, Ангел Найденов и Атанас Мерджанов по членове 93, 94 и 95, което комисията не подкрепя.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 131 народни представители: за 33, против 93, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Процедура за прегласуване – заповядайте, господин Петков.
Румен Петков (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Обръщам се към вас с молба да вникнем в съдържанието на предложението и какво гарантира то.
Първо, по никой начин не става дума за увеличаване на финансовия ресурс.
Второ, предложението засяга сигурността в подготовката на кадри за Военновъздушните сили в целия спектър, който засяга родовете войски.
На трето място, това е много сериозна възможност във Военновъздушното училище в Долна Митрополия да се създадат необходимите предпоставки качествено и ефективно да бъдат обучавани чуждестранни курсанти, както е било в миналото, и да бъдат обучавани кадри за гражданската авиация. Неслучайно във вчерашните аргументи, които изложих, акцентирах върху това, че в рамките на работата на генерал-лейтенант Димитър Георгиев и на Инициативния комитет за възстановяване на военновъздушното училище са постъпили в подкрепа на възстановяването 18 предложения, в това число от неправителствени организации, от сектори на Българската академия на науките, но и от въздухоплавателни компании.
Моля ви да вникнем в съдържанието на предложението, да разберем, че е в интерес на Българската армия и нашата национална сигурност и да го подкрепим.
Господин председател, моля Ви да го подложите на прегласуване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря Ви, господин Петков.
Моля да прегласуваме предложението на народните представители Румен Петков, Ангел Найденов и Атанас Мерджанов по членове 93, 94 и 95.
Гласували 137 народни представители: за 41, против 93, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Моля да гласуваме параграфите от 23 до 54 включително по предложение на комисията.
Гласували 133 народни представители: за 98, против 29, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Господин Найденов, имате думата за обяснение на отрицателен вот.
Ангел Найденов (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Гласувах „против” тези параграфи. Вчера имах възможност по част от тях да изложа своите аргументи, които не получиха нито отзвук, нито пък бяха предмет на разисквания в пленарната зала или преди това в комисията. Това са изключително важни текстове, доколкото засягат функции, отговорности, правомощия и компетенции на министъра на отбраната, началника на отбраната, постоянния секретар. Те минаха някак си твърде леко покрай нас, да не кажа лековато, а те определят изключително важни проблеми, взаимоотношения и структура в системата на отбраната.
Важното е обаче, че тук мина без какъвто и да е дебат текст, който засяга отпадането на подчинеността на началника на отбраната на Президента на републиката в качеството му на върховен главнокомандващ при осъществяване на неговите правомощия. Имаше предложение на колегите от ДСБ за орязване на всички правомощия на Президента като главнокомандващ в мирно време, което беше оттеглено. Сега беше приет един по-елегантен начин, но това че е по-елегантен, не го прави по-приемлив – за отпадане на тази подчиненост, представляваща всъщност механизмът и основата, чрез която държавният глава може да реализира правомощията си като върховен главнокомандващ в мирно време. Затова гласувах „против”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря на господин Найденов.
Искам да направя една отметка и да кажа, че по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание нямахте право на отрицателен вот, но за да се чуе гласът на опозицията, направих този жест. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ДОКЛАДЧИК Живко Тодоров: Уважаеми господин председател, вчера в почивката Комисията по външна политика и отбрана се събра и имахме единодушно становище по следните текстове, които ще изброя, преди текста „висшите военни училища” да се добави „военни академии” в следните параграфи и членове: § 6, чл. 26, т. 15а; § 14, чл. 50, ал. 1, т. 4; § 25, чл. 78; § 40, чл. 93, алинеи 1 и 2; § 41, чл. 94, алинеи 1, 2 и 3; § 42, чл. 95, алинеи 1, 3, 5 и 6; § 43, чл. 96, ал. 1; § 44, чл. 97, алинеи 1, 2, 3, 4 и 5; § 45, чл. 98, ал. 5; § 46, чл. 99, алинеи 1 и 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 123 народни представители: за 118, против 4, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Живко Тодоров: Преминаваме към § 55.
Комисията предлага да се създаде нов § 55:
„§ 55. В чл. 128, ал. 1 думите „специализираните формирования” се заменят със „структурите”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 121 народни представители: за 101, против 2, въздържали се 18.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
За процедура – заповядайте, господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, специално се обръщам към Вас и към колегите. Преди малко поставихме в един ред родовото понятие „висше училище” с видовото понятие „академия”. Законът за висшето образование казва, че всичко е висше училище. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.)
Оставете, премълчах, защото разбирам, че има емоция.
Но сега заменяте едно понятие „специализирано формирование”, което е със статут, с понятие „структура”, характерно за всяко едно нещо. Всяко нещо има своята структура.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Вчера това беше вашето предложение.
Лютви Местан: Разбирам, но не можем да заменим „специализирано формирование” с думата „структура”.
ДОКЛАДЧИК Живко Тодоров: Ние не заменяме, а допълваме.
Лютви Местан: Структура е присъщо качество на всяко нещо. Нали това предложихте преди малко?
ДОКЛАДЧИК Живко Тодоров: Предложихме да се добави „военни академии”.
Лютви Местан: Говоря за последното предложение:
В § 55 думата „специализираните формирования” да се замени със „структури”. Това нещо също има своята структура. (Показва депутатската си карта.) Няма как да заменим това нещо със „структура” и дума, която обозначава организацията на даден обект, дадена същност, да замени самото нещо. Извинявайте, не е коректно. Премислете това нещо, господин министър. Или трябва да дадете определение що е „структура” по смисъла на този закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря Ви, господин Местан. Направихте процедура за прегласуване.
Уважаеми народни представители, моля да прегласуваме предложението на комисията за нов § 55.
Гласували 105 народни представители: за 25, против 57, въздържали се 23.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието, текстът не е приет. (Шум и реплики.)
Господин министър, имате думата.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Местан! Имам безкрайно уважение към Вашето владеене на българския език, както и познанията Ви за образователната система в България, но искрено Ви моля внимателно да четете там, където правите предложение и се намесвате! В момента направихте невиждана глупост. Става дума за редакционна поправка, свързана....(силен шум и реплики от КБ и ДПС.)
Извинявайте много, четете внимателно текстовете! Става въпрос за редакционна поправка, свързваща един член на закона с друг член на закона, отнасяща се към структури в Българската армия. (Реплики от КБ.) Не, не знаете какво сте гласували, видно от това, което току-що направихте.
Разбира се, депутатите са суверени и имат право да направят тези поправки. Но искрено Ви моля да се отнасяте към държавата като към държава! Бъдете така добри да четете внимателно какво гласувате, защото с поправката, която преди малко обосновахте, абсолютно изнесена извън контекста, да не казвам какво направихте – знаете си.
Александър Радославов (КБ, от място): Не е редно да говорите така на народен представител!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря.
ДОКЛАДЧИК Живко Тодоров: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Преминаваме към следващия параграф.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, § 23, § 24, § 25, § 26 и § 27, които стават съответно § 56, § 57, § 58, § 59, § 60 и § 61. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желание за изказване? Не виждам.
Моля да гласуваме параграфите от § 22 до § 27 включително.
Гласували 118 народни представители: за 108, против 5, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Живко Тодоров: Следва предложение от народните представители Корман Исмаилов, Четин Казак и Неджми Али, което е подкрепено от комисията.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 62:
„§ 62. Чл. 139. Приемането и изпълнението на военна служба от военнослужещите се основава на принципа на недопускане на дискриминация и осигуряване на равни възможности за професионална реализация съгласно предварително установени изисквания и критерии за заемане на длъжности във въоръжените сили.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желание за изказвания от народните представители? Не виждам.
Подлагам на гласуване текста, който бе прочетен преди малко.
Гласували 115 народни представители: за 113, против 1, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Живко Тодоров: Предложение от народния представител Спас Панчев, което не е подкрепено от комисията:
В § 29, чл. 141 се създава нова т. 10:
„10. Повторно на военна служба се приемат офицери, сержанти и войници, които отговарят на изискванията на този закон и не превишават пределната възраст за притежаваното военно звание, което запазват.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 63.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желание за изказване?
Господин Панчев, заповядайте.
Спас Панчев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! В параграфа се посочва кой може да заеме длъжността на военнослужещ.
Предложението, което правя, е хората, които са били военнослужещи - офицери, сержанти, и по една или друга законова причина са напуснали армията, да имат право и възможност да се върнат отново при условията и изискванията на закона. За да дадем възможност: първо, когато армията допълнително има нужда от хора, тези, които имат опит и квалификация, да имат право отново да кандидатстват и, второ, считам, че по този начин ще се икономисат средства на държавата, на армията от допълнително обучение, което се налага за новопостъпили такива.
Често се случва хора да имат законови основания да напуснат армията - затова предложението ми е да не дискриминираме тези хора, а те да имат право отново да кандидатстват по реда и условията на закона. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Благодаря.
Реплики към господин Панчев? Не виждам.
В такъв случай подлагам на гласуване предложението, което е направено от народния представител Спас Панчев, което комисията не подкрепя.
Гласували 116 народни представители: за 27, против 83, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване предложението на вносителя.
Гласували 118 народни представители: за 99, против 4, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Живко Тодоров: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 30, 31 и 32, които стават съответно параграфи 64, 65 и 66, като в § 30, чл. 142, ал. 1, в ал. 2, точки 3, 4 и 6 преди „висшите военни училища” поставяме отново „военни академии”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желание за изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 112 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Живко Тодоров: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 67:
„§ 67. В чл. 147 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министерството на отбраната” се заменят с „Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия”.
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) При подаване на заявлението кандидатът прилага свидетелство за съдимост и подписва декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7.
(4) При приемане за обучение във военните академии и висшите военни училища кандидатът прилага свидетелство за съдимост и подписва декларацията по ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желание за изказвания от народните представители? Няма.
Подлагам текста на гласуване.
Гласували 120 народни представители: за 116, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Живко Тодоров: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41, които стават съответно параграфи 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 и 75.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желание за изказвания от народните представители? Няма.
Моля, гласувайте, уважаеми народни представители.
Гласували 116 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Живко Тодоров: Преминаваме към § 42.
Има предложение от народните представители Ангел Найденов и Спас Панчев:
В § 42, чл. 160, ал. 1 подточка „а” се отменя.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 76.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Лъчезар Иванов: Има ли желание за изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението, направено от народните представители Ангел Найденов и Спас Панчев. Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 119 народни представители: за 27, против 92, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не се приема.
Подлагам на гласуване предложението на комисията.
Гласували 106 народни представители: за 92, против 8, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависими