Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-07-27

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Анастас Анастасов

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум. Откривам извънредното пленарно заседание.

Дами и господа народни представители, съгласно предварително обявения дневен ред в приетото решение за настоящото извънредно заседание следва да продължим с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ.
Заповядайте, господин Димитров, за процедура.
Тодор Димитров (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение - т. 1 от днешния дневен ред, а именно Второ четене на Законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия да стане точка последна от дневния ред. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за промяна в поредността на предвидените законопроекти за днешното извънредно заседание.
Гласували 152 народни представители: за 110, против 9, въздържали се 33.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Едно съобщение:
На 23 юли 2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията е предоставила на Народното събрание изготвения от нея на основание чл. 17, ал. 1 от Закона за пощенските услуги Годишен доклад в областта на пощенските услуги за 2009 г. С мое писмо докладът е изпратен на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Декларация от името на парламентарна група – господин Михалевски.
Димчо Михалевски (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители!
Днес е 27 юли 2010 г. – една година от встъпване в длъжност на правителството на ГЕРБ. Година, през която от сутрин до вечер министър-председателят и министърът на вътрешните работи заявяваха, че основен приоритет е борбата им с престъпността в България. За тях обаче личният им рейтинг беше по-важен (възгласи и реплики от ГЕРБ: „Е-е-е! Стига вече!”), и той беше хранен с много показни операции и арести. Срещу колко от арестуваните имаше доказателства и колко от тях оставаха в ареста, нямаше значение. (Депутатите от ГЕРБ напускат залата.) Важното беше внушението, не истината. Важното беше впечатлението, което трябваше да се създаде, а не резултатът от борбата с престъпността. Важно, което трябва да бъде важно и за вас, народните представители, които явно не си поставяте за цел борбата с престъпността в България. Така е и по-лесно, и по-ефектно дори от излизането ви от залата. Дали е обаче демократично и справедливо, явно не е важно за днешните управляващи.
Не е важно за днешните управляващи и шоково увеличената престъпност в населените места на България, която тормози нашия народ. Важно е народът да ги одобрява - дали от страх, или вследствие на пиара, няма значение. (Депутатите от Синята коалиция напускат залата). Значение има само рейтингът и вие днес го показвате с празната зала, когато говорим по тази тема.
Какво означават за вас, господа управляващи, правовият ред и върховенството на закона, когато искате извънредни съдилища? Какво за вас са правата и свободите на гражданите, когато днес полицията може да нахлуе безнаказано във всеки дом? Цените ли достойнството и живота на гражданите, когато полицейският ботуш стъпва върху гърбовете и стреля безразборно из входовете на жилищните блокове? Правовият ред и върховенството на закона, правата и свободите, достойнството и животът са висши ценности на демокрацията. Тези ценности обаче искат защита и уважение. Те искат осъзнато интелектуално усилие, не просто напускане на парламентарната зала, и те трябва да бъдат пазени и развивани. Те са силни, когато има правила и свобода. Те умират, когато върлува полицейският произвол и посредствеността.
В началото на м. февруари разбиха вратата и проснаха на земята Човека глас. Нашата полиция каза: „Случайна грешка!”. От стрес човекът дори им благодари.
В края на м. февруари, едновременно в следствените арести на Велико Търново и Ямбол в рамките на 24 ч. се обесиха двама български граждани. Дали имаха основание техните арести, не разбрахме, но разбрахме от нашата полиция, че това е повтаряща се случайна грешка.
Преди дни при задържане на невъоръжен български гражданин в Плевен, същият е прострелян и умира от рикоширал куршум. Криминалното му минало е алиби за рикошета, нищо че рикошет няма. Досадна, рецидивна грешка!
Вчера, цели три дни след инцидента, научихме за нова грешка на нашата полиция – полицаи пребили по погрешка семейство и техен гост в Кърджали. Пребили по погрешка! А кого е трябвало да пребият правилно?!
Какво е достойнството днес на тези български граждани?! Какво е в душата на младата Шерин и всички български деца, които станаха свидетели на брутални сцени на полицията през последната година?! Кои рани са по-тежки? Тези върху детските главички или тези в душите им? Случайна грешка, повтаряща се грешка, досадна рецидивна грешка, по погрешка пребили! Редица от грешки, която предизвиква въпроса: каква е днес политиката – на правото или на палките?
Днес ние питаме от най-високата трибуна: какво става в България? Кой е виновен за това, което става? Днес главният въпрос, на който искаме незабавен отговор, е: кой разпорежда тези действия, кой създава тази среда на безнаказаност и бруталност в България? Защото тази среда е подхранвана от политическо говорене – среда, в която не е важно кой и защо е задържан, а колко и как са задържани. Важно е как тези арести са представени на обществото. Важно е днес полицията да демонстрира активност, да внушава бруталност, да създава подчинение и страх.
Защо е всичко това на управляващите?! Само заради рейтинга им?! И да, и не, защото рейтингът създава чувство на одобрение – затова им е нужен. Не защото не им стига само одобрението, а им трябва да има респект и страх. Крайната им цел е гражданите и обществото да бъдат превърнати в публика. Трябват им ръкопляскащи зрители, а не задаващи въпроси граждани, и към това беше насочена филмовата продукция на полицейското студио през последната година. Затова днес не са нужни никому сълзливите извинения на полицията. Нужен е ясен отговор: защо е внушено и разпоредено на полицаите да се държат с българските граждани по този безпардонен и брутален начин? Същите тези граждани между другото, които работят и изкарват техните заплати. Този отговор ни го дължи на нас, народните представители, и чрез нас на цялата общественост министърът на вътрешните работи.
Уважаема госпожо председател, на основание чл. 83, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 99, ал. 1, във връзка с чл. 102, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от името на Парламентарната група на Коалиция за България внасям предложение утре като т. 1 от дневния ред да бъде незабавно поканен и изслушан в Народното събрание министърът на вътрешните работи господин Цветан Цветанов във връзка с инцидента в Кърджали и всички други инциденти, свързани с превишаването на правомощия на служители на полицията през последната една година.
Второ, настояваме Вие лично да упражните правата си по чл. 27, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като свикате още днес Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, която да се произнесе по инцидента, свързан с превишаване правомощията на полицейските служители.
Уважаеми колеги, отношението на парламентарните групи е тест дали ние защитаваме парламентарния характер на Република България. Благодаря. (Продължителни ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:
Преминаваме към работа по същество:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ – обобщен доклад.
За процедура има думата господин Пирински. (В пленарната зала влиза голяма група депутати от ГЕРБ и Атака.)
Георги Пирински (КБ): Госпожо председател, в края на декларацията от името на Коалиция за България бяха направени конкретни предложения. Вие нямате никакво основание да пренебрегнете искането за изслушване на министъра на вътрешните работи. Следва да го подложите на гласуване, защото това става с решение на Народното събрание.
Най-малкото, следва да изразите намерението си – ще уважите ли искането на парламентарната група за свикване на заседание на Комисията по правата на човека днес след обяд. Не можете да си позволите просто така да преминете към следваща точка от дневния ред, след като са поставени такива въпроси от първостепенна важност.
Процедурното ми предложение е да поставите незабавно на гласуване искането за изслушване на министъра на вътрешните работи утре като първа точка от дневния ред и да заявите ясно ще свикате ли днес след обяд Комисията по правата на човека.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми господин Пирински, съгласно чл. 99, ал. 2, на чието правно основание се позова изнеслият декларацията пред нас господин Михалевски, ясно е записано, че трябва да има вносител на предложението, а внасянето на предложението се извършва в писмена форма задължително в деловодството на Народното събрание. Има достатъчно време в рамките на днешния ден такова предложение да бъде внесено по предвидения в правилника ред, след което аз ще бъда задължена да се съобразя с него и да постъпя съгласно правилника.
Що се отнася до предложението по чл. 27, ал. 3, постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание. Алтернативно, при равнопоставеност са налице три хипотези за свикване на тази комисия. Ще преценя в рамките на деня дали аз следва да упражня правомощието си по тази хипотеза. Не считам, че има задължение, произтичащо от правилника, съгласно което аз трябва тук и сега да се произнеса веднага по направеното предложение.
Михаил Миков (КБ, от място): Процедурно предложение по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Миков – процедурно предложение по начина на водене.
Михаил Миков (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, има ясно артикулирано предложение за точка в дневния ред – изслушване на министъра на вътрешните работи. Не смятам, че бюрократичните процедури и завеждането ще променят по някакъв начин това направено предложение.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Има правилник!
Михаил Миков: Уважаема госпожо председател, Вие често сте се позовавали на парламентарната практика. Има случаи, включително и в предишното Народно събрание, в които такъв тип предложение се подлагат незабавно на гласуване в пленарната зала и тя се произнася – да или не, и въпросът приключва.
Съгласете се, че един важен обществен въпрос и запознаването на народните представители с него, ако имат желание, разбира се, едва ли трябва да зависи от канцеларските принципи и правила на документооборота. Най-лесното е след 10 минути да внесем и писмено това предложение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Направете го, господин Миков.
Михаил Миков: ...но от това нищо няма да се промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще спазим правилника.
Михаил Миков: Добре, до 10 минути ще станем пак и ще направим предложение на база на внесен документ. Това нищо няма да промени.
Пак казвам, освен писмените правила има и практика, която е установена в много народни събрания. Вие самата и управляващото мнозинство имате полза този въпрос да се изчисти, за да не бъде поставен пак след половин час, когато има формален писмен акт. Вземете Вие решение. Ние ще внесем писменото предложение и след 10 минути пак ще поискаме то да бъде поставено на гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Доклад за второ гласуване на Комисията по земеделието и горите.
Заповядайте, госпожо Танева.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение: в залата да бъдат допуснати госпожа Светлана Боянова – заместник-министър на земеделието и храните, госпожа Лилия Стоянова – експерт в „Поземлени отношения” в Министерството на земеделието и храните, и господин Георги Стоянов – юрист в Комисията по земеделието и горите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 115 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: „Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за подкрепа наименованието на закона по вносител.
Гласували 124 народни представители: за 110, против 4, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 1 има постъпило предложение на народните представители Екатерина Михайлова и Михаил Михайлов, което комисията подкрепя.
Има постъпило предложение на народните представители Танева и Гюзелев, което беше оттеглено.
Комисията предлага § 1 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 1.
Гласували 115 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 28.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Правя процедурно предложение.
Уважаема госпожо председател, моля да прегласуваме. Становището на комисията е § 1 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: С гласуването предложението на комисията е прието. Защо да прегласуваме? (Уточнение между председателя Цецка Цачева и докладчика Десислава Танева.)
Процедурното предложение е оттеглено.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 2 има постъпило предложение от народните представители Десислава Танева и Стоян Гюзелев за създаване на т. 5, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 1:
„§ 1. В чл. 10б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думите „равностойни земи” се добавя „от държавния или”, а изречение второ и трето се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато лицата по ал. 1 са поискали обезщетение с равностойни земи, обезщетяването е:
1. със земи от общинския поземлен фонд, определени от общинския съвет въз основа на мотивирано предложение на общинската служба по земеделие - когато земите, върху които собствеността не може да се възстанови поради обстоятелствата, посочени в ал. 1, са застроени с обекти, които са общинска собственост;
2. със земи от държавния поземлен фонд - в останалите случаи.”
3. В ал. 3 думите „на ал. 1” се заменят с „на ал. 2 и/или с поименни компенсационни бонове”.
4. В ал. 5 думите „предходните алинеи” се заменят с „ал. 1” и накрая точката се заменя със запетая и се добавя „а в случаите по ал. 2, т. 1 – общинска собственост.”
5. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Когато в землището няма земи от държавния поземлен фонд, собствениците се обезщетяват със земи от общинския поземлен фонд.
(7) Общината удостоверява характера на мероприятието по ал. 2 при условия и ред, определени в правилника за прилагането на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 1.
Гласували 120 народни представители: за 98, против 2, въздържали се 20.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По параграфи 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на вносителя няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текстовете и параграфите стават съответно 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване ан блок параграфи от 3 до 8 по вносител, които стават съответно по доклада на комисията параграфи от 2 до 7 включително.
Гласували 114 народни представители: за 93, против 1, въздържали се 20.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 9 на вносителя има постъпило предложение от народните представители Танева и Гюзелев, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 8:
„§ 8. В чл. 24а се създават ал. 4, 5 и 6:
„(4) Отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на мерите и пасищата, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години.
(5) Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс:
1. когато са заети с трайни насаждения;
2. когато не са били използвани две или повече стопански години;
3. в случаите по чл. 37в, ал. 10;
4. в други случаи, определени в закон.
(6) Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 8 по доклада на комисията.
Гласували 121 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 22.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 10 на вносителя има постъпило предложение от народния представител Любен Татарски, което комисията подкрепя.
Има постъпило предложение от народните представители Танева и Гюзелев, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 9:
„§ 9. В чл. 24г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 думата „единствен” се заличава.
2. В ал. 9 след думата „съвет” се добавя „при условията и по реда на този закон и на Закона за общинската собственост”.
3. В ал. 10 думите „Уедрените земеделски” се заменят със „Земеделските”, думата „придобити” се заменя с „които физически или юридически лица, с изключение на общините, са придобили в собственост при условията на ал. 2, т. 3”, а след думата „сделки” се добавя „и да се променя предназначението им”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване § 9 в редакция на комисията.
Гласували 114 народни представители: за 99, против няма, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 11 на вносителя има постъпило предложение от народния представител Любен Татарски.
Комисията не подкрепя предложението по буква „а” и го подкрепя по буква „б”.
Има постъпило предложение от народните представители Десислава Танева и Стоян Гюзелев.
Комисията подкрепя предложението по т. 1, 2, 3, 4 и 6 и не го подкрепя по т. 5.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 10:
„§ 10. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 3 се изменя така:
„3. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях;”;
б) създава се т. 5:
„5. други случаи, определени в закон.”
2. В ал. 5 изречение първо думите „три четвърти” се заменят с „две трети”.
3. Алинея 8 се отменя.
4. Алинея 10 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По отношение на неподкрепените части от предложенията на народни представители ще има ли оттегляне или да преминаваме към гласуване?
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Аз оттегляме нашето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Народните представители Танева и Гюзелев оттеглят предложението си. Господин Татарски също го оттегля.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 10.
Гласували 105 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По параграфи 12 и 13 на вносителя няма постъпили допълнителни предложения.
Комисията подкрепя текстовете на вносителя, които стават съответно § 11 и § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване параграфи 12 и 13 по вносител, които стават съответно параграфи 11 и 12.
Гласуваме параграфи 11 и 12 по доклада на комисията.
Гласували 113 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 14 на вносителя има постъпило предложение от народните представители Танева и Гюзелев, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 13:
„§ 13. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Областните дирекции "Земеделие" са специализирана териториална администрация към министъра на земеделието и храните. Те са юридически лица, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Общинските служби по земеделие са териториални звена на областните дирекции „Земеделие”. Дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала на областните дирекции "Земеделие" се уреждат с Устройствен правилник, издаден от министъра на земеделието и храните.”
2. Алинея 5 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване § 13 по доклада на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 15 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 14.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме заедно параграфите 15 и 16 по вносител, които стават съответно параграфи с номера 14 и 15.
Гласували 106 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Има постъпило предложение на народните представители Десислава Танева и Стоян Гюзелев за нов § 16а, който комисията подкрепя.
Комисията предлага да се създаде нов § 16:
„§ 16. В чл. 37б се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) създава се ново изречение четвърто: „Регистрация не се извършва, когато за имот се представят повече от един невписани в службата по вписванията договори;”
б) досегашното изречение четвърто става изречение пето.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Декларацията по ал. 1 се подава в срок до 31 май лично или чрез пълномощник и важи за следващата стопанска година.
(3) В срока по ал. 2 ползвателите могат да подадат в общинската служба по земеделие заявление за участие в споразумение по чл. 37в с приложен към заявлението опис на имоти за участие в масиви за ползване, съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори и/или документи за собственост.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване? Не.
Гласуваме § 16 по доклада на комисията.
Гласували 104 народни представители: за 96, против няма, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 17 на вносител има постъпило предложение от народен представител Димитър Аврамов, което комисията подкрепя.
Има постъпило предложение на народни представители Десислава Танева и Стоян Гюзелев, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17.
„§ 17. В чл. 37в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в изречение второ думата „назначена” се заменя с „определена”, думите „31 май” се заменят с „15 юни”, а изречение четвърто се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Споразумението съдържа данните по ал. 1, подписва се от ползвателите и комисията и се представя на общинската служба по земеделие, областната дирекция „Земеделие” и съответната община и на кмета на населеното място. В споразумението участват ползватели, които са изплатили задълженията си по ал. 7 и по чл. 34 за земите по ал. 3, т. 2 за предходните стопански години. Споразумението се сключва и актуализира всяка година в периода от 1 юли до 1 август за следващата стопанска година по смисъла на § 2, т. 3 от Закона за арендата в земеделието. В него не могат да се включват имоти, декларирани за обработване в реалните им граници. Споразумението влиза в сила при условие, че обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване в съответното землище.”
3. В ал. 3 в текста преди т. 1 след думата „споразумение” се добавя „при условията на ал. 1, както и за земите, които споразумението не обхваща”.
4. В ал. 4 след думата „съдържа” се добавя „сключеното споразумение” и се поставя запетая.
5. В ал. 7:
а) изречение първо се изменя така: „Ползвател на земеделски земи, който се ползва от заповедта по ал. 4 в частта за земите по ал. 3, т. 2, внася по банкова сметка за чужди средства на общината сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до 1 юли на съответната година.”
б) създава се изречение трето: „За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал. 3, т. 2 съгласно заповедта по ал. 4 се прилага чл. 34, ал. 6.”
6. В ал. 10, в изречение първо, след думата „държавния” се добавя „и общинския”, а след думата „лице” се добавя „съответно на кмета на общината”, а в изречение второ думата „землищата” се заменя с „землището”.
7. В ал. 11 след думата „държавния” се добавя „и общинския”, а след думите „ал. 7” се добавя „съответно чл. 34, ал. 6”.
8. Алинея 14 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи за изказване? Не.
Гласуваме § 17 по доклада на комисията.
Гласували 104 народни представители: за 95, против няма, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 18 на вносител има постъпило предложение на народни представители Танева и Гюзелев, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18:
„§ 18. В чл. 37д, ал. 2 след думата „фонд” се добавя „и да променят предназначението им”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 18 в редакцията на комисията.
Гласували 107 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 19, 20, 21, 22 на вносител няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текстовете и параграфите запазват същата номерация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме ан блок параграфи с номера 19 до 22, включително, по вносител и съгласно предложението на комисията.
Гласували 91 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 23 има постъпило предложение на народните представители Танева и Гюзелев, което комисията подкрепя.
Комисията предлага § 23 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Комисията предлага §23 да се отхвърли.
Заповядайте за изказване, господин Татарски.
Любен Татарски (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, позволявам си да направя това изказване, защото текстовете по чл. 41 съм ги направил аз с моето предложение. Смисълът на това предложение е глобите, които се налагат за ползването на общински земи – неправомерно ползване или нарушение, отразени в предните членове, да постъпват в общинския бюджет колкото и символични да са те. Кметът на общината да има право съответно да налага тези санкции. Редакцията, която съществува в закона към момента, и която комисията предлага да остане, е тези санкции да се налагат от областния управител. Моето предложение е съответно кметът на общината да налага тези санкции, когато става въпрос за общински земи, които се ползват неправомерно от някой ползвател или други нарушения, примерно засягат се общински пътища. Ако прочетете предните членове – преди чл. 41, ще видите за какви нарушения става въпрос.
Предложението, което съм направил и комисията съответно отхвърля, е тези санкции да се налагат от областния управител, когато кметът по чл. 34 не си изпълнява задълженията и съответно от кмета на общината в другите случаи и санкциите, които се налагат в тези случаи да отидат по сметка на общинския бюджет, колкото и символични да са те. В чл. 34, който преди малко се изчете, санкциите са за три пъти арендната вноска, но не глобата, която се налага за неправомерно ползване на такъв имот.
Моето предложение, което съм направил и поставям на вашето внимание, независимо какво ще бъде решението, е тези глоби да постъпват в общинския бюджет. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 23 по вносител.
Отменете гласуването.
Заместник-министърът иска да заяви становище.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СВЕТЛАНА БОЯНОВА: Благодаря.
Съвсем накратко, всъщност идеята тук на този текст е след като има възможност кметът на общината по чл. 34 да се произнесе със заповед за неправомерното ползване, ако той не свърши тази работа, да има възможност областният управител на второ ниво да наложи глоба. Това е единствената ...
Любен Татарски (ГЕРБ, от място): Глобата къде ще отиде? По сметка на държавния бюджет ли?
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СВЕТЛАНА БОЯНОВА: Да, по сметка на държавния бюджет. Това е идеята, защото се налага от областния управител, а не от кмета за общинските... Кметът има възможност да издаде заповед не само за общинските, но и за частните земи. Защо да ги разделяме? (Реплика от народния представител Любен Татарски.)
Точка 1 е за смяна – вместо „областния управител”, след него да се добавят думите „от кмета на общината” и след това съответно отново „от кмета на общината или определено от него длъжностно лице”. Трета точка – имуществените глоби, когато става дума за общински, да отидат в общината. Аз казвам какъв е аргументът. Аргументът е след като областният управител ги налага, да отиват в държавния бюджет. Това е идеята!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други желаещи за изказване?
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 23 по вносител.
Гласували 95 народни представители: за 81, против 5, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 24 има постъпило предложение от народните представители Танева и Гюзелев за създаване в Допълнителните разпоредби на нов § 2ж.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 23:
„§ 23. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 2е, ал. 1 думата „землищата” се заменя със „съответното землище”.
2. Създава се § 2ж:
„§ 2ж. „Масив за ползване” по смисъла на този закон е непрекъсната площ земеделска земя, ограничена от съществуващи на терена трайни елементи, съгласно картата на възстановената собственост или кадастралната карта, и/или цифровата орто фото карта, с еднакъв начин на трайно ползване. Границите на масивите се определят по имотните граници на крайните имоти. При необходимост се взема предвид актуалният начин на трайно ползване от цифровата орто фото карта. В масивите за ползване не се включват имоти, възстановени в съществуващи стари или възстановими граници.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 23 по предложение на комисията.
Гласували 94 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме наименованието на Преходни и заключителни разпоредби.
Гласували 100 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Има постъпило предложение от народните представители Танева и Гюзелев по § 25, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 24:
„§ 24. (1) Лицата, включени в одобрения от министъра на земеделието и храните и министъра на финансите списък могат в едногодишен срок от влизането в сила на този закон да подадат заявление за вписване по право в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители. Към заявлението се прилага издаденото от министъра на земеделието и храните удостоверение.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 оценки на земеделски земи и съдебно-счетоводни експертизи по чл. 19а, ал. 8 се извършват от оценители, вписани в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 25, който става § 24 съгласно доклада.
Гласували 100 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 26 на вносител има предложение от народните представители Танева и Гюзелев, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 25:
„§ 25. (1) Недовършените производства пред министъра на земеделието и храните, за които към датата на влизане в сила на този закон са подадени заявления за включване в списъка по § 24, ал. 1, се довършват по досегашния ред.
(2) Лицата по ал. 1 могат да се впишат в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители при условията на § 24, ал. 1 в тримесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” на заповедта за включването им в списъка.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за текста на § 26, който става § 25, съгласно доклада.
Гласували 89 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 27 на вносителя няма постъпили нови предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 26.
Гласували 96 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 28 на вносителя има постъпило предложение на народния представител Любен Татарски, което комисията подкрепя по принцип.
Има постъпило предложение на народните представители Десислава Танева и Стоян Гюзелев, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 27:
„§ 27. (1) Неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред.
(2) Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:
1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;
2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;
3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 27.
Гласували 96 народни представители: за 86, против 1, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависими