Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-09-17

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Павел Шопов


Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум, откривам заседанието.
Продължаваме с:
ОБОБЩЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА 2009 Г. (Продължение от вчерашното пленарно заседание.)
Моля, народните представители, които желаят да участват в дискусията да дадат заявка с вдигане на ръка.
Господин Павел Шопов, заповядайте.
Павел Шопов (Атака): Уважаеми колеги! Явно е и от резултата при гласуването в Комисията по правни въпроси, като че ли е прието и изчерпано, че в доклада на Висшия съдебен съвет всичко е наред. Тук при това безразличие, ние от „Атака”, отново ще сложим пръст в раната и ще се опитаме да дешифрираме и да разгадаем за какво става дума.
Това безразличие и тази липса на дебат, безкритичност от страна на мнозинството – за опозицията е ясно, сочат, че явно мнозинството счита, че работата на Висшия съдебен съвет и гласуването съответно „за” този доклад, е наред. Работата на Висшия съдебен съвет и работата на Инспектората към Висшия съдебен съвет е достойна за одобрение.
Колеги, не мога да разбера какво е това политическо неразбиране, тази, бих казал, политическа нищета в оценката на този орган, на тази институция, която според цялото българско общество и според нашите партньори в Европейския съюз, сигурно работи най-лошо от всички институции в цялата държава. Тази институция, която в изминалата година беше разтресена от най-тежките скандали. Тази институция, която поддържа цялата съдебна система, която е шапката, която е главата, която е ръководството на съдебната система, която е най-критикуваната система в страната и е подложена на най-големи критики. И това ще бъде отново – по начина, по който това стана, по отношение и на съдилищата при вчерашния доклад, а миналата седмица по същия начин, както автоматически беше приет и докладът на председателя на Върховния административен съд.
Нещата не се различават до голяма степен в критиките, които вчера отправих от трибуната по отношение на доклада, за работата на съдилищата и проблемите в съдилищата. И този доклад също е телеграфен, той е абсолютно формален. Цифрите, които са показани, които са изнесени в него, не са важното – това е дребнотемието. Това са малките проблеми. Големите проблеми са тези, че от Висшия съдебен съвет през отчитания период, членове на Висшия съдебен съвет подадоха оставки по повод на този скандал, който се развихри. Това, което става в съдебната система и което произтича от работата на Висшия съдебен съвет, продължава да става. Това е същото.
Явно мнозинството няма намерение да промени Висшия съдебен съвет, което може да стане със закон, и което ние от „Атака” винаги сме призовавали да бъде сторено. Винаги сме призовавали и казвали, че коренна промяна в съдебната система може да има и може да стане с пълната промяна на сега действащия Висш съдебен съвет – нови хора, нова политика, нови принципи, на които да бъде изградена съдебната система, което може да стане и без промяна на Конституцията.
Винаги от „Атака” сме казвали и пак ви го напомняме – Висшият съдебен съвет е този, който поддържа статуквото в съдебната система. Висшият съдебен съвет беше изцяло съставен по формулата 8 – 5 – 3 в миналото Народно събрание. В него има хора, които са откровено, силно политизирани, такива, които произтичат от тогавашното политическо статукво и в момента продължават и изпълняват поръките, задачите от тези, които ги бяха назначили.
За мен е важното да бъде даден знакът, да бъде показано, че това мнозинство има яснотата за причините, за това което става в съдебната система, за неблагополучието, за корупцията, за семейщината, за начина по който биват назначавани, издигани кадрите във Висшия съдебен съвет.
Ако вчера бяхте по-наблюдателни, ако вие бяхте наясно, ако имахте поглед върху нещата, уважаеми колеги от мнозинството, щяхте да видите, дори сега се проявява това, тесните взаимоотношения между тук присъстващите членове на Висшия съдебен съвет и представители на предишните управляващи – сегашната опозиция. Защото, това са едни и същи хора, които преминават от политически лица във висши магистрати, председатели на върховните съдилища, членове на Висшия съдебен съвет. Защото членовете на Висшия съдебен съвет са тези, които са били във висшите ръководства, депутати от бившите управляващи.
Затова аз ви призовавам да покажете със своя вот негативното си отношение към Висшия съдебен съвет и Инспектората към него такъв, какъвто е в момента. Защото вашето гласуване е един политически акт, който ще покаже същността, истината за нещата. Не бива да се учудвате и сърдите – вие, вътрешният министър и висшите представители на политическото ръководство на МВР тогава, когато съдии и прокурори не изпълняват своите задължения, освобождават и не налагат адекватните мерки за неотклонение. Тогава, когато издават абсолютно неоснователни оправдателни или символични присъди. Нещата са свързани и гледайте на тях политически.
Затова ви призовавам още веднъж, управляващи, гласувайте против този доклад, за да светне една лампа за това и оттук-нататък започнете един процес, едни действия по промяна на Закона за смяната и за подмяната на Висшия съдебен съвет, който в настоящия му състав не изпълнява онова, което трябва да извърши за промяна на съдебната система. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Миков – първа реплика.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Шопов, Вие сте участвали в един такъв процес на прочистване на съдебната система в една друга политическа сила, не в тази, в която сте сега, в началото на 90-те години. Тогава със същия тон, със същия стил, по същия начин деполитизирахте, декомунизирахте и изгонихте десетки и стотици кадърни кадри от системата, като ги дамгосахте с печата комунисти. Част от управляващото мнозинство днес са хора, които си спомнят тези времена. Тогава с такава чистка Вие заложихте системата каквато е днес, с всичките й проблеми натрупани през годините, за които Вие говорите: за семейственост, за корупция и за всички тези язви, които Европейската комисия и българските граждани изпитват. И тогава имаше разумни гласове в обществото, които предупреждаваха, че не може да се слага клеймото, не може политически да се чисти. Част от системата ни с всичките й проблеми, каквато е днес, каквато се опитваме да я променяме се крие в онези времена, когато такива апологети като Вас на политическите, острите политически подходи към независимата съдебна власт, имаха почва.
Така че, Вашият призив към управляващото мнозинство трябва да премине през спомена – какво се случи в съдебната система в началото на 90-те години. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Шопов.
Павел Шопов (Атака): Не можеше да ми бъде направена по-услужлива реплика, господин Миков, за да напомня за онова, което се случи тогава, за което Вие намеквате. Вие тогава не сте били активно в политиката и не си спомняте, разбира се, какво точно се случи. Трябваше много повече да бъде прочистено и много повече да бъде сменено в кадрово отношение в съдебната система тогава. Защото си спомняте, че съдебната система тогава и според чл. 1 от Конституцията беше изцяло владяно и доминирано от Комунистическата партия, от окръжните им комитети на партията и съответно от Централния комитет. Имаше имена, които Вие сигурно не си спомняте. (Реплика от народния представител Михаил Миков.)
Господин Миков, тогава бяха сменени, и това беше бедата и проблема, цифром и словом само 31 души от подлежащите на разглеждане 1250 души. Пак повтарям: подлежащите на разглеждане 1250 души! Защото тогава така наречените демократични сили се оказаха крайно колебливи, мекушави и нерешителни да направят сериозната, истинската промяна от онези кадри, които осъществяваха десетилетия наред репресията върху свободомислещите и бяха тези, които обслужваха репресивната комунистическа система. Така че не се връщайте натам, защото този пример е абсолютно неуместен. Този пример показва, че тогава, когато е трябвало да се къса, да се хвърли гнилото, да се направи радикална кадрова реформа тя не е направена. Затова нещата останаха владение от БКП, днес БСП, които продължават да се разпореждат в тази система и продължават да имат огромното влияние върху кадрите.
Затова призовавам мнозинството, след като 20 години не се направи тази сериозна реформа, да се направи опит тя да се проведе сега. И то не толкова долу в кадрите, в магистратите, колкото в ръководството – в главата, което е Висшия съдебен съвет, чийто доклад ще приемаме днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Шопов.
Има ли други народни представители, които желаят да участват в дебата?
Заповядайте, господин Василев.
Емил Василев (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
Аз искам да продължа една моя мисъл от вчера. Тя е, че всъщност този път за разлика от дебата, който беше по доклада на председателя на Върховния административен съд, истинският според мен дебат, този път не се състоя.
Аз лично съм озадачен: защо колегите от ГЕРБ не вземат отношение по толкова съществени въпроси? Надявам се да вземат, пък знам ли? „Ред, законност и справедливост” се опита вчера и днес също ще се опита да бъде модератор на някои теми във връзка със съдебната власт и по-конкретно с доклада на Висшия съдебен съвет. Ние вчера споменахме по повод и на доклада на председателя на Върховния касационен съд някои проблеми, които бяха свързани с процесуалните закони и с устройствения закон.
Господин Яне Янев постави някои въпроси, аз също ги поставям и се надявам представителите на Висшия съдебен съвет да отговорят на тях. Разбира се, това не е парламентарен контрол, уважаеми колеги, тъй като ние тук в случая просто се изслушваме и се опитваме да дебатираме, но все пак защо близо една година състава на Висшия съдебен съвет е от 23 души? Защо работи в намален състав? Това законен състав ли е?
А също така стои и другият въпрос, който РЗС постави: какво е отношението, какво е становището на Висшия съдебен съвет за тези проверки на магистрати, които ще бъдат извършвани във връзка с допуск до класифицирана информация, във връзка с надеждността на магистратите? Така че, аз се надявам сега да вземете отношение по този дебат.
Иначе искам да отбележа, че предстои да бъде разгледан в Комисията по правни въпроси, а след това да влезе и в пленарната зала Законопроект за изменение и допълнение на Устройствения закон, на Закона за съдебната власт. Още сега ние поставяме някои въпроси, които, надяваме се, мнозинството този път да не се опита да заобиколи или пропусне, още повече че има становища и на международни организации, и на международни експерти, и на експерти от Европейския съюз, които са много критични към предвижданите промени в Закона за съдебната власт.
Аз разполагам с доклад, изготвен от експерти по „Туининг проект”. Това са Хоакин Морено Грау – старши съдия във Върховния съд в автономна област Мурсия, Франсиско Навас – старши съдия във Върховния съд в автономна област Валенсия, по отношение на предвижданите от Министерството на правосъдието промени в Закона за съдебната власт. Тези експерти на Европейския съюз са изключително критични, даже ще цитирам: „Предложенията се отнасят до много членове на закона, но не решават ключови въпроси, свързани с капацитета на Висшия съдебен съвет за управление на българската съдебна система”. Това е констатация на експерти от Европейския съюз, високопоставени магистрати. Ще цитирам още коментарите им по отношение на чл. 186, ал. 2: „Не е ясен начинът, по който Висшият съдебен съвет получава информация относно нравствените качества на магистратите. Не е лесно да се разбере по какъв начин се събират данни за етичните качества с оглед прилагането на този член”.
Тук се споменава проблемът и за тайните общества – това ни го казват от Европейския съюз, че много магистрати в България членуват в тайни общества и трябва да се намери начин да се даде публичност на тези зависимости, те да бъдат декларирани. И тези експерти казват: „В законопроекта се предлагат изменения по някои второстепенни въпроси, свързани с дисциплинарната отговорност. Забелязва се леко техническо подобрение”. Леко техническо подобрение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Василев.
Емил Василев: Само, ако ми позволите да завърша мисълта си, госпожо председател.
Нямам време, за съжаление. Съжалявам, че леко просрочвам времето, госпожо председател, но вижте последното изречение в този доклад: „Ето защо нашият екип твърдо препоръчва незабавно преработване на всички текстове в законопроекта, които уреждат дисциплинарната отговорност”.
С това приключвам. Смятам, че когато една Конституция твърде много се променя, в случая е в частта й за съдебната власт, и когато Устройственият закон твърде много се променя, когато предишният е променян десетки пъти, а сега действащият отново тръгва на сериозни промени, това означава, уважаеми колеги, че имаме сериозен конституционен проблем. „Ред, законност и справедливост” за пореден път апелира да мислим за нова Конституция. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Василев.
Реплики? Няма.
Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат? Няма.
Да дадем възможност на проф. Анелия Мингова да даде отговор на поставените въпроси.
АНЕЛИЯ МИНГОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, благодаря и на народните представители, които взеха отношение по доклада на Висшия съдебен съвет. Няколко конкретни въпроси бяха поставени и аз ще се опитам да маркирам отговорите.
Господин Яне Янев вчера постави въпроса, който беше повторен и днес – защо не е попълнена парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. За съжаление ние не сме адресат на този въпрос. Не бих могла да отговоря защо Висшият съдебен съвет няма правомощия да провокира попълването на тази квота, но аз се надявам, че с доклада, който беше обсъден в Комисията по правни въпроси на Народното събрание и който разглеждаме днес, сме се опитали и сме успели донякъде поне да ви убедим, че Висшият съдебен съвет разполага с капацитет, усилия и отговорност да си върши работата и е редно неговият административен капацитет да бъде подсилен, така че да взема легитимни и отговорни решения. Надявам се парламентарната квота да бъде попълнена.
По отношение позицията ни за предвидените предложения за изменения в Закона за съдебната власт относно необходимостта да се дава допуск до класифицирана информация, Висшият съдебен съвет има единодушно отрицателно становище. Ние сме го изразили отдавна в едно подробно изложение. То е на нашия сайт. Разбирате, тъй като не е времето да обсъждаме това сега в подробности, ние ще го направим, когато се обсъжда проектът за изменение на Закона за съдебната власт в Комисията по правни въпроси, когато бъде включено в нейния дневен ред.
По отношение другите бележки относно предлаганите промени в Закона за съдебната власт, също сме дали подробното си становище, изпратили сме го на министъра на правосъдието. Не знам доколко нашите бележки са залегнали в окончателния проект, но отново ако това не е съобразено, ние ще имаме възможност да кажем критичните си бележки, когато законопроектът се обсъжда.
Тук искам само да дам един конкретен пример. Ние категорично възразяваме срещу предложението за децентрализация на конкурсите, защото по този начин опасенията за лобизъм, влияние и феодализъм при кадруването стават още по-големи, отколкото ако това бъде съсредоточено при централизираните конкурси, разбира се при достатъчна гаранция за прозрачност, откритост и публичност на тяхното провеждане и при ясни критерии. Така че няма да навлизам в подробности. Вероятно ще го направим при обсъждане на законопроекта.
Беше поставен въпрос коя е обслужващата банка на Висшия съдебен съвет. Разбира се, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити Висшият съдебен съвет оперира средствата си чрез Българската народна банка. По списък, одобрен от министъра на финансите, по отношение на другите търговски банки се обслужват второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, каквито са всички звена в съдебната система. Така че това е публично, ясно и няма някаква тайна или някакви други проблеми, които да произхождат от това обслужване.
По отношение въпроса за изплатените суми по изпълнителни листове от органите на съдебната власт, тъй като въпросът беше зададен вчера – ние се опитахме да направим конкретна справка на господин Янев и да му отговоря, за 2009 г. изплатените суми са от порядъка на 2 млн. 591 хил. лв. До този момент за 2010 г. изплатените суми са 293 хил. 752 лв., а към същия период прокуратурата на Република България има все още неизплатени суми - предполагам, че това са проблеми от бюджетен характер в течение на годината – към 2 млн. 225 хил. лв.
По отношение на политическото изказване, направено от господин Шопов, аз мисля, че го чухме и миналата, и по-миналата година. Аз лично съм отговорила, има го в протоколите на Народното събрание за миналата година и не смятам сега да навлизам в политически дебати - не ми е това работата, не е това работата на Висшия съдебен съвет.
В заключение искам да благодаря отново на народните представители от Комисията по правни въпроси и на всички вас за вниманието, с което изслушахте нашия доклад и нашите бележки и отговори, да ви уверя, че сме отговорни и отворени за партньорство и според нас само откритият диалог и добронамереност между институциите може да е успешно за съдебната реформа, за магистратите и за всички български граждани, които очакват от нас позитивизъм и работа. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
От името на Инспектората, госпожо Караиванова, желаете ли да вземете отношение? Не.
Дебатът е закрит.
Преминаваме към режим на гласуване.
Припомням проекта за:


„РЕШЕНИЕ
за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет през 2009 г.
Народното събрание, на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 80, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание,
РЕШИ:
1. Приема Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектора към Висшия съдебен съвет през 2009 г.
2. Предлага на вниманието на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към Висшия съдебен съвет констатациите и препоръките, които се съдържат в становището на Комисията по правни въпроси.”
Не са постъпили предложения за редакционни промени.
Подлагам на гласуване проекта за решение.
Гласували 119 народни представители: за 105, против 1, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Да благодарим на представителите на Висшия съдебен съвет и на Инспектората за участието в обсъждането на доклада.

Следващата точка от нашата програма е:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО БАХРЕЙН ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ И ИМУЩЕСТВОТО.
С доклада на Комисията по бюджет и финанси ще ни запознае госпожа Менда Стоянова.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси по Законопроект № 002 02 28 за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2010 г.
На заседание, проведено на 9 септември 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, подписана на 26 юни 2009 г. в София.
Законопроектът беше представен от госпожа Искра Славчева – директор на дирекция „Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане” в Министерството на финансите.
Спогодбата ще допринесе за решаване на проблемите, свързани с отстраняването на нежеланите последици на двойното данъчно облагане като по този начин ще се яви като необходима предпоставка за разширяване на икономическото сътрудничество между двете държави.
Чрез предвидената в спогодбата възможност за обмен на банкова информация ще бъдат създадени гаранции относно легитимността на финансовите трансфери, предотвратяване прането на пари и укриването на дължими данъци.
След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” – 18 народни представители, „против” и „въздържали се” няма.
Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 и 8 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, подписана на 26 юни 2009 г. в София.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае председателят на комисията Доброслав Димитров.
ДОКЛАДЧИК Доброслав Димитров: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
по Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, № 002-02-28, внесен от Министерския съвет на 16.07.2010 г.
На редовно заседание, проведено на 1 септември 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
Спогодбата е подписана на 26 юни 2009 г. в София. Кралство Бахрейн се утвърждава като разрастващ се търговски и финансов център в района на Близкия и Средния изток. Присъединяването на България към Европейския съюз открива пред двете държави нови и значителни възможности за засилване на икономическите връзки.
Необходимо е обаче да бъде създадена ясна и еднозначна правна рамка за инвестициите и бизнеса между България и Бахрейн, която да има стимулиращо въздействие върху растежа и икономически контакти. Съществен елемент от тази правна рамка е подписаната Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото.
Спогодбата е успешен резултат от усилията на двете държави за създаване на правна основа за развитие между тях на стопански и културни връзки и сътрудничество във всички области на обществения и стопанския живот. Документът е в съответствие с основните насоки на българската външна политика и представлява част от усилията на българската държава за задълбочаване и развитие на отношенията, основаващи се на взаимноизгодно сътрудничество и на нормите на международното право.
След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното
СТАНОВИЩЕ:
Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 и 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Остава да чуем и доклада на Комисията по правни въпроси.
Госпожо Искра Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ще прочета:
„ДОКЛАД
на Комисията по правни въпроси по законопроект № 002 02 28 за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, № 002-02-28, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2010 г.
Комисията по правни въпроси разгледа законопроекта на свое заседание, проведено на 28 юли 2010 г.
В мотивите на законопроекта е посочено, че в София на 26 юни 2009 г. бе подписана Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото между правителствата на Република България и Кралство Бахрейн. Тя е резултат от съвместните усилия на двете държави за създаването на правна рамка за развитие на стопански и културни връзки във всички области на обществения и стопанския живот, която ще доведе и до значително подобрение на инвестиционния климат в страната.
Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, подписана между правителствата на двете държави, благоприятства за отстраняването на неблагоприятните последици на двойното данъчно облагане. Същата се явява предпоставка за разширяване на икономическото сътрудничество между двете държави и ще подпомогне дейността в България на компаниите, установени в Бахрейн, а също и българските фирми, при навлизането им в новия и перспективен пазар.
В спогодбата се предвижда и възможност за обмен на банкова информация, с която се създават гаранции за легитимността на финансовите трансфери и за предотвратяване прането на пари и укриването на данъци.
След проведеното обсъждане и гласуване единодушно с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, № 002-02-28, внесен от Министерския съвет.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Колеги, изказвания? Няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, № 002 02 28, внесен от Министерския съвет на 16 юли 2010 г.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Заповядайте за процедура, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам процедура – да подложите на гласуване предложението ми да гласуваме на второ четене Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителствата на Република България и Кралство Бахрейн.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК Менда Стоянова: Благодаря.
„ЗАКОН
за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Член единствен. Ратифицира Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, подписана на 26 юни 2009 г. в София.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на второ гласуване Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото.
Гласували 96 народни представители: за 96, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
С това законът е приет.

Продължаваме със следващата точка от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ.
Същият ще бъде докладван от госпожа Фидосова.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение на основание чл. 39, ал. 2 от нашия правилник за допускане в пленарната зала на господин Димитър Иванов – директор на дирекция „Държавна администрация” към Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля да поканите госта.
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря.
„Закон за изменение на Закона за държавния служител”.
Постъпило е предложение от народния представител Юлиана Колева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на закона:
„Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за наименованието на закона съгласно доклада.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на параграфи 1, 2, 3 и 4 съгласно вносителя, които комисията подкрепя.
Гласували 78 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 5 има постъпило предложение от народния представител Юлиана Колева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
„§ 5. В чл. 35а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
(1) Обучението за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на служителите в държавната администрация се осъществява от Института по публична администрация, който е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерския съвет.”
2. Създава се нова ал. 3:
“(3) Изпълнителният директор на Института по публична администрация се назначава със заповед на министър-председателя.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
“(4) Управителният съвет е с мандат две години и се състои от 5 членове – главния секретар на Министерския съвет или определен от него директор на дирекция в администрацията на Министерския съвет, заместник-министър на финансите, заместник-министър на труда и социалната политика и заместник-министър на образованието, младежта и науката, определени от съответните министри. Изпълнителният директор на Института по публична администрация е член на управителния съвет по право.”
4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 5 съгласно редакцията на комисията по доклада.
Гласували 77 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 6 е постъпило предложение от народния представител Юлиана Колева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „министъра на държавната администрация и административната реформа” се заменят с „Министерския съвет”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Специализираната контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение, се извършва от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Контролът по ал. 1 и 2 се извършва от инспектори.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 6 съгласно редакцията на комисията по доклада.
Гласували 79 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 7, който комисията подкрепя.
Гласували 78 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 8 е постъпило предложение от народния представител Юлиана Колева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
„§ 8. В чл. 134 ал. 2 се изменя така:
„(2) Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” или от оправомощени от него длъжностни лица.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 8 съгласно редакцията на комисията по доклада.
Гласували 80 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Има постъпило предложение от народния представител Юлиана Колева за създаване на нов § 8а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 8а, който става § 9:
„§ 9. В § 6, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби думите “Министърът на държавната администрация и административната реформа и министърът на външните работи издават” се заменят с “Министърът на външните работи издава”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване текста на § 8а, който става § 9, по редакцията на комисията, съгласно доклада.
Гласували 76 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване наименованието на раздела „Заключителни разпоредби”, както е по вносител, и което комисията подкрепя.
Гласували 77 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 9 е постъпило предложение от народния представител Юлиана Колева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 10:
„§ 10. (1) Министерският съвет привежда в съответствие с този закон наредбите по чл. 2, ал. 4 и чл. 8, ал. 2 в срок до три месеца от влизането му в сила.
(2) Издадените до влизането в сила на този закон подзаконови нормативни актове от министъра на държавната администрация и административната реформа запазват действието си до привеждане в съответствие с този закон на наредбите по ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване текста на § 9, който става § 10, съгласно редакцията на комисията – по доклад.
Гласували 78 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Постъпило е предложение от народния представител Юлиана Колева да се създаде нов § 9а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 9а, който става § 11:
„ § 11. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр…) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 399:
а) досегашният текст става ал. 1.
б) създава се ал. 2:
“(2) Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" осъществява и специализирана контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение.”
2. В чл. 402:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2 след думата „работодателя” се добавя „съответно от органа по назначаването”;
бб) в т. 3 след думата „дейност” се добавя „съответно на дейността по изпълнение на държавната служба”;
б) в ал. 2 след думата „Работодателите” се добавя „органите по назначаването”.
в) в ал. 3 накрая се добавя „и на законодателството, свързано с държавната служба”;
г) в ал. 4 след думата „работодателите” се добавя „органите по назначаването”, а накрая се добавя „както и с държавните служители”;
3. В чл. 403:
а) в ал. 1, в т. 2 накрая се добавя „или на законодателството, свързано с държавната служба.”;
б) в ал. 3 след думата „законодателство” се добавя „и на законодателството, свързано с държавната служба.”;
4. В чл. 404:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 след думата „законодателство” се добавя „на законодателството, свързано с държавната служба.”;
бб) в т. 1 след думата „работодателите” се добавя „органите по назначаването”, а след думата „законодателство” се добавя „на законодателството, свързано с държавната служба”;
вв) в т. 4 след думата „работодатели” се добавя „органи по назначаването”;
гг) в т. 8 след думата „работодателите” се добавя „органите по назначаването”, а след думата „работодателят” се добавя „съответно органът по назначаването”;
б) в ал. 2 след думата „законодателство” се добавя „на законодателството, свързано с държавната служба”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване текста на § 9а, който става § 11, съгласно редакцията на комисията – по доклада.
Гласували 78 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 10, който става § 12, и който комисията подкрепя.
Гласували 72 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 11 има предложение от народния представител Юлиана Колева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 13:
„§ 13. В Закона за достъп до обществена информация (обн., ДВ, бр...) чл. 16 се изменя така:
“Отчетност
Чл. 16. (1) Обобщената информация за органите и техните администрации, съдържаща данните по чл. 15, както и друга информация във връзка с прилагането на този закон се включва в доклада за състоянието на администрацията, който се приема от Министерския съвет.
(2) Обобщената информация по ал. 1 се публикува ежегодно на интернет страницата на Министерския съвет. Тази информация трябва да бъде на разположение за справка на гражданите във всяка администрация”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване текста на § 11, който става § 13, съгласно редакция на комисията – по доклада.
Гласували 79 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 14.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 15.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 16.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване текстовете на вносителя за параграфи 12, 13, 14 и 15, които съответно стават параграфи 14, 15, 16 и 17, и които комисията подкрепя.
Гласували 75 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 16 има предложение от народния представител Юлиана Колева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 18:
„§ 18. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр...), чл. 32 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато нарушенията по чл. 30 са извършени от кметове на общини, актовете за установяване на административните нарушения се съставят от длъжностни лица, оправомощени от съответния областен управител, който издава наказателните постановления.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 16, който става § 18, съгласно редакцията на комисията – по доклада.
Гласували 75 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 17, който става § 19 и който комисията подкрепя.
Гласували 73 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Постъпило е предложение от народния представител Юлиана Колева за създаване на нови параграфи 18 и 19.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат § 18 и 19, които стават съответно § 20 и 21:
„§ 20. В Закона за транслитерацията се правят следните изменения :
1. В чл. 10 думите „Министърът на държавната администрация и административната реформа” се заменят с „Министърът на образованието, младежта и науката”.
2. В чл. 16, ал. 3 думите „министъра на държавната администрация и административната реформа” се заменят с „министъра на образованието, младежта и науката”.
§ 21. В Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби думите ”на министъра на държавната администрация и административната реформа” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 18 и 19, които стават съответно § 20 и 21 съгласно редакцията на комисията по доклада.
Гласували 76 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието, а с това на второ четене е приет Законът за изменение на Закона за държавния служител.

Продължаваме със следващата точка от днешния дневен ред:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – вносител: Министерският съвет.
Водеща е Комисията по правни въпроси.
С доклада ще ни запознае госпожа Фидосова.
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, господин председател.
Правя процедурно предложение на основание чл. 39, ал. 2 от нашия правилник за допускане в пленарната зала на госпожа Даниела Машева - заместник-министър на правосъдието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 75 народни представители: за 74, против няма, въздържал се 1.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете заместник-министър Машева.
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА:
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, № 002–01–48, внесен от Министерския съвет на 2 юни 2010 г.
На свои заседания, проведени на 24 юни и 28 юли 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
На заседанията присъстваха госпожа Жанета Петрова – заместник-министър на правосъдието, и господин Росен Кожухаров – директор на дирекция „Механизъм за сътрудничество и проверка” в Министерството на правосъдието.
Законопроектът от името на вносителя беше представен от госпожа Жанета Петрова. Със законопроекта се цели усъвършенстване на нормативната уредба и засилване на превантивната роля в борбата с измамите и корупцията. С оглед прецизиране на понятието „конфликт на интереси” се дефинира по-широко понятието „частен интерес”, като се предлага частен интерес да е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер. В понятието за облага се включва и получаването на определен пост. За да се гарантира ефективното прилагане на закона, се предвижда създаването на независим и постояннодействащ орган - Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, като юридическо лице с петчленен състав, избиран от Народното събрание за срок от 5 години, с право на не повече от два последователни мандата. Предвидени се изисквания и ограничения за заемане на длъжността, а също и за предсрочното прекратяване на пълномощията на членовете на комисията. Комисията ще установява конфликт на интереси по подаден сигнал, по своя инициатива или по искане на лице, заемащо публична длъжност, след представяне на необходимата информация и документи.
Въвежда се задължение за комисията да води и поддържа регистри на получените сигнали, на издадените решения, на съставените актове за административни нарушения и на издадените наказателни постановления. Данните, които се вписват в регистрите, ще се определят с правилника за дейността на комисията. По този начин ще се осигури централизиране на информацията за ефективното прилагане на закона.
Комисията ще действа като административен орган за установяване на конфликт на интереси, за налагане на административните наказания, предвидени в закона, както и на санкциите по чл. 33, ал. 2 и 3, а именно – отнемане в полза на държавата или общината на възнаграждението или равностойността на друга материална облага, получени в резултат на конфликт на интереси.
Уреден е съдебният контрол върху актовете на комисията. Оспорването на решенията, с които комисията установява конфликт на интереси, ще е пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на комисията, с което се постановява, че е налице конфликт на интереси, може да се оспори от заинтересованото лице. Съдът може да отмени решение на комисията, с което е установено, че не е налице конфликт на интереси по протест на прокурора.
Съставянето на актовете за административни нарушения, които не представляват конфликт на интереси, ще се извършва от определено от председателя на комисията длъжностно лице. Предвижда се председателят на комисията да издава наказателните постановления за налагане на съответното административно наказание и да се произнася по тях.
Предлага се контролът за изпълнение на задълженията за деклариране на несъвместимост и частни интереси да се осъществява от съответните комисии, посочени в чл. 25, ал. 2, т. 1 и 3, и от органите по избора или назначаването. При неизпълнение на тези задължения, посочените органи изпращат сигнал до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с оглед упражняване на административно-наказателните й функции.
Разпоредбите от законопроекта, свързани с конституирането на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, се предлага да влезе в сила от 1 януари 2011 г., а разпоредбите относно нейното функциониране - от 1 април 2011 г.
В дискусията взеха участие народните представители Веселин Методиев, Екатерина Михайлова, Христо Бисеров, Четин Казак, Емил Радев, Ивайло Тошев и Искра Фидосова.
Екатерина Михайлова и Веселин Методиев изказаха становище, че биха подкрепили законопроекта, ако Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси бъде създадена на паритетен принцип между парламентарните групи, мандатът й съвпада с мандата на съответното Народно събрание и се осъществява парламентарен контрол върху дейността й. В допълнение те отбелязаха, че паритетният принцип е трайна политика на политическите сили от приемането на закона и е недопустимо за орган, избиран от Народното събрание, да бъдат правени предложения от други институции.
Христо Бисеров посочи, че в закона, от една страна, се разширява кръгът на понятието „конфликт на интереси”, а от друга страна, се създава възможност за структуриране на един партиен орган. Обърнато беше внимание, че се създава възможност за злоупотреба с правомощия, като се формира нов орган по нов начин, който може да бъде много силно политизиран чрез начина на неговото избиране. Той заяви, че именно затова законът няма да бъде подкрепен от него на първо четене.
Господин Казак постави въпроса за необходимостта от този нов орган в цялостната концепция за съкращаване на държавните разходи, както и за липсата на принцип на паритетност при създаването на органа.
Госпожа Жанета Петрова разясни, че мандатът на комисията е предвиден за пет години, тъй като срокът на функциониране на органа съвпада с мандата на Народното събрание. Дейността на органа след изтичане на мандата на съответното Народно събрание ще бъде парализирана и той няма да може да осъществява правомощията си до учредяването на ново Народно събрание. По отношение на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси заяви, че тя не замества парламентарната комисия, тъй като тази комисия е само една от многото комисии и органи, които имат отношение по установяването и предотвратяването на конфликта на интереси в действащия закон.
Със създаването на независим административен орган се цели ефективното и равнопоставено прилагане на закона за всички категории лица, заемащи публични длъжности. С централизирането на тази дейност ще могат да бъдат постигнати много по-добри резултати по прилагането на закона.
Господин Радев подкрепи идеята за създаването на независим орган, като уточни, че не се премахва парламентарната Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Посочи, че понастоящем комисиите от общински съветници не се формират на паритетен принцип и предложи този принцип да залегне и в Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Господин Ивайло Тошев отбеляза, че в § 12, чл. 23, ал. 2 е предвидено установяването на конфликт на интереси да може да се извършва и по анонимен сигнал и предложи тази възможност да бъде премахната.
Росен Кожухаров обърна внимание, че в Доклада на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка е посочено, че България трябва да усъвършенства Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и да създаде независим орг