Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-09-24

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Откривам пленарното заседание.
От името на парламентарна група има думата народният представител Алиосман Имамов.
Алиосман Имамов (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер! Упълномощен съм от Парламентарната група на Движението за права и свободи да направя следната
„ДЕКЛАРАЦИЯ
В края на м. юли т.г. в София се проведе протест, в който взеха участие хиляди представители на мюсюлманската общност в Република България. Този протест беше предшестван от множество регионални протестни действия в цялата страна. Поводът за тези масови протестни действия е един изключително тревожен и ескалиращ проблем, който засяга болезнено над 1 милион вярващи, принадлежащи към втората по големина религиозна общност в Република България.
В деня на националния протест бяха връчени писма до всички български институции, в това число и в Народното събрание. Протестните писма бяха съпроводени със събрани за кратко време над 213 хил. подписа в защита на легитимното ръководство, избрано на последната Ислямска конференция.
Вече втори месец институциите не реагират на тези писма и напрежението в общността расте. Проблемът, който стои в основата на това напрежение, се отнася до гарантиране на формално уреденото в Закона за вероизповеданията право на вярващите да избират свободно своите религиозни водачи. На практика спрямо мюсюлманите в Република България това право е нарушено, защото компетентните български институции отказват да регистрират резултатите от седем национални мюсюлмански конференции, проведени в периода от 1996 г. до 2009 г.
Все още няма решение за регистрация и на резултатите от последната конференция, проведена в края на м. октомври миналата година, на която бяха избрани членове на Висшия духовен мюсюлмански съвет и господин Мустафа Хаджи за главен мюфтия на религиозната общност. Вместо това, след цели 14 години, за легитимни се признават резултатите от конференция, проведена в далечната 1996 г. и, забележете, това се случва при мандат от три години за всяко новоизбрано ръководство, съгласно устава, и при липса на каквато и да е представителност на този форум.
Мюсюлманската общност в Република България приема този акт, първо, като груба външна намеса във вътрешните дела на изповеданието и като откровена гавра с религиозните им чувства. Особено силно са засегнати тези чувства от факта, че за ръководители на изповеданието се натрапват безспорно компрометирани персони, извадени от нафталина на едно мрачно и заклеймено от съвременното демократично българско общество време.
Едва ли има представител на мюсюлманската общност в България, който да не знае, че господин Генджев е служебно назначен за главен мюфтия от комунистическия режим в годините на тоталитарната власт и има личен принос в асимилаторската политика на режима по време на така наречения възродителен процес. Този всеизвестен факт от тъмното минало на господин Генджев изцяло обяснява крайното възмущение на над 1 милион мюсюлмани, изразено в многохилядните протести в цялата страна, включително и в столицата.
В момента се правят предизвикателни опити за узурпиране от страна на хората на Недим Генджев на административните структури на вероизповеданието от Главното мюфтийство до джамийските настоятелства в стотиците български села и градове, където живеят мюсюлмани.
Вместо да се съобразят с основния протест на общността и да предприемат действия за трайно и справедливо решение на изкуствено създадения проблем, компетентните държавни институции с отказа си да регистрират легитимното ръководство, на практика оказват мълчаливо съдействие и окуражават узурпаторите.
Има много тревожни доказателства за ескалация на напрежението.
На 3 септември 2010 г., преди петъчната молитва, бе осъществен опит за силово завладяване на административната сграда на Главното мюфтийство от специално наети за целта въоръжени охранители. В продължение на близо седмица Главното мюфтийство беше практически блокирано.
На 14 септември 2010 г. политическата намеса във вътрешните дела на мюсюлманското вероизповедание придоби съвършено ярък израз. В сградата на Областното мюфтийство в Разград – втората по компактност с мюсюлманско население област в страната, бе атакувана с взлом от въоръжени служители на охранителна фирма „Нерон”. Собственикът на тази фирма е Георги Димитров Георгиев – областен координатор на парламентарно представената и съуправляваща националистическа партия „Атака”. Господин Георгиев, под предлог че представлява охранителната фирма, насилствено прибира ключовете на мюсюлманския храм като властно оповестява на събралото се множество възмутени вярващи, че той ще реши кого да допусне в джамията.
Фактът, че областният координатор на Партия „Атака”, която определено не е известна в страната и в чужбина със своята толерантност към малцинствата, може да контролира един мюсюлмански храм, е достатъчен, за да се оцени ситуацията като особено тревожна и да се предприемат решителни мерки за недопускане на ескалация на напрежението.
Мълчанието и бездействието от страна на компетентните институции не е решение на проблема, защото това не е проблем само на религиозната общност.
Ето защо, като отговорни политици, демократи и патриоти, ние не можем да мълчим! Парламентарната група на ДПС вече информира и поиска да бъдат ангажирани с решаването на този проблем Европейският парламент, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и комисарят по правосъдие, основни права и гражданство госпожа Вивиан Рединг. Смятаме за необходимо да продължим активния диалог и с други международни организации, имащи пряко отношение към този проблем в името на социалния мир и икономически просперитет на Република България. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Имамов.
Има ли други изявления от името на парламентарни групи? Няма желаещи.
Едно съобщение: на 17 септември 2010 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за индексите на потребителските цени за м. август 2010 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към предвидения за днес:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Процедура – заповядайте.
Корнелия Нинова (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо председател, позовавам се на чл. 45, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и се възползвам от правото си да възразя срещу конкретно нарушаване на реда за провеждане на парламентарния контрол. Имам предвид това, че връщате всичките ми въпроси до премиера Борисов, според мен без основание.
Искам да се аргументирам обаче с един конкретен пример. Попитах премиера - каква е политиката на правителството за изпълнение на Антикризисния план на правителството, приет на 1 април 2010 г. от правителството, и Вие ми го върнахте по некомпетентност. Ако смятате, че премиерът на България не е компетентен да отговори как ще изведе държавата от кризата, това е новина. Но за мен не е приемливо да криете премиера от неудобни въпроси и от неудобни хора. За мен не е приемливо в редките случаи, когато идва в парламента, той да счита за важно да ни информира за физиологичните си нужди, но да не счита за важно да ни информира как правителството ще изведе държавата от кризата.
Възразявам срещу това Ваше поведение и изразявам личното си мнение, че с такива действия принизявате парламентаризма, обезсмисляте ролята ни на депутати, пречите ни да изпълняваме конституционните си права и допринасяте за това българският парламент като институция да има най-ниската подкрепа в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Нинова.
Процедура – заповядайте.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! В потвърждение на това, което каза госпожа Нинова, искам също остро да възразя срещу Вашето поведение по отношение на определянето на парламентарния контрол.
Вие на два пъти отхвърлихте питане от народните представители Сергей Станишев и Петър Мутафчиев към премиера на Република България Бойко Борисов за развитието на инфраструктурата в България и използването на геостратегическото й положение.
В първия въпрос Вие се позовахте на това, че е спомената пристанищната инфраструктура и негово изказване във Варна, за да прехвърлите съответно това питане към министъра на транспорта.
Уважаема госпожо председател, тук не става дума само за транспортна инфраструктура, тук става дума за геополитика, която е основна задача на правителството, а за правителството отговаря премиерът. По нашия правилник Вие бяхте длъжна да допуснете включително и първия, и втория въпрос, тъй като са изцяло свързани с инфраструктурата на България, а тя е не само транспортна, тя е и интермодална, и телекомуникационна, и енергийна, и т.н.
Мисля, че е Ваше задължение, когато и премиерът е направил определени изказвания и упреци към опозицията, когато има съответни питания по тези въпроси, те да бъдат допуснати.
Аз настоявам, госпожо председател, с писмо ще възразим срещу връщането на тези въпроси, да допуснете съответно питанията към премиера Бойко Борисов. Мисля, госпожо председател, че по този начин Вие ще покажете, че българският парламент е парламент на една демократична държава, а не въпросите да се решават еднолично от неговия председател, който е пръв сред равни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Мутафчиев.
Ако в същия вид отправите искането за питане, отново ще Ви бъде върнато на основание чл. 85, ал. 2 от нашия правилник, който казва, че : „Питанията трябва да се отнасят до основни страни от дейността на министър-председателя, заместник министър-председателя, отделните министри или на администрацията, за която те отговарят”. (Шум и реплики от КБ.)
Отправените питания имат характеристика на въпроси, поради което са ви върнати не поради некомпетентност на министър-председателя да отговори, а поради некомпетентност на народни представители, които под формата на питания задават въпроси от актуален характер.
Нека да дадем добър пример как ние – народните представители, спазваме своя правилник. Докато зададени въпроси или питания не отговарят на разпоредбите на този правилник, поемам отговорността да ги допускам или не, след като не отговарят на тези условия. (Шум и реплики от КБ.) Съобщения: в периода от 18 до 23 септември 2010 г. не са постъпили питания от народни представители. (Викове от КБ: „Процедура!”)
Господин Курумбашев, заповядайте да обясните въпросите, които са Ви отхвърлени, и с какво съдържание са.
Петър Курумбашев (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! До този момент съм задал към премиера четири въпроса за година и три месеца – абсолютен малшанс, резултатът е нула от четири.
Искам просто да ви запозная с казусите на последните два. Задал съм въпрос към премиера относно....
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще Ви отнема думата, господин Курумбашев. Ако имате възражения по начина на водене, за процедура.
Петър Курумбашев: Да, да, съвсем конкретно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма да позволя недопустими въпроси под формата на процедурни искания да бъдат пресъздавани пред камерите и микрофоните в Република България – това целите. Ще Ви отнема думата. (Шум и реплики от КБ.)
Петър Курумбашев: Добре, не целя това.
Ако позволите, съвсем конкретно да кажа? Задал съм въпрос към премиера относно постановление на Министерския съвет, което той би трябвало да прецени дали да бъде отменено. Този въпрос ми беше върнат, че трябвало да отиде към министъра на земеделието. Зададох го към министъра на земеделието, той отговори, че това е от компетенциите на Министерския съвет. Задавам го към председателя на Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Но пропускате да уведомите народните представители и гражданите на Република България ...
Петър Курумбашев: Извинявайте, нали не сме в диалогов режим?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: ... че постановлението е от 1960 г. Предложението е отправено до Министерския съвет през 2001 г. Аз питам: къде бяхте, господин Курумбашев, от 2001 до 2010 г.? Защо на двама министър-председатели преди това не го зададохте?! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Петър Курумбашев: Нали не сме в диалогов режим?!
Вторият въпрос, който зададох, беше за едно много интересно посещение на уважаемия господин Трайков в Китай миналата седмица – какъв е бил съставът на делегацията, с кого се е срещнал, колко струва това пътуване, официално ли е било това посещение или не? Кого да попитам за посещението на господин Трайков в Китай освен този, който само има право да го командирова?! Единствено и само премиерът може да командирова вицепремиера Трайков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Курумбашев, заповядайте след заседанието да се изясним в кабинета ми какво значи актуален въпрос (шум, смях, оживление в ГЕРБ), и как се задават въпросите. Имах повод веднъж да Ви кажа, че Ви трябва малко юридическа подготовка, когато задавате въпросите и питанията. (Шум и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Петър Курумбашев: Искам да Ви кажа, че е във Ваш интерес да допускате въпроси към премиера, защото разбирам, че му е унизително да идва в Народното събрание и да бъде подлаган на парламентарен контрол, но това е част от уважението към парламентарната процедура.
Призовавам Ви: това са въпроси, за които е в негов интерес да дойде в Народното събрание и да отговори. (Единични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Курумбашев.
Заповядайте, господин Василев.
Емил Василев (независим): Благодаря Ви.
Тъй като съм юрист по образование и практикуващ доста години адвокат, затова и аз искам да поставя абсолютно същия въпрос.
Многократно са спирани от председателя на Народното събрание питания и въпроси на народни представители от „Ред, законност и справедливост”. Понеже съм юрист, искам да попитам председателката: госпожо Цачева, Вие мой началник ли сте?! Бихте ли ми отговорили сега?!
Понеже не сте ми началник, не искате да отговорите. И в Конституцията е казано, и правилникът е ясен, Вие не сте началник на народните представители.
Смисълът, дълбокият правен смисъл според мен се състои в това, че народният представител сам преценява какво върши, защото няма началници. Сам преценява дали проблемът, който иска да постави, е питане или е въпрос.
Оттук нататък смятам, че е хубаво да преустановите, бих казал, с тази изключително лоша, неиздържана от правна гледна точка практика – да връщате непрекъснато питанията и въпросите на „Ред, законност и справедливост”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Кутев.
Антон Кутев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моята процедура не касае върнати питания, а начина на водене днес. Както вече беше споменато, Вашата роля в Народното събрание, ако не я знаете, е пръв сред равни в най-добрия случай. Не сте ни началник.
Може би е добре да ни отговорите сега: на основание на коя точка от правилника си позволявате да прекъсвате народен представител, докато говори във връзка с процедурата? Аз не знам такава точка.
Считам, че поведението Ви не е коректно за ранга, който заемате. Какво ще направите, решете сама! Според мен Етичната комисия трябва да се заеме с въпроса. Благодаря ви. (Шум и реплики от ГЕРБ. Единични ръкопляскания от КБ.)
РЕПЛИКА ОТ КБ: Трябва да се заеме с въпроса!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Чети правилника!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към връчване на писмени отговори:
- от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Антон Кутев;
- от министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова на въпрос от народния представител Калина Крумова;
- от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Иван Н. Иванов;
- от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Иван Н. Иванов;
- от министъра на правосъдието Маргарита Попова на въпрос от народния представител Иван Н. Иванов;
- от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Иван Н. Иванов;
- от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Иван Н. Иванов;
- от министъра на икономиката, енергетиката и туризма на въпрос от народния представител Иван Н. Иванов;
- от министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков на въпрос от народния представител Стефан Дедев.
Първи в днешния парламентарен контрол ще отговаря Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, на въпрос от народния представител Иван Костов относно преодоляването на недостига на средства за обезщетение при освобождаване на служители от Министерството на вътрешните работи и Специалните служби.
Господин Костов, заповядайте да развиете въпроса си.
Иван Костов (СК):Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господа вицепремиери, колеги народни представители! Уважаеми господин министър на вътрешните работи, запознат сте с недостига на средства за обезщетение при освобождаване на служители от Министерството на вътрешните работи и Специалните служби. До мен достигат непрекъснато оплаквания на хора, които са освободени и още не са получили своите обезщетения. Даже ще Ви кажа, че изпълнявам поръка на човек, който стоеше пред вратата на Народното събрание и който ме помоли да Ви задам този въпрос.
Това не е обикновен управленски проблем на некоректност на ведомства към бившите им служители. Неудовлетворените служители създават рискове за националната сигурност. В миналото имаше много случаи, в които бивши служители от системата на МВР и Службите за сигурност престанаха да бъдат лоялни към държавата и поставиха основите на организираната престъпност. Във връзка с това моля да ми отговорите какво предприемате, за да решите проблема с недостига на средства за обезщетения. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор има думата заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Заповядайте, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Костов! Поставеният въпрос и проблемите, които стоят с изплащането на обезщетенията на служителите от Министерството на вътрешните работи от Сектора за сигурност, действително е сериозен и той е наслагван с годините и се натрупва с всяка измината година.
Това, което мога да кажа, е, че в момента задълженията за неизплатени обезщетения към бивши служители на Министерството на вътрешните работи е в размер на 30 млн. 600 хил. лв.
Това, което мога да Ви кажа, е, че във връзка със структурните промени и във връзка със съкращенията, които са извършени през 2009 г. и предшестващи години само за 2009 г. предвидените в бюджета средства са 28 млн. лв. Те са изхарчени до средата на годината, като към м. юли 2009 г. сумата за натрупани обезщетения е в размер на 30 млн. 584 хил. лв. при годишен план 28 милиона.
Това, което мога да кажа, е, че приключихме 2009 г. със задължения за неизплатени обезщетения в размер на 17 млн. 164 хил. лв., като към настоящия момент, както Ви казах, са 30 милиона.
Мога да Ви уверя, че във връзка с проблема, който стои, спазваме хронологията на постъпването и на освобождаването на служителите и това е част от политиката, която водим. Ние не можем да надвишаваме лимитите, които има заложени в бюджета, за тази година също са 28 млн. лв.
За съкращенията, които се правят в Министерството на вътрешните работи, и освобождаването и напускането по собствено желание, аз мога да дам една хронология за годините на реформи, за които вие винаги сте акцентирали, че не се осъществяват, или че са забавени. През м. май 1996 г., когато е краят на мандата на Българската социалистическа партия, служителите са били 64 хил. 568. В края на мандата на вашето управление 2001 г. са станали 62 хил. 220. В края на мандата 2005 г. са станали 66 хил. 237, но тук трябва да кажем, че тогава вече е закрита наборната служба и Гранична полиция изцяло е станала професионална. Към м. май 2009 г. служителите са били 63 хиляди. В момента служителите по щат са 58 хил. 170, а числената заетост в момента е 53 хил. 204.
Разбира се, когато се върви към намаляване на числеността на службите, в момента сме забранили обявяването на конкурси, освен по извънредни случаи. По този начин искаме да се съобразим с бюджета, който е приет за календарната 2010 г. и за бъдещ период от време.
Това, което аз отправям към Вас като молба, и това, за което Вие настоявахте, когато се преразглеждаше бюджетът, Синята коалиция, Вие, заедно с Мартин Димитров, поискахте да бъде съкратен бюджетът на Министерството на вътрешните работи в предстоящата актуализация, което още повече щеше да утежни положението. Благодаря на народните представители, които не намалиха бюджета на Министерството на вътрешните работи.
Надявам се, че с тези въпроси, които задавате в момента, в предстоящия бюджет за 2011 г. ще получим и вашата подкрепа, защото аз ще настоявам това да се случи и да бъдат платени обезщетенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Цветанов. Ще можете да продължите под формата на дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За реплика – господин Костов.
Иван Костов (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин вицепремиер, това, което прозвуча насърчително в отговора, който дадохте, е числото на служителите, а именно 58 хиляди. Това е правилната посока, в която Вие трябва да се движите. Това обаче, което прозвуча като много ненасърчително и тревожно, е обстоятелството, че в момента има 30 милиона задължения за обезщетения, към които трябва да се добавят и 12 милиона в Държавната агенция за национална сигурност. Това са общо 42 милиона задържани обезщетения, което показва колко основателен е въпросът, който повдигам. Той трябва да се дължи или на лоши разчети, тоест недобро бюджетиране, недобро изготвяне на бюджета на министерството, тъй като, ако тези неща са разчетени предварително, Вие не би трябвало да имате проблема, за който говорите.
Това, което ме притеснява и на което искам да акцентирам вниманието Ви, защото е Ваша отговорност, е, че в Министерството на вътрешните работи вероятно ще има и други съкращения, вероятно ще има и други освобождавания на служители, които са навършили възраст за пенсиониране или по други съображения. И в този смисъл бюджетът ви за следващата година ще изисква още по-големи разходи за тази цел.
Що се отнася до последните думи, които отправихте към Синята коалиция, искам да обърна вниманието Ви, че Вие имате един гигантски бюджет като ведомство. Ако не ми изневерява паметта, той е над 1 млрд. лв. И в тези 1 млрд. лв. обезщетенията са една много малка част. В този смисъл не би трябвало точно обезщетенията да препъват Вашата работа по съкращения и по изграждане на новата структура, която да отговаря на изискванията на времето и на реформите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Костов.
За дуплика - господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Костов! Аз Ви благодаря за Вашата загриженост и се надявам, че ще получим конкретната подкрепа в бюджета, който ще бъде приеман за 2011 г. Но това, което мога да Ви кажа в допълнение на отговора, който дадох преди малко, е, че по всички тези проблеми ние дискутираме много сериозно в Министерския съвет и по-специално както премиерът на страната, така и вицепремиерът и министър на финансите господин Дянков.
Това, за което Ви изневерява паметта, е, че бюджетът не надхвърля милиард, може би цитирате цифри, които са били за минал период от време. За тази година бюджетът на Министерството на вътрешните работи е 950 млн. лв. и това, което мога да Ви кажа, е, че е доста несериозно да говорим, че Министерството на вътрешните работи има гигантски бюджет. Защото ние сме ограничили капиталовите разходи, а Вие знаете какви са проблемите, наслагвани в годините, и невъзможността служителите на Министерството на вътрешните работи да работят в едни прилични условия.
Тук е моментът също да спомена, че имаме проблеми, които стоят, с необезпечаването с необходимата техника – имам предвид пожарникарите, при които техниката се крепи, тя е може би на моите или на вашите години. Искам да маркирам и да отбележа, че изключително сериозно подхождаме към възможността да се възползваме от европейски оперативни програми, защото не мога да си представя, че голямата част депутати, които са били и в миналия парламент, хора, които са участвали в съответните конкретни комисии, не са поставяли възможността да се възползваме от тази солидарност на Европейската общност. Министерството на вътрешните работи можеше да участва по оперативните програми „Регионално развитие” и „Административен капацитет”. Ние търсим възможност да повишим административния капацитет, търсим европейската солидарност, но искаме и вие да сте били малко по-активни в миналия период на парламента.
Не е нормално в бюджета на МВР аз да търся пари за цимент, тухли, цигли, за да мога да ремонтирам помещенията и да създам условия на служителите, като е могло да се възползваме от оперативните програми, които са от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Правим всичко възможно, и с активната подкрепа на министър Томислав Дончев, да се възползваме от тези оперативни програми във връзка с бюджета, който ще бъде приет, но ще можем да направим по-дълга инвестиционна програма, защото служителите на Министерството на вътрешните работи работят в изключително тежки условия. Аз смятам, че това са проблеми, които стоят и в други сфери и области в България – все пак сме в икономическа криза.
Искам да Ви уверя, че сега щатът е 58 хиляди – най-малкият, който е бил през последните 20 години, и са заети 53 хил. щатни бройки, което означава, че ние имаме много вакантни, но прецизираме условията. По повод на това, че в момента сме блокирали назначаванията и на освобождаванията, които бяха по собствено желание във връзка със сътресенията (сигнал от председателя за изтичане на времето), провокирани от тиражираното в публичното пространство, че ще се отнемат някои от придобивките, искам да заявя от трибуната на парламента, че българското правителство няма да посегне на социалните придобивки на българските полицаи. Надявам се, че ще получим и вашата подкрепа, за да няма такава инициатива, която да дестабилизира системата.
Днес правоохранителната система работи по-добре от всякога. Убеден съм, че това, което правим с колегите, ще даде по-голяма гаранция за възможността да усвоим парите на Европейския съюз по прозрачен начин и тези, които злоупотребяват, да понесат наказателна отговорност. Това е връщане на доверието в българските институции. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Въпрос от народния представител Емил Василев относно проект на Министерството на вътрешните работи и Европейския център за връщане.
Заповядайте, господин Василев.
Емил Василев (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин вицепремиер, повод да Ви подложа на настоящия парламентарен контрол е един кинематографичен проект, който в професионалните среди в България се нарича „Българският аватар”. Защо се нарича „Българският аватар” и какво общо има Министерството на вътрешните работи с него – сега ще поясня накратко за хората, които ни слушат и гледат. Става въпрос за 15-минутен документален филм, насочен към бежанците в България главно от Близкия и Средния Изток, който евентуално да ги мотивира да се завърнат доброволно в страната си.
Връзката с МВР е, че вие давате парите. Проектът е 200 хил. лв., затова се нарича „Българският аватар” – това е безпрецедентен случай късометражен документален филм да получи толкова голяма субсидия. Досегашната практика за пълнометражни филми е била държавна субсидия от 40 хил. лв.
Към „Ред, законност и справедливост” се обърнаха кинаджиите в България, които са притеснени от това, че проектът се печели от една фирма, която е световно неизвестна. Самият конкурс е бил дълбоко засекретен, не е бил известен на професионалната общност в България и при наличието само на един участник е била обявена за победител фирма, която е абсолютно неизвестна в кинаджийските среди. Затова искам да поясните: защо е бил „засекретен” този проект? Защо не знае професионалната гилдия? Защо е похарчена такава огромна субсидия? Дали пък служители на Министерството на вътрешните работи нямат нещо общо със свой личен интерес да спечели предварително избрана фирма?
Повярвайте ми, 60 хил. лв. за хонорар на фирмата, която е правила проекта, 80 хил. лв. за консумативи, 22 хил. лв. за нощувки, 2200 литра бензин – това е нещо уникално, господин вицепремиер! Вие дължите обяснение, защото с този бензин с една средна кола могат да бъдат изминати 35 хил. километра, което е малко по-малко от обиколката на нашата планета по екватора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Василев! В противоречие на това, което казахте в началото на парламентарното изслушване днес – виждате, че задавате въпроси, министрите се явяват и отговарят. А що се касае до въпроса за началниците, мога да Ви кажа, че депутатите имат най-много началници – това са българските избиратели, българските граждани, които гласуват за доверието и подкрепата на всеки един.
Във връзка с въпроса Ви за Европейския център за връщане Ви информирам следното. Една от основните цели на Европейския фонд за връщане е подпомагане на доброволното връщане на лица, които не отговарят на законовите основания за престой в Република България, като се осигурят помощ и условия за доброволно завърналите се граждани в страните на произход.
В изпълнение на Годишната програма 2008 г. на Европейския фонд за връщане на 19.04.2010 г. е публикувана обява за набиране на проектни предложения, които да предложат начина за изпълнение на заложените дейности. Важно е да се отбележи, че процедурата не се провежда по Закона за обществените поръчки, тоест не е процедура за избор на един изпълнител, а е процедура за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проектни предложения в конкретна област.
Получателите на помощта са бенефициери по подписаните договори. Информация относно одобрената Годишна програма 2008 г. на Европейския фонд за връщане и дейности в нея е представена в рамките на два последователни информационни дни, проведени от МВР. На тях са присъствали представители на международни организации, неправителствени организации, посолства и служби на министерството.
Следва да се отбележи, че дейността няма кинематографична насоченост, а има за цел провеждане на информационни кампании. Част от допустимите дейности са заснемане на видеоклип или документален филм като част от информационната кампания за гражданите на трети страни.
Обявата за откриване на процедурата за подбор на проекти е публикувана в интернет страницата на дирекция „Международни проекти” – МВР, в Дирекцията за търгове и покани по Европейския фонд за връщане и във в. „Стандарт” на стр. 36.
Потенциалните кандидати са разполагали с едномесечен срок да представят своите проектни предложения. Публикациите са в изпълнение на изискванията на Европейската комисия и ангажиментите на отговорния орган за публичност и прозрачност на финансирането.
Към крайния срок, 19.05.2010 г., са подадени две проектни предложения от Международната организация по миграция и от „Глобус България” ЕООД с партньор ЕТ „Контракт 2000” – Бойко Николов.
Получените проектни предложения се проверяват от оценителна комисия по предварително зададените методики на отговорния орган – Министерството на вътрешните работи, като се прави оценка на административното съответствие, оценка на допустимостта на техниката и финансова оценка.
Всеки проект, покрил критериите за допустимост и административно съответствие, участва в класирането за получаване на финансиране до изчерпване на бюджета на съответната процедура.
В конкретния случай и двете предложения са допуснати (сигнал от председателя за изтичане на времето) и одобрени за финансиране. Стойността на двата договора е около 160 хил. евро, а одобрената от Европейската комисия е 180 хил. евро.
Понеже има още много да изчета от отговора, който е подготвен, аз ще Ви предоставя този отговор и писмено, за да можете да добиете представа. Все пак нека да бъдем коректни, когато задаваме въпроси – да не излизаме със становище, което не кореспондира с процедурите и истината, която се дава в съответните отговори. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Цветанов.
Реплика?
Емил Василев (независим): Причината, господин вицепремиер, да не можете да ми отговорите сега, е госпожа Цецка Цачева. Това е много сериозен проблем, който аз поставих под формата на питане – и аз, и Вие разполагаме с повече време по правилник. Тя ми го върна, преформулирахме го като въпрос, за да не може сега кинаджийската общност в България да разбере всъщност за какво става дума.
Между другото, сбъркана конституционна процедура, която не води до никакъв резултат, господин вицепремиер. Затова от РЗС непрекъснато говорим за нова Конституция и призоваваме гражданите да подкрепят нашата подписка.
И след Вашия отговор няма да има никакъв ефект, не само защото не дадохте ясен отговор, а просто защото не съществува някаква процедура, по която аз да Ви накарам да направите реална проверка и да отговорите: има ли служители на МВР, които са били заинтересовани точно тази фирма, която Вие споменахте, да спечели този конкурс за безпрецедентната за България сума от 200 хил. лв.? Вземал ли е някой рушвет?
За мен това е по-важното – да кажете готов ли сте в рамките на един парламентарен контрол да кажете: „господа народни представители, ето, в резултат на този парламентарен контрол, аз възлагам вътрешна проверка защо това е станало”.
Вие не отговорихте и похарчени ли са тези пари, защото сумата за възнаграждение за същия период отговаря на възнаграждението на 38 народни представители – това, което сте платили на тази фирма като хонорар. Това е, според мен, как да кажа, абсолютно нередно, и в условия на финансова криза, за която и Вие преди малко говорихте, това е едно абсолютно разхищение, включително и на бюджетни средства, защото част от сумата се набира по европейска програма, част от сумата обаче са средства на българския данъкоплатец, от нашите данъци.
И кажете ми сега – те е трябвало да направят клип. Аз лично не съм видял и никой от народните представители не е видял клип на тази фирма по телевизията. Билбордове е трябвало да поставят. Всяка седмица пътувам до моя избирателен район – Велико Търново. Един билборд не съм видял. Листовки! Да сте видели листовки? Няма листовки. Нищо не са направили – това е самата истина!
Действително кинаджийската общност Ви е обидена, както и като цяло хората на изкуството, след като вчера в моята Комисия по културата, гражданското общество и медиите народните представители от ГЕРБ гласуваха за промени в Закона за авторското право.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, придържайте се към процедурата, която върви в момента.
Емил Василев: Приключвам – последно изречение.
С тях отпадат компенсационните възнаграждения на творците в България. Вие ги лишавате от доходи, включително като давате субсидия на хора, които са извън бранша, включително като променяте закона като управляващи, за да не могат хората на изкуството да получават възнаграждения и да се хранят от труда си, което е много жалко и ще ви създаде големи проблеми. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ Цветан Цветанов: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Василев! Ще се възползвам от възможността да Ви отговоря на допълнителния въпрос с това, което нямах възможност да го кажа заради времето.
Целите, заложени в двете предложения, са съгласно изискванията в поканата за подаване на проектните предложения. На интернет-страницата, където е публикувана първоначалната обява за набиране на проектни предложения, е публикувана и информация за резултатите от проведената процедура. Може да се направи справка за тях на кандидатите, броят на сключените договори и точките, получени от тях при оценката.
Финансовата част и на двете получени предложения е била обект на проверка по време на оценката и са приети като отговарящи на заложените дейности в предложенията, след което са подписани два договора с кандидатите.
В съответствие с приетите процедури за проверка само счетените за допустими по проекта разходи могат да бъдат възстановени на бенeфициентите.
В допълнение – този проект, заедно с други, по Годишната програма 2008 г. на Европейския фонд за връщане, вече бяха обект на одит от страна на служителите на Европейската комисия.
Това, което също искам да Ви кажа, защото казвате, че не сте видели – има и билбордове, които са били в определения период, но не са, може би, тези билбордове, които вие пускахте по време на предизборната кампания, които ви бяха безплатни. Ние нямаме тази процедура, защото изпадаме в някаква зависимост. (Оживление.)
Това, което мога да Ви кажа – предоставям Ви, изготвени и от двете бенефициери, информационни брошури. Впрочем, те могат да се видят във всички гранични пунктове, както и в структурите, които имат отношение към миграционната политика на страната, но и явно, може би Вие не ходите там, или може би не се интересувате, но ще Ви изпратя лично и имейла, където може в интернет да прочетете всички процедури и когато задавате въпроси да сте много по-актуален. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на вицепремиера за участието му в парламентарния контрол днес.
Преминаваме към изслушване на Симеон Дянков - заместник министър-председател и министър на финансите. (Реплики.)
Господин Агов, за лично обяснение, заповядайте.
Асен Агов (СК): Госпожо председател, използвам тази процедура, защото не виждам никаква друга възможност в Правилника, за да поставя един въпрос, който засяга не само мен, но и всички народни представители, които са ангажирани с международната дейност на парламента.
Прочетох днес за трети път във вестник на известна вестникарска група един и същи материал, според който аз съм похарчил 18 хил. лв. за круизи на парламента.
Не знам какво разбират под думата „круиз”, но ако е круиз ходенето по избирателните секции в Украйна на два пъти при минус 20 градуса студ, което е задължение на Парламентарната асамблея на НАТО, аз мисля, че са ни много сбъркани понятията.
Ако председателят на нашата делегация в Парламентарната асамблея на НАТО Доброслав Димитров е упрекван, че е похарчил пари и ще кажа само, че той е пътувал само в най-необходимите случаи – тогава, когато е трябвало. Аз съм избран за вицепрезидент на тази асамблея единодушно от Асамблеята и, когато е трябвало да пътуваме двамата по задължение, е отивал само единият от нас, защото сме с ясна съвест за това, че не трябва да се харчат излишни пари.
Георги Божинов (КБ, от място): Защо го казваш това? Отиди и дай опровержение във вестника!
Асен Агов: От тази гледна точка, госпожо председател, не го казвам в собствена защита, а го казвам в защита на всички онези, които участват в така наречената межупарламентарна дипломация.
Ето, вчера имахме Група за приятелство с Франция, дойдоха тук френски парламентаристи, обсъдихме много важни въпроси, един от който особено актуален – този за ромите. (Шум и реплики.)
И от тази гледна точка моята молба към Вас – когато се дават справки за командировки на народните представители, да се описва много ясно кой къде е пътувал и за какво е пътувал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Агов!
Асен Агов: Да е ясно за какво са похарчени парите.
Да, госпожо председател, с тази молба аз приключвам тази малко странна процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към въпроса на народния представител Петър Хлебаров, относно изпълнението на Бюджет 2010 в община Бобов дол.
Заповядайте, господин Хлебаров.
Петър Хлебаров (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри, господин Дянков! Получих сигнал от активисти на Партия „Атака”, че с Решение № 2 от 28 януари 2010 г. Общински съвет - Бобов дол, приема бюджета на община Бобов дол за 2010 г.
Кметът е недоволен и го връща за ново разглеждане, след което с Решение № 17 общинският съвет потвърждава наново Решение № 2.
Отново недоволен от така приетия бюджет, кметът на общината оспорва пред Административен съд – Кюстендил, решението на общинския съвет, като иска съдът да спре изпълнението на решението.
С Протоколно определение по Административно дело № 89 от 2010 г. съдът е оставил без разглеждане жалбата и е прекратил производството по делото.
Определението е обжалвано от кмета пред Върховния административен съд, като с Определение № 9548 е оставил в сила определението на Административен съд – Кюстендил.
С Протоколно определение от 31 март 2010 г. Административен съд – Кюстендил, отхвърля искането на кмета за спиране изпълнението на решението, с което е приет общинският бюджет. Това определение също е потвърдено от Върховен административен съд. Въпреки, че съдът е прекратил производството по делото и е отхвърлил искането на кмета за спиране на изпълнението на решението, с което е приет бюджетът на общината за 2010 г., кметът на община Бобов дол твърди, че общината няма бюджет за 2010 г. и прави разходи, така както сметне за удачно, което води до влошаване на и без това тежкото финансово състояние на общината. Доказателство, че кметът не изпълнява приетия от общинския съвет бюджет за 2010 г., е внесената информация за изпълнението на бюджета на община Бобов дол за 2010 г., където в сборния отчет за касовото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 1 януари до 30 юни 2010 г. в графа „Годишен план” са записани нули.
Практиката за отклоняване на средства за държавно делегирани дейности в местни продължава и през 2010 г., видно от внесената информация за първото шестмесечие. Липсата на контрол спрямо община Бобов дол води до отпускане на безлихвени заеми от община Бобов дол – действия, извършени еднолично от кмета без решение на Общинския съвет - на гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите. Ръководител на дружеството е кметът на община Бобов дол, който се разпорежда.
В тази връзка моля да ми отговорите: има ли констатирани нарушения от Министерството на финансите? Ще поеме ли някой отговорност и ще бъде ли извършена някаква проверка? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор има думата заместник министър-председателят и министър на финансите господин Дянков.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Хлебаров, съгласно Закона за общинските бюджети, Общинският съвет приема общинския бюджет в срок до 45 дни от приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Същият се представя в Сметната палата и в Министерството на финансите в срок до един месец след приемането му. Крайният срок за представяне на приетите общински бюджети за 2010 г. беше 15 февруари т.г. Община Бобов дол не е представила в Министерството на финансите приет бюджет за общината за 2010 г. Актуализираният бюджет на общината също не е представен в определения срок.
По отношение на отправения въпрос - защо Министерството на финансите е заверило годишния отчет на община Бобов дол, след като същият не е приет от Общинския съвет, искам да Ви информирам, че Министерството на финансите няма законово основание да заверява годишните отчети по бюджетите на общините, а ги получава само за сведение. Годишните финансови отчети на общините се одитират и заверяват от Сметната палата, след което се представят за сведение в Министерството на финансите.
Що се отнася до правомерността за отклоняване на средства, предвидени за финансиране на делегираните от държавата дейности за местни дейности, е важно да се знае, както и Вие подчертахте, че при разработването на общинските бюджети и приемането им от общинските съвети няма нормативно основание за пренасочване на такива финансови средства.
В заключение ще добавя, че няма нормативна разпоредба, съгласно която да бъде предоставян безлихвен заем от общинския бюджет на гражданско дружество еднолично от кмета на общината. И тук сте прав в своя коментар.
Що се отнася до посочените от Вас съдебни решения, ако са налице влезли в сила такива, то те са задължителни за всички. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплика – господин Хлебаров.
Петър Хлебаров (Атака): Надявам се, че и хората, които ми подадоха сигнала, ще останат доволни от Вашия отговор, както и аз останах доволен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще ползвате ли дуплика, господин Дянков? Не.
Следва да чуем въпроса на народния представител Димитър Горов относно уволнението на директори от Агенция „Митници”.
Димитър Горов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, господа министри, колеги! От началото на тази година в общи линии имаме затруднения от събирането на парите в бюджета, като се знае, че двата основни приходоизточника в бюджета са ДДС и митническите сборове. От началото на година всичките тези приходи – и от ДДС, и от митниците, вървяха в минус. Това затруднение беше доказано и с актуализацията на бюджета, която направихме, и намалихме приходите с 2 млрд. лв.
На фона на това на един етап Вие заявихте, че имаме подобрена събираемост, имате пълно доверие на господин Ваньо Танов. Същевременно от митниците имаме по-добра приходна част към момента.
Разберете недоумението ми в тази връзка на базата на Вашето изказване – какво наложи освобождаването на двамата заместник-директори в Агенция „Митници”, при положение, че Вие сам твърдите, че Агенция „Митници” върши работата си в момента, събира повече приходи отколкото са били очакванията, и това подобрява състоянието на държавния бюджет? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор вицепремиерът Дянков.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Горов, извършените в Агенция „Митници” кадрови промени на служители, които заемат ръководни длъжности, са следствие на структурни реформи или подадени лични заявления. В резултат на приетите от Министерския съвет изменения в устройствените правилници на Министерството на финансите и на Агенция „Митници”, Инспекторатът на агенцията беше закрит и част от функциите му преминаха към Министерството на финансите. Като следствие на тези структурни промени постът на началник на Инспектората беше закрит и заемащият този пост - господин Спас Шопов, беше освободен.
Господин Веселин Георгиев, доскорошен директор на „Митническо разузнаване и разследване”, беше преназначен за заместник-началник на Митница – Русе, считано от 1 септември 2010 г. Преместването на господин Георгиев е по негово лично желание и след подадена молба - семейството му и малките му деца живеят в Русе, където той искаше да се премести.
Господин Красимир Николов напусна поста заместник-директор на Агенция „Митници” на 30 август по взаимно съгласие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Горов.
Димитър Горов (КБ): Уважаема госпожо председател, господин вицепремиер! Ако мога да се съглася донякъде с твърдението за структурните реформи, които сте предприели, и начина, по който това се е отразило върху дейността на митниците, макар че мисля, че не това е причината за подобряване на събираемостта. Интересно ми е какво означава „освобождаване по взаимно съгласие”? Живо се интересувам и ако можете да ми обясните какво точно означава „по взаимно съгласие” – човекът дойде при Вас и каза: „Искам да ме освободите” и Вие се съгласихте, или Вие го извикахте и го помолихте да напусне и той се съгласи при определени обстоятелства?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Какво значение има?
Димитър Горов (встрани от микрофоните): Има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Горов, на освободения от господин Николов пост заместник-директор на Агенция „Митници” е назначен Борислав Борисов. Господин Борисов работи в системата на митниците от 1995 г., като преди преминаването на новата длъжност е бил директор на „Митнически режими и процедури” в същата агенция. Позицията „директор на „Митническо разузнаване и разследване” към днешна дата е вакантна. Нов директор съгласно процедурите ще бъде назначен след конкурс. Такъв вече е обявен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Следва въпрос на народните представители Пламен Василев Орешарски и Захари Георгиев относно възможността за преотстъпване на част от данъка върху доходите на физическите лица на общините.
Заповядайте, господин Орешарски, да развиете своя въпрос.
Пламен Орешарски (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин вицепремиер, господа министри, уважаеми колеги! В последните години една от характеристиките на финансовата децентрализация бе разширяване на приходната база на местните бюджети, от една страна, и от друга – разширяване на кръга на делегираните от държавата дейности и съответно увеличаване на субсидиите от централния бюджет. В последната една година ситуацията е обърната или коренно променена – общините изпитват сериозен недостиг на местни приходи, а от друга страна държавата ограничава субсидиите по различните делегирани дейности.
В тази връзка е и нашият въпрос: какво е, господин вицепремиер, Вашето виждане за по-нататъшното развитие на финансовата децентрализация като инструментариум – чрез субсидиране на делегирани от държавата дейности, чрез преотстъпване на централни приходоизточници, евентуално данък върху доходите на физическите лица (в миналото беше водена особено активно дискусия от представители на ГЕРБ с настояване да се преотстъпи част от този данък и да се признае за местен, или този приход да се сподели между местната и централната власт), или някаква комбинация? В практиката винаги доминират комбинации между двата подхода. Тъй като въпросът беше отправен преди време, той съдържа елемент: дали предвиждате това за следващата година? Но няма информация, че предвиждате каквито и да е сериозни изменения за следващата година. Затова въпросът е по-скоро: каква ще бъде вашата политика до края на мандата? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Господин вицепремиер, имате правото на отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Орешарски, уважаеми господин Георгиев, от 2006 г. общините установяват и събират местните данъци като имат правата и задълженията на органи по приходите по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Тоест общинските служители имат същите правомощия както и органите по приходите, които установяват и събират републиканските данъци.
С промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 1 януари 2010 г., на служителите на общинската администрация бяха дадени допълнителни правомощия на публични изпълнители. Промяната имаше за цел подобряване събираемостта на местните данъци, което е сериозен проблем при тяхното администриране.
В тази връзка считам, че на общините са предоставени широки правомощия за разширяване на собствената им приходна база и не е необходимо да се правят нови законови промени като създаването на регламент за преотстъпване на част от данъка върху дохода на физическите лица. За постигането на тази цел – разширяване на приходната им база, е необходимо да се набележат мерки за повишаване събираемостта на местните данъци и такси и укрепване на административния капацитет на общините. Поради тези причини преотстъпване на подоходен данък не е предвидено в пакета от законопроекти, които Министерският съвет предстои да внесе в началото на месец октомври в Народното събрание. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря, господин вицепремиер.
За реплика има думата народният представител Захари Георгиев.
Заповядайте, господин Георгиев.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Вашият отговор, господин министър, е изключително незадоволителен, тъй като въпросът, който беше зададен, касаеше възможността за децентрализация по принцип на управлението, респективно не само на власт, но и на средства, на бюджетни средства. Още повече, че вашето правителство в своите предизборни, а и след това, при съставянето на бюджета за 2010 г. обещания, пое ангажимента да работи по посока на децентрализация на бюджета именно чрез предоставяне на част от данъка върху физическите лица чрез преотстъпването на общините. Не само това, но преди няколко месеца председателят на Бюджетната комисия – госпожа Стоянова, от вашата партия, категорично пое ангажимента, че през бюджетната 2011 г. това вече ще бъде факт. Нищо такова обаче не се случва. Не се случва по неясно какви причини.
Във вашата бюджетна прогноза вие предвиждате за 2011 г. да имате ръст на приходите в бюджета над 5%. Въпросната част от данъка без съмнение ще бъде не повече от 1% максимум от приходите в централния републикански бюджет, но ще даде глътка въздух, свобода на местните власти да могат по-добре да планират това, което вършат със собствените си приходи. Тук не става въпрос за реформа в начина на събиране на данъците, защото много добре знаете, че данъците ще се събират от НАП и ще се преразпределят към местните власти. Това обаче говори за една непоследователност, от една страна, или пък лошо прогнозиране на развитието на бюджета през следващите години. Защото, ако през следващите години имаме такова положително развитие на приходите, защо не изпълнявате това си предизборно обещание? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Имате думата за дуплика, господин вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Георгиев, по ваше време съществуваше законовата възможност за преотстъпване на данъка върху дохода на физическите лица, но тя беше отменена в края на 2007 г. от предишното Народно събрание, в което Вие, господин Георгиев, бяхте народен представител. Както предполагам си спомняте, практическото му прилагане показа редица недостатъци и утежнения при администрирането като затруднения за фирмите с филиали в повече от една община; необходимост фирмите и данъчните подразделения да поддържат до 264 сметки на общини; неравномерност и недостатъчност в постъпленията по общини за покриване на делегираните дейности; липса на средства в местните бюджети за възстановяване на надвнесен данък на фирмите и съответно възстановяването му от централния бюджет. Практиката показа, с други думи, че преотстъпването на част от републиканския данък не води до разширяване на финансовата самостоятелност на общините и точно заради това тогавашният министър на финансите господин Орешарски и неговият екип са решили, че тази практика трябва да бъде отменена. Може би трябва да си припомните тези факти?! Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря много.
Следва въпрос от народния представител Янаки Стоилов относно създаване на Териториална дирекция на НАП в Монтана.
Заповядайте, господин Стоилов, да развиете Вашият въпрос. Разполагате с 2 минути.
Янаки Стоилов (КБ): Госпожо председател! Господин министър, под Ваше ръководство преди около една година бяха закрити областните дирекции на Националната агенция за приходите, в резултат на което в цяла Северна България вече има само две териториални данъчни дирекции – териториални дирекции на НАП във Варна и Велико Търново. Останалият офис за обслужване в Монтана е недостатъчен, за да поеме всички дейности, от които се нуждаят средните данъкоплатци. В много случаи те трябва да пътуват чак до Велико Търново. Беше закрито митническото бюро. Има такъв служител, но той е издържан със средства от самия бизнес. Забележете, особено в условията на икономическа криза, при какви условия е принуден да работи този бизнес, който обикновено никога не е протежиран от държавата, който създава стабилна заетост и доходи. Неговото енергообслужване става от регионалния клон на ЧЕЗ в Плевен. Значителна част от пътната инфраструктура в целия северозапад е лоша, а всички фирми подлежат на проверка от около тридесет различни държавни структури, които по правило действат не координирано една от друга. Затова има значително очакване. Много от хората от тези фирми са останали с впечатление, че Вие сте поели ангажимент още преди няколко месеца за данъчното обслужване на средните фирми в областите Видин, Враца и Монтана да се създаде териториална дирекция на Националната агенция за приходите в Монтана.
Моят въпрос е съвсем конкретен: ще създадете ли териториална дирекция на Агенцията за приходите в Монтана? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря Ви, господин Стоилов.
Заповядайте за отговор на въпроса, господин Дянков.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Стоилов, краткият отговор на Вашия въпрос е: не се предвижда създаването на териториална дирекция на НАП с център Монтана.
Доводите са следните: в конкретния случай става дума само за 32 фирми от Монтана, чието обслужване може да се извършва и в офиса на НАП в гр. Монтана. От началото на годината подобна възможност за обслужване в най-близкия офис е осигурена както за всички фирми - „Средни данъкоплатци и осигурители”, така и за фирмите от териториална дирекция на НАП - „Големи данъкоплатци и осигурители”. От няколко години насам от гр. Монтана в „Големи данъкоплатци” са регистрирани 7 фирми. Информацията между офисите и съответната дирекция се обменя по служебен път. Целта е да не се налага лицата, които са в отдалечени райони от местоположението на дирекцията, да правят допълнителни разходи при изпълнение на задълженията им или за ползване на права, гарантирани им от закона.
Искам да Ви информирам, че тридесет фирми от посочените тридесет и две в гр. Монтана вече използват електронните услуги на НАП с универсален електронен подпис. С други думи, на тях не им се налага по никакви поводи да напускат не само гр. Монтана, но и собствените си офиси, за да имат отношения с НАП. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Реплика - народният представител Янаки Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Господин министър, Вашият отговор е съвсем ограничен, защото не става дума само за тридесет и няколко фирми от гр. Монтана, а за доста повече в цялата област и за над 100 такива фирми в трите области – Враца, Видин и Монтана. Защото от тези райони, въпреки електронните услуги, в някои случаи се налага хората да губят време и разходи, за да стигнат до териториалната данъчна дирекция във Велико Търново. И те самите, ако за тях този въпрос не беше актуален, нямаше да го поставят преди няколко седмици на среща, която беше организирана от Търговско-промишлената палата за икономическото състояние на региона и за проблемите, които имат фирмите. Изглежда, Вие по-лековато сте изразили някаква отзивчивост към техните въпроси, които те са поставили преди няколко месеца на среща с Вас точно в Монтана, и сега ще останат вероятно още по-разочаровани, че не се предвижда нищо по този въпрос, което да облекчи условията, в които работи, особено средният бизнес.
Използвам да засегна още един въпрос извън конкретния, тъй като бях отправил питане към Вас, което в поредицата от въпроси госпожа Цачева е върнала.
Искам да знам дали това е станало по Ваша инициатива, предполагам – по нейна, защото въпросът е много важен. Той беше формулиран като питане – какви действия ще предприемете Вие, за да защитите интересите на потребителите на карти при безкасовите плащания? Защото това е поредна инициатива, която държи сметка за интересите на данъчните служби, но като че ли пренебрегва необходимостта паралелно с тях да бъдат защитени интересите на фирмите и на гражданите при използването на такива безкасови плащания.
Искам да знам във Вашата дуплика дали Вие сте готов да разисквате такава тема в парламентарния контрол, за да мога да я подновя пред председателя на Народното събрание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Заповядайте, господин вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Стоилов! Настоящата структура на Национална агенция за приходите (НАП) е в сила от една година, по-малко от една година – 1 януари 2010 г. Твърде малко време е изминало, за да се правят изводи дали някои единични затруднения са причинени от новата структура и налагат промяната й, или причината е в необходимото за адаптация време на някои фирми или служители на НАП. Данъчната администрация е най-често и дълбоко реформираната държавна структура при всички правителства в последните 20 години. Всяка реформа в приходната администрация е изпитание за самата нея, особено в настоящия момент, когато се очаква да гарантира устойчиви приходи в бюджета. Ето защо мисля, че е необходимо малко търпение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
С това се изчерпаха въпросите към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков, за което му благодаря.
Преминаваме към въпроси и питания към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.
Първият въпрос е от народния представител Драгомир Стойнев относно мотиви за промени в Кодекса за социално осигуряване.
Заповядайте, господин Стойнев, да развиете своя въпрос към министъра.
Драгомир Стойнев (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Въпросът ми касае мотивите за промени в Кодекса за социално осигуряване. Знаете, това е прословутата пенсионна реформа, която се изтъква от управляващите и от правителството. За мен лично – не мога да го приема като пенсионна реформа, тъй като една пенсионна реформа би трябвало да е обвързана най-малко и с процесите, които протичат в сферата на здравеопазването, в сферата на образованието.
Чудех се много относно мотивите, които налагат тези промени, тъй като смятах, че може би са външнополитически мотиви, тъй като цяла Европа прави промени и поради тази причина трябва и нашето правителство да направи промени, за да покаже пред Европа, че и то е реформаторско, че може би има вътрешнопартийна надпревара кой министър ще покаже повече промени в своята сфера. Но в крайна сметка, след като проектът бе гледан на първо четене миналата седмица в Социалната комисия и който, разбира се, бе приет единствено с гласовете на ГЕРБ и на „Атака” и не се ползва с никаква обществена подкрепа, няма и политическа подкрепа, ми станаха ясни следните мотиви. Там е записано следното: създаване на правна рамка за новия усъвършенстван пенсионен модел.
Първи въпрос, господин министър, под усъвършенстван аз разбирам, че е за нещо, което да се подобрява, да вървим към по-добро, това ли имате предвид? Вие говорите за нов модел – кой е този нов модел? Какво точно ние променяме?
Знаете, от 2000 г. започна една изключително добра пенсионна система, която се създаде тогава – три стълба. Какво точно вие целите да създадете, кое е това новото в тези три стълба?
Вторият ми въпрос е относно мотиви за постигане на финансова стабилност. Хубаво, господин министър, но освен с ограничаване права на хората – да имат право да се пенсионират, аз не видях и анализ на това, което вие предприехте с намаляването на осигуровките с два процентни пункта.
И третият Ви мотив относно адекватността на пенсиите – няма никаква законова норма за повишаване адекватността на пенсиите. Това са мотивите и допълнителните въпроси, които вече ги имате: колко от така предложените промени са разглеждани в Националния съвет за тристранно сътрудничество и за кои от тях получихте съгласието на социалните партньори? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Заповядайте, господин министър, за отговор на поставените въпроси.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, господин Стойнев! Както знаете през 1999 г. в България започна мащабна пенсионна реформа, с която на практика бе извършена коренна промяна във философията на пенсионния модел. От едноколонна пенсионна система бе направен преход към три стълбова, което съчетава: задължителното държавно пенсионно осигуряване, функциониращо на разходопокривния принцип – първият стълб, задължително допълнително пенсионно осигуряване в универсалните пенсионни фондове за родените след 31 декември 1959 г. и в професионалните пенсионни фондове за лицата, работещи при І и ІІ категория труд, функциониращи на капиталов принцип; както и трети стълб – допълнително доброволно пенсионно осигуряване, функциониращо пак на капиталов принцип.
Като основна цел на тази реформа бе поставена целта за повишаване общото равнище на пенсионната защита с оглед на осигуряване на по-добро материално състояние на пенсионерите и трябваше да бъдат постигнати целите. Целта за повишаване на общото равнище на осигурителната защита на пенсионерите е частично постигната, доколкото наред са – значително подобряване на коефициента на заместване на дохода, рискът от изпадане в бедност сред възрастните хора остава висок.
В същото време целта на финансовото стабилизиране на системата в средносрочен и дългосрочен план не е постигната. Само по себе си това обстоятелство създава риск от компрометиране на цялата реформа.
В момента българската пенсионна система е финансово нестабилна и силно зависима от държавния бюджет. През настоящата година в Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване за 2010 г. е заложен трансфер за покриването на недостига от средства в държавния бюджет в размер 2,06 млрд. лв. За сравнение през 2000 г. трансферът за покриване на недостига на средства е бил само 89,6 млн. лв. Следователно за период от десет години недостигът на средства в държавното обществено осигуряване се е увеличил близо 23 пъти. През 2009 г. държавата се включи като трети осигурител, предоставяйки трансфер към фонд „Пенсии” в размер на 12% от осигурителния доход за всяко осигурено лице. През 2010 г. този трансфер е 2,3 млрд. лв. или 34% от всички разходи за пенсии и за фонда. Поради това една от мерките, насочени във финансовото стабилизиране на системата, е въвеждане в Кодекса за социално осигуряване на по-строги критерии за достъп до пенсия. С нея се цели да се постигне овладяване на разходите и осигуряване на повече приходи, едновременно с това създаване на възможности за активно стареене.
В проекта на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване се предлагат и други промени с цел подобряване, прецизиране, доусъвършенстване на вече съществуващи или въвеждане на нови разпоредби, както от 1 януари 2012 г. се разграничава социалното осигуряване от социалното подпомагане. Това е нещо, което не беше направено, и никой не смееше да го направи през последните 10-15 години. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Заповядайте, господин Стойнев, за реплика.
Драгомир Стойнев (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Благодаря Ви, господин министър.
Уважаеми колеги! Господин министър, очаквах от Вас да чуя това, което чух в Комисията по труда и социална политика – вашата основна цел на този законопроект. Тази цел бе зададена от един високопоставен служител във вашето министерство, който винаги е с Вас и е част от пенсионната реформа, който каза: „Защо хората трябва да се пенсионират?” Това е основната цел, защото Вие ограничавате достъпа на хората до пенсиониране, за да се преборите с финансовата стабилност.
Господин министър, този дефицит в държавното обществено осигуряване не е направен, за да се купуват коли, сгради, писалки, химикалки или хартии. Този дефицит е направен за хората. Защото предишното правителство удвои минималната пенсия, удвои средната пенсия, вдигна максималната пенсия с приблизително 60%. Тези пари пенсионерите да не би да ги откраднат, да не би да ги изведат в някакви други сметки извън страната или ще ги заключат някъде?! Тези пари влизат в икономиката, защото всеки един пенсионер изразходва изцяло пенсията си и по този начин стимулира потреблението. Престанете да разглеждате този дефицит като някаква тежест относно адекватността на пенсиите.
Как да вярвам аз, че наистина искате да има по-голям коефициент на заместване, за което пожелавам успех и ще получите подкрепа от наша страна, когато гледаме средносрочната фискална рамка и навсякъде се говори за замразяване на пенсии? Хубаво е това: ще, ще, ще, но доколкото разбрах и премиерът го забрани. Крайно време е наистина да видим налице нещо, което наистина да показва, че Вие имате такава нагласа за вдигане на пенсиите.
Последното – за активното стареене. Много Ви моля: в мотивите на законопроекта е записано, че тези хора след като имат нужда от възраст и стаж, ще ползват стимули за отложено пенсиониране. За всяка година осигурителен стаж след определена възраст ще получават три на сто.
Уважаеми господин министър, всичко разбирам, но това е постигнато вече от предишното правителство. Как може Вие да пишете това нещо в сегашния законопроект? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Заповядайте за дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Стойнев! Първо, никакъв мой служител не е говорил такива глупости, които Вие казвате, и ще го проверя това, защото не съм го чул.
Второ, искам да Ви кажа, че вашето правителство остави над 2 милиарда дефицит в осигурителната система. Нашето правителство предлага за следващите три години да намали почти наполовина този дефицит, да укрепи системата чрез по-голяма заетост, по-големи доходи, по-голяма събираемост и по-продължително оставане на пазара на труда със съответните бонуси за хората.
Именно от тази гледна точка искам да Ви кажа, че Вие спекулирате с това, че в крайна сметка ние правим нещо, с което искаме да поправим вашите бели, които направихте през последните четири години. Това правим просто! Ние не можем да си позволим повече да продължава да расте дефицитът в държавното обществено осигуряване, защото по този начин лишаваме други сфери като здравеопазване, образование, местни дейности, инфраструктура от тези средства, които са необходими на обществото, особено сега в икономическа криза.
Що се отнася до съгласуването със социалните партньори. Няма, господин Стойнев, друг проект за закон, който по такъв начин широко да е обсъждан с цялата общественост и със съсловните организации, тъй като промените в Кодекса за социално осигуряване касаят всички български граждани. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря, господин министър.
Следва отново въпрос от народния представител Драгомир Стойнев относно целесъобразността от прекратяване обезщетенията на дългосрочно безработните, предвидени в Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.
Заповядайте, господин Стойнев.
Драгомир Стойнев (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, много добре знаете, че не говоря глупости. Има стенограма, там е записано всичко. Моят съвет е – арогантният език няма да Ви издигне рейтинга, затова нека да работим конструктивно.
Що се отнася за синдикатите тук ясно е разписано, че този законопроект, който влиза в залата, нито е разгледан от Националния съвет за тристранно сътрудничество, нито е утвърден от Надзорния съвет на НОИ, но това е друг въпрос.
Относно сегашния въпрос – една от многото ограничителни мерки, предвидени в Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, е насочена към ограничаване разходите на Фонд „Безработица”. Чрез нея се предвижда цената на кризата отново да се плаща от осигурените лица. Този път от възрастните безработни, тоест от онези, на които не достигат години стаж за придобиване право на пенсия. Ефектът на предложените промени върху тази група от населението ще е разрушителен, имайки предвид идеята за увеличаване на изискуемия осигурителен стаж и съкращаването на активните програми и мерки на пазара на труда.
Уважаеми господин министър, какъв ще е икономическият ефект от предприетите законодателни инициативи за спиране обезщетенията на дългосрочно безработните? Какъв социален ефект би имало предложената мярка, ако се имат предвид предложенията за увеличаване на изискуемия осигурителен стаж и намаляване на средствата за активни програми и мерки на пазара на труда? Колко хора са се възползвали досега от тази мярка и какъв финансов ресурс спестявате Вие на гърба на тези хора? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, господин Стойнев! Отмяната на чл. 54 от Кодекса за социално осигуряване засяга малък брой осигурени лица, а това ограничава нейните икономически и социални последици. Сумата за разходите за обезщетения за дълготрайни безработни през 2009 г. е 5 млн. 357 хил. лв., а през първото тримесечие на 2010 г. е 2 млн. 384 хил. лв. Средномесечно общият брой на лицата, получаващи обезщетение за дълготрайна безработица за 2009 г., е 3533 човека, а за първото шестмесечие на тази година – 3314.
През 2009 г. новорегистрираните лица, получаващи обезщетение за дълготрайна безработица, са 1653, като средната продължителност на периода, през който са изплащани обезщетенията, е 21,43 месеца. През първото шестмесечие на 2010 г. новорегистрираните лица са 894, като средната продължителност на периода, през който са се изплащали обезщетенията, е 21 месеца. Съгласно чл. 54 от КСО право на парично обезщетение за дълготрайна безработица имат лицата, които са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта и отговарят на определени условия.
Предложената отмяна на чл. 54 от КСО е в съответствие с концепцията за усъвършенстване на пенсионния модел. Тъй като времето за получаване на обезщетение за дълготрайна безработица се зачита за осигурителен стаж, действието на тази разпоредба е в противоречие с предложеното увеличаване на необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Обезщетението по чл. 54 от КСО не е типично за риска безработица. По същество то е помощ в минимален размер на обезщетението за безработица, обусловено от липсата на необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Въпросните лица, които имат повече от 25 години осигурителен стаж на общо основание, имат право на обезщетение за безработица по чл. 54а от КСО в размер на 60 на сто от средно дневното възнаграждение или средно дневния осигурителен доход, върху който са внесени или се дължат осигурителни вноски, чиято продължителност на получаване поначало е 12 месеца, които се зачитат за осигурителен стаж.
Вдигането на обезщетението за безработица го направи нашето правителство – 60 на сто от осигурителния доход. По този начин ние защитаваме в максимална степен безработните лица. От друга страна – не искаме продължително безработните да стоят пасивно, а чрез нашите бюра по труда и трудови посредници да им търсим форми за обучение, квалификация, преквалификация и наемане в реалната икономика.
Мисля, че това е пътят и този път го потвърждава статистиката. Вече седми пореден месец към 23 септември т.г. нивото на безработицата пада и в момента е 9,06%. В същото време има 4 хил. безработни, които трябва да бъдат наети от частния бизнес, който е заявил това в бюрата по труда. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Заповядайте за реплика към министъра, господин Стойнев.
Драгомир Стойнев (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Аз наистина трудно приемам лекотата, с която коментирате отнемането на социални права. Правото на парично обезщетение за дълготрайна безработица, което бе прието от предишното правителство, именно в чл. 54, т. 2, е за хората, които имат навършени 60 г. и 6 м. – за мъжете, и 57 г. и 6 м. – за жените, които не са активни, които нямат нужния стаж или не са събрали нужните точки по старата система. Но именно това е направено, за да се помогне на тези хора. Отварям скоба - разбирам, че тази стара система сега ще бъде модифицирана и просто показва хаоса, който в момента цари в пенсионната реформа.
Вие ще спестите 10 млн. лв. Вярно е. Това, което ще постигнете с отпадането на тавана – 60% от заплатата, е добре, но за тези, които работят на минимална работна заплата, увеличението е с 12 лв. Да, тези, които са получавали големи заплати, за тях увеличението е многократно повече.
Но, господин министър, ограничаването на достъпа до пенсия именно в условията на криза, премахвайки това ограничаване, по този начин Вие не създавате никакви условия на тези хора да им помогнете. Уверявам Ви, това са хора, които имат нужда от помощ, на които наистина не им достигат 2 години и половина, за да се пенсионират. Затова именно бе направена тази мярка. Вие я отменяте, казвате, че ще има програми, ще се квалифицират, дълго време ще работят и т.н., а всичко е ще..., ще..., ще... Но тези хора са в момент на криза – не могат да си намерят работа.
Безработицата била ниска!? Колко е икономическата активност, каква е заетостта в България спрямо другите държави? Отговорете на този въпрос! Къде отиват тези приблизително 100 хил. човека, които никъде не са регистрирани? Всеки месец има хора, които остават на улицата, които дори не са мотивирани да се запишат в бюрата по труда!
Жалко е наистина, господин министър, че Вие, като социален министър, така с лекота коментирате такива проблеми. Не е хубаво! Вие, вместо да предлагате нови социални права, тук се борите да защитавате отнемането на социални права. Аз лично това не го разбирам. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Дуплика на министъра.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, господин Стойнев! Ето това е разликата в нашето мислене, господин Стойнев! Неслучайно аз казах, че през последните 15 години никой не се осмеляваше да изчисти осигурителната система от случаите на социално подпомагане и това, което е приносът на човека в осигурителната система като осигурителни вноски, да има такива обезщетения от държавното обществено осигуряване и това, което не е свързано със социално осигуряване – да отиде към социалното подпомагане. Ние точно това правим. Искаме да изчистим системата, по което има консенсус както от работодателите, така и от синдикатите.
Що се отнася до дълготрайно безработните, ние смятаме, че правилната позиция е чрез активните мерки на пазара на труда, чрез оперативната програма „Човешки ресурси”, чрез програмата „Помощ за пенсиониране”, която ще работи през следващите години, ние по този начин да подпомогнем тези хора, а не чрез осигурителната система. Защото това не е правилно за нас. Ето това е причината, за която ви казвам.
Що се отнася до безработните, аз слушах в края на миналата година, че Вие прогнозирахте, че безработицата в България ще бъде 20%. Нищо подобно! Само лъжехте хората и ги стряскахте. В момента тя е 9,06% и до края на годината няма да надхвърли 10% - под стойностите за страните от Европейския съюз. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря, министър Младенов.
Сега вече към Вас има питане от народния представител Емилия Масларова относно очаквания ефект от предстоящи промени в Кодекса за социално осигуряване.
Заповядайте, госпожо Масларова, да развиете питането си.
Емилия Масларова (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Безспорно пенсионната система винаги ще вълнува всички хора и всички правителства – тежък проблем, проблем, който се гледа с перспектива напред 20, 30 до 50 години; проблем, който касае от тези, които започват работа, до тези, които завършват трудовия си път.
Господин Младенов, аз съвсем колегиално искам да Ви кажа, че всички сегашни стават предишни, така че много лесно е да коментирате само и единствено тази тема. Аз бих могла да Ви кажа, че предишните създадоха над 300 хил. работни места! Предишните увеличиха доходите, защото Вие в едно предаване казахте, че няма да правите като предишните – да увеличавате пенсията, без да увеличавате доходите. Та тези, предишните, увеличиха средната работна заплата с над 85%, увеличиха близо двойно пенсиите, направиха много неща, включително това, което казахте като реплика, че сме задължили пенсионната система с 2 милиарда. Пропускате да кажете обаче, че имате Сребърен фонд, който предишните създадоха и в който има близо 1,5 млрд. лв.
Така че, нека да се опитаме да говорим по въпросите, които предстоят – пенсионна реформа, която ще създаде предпоставки за една стабилна система, която ще дава гаранции и сигурност в бъдещи дни или временни мерки в период на криза? Това е сериозният въпрос. Оттук произтичат въпросите за финансовите и икономическите последици. Да, финансови последици – ще има резултат от това, което се предлага и на първо четене влезе в Комисията по труда и социалната политика - някъде между 80 и 100 млн. лв. Поне това сочат разчетите. Това е икономическият ефект. Оттук насетне обаче, какви са социалните последици?
Аз бих искала да задам и един друг въпрос, защото той не е без значение. Всъщност ние като страна – членка на Европейския съюз, сме ангажирани да стимулираме удължаването на трудовия живот. Да го стимулираме! И предишните направиха това. Те направиха първата стъпка като увеличиха коефициента за всяка година трудов стаж над пенсионната от 1,5% на 3% и предложихме още в Бюджет 2010 г. да бъде 5%, тоест да стимулираме!
Има изисквания за подобряване стандарта на живот на възрастните хора. И предишните направиха така, че минималната пенсия да е свързана с минималната работна заплата и да не е под 55% от минималната работна заплата.
Още нещо – правилно, трябва да се стимулира всяка година осигурителен принос. И предишните го направиха – бонусираха всяка година трудов стаж от 1% на 1,1% и предложенията бяха този коефициент да се покачва по малко всяка година.
Така че ето такива стъпки са направени. Тук, когато говорим за пенсионна реформа, е много добре да помислим имаме ли база, за да правим цялостна реформа, при положение че имаме една фатално състояща се в момента здравна реформа, която при всички случаи ни създава много проблеми, а тя рефлектира в пенсионната система?
Така че, аз Ви моля да кажете: какви ще бъдат инициативите ви и какви нови политики, а не конкретни, на парче, неща ще са внесат и се целят да се постигнат с промените в Кодекса за социално осигуряване?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Масларова! Тъй като въпросът Ви съдържа няколко отговора, аз ще започна отначало. Тази сутрин прочетох внимателно едно социологическо проучване на МБМД, касаещо нагласите във връзка със сегашното състояние на пенсионната система и бъдещите политики, които се предприемат от правителството за укрепването й. Осемдесет и две цяло и пет процента от гражданите са с негативно отношение към състоянието на сега действащата система, 87,4% от българите смятат, че системата трябва да се реформира и близо 48,6% от хората смятат, че увеличаването на осигурителния стаж е по-справедливо решение, отколкото вдигането на възрастта – това, което и ние предлагаме.
Кои са целите на пенсионната реформа? За пореден път ще ги изложа: по-голяма заетост, по-голяма устойчива заетост на хората. На второ място, по-високи доходи. На трето място, по-голяма събираемост в осигурителната система. На четвърто място, по-малък брой работещи в сивата икономика, без трудови договори, които не плащат нито данъци, нито осигуровки. И не на последно място, плавно покачване на осигурителния стаж, за да може в крайна сметка да стабилизираме системата и да има възможности за по-високи доходи от пенсии на хората. Всички тези политики ще доведат след три години до намаляване на дефицита в държавното обществено осигуряване от над 2 млрд. лв. до 1,2 млрд. лв. - всички тези политики, взети заедно.
Що се отнася до конкретните ефекти от промените, които предлагаме, да, от увеличаване на приходите от осигурителни вноски и в резултат на оставане на осигурените лица по-дълго на пазара на труда: за 2011 г. – 69,9 млн. лв., за 2012 г. – 127,3 млн. лв., за 2013 г. – 171 млн. лв. От намаляване на разходите за пенсии: за 2011 г. – 12 млн. лв., за 2012 г. – 63 млн. лв., за 2013 г. – 166 млн. лв. Общо от увеличаване на приходите и намаляване на разходите очакваният икономически ефект за 2011 г. е 81,8 млн. лв., за 2012 г. – 190 млн. лв., за 2013 г. – 337 млн. лв.
Във връзка с повишаването на доходите, мисля, че дебатът за минималната работна заплата за следващата година е отворен и Министерският съвет ще вземе най-правилното решение по този въпрос.
Вече почти са договорени между синдикатите и работодателите новите минимални осигурителни прагове. За следващата година увеличението ще бъде около 5,6%, което означава допълнително 100 млн. лв. приходи в държавното обществено осигуряване.
Смятам, че това е пътят. Мисля чрез Оперативна програма „Човешки ресурси” доказваме, че в крайна сметка сме загрижени за най-уязвимите групи от обществото на пазара на труда – дълготрайно безработните, жените, хората с увреждания, младите хора до 29-годишна възраст и хората над 55-годишна възраст. Това е пътят – чрез комплекса от мерки в социалната и икономическата сфера да стабилизираме пенсионния фонд, а от друга страна, да дадем възможност за по-високи доходи от пенсия на хората. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За два уточняващи въпроса – госпожа Масларова.
Емилия Масларова (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господа министри, колеги! Разбира се, има верни неща в тези, които казахте. Това обаче са средства, чрез които трябва да се постигнат определени цели, а аз искам да зная какви са ви политиките.
Понеже Вие споменахте как ще намалите безработните хора в предпенсионна възраст или трайно безработните, искам да Ви задам като допълнителен въпрос, да кажете тук пред пленарната зала и пред хората, които може би ни слушат или гледат, имате ли представа колко хора над 55 години са трайно безработни? Колко хора от общия обем на безработните са хората над 55 години? Това, което се предвижда за увеличаване на осигурителния принос, не е погрешно, но не трябва да става така изведнъж, без да е подготвено обществото. От пенсионната реформа са минали само 10 години, а в нея не могат веднага да се получат големи ефекти и тези хора в крайна сметка са най-застрашени от това, което се очаква и се предвижда от вас.
Вие казахте и за средствата. Виждам, че предвиждате в Бюджет 2011 около 120 млн. лв. по-малко в приходната част на пенсионния фонд. В същото време предвиждате около 30 хиляди души по-малко да получават пенсия. Интересува ме на какво се дължи това? – на това, че ще прехвърлите социалните пенсии към социалното подпомагане, или защото предвиждате 30 хиляди души да не могат да се пенсионират, или да ги последва така нареченият летален процес, който не е най-благоприятният?
Всички тези въпроси са сериозни, задавам Ви ги с тревога и с чувство на отговорност. Всички в тази зала сме отговорни какво ще се случи в пенсионната реформа.
Бях задала въпрос да сравняваме случващото се в Европа и у нас, Вие не отговорихте. Ако имате време, кажете няколко думи какво предвиждате и как съпоставяте България съобразно другите страни – членки на Европейския съюз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за отговор на допълнителните въпроси, министър Младенов.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Масларова, ще започна отзад напред с Вашите въпроси.
Възраст за пенсиониране: Австрия: 65 години за мъжете, 60 години за жените, до 2017 г. изцяло елиминиране на ранното пенсиониране. Германия: в момента 65 години и за двата пола, предвижда се да стигне до 67-годишна възраст.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Кога?!
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Дания: в момента 65 години за двата пола, предвижда се в периода 2024-2027 г. да се увеличи на 67 години. Франция, за която имаше много въпроси, искам да Ви кажа какъв е осигурителният стаж във Франция, който действа в момента. Осигурителният стаж, който действа в момента за жените и за мъжете, е 40 години. През 2012 г. става 41 година. Това става в Европа.
Искам да Ви кажа, че в момента се обсъжда Зелената книга в Съвета на министрите на труда и финансите. В края на м. октомври ще има заседание в Брюксел по този въпрос – кои са китовете на стабилизиране на финансовата система на пенсиите.
Повече хора да могат да работят по-дълго, хората да могат да работят от началото до края на своята трудова кариера и по-дълго участие в заетостта и по-качествени работни места – ето го комплекса от мерки, които предлагаме.
Що се отнася до Вашия въпрос – за възрастните хора над 55-годишна възраст. Казах: по Оперативната програма „Човешки ресурси”, по Националния план по заетостта – помощ за пенсиониране, включително и регламентирането на надомната, дистанционната работа ще даде възможност на хората действително да работят, да трупат осигурителен стаж и получават доходи. От тази гледна точка за другата група – младите хора до 29-годишна възраст, от 1 октомври за 15 хиляди млади хора се отваря специална програма от Оперативната програма „Човешки ресурси” хора, които никога не са попадали на пазара на труда, да имат възможност чрез наставничество в частния бизнес да могат да придобият трудови навици и да бъдат годни за пазара на труда. Ето го комплекса от мерки – чрез заетост, по-високи доходи, чрез по-голяма събираемост и не на последно място – да не работят хората в сивата икономика, защото те са извън цялостната социално-осигурителна защитна мрежа на страната. Това се мъчим да правим. Чрез тези политики и мерки искаме да стабилизираме пенсионната система. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отношение, госпожо Масларова.
Емилия Масларова (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги!
Господин Младенов, 84 хиляди са регистрираните безработни над 55-годишна възраст. От тях над 33 хиляди са трайно безработни.
Искате системата да заработи, тоест стимулът за по-дълъг стаж и осигурителен принос да започне да работи от 2011 г. Как това може да се случи?!
Нали всички ние четем, знаем и виждаме каква е информацията по оперативните програми и по колко хора участват в тях, на фона на трайно безработните хора в предпенсионна възраст! Знаете, някои от програмите са почти сведени до минимум. Разбирам, че не е лесно.
В крайна сметка, когато решим да правим нещо с поглед напред, нека действително да се огледаме какво реално се случва. Да, Германия гони 67-годишна възраст, но към 2029 г. Франция започва своите промени в пенсионната възраст от 2014 г., а ние искаме 2013 г. – когато ние ще приключим, те ще започнат промените в пенсионната възраст.
Ще дам и други примери. Естония предвижда към 2016 г. възрастта да стане 63 години, Австрия – до 2024 г. А ние днес искаме, днес решаваме, днес спорим, днес нямаме консенсус. Искаме от утре да започнем промените в пенсионната система. Безспорно това ще създаде проблеми – и социални, а според мен – и икономически. Те не могат да не са свързани.
И още нещо. Държа да кажа отговорно от тази трибуна – Парламентарната група на Коалиция за България подхожда изключително сериозно към проблемите на пенсионната система и реформа. Но тази реформа трябва да върви успоредно със сериозно внимание към системата на здравеопазването и системата на образованието. Защото оттам зависят и доходите на хората, заплатите, осигурителните вноски и разбира се стабилността на пенсионната система, тоест на нейната приходна част, към която в момента са насочени погледите. С една дума, пенсионна реформа с много въпроси и за съжаление малко пътища за разрешаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря. С това приключиха въпросите към министър Младенов. Благодаря на господин Младенов за участието му.
Заповядайте, господин Станишев.
Сергей Станишев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Темата на декларацията на Парламентарната група на Коалиция за България е пряко свързана с въпросите, които преди малко бяха отправени към министър Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика. Защото искам да изразя много ясно категоричното ни неприемане на това, което е внесено като промени в Кодекса за социално осигуряване или така наречената пенсионна реформа – одобрено от Министерския съвет и прието в парламентарната комисия с гласовете единствено на ГЕРБ и на „Атака”. Трябва българските граждани да знаят кой подкрепя тази реформа в кавички. За 20 години хората се измориха от експерименти, които се наричат реформи. (Реплики от ГЕРБ.)
Вие се назовахте правителство на европейското развитие, но през изминалата година по категоричен начин доказахте, че не можете да предложите ясна визия как доходите и качеството на живот на българските граждани да достигне средното за Европейския съюз. И приетите от Министерския съвет промени в пенсионноосигурителното законодателство са пореден пример и на управленска немощ, и за онова как тежестите от кризата и вашите собствени неуспехи прехвърляте на гърба на хората. А това е изключително важно, защото на пенсиите разчитат днес повече от 2 милиона – около 2 млн. 300 хил. български граждани. И още 3 милиона трудови хора си плащат вноските, осигуровките, разчитайки на предсказуемост и стабилност.
Искам да попитам и правителството, и народните представители от ГЕРБ с такива обещания ли спечелихте парламентарните избори? Това ли казахте преди изборите, че ще правите? Пенсионна реформа, в която огромна част от хората ще трябва да работят докато умрат при нашата продължителност на живот в България. Здравна реформа като тази, която правите и водите системата до пълно разпадане. Това ли обещавахте и това ли правихте? Мълчание. Защото въпросите са риторични. Няма спор. Пенсионната система е изправена пред предизвикателство. Да, ние сме застаряваща нация. Да, състоянието на здравето не е добро. Имаме ниско ниво на заетост в сравнение с Европейския съюз. Но да се прави пенсионна реформа в такива срокове?
Стана дума за сравнението с останалите европейски страни. Ако правят промени, те се правят, първо, плавно, за да има предсказуемост. Второ, търси се широко съгласие, за да се намерят най-разумните решения и да няма такъв негативен социален ефект като този, който вие предприемате сега. И искам да знаете, че отзвукът в обществото ще бъде безкрайно рязък, защото удряте всички. Това ли обещавахте на българските полицаи или българските военни преди изборите? Че ще трябва да работят с три години повече? Това ли обещавахте на младите хора в активна възраст? Един младеж на 35 години преди няколко седмици ми каза: „Господин Станишев, аз работя от 20-годишен. Само че имам официално 8 години трудов стаж.” Защо? Защото през 90-те години – годините на дивата икономика, бих казал на дивия капитализъм, реално погледнато хората не мислеха за утрешния ден. Мислеха как да оцелеят днес. Работодателите не плащаха осигуровки. И едва от началото на този век започна реално функциониране на пенсионна система. Когато се прави реформа, не може да не се отчитат тези реалности. Какво сравнявате с Германия, Австрия или Франция, където системите са устойчиви, където има ясна предсказуемост и където се отчита точно елементът на плавност.
Какви са мерките по отношение на хората в предпенсионната възраст? Те няма да могат да се пенсионират при тази ситуация на пазара на труда, без специални мерки, които да им помогнат да стигнат до пенсионна възраст. И тях ги обричате на безбъдие и на това, че няма да могат да получават пенсия.
Няма как да се разберем по такъв подход. Още повече, че през тази година в правителството правихте толкова много непредсказуеми крачки в тази посока: ще правим пенсионна реформа; не, спокойно, после; до 2012 г. няма да пипаме; ще правим дебати…
Излъгахте синдикатите за това, за което се договаряте, и внесените промени нямат нищо общо с това, което беше договорено с българските синдикати. Естествено е Парламентарната група на Коалиция за България и БСП да подкрепят и протестите, и подписките срещу този вид на пенсионната реформа. Стига сте се оправдавали с предишното правителство. Имало 2 милиарда дефицит в системата. А кой натрупа, питам аз, 1 млрд. 800 млн. лв. пари в Сребърния фонд, насочен именно за стабилността на пенсионната система?
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Вие ли?
Сергей Станишев: Предишното правителство. Да, ако това беше направено по време на голямата приватизация на господин Костов, сега нямаше да ги има тези проблеми на пенсионната система, а най-малкото не в този мащаб. И аз питам: след като знаехте за проблемите в системата защо Вие, като министър, защо правителството прие намаляване на осигуровките с 2% в бюджета тази година? Четиристотин милиона лева по-малко приходи дойдоха в бюджета и в пенсионната система от тази мярка. Абсолютно погрешна.
Антоний Йорданов (ГЕРБ, от място): Заради кризата.
Сергей Станишев: Заради кризата! Не помогнахте нито на работодателите. С тях поне да се бяхте разплатили за свършена работа пред държавата. И същевременно в много голяма степен оголихте бюджета. И сега, характерно за дейността на това правителство е да се прехвърли тежестта от вашите собствени неуспехи, от провала в приходната част върху хората. Защото актуализацията на бюджета през юли т.г., която призна, че ще съберете с 2 милиарда по-малко приходи, отколкото сте заложили и сте планирали вие през декември, какво е това, ако не провал? Естествено има оголване в много системи, в това число в пенсионната. И кой ще плаща цената, сметката за тази некадърност? Кой? Искате да плащат гражданите. Гражданите няма да го приемат.
Няма да припомням дори и такива смешни следизборни лъжи, които направихте за пенсиите, за хората над 75-годишна възраст, за така наречените вдовишки пенсии. Те бяха дори заложени в бюджета за тази година и се отметнахте за неопределено време. Затова имаме сериозни подозрения, че това са съзнателни усилия за дестабилизиране на държавната пенсионна система, която води към реален демонтаж на европейската социална система в България. И това няма как да бъде прието от БСП и от левицата. Ще се противопоставим на този вид пенсионна реформа, на тази – смея да кажа – авантюра, която засяга стотици хиляди, да не кажа милиони български граждани с всички средства. Не само вотове. Ако говорим за народовластие, ето това е един прекрасен и основателен повод за референдум. Защото няма по-важно нещо за всеки един човек, от това да знае при какви условия ще работи, при какви условия ще се пенсионира и какво да го очаква. И ако си мислите, че този подход хей така, между другото, с гласовете на мнозинството, най-вече на ГЕРБ и на „Атака” – на двете партии, които носят ясната отговорност за тази реформа със своето поведение, ще мине между другото, няма да мине, уважаеми дами и господа. (Ръкопляскания в КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин Младенов, заповядайте.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: В парламентарен контрол сме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: В чл. 55 изрично пише, че министрите могат да участват в заседанието на Народното събрание.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Но не и по време на контрола.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Ако не искате да ме чуете, да си ходя.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Станишев! Само едно нещо искам да кажа. Ако вие бяхте направили поне малки стъпки за стабилизиране на пенсионната система още от 2007 г., когато главоломно започна да расте дефицитът в държавното обществено осигуряване и само през последните няколко месеца на вашето управление той беше увеличен с над 900 млн. лв. Ако вие бяхте предприели някакви макар и малки стъпки, сега тази реформа щяхме да я направим по-плавно и по-безболезнено за хората.
И аз пак казвам – въпреки че цяла Европа вдига възраст, ние възраст не вдигаме. Ние вдигаме плавно осигурителния стаж, но и от тази реформа няма да бъдат засегнати стотиците хиляди българи, които редовно си плащат осигуровките и данъците, както те, така и техните работодатели. Ще бъдат засегнати една част от хората, които са работили и продължават да работят в сивата икономика. Ние точно това не искаме. Защото искаме да бъдат защитени правата на тези хора.
Що се отнася до безработицата, за която казахте. Вижте, още веднъж искам да повторя – безработицата в Република България започва да расте от м. декември 2008 г. Нейният пик беше през м. февруари т.г. – 10,26%. От м. февруари т.г. до ден-днешен нивото е вече 9,06% - вече близо седем месеца трайна тенденция на тези нива. Пак казвам – това е благодарение на усилията по отношение на използването на оперативните програми, най-вече на Оперативната програма „Човешки ресурси” и Националния план по заетостта. Аз смятам, че само по този начин ние ще бъдем по-полезни на хората – чрез по-голяма заетост, по-качествени работни места и по-високи доходи. Именно от тази гледна точка точно тук трябва да обединим усилията си, за да бъдем полезни на хората. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Преминаваме към питане от народния представител Емилия Радкова Масларова относно реализация на модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І до ІV клас” към министъра на образованието, младежта и науката господин Сергей Игнатов.
Заповядайте, госпожо Масларова.
Емилия Масларова (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Отзвучаха радостните звънци от първия учебен ден, еуфорията на щастливите родители с децата към училищните сгради. Виждате, че се разгарят сериозни спорове по различни теми. Една от темите обаче, която мисля че добре е направена от предишните, е Националната програма за по-пълно обхващане на децата, на учениците в училищата - от предучилищна възраст до ІV клас. Програма, която предвижда както транспорта на децата до училищните сгради и връщането им до домовете, така и хранене в рамките на закуска или подпомагане на обяд. Този модул за хранене е в размер на 20 млн.лв.
Надявам се, господин Игнатов, че първостепенните разпоредители с бюджетни средства в рамките на изискуемия срок от 1 до 15 септември вече са подали необходимите документи, заявления.
Тъй като в избирателния ми район много хора ме попитаха: дали тази година ще има хранене на децата в училищата, какво ще бъде то, аз се обръщам към Вас с моя въпрос: получени ли са вече всички документи, има ли някъде пропуски, какво предвиждате като хранене на децата? В каква степен се предвижда това хранене, тъй като има определени вече изисквания за храненето на децата? Разбира се, да бъде насочено към мляко, закуски с пълнозърнест хляб, пълноценно хранене.
Така че Ви моля в малко по-голяма степен да осветлите българското Народно събрание, както и обществеността за всички деца до ІV клас, включително за тези в подготвителните класове и в предучилищните детски заведения. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря, госпожо Масларова.
Министър Игнатов, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Масларова, модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І до ІV клас” от Националната програма е приет с решение на Министерския съвет от 1 февруари 2010 г.
До 30 декември 2009 г. се изпълнява модул „Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко, чай, включително млечно-кисели продукти на ученици от І до ІV клас, включително деца в подготвителните групи и класове в училища и детски градини” като част от Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст.
От учебната 2009-2010 г. модулът е на проектен принцип и се прилага в училища и детски градини, които са подали заявка за участие до съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити. Предвидените дейности по модула са: първо, осигуряване на закуски, мляко, чай и плодове на децата от подготвителните групи на детските градини; второ, подпомагане на обедното хранене и осигуряване на закуски, мляко, чай и плодове за учениците от подготвителните класове и от І до ІV клас в държавните и общинските училища, където има целодневна организация на обучението и възможност за столово хранене.
В двудневен срок от приемане на програмата Министерството на образованието, младежта и науката публикува на електронната си страница информация за изпълнение на програмата. Заявления за участие в модула за учебната 2010-2011 г. се изготвят по образец и се подават до съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити в периода 1-15 септември 2010 г.
В комисиите към първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, които разглеждат заявленията и разпределят средствата по училища и детски градини, участват служители от дирекциите „Социално подпомагане” и представители на родителските общности по места.
В министерството комисия от експерти разглежда постъпилите заявления от държавни детски градини и училища и разпределя средствата.
Обект на модула от програмата са децата, обхванати в държавните и общинските училища и детски градини от следните приоритетни групи: деца в подготвителните групи в детските градини и училищата и учениците от І-ІV клас, включително за подпомагане на храненето.
Разчетените и предоставени средства за 2010 г. по модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училищата и учениците от І до ІV клас” са в размер на 19 млн. 800 хил. лв. Същите са отпуснати на два пъти. В началото на годината са предоставени средства в размер на 11 млн. 358 хил. лв. за периода 1 януари 2010 – 31 май 2010 г., а през м. август 2010 г. с писмо на министъра на финансите е извършена корекция и са предоставени средства в размер на 8 млн. 442 хиляди за осигуряване на хранене на децата и учениците през втория период на модула – от 15 септември 2010 до 31 декември 2010 г.
Началниците на регионалните инспекторати по образование са организирали събирането, обобщаването и изпращането в Министерството на образованието, младежта и науката на данни за подпомагане храненето на учениците от І до ІV клас включително и децата в подготвителните групи и класове в детските градини и училищата, отчет за усвоените средства за всяко училище и детска градина на територията на съответната област и по общини.
От изготвения анализ на отчетите на училищата за периода 1 януари – 31 май 2010 г. е видно, че предоставените средства са били достатъчни за реализиране на дейностите, посочени в заявките, с които са кандидатствали училищата.
По отчетни данни разходваните средства за първия период са 10 млн. 730 хил. 600 лв. при предоставени 11 млн. 358 хиляди. Данните от извършения анализ на отчетите на училищата по модула дават увереност на Министерството на образованието, младежта и науката, че средствата в размер на 19 млн. 800 хил. за 2010 г. ще бъдат достатъчни за реализацията на дейностите за подпомагане храненето на децата и учениците.
Смятаме, че целта на програмата за осигуряване на условия за достъп до образование на учениците в задължителната предучилищна и училищна възраст чрез реализиране на дейности, свързани с пълното им обхващане в училище, ще бъде постигната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Госпожо Масларова, заповядайте за два допълнителни въпроса.
Емилия Масларова (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Игнатов, уважаеми колеги! Не случайно поставих този въпрос, уважаеми господин министър, тъй като всички ние с тревога следим процесите, които се случват в момента с кризата, стандарта на живот на хората, който спада, особено в групите от етноса, и, разбира се, привлекателната програма за обхващане на децата от този етнос в образователния процес.
Вие споменахте, че тези близо 20 млн. лв. са средства, за които всъщност би трябвало да се знае от колегите, че това са средства, които са за календарна година, а всъщност програмата е за учебна година. Всъщност, Вие използвате остатъка за следващите три месеца – казвам ги „три месеца”, защото все още програмата, съм убедена, че не може да стартира с пълна сила, затова аз искам да Ви поставя един допълнителен въпрос.
На базата на това, че се увеличават цените, специално на голяма част от хранителните продукти през есенния и зимния период, а ние виждаме, че такава е и световната тенденция, поне в Европейския съюз, на някои важни хранителни продукти, които са основа за храненето на децата, считате ли, че тези средства ще стигнат до края на тази календарна година? Имам предвид това, което е предвидено в Бюджет 2010, дори в актуализирания бюджет.
И другият ми въпрос е: Вие с Бюджет 2011 г., имайки предвид, че се увеличават и децата в тази група, която се обхваща от тази национална програма, съобразно увеличаване на раждаемостта - ние се радвахме всички, че в първия учебен ден за тази година за първи път дойдоха деца много повече, отколкото в предишните години, тоест се увеличават цените, увеличава се и броят на децата, за Бюджет 2011 г. ще настоявате ли в този модул да има по-високи средства, примерно, към 25 млн. лв., и съобразно изискванията за храненето на децата в тази възраст?
Това са моите допълнителни въпроси. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Министър Игнатов, за отговор – заповядайте.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Масларова! Съвсем накратко ще отговоря: да, отчита се увеличаването на цените, затова по инициатива на народните представители от ГЕРБ бяхме извикани аз и министър Дянков. Специално министърът на финансите пое ангажимент децата при всички положения да бъдат защитени. Става дума за осигуряването на тяхното хранене.
Освен това се планират средства за следващата година независимо от кризата. Мога да кажа, че е ясно, няма какво да се лъжем, живеем в условия на тежка финансова и икономическа криза, но правим всичко възможно българските деца и учениците да бъдат защитени в тези програми и специално в тези, които касаят храненето.
Освен това ще бъдат осигурени финансово и други мерки, които да гарантират достъпа и обхвата на учениците. Това са безплатните учебници: продължаваме – 1-7 клас, транспорта на учениците до 16-годишна възраст, целодневната организация на обучение и хранене на учениците от средищните училища.
Аз много добре съзнавам каква е тежестта на управлението, но вярвам, че съвместно с колегите от Народното събрание, ние ще се справим с всички тези предизвикателства. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Госпожо Масларова – за отношение.
Емилия Масларова (КБ): Уважаеми господин министър, аз се радвам, че гражданите, които се интересуват от тази програма, по-скоро родителите на децата, които са обхванати в тази програма, чуха това, което Вие казахте, че имате гаранциите и на министъра на финансите, че тази програма до края на годината ще работи пълноценно и ще направите всичко възможно, специално децата до 4 клас, да не бъдат ощетени в периода на криза.
Искрено се надявам, че тук, обсъждайки Бюджет 2011, парламентарните групи ще се консолидираме относно тези изключително важни, бих казала, програми за децата, защото колко деца ще отидат на училище, колко деца ще отпаднат от училище, колко деца ще бъдат здрави в периода на своето обучение, е важно за цялата нация и за едно бъдещо икономически стабилно развитие на страната. Разбира се, а защо не и да се върнем към онзи въпрос, който коментирахме – въпросът с пенсионната система?
Много бих искала обаче да се обърна към Вас и с една друга молба – опитайте се, след като минат първите дни на адаптация, да направите и проверки каква е храната на децата, какво предоставят фирмите, които са спечелили съответните конкурси и най-вече качеството на храната и грамажите, които се предоставят. Защото и това е нещо, което не е без значение, което подлежи на контрол. И съм убедена, че ще направите всичко необходимо, така че да не бъдат лишени децата от това, което им се полага по закон с волята на цялото Народно събрание и правителството. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Въпрос от народния представител Лютви Местан към министър Игнатов относно уволнение на държавни служители в системата на Регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието, младежта и науката.
Заповядайте, господин Местан.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, с Ваша заповед са прекратени служебни правоотношения на държавните служители в Районен инспекторат по образование – Кърджали, Харун Бекир – старши експерт по чуждоезиково обучение, и Расим Муса – старши експерт по организация на средното образование.
За нас няма съмнение, че това е откровен политически акт. Нямам предвид непременно Вашата собствена мотивация, дори не изключвам да сте подведен, но че инициативата на началника на Регионалния инспекторат в Кърджали е политически мотивирана е безспорно и основанията ни са следните.
Първо, имате ли обяснение на факта, че в структурата единствено на Регионалния инспекторат по образованието в Кърджали няма нарочен старши експерт по чуждоезиково обучение? Не ми казвайте, че друг експерт изпълнява тази функция. Говоря за нарочния щат. Или в Кърджали чуждоезиковото обучение не е приоритет? Ако е, защо ликвидирахте щата?
Най-напред съкратихте щата за експерт по обучение на майчин език, което е тема на друг, не по-малко сериозен и значим разговор, а сега съкратихте и щата за чуждоезиково обучение.
Въпросът всъщност е риторически. Направихте го, за да премахнете държавния служител, който, освен че се казва Харун Бекир, има още една вина пред Вас – е общински съветник на опозиционна сила. За Вас няма значение, че уволнените са доказани специалисти. Даже и в годината на Вашето управление, с Ваша заповед Харун Бекир е определен за заместник-председател на Националната комисия за провеждане на държавния зрелостен изпит по английски език. За професионалните качества свидетелстват, както подписаните собствено от началника на Инспектората в Кърджали, атестационни формуляри, така и благодарствени писма от самото министерство, от политическия Ви кабинет, за това как се е справил с олимпиадата.
Доказателство, че не професионализмът, а политическа пристрастност стои в основата на предложението за уволняването на тези двама служители е, че вторият от тях – Расим Муса, е уволнен без да е проведен вътрешен подбор.
Затова моят въпрос към Вас е: ще се разграничите ли от политизираните простъпки на началника на Регионалния инспекторат в Кърджали, като отмените заповедта си, цитирана по-горе от мен, и възстановите Харун Бекир и Расим Муса като държавни служители в Регионалния инспекторат?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин министър – за отговор, заповядайте.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Местан! Структурните промени в Регионален инспекторат по образование – Кърджали, са направени въз основа на мотивиран доклад от госпожа Емилия Владева – началник на РИО-Кърджали.
Първо, целта е утвърждаване целесъобразна и оптимална структура за подобряване организацията на работата в Инспектората и осигуряване на дейности и предмети, които до този момент не са били обезпечени.
Основните мотиви са следните: през последните години броят на учениците в област Кърджали драстично намалява, което довежда до закриване на голям брой училища. Това налага периодично да се оптимизира работата и на самия експертен екип в РИО.
Освободеният старши експерт Расим Муса е напуснал системата на образованието още на 6 януари 1992 г., когато е избран за председател на Общинския съвет в Кърджали, и остава такъв до избирането му за кмет на гр. Кърджали – до 29 октомври 1999 г.
За старши експерт по организация на средното образование е назначен на 1 септември 2000 г. и работил там до 27 юли 2001 г., след което е народен представител. В РИО-Кърджали, се е завърнал на 15 октомври 2009 г., след повече от 8-годишно отсъствие от Инспектората и повече от 17 години отсъствие от системата на образованието.
При мотивирани структурни промени – намаляване на щатните бройки по Закона за държавния служител, както и в конкретния случай, органът по назначаването не е обвързан със задължението да направи подбор. За разлика от разпоредбите на Кодекса на труда той преценява това по целесъобразност, свързана с правото на управляващия да организира дейността по ефикасен начин.
За длъжностите „старши експерт по професионално образование и обучение” и „младши юрисконсулт” всеки момент ще бъде обявен конкурс. И двете длъжности са крайно необходими предвид наложителните мерки за стабилизиране на професионалното образование и обучение на територията на областта и за оказване на правна помощ за законосъобразно осъществяване правомощията на началника на РИО.
Конкретно за мерките, които ще предприема - ще ги предприема, но Вие знаете, че в момента се водят две дела. Чакаме решение на съда. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Господин Местан - реплика. Заповядайте.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, категорично не съм доволен от отговора Ви. Всъщност отговор нямаше. Попитах Ви – обръщам се и към колегите, които са в образователната проблематика – за да се премахне един неудобен държавен служител, жертвата е национален образователен интерес! Ликвидирате щат по чуждоезиково обучение в европейска България, която е извела като абсолютен приоритет всички български граждани да бъдат граждани на Европейския съюз! Интегрирани граждани трябва да учат английски, трябва да учат чужди езици. Този щат е ликвидиран, само защото се заема от лице, което трябва да бъде освободено! На мен ми е тъжно да гледам как политическото реформаторство постепенно се превръща в най-обикновено изпълнение на политически поръчки. Като министър трябва да се разграничите от този акт. Ако не сте го забелязали, трябва сега да коригирате началника на Инспектората. И въобще внимавайте какво Ви предлагат местните – имам предвид в Кърджали – представители на държавната власт, защото за тях единственият критерий за управленска ефективност е – и те се състезават помежду си за това – колко държавни служители, наследени от предишни управления, са уволнили.
И така, отново над Кърджали виси призракът на една политика, от която мислехме, че сме се освободили – политико-етническото прочистване на държавните служители. Срам и позор! За да се освободи един държавен служител, да се ликвидира щат, свързан с национален приоритет! Ето, на този въпрос очаквах да дадете отговор, а не да криете същината на проблема в чисто формалните писани, предполагам от дирекция „Правна”, съображения, с които ни заляхте днес!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: За дуплика – министър Игнатов.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Местан, този патос показва единствено, че този държавен служител Ви е много скъп. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
Лютви Местан (ДПС, от място): Естествено, както всички професионалисти!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Моля, не влизайте в реплики.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Вие всички много добре съзнавате, че условията на кризата, в която живеем, изискват конкретни решения. Цялата държава на различни нива страда в буквалния смисъл на думата от това, че се налага да бъдат освобождавани хора с цел спестяване на пилеенето на средства.
Аз бих приел Вашите обвинения, ако ние бяхме изтеглили всички учители по чуждоезиково обучение от училищната мрежа.
Лютви Местан (ДПС, от място): Несериозно!
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Но това не е направено. Благодаря. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Следващото питане е от народния представител Емилия Масларова към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов относно реализация на Схемата „Училищен плод”, финансирана от Европейския съюз.
Заповядайте, госпожо Масларова.
Емилия Масларова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Европейският съюз е създал една програма, която се нарича „Училищен плод”, с която се предоставят средства на всяка държава – член на Европейския съюз, която кандидатства. Тези средства се предоставят за по-доброто хранене на децата в училищата. Тази година за нашата страна до 30 юни, ако не се лъжа, беше срокът за попълване и подаване на документите. Тази програма е към Държавен фонд „Земеделие”. Там се подават съответните документи. В тази програма могат да участват както училищни заведения, така и еднолични търговци, така и общините, на територията на които има училища и училищни заведения. За България са предвидени около 7 млн. 300 хил. лв., ако се не лъжа. Програмата трябва да обхване малко над 320 хиляди деца. Разбира се, в такъв период, при който във всички случаи пълноценното хранене на децата едва ли може да се гарантира от родителите в цяла Европа, включително и в България, е много важно как тази програма се е усвоила или усвоява от нашата страна, колко бенефициенти са се включили, тоест колко са потребителите, и в крайна сметка колко деца ще обхване тази програма.
Задавам този въпрос, защото според информацията, която притежавам, ние за съжаление миналата година не сме успели да усвоим около 5 милиона по тази програма, което в крайна сметка не е най-добрата атестация за това, което сме свършили в тази област с цел да усвоим тези средства от Европейския фонд чрез Държавен фонд „Земеделие”.
Затова моето питане към Вас, господин министър, е: какво е направило Вашето министерство за популяризиране на тази програма? Имате ли вече информация, тъй като справките, които съм направила, сочат, че до 7 септември можеше съответните бенефициенти да актуализират своите програми? В крайна сметка какъв е обхватът на програмата до този момент? Какъв ресурс се предвижда да бъде усвоен?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор в рамките на 5 минути.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Масларова, благодаря Ви за това питане, тъй като това касае нашите деца. Мисля, че няма по-важно от тях.
Като част от проведената реформа в сектор „Плодове и зеленчуци” в Европейския съюз и с оглед повишаване на консумацията на плодове и зеленчуци чрез създаване на навици за здравословно хранене сред децата в училищна възраст, бяха приети Регламент № 13 на Съвета и Регламент № 288 на Комисията от 2009 г. С посочените регламенти се създава схема за помощ от Европейския съюз за съфинансиране на доставката на плодове и зеленчуци за ученици от основната възрастова група от 6 до 10 години в учебните заведения.
За разлика от други програми схемата има за цел не толкова осигуряването на храни за децата и учениците, а подобряване на хранителните им навици чрез повишаване на консумацията на плодове и зеленчуци. Основен приоритет на тази инициатива е подобряване на общественото здраве и намаляване на дългосрочния риск за развитието на социално-значими болести. От образователна страна ще се повиши информираността на децата, учениците и техните родители и учители. Затова основен елемент на схемата е прилагането на педагогически мерки от всяко учебно заведение, насочени към придобиване на знания за производството на плодовете и зеленчуците, техните характеристики и начини на ползване, значението на пресните плодове и зеленчуци за здравето, както и принципите на здравословното хранене.
За прилагане на Схемата „Училищен плод” в България, Министерският съвет прие с Постановление № 91 от 12 май 2010 г. Наредба за условията и реда за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – Схемата „Училищен плод”. Изготвена е и Национална стратегия за прилагане на Схемата „Училищен плод”, която е нотифицирана пред Европейската комисия. С наредбата функциите по прилагането на тази схема са разпределени между няколко институции:
Министерството на земеделието и храните координира дейностите, свързани с прилагането на схемата, нотифицира пред Европейската комисия. Националната стратегия за нейното прилагане заявява средствата, необходими за национално финансиране, и осъществява контрол за съответствие на разпределяните плодове и зеленчуци.
Министерството на образованието и науката съдейства за прилагане на съпътстващи педагогически мерки, организира обучение на учителите и служителите в учебните заведения, информира училищата за целите на схемата, за условията и реда за участие в нея и я популяризира сред родителите.
Министерството на здравеопазването изготвя указания и здравно-образователни материали за прилагане на специфични здравни изисквания при разпределянето на плодовете и зеленчуците.
Държавен фонд „Земеделие” одобрява заявителите по схемата и изплаща помощта, като изготвя нужните за това образци на документи, извършва предвидените в правото на Европейския съюз административни проверки и проверки на място и извършва мониторинг и оценка на прилагането на схемата.
За да осигури добра координация при прилагането на схемата, е сключено Споразумение за сътрудничество между Министерството на образованието, младежта и науката и Държавен фонд „Земеделие”. Схемата ще се прилага на територията на цялата страна от 15 септември т.г. до 31 май на следващата. Плодове и зеленчуци ще се раздават два пъти в седмицата на деца от третата и подготвителна група на държавните, общинските и частни детски градини, както и ученици от подготвителен до ІV клас включително на държавните, общинските и частни училища. За да гарантира, че допустимите за подпомагане продукти предлагат високо равнище на закрила на здравето на децата, се изключват всякакви продукти с добавена захар, мазнини, сол или подсладители. Допустими за разпределение са само пресни плодове и зеленчуци, включени в приложението към наредбата. Забранено е разпределението в учебните заведения на генномодифицирани плодове и зеленчуци.
Схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието в размер на 75% и от държавния бюджет под формата на национално съфинансиране в размер на 25%. Затова наредбата възпроизвежда изисквания на регламентите на Европейския съюз, свързани с процедурите за разпределение на плодове и зеленчуци и мерките за контрол.
Процедурите, които окачествявате като тромави, са в съответствие с правилата на Европейския съюз, които гарантират защита на средствата от европейските фондове и прилагането на регламентирано ниво на контрол срещу злоупотреби.
Подобно на други схеми за подпомагане – финансиране от европейските фондове, участието в схемата „Училищен плод” зависи от инициативата на заинтересованите лица, които са ползватели по нея – училища и детски градини.
Съгласно Регламента на Европейския съюз, заявители по схемата могат да бъдат самите учебни заведения, също така общините – за учебните заведения, които се намират на тяхна територия, както и еднолични търговци и юридически лица, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци. Правилата на Европейския съюз изключват възможността за пряка намеса на държавата и създаване на централизирана система за снабдяване на учебните заведения с плодове и зеленчуци. За осигуряването на успешното прилагане на схемата „Училищен плод” Държавен фонд „Земеделие” предприе действия за нейното популяризиране. Изпратени бяха над 3000 електронни писма с подобни разяснения за кандидатстване до учебните заведения в цялата страна и до някои електронни медии. (Председателят подава сигнал, че времето е изтекло.)
Ще се възползвам от допълнителния Ви въпрос за отговор, тъй като наистина е важен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря, господин министър.
Госпожо Масларова, заповядайте за два допълнителни въпроса.
Емилия Масларова (КБ): Благодаря.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, всички чухме, че в крайна сметка за този ресурс и за тази европейска програма де факто средствата са в Държавен фонд „Земеделие”, който се ръководи от Министерството на земеделието, но тук за реализирането, за популяризирането на тази програма имат ангажименти и Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, Министерството на младежта. Тоест твърде много са хората, които трябва да популяризират тази програма, за да стигне до българските деца и да може да се оползотвори пълноценно.
Господин Найденов, Вие сте видели моите въпроси и предполагам, че сте готов да отговорите на тях във времето, което ни предоставя правилникът. Аз бих искала да попитам като допълнителен въпрос: има ли опасност заради това, че имаме 25% държавно съфинансиране и държавата е в период на бюджетен дефицит, ако така мога да се изразя, или по-скоро бюджетно затруднение, да се субсидира в значителна степен и тази програма?
Още един въпрос, който е много важен, защото това е пак въпрос на цялостна популяризация и организация от страна на тези четири министерства. Тъй като на дете се пада по 20,53 лв. по тази програма, дали не може примерно тя да се насочи в рамките на два или три месеца, да речем, от 1 февруари до м. април, когато няма плодове, когато тогава вече организмът има нужда от повече плодове и зеленчуци или пък в последните три месеца на годината, така че, да се използва пълноценно и действително тези плодове и зеленчуци да се предоставят на децата не само два пъти седмично, а малко по-интензивно, което е безспорно една перфектна програма, която би трябвало да използваме и ние в максимална степен?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР Мирослав Найденов: Благодаря Ви за дадената дума.
Ще започна от това, за да успокоя и Вас, и всички, които ни слушат в момента: средствата са осигурени. Независимо от финансовото състояние на държавата, мисля си, че наистина децата са най-ценното на тая държава, така че за тази програма парите са осигурени.
Тъй като не успях да се включа в първоначално предоставеното време, ще дам вече конкретни данни, които ще внесат допълнителна яснота.
Както Вие отбелязахте и в питането си, наредбата определяше срок за прием на заявленията, одобрени на заявителите по схемата от 1 до 30 юни. Въпреки положените усилия за популяризиране на схемата, в периода от 1 до 25 юни бяха подадени само 67 заявления за участие в нея, а през последните три дни от срока за прием – подадени още 435, типично по български. Министерският съвет реагира незабавно на създалата се ситуация с Постановление от 26 юни. Срокът за прием на заявленията за одобрение на заявителите беше удължен до 5 август, което позволи на учебните заведения, които имат желание, да бъдат включени в нея. В резултат на удължаване на срока бяха подадени още 42 заявления.
Отговорът на въпроса Ви за ресурса, който ще бъде усвоен по схемата, е свързан с особените правила на нейното финансиране. Съгласно възприетата от Европейската комисия методика размерът на средствата, които ще се получат от страната за финансиране на разпределението на плодове и зеленчуци в учебните заведения, зависи от броя на децата, които са включени в нея. За учебната 2010-2011 г. за всяко дете от европейския фонд ще бъдат получени по 15,40 лв. плюс национално съфинансиране от 5,13 лв., или общо 20,53 лв. Този начин на предоставяне на финансовия ресурс поставя неговото усвояване в пряка зависимост от инициативността на директорите на учебните заведения.
Както вече посочих, доброволният характер на схемата изключва пряка намеса на държавата в процеса на кандидатстване.
Общият брой на учебните заведения, които са заявили желание за участие в схемата през учебната година е 1086; броят на децата от целевата група, които ще се възползват от тази схема, е 132 547, а общият размер на помощта за закупуване на плодове и зеленчуци е 2 млн. 721 хил. лв. В прогнозния бюджет на Националната стратегия за прилагане на схемата, утвърден от Европейската комисия, е предвидено участие на 824 учебни заведения, което означава 32% преизпълнение на прогнозното усвояване.
Прилагането на схемата „Училищен плод” ясно показа, че степента на усвояване на средствата от европейските фондове зависи не само от дейността и усилията на държавната администрация, но не в по-малка степен и от активността и позицията на неправителствените организации за по-добро усвояване на средствата по нея. За да достигнат плодовете и зеленчуците до българските деца съществено могат да допринесат и техните родители чрез училищните настоятелства, родителските и женските организации.
Затова в заключение бих искал да призова представителите на гражданското общество да активизират и подпомогнат ръководствата на учебните заведения за осигуряване на здравословното хранене на нашите деца. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Госпожо Масларова, разполагате с 2 минути, за да изразите своето отношение.
Емилия Масларова (КБ): Благодаря, господин председателю.
Уважаеми господа министри, колеги, от изнесената от министъра на земеделието информация, виждате, че всъщност не над 300 000 деца, а малко над 150 000 деца ще се ползват от тази програма, че не е предвидено и около 7 млн. 400 хил., а ще усвоим над 2 млн., нека да са 3 млн. лв. Тоест няма да можем отново да усвоим едни средства на една добра програма. Така че, действително невъзможността държавните институции и държавата пряко да се меси в използването на ресурсите по тази програма задължава не само техните родители, задължава не само училищните настоятелства, но задължава и нас самите като народни представители.
Аз искам от тази трибуна да се обърна към всички нас: всеки от нас да провери училищата, които са на територията на избирателните райони, до каква степен са кандидатствали, знаят ли и, ако не знаят, да знаят, че за следващата година ще има отново такава програма и би било престъпление, ако ние изпуснем едни средства, които са насочени за възпитанието в здравословен начин на живот на децата до 10-годишна възраст в България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Преминаваме към въпрос от народния представител Петър Мутафчиев относно бъдещето на „Български пощи” ЕАД към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Цветков.
Заповядайте, господин Мутафчиев.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Преди няколко месеца, струва ми се 4 ноември, Вие като министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията представихте в министерството нова стратегия за развитие на „Български пощи”. Датата я помня, защото два дни след това, струва ми се, уволнихте генералния директор. Но Вие одобрихте тази стратегия и заявихте пред всички медии и пред нас, народните представители, които бяхме поканени там, че след един месец започвате сериозна работа по преструктурирането на „Български пощи”.
От резултатите обаче през тези няколко месеца, значи близо 9 10 месеца, е видно, че преструктуриране на „Български пощи” не се извършва. Говори се, че вместо реформи, които да доведат до подобряване на финансовото състояние, до антикризисни мерки, се увеличават кредитните задължения на предприятието, вероятно за да се посрещнат някои от неудачите на кризата, която влияе върху пощенските услуги. Същевременно не се увеличава пазарният дял на пощите – в куриерските услуги, която е една от най-важните задачи и в стратегията, която по принцип Вие приехте.
Същевременно започна да се говори за изключване от Забранителния списък за приватизация на „Български пощи”, което означава, че сегашното правителство и Вие явно имате намерение да започнете или цялостна, или частична приватизация на „Български пощи”.
Моят въпрос е свързан именно с това: господин министър, променихте ли си мнението, променихте ли тази стратегия за развитие на „Български пощи” и запознахте ли ни с това, че се налага изключването й от списъка? Ще бъдат ли приватизирани „Български пощи” по Вашите виждания? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мутафчиев! Политиката провеждана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в областта на пощенските услуги е насочена към устойчиво развитие на националния пощенски сектор и осигуряване на съвременни и качествени пощенски услуги. За да бъде постигнато това, ние не само не сме се отказали от стратегията си за развитие и преструктуриране на „Български пощи”, но напротив, ръководството на дружеството ускорява този процес.
Накратко някои основни действия, които бяха предприети:
– Постигна се оптимизиране на структурата чрез закриване и преобразуване на специализирани предприятия;
– Стартира пилотният проект за административно преструктуриране на териториалните поделения, като от 1 август т.г. се създаде регионално управление „Южен Централен регион – Пловдив”;
– Постигната е пазарна ориентация на структурите, ангажирани с популяризиране и продажби на услугите, предоставени от „Български пощи”;
– Създаде се и се поддържа Национален регистър на договорите и клиентите с цел опознаване нуждите им и следене и анализиране на пазарните тенденции;
– Разшири се обхватът на съвместната дейност с настоящи клиенти и се привлякоха нови;
– Оптимизирани бяха пощенската, транспортната и сортировъчната мрежа на дружеството и бе усъвършенствана международната логистична мрежа.
В заключение искам накратко да маркирам и някои от дейностите, които ще бъдат извършени в краткосрочен и средносрочен план.
Скоро ще приключи административното преструктуриране, етап първи, което включва създаването на шест регионални управления – „Южен Централен регион – Пловдив” вече е завършен, „Североизточен регион – Варна”, „Югоизточен регион – Бургас”, „Регион – София”, „Западен регион” и „Северен Централен регион”. Ще се обособят четири регионални управления – „Регион – София”, „Западен”, „Северен” и „Южен регион”, етап втори от преструктурирането. Предстои аутсорсването на несвойствените за „Български пощи” дейности. Ще бъдат реализирани възможностите за разширяване на портфолиото от услуги и дейности, предлагани от „Български пощи” чрез въвеждането на международни пощенски парични преводи и продажбата на транспортни билети, доставката на лекарствени средства, разкриване на пощенски офиси в търговски вериги, каталожната търговия, логистични и печатни услуги, експресни парични преводи, електронна търговия, директен маркетинг и др.
Уважаеми господин Мутафчиев, в заключение искам да подчертая, че твърденията за направено предложение за изваждането на „Български пощи” от Забранителния списък по Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, не отговарят на истината. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Господин Мутафчиев, заповядайте за реплика.
Петър Мутафчиев (КБ): Аз съм доволен от това, което чух, от последните Ви думи. Всичко друго съм го чувал от мениджърите на „Български пощи” в дълъг период от време, не само когато бях министър, а и преди това. Но, че нямате намерения да изключите от Забранителния списък „Български пощи” означава все пак, че държавата поема ангажимента да развива единственото останало национално предприятие, което има представителство почти във всяко населено място. Това, господин министър, още веднъж Ви поставя пред едно сериозно задължение, че тази реформа трябва да стане много бързо. Защото, ако е вярно другото, че кредитните задължения са скочили близо на 9 милиона, това означава, че предприятието, каквото и да си говорим – преобразуване на Южен Централен район – това е една администрация, която допълнително се слага. Знаете, че аз имам и малко по-различно виждане за тази стратегия и затова не я приложихме при нашето управление, а искахме допълнително доказателства, най-вече по отношение на финансовата й част – тя беше разработена преди две години.
В този смисъл Вие трябва да направите всичко възможно бързо да започнат реформите по шестте основни предприятия и да се разшири дейността на пощите най-вече в куриерските дейности, където делът й е само 3%, при ситуация че по наше време автомобилният парк беше обновен 41%. Когато имаме базата, когато имаме транспорта, когато имаме всички възможности и хората, един сериозен потенциал – това нещо трябва да се направи, и то трябва да се направи в бързи темпове.
Аз считам, че това, което обещахте Вие, не го изпълнихте, тоест забавихте реформата в пощите. За девет месеца да се направи само едно централизирано предприятие в Южен Централен район – радвам се, че е в Пловдив, дано да бъде успешно, така че да се каже, че пловдивският опит ще бъде успешен, не значи нищо. Сортировъчният център, автомобилните бази и всичко останало беше направено от предишното правителство.
Все пак, желая успех! Да успеете в тази посока, защото успехът на реформата ще бъде успех за българските пощенски работници, за „Български пощи” като цяло.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
За дуплика, заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ: Благодаря Ви, господин Мутафчиев, за загрижеността и препоръките.
Дали реформата в „Български пощи” се случва, и дали се касае само за административни реформи, мисля, че цифрите говорят сами по себе си. Миналата година пощите приключват със загуба близо 8 млн. лв., благодарение на „доброто” управление. (Реплики от КБ.)
През тази година за полугодието „Български пощи” вече са на печалба от половин милион лева. Разликата във финансовото състояние на „Български пощи” е очевидна и това показва ефективността на мерките и на реформата, която се провежда.
Още един път Ви благодаря за загрижеността, но си припомняйте цифрите от вашето управление. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря Ви.
Благодаря Ви за участието в днешното заседание.
Въпрос от народния представител Корнелия Нинова към министър Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно съвместно дружество между „Български енергиен холдинг” и „IGI Poseidon”, Гърция.
Колеги, с оглед изказването от името на парламентарни групи имаме 15 минути удължаване на времето, така че приключваме с този въпрос. Той е последен от днешния дневен ред.
Заповядайте, госпожо Нинова.
Корнелия Нинова (КБ): Благодаря, господин председател.
Господин министър, моят въпрос се отнася до изграждането на междусистемната газова връзка между България и Гърция. Един изключително важен проект за енергийната сигурност на държавата, важен и от икономическа гледна точка. По този проект Фондът за икономическо възстановяване на Европейския съюз осигури финансиране в размер на 45 млн. евро. Разполагам обаче с писмо от европейския комисар по регионална политика Йоханес Хан, който отговаря на наш въпрос, как се развива по тяхна оценка трансграничното сътрудничество между България и Гърция и какви са причините за значителното текущо забавяне при утвърждаването на проекта. Той казва, че е характерно дългото забавяне, че комисията неколкократно е обръщала внимание на Вас и че това забавяне е недопустимо. Комисията е доста обезпокоена от дългото забавяне и към момента – десет месеца след крайния срок проектите за финансиране все още не са подбрани.
Вие бяхте тази седмица на посещение в Гърция и може би имате нова и различна информация, но все пак искам да Ви питам: на какво се дължи това забавяне и има ли опасност България да загуби парите по този проект и да не го реализира навреме, от което знаете какви биха били последствията и за икономиката, и за енергетиката, и за сигурността на българските граждани?
Моля Ви, спестете ни обясненията, че всичко се дължи на предишното управление. Наслушахме се на това, а имаме и доказателства, че няма да е вярно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Нинова! Първо, според мен, Вие тотално сте объркала темите, защото това писмо от господин Хан се отнася за трансграничното сътрудничество по регионално развитие. Аз го четох и това е така. Наистина, абсолютен тюрлю-гювеч направихте във въведението си.
Тъй като темата, така или иначе, за интерконектора с Гърция е важна, ще Ви разкажа. Благодаря за въведението, което направихте. С удовлетворение мога да Ви информирам, че след срещата ни на 22-и с моята гръцка колежка отстранихме основния препъни камък в преговорите по тази връзка. Той беше следният: корпоративната идея за този интерконектор, която сега няма как да не кажа, че наследихме от вашето управление, нали, това е факт – идеята, която наследихме, и меморандумът, който сте подписали навремето, предвиждат за разлика от всички други подобни идеи създаването на тази връзка като едно съвместно дружество между Българския енергиен холдинг и IGI „Poseidon”. В него акционери са ДЕПА и „Едисон” с дялово участие по 50% на двете страни. Много добре знаете, че участие по 50% по-често, отколкото не, е рецепта партньорите да не могат да се разберат.
За нас въпросът беше какво се случва, ако не дай си, Боже, след като направим това дружество, след като вече ДЕПА и „Едисон” имат 50% от тръбата на наша територия и ние съответно 50 от тръбата на тяхна територия, въпреки че на нашата територия е две трети, а на тяхната само една трета, какво става, ако партньорите не се разберат? Начинът по който вървяха договореностите и бяха разписани в предварителен вид, предвиждаха, че когато не се разберат, се стига до ликвидация, а когато се стигне до ликвидация, има определени клаузи, кол опции, под опции, драгелонг или тагелонг, в резултат на които цялото дружество и активите му се продават на този, който даде най-висока цена.
Първо, ние не можехме да се разберем за кол опциите, под опциите, драгелонга и тагелонга – кой какви има, и тези различия изглеждаха абсолютно непреодолими.
Второ, не бяхме сигурни, ако се стигне до ликвидация и най-високият наддавач даде парите, кой ще е този и искаме ли да разрешим това да се случи? Начинът, по който разрешихме това затапване на преговорите, е следният: разбрахме се с госпожа министърката, че ако се стигне до ликвидация на компанията, тогава българската страна ще има право да купи като актив тръбата на българска територия, а гръцката – тръбата на гръцка територия. Смятам, че по този начин разрешихме всичко, което ни беше като притеснение в инфраструктурната компания. Ние сме дали мандат на БЕХ, а те на IGI „Poseidon” това да бъде облечено в договорна форма и преговорите между компаниите започват още следващата седмица. Надявам се, че това ще решим.
Другият въпрос, който забави преговорите, беше търговската компания, която обслужва търговията с газа по тази тръба. Там първоначално беше предвидено България да има 35%, 35% на 30%. Това, което пак се разбрахме на политическо ниво, е вече да имаме 50% и в тази компания. Смятам, че забавянето си струваше. То реално не е и забавяне, защото ще се включим в сроковете, които са дадени от Комисията, но все пак осъзнавайки своето чувство за отговорност, не искаме следващото правителство да ни пита защо сме направили такава колосална глупост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Заповядайте за реплика, госпожо Нинова.
Корнелия Нинова (КБ): Господин Трайков, оспорвате ли, че има осигурено финансиране по програма „Европейско териториално сътрудничество България – Гърция” за проект, че ме обвинявате, че бъркам двата въпроса? Оспорвате ли част от писмото? (Реплика от министър Трайчо Трайков.) Работата по материалите, необходими за първата покана за набиране на проектни идеи, започна в началото на 2009 г. и вървеше много добре. Това е оценка на Европейската комисия, така че моля не ме обвинявайте, че бъркам двете неща.
Иначе уважавам усилията Ви да придвижите проекта, но защо не кажете коя е истинската причина за неговото забавяне и има ли опасност България да загуби от това? Истинската причина се вижда в две стенограми на Министерския съвет. Едната е от 12 май 2010 г., където Вие внасяте в Министерския съвет предложение за създаване на смесеното дружество между България и Гърция и Вие си го оттегляте, поради липса на готовност на това Ваше предложение. Сам го оттегляте и го предлагате на следващото заседание на 19 май, където отново не е прието поради следната причина – Симеон Дянков я обяснява: „Тук темата е, че след нашето решение за разформироване на Българския енергиен холдинг трябва да сме убедени, че начинът, по който след това организираме енергийната ни система е такъв, че последващата структура ще има същите права в този договор, както в момента БЕХ, и т.н.”. От тази стенограма и от Вашия разговор по време на заседанието на Министерския съвет става ясно, че поради това, че не знаете какво да правите с енергетиката на България, какво да правите с Българския енергиен холдинг, като сте решили да го разформировате, кой ще поеме правоотношенията между българската и гръцката страна от българска страна? Заради тези Ваши противоречия, неяснота и лутане по отношение на енергийната стратегия на България, която между другото обещахте да ни внесете тук, в парламента, до края на 2009 г., сега сме вече края на 2010 г. и още не сме я виждали, ето поради това се забавя проектът, а не е нито поради бившето управление, нито поради сегашните Ви забавени преговори с гръцката страна. Поради личната Ви некомпетентност!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Заповядайте за дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Нинова, няма как да се съглася с Вас, че тези 45 милиона идват оттам, откъдето Вие казахте, защото те идват от друго място.
Що се отнася до останалото, Вие започнахте по един конкретен въпрос, на който конкретно Ви отговорих и би трябвало да сте доволна, обаче стигнахте до „краставицата”, както винаги. (Смях и оживление в ГЕРБ.) Вие влизате в дефиницията за политик, която господин Овчаров прилага към всички нас. Аз за щастие не съм политик и за съжаление хора като Вас я направиха мръсна дума в последните 20 години. (Реплика от народния представител Корнелия Нинова.)
Много е жалко, че след като говорим за такива конкретни неща, Вие не можете да излезете и кажете едно „Браво!”, че сме решили този въпрос, а пак отивате на ... (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Колеги, с това дневният ред е изчерпан.
Следващото пленарно заседание е в сряда – 29 септември, от 9,00 ч.
Приятна почивка и лека работа през следващата седмица.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,03 ч.)


Председател: Цецка ЦачеваЗаместник-председатели: Екатерина Михайлова

Анастас АнастасовСекретари:
Пламен Нунев

Милена Христова