Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-12-15

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Екатерина Михайлова

Секретари: Петър Хлебаров и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум.
Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Има искане от името на Парламентарната група на Синята коалиция за декларация.
Заповядайте, господин Димитров.
Мартин Димитров (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Ние от Синята коалиция като български граждани се срамуваме от факта, че половината – 13 от 26, български посланици в Европейския съюз са агенти на Държавна сигурност. (Оживление.)
Това само потвърждава за пореден път тезата на представители на Русия, че България е нейният Троянски кон в Европейския съюз.
Призоваваме спешно да бъдат отзовани тези посланици и настояваме за законово ограничаване правото на агенти на Държавна сигурност да заемат такива постове. Това за пореден път показва, че бившата Държавна сигурност до голяма степен определя и българската външна политика.
До края на днешния работен ден ние от Синята коалиция ще предложим и законопроект, който да ограничава и да не дава възможност повече това да продължава в България. Крайно време е този проблем да бъде решен окончателно. И това ще бъде поредното изпитание за Четиридесет и първото Народно събрание. Нека да видим кои са демократите в тази зала и кои партии ще подкрепят това законодателно решение. (Шум и реплики в КБ.)
Още от сега се вижда, че БСП не са съгласни.
И така, колеги, аз смятам, че повечето европейски страни решиха тези въпроси и е крайно време и България да намери едно окончателно решение. Трябва да е ясно кой – кой е, в българската външна политика. С агенти на Държавна сигурност не можем да правим външната политика на Европейската народна партия. Това е невъзможно. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа, предлагам на вашето внимание проект за Програма за работата на Народното събрание за времето от 15 до 17 декември 2010 г., както следва:
1. Второ четене на Проекта за Изборен кодекс – продължение.
2. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за създаване на Съвет за митническо сътрудничество и на изменението на конвенцията – продължение от петъчния ден, миналата седмица.
3. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството, от името на правителството на Република България, и министъра на местното самоуправление, от името на правителството на Република Македония, относно изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество с номер, посочен в Меморандума.
4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи.
5. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за развитието на Академичния състав в Република България. (Общ законопроект, изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание от Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, по приетите на първо четене на 24 ноември 2010 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за развитие на Академичния състав в Република България.)
Режим на гласуване, моля.
Гласували 129 народни представители: за 98, против 6, въздържали се 25.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
На основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили три предложения, както следва.
Първо по време е предложението от името на заместник-председателя на Парламентарната група на Коалиция за България господин Ангел Найденов за включване като точка в дневния ред на Народното събрание за периода 15-17 декември 2010 г. Проекторешение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на обстоятелствата около избирането и освобождаването на госпожа Калина Илиева от поста изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”. Това е предложение с вх. № 054-02-126, внесено на 13 декември 2010 г. от Сергей Станишев и група народни представители.
Господин Найденов, имате думата.
Ангел Найденов (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, предложението, което правим по ал. 3 от името на Парламентарната група е за създаване на Анкетна комисия за изясняване на обстоятелствата около назначаването и освобождаването на вече бившата шефка на Държавен фонд „Земеделие” Калина Илиева.
Сами разбирате, уважаеми народни представители, че в случая обаче Калина Илиева е само брънка от една дълга и, за съжаление, много грозна верига, опасваща Държавен фонд „Земеделие” и като дейност, и като отношение към български производители, бенефициенти, като взаимоотношения вътре в рамките на държавния фонд и, разбира се, в Министерството на земеделието, и като взаимоотношения с международни структури и наши европейски партньори.
Чуйте само: министърът на земеделието казва, че са подадени над 400 сигнала от Калина Илиева до Европейската служба за борба с измамите, до прокуратурата, до ДАНС. Очевидно, че парламентът не може да страни от едно основно свое задължение и в този случай да направи проверка какви са тези сигнали и до колко те са основателни.
Твърди се, че в резултат на дейността на Държавен фонд „Земеделие”, ръководен от госпожа Илиева, вече има нанесени щети на бюджета в размер на най-малко 150 млн. лв., заради неразплатени проекти по предприсъединителната програма САПАРД.
И второ – твърди се, че отново в резултат на нейните действия по подадени сигнали за включване на български фирми в така наречения „черен списък” се водят дела за обезщетение, които биха могли да надхвърлят 200 млн. лв.
Струва ми се, че тогава, когато става дума за ръководството на един фонд, който управлява над 40% от всички пари, които България следва да получи по европейски програми, парламентът има основно задължение и отговорност да подкрепи едно подобно предложение, за да се изяснят всички тези въпроси.
Разбира се, трябва да бъдат изяснени въпросите по критериите за нейното назначаване, по нейните връзки – твърди се, с ОЛАФ, така че, моля, подкрепете това предложение на Коалиция за България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението от името на Парламентарната група на Коалиция за България за включване на Проекторешение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на обстоятелствата около избирането и освобождаването на госпожа Калина Илиева от поста изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”.
Гласуваме!
Гласували 140 народни представители: за 57, против 53, въздържали се 30.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Найденов.
Ангел Найденов (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, този резултат ми дава основание да апелирам настоятелно към мнозинството в лицето на народните представители от ГЕРБ и „Атака” да подкрепят направеното предложение за анкетна комисия.
Споменах, че въпросите около назначаването на Калина Илиева са само част от всички онези въпроси, които стоят пред всички нас като народни представители, и в случая към Народното събрание като най-висшата институция в държавата. Не можете да стоите безучастно, когато се твърди, че в резултат на сигнали на госпожа Илиева министърът на земеделието, избран с вашите гласове, е бил обект на прилагане на специални разузнавателни средства. Изникват въпроси: що за управление и правителство, що за държава сме, тогава когато в рамките на една институция, на хора, назначавани с протекциите на хора, които след това са обект на разследване, и Народното събрание не желае да вземе отношение?
Не ви ли интересуват въпросите, свързани с това какви са тези информации и защо са прилагани специални разузнавателни средства по отношение на министъра на земеделието? Какви са онези критерии, които са послужили и на министъра на земеделието да направи предложението, и на министър-председателя да съгласува и да даде одобрението си за назначаване на Калина Илиева?
Твърди се, че имала протекции от най-високо ниво от страна на Европейската служба за борба с измамите. Твърди се, че търсели млад човек. Защо освен млад човек, в което няма нищо лошо, не се търси и можещият човек? Добродетел ли е моженето, или е порок, за да се търси само възрастта?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрахме тезата Ви, господин Найденов.
Ангел Найденов: Струва ми се, че има много остри въпроси, които не могат да бъдат подминати с въздържание или с гласуване против предложението за създаване на анкетна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Подлагам на прегласуване предложението за включване в дневния ред създаването на временна анкетна комисия.
Гласували 144 народни представители: за 56, против 63, въздържали се 25.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следващото по ред предложение – с правно основание чл. 43, ал. 3 от правилника, е от народния представител господин Яне Янев: на основание чл. 99 от правилника да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно изявленията му, цитирам: „Защо да не бъдат подслушвани и разработвани хора от високите етажи на властта?” – край на цитата, както и с оглед изясняване на въпроса налице ли са данни за неправомерни действия или престъпления, извършени от изпълнителния директор на Агенция „Митници” Ваньо Танов, министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов и други отговорни длъжностни лица от висшата държавна администрация.
Предложението е изслушването да се включи като точка от програмата на Народното събрание за тази седмица.
Господин Янев, заповядайте.
Яне Янев (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! България е парламентарна република и българският министър-председател има конкретни и ясно дефинирани в Конституцията правомощия. Откъде черпи правомощия господин Бойко Борисов, за да подслушва или да следи? Такива правомощия българският министър-председател няма и е абсурдно в една демократична държава министър-председателят да чете, да разполага и да се занимава със специални разузнавателни средства. Няма друга такава европейска страна. Още повече че той сам в публичното пространство обявява, че се занимава с подобна дейност и не намира нищо странно да се занимава с нея.
Въз основа на кой български закон министър-председателят може да възлага да се следи някой висш държавен чиновник? Да не говорим, че това е политика в управлението на ГЕРБ – всеки министър следи другия, или министрите на Цветан Цветанов следят министрите на Бойко Борисов. (Шум и смях.) Такава тежка параноя не е имало никога, въпреки големите проблеми на целия преход.
Затова ние искаме като парламентарна република министър-председателят да дойде тук и да даде обяснение, в т.ч. и за най-скандалните моменти, свързани с министъра на земеделието и с шефа на Агенция „Митници”. Много е важно да се знае как точно са били накичени сътрудниците им като коледни елхи със сересета, в кои кабинети са пребивавали тези чиновници (шум и реплики) и след това тези незаконни специални разузнавателни средства от кого са ползвани? Всичко това би следвало в една нормална демократична държава да се знае от българския парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Янев.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Яне Янев за провеждане на изслушване на министър-председателя по поставените в предложението и изложените пред вас въпроси.
Гласували 141 народни представители: за 44, против 95, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Процедура за прегласуване – заповядайте, господин Янев.
Яне Янев (независим): Отхвърлянето на това предложение означава само едно - че депутатите от ГЕРБ и „Атака” са съгласни да бъдат законно следени и подслушвани, съгласни са да бъдат подлагани на незаконни експерименти. Това нещо не ги притеснява. Само че не знаем до кога ще продължи този период, защото това, което в момента се прави, убеден съм, ще стресне всеки един от тези, които сега отхвърлят това предложение. И няма да е дълъг периодът, който ще изминем, когато вие ще съжалявате за това гласуване.
Затова, колеги, призовавам ви да се опомните и да дадете възможност на българския министър-председател да дойте тук, в пленарната зала, и да обясни въз основа на кой български закон той подслушва и следи хора - както се изразява - от високите етажи на властта. Кои разпоредби използва и въз основа на какви действия съобщава факти, с които е абсурдно да се занимава не само министър-председателят, а който и да е било от изпълнителната власт?
Ако Бойко Борисов иска да пусне огромни уши-пеленгатори, с които да слухти в цялата държава, парламентът е за това - да подостри ножици и да ги отреже (смях в КБ), защото ние сме парламентарна република и не бива да позволяваме да се случват такива безобразия.
Сигурен съм, че един ден ще се потърси отговорност за всички тези безобразия, които се случват в България. Аз зная, че това, което се случва, е режим, който е мутант между царя и Тодор Живков, но дори и те не си позволяваха подобни безобразия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Яне Янев за изслушване на министър-председателя Бойко Борисов.
Гласували 148 народни представители: за 49, против 96, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следващото по време предложение е на народния представител Емил Василев, който на основание чл. 99 от правилника предлага да се проведе изслушване на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов относно прилагането на нормативната уредба, регламентираща използването на специалните разузнавателни средства.
Заповядайте, господин Василев.
Емил Василев (независим): Благодаря, госпожо председател.
Това изслушване се налага поради две групи аргументи - от правно и от общодемократично естество. В последните дни наблюдавахме поведението на вицепремиера Цветан Цветанов, включително и с художествено четене на материали от специално разузнавателно средство от парламентарната трибуна, което е безпрецедентен случай. Също така наблюдавахме изказвания на министър-председателя, който не намира нищо лошо в начина, по който се използват специални разузнавателни средства.
Какъв е обаче смисълът от използването на специални разузнавателни средства? Каква е тяхната цел? Да предотвратяват, разкриват и разследват престъпления. Същевременно ние непрекъснато наблюдаваме изтичане на информация от специалните разузнавателни средства в публичното пространство. Дори днес в една медия ще прочетете много интересна история - за това как магистрат, председател на окръжен съд в България, е държан в подчинение от определени политически фактори чрез притежаване на компрометиращи за него материали от специални разузнавателни средства.
С течение на годините законодателството, което регламентира използването на специалните разузнавателни средства, действително се разви. Първият закон беше приет още в далечната 1994 г. След това през 1998 г. беше приет нов закон за специалните разузнавателни средства, но ние наблюдаваме лутане на нашата държава, която очевидно въпреки отминалите шестнадесет години от приемането на това специализирано законодателство, не знае как да ги използва и какво да прави с тях. В продължение на много години ние нямахме нито едно наказателно производство, по което като доказателство да са използвани материали от специални разузнавателни средства. (Сигнал за изтичане на времето.)
Приключвам, госпожо председател.
Сега отиваме в другата крайност - чрез промени, включително в НПК, ние превръщаме СРС-то в основно доказателствено средство в наказателния процес, което е абсурдно. Редно е хората, които прилагат и използват тези специални разузнавателни средства, да заявят пред всички нас защо го правят точно по този начин и дали има някакви проблеми във връзка с това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за изслушване на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов по повдигнатите въпроси.
Гласували 143 народни представители: за 42, против 97, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Предложение за прегласуване - има думата господин Василев.
Емил Василев (независим): Благодаря, госпожо председател.
Колеги, надявам се да преосмислите вашето решение и да подкрепите моето предложение за изслушване на вицепремиера Цветан Цветанов.
Безконтролното използване на специални разузнавателни средства се превръща в заплаха на нашата демокрация. Още през 2000 г. ние поставихме този въпрос - за недостатъците на законодателството, включително и по отношение на това, че липсва механизъм за гарантирано унищожаване на онези материали от СРС, които се оказват негодни за наказателен процес, защото ако на някой не му е известно, да му кажа, че магнитните носители от едно подслушване се унищожават – може би – по предвидения в закона начин, но тяхната разпечатка на хартиен носител остава и се съхранява в спецслужбите. В момента в спецслужбите се пазят материали от специални разузнавателни средства от десетилетия, включително и всички специални разузнавателни средства, прилагани след приемането на специализираното законодателство от 1996 г.
Като председател на гражданско сдружение още през 2000 г. – сигурно си спомняте големите заглавия в „Труд” – „Подслушват се три хиляди телефона” – аз поставих тези проблеми и нашето гражданско сдружение беше изчислило, че само за шест години от приемането на специализираното законодателство в специалните служби са налице 6 млн. 800 хил. протокола от СРС, т.е. приблизително за всеки български гражданин без бебетата има по един компромат.
Оттогава обаче са минали още 10 години и протоколите от СРС-тата, които в момента се съхраняват в спец-службите, вече са достигнали около 20 милиона – по три компромата на глава от населението, дами и господа, без механизъм за унищожаване. Всеки едни от присъстващите в залата, мога да ви уверя, че няма човек в тази зала, за който да няма протокол от специално разузнавателно средство. Някои от вас имат по десетки и стотици компромати. Би било жалко, ако не се замислим над тази тема. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Емил Василев за изслушване на министър Цветанов.
Гласували 139 народни представители: за 42, против 93, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Пренасочване на разисквания по питане във връзка с невъзможността на министър-председателя Бойко Борисов да участва съгласно изискванията на чл. 92, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, а и поради приетата от нас програма за липса на парламентарен контрол на 17 декември 2010 г., за която дата бяха насрочени разискванията по питането на народните представители Сергей Станишев и Михаил Миков относно политиката на правителството по отношение на присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, както и писмото, което изрично е получено от Бойко Борисов, пренасрочвам разискванията по горното питане за следващото заседание за парламентарен контрол, което ще се проведе на 14 януари 2011 г. Приложено е писмото на министър-председателя.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Премиерът няма право да пренасрочва, когато си поиска.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не го пренасрочва премиерът, пренасрочва го председателят на Народното събрание, тъй като чл. 92, ал. 2 от нашия правилник изисква разискванията да бъдат проведени в присъствието на министър-председателя. Две причини имаме това да не може да се случи в петък. От една страна приехме програма, в която няма включен парламентарен контрол, от друга страна – получи се писмо от министър-председателя, че на 16 и 17 декември, четвъртък и петък, е в Кралство Белгия, град Брюксел, където му предстои участие в Съвета на Европейския съюз. При това положение трябва да бъде пренасрочено разискването и, за да бъдат уведомени всички народни представители, съобщавам датата, на която ще се състоят тези разисквания. Повтарям – 14 януари 2011 г.
Съобщения за постъпили законопроекти и проекторешения от 8 декември до 14 декември 2011 г.
1. Законопроект за експортния контрол на продукция, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Съпътстващи комисии – Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по външна политика и отбрана, Комисията за контрол на Държавната агенция „Национална сигурност”.
2. Втори Законопроект за Българската академия на науките. Вносител – Веселин Методиев и Ваньо Шарков. Водещи комисии – Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по правни въпроси.
3. Законопроект за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстваща комисия е Комисията по правни въпроси.
4. Законопроект за ратифициране на Конвенцията по касетъчните боеприпаси. Вносител - Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по външна политика и отбрана – водеща.
5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетиката и туризма.
6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция относно презгранични операции за air policing. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по външна политика и отбрана. Съпътстваща комисия – Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщенията и Комисията по правни въпроси.
Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на бизнеса и търговията на държавата Катар. Вносител – Министерският съвет. Водеща комисия – Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Съпътстваща комисия – Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по правни въпроси.
Проект за решение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на Република България. Вносител - Валентин Иванов и група народни представители и Комисията по правни въпроси.
Проект за решение за приемане на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България. Вносител – Министерският съвет, водеща комисия – Комисията по образование, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Стратегията е за периода 2010-2020 г.
Проект за решение за приемане на Стратегия за национална сигурност на Република България. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на науките. Вносител – Сергей Станишев и група народни представители. Разпределен е на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване обстоятелствата около избирането и освобождаването на госпожа Калина Илиева от поста й изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”. Вносител – Сергей Станишев и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети. Вносител – Любен Татарски, Георги Икономов и Атанас Камбитов. Водеща комисия – Комисията по бюджет и финанси, съпътстваща е Комисията по регионална политика и местно самоуправление.

Продължаваме със законодателната дейност за днес:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗБОРЕН КОДЕКС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Беше предложен чл. 82, по него имаше заявени изказвания. Моля, народните представители да вземат участие.
Господин Анастасов, заповядайте.
Георги Анастасов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Това е вторият основен текст, по който правим предложение, което показва принципната и последователна политика на българските социалдемократи от Коалиция за България, която е продължение от 39-то, 40-то и Четиридесет и първото Народно събрание.
В чл. 82 сме направили предложение да отпаднат списъците за 7 хил. души, които подкрепят една политическа формация за участие в изборите. Разбирам, че като политическо решение вие няма да подкрепите това наше предложение. То си има своите ясни и точни аргументи – защо трябва да отпаднат.
Първо, с тези 7 хиляди души вие няма да промените по никакъв начин, подчертавам, по никакъв начин няма да се промени системата от много партии в България. Напротив. Тук само ще се даде възможност купувачите и продавачите на гласове да могат да осъществят своя бизнес. Вдигате цената в момента на продаването – веднъж, за набирането на гласове на подписката, и втори път, ще ги продават на изборите. Това е основната полза, която ще има на тези избори.
На второ място, недейте да мислите, че със седемте хиляди подписа ще спрем по един или друг начин маргиналните формации. Само ще ви дам един пример. През 2006 г. българските социалдемократи излязохме в коалиция с политическо движение „Социалдемократи” и имахме подписка от 84 хиляди гласа, подчертавам – 84 хиляди гласа, и получихме на изборите 47 хиляди гласа. Какво правим? Не е проблем да ги събереш тези 84 хиляди гласа и подписи.
Искам да подчертая и това, че в сроковете, както са указани в закона, съгласно чл. 10, който вече вие приехте в началото, ал. 1, 2 и 3 е казано какви са сроковете за насрочване на изборите от президента, а те са респективно за общинските съветници – 90 дни, 75 дни за народни представители и членове на Европейски парламент, и президент. В чл. 12 казвате: книжата ще бъдат подготвени от Централната избирателна комисия в 3-дневен срок. И забележете, давате 15 дни максимум да се регистрират партиите. Значи, на третия ден ще излезе формулярът за събирането на подписката и от тези 15 дни ви остават 12 дни. ЦИК ще издаде този формуляр и вие трябва в рамките на една седмица, за седем дни, да съберете минимум тези 7 хиляди подписа. Остават ви следващите дни да се регистрирате, защото остават едни 3 дни, за да можете да го правите, ако са ви върнати. Тоест само тези, които предварително знаят каква е формата, която ще бъде одобрена, а това обикновено са мнозинството в ЦИК и те я знаят много преди това, три тях подписите ще бъдат направени. Така че има неравнопоставеност.
Пак подчертавам: този принцип за събирането на 7 хиляди подписа няма да реши нищо ново, освен да се увеличи политическата корупция за купуването на гласове от хората. Това е! Не знам дали ще го разберете? Вие вече сте взели политическото си решение. Не очаквам да го подкрепите, но нека да се чуе, да се знае за нашата последователна политика, която вече с толкова години продължаваме да отстояваме по един и същи принцип. Ако искаме да намалим партиите, принципът е по-простичък. Партиите трябва да докажат, че минимум в три четвърти от общините имат свои структури, които реално действат, но това е тема на друг разговор и друг закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики? Няма.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, това е първият от текстовете, който урежда едно нововъведение, което прави Политическа партия ГЕРБ с този Изборен кодекс, а именно двустепенната регистрация за участие в изборите. Първо, се регистрират политическите партии и тези от тях, които успеят да минат през ситото на тази регистрация, могат да сформират предизборни коалиции, които също да се регистрират в Централната избирателна комисия.
Кое е скандалното в този случай? Текстовете се използват за разправа с политически опоненти, с малки партии, с нововъзникнали политически субекти с прекалено високите изисквания, които се предявяват пред тях. Първоначалното намерение на ГЕРБ беше за 15 хиляди подписа, които трябва да събере всеки политически субект, всяка политическа партия, която иска да участва в изборите. По настояване на всички останали политически сили мнозинството на ГЕРБ в Правната комисия склони този праг да бъде намален от 15 хиляди на 7 хиляди подписа. Но, забележете, че по настояване на Венецианската комисия подписите, които са необходими за регистриране на една политическа партия, са 2500. За да се регистрира същата политическа партия за участие в избори са й необходими три пъти повече подписи. Тоест стига се до абсурдната ситуация, че за да бъде легитимен един политически субект, са необходими по-малко изисквания, отколкото ГЕРБ въвежда за допускането на същия субект за участие в изборите. Забележете това изискване не касае само национални избори, избори за президент, избори за народни представители, а това изискване касае и местните избори. Това, заедно с намаляването на броя на общинските съветници и оставането на общинската избирателна квота, означава, че преградата пред тях всякакви субекти, които желаят да се включат в борбата за участие в местните парламенти, става обречена.
Защо считаме, че регистрацията на партиите в ЦИК по начина, по който е разписана, ще доведе до разправа с политическите субекти, които са неудобни на управляващите и до една окончателна преценка, в която последната думата ще бъде на ГЕРБ: кои субекти да участват в изборите и кои – не, защото има нови правомощия на Централната избирателна комисия да отказва на политически партии участие в изборите. Тези текстове бяха предмет на дебат вчера, според които вече ЦИК ще играе ролята на партиен съд. ЦИК ще преценява дали една политическа сила е провела надлежно заседанията на своите върховни органи и резултатът от нейната преценка ще бъде – може ли една политическа партия да участва в изборите, или не?
Следващото изключително важно политическо сито, което въвеждат управляващите, е преценката на Сметната палата коя политическа партия е изрядна спрямо нейното субективно виждане и коя политическа партия може да участва в изборите. Става дума за удостоверенията, които Сметната палата издава на политическите субекти, на политическите партии, за да могат да се регистрират за участие в изборите. Тази преценка е не просто за внесени финансови отчети за последните три години от дейността на партията, тази преценка също така е за това дали по съответния ред е предвиден финансов отчет, дали според едноличния орган Сметна палата финансовият отчет отговаря на изискванията, и дали са коректни всички предложения, които са приложени към този финансов отчет. Една достатъчно субективна оценка, която като се има предвид, че вече Сметната палата не е колегиален орган, а едноличен безконтролен орган, назначаван от управляващите, тази преценка ще бъде решаваща за това коя политическа партия да участва в изборите, и коя – не.
Затова като се разгледат в съвкупност тези нововъведения, които се предлагат от политическа партия ГЕРБ, става ясно, че политическите опоненти ще бъдат подложени на разправа още на входа за участие в изборите. Тоест до избори в крайна сметка след тази нова система на регистрация ще бъдат допуснати тези политически субекти, които ГЕРБ реши.
След това ще проследим какво се случва в самото им участие в изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето Ви изтече.
Мая Манолова: Аз много се надявам с това гласуване парламентарните партии, които са в тази зала, да изразят отношението си към това репресивно предложение на ГЕРБ срещу политическите партии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Госпожо Манолова, ще Ви изключа микрофоните.
Мая Манолова: Много се надявам да стане ясно, че както са сами като вносители, така са сами като политическа партия, която подкрепя тези промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики?
Заповядайте, господин Лазаров.
Димитър Лазаров (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Кое беше скандалното дотук, в действащия все още закон и закони? Скандалното беше, че изискването за подписи беше 15 хиляди за партия и 20 хиляди за коалиция. Никой от досега изказващите се не коментираше това. Скандалното беше депозитът досега, който беше увеличен и се увеличаваше в последните години – беше 50 хиляди, 100 хиляди и стигна 200 хиляди, уважаеми колеги, които трябваше да бъдат депозирани като средства, за да може да се регистрира една партия или коалиция. Това беше скандалното! Въпреки нееднократните забележки в докладите на ОССЕ, на ГРЕКО и на Венецианската комисия.
Аз няма да ви обяснявам защо – всички знаем защо, нека колегите, които се изказаха преди мен, да кажат: защо бяха увеличавани тези суми? Е, сега ги намалихме на 10 хиляди. Сега подписите ги намалихме на 7 хиляди. За инициативни комитети, не повече от 5 хиляди – процент, защото има и малки региони. Това беше скандалното досега – нека да си го кажем.
Кое беше другото скандално? В Конституцията – чл. 11, е казано, че политическите партии са тези, които представляват народа и там е развита тази тема. Има Закон за политическите партии. Никъде в Конституцията няма споменати предизборни коалиции. Законът за политическите партии също не регламентира коалиции. Скандалното беше, че досега се регистрираха някакви коалиции, без да е ясно тези субекти в тези коалиции дали отговорят на изисквания на Закона за политическите партии.
Това, което ние правим сега, е в унисон с Конституцията, в унисон със Закона за политическите партии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето изтече, господин Лазаров.
Димитър Лазаров: Тези субекти да бъдат регистрирани както всички други политически партии, няма никакъв проблем да правят всякакви коалиции. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Заповядайте за втора реплика, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаема госпожо Манолова! Вземам повод от последното изречение на господин Лазаров. Прав сте, господин Лазаров, най-после се слага ред при регистрациите и в този Изборен кодекс се поставя като основен принцип равнопоставеността на всички субекти, които ще участват на изборите.
Да, вярно е, че по Закона за политическите партии субектът е политическа партия. Могат да се правят коалиции, няма нищо нередно, нищо лошо и нищо дискриминационно в това. Първо, да се регистрират партиите, след това само от регистрираните партии, които са представили всички изискуеми документи за регистрация, отговарят на едни и същи изисквания и условия на закона, да се заяви регистрацията на коалиции само с едно допълнително споразумение.
Къса е паметта на колегите отляво, които се изказаха по тази тема. Колеги, обърнете се и си извадете от вашите архиви един Законопроект за изменение на Закона за политическите партии от 1 август 2008 г. Той е подписан като вносители – първо, от господин Ангел Найденов, на второ място, от госпожа Мая Манолова и надолу следват още десетина подписа на колеги от Парламентарната група на Коалиция за България. (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
Колеги, в мотивите по чл. 19а казват следното: „Партиите които не са провели предвидените в устава заседания на националните си ръководни органи два последователни пъти, следва да се заличават и да не бъдат допускани в изборите”. (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Моля без реплики от залата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По отношение на Сметната палата, предложението за участие, с мотивите в избори да се допускат партии, които са представили в срок финансовите си отчети пред Сметната палата.
Е, уважаеми колеги, през 2008 г. тези хора бяха демократи, днес казват, че са онеправдани, че спрямо тях прилагаме не знам какви мерки, прекалено големи изисквания, според госпожа Манолова, които ще им попречат да се регистрират.
В т. 8 от чл. 82, госпожо Манолова, предлагаме само и единствено удостоверение от Сметната палата. Ако вашата партия или вашата коалиция са си подали годишните декларации, аз не виждам какво общо има дали Сметната палата ще е едноличен, тричленен или седемчленен орган, той ще издаде или че сте подали, или че не сте подали. Ако Вие имате притеснение по отношение на това, че има партии, които не са спазили изискванията на закона, елате и го кажете, защото иначе аз не разбирам Вашите аргументи и доводи. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Заповядайте, господин Чукарски.
Димитър Чукарски (независим): Уважаеми господин председател! Уважаема госпожо Манолова, това, което виждам от настоящата регламентация, е облекчаване режима на участие на политическите субекти, а именно политическите партии в изборите.
Ако ние казваме, че една партия се явява чадър за n на брой политически субекта, които не съществуват, това вече е съвсем друг въпрос, но в конкретния случай имаме – внасяне на отчет в Сметната палата, отпада в определения срок. Сега имаме 15 хил. избиратели, а в момента те стават 7 хиляди.
Искам да се обърна към залата: да бъде задължително провокация към Вас за един последващ дебат и дейността на ЦИК досега. Централната избирателна комисия получаваше списъците на привържениците на дадена политическа партия, проверяваха ги по съответния ред през ГРАО и когато следващата политическа партия подаваше същите хора, изваждаше тези, които се повтарят. За какво говори това?! Това говори, че тези, които представят списъците, категорично представят имена на хора, а не подписка със саморъчен подпис. Досега Централната избирателна комисия никога не е упражнявала последващ контрол тези подписи и лични данни дали наистина са на хората, чиито имена фигурират там.
Аз се надявам, че за в бъдеще и това ще се случи, защото 7 хил. подписа са съвсем нормална цифра, ако тази партия наистина има желание да отиде на изборите, да се състезава и участва в разпределението на разходите в тези избори, каквото е отпечатването на бюлетини и работа на съответните секционни, районни и Централна избирателна комисия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Заповядайте за дуплика, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаема госпожо Фидосова, уважаеми господин Лазаров! Ще Ви отговоря с една мисъл на Виктор Юго, който казва, че: „Да се оправдаваш с лошите постъпки на другите, е все едно да се миеш с кал”. Вашето поведение повече отива на децата в детската градина, за които е по-характерна тази мисъл. Защото ако се държите като сериозни политици, трябва да отговорите на поставените въпроси, които касаят предложения и защитаван от вас проект, а не непрекъснато да връщате лентата назад и да изкарате в крайна сметка, че едва ли не предишното управление е виновно за недомислиците, които вие сега предлагате в този Изборен кодекс.
Госпожо Фидосова, нееднократно, включително от тази трибуна, в този дебат повтаряхме, че правомощието да заличава политически партии затова, че не са провели заседанията на върховните си органи е на съда. То е описано в Закона за политическите партии по предложение на Коалиция за България в предния мандат.
Каква е целта? Обяснявам Ви го вече за трети или за четвърти път. Целта е тези политически субекти, които реално съществуват само формално, тъй като регистрираните партии са 350 и даже не могат да съберат заседание на върховния си орган, за да се саморазпуснат, да бъдат заличени по предложение на прокуратурата в едно съдебно производство. Това правомощие може да бъде единствено и само на съда, защото започва по предложение на прокуратурата и се развива в един процес, в който участва и политическата партия, където представя доказателства за това провела ли е или не е заседания на върховните си органи. Тази преценка не може да се прави от Централната избирателна комисия, която, първо, е политически орган, доминиран от ГЕРБ и от „Атака” и, второ, няма никакви механизми, за да установи реално дали надлежно са проведени заседанията на върховните органи на политическите партии.
Кои сте вие, бе, господа от ГЕРБ, които ще преценявате дали една партия надлежно е провела заседанието на своя върховен орган?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Моля за по-уважително отношение!
Мая Манолова: С какво самочувствие си давате такива правомощия? С какво самочувствие, аз не разбирам, създавате партиен съд в лицето на Централната избирателна комисия?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Как може толкова глупости да се говорят?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето Ви изтича, госпожо Манолова.
Мая Манолова: Питам и очаквам някой от вас в един момент да ми отговори! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Времето, времето!
Мая Манолова: Следващото, за което става... (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Времето Ви изтече, госпожо Манолова! Съжалявам.
Заповядайте за лично обяснение, господин Лазаров.
Димитър Лазаров (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, имам чувството, че сме в една детска градина, когато сутринта идва едно момиче и първите думи са: „Иванчо е лош, Иванчо е лош, Иванчо е лош!”. Това не променя фактите.
Говоренето на неистини...
Мая Манолова (КБ, от място): Кое?
Димитър Лазаров: ...означава само издигане на политически лозунги. Сто пъти повтаряна една неистина, сега вече през 2010 г., през 2011 г. няма да направи други фактите. (Реплики на народния представител Мая Манолова.)
Истината е тази, уважаеми колеги, че не ЦИК, а съдът е този, който се произнася по отношение на регистрацията, на отказа от регистрацията, както това става по актовете, когато се обжалват – на общинските избирателни комисии, на районните избирателни комисии. Същото се отнася и за Централната избирателна комисия.
Ако някой мисли, че практиката на ЦИК, която е била досега – необосновано да отказва, то си е за негова сметка.
Аз мисля, че някой иска да запази статуквото, да продължава в изборния процес и да участват неизрядни политически субекти и други организации, коалиции от политически субекти. Ако някой го притеснява това, че привеждаме закона в съответствие с чл. 11 на Конституцията, нека поне да не говори неистини, а да каже: „Това е нашият политически лозунг”. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Мисля, че пренебрежителното отношение на някои народни представители към останалите в залата е изключително обидно. Това не е за първи път! Мисля, че след като всеки от нас е тук, в тази зала, зад него стоят няколко хиляди или десетки хиляди човека, които са го избрали и той е станал народен представител. Опитът за унижаването на народни представители и поставянето под въпрос присъствието им в тази зала по този начин, мисля, че не е нито възпитано, а по-скоро обижда този, който го отправя, отколкото останалите в залата. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
Има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Панчев.
Спас Панчев (КБ): Уважаеми господин председател, драги колеги! Законът за политическите партии дава възможност на законно регистрираните партии да участват в местни, президентски и парламентарни избори. В закона от 2006 г. е посочено, че една партия, за да бъде регистрирана, са необходими 5000 подписа. С една промяна от 2009 г. по препоръка на Венецианската комисия тези 5000 подписа бяха намалени на 2500. Нормално е, когато има избори, да има определени изисквания към партиите, които участват в изборите. Неслучайно в Изборния кодекс има изброени 17-18 изисквания към тези, които желаят да участват в изборите.
Моето изказване е във връзка с необходимите подписи също. Една законна партия, доказала се като такава и отговорила на изискванията на Закона за партиите, преди местни, парламентарни и президентски избори, няма какво повече да доказва извън тези изисквания, изписани в проекта за Изборен кодекс и допълнително да се искат още три пъти повече подписа от това, което е нормално за регистрация на партията. Ако искането е за 2500 подписа, би било нормално, за да се покаже актуалност на партията. Но да се искат значително повече подписи, мисля, че това, първо, не е коректно към партиите, второ, създава определено ангажименти в Централната избирателна комисия и в органите, отговарящи по регистрацията. Затова нашето предложение е да приемете – аз съм коректен да кажа, че вие слушахте дискусиите преди това и от 15 000 намалихте на 7000 гласовете, но мисля, че би било коректно, ако законът, който изисква от партиите 2500 подписа и вие подкрепите такава идея в проекта за Изборен кодекс и в гласуванията останат 2500 подписа, мисля, че малките партии ще бъдат доволни от коректното ви отношение към тях. Аз, разбира се, съм убеден, че нито ГЕРБ, нито БСП имат някакъв проблем да съберат тези подписи в определеното време, но за някои от малките партии, това наистина е свързано с друг вид отношение към този въпрос. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Заповядайте, госпожо Фидосова, за първа реплика.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Панчев! В два от действащите закона изискването за брой подписи за коалиция в момента е 25 000 и 30 000. Това, което ние сме записали и като редакция на комисията за 7000, в единия случай означава – хипотетично, ако приемем, че една коалиция се състои от четири партии, което мисля, че е достатъчно голямо число, 4х7000 = 28 000 – ние не увеличаваме изискването за брой подписи.
Къде има записано, колеги, изискване за 2500 подписа? В Закона за политическите партии изискването за 2500 подписа е условие за регистриране на политическа партия. Не можем да заложим изискване за 2500 подписа, след като това е най-първото и минимално условие да регистрираш партия. Оттам нататък тази партия трябва да има политически живот, трябва да осъществява тези идеи и цели, за които се създава по Закона за политическите партии. Не може и не е сериозно да запишем такова число като изискване към брой подписи за регистрация в определен вид избор.
И още едно изречение. Колеги, не правим изборен кодекс за малки и големи партии, а правим изборен кодекс за всички субекти в изборния процес, които ще участват. Не правим конюнктурно текстове с оглед на това кой е голям и кой – малък. Кодексът и правилата са еднакви за всички. Спрете с това деление на малки и големи! Несериозно е да го казвате тук, от тази трибуна, извинявайте! Просто не бива да говорим и да даваме пример с това кой е малък и кой е голям. Всички сме равни пред закона, а избирателят е този, който определя и казва кой, колко народни представители, общински съветници и кметове ще има според политиката, която води на национално и на местно ниво. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Панчев.
Спас Панчев (КБ): Права сте, госпожо Фидосова, няма големи и малки партии, има партии, регистрирани в съответствие със Закона за политическите партии. Ние, разбира се, сме почтени и коректни хора и аз трябва да ви кажа, че това е коректното мнение на лидерите на повечето партии, с които съм говорил. Аз съм убеден, че всеки от нас, който е решил да участва в изборите, ще намери правилния път да осигури тези подписи. Но те по никакъв начин, по нашето разбиране, не дяват някаква реална представа за това една партия колко е активна в обществено-политическия живот, а само едно изискване, което всеки от нас ще направи.
Ние смятаме, че това е излишно и тъй като законът се прави и да улеснява дейността на партията е, а не само да изисква от тях, нашето категорично мнение е, че са много подписите и ние за това дебатираме и за това предлагаме този брой да бъде намален от 7000 на 2500. И това е нашето предложение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа, предлагам в т. 3 на ал. 3 да отпадне „заверено от партията копие от броя на „Държавен вестник”, в който е обнародвано решението за регистрация на партията”. И този аргумент, че това е промяна отпреди 7-8 години, мисля, че не е състоятелен. Какво заверява партията? Че е излезнало в „Държавен вестник”, че фактите, които са представени на това са верни или неверни? Защо е нужно това нещо? Има електронен държавен вестник, има издаване на държавен вестник, целта е да се оповестяват пред широката публика определени актове, а ние караме партията да заверява копие от „Държавен вестник”. Това е един текст от 2002-2003 г., който е попаднал там и си върви по инерция. Но нали се опитваме малко да подобрим законодателството?
Аз не зная ще слушате ли, ако искате да правим нещо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Говорете на залата, господин Миков.
Михаил Миков: Мога да не ги казвам тези работи.
И т. 3 да отиде най-накрая като т. 12 и да стане „други документи, според изискванията на действащото законодателство”. Защото, ако е „други документи, според изискванията на действащото към момента на регистрацията й законодателство”, една партия регистрирана преди 10-15 години, законодателството може да се е променило. За какво ще представят документи, необходими към момента на регистрацията, след десет години, ако законодателството е преразгледало фактите такива, каквито са. Какво ще докаже, че се е изисквало, примерно, за партия 50 души преди 15 години, а сега е 5000 или 500? Защо е нужно това? За да придаваме една документообразност на целия този процес? Извинявайте, нали казвате, че се стремим този кодекс да бъде по-добро законодателство. Ами, не става по-добро.
Затова, господин председател, първо, предлагам т. 3 да стане т. 12 и съответно от т. 4 до т. 12 да се изместят с една напред. И тя да придобие следното съдържание:
„12. други документи, според изискванията на действащото законодателство.”
Такава редакция да добие – да отпадне „заверено от партията копие от броя на „Държавен вестник”, който е обнародван”, да отпадне към момента. Защо да събират документи, тя се е регистрирала? Актът на съда е достатъчен. Или ЦИК по повод на участие в избори ще проверява факти дали са изпълнени съставомерно отпреди 15 години? БСП от кога трябва да представи, извинявайте, документи, като сме правоприемници? (Реплики от ГЕРБ.) Някой може да постави този въпрос. И за СДС стои. И за по-старите партии.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: И досега е било така.
Михаил Миков: Досега сме го поставяли, аз продължавам да казвам, цитираха ви Юго – нали правим по-разумно законодателство! Или преписваме всичко отпреди, правим една насипна компилация, кръщаваме го Избирателен кодекс и даваме напред, отчетохме партийната задача. Или правим нещо, което е по-добро и разумно, или дайте да си препишем всичко, което правим. Само че беше в два-три закона, а сега под една шапка плюс решенията на ЦИК, плюс методическите, всичко насипано вътре. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря ви.
Има ли реплики? Господин Чукарски, заповядайте за първа реплика.
Димитър Чукарски (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Миков! Аз мисля, че предложението, което правите, е съвсем уместно, с оглед на това, че винаги това е едно абсолютно ненужно представяне на копие, заверено от „Държавен вестник”. Това не е част от дейността на партията. Това съдът го извършва автоматично като обявяване в „Държавен вестник”.
Но моята реплика към Вас е в другата част. Господин Миков, какви биха могли да бъдат тези други документи, според изискванията на законодателството. Мисля, че е най-нормалното тази т. 3 да отпадне в цялата редакция, която фигурира тук. На това моля да ми отговорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Има ли втора реплика?
Заповядайте, госпожо Михайлова.
Екатерина Михайлова (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Под формата на реплика аз мисля, че трябва да се помисли внимателно ако остане този текст, защото, поставяйки проблема, господин Миков, се сещам как например ние, когато правим регистрацията и последния път, когато регистрирахме Синята коалиция имаше куп проблеми с регистрацията на СДС. Но изникна следният проблем, защото основно в Централната избирателна комисия се занимаваха да спират регистрацията, къде политически, къде с подставяне на други теми. Един от проблемите, който поставиха пред една от партиите, която се е явявала винаги с едни и същи документи на избори, беше БСДП. И там трябваше да се вадят документи от съда за това, че е изгорял архивът на съда през не знам си коя година и за това не може да се представи документът, който е от еди-коя си година за вписване в регистри и публикации в „Държавен вестник”.
Казвам го, защото хипотезата не е една, а те са най-различни. Не е един случаят пред ЦИК, появяват се доста и най-разнообразни казуси. Въпросът е наистина реалните партии да бъдат регистрирани, но да не се създават ненужни препятствия на съществуващите партии, които понякога водят до абсурди, за да може да се сдобият с документи и да ги представят съобразно изискванията на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Има ли трета реплика?
Заповядайте, господин Радославов.
Александър Радославов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз не съм юрист, но си мисля, че след като има и актуално състояние, което издава съдът, за да даде той актуално състояние нали се позовава на цялата архива и на историята на дадена политическа партия, в която има кога е учредена и всички тези документи. Не е ли достатъчно само едно актуално състояние, в което, ако трябва да се допълни какво друго да има, освен актуалното, в смисъл на ръководството на партията, евентуално да има текст, за което става приказката. Юристите да кажат дали не би могло това да означава и друго. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Заповядайте за дуплика, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Аз всъщност съм съгласен с господин Чукарски. Ако се опитваме да опишем всичко „нумерус клаузус”, да не даваме повече възможности на един орган, който ще се формира на политически принцип, да иска още и още, и още, за да не се случват такива работи, госпожо Михайлова.
Второто обаче, съгласен съм и с господин Радославов. Каква е целта на ЦИК? Да види актуалното състояние и правосубектността плюс Сметната палата, отчетите плюс другите неща или да прочете протокола от Бузлуджанския конгрес?! Какво ще докаже това?
Основен е и друг въпрос. За „Държавен вестник” тръгнахме. Извинявайте, „Държавен вестник” е „Държавен вестник” – точка. И пет печата да му сложи една партия, и ни един печат да не му сложи, какво от това? „Държавен вестник” е „Държавен вестник”. Друг е въпросът, ако някой подправи брой, подправи копие, ама той си носи и отговорност тогава! „Държавен вестник”, откакто има държава, е „Държавен вестник”. Този печат какво повече го прави – повече или по-малко верен фактът? Каква информация дава към момента някога на регистрацията?
И какво може да направи ЦИК? Да откаже, защото преди 15 години една партия е участвала в 2-3 избора и еди-какво си – някакъв акт преди 15-20 години.
Моля ви, редакционен е въпросът. Хайде, за „Държавен вестник” – смешна е тази заверка, която се представя, просто е смешно.
Но другите въпроси, свързани с момента на учредяването – действащо, отменено, отпаднало, ненужно законодателство може да постави сериозни пречки при тълкуването по време на регистрацията. Затова аз съм съгласен с вас, може би това е най-коректното – точките да се преномерират, да отпадне и готово. Мерси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Други изказвания?
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Ще направя кратко изказване по повод на това, което предложи господин Миков.
Аз не съм съгласна да отпада т. 3, но го подкрепям за това да се извади текстът, касаещ „Държавен вестник”.
Тогава редакцията в т. 3 трябва да бъде: „решение или други документи според изискванията на действащото към момента на регистрацията й законодателство”. Не може да не изискваме документ за първоначална регистрация. По всички закони – и в Република България, и по отношение на участие в избори досега, и по отношение на фирмите, когато става въпрос за изискване на документи, винаги се изисква първоначалният документ за регистрация или друг, какъвто е бил в годините назад, ако не е бил решение, и актуалното състояние.
Но двете неща са различни. Не може да не представиш документа, който удостоверява първоначалното ти създаване и регистрация като субект.
Така че ако държите да отпадне „Държавен вестник”, аз ще го подкрепя. Текстът, както и Вие самият казахте, след „или” трябва да остане, само че трябва да сложим „решение”, защото след „или” следват други видове документи. Само „решението” трябва да се запази преди „или”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Заповядайте, господин Миков – първа реплика.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаема госпожо Фидосова, аргументът „винаги” не е никакъв аргумент. Никого не чух тук да ни обясни защо е необходим исторически поглед към момента на учредяването. Какво – ЦИК ще ревизира правосубектността към днешния момент? Какво проверява ЦИК? Според мен той трябва да провери правосубектността веднъж към момента, втори път – отговарянето на всички изисквания: представени отчети, подписи, това и това, за да допусне да участва. Извинявайте, но ровенето назад в установяване на факти, които биха могли да се тълкуват във връзка с правоприемство или други въпроси, на кого е нужно? На кого е нужно това?
Костадин Язов (ГЕРБ, от място): На нас!
Михаил Миков: И аргументът „винаги”. Какво значи „винаги”, какъв е този аргумент? Няма никакъв аргумент вие да изследвате отменено законодателство! Ами че по онова законодателство не е имало изискване да се събират подписи за учредяване на партия! Ние утежнихме изискванията за регистрация на партия. И то е по-леко. Защо тогава го изисквате сега? Какъв въпрос обслужва, след като имаш актуална регистрация по действащото право?
Тогава възниква въпросът: ако се установи нещо в тази процедура по регистрация, трябва ли ЦИК пък да сезира Прокуратурата – да започне действия по заличаване?
Няма никакъв аргумент Централната избирателна комисия да се занимава с историческо изследване на възникването, развитието, правоприемствата на партията! Никакъв смисъл няма!
Тя трябва да установи има ли субект по действащото право, отговарящ и на другите изисквания, освен да е съдебно регистриран.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин Чукарски, заповядайте за втора реплика.
Димитър Чукарски (независим): Уважаеми господин председател! Уважаема госпожо Фидосова, аз ще използвам това, което казахте и ще Ви помоля в отговора на репликата да формулирате текста, който евентуално да получи съгласието на цялата зала и да бъде приет, така че наистина едно нещо, което е извън възможността на една партия да го контролира – дали е излязло в „Държавен вестник”, или не съответното обявление, да не й се вменява в отговорност – да търси копие и да го представя. Това е молбата ми към Вас – да го направите в дупликата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Заповядайте, господин Анастасов – трета реплика.
Георги Анастасов (КБ): Искам да ви кажа, уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, че по този начин има две възможности: ние да започнем сериозни съдебни дела с БСП, защото и те твърдят, че са създадени на Бузлуджа, и ние сме създадени на Бузлуджа; трябва да доказваме кой е по първо създаденият – дали ние, като широките социалисти, или те, като тесните социалисти. (Реплики от КБ.)
Понеже тогава партията е била единна и после се е разделила на две на Бузлуджа, започва големият спор кой е произлязъл от Бузлуджа. Като прибавим и Комунистическата партия в България, въпросът става доста сложен.
На второ място обаче, за да избегнем този съдебен процес, зорлем ще трябва да ни обедините в една партия, което, между другото, не е най-доброто за вас – в десницата. Това – в кръга на шегата.
Отпадането на този текст и оставянето само на актуалното състояние означава, че съдът е този, който казва: да, към днешна дата има такова актуално състояние. Съдът казва: да, регистрирана е такава политическа партия. След като е регистрирана такава политическа партия, тя се представлява от еди-кого си. Тоест не виждам смисъла да се дават и двата документа. Това – на първо място.
На второ място, да ви припомня още веднъж – нашата последователна политика, на българските социалдемократи от Коалиция за България, е ясна, тя е принципна и ние винаги държим на думата си. Няма случай, в който да не сме държали на думата си. Други са хората, които не са държали на нас. Затова още веднъж подчертавам.
Знаете ли сега как хубаво потриват ръце служителите от ЕСГРАОН-а? Знаете, че преди няколко години осъдиха служители, които регистрираха една партия, благодарение именно на данни от ЕСГРАОН. Знаете ли как те се радват, че ще получат допълнително пари, благодарение на тези списъци?
Подчертавам, въобще не са проблем за нас, българските социалдемократи, тези 7 хил. бройки. Иначе съм съгласен с вас – няма малки и големи партии. Винаги всяка партия трябва да се бори за властта, защото тя не участва в състезанието за Купата на Съветската армия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Дуплика – заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, господин председател.
Тъй като моето изказване беше само и единствено по повод на исканата редакция по т. 3, обръщам още веднъж внимание – не може, няма правна логика, няма такъв прецедент и такъв случай до този момент, включително и в действащото изборно законодателство, да не се изисква документ за първоначалната регистрация на този политически субект, който иска да се регистрира в изборите.
Имаме два варианта, тоест два нови варианта за редакция.
Единият вариант е това, което прочетох преди малко, и ще го повторя още веднъж, тъй като ме помолиха колегите, в т. 3 господин Миков държи да отпадне изискването за „Държавен вестник”, за копие от броя на „Държавен вестник” ... (Шум и реплики от КБ.)
Не! Аз обаче вече не го оттеглям ...
Предлагам или да пише „решение или други документи, според изискванията на действащото към момента на регистрацията законодателство” или, колеги, трябва да заимстваме от действащите текстове в изборните закони, в два от които е записано на първо място, и това е във всички закони, първият документ, който винаги се изисква, е именно решението за създаване на субекта – било той политически, било той търговски, заверено от съдия копие от решението за регистрация на партията.
Аз смятам и бих консултирала като юрист господин Миков, че в този случай е по-добре може би да подкрепите първото ми предложение. Не знам вашата история на Бузлуджа, но си мисля, че е по-добре да има и другите документи, а не само решението, макар и досега по Закона за избиране на членове на Европейския парламент текстът да е такъв: „Заверено от съда копие от решението за регистрация на партията”.
Колегите да решат кое ще подкрепят. Аз съм направила две предложения. Решете кое да подкрепите като редакция на т. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Ама, не е така, госпожо Фидосова! Кое решение предлагаме? Сега – можем ли и двете да ги гласуваме? (Шум и реплики. Народният представител Искра Фидосова говори встрани от микрофоните.)
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Значи, две отделни предложения за редакция на т. 3.
Едното е: „Решения или други документи, според изискванията на действащото към момента на регистрацията законодателство”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Ясно.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: И тъй като ме помолиха да дам и друг вариант, аз го чета от действащите два закона. Единият е Законът за избиране на членове на Европейския парламент – чл. 53, ал. 2, т. 1, първият документ: „Заверено от съда копие от решението за регистрация на партията”.
В залата при гласуването имаше и друго предложение, да прецени кое ще подкрепи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин Стоилов – за изказване, заповядайте.
Янаки Стоилов (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! На път сме да превърнем един наглед технически спор в едва ли не най-важния политически проблем при приемането на този кодекс. Защото... (Шум и реплики.)
Защото чрез т. 3 и нейната редакция може да се постави под въпрос участието на някои от политическите партии в бъдещи избори. Затова моето предложение, което е най-ясно и най-категорично, е т. 3 да отпадне.
Прочетете т. 1 на ал. 3: към заявлението за регистрация партията представя – първо, заверен препис от решенето на Софийския градски съд за вписване на партията в регистъра на политическите партии. Какво повече е необходимо? Какво повече е необходимо, защото, за да се регистрира партията в съда, тя е представила и решението за учредяването, и подкрепата от необходимия брой лица, и своите документи, които са необходими за нейното съществуване. Ако има някакви промени в законодателството, партиите трябва да се пререгистрират в съда, съобразно с изискванията на промененото законодателство.
Какво повече е необходимо? Вие създавате повече изисквания, отколкото за търговските дружества, при положение че става дума за публични субекти, които главно трябва да представят на обществото своите виждания и да представят основните правила, по които функционират. Така че т. 1 е напълно достатъчна, а т. 3 е едно усложняване и връщане към историческата документация на партията.
Какво? Ако трябва да представим всички документи, които партията е приемала, да речем БСП като правоприемник на Българската социалдемократическа партия, на Българската работническа социалдемократическа партия, на Българската работническа партия, на Българската комунистическа партия, документите на кои от тях да се представят?
В т. 3 аз разбирам, че сте включили коректно, съобразно с вашата първоначална логика, заверено от партията копие от броя на „Държавен вестник”, защото това се е налагало в предишни случаи, тъй като БСП е правоприемник на тези партии, за които говорих, и е трябвало да се отиде към някакъв много по-ранен момент, аз даже в момента не мога да кажа от коя година, тъй като не съществува цялата тази официална държавна документация, да се представи това заверено копие от „Държавен вестник”.
Затова аз, госпожо Фидосова, не смятам, че нито единият Ви, нито другият Ви вариант е необходимо да се гласува. Настоявам да гласуваме за отпадане на т. 3, което вие да подкрепите.
Ако все пак не подкрепите отпадането на т. 3, тя да си остане в този вид, но пак казвам, че това е едно абсурдно изискване, което ни връща към историята на партията. Какво ЦИК ще научи от историческата документация на партията, с която тя е регистрирана? Когато първоначално се създават някои от историческите партии, те не са били и регистрирани, съобразно с този формален ред. Едва в един по-късен момент той съществува.
Пак ви казвам, не превръщайте този въпрос в основен. Мисля, че това не е вашата цел, защото иначе би излязло, че записвайки определени текстове, вие се опитвате въобще да не допуснете до участие в избори някои от основните си опоненти. Надявам се, че това не е вашата цел. Не е вашата цел, защото иначе, ако запишете някоя от редакциите на госпожа Фидосова, ще излезе, че вие не искате да имате силни конкуренти на изборите. Това излиза! Не допускам, че се опитвате да правите нещо, което в ХХІ век в България би било абсурдно! (Реплики от ГЕРБ.)
Пак ще кажа, господин Лазаров, че такива текстове е имало, но аз от вчера Ви слушам – от вчера Ви слушам! – и излиза, че вие сте дошли на власт, за да възпроизведете изцяло съществуващото към момента законодателство. Нали дойдохте да направите нещо по-добро?!
И аз вчера, когато ви предложих някои по-добри текстове, единственият ви аргумент срещу тях беше: ама, тези текстове са съществували по ваше време. Съществували са, видени са сега и могат да се направят много по-добре, много по-опростено и много по-ясно за всички политически субекти. Това е моето категорично настояване и се надявам този разум да надделее в залата и предложението да бъде подкрепено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Реплики?
Господин Шопов беше първи, господин Михайлов – втора реплика. Трета реплика – госпожа Фидосова.
Павел Шопов (Атака): Господин Стоилов, не знам – много напразен, глупав и излишен спор е целият този, включително и едни исторически връщания, едни исторически твърдения, които много често са абсолютно несъстоятелни и неверни, някакъв опит на БСП да се изкара юридически правоприемник на предишни партии, което Вие много добре знаете, че не е вярно.
Янаки Стоилов (КБ, от място): Кое не е вярно?
Павел Шопов: Щото БСП е създадена по закона, който излезе и беше приет – за политическите партии от 1990 г. Няма нищо общо БСП с предишната БКП чисто юридически. Вярно, БСП е морален правоприемник, и всички там сте си комунисти. Това е ясно и безспорно за всеки, но дори в годините на комунизма, всички трябва да знаем – БКП, на която Вие претендирате, че сте правоприемник, не беше никаква БСП като юридическо лице.
Дори това не сте си направили труда бившите комунисти и БКП – да се регистрират като юридическо лице. Това беше една от големите истини, които лъснаха още в първите години на прехода. Както не бяха го сторили, защото си мислеха, че ще управляват до 3000-та година, така че това също не е вярно.
И тук вашият мним спор с БСДП – той е съвсем излишен. И БСДП няма нищо общо със старата партия на тесните социалисти от преди това.
И тук абсолютно не знам какво ви спира, какъв ви е проблемът, какъв ви е дертът, да си представяте тази първоначална регистрация, която имате от 1990 г., и нищо повече? Нямате трудност – вие се намирате при равни условия с всички останали партии, като всички други. Недейте връщайте нещата, историческата лента назад, с което един вид да си припишете някакво славно минало, някакво минало, което ще ви затрудни и което би ви създало някакъв проблем и на вас, и на съюзниците ви във вашата си коалиция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Господин Михайлов, заповядайте за втора реплика.
Михаил Михайлов (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Шопов ни върна 120 години назад. Аз обратно – гледам напред.
Ние сме в ХХІ век – там, където китайски компании аутсорсинг наемат български служители. Светът е плосък! И не виждам защо да смятаме, че в законодателството ние сме най-важните. Тези закони се правят за хората, а не за народните представители. И аз подкрепям тук господин Янаки Стоилов в това, че законът трябва да бъде модерен, трябва да дава възможност да няма непрекъснато ограничения.
За какво е необходимо копие от „Държавен вестник”? За какво е необходима бумащина? Наистина, след като една партия отговаря на условията за регистрация по Закона за политическите партии, изпълнила е всички условия оттам, не виждам защо трябва да създаваме непрекъснато проблеми с регистрацията.
По-късно в чл. 84 във връзка с коалициите, там също се създават проблеми – двустепенна регистрация и т.н. Законодателството трябва да бъде модерно – колкото се може по-малко пречки, колкото се може по-улеснено. Правим го за хората, не го правим за нас. Това е!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Трета реплика – госпожо Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин Стоилов, крайно некоректно беше Вашето изказване и цитатът Ви по отношение на мен.
Първо, колеги, държа да обясня, че редакцията на т. 3 е направена по този начин по настояване на юристите от вашата парламентарна група. Може би първо трябва да седнете и да се разберете вътре всичките юристи какво точно искате да пише и защо искате да го пише, защото единият иска да отпада, другият иска да остава, третият иска нещо друго, което аз не знам вече какво е. Седнете и погледнете стенограмите от заседанията и ще видите кой от вашите юристи настояваше и се бореше тази точка да бъде именно в такава редакция – преписана като редакция от другите два закона.
Аз не ви знам драмите вътре за Бузлуджа, но сигурно има нещо, та да отстоява толкова много този юрист, когото аз уважавам, независимо от това как се държи тук, този текст да остане. Така че моля ви, не слагайте в моята уста думи, първо, които аз не съм казвала.
Крайно некоректно е, повтарям, Вашето изказване, което направихте в това отношение. Цитирах ви законите, нека залата да прецени какво ще остане като редакция. Аз казвам като юрист, че не може да няма първоначален документ за регистрация, какъвто и да е той, и ние максимално коректно сме го записали. Дали е решение, дали от Бузлуджа имате нещо друго, преди решението 100 години назад, не знам, но колегите, които работят с вашата документация, знаеха и затова настояваха този текст да изглежда именно по този начин. Сверете си информацията във вашата група и след това отправяйте такива квалификации и обиди към нас от Парламентарната група на ГЕРБ.
По отношение на Закона за политическите партии, той е от 2005 г. Регистърът, колеги, по този закон е създаден 2005 г. Затова и в действащите закони, и в Изборния кодекс сме записали, че трябва да се представи и удостоверение от регистъра, и удостоверение за тази първоначална регистрация, с решение или с какъвто и да е друг документ за тези от вас, които са създадени във времето години назад, преди да има такова решение. Изключително коректно сме го разписали. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: И аз благодаря.
Дуплика – заповядайте, господин Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Госпожо Фидосова, коректно означава точно. Аз мисля, че съм бил доста точен и с нищо не съм Ви засегнал. Но аз реагирах много остро, и продължавам да реагирам остро на допълнителните предложения, които Вие устно тук, в залата, алтернативно направихте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Те бяха на Михайлов, повторих едното негово.
Янаки Стоилов: Независимо на кого са, но Вие казахте, че тези две предложения са предложенията, измежду които трябва да избират народните представители. И ако те изберат едно от двете, наистина това, което аз казах, означава да се създадат реални пречки или най-малкото сериозни затруднения пред регистрацията на някоя от партиите, и това аз продължавам да го твърдя. Затова очаквах във Вашата реплика да кажете само, че вие поддържате т. 3 в сегашната редакция. Аз знам, че част от тази редакция е създадена по предложение на колеги-юристи от нашите среди именно заради историческите документи, свързани с първоначалната регистрация.
Но тук казах нещо повече, което продължавам да поддържам – този подход трябва да бъде изоставен, тази буквоедност, този юридически формализъм на никого не помага. Какво установяваме ние? Ние не пишем правна история на политическите партии в България, а искаме актуални документи за тяхното участие в изборите и затова настоявам т. 3 да отпадне. Няма нужда от всички тези усукани текстове, дори в редакцията, която преодолява част от съществуващите проблеми. Затова именно се обръщам към мнозинството да прояви по-съвременен подход. Тук няма какво да реагирам на репликата на господин Михайлов, защото той апелира към вас за същото.
А по отношение на господин Шопов, той се намесва в тематика, която нито фактологично познава, може би воден от някакви свои предубеждения. БСП е правоприемник на БКП, господин Шопов.
Освен това, дали имала партията регистрация – имаше един съдия в началото на 90-те години, който каза в едно юридическо решение: виждате ли, БКП не е съществувала. Можете ли да приемете това като нещо, свързано с реалността, след като в чл. 1 на тогава действащата Конституция е било записано, че това е ръководната партия? След като тя е съществувала по основния закон, да излезе някой съдия и да каже: виждате ли, няма такава партия, защото в регистъра не намерихме такъв запис. Ами трябва да се преценяват обстоятелствата към момента на съществуващите обществени и юридически условия, които са действали.
Затова ви призовавам – към днешните условия и към днешното действащо законодателство да се запишат именно тези изисквания, които са предостатъчни, за да могат партиите да покажат, че отговарят на всички тези изисквания. Надявам се, че в отделни случаи при гласуването на този закон ще се прояви разбиране, което не е плод на някакво предубеждение или на упорството на тези, които са внесли текстовете. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Други изказвания?
Заповядайте, господин Божинов.
Георги Божинов (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Самият дебат показа абсолютната безсмисленост на този текст в т. 3. и ако мнозинството се вслуша в този дебат, трябва да приеме предложението за отпадането на т. 3 и от юридическа, и от чисто политическа гледна точка, и от гледна точка на принципите на демокрацията.
Какво означава задължителното условие да представиш един документ или поредица от други документи? Не представяш първия документ, носиш пет документа и съдникът ЦИК ти казва: „Не, не е достатъчно, давай още!” Колко още? Щом законът не посочва краен брой документи и изисквания, се създава условие за произвол и за субективно решение.
Откъде идват авторите на такъв текст? От неразбирането на същността на партията, защото партията, уважаеми дами и господа от мнозинството, освен съответствие с правните норми и изискванията, в нея има дух, има атмосфера, има чувство за общност и това прави човек привърженик на една партия, а не да прескача от избори на избори към една или друга абревиатура, където може да стане депутат или да получи пост. Само преди няколко дни тук, в петъчния контрол, лидерът на партия ГЕРБ заяви, че когато тя се е формирала и се е очаквало да дойде на власт, в нейните офиси са се стекли потоци от хора и той не е могъл да знае кой с какво криминално битие и минало е и затова оправдава грешките в назначенията и кадровите си решения. В истинските партии се знае кой кой е. В истинските партии се знае кой какво може, но това е друг дебат.
Сега искам да ви призова да гласуваме и да отменим този текст, който е неправомерен от юридическа гледна точка, неприемлив от политическа гледна точка, показва слабост в тези, които се опитват да слагат пречки на политическите си опоненти по време и преди изборите.
Този текст и редица други показват вашия страх от вота на избирателите, когато ще загубите подкрепата, на която се радвате. Затова посягате не само към изборното законодателство, но и към други силови мерки, които да ви гарантират победа. Това просто няма да се случи!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
За процедура – заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, господин Анастасов.
Тъй като дадох двете редакции в помощ на господин Миков, едната съвпадаше изцяло с неговата, той каза, че си оттегля предложението. Аз съм съгласна – ще оттегля двете предложения за редакция, които направих. Оттеглям ги. Прочетох две точки от два действащи закона.
Мисля, че господин Миков е наясно каква грешка направи с изказването си преди 30 минути. Поправен беше, слава Богу, от колегите си от групата.
Михаил Миков (КБ, от място): Каква грешка?!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Оттеглям тези две редакционни бележки, помощни към господин Миков. Предлагам да го гласуваме така, както сме го коментирали и гласували в Правната комисия в присъствието на юристите от всички парламентарни групи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря.
Други изказвания – няма.
Прекратявам дебатите.
Подлагам на гласуване предложението на господин Янаки Стоилов – текстът на т. 3 на ал. 3 да отпадне изцяло.
Гласували 103 народни представители: за 25, против 20, въздържали се 58.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Господин Миков, Вие поддържате ли Вашето предложение?
Михаил Миков (КБ, от място): Не го поддържам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Предложението на господин Миков за корекцията на т. 3 и преместването й на друго място в предложения текст е оттеглено.
Предложението на госпожа Фидосова също се оттегля.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя по т. 2 и 3. Става дума за чл. 82 от доклада.
Гласували 119 народни представители: за 24, против 88, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.
Гласували 120 народни представители: за 17, против 98, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 82 заедно с наименованието, както е по доклада.
Гласували 122 народни представители: за 100, против 19, въздържали се 3.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По чл. 83 има предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев – в чл. 83, ал. 3 думите „50 дни” се заменят с „55 дни”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 83:
„Проверка на документите и отказ за регистрация
Чл. 83. (1) Централната избирателна комисия извършва проверка на документите по чл. 82, а списъците по чл. 82, ал. 3, т. 7 се предават незабавно на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка. При установяване на непълноти Централната избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация.
(2) В случай, че указанията по ал. 1 не са изпълнени в срок, Централната избирателна комисия отказва регистрация.
(3) Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8. Когато съдът отмени обжалваното решение, Централната избирателна комисия незабавно регистрира партията за участие в изборите, независимо дали срокът по чл. 82, ал. 1 е изтекъл, но не по-късно от 50 дни преди изборния ден.
(4) Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството извършва проверката по ал. 1 не по-късно от 57 дни преди изборния ден.
(5) Когато след изтичане на крайния срок за регистрация се установи, че партията не отговаря на изискванията на чл. 82, ал. 3, т. 7, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на партията и подлежи на обжалване по реда на чл. 26, ал. 8.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев, което комисията не подкрепя.
Гласували 118 народни представители: за 10, против 31, въздържали се 77.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 83 заедно с наименованието, както е по доклада.
Гласували 117 народни представители: за 97, против 6, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Колеги, остават само две минути до 11,00 ч.
Почивка до 11,30 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Уважаеми народни представители, продължаваме работата.
Стигнахме до чл. 84, който трябва да бъде докладван.
Имате думата, господин Ципов.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: Благодаря, госпожо председател!
Има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 84.
Комисията подкрепя предложението.
По предложение на народния представител Михаил Михайлов в чл. 84, ал. 1 се правят следните промени:
„1. След „регистрирани” се добавя „по Закона за политическите партии”.
2. В чл. 84, ал. 2 се правят следните промени: числото „55” се заменя с числото „60”.
3. В чл. 84, ал. 4 се правят следните промени, след „представя се” се добавя т. 8 със следното съдържание:
„т. 8. списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 30 хил. избиратели, подкрепящи регистрацията; при избори за членове на Европейския парламент от Република България регистрацията на партията може да бъде подкрепена и от избиратели - граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, като в списъците се посочват имената, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и подпис.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски за чл. 84.
В чл. 84 се правят следните промени:
1. Ал. 1 се заличава.
2. В сегашната ал. 2 се заличават думите „по ал. 1”, числото „55” се заменя с числото „60”.
3. В сегашната ал. 3 числото „2” се заменя с числото „1”.
4. В ал. 4 се правят следните промени:
Създава се нова т. 1 със следното съдържание:
„1. Документите по чл. 82, ал. 3, т. 1, 2 , 3, 4, 5, 8 за всяка от участващите в нея партии;”
Създава се нова т. 8 със следното съдържание:
„8. списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 20 000 избиратели, подкрепящи регистрацията;”
Създава се нова т. 9 със следното съдържание:
„9. банков документ за внесен депозит;”
5. В сегашната ал. 6 числото „5” се заменя с числото „4”.
6. Алинеите се преномерират.
Комисията не подкрепя предложението
Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 84:
„Регистрация на коалиции от партии
„Чл. 84. (1) Коалиции от партии за участие в изборите могат да образуват само партиите, регистрирани в Централната избирателна комисия по реда на чл. 82.
(2) Коалициите от партиите по ал. 1 се регистрират въз основа на заявление за регистрация, представено в Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден. Заявлението се подписва от лицата, представляващи коалицията от партии според решението за образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лица, изрично упълномощени от представляващите коалицията.
(3) В заявлението по ал. 2 се посочват:
1. пълното или съкратено наименование на коалицията от партии според решението за образуването й;
2. пълното или съкратено наименование на коалицията от партии, заявено за отпечатване върху бюлетините (бюлетината);
3. искане за регистрация за участие в изборите;
4. адрес и телефон за връзка.
(4) Към заявлението за регистрация коалицията от партии представя:
1. удостоверение за регистрация по чл. 26, ал. 1, т. 10 за всяка от участващите в нея партии;
2. решение за образуване на коалицията от партии, подписано от лицата, представляващи партиите;
3. образец от подписите на лицата, представляващи коалицията от партии;
4. образец от печата на коалицията от партии, ако има такъв;
5. удостоверение за новооткрита банкова сметка, на името на една от включените в състава й партии, която ще обслужва само предизборната кампания;
6. пълномощно от лицата, представляващи коалицията от партии, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.
(5) Централната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти Централната избирателна комисия дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация.
(6) В случай, че указанията по ал. 5 не са изпълнени в срок, Централната избирателна комисия отказва регистрация.
(7) Отказът за регистрация може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Откривам дискусията.
Желаещи за изказване ?
Заповядайте, господин Михайлов.
Михаил Михайлов (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
Предлагаме в чл. 84 да се запази досега съществуващият начин на регистриране на коалициите, а именно да не се минава през тази двустепенна регистрация на партиите, които ще участват в коалиции, тоест партиите най-напред да се регистрират в ЦИК, а след това само партиите, които са регистрирани в ЦИК, да могат да образуват коалиции. Много по-свободно и демократично е, да не бъде предполагано от законодателя, че коалиция ще образуват само партии, които са регистрирани в ЦИК. Смятаме, че сега съществуващото е много по-демократично и така трябва да си остане.
Затова ви молим да подкрепите нашето предложение – партиите, които искат да участват в коалиции, да се регистрират по Закона за политическите партии, а не да има първоначална регистрация в Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря. Реплики? Няма.
Не виждам други народни представители, желаещи да вземат отношение.
Преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 8, против 74, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 11, против 78, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване чл. 84 в редакцията, която ни се предлага от комисията.
Гласували 93 народни представители: за 78, против 13, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: Чл. 85 – предложение на Ципов, Колева и Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Михаил Михайлов – в чл. 85 се правят следните промени: „Навсякъде числото „55” се заменя с „60”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски – в чл. 85 се правят следните промени:
„1. В ал. 1 числото „55” се заменя с числото „60”;
2. В ал. 2 числото „55” се заменя с числото „60”.”
Комисията подкрепя предложението по т. 3 и 4 и не го подкрепя по т. 1 и 2.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 85:
„Промени в състава на коалиция от партии
Чл. 85. (1) Промени в състава на коалиция от партии, настъпили след регистрацията й в Централната избирателна комисия, се извършват след подаване на заявление и представяне на решение за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на коалицията от партии не по-късно от 50 дни преди изборния ден.
(2) В случай че в коалицията от партии се включват нови партии, те представят не по-късно от 50 дни преди изборния ден документите по чл. 84, ал. 4, т. 1.
(3) В случай че една или повече партии напуснат коалицията от партии, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии.
(4) Промените, настъпили в състава на коалиция от партии, се отбелязват в регистъра на Централната избирателна комисия след подаване на заявление от лицето, представляващо партията, или от представляващите коалицията от партии лица, не по-късно от 32 дни преди изборния ден.
(5) Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията от партии не по-късно от 32 дни преди изборния ден партиите, които са напуснали състава й.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Желаещи за изказване народни представители има ли?
Господин Миков, заповядайте.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа! Текстът на вносителите е бил „55 дни”. Има аналогични предложения и от Синята коалиция – Михаил Михайлов, и от нашата парламентарна група – предложението на Сергей Станишев, Мая Манолова и колегите.
Предложено е удължаване на срока от 55 дни, а се прави точно обратното – 50 дни. Идеята е да има една по-голяма стабилност достатъчно време. Може ли някакви аргументи в тази посока – защо сме го намалили на 50? Защото и Михаил Михайлов и народните представители са предложили от 55 да стане 60, а е обратното – отива се на скъсяване на този срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Благодаря.
Реплика?
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Миков! Съжалявам, че в рамките на един час втори път ще Ви помоля да си следите предложенията, да се разберете във вашата парламентарна група и тогава да правите тези изказвания. В момента в текста на комисията, който сме предложили, срокът от „5 дни” след регистрацията на партиите до регистрациите на коалициите стават „10 дни”. И ако подкрепим, господин Миков, вашето предложение, това означава намаляване на срока.
Това, което Вашите колеги от групата са предложили, то е за друго. Защото искат в един и същи срок да се регистрират партиите и коалициите. За да не стане беля, искрено Ви го казвам, и колегиално, моля Ви, следете нещата в кодекса като цяло и тогава правете тези изказвания, защото ще се подведе пленарната зала, ще ви подкрепи някъде и след това ще съжалявате за тези неща, които говорите тук.
Съжалявам, че Ви го казвам втори път.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Втора реплика? Няма.
За дуплика – господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател! Госпожо Фидосова, аз мисля че няма особен риск да се подведе мнозинството. Искам това, което казвам, да остане в стенограмите, защото те ще се четат и по-късно, не само: казано, думата приключила. Четенето на текста, буквалният прочит показва, че сроковете се съкращават.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Вижте текста на комисията.
Михаил Миков: Точно, текстът на комисията – чл. 85. (Реплики от ГЕРБ.) Така че въпросът е в актуалните предложения. И, ако сега аз не съм разбрал, колегата Михаил Михайлов не е ли разбрал? Другите колеги не са ли разбрали? За това става въпрос!
Добре, ама сега, което пише тук е скъсяване на сроковете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Други желаещи народни представители? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване, първо, предложението на народния представител Михаил Михайлов, неподкрепено от комисията.
Гласували 94 народни представители: за 17, против 58, въздържали се 19.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Сега поставям на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски в частта, която не е подкрепена от комисията, а именно по т. 1 и 2.
Гласували 102 народни представители: за 16, против 71, въздържали се 15.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Сега гласуваме чл. 85 в редакцията, предложена ни от комисията.
Гласували 91 народните представители: за 76, против 8, въздържали се 7.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: По чл. 86 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Владимир Тошев, Цвета Караянчева, Аспарух Стаменов и Стефан Дедев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Михайлов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 86:
„Условия за участие
Чл. 86. (1) Партия, включена в състава коалиция от партии не може да участва самостоятелно на изборите.
(2) Партия, включена в състава на коалиция от партии, която след регистрацията на коалицията от партии, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден, напусне състава й, може да участва на изборите самостоятелно с регистрацията си по чл. 82.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Има ли желаещи народни представители, които да вземат отношение по този текст? Не виждам да има желание от депутатите.
Подлагам на гласуване чл. 86 в редакцията, предложена от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 77, против 4, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Красимир Ципов: По чл. 87 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 87 със заглавие „Списъци след регистрацията”.
„Раздел ІV”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 87 със заглавието, което ни беше прочетено, Раздел ІV със заглавието, което ни беше предложено.
Гласували 95 народни представители: за 91, против 4, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависими