Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2010-12-22

_____________________________________________________
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов, Павел Шопов и Екатерина Михайлова
Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Заповядайте за изказване от група, господин Костов.
Иван Костов (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По процедурата и по начина на водене на заседанието вземам думата отново от името на Синята коалиция да Ви помоля да поканите министъра на вътрешните работи и вицепремиер господин Цветан Цветанов да дойде и да прочете съдебномедицинската експертиза за случая в Горна Оряховица.
Ние видяхме, че министърът е тук, той беше на предаване, уважи телевизията, което е хубаво. Добре е да дойде и да уважи народните представители. Това е единственият начин тук бързо да се приключи една тежка ситуация в българския политически живот, която, уверявам ви, няма как да отшуми и да се забрави в празниците. Тя ще се възстановява непрекъснато, ще се превърне в тежка травма за българската държава, за българското общество.
Единственият начин в такава зараждаща се кризисна ситуация е колкото се може по-бързо да се потуши това, което се е случило, и ние призоваваме за това с каквито и да е последици, но бързо да се потуши.
Ако не поканите господин Цветанов и той не уважи Народното събрание и не дойде, това ще се разпалва и ще бъде първата тема след празниците в Народното събрание. Аз ви уверявам: няма как това нещо да се забрави. Много тежък е случаят, много голяма е опасността за българската демокрация, трябва да се спре това – Министерството на вътрешните работи да посяга на всеки, който реши, и да му лепи етикети – това е изключително опасно за държавата България, това е най-опасното. Оставяме настрана експертизи и пр.
Защо трябва да дойде министърът? Защото веднъж вече му се случи това нещо в Кърджали – не си извадиха никакви поуки. Трябва тук, с наша помощ, да се коригира драстично поведението на Министерството на вътрешните работи – то да не се произвежда в Министерство на здравеопазването, в съдебна медицина, в прокуратура, в съд и т.н. Не може това нещо да продължава! Това руши демокрацията в страната.
Оставяме настрана СРС-та, каквото и да било, защото ще се превърнем в държава, в която хората вместо с доверие и с надежда да гледат на своя министър на вътрешните работи – да ги пази, те ще започнат да се пазят от самия него. Това не може да бъде настроението, да бъде нашето отиване в празниците.
Ние няма да сме си изпълнили политическия дълг. Моля Ви, направете го още веднъж. Аз имам подозрението, че Вас Ви подведоха вчера, беше подведена цялата зала, че министърът е бил тук. Най-лошо е в момента да се проявява малодушие от страна на овластени лица. С това завършвам. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Костов.
Заместник-председателят господин Анастасов бе упълномощен от мен и в момента води разговор с министър Цветанов, след като има отговор ще бъде уведомен пленарният състав на Народното събрание.
Други декларации от групи?
Подлагам на вниманието ви проект за Програма за работата на Народното събрание за 22 декември 2010 г., както следва:
1. Второ четене на проекта за Изборен кодекс – продължение.
2. Второ четене на Законопроекта за Българската агенция по безопасност на храните.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 137 народни представители: за 114, против 7, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
По реда на чл. 43 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание са постъпили няколко предложения, които последователно ще бъдат предложени на вашето внимание.
На основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Народно събрание се предлага като т. 2 в програмата за работата на Народното събрание да бъде включено – Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, продължение от вчерашния ден.
Любен Корнезов (КБ, от място): Кой го предлага?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Предлагат го народните представители Искра Фидосова, Тодор Димитров, Красимир Велчев и Анастас Анастасов.
Моля, гласувайте.
Гласували 134 народни представители: за 97, против 25, въздържали се 12.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Отрицателен вот – господин Радославов.
Александър Радославов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз не мога да разбера едно! Вчера тук водихме какви ли не разговори и ни увериха и господин Велчев, и всички други представители на ГЕРБ, че това остава за след Нова година, да се концентрираме, да завършим Изборния кодекс, не знам какво да направим и т.н., което ние, слава Богу, мисля, участваме в един разумен план – хем конструктивно, хем да не бавим, както се казва, излишно приемането на тези закони. А сега хопа-тропа!
Господин Велчев, аз повече няма да Ви вярвам, след като Вие лично ме уверявахте и мен, че целта е, както се казва, тези неща да се оставят за след Нова година и да свършим това, за да могат хората днес на обяд да си потеглят за страната. Просто ми е обидно! Аз съм човек, който като каже една дума и говори, си държи на думата! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Постъпило е предложение по реда на чл. 43, ал. 3 за включване като т. 3 в програмата за тази седмица – Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
Вносители са народните представители Искра Фидосова, Тодор Димитров, Красимир Велчев и Анастас Анастасов. (Реплика на народния представител Любен Корнезов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване това, което е постъпило.
Любен Корнезов (КБ, от място): Повече от една точка не могат да предлагат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отменете гласуването.
Предложението е направено в нарушение на чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като всеки народен представител може да предлага по една точка от дневния ред на Народното събрание при едноседмична програма, поради което това се явява второ предложение и няма как да бъде подложено на гласуване. (Ръкопляскания от независимите народни представители и от КБ.)
На основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е постъпило искане от група народни представители за изслушване на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Искането е подписано от народния представител Ангел Найденов от името на група народни представители.
Господин Ангелов, имате думата.
Ангел Найденов (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Предложението, което съм направил, уважаеми дами и господа народни представители, е за включване като точка в дневния ред за днешния ден на искането, подписано от народни представители от три политически формации, за изслушване на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, сами разбирате, по случая в Горнооряховската болница.
Уважаеми дами и господа народни представители, защо предлагаме изслушването да стане в Народното събрание? Защото публичното представяне на този случай в Горнооряховската болница започна тук, в Народното събрание. То стартира с една декларация на група лекари от различни парламентарни групи, без народните представители от ГЕРБ. Иска ми се да видя днес къде ще бъде тяхната професионална съвест. Декларация, която изразяваше едно справедливо възмущение от публичното унижение и отношението на полицията към лекарите като към престъпници, получи своеобразна кулминация с изчитането на информацията от специални разузнавателни средства тук, в Народното събрание, от министъра на вътрешните работи. Всъщност това е един прецедент, който имаше шокиращо въздействие и превръщащ се в една от най-грозните манипулации, които са звучали тук от трибуната на Народното събрание.
Ние като народни представители трябва да проследим, ако не краят, то поне развитието към финала на този случай по отношение на Горнооряховската болница.
Уважаеми дами и господа народни представители, ние днес трябва да заявим, че специалните разузнавателни средства не могат да превръщат пленарната зала в грозна сцена от кошмарен театър! Ние трябва да заявим, че тази информация не може да бъде средство за натиск, не може да бъде средство за манипулация!
И най-после, ние трябва да кажем, че специалните разузнавателни средства не могат да бъдат фундаментът на полицейския произвол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Времето, господин Найденов.
Ангел Найденов: Това днес можем да го заявим с отношението си към предложението, което правим. (Ръкопляскания от КБ).
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Подлагам на гласуване направеното предложение от Ангел Найденов и група народни представители за изслушване на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Гласували 138 народни представители: за 49, против 32-ма, въздържали се 57.
Предложението не е прието.
Заповядайте за предложение за прегласуване, господин Найденов.
Ангел Найденов (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Обръщам се към народните представители от мнозинството с апел да осъзнаят и личната си, и политическата си отговорност днес чрез начина на гласуване като отношение към предложението, което е направено.
Уважаеми дами и господа народни представители, предложили сме две неща да бъдат чути в Народното събрание.
Първо, предложили сме да бъдат чути основанията за прилагане на специалните разузнавателни средства по отношение на лекарите в горнооряховската болница. Аз искрено се надявам в това число, и най-вече от представителите на медицинското съсловие в групата на ГЕРБ, че те ще имат онази степен на чувствителност и на отговорност към необходимостта да разберем основанията и аргументите за това прилагане. Не само защото това е показателно за отношението към лекарите, в случая към горнооряховската болница, а защото ще ни даде представа за основанията за прилагането на специалните разузнавателни средства като основно, за съжаление, на път сме да кажем като единственото средство на тази власт по отношение борбата с престъпността, ако изобщо това може да бъде използвано като основание и аргумент. Защото специалните разузнавателни средства би следвало да бъдат едно средство, което се прилага, ако не могат да бъдат приложени други. То се прилага като основно средство.И второ, искаме да чуем коментара на министъра на вътрешните работи на фона на експертизата по отношение на случая в горнооряховската болница. Да чуем основанията да твърди, че има разминаване между данните на МВР и медицинската експертиза, което, видите ли, не искам да кажа професионална, но с типична загадъчност хвърли сянка на съмнение върху заключенията на съдебномедицинската експертиза. Искаме да чуем защо министърът на вътрешните работи се превръща в експерт по медицинските заключения и експертизи! Откога МВР се превръща в експертен съвет по отношение на диагнози и медицински заключения?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Подлагам на прегласуване предложението за изслушване на заместник министър- председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Гласували 141 народни представители: за 52, против 40, въздържали се 49.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следващото направено предложение от народните представители Яне Янев и Кристияна Петрова е да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България Бойко Борисов във връзка с публична информация, че обект на подслушване чрез специалните разузнавателни средства са били министри, заместник-министри и изпълнителни директори на агенции, между които Мирослав Найденов, Ваньо Танов и Владислав Горанов. Предложението е за включване на точка в дневния ред.
Господин Янев, заповядайте, имате възможност да развиете Вашето искане в рамките на две минути.
Яне Янев (независим): Уважаема госпожо председател! Министърът на вътрешните работи би следвало незабавно да се яви тук и да даде обяснение както по тежкия казус с горнооряховските лекари, така и по проблемите, свързани с подслушването на министри, заместник-министри и шефове на агенции, най-вероятно и на журналисти и народни представители. За голяма част от тези подслушвания ние от РЗС сме убедени, че ще се окажат незаконни.
От няколко седмици в публичното пространство се тиражира версията, че Ваньо Танов е бил подслушван в продължение на 6 7 месеца. Ако това тиражиране се окаже вярно, тогава пак ли народните представители ще трябва да се молят на Цветан Цветанов да дойде тук и да даде обяснение?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Само да припомня, че искането за изслушване беше за Бойко Борисов.
Яне Янев: Считам, че няма смисъл повече да се говори за Цветан Цветанов. Ако той има грам съвест, би следвало да си депозира оставката при Бойко Борисов и Бойко Борисов да дойде тук – в пленарната зала, да обясни защо Цветан Цветанов вече не е министър на вътрешните работи.
Днес – в Деня на българския полицай, е изключително позорно обстоятелството такъв министър на поздравява българската полиция!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Стига и ти, бе!
Яне Янев: От това по-позорно обстоятелство не се е случвало през последните 15-20 години!
Госпожо председател, затова ние считаме, че е изключително важно тези теми да излязат на светло и да се знае какво се е случвало в държавата. (Председателят дава сигнал за изтичане на времето.)
Аз сега акцентирам неслучайно ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Господин Янев, времето!
Яне Янев: ... точно на тези тримата високопоставени фактори в изпълнителната власт – Мирослав Найденов, Ваньо Танов и Владислав Горанов. Ще се убедите след време защо съм поставил този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Поставям на гласуване искането, направено от Яне Янев и Кристияна Петрова, за изслушване на министър-председателя на Република България Бойко Борисов.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Но той говореше за Цветан Цветанов?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Искането, което в момента се разисква – от Яне Янев и Кристияна Петрова, е искане за изслушване на министър-председателя на Република България Бойко Борисов във връзка с изнесена информация за подслушване.
Моля, гласувайте.
Гласували 130 народни представители: за 42, против 69, въздържали се 19.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Следва предложение за дневен ред от народните представители Емил Василев и Бисерка Петрова, които предлагат да се проведе изслушване на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов във връзка с оповестените резултати от петорна съдебномедицинска експертиза на мъртвородено дете в болницата на гр. Горна Оряховица и възможността народните представители да получат копие от изнесените пред парламентарната трибуна специални разузнавателни средства, предвид обстоятелството че са декласифицирани.
Предложението ще развие народният представител Емил Василев.
Заповядайте.
Емил Василев (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, чувствам се пристрастен към случая в горнооряховската болница, тъй като е в моя избирателен район. Самият аз съм роден в съседния град Велико Търново.
Припомням, че за втори път искаме изслушване на вицепремиера Цветан Цветанов – ние, народните представители от РЗС, по повод на същото обстоятелство. Беше отхвърлено в предишното пленарно заседание. Сега обаче има изменение на някои обстоятелства, които налагат вицепремиерът Цветанов да се яви пред нас и да ги изясни.
Припомням, че още преди няколко месеца, когато течеше обществен дебат за промените в НПК, които превърнаха специалните разузнавателни средства в основно доказателствено средство в наказателния процес, от РЗС предупреждавахме, че това ще има бумерангов ефект, че се създават предпоставки за грешки както на досъдебна фаза от наказателния процес, така и на съдебната фаза с реални възможности за обвинявания и осъждания на невинни хора.
Дадохме пример с онзи гражданин, който отишъл в държавна служба, подал документа за платена държавна такса и казал: „Ето ви 200 лв.” За всяко трето лице наблюдател той просто си плаща държавната такса. За хората обаче на слушалки и за хората с уши – пеленгатори, за подслушвачите той извършва тежко умишлено престъпление – подкуп.
Случаят в горнооряховската болница действително е драстичен. Смятаме, че вицепремиерът Цветан Цветанов дължи обяснение защо, след като беше предупреждаван за бумеранговия ефект, не се вслуша?
ПРЕДСЕДАТЕЛ Екатерина Михайлова: Поставям на гласуване направеното предложение за включване на точка в дневния ред от народните представители Емил Василев и Бисерка Петрова.
Гласували 130 народни представители: за 44, против 77, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Господин Василев, заповядайте за процедура за прегласуване.
Емил Василев (независим): Моля да преосмислите вашето гласуване. Използвам случая да поздравя колегите в ляво, тъй като преди малко на идентично предложение те събраха близо 60 гласа „въздържал се” от ГЕРБ. Аз успях да събера всичките „против”. Не зная каква е разликата, когато става въпрос за едно и също нещо.
Уважаеми колеги, тук горнооряховският казус не е само медицински. Той не е и само наказателно-правен, нито пък само политически, нито само морален. Той е всичко това, събрано на едно място, и заслужава да бъде внимателно обсъден, тъй като всъщност той ясно показва накъде върви нашата държава година и половина след началото на управлението на ГЕРБ. Това е полицейската държава, уважаеми колеги. Това е истината. Цялото общество става жертва на болните амбиции на един човек с физкултурно образование, който тръшка хора на земята, прожектира филмчета по телевизията, обижда цели съсловия, за да се опита да убеди всички, че със своята посредственост и некомпетентност е най-подходящият кандидат за президент на Република България. В името на рейтинга ние жертваме демокрацията, жертваме правовата държава. И това, че управляващото мнозинство не допуска този човек да дойде тук и да даде обяснение, е срамно. Така че, колеги, засрамете се и гласувайте по друг начин. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване направеното предложение за изслушване.
Гласували 131 народни представители: за 44, против 76, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Дами и господа народни представители, вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов ще дойде в парламента в следобедните часове след направеното искане, за да заяви позицията си по случая, за който върви... (Оживление и реплики от КБ.)
Атанас Мерджанов (КБ, от място): Ние парламентарна република ли сме, или министерска?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Предавам това, което ми е уведомено. Не мога да интерпретирам разговор. Казвам това, което ми е уведомено. (Шум и реплики.)
За процедура – господин Янев.
Яне Янев (независим): По начина на водене, госпожо председател.
Ние парламентарна република ли сме, или сме Цецовска държава? (Оживление) Аз не мога да разбера какво се случва – един от многото министри, който си придава важност и не иска да дойде в Народното събрание. И той казал на председателя на парламента, който е вторият по ранг в държавата, че щял да дойде в следобедните часове. Това тук да не е произвол? На председателя на парламента никой не може да отговаря така. В момента, в който председателят на Народното събрание поиска, министърът трябва незабавно да се яви тук. За него по-важно нещо от това няма.
Затова, госпожо председател, си влезте във функциите, идете в кабинета и му кажете на Цветан Цветанов, че България все още по Конституция е държава с парламентарно управление. В противен случай Вие позволявате Цецо да се подиграва с народното представителство. Това не го е правил никой.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следващото предложение е от народните представители Георги Терзийски и Дарин Матов с искане като точка в дневния ред да се проведе изслушване на вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков във връзка с дейността на контрабандните канали и очерталото се неизпълнение на актуализирания държавен бюджет, в който, въпреки редукцията на приходната част, не са постъпили акцизи от цигари и алкохол от порядъка на стотици милиони левове.
Заповядайте, господин Матов.
Дарин Матов (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Една тема в последната седмица тормози българските граждани и аз искам да започна с това как да си обясним факта, че второто по значимост перо в приходната част на Републиканския бюджет след ДДС – акцизите, се очертават като провал по отношение на тяхната събираемост. При заложени приходи от акцизи в Бюджет 2010 малко над 4,5 милиарда, в актуализирания бюджет те бяха редуцирани в намаление до 3,9 милиарда. Или с 600 милиона надолу. Сега в края на годината се очертава неизпълнение на актуализирания Бюджет 2010 с над 150 млн. лв., а в Бюджет 2011 е планирана събираемост от акцизи по-малка дори от актуализирания бюджет, която се равнява на 3,8 милиарда или със 100 милиона надолу.
Искам да попитам господин министъра това намаление на приходите от акцизи има ли връзка с контрабандата на цигари и алкохол? Истина ли е, че макар според министъра да работят добре, Агенция „Митници” и НАП не успяват да се справят с контрабандните канали на акцизни стоки? През м. септември т.г. директорът на Агенция „Митници” прогнозира пред Комисията по бюджет и финанси, че ще бъдат изпълнени почти изцяло заложените приходи в актуализирания бюджет, но посочи, че в същото време те ще бъдат по-малко в сравнение с миналата година и изпълнението ще бъде до 3 млрд. 650 млн. Шефът на Агенция „Митници” заяви още, че „Булгартабак” не са замесени в контрабандата на цигари, въпреки че контейнер с български цигари „Виктори” беше заловен на пристанище Варна.
Преди време предупреждавахме господин Дянков, че прави голяма грешка с шоковото увеличение на акциза на цигарите на база хиляда къса. Макар Европейската директива да ни даваше възможност да увеличим акциза плавно до 2018 г., той беше завишен рязко. Вследствие на това се повиши акцизът и на рязания тютюн.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Матов. Благодаря ви за предложението.
Дарин Матов: Искам накрая да завърша с това…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нямате време да завършите, господин Матов. (Председателят изключва микрофоните.)
Подлагам на гласуване направеното предложение за изслушване.
Гласували 112 народни представители: за 24, против 72, въздържали се 16.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Процедура за прегласуване.
Георги Терзийски (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Българският народ не прощава подобно поведение. Искам да се обърна към тези колеги, които гласуваха „против” всички предложени досега точки и да им кажа, че вършат много лоша услуга на управляващото мнозинство и изключително много затрудняват работата на министрите в момента. Защото вие лишавате министрите, които управляват, да се явят, да споделят дали имат проблеми, какви проблеми имат и да дадат отговори, които вълнуват цялото общество.
Смятам, че това е изключително лош номер, който погаждате на управляващото мнозинство. След това по групи ще видим кои гласуват „против”.
Аз считам, че Симеон Дянков трябва да се яви по така поставения въпрос, защото сега той е изключително актуален и тежък за българското общество. Всички вие знаете, че навсякъде в момента са разпространени и алкохол, и цигари без бандероли, без платен акциз. Това е тежък проблем и мисля, че Симеон Дянков би могъл да сподели това с нас тук и да намери отговора на някои от въпросите, които се поставят.
Наблюдаваме и нещо друго – тарифата на акциза се вдигна, а в бюджета бяха заложени по-ниски приходи от акцизи. Мисля, че това е предвидена контрабанда!
Считам, че ние като народни представители сме длъжни да поставим тези въпроси и да проведем това изслушване, защото не се знае дали господин Дянков също не е бил един от тези, които са били подложени на обработка със СРС-та! (Шум и реплики от ГЕРБ.) Не се знае дали това не касае самата контрабанда. Редно е да му дадете този шанс – да се срещне с народното представителство.
Виждам нетърпението ви да гласувате – на определени хора от вас. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 105 народни представители: за 28, против 71, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Уважаеми дами и господа, съгласно чл. 43, ал. 5 в изключителни случаи председателят може да предложи промяна в дневния ред в началото на пленарното заседание. Ние приехме с наше решение включване в дневния ред на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Приемането му в днешния ден има смисъл само ако бъде приет едновременно със Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
Предвид на това, на основание чл. 43, ал. 5 предлагам като точка трета в нашата програма да бъде включено Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
Моля, гласувайте.
Гласували 101 народни представители: за 76, против 22-ма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Прегласуване – госпожа Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, искането ми е за прегласуване.
Разбира се, че няма нищо спешно и нищо неотложно в разглеждането на промените в Наказателно-процесуалния кодекс в днешното пленарно заседание, тъй като според вашите предвиждания специализираните съдилища трябва да започнат да функционират от 1 май.
Мисля, че е скандален начинът, по който се държите с опозицията и с всички народни представители, които искат да се изкажат по тези важни законопроекти, които са предмет на обсъждане през последните дни.
Ние не сме виновни, че вие сте направили една безумна законодателна програма, че не сте си разчели времето, че в последните дни преди Коледа сте поставили за разглеждане обемни законопроекти, които имат изключително важно значение за българските граждани.
Кое не е важно – Законът за спецсъдилищата или Изборният кодекс? Аз се наслушах на подсвирквания, дюдюкания и некоректно отношение в случаите, в които искам да се изкажа по някои от текстовете на тези законопроекти! Това, че на вас ви досажда да си обсъдите важните теми, това, че искате да претупате и да смачкате дебата, е неуважително отношение от страна на самото мнозинство към работата на този парламент!
Кой си мисли, че в рамките на днешния работен ден може нормално да се разгледат оставащите текстове от Изборния кодекс, от ЗИД на Закона за съдебната власт; ЗИД на Наказателно-процесуалния кодекс, Законопроектът за Българската агенция по безопасност на храните и изслушването на вицепремиера Цветанов? Кой е този народен представител, който си мисли, че е възможно това да стане в нормална работна обстановка?
Мисля, че това, което се прави от мнозинството, е безобразие; че, след като вие самите не уважавате парламента, себе си, колегите си, няма как да накарате нито изпълнителната власт да го прави, нито българските граждани! (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението за включване на ЗИД на НПК в дневния ред.
Гласували 102 народни представители: за 72, против 28, въздържали се 2-ма.
Предложението е прието.
Емил Василев (независим, от място): Отрицателен вот!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По процедурни въпроси и гласувания няма отрицателен вот.
Господин Костов, процедура?
Иван Костов (СК): Уважаема госпожо председател, колеги народни представители! Аз не знам дали ще счетете точно като процедурно моето изказване, но трябва да отбележим, че законите се приемат с доброволното съгласие на народните представители по отношение на времето, в което това става.
Ако някой е решил да бойкотира приемането на закона и го прави с дълги, продължителни, безсмислени изказвания; ако една проста мисъл се повтаря по десет пъти и се украсява с най-различни панделки, корделки, за да може да се загуби времето на парламента, на което се нагледахме тези дни и се изтощихме докрай, няма как да се излезе на трибуната и да се иска време за нормален дебат.
Време за нормален дебат – излизаш, казваш съществените неща и сядаш. Ако нямаш какво съществено да кажеш, не вземаш думата, за да вървят нещата наистина с взаимно уважение!
Аз призовавам залата на Народното събрание за уважение към процеса, в който участваме. Ние минираме процеса и след това се чудим защо не върви! (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, не се обаждайте от място – не Ви е дадена думата!
Иван Костов: Всеки водещ уважава прекалено и се държи прекалено толерантно, оставя да надвишават времето за изказване – и Вие, и Вашите колеги. Държат се толкова търпеливо към народните представители, преди всичко заради атмосферата!
Вярно е, че тези закони се приемат с широко съгласие, за което ние призовавахме. Ако имаше широко съгласие, ако беше постигнато това съгласие, процесът щеше да върви много бързо. Сега – няма го това съгласие и едни искат това да не се случи.
Моля ви, поне последния ден – никога Народното събрание не е работило на 23 декември! Аз съм тук от 21 години. Дайте да бъдем по същество, да си свършим работата, да уважаваме това, което трябва, и тогава ще може всеки да се прибере поне с някакво самочувствие за изпълнен дълг. Благодаря.
Ангел Найденов (КБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте.
Ангел Найденов (КБ): Госпожо председател, ще трябва да зачетете това, което ще кажа като процедура, по същия начин, по който зачетохте на господин Костов. Моето е точно толкова процедура, колкото и неговото. Аз вземам думата, за да реагирам срещу абсолютно несправедливите упреци, които могат да бъдат доловени в казаното от господин Костов, и в толерантното отношение, което Вие проявявате към това, което се каза от него тук преди малко.
Защото, господин Костов, няма Народно събрание – Вие сте политик и парламентарист с дълъг опит, което да си е позволявало това пресиране, което си позволява сега мнозинството. Няма програма, която да е направена по този наистина безумен начин – и аз съм склонен да се съглася тук с народния представител Мая Манолова, в последните дни на Народното събрание, преди Коледните празници, най-важните закони да се гледат от 9,00 до 29,00 ч, под една непрекъсната преса от страна на мнозинството с оглед на времето. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Това са законопроекти, които изискват широко представяне и отстояване на позиции, представяне на аргументи, сблъсък на мнения. Тук единственият сблъсък, който се получава, е с гилотината на гласуването. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Е, това ли е нормалният начин?! Това ли е отношението към тези законопроекти, което следва да се демонстрира в пленарната зала?
Обръщам се към мнозинството – смятате ли, че като действате на инат с оглед на тази програма, можете да ни принудите да се съгласим с всичко, което ни предлагате по отношение на законопроектите?! Смятате ли, че по този начин можете да ни кажете: ще ви предлагаме законопроекти и ще работим до време, което да ви принуди, чувствайки се уморени, да се съгласите с всичко, което се предлага. Е, няма да стане! (Шум и реплики от ГЕРБ.) И не се опитвайте да ни внушавате по този начин...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Найденов. Времето изтече.
Ангел Найденов: ...пасивност и пасивно отношение към тези законопроекти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение.
Иван Костов (СК): Уважаеми господин Найденов, не трябваше да ме предизвиквате с това изказване.
Обръщам се към ГЕРБ. Тук имаше искане за прекратяване на разискванията при второ четене – казвахме му парламентарна гилотина. Вие демонтирахте тази гилотина, защото бяхте много отворени, защото искахте всичко да върви добре. Истинската причина това нещо да продължава е липсата на гилотина. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.)
Чувате ли ме сега всички? Искам да напомня на господин Найденов колко пъти тази гилотина се е спускала върху нас през тези 8 години. (Шум и реплики от КБ.) Колко пъти?! (Шум и реплики от КБ.) Това е причината вие да можете да правите тези неща. (Силен шум от КБ. Реплики: „Браво! Браво!” и ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Павел Шопов.
Павел Шопов (Атака): Уважаеми колеги, пълна лъжа е и инсинуация най-долна, че в минали народни събрания не е било така. Винаги е било така. Особено в миналото Народно събрание, когато се приемаха закони по един много голям списък, когато непрекъснато се провеждаха извънредни председателски съвети, да не говорим за заседанията, които се провеждаха по нощите. Тук се използва незнанието на народните представители, 70% от които са нови в този парламент, за да се правят спекулации.
Какво става в момента? Българската социалистическа партия си мислеше до тази сутрин, че са изпълнили задачите, спуснати от Висшия партиен съвет и от Георги Първанов, кои закони да не бъдат приети до края на годината, защото това е план-схемата и аз ви го казвах. (Шум и реплики от КБ.)
Тук, в кулоарите, с вас от ГЕРБ се уговорихме за текста в нашия правилник, който обяснява всичко. Наивно е бил премахнат и аз не бях наясно. Мислех, че той съществува, но е бил премахнат тогава, когато се е изработвал сегашният правилник. Първите неща след Нова година, които трябва да бъдат направени, е да се въведе в нормално време и процедура второто гласуване или второто четене на законопроектите. Това е абсолютно задължително, защото там може да се прави дебат в кавички до неограничено време, както това го видяхте. Той можеше да бъде и още по-драстичен.
Както се вижда, лявата страна на залата са наистина истеризирани. На мен ми се искаше да бъдат още повече истеризирани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Шопов.
Павел Шопов: Те са истеризирани, защото ги мачкаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрахме, господин Шопов. Благодаря Ви.
Павел Шопов: Но на мен ми се искаше да бъдат още по-истеризирани... (Силен шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин, Шопов, благодаря.
Павел Шопов:... защото в такъв случай щяха да бъдат още повече мачкани. (Смях и шум от КБ. Възгласи: „Браво! Браво!”. Ръкопляскания от КБ.) За тях само това!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Постъпили законопроекти и проекторешения от 15 до 21 декември 2010 г.:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба. Вносител – Мартин Димитров и група народни представители. Водеща е Комисията по външна политика и отбрана, съпътстващи са Комисията по правни въпроси и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за правна помощ по наказателни дела. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси, съпътстваща е Комисията по външна политика и отбрана.
Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за екстрадиция. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси, съпътстваща е Комисията по външна политика и отбрана.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Вносител – Иван Костов и Йордан Бакалов. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, съпътстваща е Комисията по външна политика и отбрана.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба. Вносител – Лъчезар Тошев. Водеща е Комисията по външна политика и отбрана, съпътстващи са Комисията по правни въпроси и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2010 г. до 20 декември 2010 г. Вносител – Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Разпределен е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медиацията. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси, съпътстваща е Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИЗБОРЕН КОДЕКС – продължение.
Обсъжда се § 11. Приключиха дебатите, но нямаше време за гласуване.
Заявка за редакция – заповядайте.
Димитър Лазаров (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! В т. 19 на § 11 е отбелязано, че при нарушаване тайната на вота на подадените в електронната избирателна урна електронни гласове, те се обявяват за недействителни. Това е резонно дотолкова, доколкото би могло при съвременните технологии да бъдат извадени наяве всички гласове, включително кой за кого е гласувал.
Аз мисля, че редакционно по-ясно би било каква е идеята на т. 19 в следния текст: „при нарушаване тайната на вота на подадени в електронната избирателна урна гласове, за недействителни се обявяват всички гласове в електронната избирателна урна.”
Този текст съм го предоставил, поради което моля да бъде гласувана редакционната поправка на т. 19 на § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма.
Дебатът е закрит. (Мая Манолова иска думата).
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Тя се изказа по този параграф. (Силен шум в мнозинството).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нямам спомен дали госпожа Манолова се е изказвала по същество. Разчитам на нейната коректност.
Заповядайте, госпожо Манолова. Изказване или реплика? Добре, реплика. (Силен шум в блока на мнозинството).
Мая Манолова (КБ): Колега Лазаров, оставам настрана факта, че това предложение трудно може да бъде наречено редакционно. Обръщам Ви внимание на неговия смисъл. При кое гласуване нарушаването на тайната на вота на един гласоподавател прави недействителни всички бюлетини, които са подадени в съответната изборна секция?! Нали макар и виртуална, избирателната урна е урната, която съдържа гласовете на всички избиратели, които ще гласуват електронно в дадената секция! Това, че е опорочена тайната на вота по отношение на един гласоподавател, не разбирам защо трябва да направи недействителни всичките подадени бюлетини в тази изборна секция!
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място) Нали искахте гаранция?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не се репликирайте от място!
Втора реплика?
Заповядайте, господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Уважаемо госпожо председател! Уважаеми господин Лазаров, защо, че някой е нарушил закона и е нарушил тайната на вота, Вие ще прогласявате недействителност на гласове, които са абсолютно нормално и законно подадени?! Каква е тази колективна отговорност, какво е това чудо?! Кой го измисли, че ако някой върши може би умишлено нарушение, за да анулира, за да се прогласи целият резултат, от един недействителен вот, Вие ще прогласявате недействителност на всички?! Просто е абсурд, разбирате ли?! Просто е абсурд! За това, че някой е нарушил тайната на вота, може би умишлено или по други съображения, Вие ще прогласите гласовете на другите хора, които съвсем нормално са гласоподавали, ще ги унищожите! Такова чудо не е имало!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Дуплика?
Димитър Лазаров (ГЕРБ, от място): Аз обясних.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители, желаещи да вземат отношение? Няма.
Дебатите са закрити.
Преминаваме към режим на гласуване.
Подлагам на гласуване направените процедурни предложения от госпожа Искра Фидосова.
Любен Корнезов (КБ, от място): Какви процедурни предложения? Какво ще гласуваме?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедурните предложения на госпожа Фидосова! Господин Корнезов, водете си бележки. (Силен шум и възгласи в опозицията). Тези предложения са заявени категорично и се знаят. Ако искате, мога да Ви ги прочета.
Отменете гласуването.
Госпожо Фидосова, възпроизведете процедурите.
Господин Корнезов, водете си записки.
Любен Корнезов (КБ, от място): Водете си и Вие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз достатъчно добре си водя записки!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Господин Корнезов, моля Ви да се държите уважително!
Вчера в пленарното заседание, когато се изказах, направих предложения за редакции в този параграф. Повтарям тези предложения.
Любен Корнезов (КБ, от място): Това не е процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Корнезов, обръщам Ви внимание за начина, по който се държите в пленарната зала!
Имате думата, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Повтарям тези предложения, които направих вчера в мое изказване – за тези, които не са успели да ги чуят.
В ал. 6 след „чл. 3” да се добави „ал. 1”.
В ал. 7, на предпоследния ред, пред „регистрация” се добавя „за”.
В ал. 12 на първия ред думите „чрез оптичен показалец за гласуване” отпадат.
В ал. 14, в третото последно изречение думите „чл. 74, ал. 2, т. 3 като препратка” се заменят с „в секция по чл. 74, ал. 4, т. 2”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване редакционните предложения на госпожа Фидосова.
Любен Корнезов (КБ, от място): Това процедура ли е?!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Аз не съм искала процедура. Исках да припомня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Фидосова, не съм Ви дала думата!
Гласували 95 народни представители: за 78, против 14, въздържали се 3-ма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Лазаров.
Гласували 91 народни представители: за 72, против 16, въздържали се 3-ма.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 11 в редакцията по доклада и съгласно приетите от нас току-що решения.
Гласували 93 народни представители: за 76, против 13, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 10 е постъпило предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение на народния представител Георги Анастасов – в допълнителни разпоредби § 10 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за § 10, който става § 12:
„§ 12 ал. (1) При произвеждане на изборите за общински съветници и кметове през 2011 г. се създава експериментално преброителна комисия, която да извърши преброяването на гласовете, подадени за съответните видове избори на територията на една община с население до 20 хил. избиратели. Общината, в която се извършва преброяването на гласовете от преброителна комисия, се определя чрез жребий от Централната избирателна комисия не по-късно от 60 дни преди изборния ден.
(2) Централната избирателна комисия назначава преброителната комисия по предложение на областните управители, направено не по-късно от 30 дни преди изборния ден, след консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. Преброителната комисия се назначава не по-късно от 25 дни преди изборния ден при условията и по реда на чл. 30 и 31. Броят на членовете на преброителната комисия е равен на броя на членовете на общинската избирателна комисия. Разпоредбите на Изборния кодекс (тук редакционно трябва да се чете „на кодекса”) относно общинските избирателни комисии се прилагат и за преброителната комисия.
(3) Централната избирателна комисия:
1. упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на преброителната комисия и приема решение по прилагането на този параграф;
2. определя реда за преброяване на гласовете и за организиране на работата на преброителната комисия, включително за назначаването на преброители в преброителната комисия, както и утвърждава образците на документите на преброителната комисия, не по-късно от 20 дни преди изборния ден; при преброяването на гласовете могат да присъстват лицата по чл. 210;
3. предоставя на участниците в изборите на технически носител резултатите от гласуването за съответните видове избори и ги публикува в интернет; публикува резултатите от протоколите на преброителната комисия в специален бюлетин, съдържащ и технически носител, не по-късно от 40 дни след изборния ден;
4. предава в Националния архивен фонд по 1 екземпляр от протоколите на преброителната комисия.
(4) Общинската избирателна комисия:
1. провежда обучението на преброителите в преброителната комисия;
2. снабдява преброителната комисия с формуляри на протоколи за резултатите от гласуването; фабричните номера на протоколите се вписват в протокол за предаването и приемането; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва;
3. предава на Централната избирателна комисия протоколите на преброителната комисия
(5) Преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от общинската избирателна комисия изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 и 15, както и:
1. формуляри на протоколи за протичане на изборния ден; фабричните номера на протоколите се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва;
2. формуляри на извлечения и чернови на протоколи за протичане на изборния ден;
3. пломби за еднократна употреба.
(6) При откриване на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на книжата и материалите по ал. 5, изправността на избирателната урна и дали тя е празна. След проверката урната се затваря с пломби за еднократна употреба и се запечатва с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията. При включване на втора избирателна урна тя се затваря и запечатва с пломби за еднократна употреба и с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията, и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола за протичане на изборния ден.
(7) В протоколите на секционната избирателна комисия се вписват данните по чл. 213.
(8) Пломбираните избирателни урни, както и екземплярите от протоколите за протичане на изборния ден за общинската и Централната избирателна комисия се предават от председателя или заместник-председателя, секретаря и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции от партии на преброителната комисия. Протоколите на секционната избирателна комисия се предават в общинската избирателна комисия неразпластени. При транспортиране до преброителната комисия избирателните урни се охраняват от служители на Министерството на вътрешните работи.
(9) При приемане на протоколите за протичане на изборния ден и избирателните урни от секционната избирателна комисия преброителната комисия сверява фабричните номера на протоколите с номерата на протоколите, вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали, както и проверява целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни.
(10) Преброителната комисия отваря избирателните урни на съответната секционна избирателна комисия и проверява дали съдържанието им съответства на данните, вписани в протоколите за протичане на изборния ден на секционната избирателна комисия.
(11) Когато преброителната комисия установи очевидни фактически грешки в протоколите, те се отбелязват в тях и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8.
(12) При приемане на протоколите преброителната комисия издава подписана разписка, която съдържа числовите данни от протоколите. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 поставят тази разписка до извлеченията от протоколите.
(13) След приемане на протоколите от преброителната комисия, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 в общинската администрация по реда на чл. 242, ал. 7 и 8.
(14) След отваряне на всички избирателни урни, предадени от секционните избирателни комисии, и извършване на проверката по ал. 10 преброителната комисия изважда бюлетините от всички избирателните урни, смесва ги и преброява гласовете, подадени за всеки вид избор.
(15) Преброителната комисия установява резултатите от гласуването и съставя протокол за всеки вид избор по реда на Раздел ІV, Глава десета.
(16) Преброителната комисия предава протоколите по реда на чл. 231 и 242.
(17) Въз основа на данните от протоколите на преброителната комисия общинската избирателна комисия определя резултатите от изборите и съставя протокол за всеки вид избор по реда на Раздел ІІ, Глава единадесета.
(18) Когато данните, вписани в протоколите на секционната избирателна комисия не съвпадат със съдържанието на избирателната урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие между фабричните номера на получените и предадените протоколи от секционната избирателна комисия или че целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни е нарушена, преброителната комисия незабавно уведомява общинската избирателна комисия. На длъжностните лица, извършили нарушението се налага глоба в размер на 1000 лв. Актът за установяване на нарушението се съставя от общинската избирателна комисия, а наказателните постановления се издават от областния управител по реда на чл. 300.
(19) За неуредените в този параграф въпроси се прилагат разпоредбите на кодекса.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, изключително важно е как ще бъде разписан всеки един от текстовете на този член. На практика, макар и експериментално, преброяването от преброителните комисии ще касае вота, доколкото разбирам, на избирателен район в рамките на около 20 хил. души, което означава достатъчен брой гласоподаватели. Така че би следвало да бъдат взети съответните законодателни и чисто организационни мерки да се работи по начин, който да не постави под съмнение начина, по който са проведени изборите в тази община.
Моите въпроси са по няколко пункта. На първо място, за първи път се появява наличието на пломби, с които ще се запечатват избирателните урни. Това според мен трябва да бъде приветствано, защото е една по-надеждна гаранция срещу това урните да не бъдат отваряни. Точно такава беше и нашата идея, когато предлагахме урните да бъдат запечатвани и в обикновените секционни комисии по начин, който не допуска отварянето им от страна на секционната избирателна комисия. Това всъщност беше смисълът на предложението, което съвсем превратно беше намерило място и разписваше една процедура, според която урните се запечатваха от трима души – представител на общинската избирателна комисия, на общинската администрация и от председателя на съответната секционна комисия. Предварително запечатани се отнасяха в секционните избирателни комисии. Това беше идеята – да се пломбират по начин, който да не позволява тяхното отваряне в секционните комисии.
Едва ли тези пломби ще бъдат толкова скъпи. В крайна сметка секционните избирателни комисии са малко над 12 хиляди и това едва ли е разход, който не можем да си позволим, ако наистина искаме честни избори и предотвратяване едно след друго на възможните изборни нарушения.
Искам да ви обърна внимание, предполагам за коректност, ще оправите текстовете, които препращат към данните – чл. 213 или 212, за да се види какво ще съдържа протоколът на секционната избирателна комисия. Това са предварителните данни, които могат да бъдат вписани в него, преди да бъде отворена избирателната урна.
Във връзка с изискването по този текст искам да ви обърна внимание на текста на ал. 18, която предвижда глоба от 1000 лв. за всички длъжностни лица, които са допуснали някои от следните нарушения.
Едното от тези нарушения е вписване в протокола на секционната избирателна комисия на данни, които не отговарят на съдържанието на избирателната урна. Това е възможно да се случи, тъй като това са едни предварителни данни, които показват броя на недействителните бюлетини по чл. 180, броя на избирателите, на допълнителните списъци.
Всички знаят, че много често в протоколите на секционните избирателни комисии има несъответствия, които се поправят и които не са неотстраними в момента, в който се предават изборните книжа в съответната общинска избирателна комисия. В същото време нарушаването на целостта на пломбата, което предполага отваряне на урната, е едно изключително сериозно нарушение, което трябва да бъде санкционирано.
Моето предложение е да се направи едно разграничение между нарушенията, които са описани в първото изречение на ал. 18, като се диференцират. Когато става дума за несъответствие в данни, които са вписани в протоколите, на длъжностните лица, извършили нарушението, да се налага глоба в размер на 200 лв., защото това са членовете на секционната избирателна комисия. Не може да се санкционират с 1000 лв. хората за това, че са отишли да наблюдават изборите един ден, за не толкова важно нарушение. Тези, които допуснат нарушаване целостта на пломбите, тогава санкцията да бъде в рамките на примерно 5000 лв., за да бъде сериозно и да действа превантивно, и през ум да не им мине, че могат да не наблюдават изборната урна, така че тя да отиде в преброителния център разпечатана.
Предложението ми е за длъжностните лица, които са извършили нарушение – вписване в протоколите на секционните избирателни комисии, несъвпадащи със съдържанието на избирателната урна данни, се налага глоба в размер на 1000 лв. На длъжностните лица, извършили нарушение – несъответствие между фабричните номера на получените и предадените протоколи от секционната избирателна комисия или целостта на пломбите, се налага глоба в размер на 5000 лв. Просто за превенция, да не се нарушава целостта на пломбите, което е гаранция, че урните няма да бъдат отваряни от секционната избирателна комисия до преброителния център.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Благодаря Ви.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.
Гласували 87 народни представители: за 11, против 73, въздържали се 3-ма.
Предложението не е прието.
Госпожо Манолова, много ме затруднихте как да формулирам това, което предложихте, къде точно ... Защото така направеното от Вас предложение за разграничаване на видовете ...
Лъчезар Иванов (ГЕРБ, от място): Алинея 18. (Реплики от народния представител Мая Манолова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: На мен ми е ясно, че е ал. 18.
Искате с 200 лв. да се санкционират при нарушение, когато се установи несъвпадане със съдържанието, тоест данните, вписани в протоколите на секционната избирателна комисия не съвпадат със съдържанието на избирателната урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие между фабричните номера на получените и предадените протоколи от секционната избирателна комисия да се санкционира длъжностното лице с 200 лв. глоба. Ако бъде установено нарушаване целостта на пломбите – санкцията да бъде 5000 лв.
Ако трябва, ще се опитам да го формулирам аз. Става въпрос за ал. 18:
„Когато данните, вписани в протоколите на секционната избирателна комисия, не съвпадат със съдържанието на избирателната урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие между фабричните номера на получените и предадените протоколи от секционната избирателна комисия, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер на 200 лв. Когато бъде установено нарушаване на целостта на пломбите, на виновните длъжностни лица се налага глоба от 5000 лв.”
Моля, режим на гласуване.
Моля, прекратете гласуването.
Отменете гласуването!
Моля народните представители да влязат в залата. (Уточнение между председателят Анастас Анастасов и докладчикът Искра Фидосова. )
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Колеги, моля да подкрепим това предложение, тъй като наистина е резонно. Тези длъжностни лица, които умишлено нарушават разпоредбите на Кодекса с цел манипулиране на изборите, следва да имат наказание. Въпреки че има общи правила в Преходните разпоредби, смятам, че това предложение трябва да бъде подкрепено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Мая Манолова за промяна в санкциите в ал. 18 за длъжностните лица, които са нарушили виновно разпоредбите.
Гласували 100 народни представители: за 92, против 6, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване и редакцията на комисията за целия § 10, който става § 12 като в ал. 2, последното изречение, изразът „Изборния кодекс” да се чете „Кодекса”, заедно с така направеното предложение от народния представител Мая Манолова, което току-що подкрепихме.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: И в същата ал. 2 думите „областните управители” да се заменят с „областния управител”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Както и в първото изречение – по предложение на ...
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: ... докладчика, думите „областните управители” да се четат „областния управител” и „Изборния кодекс” да се чете „Кодекса”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Говорим за първото изречение, където изразът „областните управители” да бъде „областния управител”.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 10, който става § 12, с промяна в ал. 2 – в първото изречение изразът „областните управители” да се замени с „областния управител”, а в последното изречение изразът „Изборния кодекс” да се замени с „Кодекса”, както и с гласуваната промяна на ал. 18 от текста, така както е по доклад.
Гласували 101 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителите за § 11, който става § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 11, който става § 13 и който комисията подкрепя.
Гласували 97 народни представители: за 92, против 1, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за § 12, който става § 14:
„§ 14. Централната избирателна комисия в срок до три месеца от назначаването й приема и обнародва в „Държавен вестник”:
1. методиките за определяне на резултатите от гласуването при произвеждане на изборите през 2011 г. за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове;
2. методика за условията и реда за експерименталното гласуване по електронен път чрез интернет при произвеждане на изборите през 2011 г. за президент и вицепрезидент на републиката.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 12, който става § 14, така както е по доклада.
Гласували 92 народни представители: за 88, против 1, въздържали се 3-ма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителите за § 13, който става § 15.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Анастас Анастасов: Изказвания?
Господин Миков, заповядайте.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа! Предлагам този параграф да отпадне. Да отпадне, защото очевидно вие търсите решение на казуса с Божидар Димитров. В Конституцията в чл. 68, ал. 2 се казва, че народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър. В този случай се замества по определения от закона ред.
И досега действащото законодателство е предвидило в Закона за избиране на народни представители този ред в чл. 115, ал. 2. Ако бъде избран за министър, той се замества от следващия в листата кандидат за времето, през което изпълнява функцията министър, с хипотезата на мажоритарен от листата. В чл. 115а, обаче се казва, че когато са прекратени пълномощията на народен представител, избран като мажоритарен кандидат, се насрочва частичен избор. Просто и ясно. Ако господин Божидар Димитров, след персоналните промени в кабинета, се върне в Народното събрание, желае да напусне, то едномандатният район остава без представителство и там трябва да бъде проведен частичен избор. Така е в действащото законодателство.
Сега с този текст вие вкарвате хипотеза, при която за народен представител се обявява следващия в листата на същата партия или коалиция от партии кандидат от съответния многомандатен изборен район. Може да се окаже, уважаеми дами и господа, че няма такъв от тази партия в този многомандатен район. Няма съвпадение между едномандатни и многомандатни райони. Става въпрос за отделен многомандатен район. И не бива казусът с Божидар Димитров вие да го решавате чрез текст в закона, който променя, обръщам внимание, разпоредбата досега.
Когато мажоритарен народен представител напусне парламента, прекрати се неговият мандат, то най-логичното е там да се проведе частичен избор. Няма абсолютно никаква връзка между вота на избирателите в мажоритарния район и вота, който е подаден за пропорционална листа в многомандатния избирателен район. Единият е едномандатен, а другият е многомандатен избирателен район.
Едно такова решение би било крайно некоректно към избирателите – подмяна на тяхното гласуване. Не бива така с текст, оттук насетне, да се преуреждат отношения, които вече са възникнали във връзка с проведените избори в многомандатния район, в случая в Бургаския едномандатен мажоритарен избирателен район. Това нещо е и в противоречие с Конституцията. По този начин вие с текст от закона можете да кажете, че Божидар Димитров се замества да речем от Ваньо Танов, от шефа на Агенция „Митници”. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
С този текст категорично се подменя това, което е било към момента на изборите. Абсурдно е! За министър – да, защото той временно прекратява пълномощията си и тогава е създадена хипотеза на заместване, но при прекратяване... (Реплики от ГЕРБ.)
В Конституцията пише: „Народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си...” – прекъсва пълномощията си, а не прекратява мандата си. „Прекъсва” и „прекратява” са две различни хипотези. За времето, през което е министър – в този случай той се замества по определения ред, но сме изправени пред хипотезата на прекъснати пълномощия, а не на прекратени пълномощия. При хипотезата на прекратени пълномощия подаваме оставка, да не дава Господ другите хипотези, изброени в Конституцията, се провежда частичен избор и няма възможност за такива замени дали от листата от другия район – многомандатния, или от съседния многомандатен, или където има най-много останали през три избирателни района. Вече заместването може да стане по всякакъв път.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): То и при прекъсването е същото.
Михаил Миков: Но не може, защото гласът на избирателите е подаден за това лице в едномандатния район. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Павел Шопов (Атака): Разбира се, господин Миков, мнозинството се опитва да реши проблема. Проблем, който беше създаден с вашия закон, с измененията в миналото Народно събрание. Ние тук говорихме, предупреждавахме, това беше една от основните тези срещу идиотските изменения тогава, които бяха толкова партийни с цел да ви обслужат, както си направихте грешно сметката и тя не ви излезе. Тогава ви предупреждавахме, че ще възникнат такива хипотези. Сега вие, от онова ваше абсолютно пристрастно, чисто партийно поведение, пак се опитвате да извличате партийни облаги с тези аргументи. Това е последен може би ек на цялата онази политика.
Има две тези: едната може да е вашата, ама има и друга теза – тя също е защитима юридически, тя също е обяснима. Много просто и много ясно: мнозинството ще си реши въпроса така, както то смята. Трябва да свикнете с това! Другото е да си остане вашата предишна теза, която отново да ви обслужи. Което какво означава, какво искате? Искате частични избори в Бургаски многомандатен район така, както вие сте го определили тогава. Няма нищо противоконституционно в това решение, което в момента мнозинството предлага и което иска да въведе. И то ще го наложи! Разбира се, така е. И вие трябва да свикнете с това! Както вие го наложихте тогава, сега мнозинството също ще го наложи. И трябва да го наложи! Иначе мнозинството няма да действа политически, няма да действа в полза на своя интерес като мнозинство.
А какво искате вие? Да се върне лентата назад и да ви удовлетвори. Тука поне някаква полза и някаква файда да имате вие от това, което направихте преди година и половина, там някъде беше, или година и седем-осем месеца. Няма да стане това! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин Шопов, радвайте се, че Ви ръкопляскат. Преди две седмици ръкопляскаха и на СРС-тата.
Уважаеми дами и господа! Вие не мачкате опозицията с това решение, вие подменяте вота на избирателите в едномандатния избирателен район. Подменяте вот, който е подаден за определена персона.
Абстрахирам се от конкретния казус. Може би господин Божидар Димитров ще си остане в Народното събрание и няма да се налага да се правят частични избори. (Реплики от ГЕРБ.) Няма да се правят частични избори – добре, но принципният въпрос е, че гражданите са подали за определена персона своите гласове, а другото е подмяна. Пак ви обръщам внимание: какво би станало, абсолютно възможна хипотеза, ако в даден покриващ се териториално многомандатен и едномандатен район няма от същата листа? По каква логика – от най-близкия избирателен район? При всички случаи законът се прави, за да урежда общо обществените отношения, а не конкретно, както вие си мислите, да решите конкретен казус. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.)
Госпожо Фидосова, многократно съм Ви молил да не се възползвате от близостта си до говорещите и да подвиквате оттук. Има трибуна, изкажете се по съответния ред!
Това е противоконституционно! Това е подмяна на подадени гласове в хипотезите на прекратен едномандатен мандат, на мажоритарен мандат. Подмяна с нещо, за което хората нито са знаели, нито са очаквали, нито са гласували. Нещо повече. Става въпрос за подадени гласове за партийна листа, за които избирателите може би въобще не са гласували в мажоритарния. И обратното.
Кое е правното и конституционно основание да се прави това прехвърляне? Няма никакво основание. Съвсем различни са двете гласоподавания – едното за партийна листа, другото е за мажоритарен кандидат. И когато ти правиш подмяна, подменяш вота на избирателя. Нищо повече. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Дебатите са закрити.
Подлагам на гласуване предложението за отхвърляне на § 13 по вносител.
Гласували 106 народни представители: за 10, против 91, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 13, който става § 15 по номерацията на комисията.
Гласували 103 народни представители: за 90, против 10, въздържали се 3-ма.
Предложението е прието.
Заповядайте за отрицателен вот, госпожо Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, гласувах против волята на мнозинството за този текст, защото с него те искат да уредят свой проблем, а именно хипотезите, при които мажоритарно избрани кандидати от политическа партия ГЕРБ биха прекратили правомощията си по различни причини. В някои случаи – по причината на господин Божидар Димитров, в други случаи – кандидатирайки се за кметове и в най-различни хипотези.
Вероятно това, от което се притесняват управляващите, е реалният измерител на влиянието и на тежестта на Политическа партия ГЕРБ. Защото каквото и да си говорят социолозите, реално на избори се мери политическата тежест, тежестта пред избирателите на всяка една политическа сила. Всъщност този текст е едно доказателство за това, че ГЕРБ не искат да се знае какъв е техният публичен имидж към този момент.
Що се касае до господин Божидар Димитров – това също е изключително любопитен казус, защото той ще е първият, който ще има възможност да избере дали да мине по стария ред, в който да има мажоритарни избори. Ако направи това, което вече обяви публично, а именно да декларира, че прекратява своите правомощия и тогава да има частични избори в Бургас или ще изчака, воден от партийната повеля, за да не се разбере всъщност какъв е авторитетът на ГЕРБ в Бургаския избирателен район. Ще бъде много показателен този избор затова дали искате да знаете реално какво се случва или не с вашата публична тежест.
Прав е господин Миков, че вотът на избирателите е бил наистина за конкретния мажоритарен кандидат и неговата обикновена подмяна със следващия от пропорционалната листа просто не е коректно към избирателите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народния представител Екатерина Михайлова за § 14:
„§ 14 от Преходните и заключителни разпоредби да отпадне.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Михайлов – § 14 от Преходните и заключителни разпоредби се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителите за § 14, който става § 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Поддържам предложенията за отпадане на § 14. Този параграф е един от най-важните в Преходните и заключителни разпоредби. Той се намира във връзка и с § 16, който става § 18 по предложението на комисията. Отнася се за значителното ограничаване на възможностите за избори на кметове на кметства.
Този текст трябва да отпадне по две причини. Едната е, че предвижданият срок от 10 месеца е прекалено дълъг, а в тези 10 месеца може както да се увеличи броят на жителите, така и да намалее, в съответните населени места. Би трябвало, ако се избира дата, тя да бъде към обявяването на изборите, защото това е моментът, в който ще се прецени дали тези населени места отговарят на изискването за минимален брой жители.
На второ място, той трябва да отпадне, защото изразява философията на вносителите на законопроекта, като съвсем откровено посочва, че избори за кметове на кметства се провеждат по-скоро по изключение, а не като правило, само в тези населени места, които отговарят на изискванията по чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство.
За да не правя допълнително изказване по § 18, ако мога сега да направя предложението си – в § 18 предлагам т. 1 да отпадне, защото се променя изискването за наличие на минимум 150 жители в населените места като условие за провеждане на пряк избор на кметове в тях.
Първоначалното предложение на вносителите от 500 души е намалено на 350, но това не е основателно, защото количествените параметри в някакъв момент могат да бъдат окачествявани като отказ от права – отнемане на права. Защото един е спорът да обсъждаме дали трябва да е 50-100-150 или 200 минималният брой жители, които да избират своя кмет, и друго е вече, когато тази граница нараства до неколкостотин души. Добре разбирате, че в случая тези количествени показатели се превръщат в ограничаване на правото на избор.
Ако тези предложения не бъдат приети, апелирам към Президента на Републиката да наложи вето върху закона, защото само отнемането на възможността за прекия избор на кметове в райони на най-големите градове и отнемането на възможността в стотици населени места с немалък брой жители пряко да избират своите кметове, е атестация за този Изборен кодекс, наред с някои други спорни решения в него.
Това са въпроси, които засягат самите основни права – политическите и гражданските права за избор на гражданите, който в този случай недопустимо се ограничава.
Затова се надявам да се съобразите с тези предложения и ако те не бъдат приети, тази дискусия да бъде продължена, защото това е един тест за демократичност във всяка една от институциите – и от страна на парламента, и от страна на президента. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Заповядайте, господин Лазаров.
Димитър Лазаров (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Стоилов, защо така сме възприели този текст? Вчера достатъчно надълго и аз няма да ви досаждам, връщайки се отново в политизиране на този дебат, коментирахме това движение по настоящ адрес, което става.
От справките, които дават от ГРАО, такова движение има и по постоянен адрес, господин Стоилов. По една или друга причина за мен са обясними причините в много населени места, в някои странно даже, ако седнете да гледате, ще видите, че много странно изведнъж се оказва, че се записват и жители по постоянен адрес, освен по настоящ адрес, и това обикновено е в едни малки населени места.
Това е причината все пак да се ограничи и тази форма на така наречения изборен туризъм, която съществува. Обикновено това явление, ако погледнете от 2007 г., ще видите, че там, където го е имало, поради намаляване на прираста или по една или друга причина, е в едни малки населени места, които са се движили около границата за избор на кметове, изведнъж започват да се появяват 20-30-40 човека по постоянен адрес. Обяснимо е защо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Янаки Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Господин Лазаров, ако вносителите бяха предложили текста, който гласи, че избори не се провеждат само в кметствата, които не отговарят на изискванията по чл. 16, т. 1, аз нямаше да направя единствено възражението заради срока. Защото тук може да се преценява чрез целесъобразността на този срок.
Но аз атакувам главно идеята на текста, защото той откровено посочва, че провеждане на избори в селата е по-скоро изключение, а не правило. Ако вие използвате възможността, промените този текст, оттеглите или отхвърлите предложението за повишаване на минималния праг на броя на жителите в тези населени места, сам по себе си този текст не би предизвикал такава дискусия. Така че да не отклоняваме вниманието по второстепенния въпрос. Тук наистина е възможно за преценка на целесъобразност дали срокът да бъде 12, 10, 6 месеца или този, който предложих. Защото не тук е големият риск, дори в някои случаи да се регистрират допълнително 5 или 6 души, което да даде възможност, ако тези села са под 150, те да имат възможност да избират своите кметове. Така че не това е големият проблем от гледна точка на миграцията на жители вътре в територията на страната.
Но аз очаквам да чуя дали ще се приложи текст, който да промени принципа, че непровеждането на избори в кметствата, е изключение, а не правило, което вие се опитвате да наложите и затова не отменя моята принципна критика към този текст и към последващия § 18. Там трябва да се съсредоточи вниманието и да се промени решението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат?
Заповядайте, господин Михалевски.
Димчо Михалевски (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Този текст има не само техническо значение, той има изключително политическо значение и пряк анонс към общата демокрация в страната.
Уважаеми колеги, правото на избор на кмет на кметство е форма на пряката демокрация. Ограничаването на това право означава, че разширяваме значително опосредствената демокрация през общинските съвети и това трябва да е ясно на всички. Какъв сигнал с Изборния кодекс, който имаме претенции, че за десетилетия напред ще определя правилата в нашата държава, даваме на българските граждани?
Самият факт, изтъкнат и по време на дискусията във Временната комисия – няма да повтарям другите аргументи дотук, че, видите ли, по-добре било кметът да предлага своя екип, ще има по-голям контрол на много скъпите, в кавички, частични избори, които се провеждали, тъй като много кметове, които са пряко избрани, абдикирали и нямало начин как да бъдат заменени.
Ще ви дам следните примери. От над 3100 населени места, които досега имаха право да избират своите кметове, за последните вече повече от три години са проведени 86 частични избора в България, които са следствие примерно на предсрочно прекратяване на правомощията на кметовете, голяма част от които обаче не са поради заминаване на гурбет на кмета или нещо друго. Това представлява, уважаеми колеги, 2,6% от всички кметства. Тоест този аргумент, който е наличен, едва ли предопределя общата политика, която ние искаме да наложим. Трябва да си даваме сметка, че в момента, ако досега около 38% от броя на населените места, където живееха до 150 жители, сега с дори коригираната норма от 500 на 350, ние ще разпрострем това правило на над 60% от населените места. В над 186 общини по-малко от 40% от населените места ще имат правото да избират. Според мен ние трябва да си дадем сметка защо ограничаваме пряката демокрация. Какъв всъщност е нашият аргумент? Какво ще подобрим с директното отнемане на права? Този въпрос трябва да си зададем като гласуваме този текст.
Не бих приел аргументите преди малко, че видите ли, имало движение и по постоянен адрес, защото ако направим коректната справка, вероятно тя ще се изразява в едноцифрени числа процента на такова движение и тя пак е концентрирана в същите тези общини, които вчера споменавахме по морето или някъде другаде. Но това в никой случай не е валидно за 90% и нагоре от територията на Република България.
Моят апел е все пак още веднъж да помислим, преди да гласуваме и да натиснем копчетата, какво правим с това си действие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Има ли други народни представители, желаещи да се изкажат? Няма.
Дебатите са закрити.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Екатерина Михайлова и Михаил Михайлов – § 14 от Преходните и заключителните разпоредби да бъде отхвърлен. Комисията не подкрепя предложението.
Гласували 88 народни представители: за 12, против 67, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 14, който става § 16.
Гласували 86 народни представители: за 76, против 10, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 15 има предложение на народния представител Екатерина Михайлова – § 15 от Преходните и заключителните разпоредби да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Михаил Михайлов – § 15 от Преходните и заключителните разпоредби се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 17.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Екатерина Михайлова и Михаил Михайлов за отхвърляне на § 15 по вносител, комисията не подкрепя предложението.
Гласували 85 народни представители: за 5, против 67, въздържали се 13.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за подкрепа текста на вносителя за § 15, който става § 17.
Гласували 86 народни представители: за 77, против 2-ма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Почивка 30 минути, продължаваме в 11,30 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да заемат местата си!
Заседанието продължава.
Госпожо Фидосова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 16 има предложение от народния представител Екатерина Михайлова – § 16 от Преходните и заключителни разпоредби да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Михаил Михайлов – § 16 от Преходните и заключителни разпоредби се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски – в Преходните и заключителни разпоредби § 16 се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Георги Анастасов – в Допълнителни разпоредби § 16 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за § 16, който става § 18:
„§ 18. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България се правят следните изменения:
1. В чл. 16, т. 1 думите „150 души” се заменят с „350 души”.
2. В чл. 17 се създава ал. 3:
„(3) В 7-дневен срок от влизане в сила на решението по ал. 1, т. 5 областният управител го изпраща на Централната избирателна комисия.”
3. В Допълнителните разпоредби, в § 4, ал. 1 изречение първо се изменя така: „При създаване на нова община или кметство изборите за общински съветници и кметове се произвеждат в 4- месечен срок от обнародването в “Държавен вестник” на указа на президента на републиката за създаване на новата община, съответно на решението на общинския съвет за създаване на новото кметство.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Госпожа Манолова.
Мая Манолова (КБ): Уважаеми колеги, това е едно от най скандалните предложения на управляващите в този Изборен кодекс, а именно забраната на хората, живеещи в малките населени места, да избират свой кмет. Така и не чухме от страна на Политическа партия ГЕРБ защо се въвежда това ограничение. Поради това се налага мнението, че може би направените анализи в щаба на ГЕРБ показват, че в малките населени места не толкова често печелят кандидати на тази политическа сила.
На пръв поглед изглежда, че това предложение е насочено срещу останалите политически сили, в полза на Политическа партия ГЕРБ. Истината обаче е, че това предложение не е насочено нито срещу БСБ, нито срещу Синята коалиция, нито срещу „Атака” или ДПС, то е насочено срещу българските граждани, които в резултат на тази забрана просто няма да могат да изберат своя селски кмет.
Бих продължила това разсъждение и ще кажа, че по този начин ГЕРБ демотивират българските граждани, които живеят на село – това са 35% от избирателите, да участват в изборите. В момента, в който хората се демотивират от участие и не гласуват, а това ще направят хората както от малките населени места, така и хората от големите градове с районно деление, които няма да избират своя районен кмет, относителната тежест на контролирания вот ще нарасне. Тъй като този кодекс не дава никакви ограничения за контрола върху вота, напротив – развързва ръцете на търговците на гласове, идеята е проста: като се намалява избирателната активност, като се намалява желанието на хората да участват в избори, делът на контролираните гласове ще нарасне и така ще се получи крайното число, крайният резултат от изборите, които Политическа партия ГЕРБ иска.
Всъщност, защо хората няма да отидат да гласуват? Този въпрос има своя отговор за всички, които са били в своите избирателни райони в малките населени места. Те няма как да не знаят, че всъщност селският кмет е най-важният представител на централната власт за всеки човек, живеещ на село. Наистина функциите на кметовете по селата излизат много над рамките на техните административни задължения. Много често селският кмет изпълнява и функциите на аптекар, и на пощальон, и на електротехник, и на снабдител с дърва за огрев, и на каквото се сетите. Просто такава е ситуацията в българското село, което включително с приетите вчера решения на българския парламент – с измененията в Закона за пощенските услуги, все повече и повече е подложено на репресията на управляващите.
Твърдението от депутати на ГЕРБ, че селските кметове нямат функции и затова е необходимо да бъдат назначавани, е едно изпразнено от съдържание твърдение. Ако искахте да разширите пряката демокрация с повече права на селските и районните кметове, можехте да го направите, включително и в този кодекс. Със следващите текстове ние сме разписали подробно правомощия на селските и на районните кметове, които биха могли да изпълнят допълнително със съдържание тяхната дейност.
Назначаемите кметски наместници иначе ще бъдат просто чиновници, които ще изпълняват волята на общинския кмет и много често изобщо няма да са в полза и в интерес на хората, живеещи в малките населени места.
Тяхното определяне много често ще бъде резултат и на политически пазарлъци. Знаете как се избира един общински кмет – в какви сложни взаимоотношения влиза с оглед на търсената от него подкрепа и сформираните коалиции. Много често и селските кметове, и кметските наместници ще бъдат назначавани в резултат на пазарлък между политическите централи.
От всичко казано до този момент, което прозвуча в различните дебати, включително в тази зала, няма нито един аргумент за това предложение от управляващите, с което лишават хората от селата да избират своите кметове. Тъй като съпротивата срещу това решение е изключително голяма, истински се изумявам как не си давате сметка по какъв начин ще бъде посрещнато това ваше предложение, това нововъведение на изборите, но много се надявам хората от малките населени места да ви накажат, както ще ви накажат и хората от големите градове, които няма да избират своите районни кметове! Да правиш законодателство, което откровено е в интерес на една политическа сила и срещу хората, дава резултати и тези резултати се броят на изборите!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Други народни представители?
Господин Янаки Стоилов.
Янаки Стоилов (КБ): Госпожо председател, изказвам се, за да напомня и подновя предложението си за отпадане само на т. 1 в обсъждания § 18. Точно въпросът, който се отнася до значителното ограничаване на избирателните права – изискването, както е предложението на комисията, поне за 350 жители в населените места, които имат право да избират своите кметове. Този въпрос обаче има много по-широко измерение от изборната тематика.
Единственото възражение, което чух дотук, което се противопоставя на това наше становище, съответно подкрепя идеята на вносителите, е, че в малките населени места, измежду неголемия брой жители, предимно възрастни, често е трудно да се намери човек, който пълноценно да упражнява тези управленски функции. Този въпрос обаче също е решим, защото с един от предишните параграфи, който приехме, изискването за времето, през което лицата да са живели, за кандидатите в този случай е сведено до шест месеца. В много от случаите хора, които са се върнали от градовете в селата или хора, които са готови отново да заживеят, те най-често са произлезли от това населено място. Те са тясно свързани биографично, в повечето случаи никога не са прекъсвали трайно връзката си, защото там има техни близки, защото те там имат свои имоти, връщали са се през отпуски, ваканции, поддържали са контакти и в много случаи дори техните съселяни очакват такива хора, които в предпенсионна или ранна пенсионна възраст са достатъчно пълноценни, за да могат да се ангажират с тази обществена дейност, която е не толкова престижна, колкото наистина отговорна с оглед на редица въпроси, които се поставят пред тях.
Така отпада и единственото възражение, че в тези села не могат да се намерят хора, като имаме предвид високото ниво на безработицата и наличието на общо взето образовани хора с различен професионален опит, ще се намерят кандидати, и то в редица случаи подходящи, за всички населени места, които имат 150 жители. Затова не виждам никакви аргументи, освен конюнктурно-политически, за приемането на това предложение.
Когато говорим за демотивирането на хората, което наистина засяга тяхното участие в политиката, трябва да отбележим и това, че много от тези хора вече не виждат в хоризонта на оставащия им житейски път нещо значително да се подобри в техния живот. Това е голямата заплаха за политиката. А другата голяма заплаха е постоянното и напредващо обезлюдяване, чувството за откъснатост и изоставеност на тези населени места, в които остават да живеят предимно възрастни хора, които в много случаи нямат по-добър избор, освен относително по-чистия въздух, на който могат да се радват, на все още неунищожената природа.
Ние тук говорим за някакви амбициозни цели – кога България да стане член на Шенген. Вижте, освен техническите показатели ние трябва да си дадем сметка, че България в редица места буквално се плячкосва, хората се ограбват. Този проблем от година на година става все по-тежък, независимо как се променя политическият пейзаж. И всички вие сте били свидетели и сте свидетели на такива картини, или някои, ако са по-откъснати, най-малкото ги виждат по различните емисии и предавания, защото хората искат власт, която наистина да откликне на техните проблеми, връзка между централната и местната власт в противодействието на престъпността. Не просто в създаването на някакви криминални сюжети, които се разиграват по телевизионните екрани, а отговор на техните ежедневни проблеми. Затова помогнете. Когато има пряк избор, тези хора се чувстват в много по-голяма степен ангажирани и зависими от подкрепата, от доверието, което са получили от хората, гласували за тях, а не от този, който ги е благословил чрез различни пазарлъци, чрез споразумения в рамките на общинските съвети и разпределяне на квоти между партиите. Това може в някаква степен да вдъхне допълнителен импулс в тази тежка ситуация към участие в политиката и към повишаване на отговорността на самите политици.
Въпросът е ключов, много повече надхвърлящ отделните бройки, които се обсъждат тук. Затова подкрепете предложението за отпадане на тази т. 1. Апелирам към вас, апелирам и към президента – ако тази точка все пак бъде подкрепена, тя да бъде едно от основанията за връщане на Изборния кодекс за ново обсъждане. А едно такова решение би дало възможност този въпрос да се разисква и от гледна точка на неговата конституционосъобразност. Очаквам вашето отговорно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Терзийски.
Георги Терзийски (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз като народен представител не мога да се въздържа и да не взема отношение. Аз не мога да премълча моята категорична позиция срещу т. 1 от този § 18. Считам, че това е подмяна на вота на българските граждани. В избирателния район, от който съм аз – Габрово, това означава, че може би едно селище ще избира своя кмет. (Реплики от ГЕРБ.)
Моля, госпожо председател, когато има реплики от залата, те да бъдат отправяни от трибуната, а не да ме репликират по този изключително грозен и невъзпитан начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Призовавам към ред в залата.
Георги Терзийски: Да продължа това, което казах. От моя избирателен район това означава, че едно, най-много две селища ще могат да избират своя кмет. Това е подмяна на вота на българските граждани.
Категорично призовавам тази т. 1 да отпадне и се присъединявам към мотивите за нейното отпадане, които бяха изказани до момента. Смятам, че в тази демографска обстановка и ситуация, в която ние се намираме, 350 души е изключително висок праг. Няма нито един аргумент, който да поддържа подобна теза. И разберете, че по този начин вие правите лоша услуга на самите себе си. Като представител в момента на една опозиционна сила, каквато е „Ред, законност и справедливост”, до известна степен ме радва това, което вършите, защото то определено ще даде своите резултати срещу вас. Хората не обичат да им отнемат вече установени права. Никой не обича да му вземат права. И това ще го разберете, когато започнете да назначавате кметовете във всички тези малки селища. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
За изказване – господин Найденов.
Ангел Найденов (КБ):Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, използвам възможността да се присъединя към вече изказаните становища против предложението, което се прави, за въвеждане на нормата от 500, в случая от 350 жители в населените места. Има много характеристики, заключения и изводи, които могат да бъдат отнесени към този проект на Изборен кодекс. Между тях можем да наредим заключението, че в предложения проект ясно личи желанието за политическа доминация. Можем да отнесем заключението, че в определени текстове се въвежда претенцията за служебно предимство основно на хората, които поддържат и приемат тези текстове. Можем да отнесем заключението, че в този проект има заложени или бяха заложени много претенции, които не са защитени с окончателните текстове, които се приемат в пленарна зала. И със сигурност към тези заключения могат да имат претенции различните политически формации, а и самото споделяне на тези заключения със сигурност издава определена политическа принадлежност.
Има обаче поне две заключения, по отношение на които няма как да бъде предявена претенцията за политическа пристрастност. Първата е, че чрез определени текстове, в това число чрез конкретния текст, имаме една тенденция на централизация на права, на власт, което е като противотежест и в противовес на тенденцията за децентрализация, за повече права, за деконцентрация на власти и на ресурси. Очевидно, че повишаване на нормата за избор на кметове в определени места отнема права на хората в по-малките населени места да избират. И това, разбира се, е заложеният израз на нежеланието да се създават повече центрове за независими решения, каквито са населените места, в които се избират кметове. Те в значителна степен имат определена, макар и относителна самостоятелност по отношение на общинските съвети и общинския кмет, особено в случаите, в които те са от различна политическа формация. Имат своя логика на управленски решения, които не зависят от общинския съвет или общинския кмет.
И вторият извод е, че с определени текстове, най-вече с текстовете тук за населените места и за районните кметове, се отнемат права. Хората ще гласуват по-малко, ще избират по-малко, съответно ще има ограничено представителство, в т.ч. и чрез намаляването на броя на общинските съветници. Разбира се, в случая може би най-важният извод – че се увеличава броят на назначаемите за сметка на избираемите лица, които са във властта.
Тук изниква въпросът: защо го прави мнозинството? Защо един път избира нормата 500, във втория случай избира нормата 350 жители? По каква логика? За да се увеличат от 2600 населените места на 3100, в които няма да избират, от 5300. Защо го прави мнозинството? Защо избра в последния вариант 350? (Реплика от докладчика госпожа Искра Фидосова.)
Към момента не звучи никакъв аргумент защо се прави това. Казват го различни политически формации, казват го експерти и вън от тази зала, в която мнозинството гласува тези текстове. Мнозинството ви казва: не го правете това!
Има един горчив опит на една политическа формация, сега вие правите точно повторение на този горчив опит. Защо го правите? Очевидно, търсейки собствената си политическа изгода от тези решения.
Използвам случая още веднъж да апелирам за преразглеждане на отношението към този текст и за отхвърляне на тези предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Дебатите са закрити.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Екатерина Михайлова, Михаил Михайлов, Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов, Димчо Михалевски и Георги Анастасов за отхвърляне на § 16 по вносител.
Гласували 97 народни представители: за 18, против 71, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов в редакцията на § 18 по доклада на комисията, по вносител това е § 16, да отпадне т. 1.
Гласували 95 народни представители: за 17, против 70, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Миков.
Михаил Миков (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа, правя предложение за прегласуване, защото това показва отношението на всеки отделен народен представител към правото, към възможността в тези населени места хората да избират своя кмет; показва вашето отношение към това да има повече местно самоуправление, а не местно администриране.
Смятам, че всеки от вас по този въпрос може да застане сам пред избирателите от тези населени места, с които рано или късно ще се среща и на които ще трябва да даде отговор как е гласувал. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Янаки Стоилов за отпадане на т. 1 в § 18 по доклада на комисията.
Гласували 100 народни представители: за 20, против 71, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
Процедура – заповядайте.
Ивелин Николов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На основание Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по следващото гласуване предлагам процедура – поименно гласуване с изчитане на имената. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По кой член Ви е предложението? По кой текст предлагате? (Реплики между народния представител Мая Манолова и народни представители от ГЕРБ.)
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за поименно гласуване по реда на чл. 56 – гласуваме предложението на народния представител Ивелин Николов.
Гласували 103 народни представители: за 18, против 80, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависими