Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2014-01-23

Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателят Мая Манолова 

Секретари: Александър Ненков и Деница Караджова


ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Добър ден, уважаеми народни представители!
Моля да се регистрирате. (Звъни. Силен шум, оживление и реплики.)
Благодаря Ви за радостните възгласи. Хубаво е денят да започва всеки път с радостни възгласи. (Смях и оживление.) Разбирам радостта Ви от наличието на кворум, едва ли това трябва да бъде предмет на чак такава радост.

Уважаеми народни представители, вчера приключиха разискванията по двата внесени проекта:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС И ПРОЕКТ НА ИЗБОРЕН КОДЕКС.
По реда на постъпването ще ги поставя съответно и на гласуване.
Поставям на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен от госпожа Цецка Цачева и група народни представители.
Гласували 179 народни представители: за 73, против 66, въздържали се 40.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Законопроектът не се приема.
Поставям на гласуване Проект на Изборен кодекс с вносител Мая Манолова и група народни представители.
Гласували 192 народни представители: за 110, против 74, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Заповядайте за отрицателен вот, госпожо Савеклиева.
Даниела Савеклиева (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Гласувах „против” така предложения законопроект, защото за мен е необяснимо, че в него все още присъства така наречения „ден за размисъл”, а именно госпожа Манолова е вносител на законопроекта – точно този ден беше нарушен в изминалите парламентарни избори. За мен това е просто цинизъм. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, уважаема госпожо Савеклиева.
Заповядайте, госпожо Атанасова.
Десислава Атанасова (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа, гласувах „против” Изборния кодекс, защото той не постига нито една от целите, идеите и интересите на обществото. Нещо повече, осигурява възможност за контролиране на вота, за контролиране на Централната избирателна комисия и цялата изборна администрация и служи само за едно – да осигури служебната победа на БСП.
Колкото и да се твърди, че този кодекс е изработен от гражданското общество, всички знаем, че това не е вярно, защото всички неправителствени организации отказаха да го легитимират. Единствените, които се включиха, бяха хора, лица на контрапротеста или обичайното обкръжение на премиера като Петна, Лекета и Шамари. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.) Вместо това беше подменено не само общественото мнение, но и искането на обществото.
Този кодекс вероятно ще постигне едно нещо – една госпожа ще се закичи с поредното признание за познанията си в манипулацията на изборния процес. Досега само участваше в ролята на клеветник в една чудовищна Костинбродска манипулация, за която прокуратурата вече се произнесе.
Този кодекс цели да скрепи задкулисието в Парламента на управляващата тройна коалиция. Този кодекс ще върне контролирания вот и страха у хората. (Реплики от народния представител Петър Мутафчиев.) Този кодекс ще върне схемите за купуване на гласове, схеми от тефтерчетата със замесени заместник-министри, господин Мутафчиев. (Реплики от народния представител Петър Мутафчиев. Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля Ви за тишина, ако обичате.
Десислава Атанасова: Този кодекс ще върне автобусите на будните граждани, които ще определят нашето и на децата ни бъдеще, но този кодекс няма да направи едно – дори земята да изровите, няма да Ви направи победители и ще Ви бием за десети пореден път. (Шум и реплики от КБ и ДПС. Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, госпожо Атанасова.
Господин Радев, заповядайте за трети отрицателен вот.
Емил Радев (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, гласувах „против”, защото този Проект за Изборен кодекс е тотално отстъпление от това, което днес обществото в България иска, потъпкване на исканията на цялото гражданско общество и на неправителствения сектор, няма мажоритарен елемент.
Този Изборен кодекс на практика закрепява статуквото в българската политика. Така или иначе, който и както да говори, че има повече прозрачност, че има повече правила – не, ние с този Изборен кодекс на практика отстъпваме далеч назад. И както винаги с всички актове, които този Парламент в последните осем месеца приема – непрозрачно, без становище на Венецианската комисия, в 12 без 5, три месеца преди поредните избори за Европарламент. Недопустимо! И това ясно ни го казаха нашите европейски партньори, то прозвуча ясно и в последния доклад, който вчера стана факт. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля Ви за тишина в залата.
Емил Радев: Абсолютна манипулация е, че гражданското общество стои зад този Изборен кодекс.
Колеги, това, което е продукт на колежката Манолова, Бисер Петното и Йоло Денев, няма да Ви донесе победа. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Колкото пъти променяте изборното законодателство в 12 без 5, толкова пъти преживявате съкрушителни загуби.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Недей да мислиш за нас.
Емил Радев: Опитът Ви да въведете отново контролирания вот с номерата на бюлетините, корпоративния вот, да си осигурите служебна победа с превземането изцяло на Централната избирателна комисия, явно това са начините, по които Вашият лидер каза, че ще обърне земята и ще спечели тези избори. Няма да успеете с фалшификации и манипулации да ги спечелите. Българското общество вече е достатъчно будно и Ви наблюдава. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви и аз, господин Радев.
Приключиха процедурите.
Госпожо Манолова, заповядайте за лично обяснение. (Шум, реплики и викове „Браво!“ от ГЕРБ.)
Мая Манолова (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Разбирам драмата и мъката на ГЕРБ (смях от ДПС и КБ) – Изборният кодекс на Фидосова е отменен и никога повече ГЕРБ няма да могат да получат служебна победа на избори, никога повече няма да има фалшификации с бюлетини, никога повече те няма да се печатат в печатницата в Костинброд, никога повече ГЕРБ няма да печели избори (ръкопляскания от ДПС), никога повече Цветанов няма да бъде вътрешен министър (ръкопляскания от ДПС), никога повече Борисов няма да бъде премиер и някои от народните представители в зала... (Председателят Михаил Миков изключва микрофоните на оратора.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Госпожо Манолова, този обзор е далече от жанра „лично обяснение“. (Шум, реплики и смях от ГЕРБ.)
Мая Манолова: Днес Народното събрание гласува новия Изборен кодекс, който беше изработен за първи път заедно с гражданското общество.
Гражданите няма да Ви простят обидите, които отправяте по отношение на тях тук, от тази трибуна. Защото Вие очевидно сте слепи и глухи за очакванията на хората. (Викове и реплики от ГЕРБ.) Защото големият отсъстващ в писането на новите изборни правила беше и ще бъде ГЕРБ. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Нека да Ви кажа: Избори не се печелят с изборни правила, избори се печелят с доверието на хората и с гласовете на българските граждани на избори. Никога повече няма да ги получите, защото Вие излъгахте доверието на хората.
Нещо повече, крайно време е да разберете, че опитите да се манипулира ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Госпожо Манолова, това е изказване. (Реплики от ГЕРБ, тропане по банките.)
Мая Манолова: ...опитите да се манипулира през Изборния кодекс не могат да носят повече служебни победи. (Засилващ се шум, реплики, тропане по банките и викове от ГЕРБ.) С днешното гласуване сложихме точка на Костинброд, сложихме точка (викове от ГЕРБ) на фалшификациите с бюлетини. (Тропане по банките, викове: „У-у-у!“ от ГЕРБ).
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля Ви за ред в залата!
Мая Манолова: Сложихме точка на фалшификациите с бюлетини (викове от ГЕРБ), сложихме точка на Кодекса „Фидосова“. Те са в историята. (Викове: „У-у-у!” от ГЕРБ, ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: По начина на водене – господин Иванов, заповядайте.
Сигурно и той ще използва жанра за изявление, но щом тръгнем в един такъв бобслей, всичко върви нататък.
Заповядайте, господин Иванов.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Процедурата ми е по начина на водене. Когато тук, от тази трибуна, господин председател, се изказват хора от управляващото мнозинство и техните изказвания са така артикулирани, че обслужват правителството в момента, обслужват желанието Ви да спечелите по нечестен начин изборите и всички Ваши други брътвежи, Вие не ги спирате. Когато обаче от тази трибуна, тук, говори човек от опозицията, Вие много стриктно внимавате и всяко едно отклонение санкционирате с изключване на микрофона.
Господин председател, вчера тук, в Народното събрание, във Ваше отсъствие се случи нещо, което е недопустимо. Моля Ви, не отсъствайте, защото явно Вашите колеги, непознавайки правилника, го тълкуват, както на тях им е изгодно или така, както е изгодно на управляващите отново. При положение че имаше кворум в залата и след това гласувания, които го доказаха, вчера председателстващият прекъсна гласуването, за да може да осигури удобния кворум, не наличния, а удобен кворум, за да се приеме удобният Изборен кодекс за управляващите. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) А удобният Изборен кодекс на управляващите – не знам, когато госпожа Манолова говореше тук преди малко, нека стане сега под формата на лично обяснение, да каже какво е участието...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля Ви се!
Станислав Иванов: ... на Бисер Петното, на Йоло Денев и на всички останали герои в Изборния кодекс? Те ли й даваха идеите? От тях ли тя почерпи творческия порив, за да сътвори тази глупост, наречена „Изборен кодекс“? (Ръкопляскания и викове: „Браво!“ от ГЕРБ.)
Затова, господин председател, когато някой седне дори на Вашето място, ако не сте Вие, трябва да се вживее в ролята на председател, а не да бъде просто един от всички. Защото Вашата роля е да консолидирате, а не да разделяте Народното събрание. Вие ежедневно го разделяте, потъпквайки правилника. Благодаря Ви. (Ръкопляскания и викове: „Браво! Браво!“ от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, господин Иванов.
Поне половината от Вашето изказване доказа, че твърдението Ви, че имам различна мяра към управляващи и опозиция не е вярно. Във втората част на изказването трябваше да Ви прекъсна, оставих Ви да разкажете, включително спомените си от вчерашното заседание.
Моля Ви да имате предвид, че по начина на водене се взема отношение за сега, за сегашното заседание, а спомените от вчера, от онзи ден или от миналата сесия не са съотносими към начина на водене. Процедурата по начина на водене е за сега, в момента.
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Той бавно загрява.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Добре, изчерпахме процедурата с Изборния кодекс.
От името на парламентарна група – имате право, заповядайте.
Джема Грозданова (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Декларация от Парламентарната група на ГЕРБ относно ситуацията в Украйна. (Шум и реплики от ляво).
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля Ви за тишина!
Джема Грозданова: С тревога и загриженост следим ескалацията на напрежението в Киев и скърбим за жертвите на полицейското насилие. Властта премина границите на цивилизованото поведение по отношение на справедливо протестиращи граждани (реплики от КБ), използва насилие...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля Ви за тишина!
Джема Грозданова: ...срещу тях.
Прегазването на човешки права в ХХІ век с изстрели на снайперисти е престъпление (реплики от КБ и ДПС,)...
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Моля Ви за тишина в залата!
Джема Грозданова: ...което са си позволявали само емблематични тирани и диктатори, осъдени от историята. Няма власт, която да струва повече от един човешки живот.
Затова Парламентарната група на ГЕРБ осъжда употребата на оръжие срещу демонстриращите на Евромайдана в Киев и призовава украинските власти да спрат насилието и да се вслушат в исканията на своите граждани.
Само преговорите и бързото излизане от кризисната ситуация ще спрат опасността от гражданска война в Украйна и ще дадат шанс на европейското й бъдеще.
Изразяваме категоричната си подкрепа за протестиращите в Киев и оставаме съпричастни към тяхната справедлива кауза. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви, уважаема госпожо Грозданова.
Други групи не желаят да ползват правото си сега.

Преминаваме към:
ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА ПОСРЕДСТВОМ ИНИЦИАТИВАТА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА И НА ПРОТОКОЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА ПОСРЕДСТВОМ ИНИЦИАТИВАТА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА.
Вчера нямаше изказвания, разискванията бяха приключени.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 149 народни представители: за 141, против 1, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Господин Мерджанов пожела процедура.
Заповядайте, уважаеми господин Мерджанов.
Атанас Мерджанов (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, правя процедурно предложение Законът за ратифициране на Меморандума да мине и на второ гласуване, в смисъл да бъде гласуван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Да бъде гласуван, да бъде обсъден. Да, коректно предложение.
Има ли противно предложение? Няма.
Режим на гласуване, ако обичате.
Гласували 157 народни представители: за 140, против 1, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОРБА С КОРУПЦИЯТА ПОСРЕДСТВОМ ИНИЦИАТИВАТА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА И НА ПРОТОКОЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕМОРАНДУМА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА ПОСРЕДСТВОМ ИНИЦИАТИВАТА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА.
Само да обявя, че в Парламента е заместник-министър Грамов, но няма да гласуваме за допускането му в залата, ако няма някаква дискусия. Ако има, разбира се, че ще гласуваме и ще го поканим.
Господин Мерджанов, имате думата.
ДОКЛАДЧИК Атанас Мерджанов:
„ЗАКОН
за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията.
Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, подписан на 13 април 2007 г. в Загреб, и Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията, подписан на 11 юли 2013 г. в Загреб.”
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря Ви.
Разисквания?
Има ли желаещи да се изкажат? Няма.
Закривам разискванията.
Режим за второ гласуване на законопроекта за ратификация.
Гласували 157 народни представители: за 148, против 4, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Законопроектът за ратификация е приет и на второ гласуване.

Започваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ.
Уважаемият председател на комисията господин Камен Костадинов ще го докладва.
Заповядайте, господин Костадинов.
ДОКЛАДЧИК Камен Костадинов: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, започваме второ четене на „Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на закона и предлага следната редакция:
„Закон за допълнение на Закона за електронните съобщения”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Благодаря.
Има ли изказвания по заглавието на законопроекта? Няма.
Моля, гласувайте.
Гласували 148 народни представители: за 124, против 3, въздържали се 21.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Прието е заглавието.
ДОКЛАДЧИК Камен Костадинов: По § 1 няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2 и предлага следната редакция:
„§ 2. В чл. 139, ал. 2, т. 3 накрая се добавя „и за удължаване срока на действие на разрешението”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Режим на гласуване за § 1 и § 2 на законопроекта по вносител с редакцията на комисията за § 2.
Гласували 126 народни представители: за 93, против 2, въздържали се 31.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
ДОКЛАДЧИК Камен Костадинов: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3 и предлага следната редакция:
„§ 3. В чл. 143, ал.2 се създава изречение второ:
„При удължаване срока на действие на разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за мрежи за широколентов безжичен достъп (BWA), мрежи за неподвижен безжичен достъп (FWA), обществени мобилни наземни мрежи и наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги, се заплаща еднократна такса.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Изказвания по § 3 в редакцията на комисията? Няма.
Режим на гласуване за съдържанието на § 3 в редакцията на комисията.
Гласували 140 народни представители: за 92, против 4, въздържали се 44.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
ДОКЛАДЧИК Камен Костадинов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Михаил Миков: Изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Режим на гласуване за съдържанието на § 4 по вносител.
Гласували 134 народни представители: за 90, против 4, въздържали се 40.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Камен Костадинов: По § 5 има две предложения.
Първото е от народните представители Камен Костадинов и Мартин Захариев.
Комисията подкрепя предложението по принцип.
Има предложение от народните представители Павел Христов, Станислав Иванов, Силвия Хубенова, Ирена Соколова, Павел Гуджеров и Ивайло Московски.
Предложението бе оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и предлага следната редакция:
„§ 5. Създава се чл. 260а:
„Чл. 260а. (1) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез електронни съобщителни мрежи, извън тези по чл. 260, предоставят ежемесечно и безвъзмездно на абонатите си подробна писмена информация за ползваните услуги заедно с първичен счетоводен документ.
(2) Писмената информация съдържа най-малко следното:
1. име на абоната;
2. вид и брой на ползваните от абоната електронни съобщителни услуги;
3. наименование на предоставяните услуги или пакет услуги;
4. период на отчитане на ползваната услуга;
5. общ размер на дължимата сума, който включва размера на дължимата сума за:
а) всяка услуга, когато тя се ползва необвързана в пакет услуги;
б) пакет услуги;
в) всяка ползвана услуга над включените в пакета услуги;
г) всяка допълнителна услуга, закупена извън пакета или услугите;
6. размер на отчисленията, които може да се дължат на абоната, съобразно начина на ползване на услугите, договорен между него и предприятието, предлагащо услугите;
7. общ размер на дължимата сума по сметката;
8. размер на данъчните начисления върху сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в абсолютни стойности;
9. срок за плащане;
10. идентификационни данни на предприятието, предоставящо услугата, включително адрес и телефон.
(3) Предприятията по ал. 1, които предоставят услугите, осигуряват на абонатите възможност да получават писмената информация на хартиен носител или в електронен вид.
(4) Писмената информация по ал. 2 се съхранява от предприятията по ал. 1 в сроковете за съхранение на първичния счетоводен документ, към който е предоставена.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Костадинов.
Уважаеми колеги, има ли изказвания по § 5 от разглеждания законопроект? Няма.
Подлагам на гласуване § 5, който току-що беше докладван от председателя на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Гласували 128 народни представители: за 95, против 4, въздържали се 29.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК Камен Костадинов: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6 и предлага следната редакция:
„§ 6. Създава се чл. 339а:
„Чл. 339а. За нарушения по чл. 260 и 260а на предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез електронни съобщителни мрежи, се налагат имуществени санкции в размер от 1000 до 5000 лв.”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Колеги, има ли изказвания по § 6? Няма.
Подлагам на гласуване § 6.
Моля, гласувайте.
Гласували 118 народни представители: за 88, против 5, въздържали се 25.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Параграф 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК Камен Костадинов: „Заключителна разпоредба”.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението и предлага следната редакция:
„Преходни и заключителни разпоредби”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Колеги, има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на подразделението, предложено от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Гласували 112 народни представители: за 97, против 1, въздържали се 14.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Наименованието на подразделението е прието.
ДОКЛАДЧИК Камен Костадинов: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Има ли изказвания по § 7?
Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от комисията, за § 7.
Гласували 117 народни представители: за 92, против 4, въздържали се 21.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Параграф 7 е приет.
ДОКЛАДЧИК Камен Костадинов: Комисията предлага да се създаде § 8 със следната редакция:
„§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на § 5, който влиза в сила два месеца след обнародването му.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Има ли изказвания по § 8?
Заповядайте.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, с този параграф, който предлагаме да се създаде, изглаждаме едно недоразумение, което щеше да бъде факт, ако не беше приет този параграф.
За какво става въпрос? На заседанието на комисията имаше представители на големите оператори, които са на пазара. Те казаха, че за тях няма никакъв проблем предлаганите промени в законопроекта по предходните параграфи да бъдат въведени веднага и да започнат да се спазват изискванията, които ние ще им вменим. По наше мнение от опозицията настоявахме да има срок за въвеждането на параграфите, касаещи нововъведенията, тъй като малките компании трябва да създадат софтуер, трябва да инвестират в него и така нататък. Въпреки недоразуменията и спорът, които имахме в комисията, все пак това наше предложение беше прието, като потвърждавам отново и моля всички да подкрепите този параграф – по този начин ще изгладим недоразумението, което щеше да се получи или основанието да бъдем упрекнати в лобизъм всички ние, че правим закон за големите оператори. По този начин ще дадем глътка въздух на малките оператори да настроят софтуера си, да настроят своите системи, да работят съгласно изискванията на този закон, тъй като те досега са оперирали на едно по-ниско ниво на счетоводно отчитане, което не е незаконно, но, пак казвам, това е една новост за тях, едно нововъведение, което ще им даде възможност да настроят своите системи да работят съгласно новия закон. Прие се единодушно, надявам се, че в залата ще го приемете и Вие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Иванов.
Има ли реплики към изказването?
Заповядайте, господин Захариев.
Мартин Захариев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа! Безспорно преждеговорившият е прав. Просто искам да добавя и подкрепя това, че с този закон, макар и кратък, ние правим една важна законодателна промяна напред към желанието ни да помогнем на един важен сектор в българската икономика, какъвто са телекомуникациите и да помогнем неговото осветляване. Напомням, че този сектор генерира 3,6% от брутния вътрешен продукт на държавата според актуалния отчет на регулатора приблизително 2 млрд. 800 милиона. Предложението ни също така е крачка към прекратяване на някои незаконни практики, които ощетяват държавния бюджет и осигуряват предпоставки за нова и по-качествена лоялна конкуренция.
Искам да разсея всякакви съмнения за лобизъм, защото текстовете в двете основни категории на този проектозакон за удължаване на таксата и за въвеждането на първичен счетоводен документ, който операторите дължат на своите абонати, е еднакъв, като върховенството на закона е еднакво за всички пазарни субекти.
Надявам се народните представители да подкрепят този законопроект, за което Ви благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Захариев.
Желаете ли дуплика? Не.
Има ли други желаещи да се изкажат? Няма.
Подлагам на гласуване § 8 в редакцията, предложена от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Моля, гласувайте.
Гласували 131 народни представители: за 131, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
С това законът е изцяло приет.

Преминаваме към следващата точка от седмичната програма:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА ПОСТОЯННАТА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА.
Постъпило е предложение от народните представители Красимир Велчев и Димитър Главчев за промени в състава на тази парламентарна делегация.
Желаете ли да представите проекта или да го прочета?
„Проект!
РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Светлин Димитров Танчев като заместващ член на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.
2. Избира Ирена Иванова Коцева от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ за заместващ член на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.”
Има ли изказвания по проекта? Няма.
Тогава подлагам на гласуване проекта за решение, внесен от народните представители Красимир Велчев и Димитър Главчев.
Гласували 120 народни представители: за 110, против 1, въздържали се 9.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
С това проектът за решение е приет.

Преминаваме към следващата точка от седмичната програма:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, внесен в Парламента от Министерския съвет на 25 октомври 2013 г.
Постъпили са два доклада от парламентарни комисии.
Първо ще дам думата на господин Костадинов да представи доклада на водещата комисия – по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Заповядайте, господин Костадинов.
ДОКЛАДЧИК Камен Костадинов: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 302-01-31, внесен от Министерския съвет на 25 октомври 2013 г.
На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 18 декември 2013 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 302-01-31, внесен от Министерския съвет на 25 октомври 2013 г.
На заседанието присъстваха господин Мирослав Мазнев – заместник-министър на регионалното развитие, и експерти от Агенция „Пътна инфраструктура”.
Законопроектът беше представен от господин Мирослав Мазнев.
Една част от предлаганите промени в Закона за пътищата са свързани с измененията на разпоредби от Директива 1999/62/ЕО, отнасящи се до намаляване размера на месечните и седмичните винетни такси за пътните превозни средства и пропорционално изчисляване на дневната ставка спрямо годишния размер.
Със законопроекта се предлагат и текстове, които имат за цел предотвратяване на случаи, при които собственици и ползватели на пътни превозни средства, осъществяващи специално ползване на пътищата чрез превозване на тежки и извънгабаритни товари, да декларират неверни данни и обстоятелства.
От вносителите бе обяснено, че към настоящия момент за специалното ползване на пътищата се подава заявление по образец – Приложение № 4 към Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства. Подаването на заявлението е регламентирано единствено в подзаконов нормативен акт, което на практика води до невъзможност при деклариране на неверни данни от тези лица спрямо тях да бъде ангажирана наказателна отговорност по смисъла на чл. 313 от Наказателния кодекс. Същевременно липсва и предвидена в закона административнонаказателна отговорност, изразяваща се в налагане на глоба или имуществена санкция.
В хода на дебатите по законопроекта бе изтъкнато, че предложените промени ще спомогнат за осъществяването на превантивен контрол, което от своя страна ще доведе до събиране на реално дължимите такси, както и на точна преценка относно натоварването на пътната настилка и предпазването й от преждевременно износване.
Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 10 гласа „за” и 7 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 302-01-31, внесен от Министерския съвет на 25 октомври 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Костадинов.
Моля представител на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове да представи становището на тази парламентарна комисия по разглеждания законопроект.
Заповядайте, госпожо Караджова.
ДОКЛАДЧИК Деница Караджова: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
„СТАНОВИЩЕ
на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 302-01-31, внесен от Министерския съвет на 25 октомври 2013 г.
На свое заседание, проведено на 7 ноември 2013 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата, внесен от Министерския съвет.
Настоящият законопроект има за цел да осигури съответствието на българското законодателство с изискванията на Европейския съюз за ефективно осъществяване на дейностите за обществено ползване на пътищата чрез регулиране на автомобилното движение, даване на разрешения и въвеждане на ограничения за ползване на пътищата.
Предложените промени са свързани с необходимостта от въвеждане в Закона за пътищата на разпоредбата на чл. 1, § 2, чл. 7а на Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури, която понастоящем е частично транспонирана в Закона за пътищата.
Във връзка с въведената частично в българското законодателство Директива 1999/62/ЕО трябва да се транспонират и новите й изменения със срок за нотификация пред Европейската комисия 16 октомври 2013 г. Те предвиждат намаляване на месечните и седмичните винетни такси за пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2 от Закона за пътищата, както и пропорционално изчисляване на дневната ставка спрямо годишния размер.
В заключение, измененията и допълненията на Закона за пътищата, които се предлагат със законопроекта, са в съответствие с принципите и изискванията на Директива 2011/76/ЕС и в изпълнение на постигнатите договорености между Република България и държавите членки на Европейския съюз.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно, с 16 гласа „за”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 302-01-31, внесен от Министерския съвет на 25 октомври 2013 г.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, госпожо Караджова.
Това бяха двата доклада на парламентарни комисии, които са разгледали законопроекта на първо четене.
Откривам парламентарния дебат.
Има ли желаещи народни представители да се изкажат по законопроекта?
Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Тогава ще закрия дебата.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата с вносител – Министерският съвет.
Гласували 102 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 34.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Законопроектът не е приет.
Моля квесторите да поканят народните представители в залата.
Господин Курумбашев, заповядайте.
Петър Курумбашев (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, моля за процедура за прегласуване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Подлагам на прегласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата, внесен от Министерския съвет.
Гласували 120 народни представители: за 84, против 5, въздържали се 31.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Законопроектът е приет на първо гласуване.

Преминаваме към следващата точка от седмичната програма:
ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ.
Ще разгледаме два законопроекта – единият е внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 13 ноември 2013 г. в Парламента, а вторият е внесен от Камен Костадинов и Георги Свиленски на 19 декември 2013 г.
Постъпили са четири доклада на парламентарни комисии.
Започваме с доклада на водещата комисия – по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Становището на комисията ще докладва нейният председател – господин Камен Костадинов.
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Камен Костадинов: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Както Вие обявихте, разглеждаме два законопроекта. Започвам с:
„ДОКЛАД
относно Законопроект № 354-01-77, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 13 ноември 2013 г.
На заседания на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведени на 18 декември 2013 г. и на 22 януари 2014 г., бе обсъден Законопроект за допълнение на Закона за автомобилните превози, № 354-01-77, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 13 ноември 2013 г.
На заседанията присъстваха: господин Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Красимир Калайджиев – заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, госпожа Людмила Петкова – заместник-министър на финансите, господин Красимир Сивев – директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите, госпожа Катя Гущерска – главен експерт в отдел „Данъчна методология” в Националната агенция по приходите и представители на неправителствени организации.
Проектът на закон за допълнение на Закона за автомобилните превози бе представен от господин Станислав Иванов.
Със законопроекта се предлага, когато за превоз на пътници по градски линии се използват билети и/или карти, валидни и за други видове превози от общинската транспортна схема на съответната община, издадени от лице, различно от лицата по чл. 6, ал. 1, същите да се отпечатват по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа и да съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията.
От вносителите подчертаха, че целта на направеното допълнение е да се отстрани проблем, който се състои в това, че изискването за издаване на билети от превозвача чрез фискални устройства е неприложимо за превозите по градски автобусни линии в градовете с интензивен пътникопоток и добре развит градски транспорт.
По време на провелата се дискусия представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията подчертаха, че предложените текстове няма да постигнат очакваната цел, тъй като към настоящия момент ще могат да се прилагат само от Столична община.
Представителите на Министерството на финансите обясниха, че не подкрепят предложението, тъй като създаването на изключение в чл. 39 от Закона за автомобилните превози на практика ще доведе до различен ред за издаване на билети за превоз на пътници по градски линии от лице, което е превозвач и лице, различно от превозвача.
Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 8 гласа „за”, 3 гласа „против” и 5 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за автомобилните превози, № 354-01-77, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 13 ноември 2013 г.”
Колеги, ще представя на Вашето внимание и доклада по другия законопроект. Очевидно ще проведем дебата в обща дискусия.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози, № 354-01-98, внесен от народните представители Камен Костадинов и Георги Свиленски на 19 декември 2013 г.
На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 20 декември 2013 г., бе обсъден Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози, № 354-01-98, внесен от народните представители Камен Костадинов и Георги Свиленски на 19 декември 2013 г.
На заседанието присъстваха: господин Антон Гинев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Красимир Калайджиев – заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, госпожа Людмила Петкова – заместник-министър на финансите, господин Красимир Сивев – директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите.
Законопроектът бе представен от господин Георги Свиленски.
В съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Закона за автомобилните превози за извършването на автобусни превози следва да се използват билети, издадени по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Лицата, извършващи превози на пътници по градски, междуселищни и международни автобусни линии, трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози до 31 декември 2013 г.
От вносителите бе обяснено, че при проведени срещи на членовете на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с представители на бранша последните са изразили своите притеснения за готовността да приведат дейността си в съответствие с чл. 39 от Закона за автомобилните превози в предвидените за това срокове. В тази връзка се предлага срокът за привеждане в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Закона за автомобилните превози да бъде удължен до 30 юни 2014 г.
Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно, с 11 гласа „за”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози, № 354-01-98, внесен от народните представители Камен Костадинов и Георги Свиленски на 19 декември 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Костадинов.
Това са двата доклада по двата законопроекта на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Има още две становища на парламентарни комисии – на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Кой ще ги представи?
Заповядайте, господин Кънев, да представите доклада на Комисията по бюджет и финанси.
ДОКЛАДЧИК Петър Кънев:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози, № 354-01-98, внесен от народните представители Камен Костадинов и Георги Свиленски на 19 декември 2013 г.
На заседание, проведено на 16 януари 2014 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение на Закона за автомобилните превози, внесен от народните представители Камен Костадинов и Георги Свиленски.
На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите: Людмила Петкова – заместник-министър, и Красимир Сивев – директор на дирекция „Данъчна политика“, и Красимир Калайджиев – заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция ”Автомобилна администрация” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Законопроектът беше представен от народния представител Георги Свиленски.
Със законопроекта се предлага удължаване до 30 юни 2014 г. на срока, в който лицата, извършващи превози на пътници по автобусни линии, следва да се приведат в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози, като за превозите използват билети, издадени по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства. Удължаването на срока е продиктувано от невъзможността на превозвачите да изпълнят изискването на закона в предвидения в закона срок до 31 декември 2013 г. поради липса на достатъчен брой фискални устройства, както и поради пропуски в законодателството, касаещо превоза на пътници по градски линии.
След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която членовете на комисията се обединиха около становището за подкрепа на законопроекта, като препоръчаха Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да направи съответните промени в законодателството, касаещо превозите на пътници по градски линии в срок до 30 юни 2014 г. Членовете на комисията изразиха категорично становище за недопускане на последващо удължаване на срока в закона и стриктно прилагане след 30 юни 2014 г. на изискванията на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства по отношение издаването на билети от лицата, извършващи превози на пътници по автобусни линии. Подкрепа за законопроекта изразиха и представителите на Министерството на финансите.
След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 9 народни представители, „против” – 7 народни представители, без „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози, № 354-01-98, внесен от народните представители Камен Костадинов и Георги Свиленски на 19 декември 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Кънев.
Кой ще представи доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление?
Очаквам един представител на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Заповядайте, госпожо Янкова.
ДОКЛАДЧИК Дора Янкова: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители!
„ДОКЛАД
на Комисията по регионална политика и местно самоуправление относно Законопроект за допълнение на Закона за автомобилните превози, № 354-01-77, внесен от Станислав Иванов и група народни представители
На редовно заседание, проведено на 28 ноември 2013 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроекта за допълнение на Закона за автомобилните превози, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 13 ноември 2013 г.
От името на вносителите законопроектът бе представен от господин Станислав Иванов.
Предложените допълнения в закона са свързани с влизането в сила от 1 януари 2014 г. на разпоредби, съгласно които за превози по градски линии следва да се използват билети, издадени по реда на Наредбата за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Изискването е приложимо при превозите на пътници по междуселищни и международни линии, но ще създаде затруднения при превозите на пътници по градските линии в обществения градски транспорт.
В някои градове към настоящия момент като превозен документ и за другите видове транспорт, различен от автобусния, е въведен единен образец на билет за еднократно пътуване, а изключителните права да издава, зарежда и продава превозните документи за пътуване с обществения градски транспорт са предоставени на лице, различно от превозвачите. С оглед подобряване обслужването на пътниците са монтирани и стационарни апарати за самообслужване, които издават превозни документи – билети за еднократно пътуване.
Предложеното допълнение в закона няма да се отрази върху приходите от дейността по издаване на превозни документи, тоест билети за превоз по градски линии, тъй като ще се запази отчетността им като ценни образци, отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.
В хода на дискусията изказалите се народни представители изразиха подкрепата си за законопроекта.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 15 гласа „за”, 2 гласа „против” и без „въздържали се” предлага на Народното събрание Законопроектът за допълнение на Закона за автомобилните превози, внесен от Станислав Иванов и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, госпожо Янкова.
Уважаеми колеги, сега да чуем вносителите на двата законопроекта, след което ще започнем парламентарния дебат.
Първия по време законопроект е този, който е внесен от господин Станислав Иванов и група народни представители.
Заповядайте да представите Вашия проект.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Внесеният законопроект от мен и група народни представители от групата на ГЕРБ касае издаването на билети за обслужване на градските линии в по-големите градове на страната. Веднага ще направя това уточнение, защото не искам да се поражда какъвто и да било признак на съмнение във Вас, че това се прави само за големите градове. Да, господа, така е – прави се за големите градове.
Но какво имам предвид? Големите градове на страната като София, Варна, Пловдив, Бургас, Плевен и Русе са спечелили европейски проекти за интегриран градски транспорт. Част от тези проекти е тикет системата. Тя обслужва именно издаването на превозни документи, в случая билети.
Няма нужда, уважаеми колеги, с това искам да започна, да вменяваме задължение на кметовете на тези градове да инвестират в създаването на нови системи, при положение че те така или иначе вече разработват такива по европейски проекти, в смисъл че ако ги задължим със срок, до шест месеца ще бъдат задължени да ги въведат, но след може би още шест месеца те ще въведат тикет системите, които са финансирани от Европейския съюз.
Уважаеми колеги, затова мисля, че в случая говорим за нещо коренно различно от следващия законопроект, който ще бъде разгледан, защото той касае издаването на билети за всички превози в България – общински, областни и междуградски. В случая говорим само за градовете, в които ще бъдат въвеждани тикет системи, които ще бъдат финансирани от Европейския съюз. В тези градове съгласно тези тикет системи между другото ще има прецедент, който в момента е само в София. Става въпрос за това, че издателят на билета ще бъде различен от превозвача, в смисъл, че тези интегрирани транспортни системи ще обслужват няколко вида транспорт, както е например възможността да се ползва автобус и тролей или автобус и друго превозно средство. В случая говорим за издател на билета, различен от превозвача.
Затова, уважаеми колеги, двата закона не са в колизия. Те могат да бъдат приети и двата, като оттук нататък търсим общо решение. Ако се обединим около това – в рамките на шест месеца да разработим такива разпоредби между първо и второ четене, първо, сега да бъдат въведени такива разпоредби в закона, които да диференцират двата вида транспорт. Защото не може да се гледа общо върху транспорта в България в случая. Пак казвам, в тези големи градове издателят на билетите ще бъде различен от превозвача, което ще бъде нещо уникално и то няма да бъде приложимо навсякъде. Затова законът няма да може да се прилага с еднаква сила за всички градове.
Поради тази причина, уважаеми колеги, моля да бъде приет този законопроект, на който съм вносител аз и колеги народни представители, за да дадем глътка въздух на кметовете да си разработят тикет системите. Нека си усвоят парите от Европейския съюз. Нека не ги задължаваме със закон да изпълняват разпоредбите, които ще им вменим, защото рано или късно те ще въведат тези системи. Тук се касае за няколко месеца срок.
Ако позволите, госпожо председател, да взема отношение и по втория закон в рамките на моята процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Не е редно.
Станислав Иванов: Добре. По втория законопроект ще се изкажа допълнително.
Това е моето основание да предложа този законопроект на Вашето внимание.
Пак казвам, мисля, че двата законопроекта не са в колизия. Те могат да бъдат гледани едновременно, да бъдат приети и двата и оттук нататък да продължим своята работа, за да направим работещ закон, а не само да поставяме срокове, които като не се изпълняват, удължаваме сроковете и даваме лош знак на превозвачите, та те да считат, че това нещо никога няма да бъде въведено и винаги да работят на ръба на закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря, господин Иванов.
Има думата господин Свиленски да представи другия законопроект.
Георги Свиленски (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, ще представя мотивите на предложението, направено от мен и колегата Камен Костадинов във връзка с изменение на Закона за автомобилните превози, касаещо сроковете на въвеждането на касови апарати.
Надявам се, че от преждеговорившия досега сте разбрали проблема, тъй като част от колегите не можаха да разберат какъв е проблемът, създаден през 2012 г. от идеолога на бившето правителство – финансовият министър Симеон Дянков. Тогава в стремежа си да сложи касови апарати на всичко и на всеки, така се приемаха тези закони, така че в крайна сметка този закон е отлаган два пъти и сега сме пред стъпката да го отложим трети път.
Защо го отлагаме?
Част от мотивите ги каза господин Иванов – защото когато се е предлагало това нещо, никой не е помислил, че Столичната община и всички големи градове ще въвеждат интегрирана система. Защото проектите за интегрирана система, господин Иванов, в Столичната община са повече от две години. Те не са нещо ново. Просто някой трябваше да се сети, че за тези градове за градския транспорт това няма как да стане. Към дата 30 декември, когато трябваше всички превозни средства да бъдат с касови апарати, се оказа следната ситуация: от 6500 автобуса в 1200 има въведени такива касови апарати. Тоест на 1 януари 2014 г. всички останали 5000 автобуса щяха да бъдат извън закона, ако ние не направим тази промяна.
Затова предложението, което правим с господин Костадинов, е срокът да се отложи със шест месеца – до 30 юни 2014 г., надявам се този път за последно, а в този период Министерството на финансите – повече, и по-малко Министерството на транспорта, да направят така, че тази система за контролиране на фиска да работи и да не затруднява както превозвачите, така и пътниците и служителите на фирмите, които работят с тях. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Това бяха представянията на двата законопроекта.
Уважаеми колеги, откривам дискусията.
Има ли желаещи за изказване народни представители?
Заповядайте, господин Мутафчиев.
Петър Мутафчиев (КБ): Уважаеми дами и господа, аз най-напред ще кажа, че ще подкрепя закона, предложен от народните представители Костадинов и Свиленски, и ще се въздържа от подкрепа на закона от господин Иванов. Защо?
Първо, има един принципен въпрос по отношение на тази нова разпоредба, която беше предложена през миналата година от тогава управляващите от ГЕРБ, на Закона за автомобилните превози, тоест за въвеждането на касови апарати във всички автобуси. Вие си спомняте, че тогава ние казвахме, че това е излишна мярка на Министерството на финансите. Това беше по личното настояване на господин Дянков, за да се затегне финансовата дисциплина и да се знае кой какви билети издава. Причината за това наше твърдение тогава беше и това, че не успя онази политика по отношение на заведенията за обществено хранене – че трябва да имат онлайн връзка с касовите апарати, за да се окаже завишен контрол. Защо? Защото и сега продължават да се отменят касови бонове преди да се издаде фискалният бон. Няма никакъв ефект от това, че са вързани с Министерството на финансите, включително засиления контрол и хора, които са злоупотребявали. Не съм чул и един да бъде контролиран от тази система и да се каже: „Видите ли, този търговец лъже държавата“.
Сега го наложихме и на автобусните превозвачи, което е пълен абсурд, защото това са транспортни средства. Пътуват навсякъде в страната. Издаването на един билет по сведение на превозвачите е около минута и половина. И за какво го направихме? За да създадем усложнение на българския бизнес, за който всички говорим, че ще го подкрепяме.
И когато казахме, че това ще е неработещо, не ни повярвахте. След това се наложи Вие самите да удължите срока с три месеца. Ние предлагахме да е една година, за да могат да се произведат тези касови апарати. Не стана. Втори път законът се удължи с още шест месеца.
Сега, уважаеми дами и господа, сме в казус на действащ закон, защото този закон действа от 1 януари. Днес сме 24 януари, а предлагаме да се удължи срокът. Според мен това трябва да е закон за спиране действието на тази разпоредба от Закона за автомобилните превози. Това могат да го кажат юристите. Защо? Защото сме в казуса на действащ закон. Ние трябва да спрем действието му, а не да удължим срока за влизане в сила на закона. Дали няма да влезем в колизия – не знам. Но знам, че от това ще пострада българският бизнес!
Искам да Ви кажа и още нещо и да предупредя Народното събрание – след това удължение от шест месеца, уважаеми дами и господа, пак няма да бъдат монтирани, защото с няколко удължения хората мислят, че могат да продължават да не ги монтират. Ами защо го правим? Задаваме въпрос, ама Вие настоявахте. Спомням си атаките по телевизията на господин Станислав Иванов, когато коментирахме проблемите с правилника на Народното събрание, че видите ли, те вместо да спрат закона, в момента предлагат допълнително да се удължи срокът. Да, но защо го приехте, да Ви попитам аз?! Защото ако не бяхте го приели, сега нямаше да има за какво да се караме. Защото беше един недомислен закон!
Убеден съм, че след шест месеца ние отново ще трябва да вземем решение, в което да кажем: „Този закон трябва да бъде отменен.” Може би днешното ни решение, пак казвам, трябваше да бъде това. Министерството на транспорта, тъй като то поддържа контакта с бранша, трябваше ясно да каже: „Да, дайте да отменим закона.” Трябваше обаче да имат малко повече кураж.
По втория закон, който предлага нещо много интересно, честно казано, позицията ми е принципна. Какво е предложението? В градския транспорт – автобусите в София, Пловдив, в големите градове, където има сключени договори по оперативна програма за създаване на нова система, да няма изискването да се издава билет от самото моторно превозно средство, тоест в автобуса, трамвая или в тролея. Когато предлагахте закона не помислихте ли, че тези договори ги има? Те не са от днес. Не мислехме ли, че трябва да се включи една клауза и да се каже: „Това не важи за градския транспорт, а се създава еди-каква си система за билетоиздаване и така нататък” ?
Това не е работа на Транспортната комисия. Това до голяма степен е работа на Министерството на финансите и преди малко това говорихме и с господин Горанов. Системите, които съществуват в момента в София, Пловдив и в големите градове – да се издават билети от някакви си дружества, които нямат нищо общо с търговеца-превозвач, са в нарушение на цялото законодателство на България. Господин Иванов го знае много добре!
Нормативната база разрешава издаването на билета от търговеца – лицензиран превозвач. Действието на мобилния център е в противоречие с наредбите на Министерството на финансите. Прочетете ги! Никой не закача големите градове, големите общини. Хайде да седнем и да помислим това ли е пътят, по който трябва да решим въпроса? Пътят беше единствено този, за който аз казах – да кажем „не” на тези текстове, да си признаете грешката и да вървим напред. И да търсим чрез Министерството на финансите, а не чрез Министерството на транспорта трайно решение, което да облекчи бизнеса, да създаде финансов ред и дисциплина в транспортната система, да облекчим българските граждани, не на трето място, разбира се, може би на първо, по отношение на снабдяването с билети и средства, чрез които да могат да използват градския и междуградския транспорт, защото това е финансова политика, а не транспортна. Благодаря Ви за вниманието.
Надявам се, че не съм говорил дълго. Бях длъжен да го кажа, за да бъда честен пред всички Вас и отново да предупредя, че подобно действие може да ни създаде проблеми. Апелирам към юристите да ни кажат можем ли, след като вече законът е в действие, да приемем текста, че удължаваме срока или трябва да измислим някаква малка промяна в самия текст на второ четене, за да сме коректни към законодателството ни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
Колеги, има ли реплики към изказването на народния представител Петър Мутафчиев?
Заповядайте, господин Костадинов.
Камен Костадинов (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Мутафчиев, не съвсем реплика, защото репликата по същество е несъгласие, а отговор на въпроса, който зададохте.
С колегата Свиленски предлагаме законът да влезе със задна дата, тоест от 30 декември 2013 г. На практика да няма период, в който да е важело това изискване, като целта, която сме коментирали в комисията и заявяваме пред колегите в залата, е, ако за период от двадесет и няколко или 30 дни, докато се приеме законът – надявам се това да стане, ако са издадени наказателни постановления на транспортни фирми, на оператори, да бъдат отменени съответните наказателни постановления, като издадени на негодно правно основание.
Съгласен съм с голямата част от Вашите аргументи. Идеята е ако Министерството на финансите и Автомобилна администрация намерят в тези шест месеца работещ механизъм, в който да се реализира целта и задачата на осветляването на тази част от икономиката, за което всички се борим, да направим предложения и да бъдат въведени норми, които да работят. Ако видим, че не ги намираме и ще пречим на бизнеса, аз лично съм на Вашата позиция и ще работя изискванията да бъдат отменени изцяло, защото очевидно, ако не работят, ще пречат на бизнеса. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Костадинов.
Господин Иванов за реплика.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин Мутафчиев, ако сте имали основания дори и пред самия себе си да предложите отлагане изцяло на закона, имахте възможност да го направите и ще имате тази възможност между първо и второ четене – може би ще го направите.
Уважаеми господин Мутафчиев, когато говорим колко лош е един законопроект, трябва да познаваме основанията да го предложим. Когато, господин Мутафчиев, аргументирахме основанията ни за предлагането на законопроекта в първоначалния му вид, без да мислим за удължаване на сроковете, изхождахме от това да се осветли бизнесът. В момента, както знаете, господин Мутафчиев, една четвърт от българските превозвачи са въвели касови апарати – от 6000, 1200 и нещо.
Господин Мутафчиев, питам: какво ще правим с тези превозвачи? Ще им кажем: „Извинявайте, не сте прави да искате да се осветли браншът, в който работите. Не сте прави да искате да работите на светло. По-хубаво е да продължим да подпомагаме сивия бизнес и този бизнес да работи, както досега.”
От друга страна, уважаеми колеги, закъсняхте с предложението за удължаване на срока, за което господин Мутафчиев говори, че според него е било по-добре да отпадне въобще. Закъсняхте, защото вече двадесет и няколко дни по-голямата част от българските превозвачи работят не по закон. Тези превозвачи издават превозни документи, които не са по законовия ред. Оттук следва и че те не носят своята застраховка, която е задължителна. Не дай си Боже, ако нещо се случи в тези дни, докато бъде приет законопроектът, нещата могат да станат много сложни за някои хора. Надявам се такова нещо да не се случи, както многократно съм го казвал.
Уважаеми колеги, това са два различни подхода към един и същи законопроект. Това, което предлага колегата Костадинов и господин Мутафчиев преди малко защити донякъде в своето изказване, касае транспорта изцяло в страната, а той е проблемният, защото там е сивият сектор, а не в големите градове. Благодаря Ви, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Заповядайте, господин Мутафчиев за дуплика.
Петър Мутафчиев (КБ): Господин Костадинов, благодаря Ви за разясненията, които допълнително направихте.
Ще подкрепя такъв подход, независимо че не е много добра практиката да приемаме закони със стара дата. Когато обаче се наложи, признаваме си грешката и ще направим и този жест. Важното е да не пречим на българските превозвачи.
Господин Иванов, обръщам се с име към Вас, тъй като Ви уважавам, а не за да се чувствате засегнат и след това да вземете лично обяснение. Искам да Ви кажа, че има един банален израз, който не исках да спомена, но ме предизвиквате: „Пътят към ада е постлан с добри намерения.”
Мисля, че досега Вие трябваше да осъзнаете, че подходът с касовите апарати в автобусите не е борба със сивата икономика, а е щуротия, която честно казано дори няма да повлияе на процент и половина върху това. Тази система може да бъде добра за вътрешен контрол в самите фирми, но в никакъв случай – по-сериозен контрол от страна на Министерството на финансите. Ще Ви кажа защо. Издаването на билетите е също много сериозен контрол – дали ще дадеш касовата бележка или билет, или няма да го дадеш, за да влезеш в сивия сектор, вече е обект лицето, което извършва продажба на билет или даване на билет чрез касов апарат. Това е. Няма никаква разлика. Вие няма да постигнете тази цел. Затова Ви казвам – осъзнайте си грешката!
Още нещо, когато става дума за финансова политика и политика в транспорта, аз не мисля, че е работа на един народен представител да излезе и да наложи закон. Това трябва да бъде работа на българското правителство – ясно и категорично да каже: „Това е необходимо, трябва да стане, съответно искаме Вашата подкрепа”. Аз, като народен представител, неколкократно съм предупреждавал, че тази система няма да работи и трябва да търсим наистина един механизъм, който ще спомогне да реши както финансовите проблеми, съответно и проблемите с финансовата дисциплина. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Мутафчиев.
Господин Кънев, заповядайте за изказване.
Петър Кънев (КБ): Уважаеми колеги, много накратко искам да се върнем към заседанието на Бюджетна комисия, където, колкото и странно да е, най-големи дебати се разгоряха по тази поправка.
Първо, не мисля, че може да има два различни подхода, както коментираше един от колегите преди малко, по една глупост. За мен, приемането на този закон е грешка. Тук не искам да вкарвам политика в тази история, защото на Бюджетна комисия се коментираше, че предложението е от Министерството на финансите с министър Симеон Дянков, подкрепено от Бюджетна комисия и от всички политически сили. Тоест тук въобще не говорим дали са виновни ГЕРБ, БСП или някой друг. Говорим, че този закон е неработещ. Разберете го!
Действително, аз ще Ви помоля: нека сега да подкрепим закона с краен срок полугодието.
Второ, до средата на годината ние трябва да решим. Аз си спомням много добре първите дебати по този закон. Те бяха само за междуградски превози. Как си представяте Центърът за градска мобилност? Оставете има ли право, няма ли право. Как си представяте – на спирката влизат пет човека и в трамвая или автобуса започват да се издават билетчета от фискално устройство? !Тази история ми прилича много на касовите апарати в кафе-автоматите и в рибарските лодки – нещо създадено и неработещо, съвместно от всички нас, а и тук.
Да, за междуградските може би системата е работеща. За международните режимът е съвсем друг, но дайте да не създаваме излишни проблеми под лозунга: „Осветляване”. Никакво осветляване! Това е неработеща система.
Молбата ми е да подкрепим закона на първо четене, но да поставим задача и на двете министерства, защото от разговорите в Бюджетна комисия аз останах с впечатление, че от Министерството на транспорта казват: „Това не е наша работа, това е закон на Финансите. Те да си събират фиска”. В същото време Финансите казват: „А, не, не! Това е технология на Министерство на транспорта”. Трябва да задължим двете министерства да се съберат и да внесат предложение до средата на годината да изчистим от този закон това, което не работи. Това е моето предложение.
Моля Ви все пак да подкрепим закона!
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Кънев.
Колеги, имате ли реплики?
Заповядайте, господин Иванов.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Кънев, донякъде ще се съглася с Вашето изказване, но не изцяло.
Уважаеми господин Кънев, трябва да се раздели държавата от градовете, където ще се въвеждат интегрирани транспортни системи. Може би не познавате схемата, по която ще се работи за изграждане на тези интегрирани транспортни системи. В самия закон има възможност, господин Кънев, когато има система, в случая тикет системите в големите градове, тогава тези системи ще бъдат фискализирани по начин, по който няма да се изисква издаването на секундата на касовия бон. Самата система ще бъде фискализирана и ще дава отчета за извършените продажби през деня. Затова нещата са много различни, господин Кънев. Няма никакъв проблем да се въведе и в големите градове, благодарение на тикет системите, за междуселищните, междуградските и за международните. Дори в международните и в по-голямата част от междуградските вече е въведена такава система. Пак казвам, нещата са много различни, но когато не се познава в детайли, експертно проблемът, тогава наистина можем да бъдем манипулирани донякъде или да подведем останалите.
Затова исках да взема реплика към Вашето изказване. Не че изцяло не сте прав в своето изказване. Както казах, в по-голямата част съм съгласен, че трябва да се търси подход за цялостно решаване, че двете министерства трябва да се съберат и да решат този проблем, за да ни предложат решението, което да приемем. Но нещата в големите градове и останалите могат да бъдат разделени и трябва да бъдат разделени, за да може системите да работят.
Благодаря Ви, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Иванов.
Желаете ли дуплика, господин Кънев? Не.
Има ли други желаещи да се изкажат и по двата разглеждани законопроекта?
Заповядайте, господин Горанов.
Владислав Горанов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, тук е въпрос на законодателна целесъобразност. Не можело да се приложи законът. Една четвърт от бизнеса го е приложил и то големият, светлият бизнес, който прави инвестиции, който извършва легални превози. Три четвърти не можели, защото нямало произведени касови апарати!?
Всяко платежоспособно търсене задължително ражда предлагане, така че едва ли проблемът е в това, че нещо не е произведено или не би могло да бъде произведено. Тук въпросът е: по принцип искаме ли този сектор да бъде вкаран на светло?
Въведохте и ние Ви подкрепихме обратното начисляване по отношение на рискови сектори. За съжаление, България е на челно място в една печална класация по отношение на размер на неформалната икономика. Обичайно държим или първо, или второ място, като се меним от време на време с румънците. Колеги, така не се прави държава, особено ако искаме да изпълним Конституцията, в която пише, че е социална.
Сега ще отложим и съм съгласен, че би могло в Наредба Н 18 на министъра на финансите да се предложат такива правила и норми, които да правят закона изпълним. Но не приемам тезата, че точно този бизнес – да продаваш транспортни услуги, който се осъществява с доста сериозни инвестиции и с активи, дори ако имаш само един автобус, струва десетки или стотици хиляди лева, трябва да бъде по-привилегирован от търговците на дребно на един селски пазар.
Колеги, въведохте промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), които имат определени недостатъци, но по принцип са в посока намаляване на сивата икономика. Ще ги нарека „Фискална полиция”, въпреки че наименованието е доста по-дълго. Там държавни органи могат да спират и да отварят автомобили, да проследяват стоката в тях, а не можем да приемем, че който иска да осъществява легален бизнес, няма никаква пречка да монтира едно относително евтино устройство, което като технологично решение съществува във всякакви варианти, за които можете да се сетите. За радост, технологиите толкова напредват, че вече няма никакъв аргумент да твърдим, че, видите ли, затрудняваме бизнеса. В момента бизнесът е толкова затруднен от това, че на всяка автогара, на която отидете, може да Ви предложат превоз в личен автомобил, между която и да е и която и да е точка от утвърдените транспортни схеми. Ако според Вас липсата на контрол и че това се случва е облекчаване на бизнеса, то тогава да се върнем към онази крилата фраза: „По-добре сива икономика, отколкото никаква”.
Проблемът обаче е, че ние тук, представлявайки върховната власт в тази държава, искаме да преразпределяме публичен ресурс. Преди това обаче трябва да го съберем.
Затова съм съгласен донякъде с господин Кънев. Нека изпълнителната власт, тъй като очевидно законодателната няма капацитета да регулира подзаконови нормативни актове, където е проблемът в случая, да си свърши работата.
Аз дори не смятам, че действащият закон, с изключение на специфичната организация в София, създава някакви проблеми на които и да е други градове или организации на транспорта, но да приемем, че по отношение на вътрешноградския транспорт може да се търси друго решение. Това не значи, че трябва да го зачеркваме напълно и тук са моите различия с господин Мутафчиев. Тази система трябва да бъде по-добре регулирана. Многобройните примери за хаос в градския транспорт, за хаос в междуградските превози, за хаос при издаване на документи за правоспособност, за лицензиране, за разрешителни... (Реплики от КБ.)
Не са други, същите неща са! Същите неща са! Този сектор трябва да бъде по-добре регулиран, за да излезе на светло. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Горанов.
Колеги, има ли желаещи за реплики?
Заповядайте, господин Мутафчиев.
Петър Мутафчиев (КБ): Господин Горанов, точно от Вашето изказване разбрах защо е допусната тази грешка. Не може да твърдите и аз дори и за Вашето управление не мога да кажа, че при системата за издаване на билети има възможност, при която да се издават фалшиви билети и така нататък като фалшиви книжки. Има ли констатиран случай от Министерството на финансите и от контролните му органи, че са издавани... (Реплики от ГЕРБ.)
Не, не, не! Говорим за сивата икономика – че са издавани фалшиви билети, докато нямаше фискални апарати! Седемдесет-осемдесет години се издават билети от Министерството на финансите, нямаше проблеми, сега изведнъж последната година казваме: ама щом като продават домати и има касов апарат, трябва и когато се пътува и се издава билет, да има касов апарат. Нямаше касов апарат, защото има специална система и по наредбата ясно се казва как се издава един билет и че в края на краищата това е фискален документ. Така ли е? Така е!
Мисля, че в това отношение няма никакъв проблем и за това говоря. Дайте да не въвеждаме една система, в която слагаме касов апарат, но не е сигурно дали от него шофьорът ще изкара билет и ще го даде. И с какво помагаме в борбата срещу сивата икономика?
Съгласен съм с Вас, в транспорта има много неща, които трябва да бъдат не толкова регулирани, а контролирани, и това е големият проблем – няма го контролът. И ще Ви кажа защо. Защото дълги години и по наше време в тройната коалиция, и по Ваше време, може би и сега ще продължи, Министерството на финансите прехвърля топката на Министерството на транспорта, включително за това, че Министерството на транспорта трябва да контролира фискалните апарати на такситата.
Бихте ли ми казали как ще го направят? В наредбата единственият фискален апарат, който е под контрола на Министерството на транспорта, са такситата. В „Автомобилна администрация” нямат толкова хора?!
Друг е въпросът, че, хайде, говорим, че там е най-голямата корупция и дадохме на най-корумпираната администрация да прави примерно фискален контрол.
Съгласен съм с Вас, но съгласете се и Вие с мен – тук говорим за малко по-различни неща. Да, аз съм за засилване на контрола, но да не се предлагат мерки, които няма да доведат до тази ефективност. За мен билетът, който Вие издавате от Министерството на финансите, е много по-сигурен, отколкото издаден един фискален бон от касов апарат, където в един момент може да реши предварително да го изтрие и да каже: „плати ми” и точка! Отново има вакуум, в който да кажем, че съществува възможност за корупция. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря, господин Мутафчиев.
Дебатът между Вас ще продължи.
Заповядайте, господин Горанов, за дуплика.
Владислав Горанов (ГЕРБ): Предлагам, господин Мутафчиев, ако това е Вашето вътрешно убеждение, да убедите и Вашите колеги. Имате ресурс и вместо да си губим времето между първо и второ гласуване, направете това, което Ви харесва и което смятате за правилно, за да може поне да не подвеждаме постоянно превозвачите. Ако Вие смятате, че по този начин по-добре може да работи системата и сте прави, ще Ви коригирам само в едно: Министерството на финансите не издава никакви билети, издават ги други.
Да се върна на първоначалното разсъждение. След като смятате, че старият ред е по-справедлив за системата, по-лесен за контрол и ще я подреди по-добре, вместо да подвеждаме хората отново и след шест месеца да водим същия дебат, има време и технологията не е сложна, между първо и второ гласуване подкрепете Вашата визия как трябва да бъде контролиран сивият сектор в автомобилните превози. Ние имаме различно виждане, отстоявали сме го последователно и ако има някаква грешка, то това е, че отново подведени от некоректните и нежелаещи да спазват правилата участници на този пазар позволихме близо две години вече да не реализират нещо елементарно, повярвайте! Защото те винаги ще казват, че им е по-лесно другото. И естествено, че им е по-лесно. Но, както казва Луиджи Перели, силата е нищо без контрол. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Уважаеми колеги, има ли други желаещи да се изкажат по двата законопроекта? Има ли други желаещи?
Тогава закривам дебатите и ще подложа на гласуване двата законопроекта по реда, по който...
Моля квесторите да поканят народните представители в залата!
Гласуването ще бъде по реда на внасянето на законопроектите. По този начин бяха представени в пленарната зала.
Първо подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози с вносители Станислав Иванов и група народни представители, внесен на 13 ноември 2013 г.
Моля, колеги, гласувайте първия законопроект.
Гласували 148 народни представители: за 68, против 15, въздържали се 65.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Законопроектът не е приет.
Заповядайте, господин Иванов, за прегласуване.
Станислав Иванов (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Искам процедура по прегласуване. Мотивите ми са следните.
Уважаеми колеги, вижте: вторият закон ще бъде приет. След шест месеца всички превозвачи в страната трябва да си въведат касови апарати, но пак Ви казвам, уважаеми колеги, в големите градове се разработват тикет системи. Защо задължаваме кметовете да инвестират пари в нещо, което няма да работи, защото след може би малко повече от шест месеца ще усвоят европейските средства и ще могат да се ползват от това право, разбира се, да въведат тикет системите, които вече са приети и по Оперативна програма „Транспорт” са отпуснати средствата, с които те ще бъдат финансирани?
За какво харчим пари от бюджета, уважаеми колеги? Ако някой от Вас стане и ми го обясни, ще му бъда благодарен. Недейте поради чисто заяждане да отхвърляте този законопроект. Единият с другия нямат нищо общо! Тук говорим за големите градове.
Затова, моля Ви, колеги, подкрепете този законопроект, който няма да влезе в противовес със следващия, който също може да бъде приет. Но няма смисъл да харчим пари на бюджета за нещо, което след това ще променяме. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Благодаря Ви, господин Иванов.
Подлагам на прегласуване разглеждания законопроект.
Гласували 149 народни представители: за 70, против 32, въздържали се 47.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Законопроектът не е приет.
Сега подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози с вносители Камен Костадинов и Георги Свиленски, внесен на 19 декември 2013 г.
Моля, гласувайте.
Гласували 145 народни представители: за 84, против 9, въздържали се 52.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависимиПП ГЕРБ
Законопроектът е приет на първо четене.
Заповядайте, господин Костадинов, за процедура.
Камен Костадинов (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Представям на уважаемото народно представителство предложение на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения на основание чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения предлага току-що гласувания законопроект да бъде гласуван на второ четене. (Шум и реплики.)
Първо, в заседанието на комисията това беше постигнато единодушно и, второ, става въпрос за удължаване с шест месеца, няма нищо друго в този законопроект. Не считам, че могат да бъдат правени каквито и да е предложения между първо и второ гласуване и на това основание комисията взе единодушно решение да предложи на пленарната зала, ако е възможно, законопроектът да бъде гласуван днес на второ четене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мая Манолова: Колеги, има ли желаещи народни представители, които да правят предложение между първо и второ гласуване и на които би им се отнело правото да направят предложение между първо и второ четене, ако гласуваме днес едновременно на първо и второ четене разглеждания законопроект? Питам народните представители от всички парламентарни групи. (Шум, оживление и реплики.)
Важно е, защото трябва да има ясна воля на народните представители, че нямат желание да правят предложения между първо и второ четене – нормата е конституционна, много Ви моля!
Уважаеми народни представители от ГЕРБ, за трети път питам: има ли някой, който да желае да прави предложения между първо и второ четене? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Камен Костадинов за преминаване към второ четене на разглеждания законопроект.
Гласували 121 народни представители: за 82, против 22, въздържали се 17.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияНезависими