Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-11-05


Председателствал: председателят Цецка Цачева
Секретари: Мариана Даракчиева и Пламен Нунев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Регистрирани са 155 народни представители, налице е кворумът. Откривам настоящото пленарно заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа народни представители, съгласно чл. 55 от нашия правилник и съответния текст от Конституцията членовете на Министерския съвет имат право да присъстват на заседанията на Народното събрание. Те могат да вземат думата винаги, когато я поискат. Такова искане заяви министърът на здравеопазването д-р Нанев, който иска да ни информира във връзка с обстоятелствата около епидемията с грипния вирус.
Заповядайте, министър Нанев.
МИНИСТЪР БОЖИДАР НАНЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Бих искал да ви информирам каква е актуалната епидемична обстановка в страната във връзка с разпространението на човешкия грипен вирус А(Н1N1), какви мерки са предприети, как се изпълняват те, каква е предепидемичната и епидемичната обстановка в различните райони на страната.
Към момента, с вчерашна дата по статистически данни, заболеваемостта в страната е 140 на 10 хил. души. Това означава, че болни от грип са малко повече от 100 хил. души в страната. Грипна епидемия е обявена в областите Габрово, Бургас, Ямбол, Силистра и Стара Загора, както и в общините Никопол, Варна, Самоков, Враца, Шумен, Ловеч и Търговище. Национална епидемия не е обявена, защото се обявява при стойности 200 на 10 хил. души. През настоящата седмица заболеваемостта продължава да нараства. Това е основание да прогнозираме, че до края на тази седмица заболеваемостта може да достигне граничните стойности 198-200 на 10 хил. души, което представлява около 150 хил. души в страната, които да бъдат с клинични симптоми на грип.
По своите характеристики настоящата грипна епидемия е сходна с регистрираните в България 2007 – 2008 г. епидемии от сезонен грип. За сравнение през 2007 г. заболеваемостта е достигнала 322 на 10 хил. души, през миналата година - 180 на 10 хил. души. Регистрираната до момента заболеваемост в страната е съпоставима с тази, съобщавана в другите европейски страни.
Смъртните случаи от грипния вирус А(Н1N1) в страната до сега са 5. Всички починали са имали рискови фактори или придружаващи заболявания, които са усложнили протичането на заболяването от грип. Последният случай е на 26-годишен мъж от Петрич, който е починал след като се е самолекувал в продължение на 10 дни и чак тогава е потърсил помощ в тежко състояние. В момента има още 5 случая в по-тежко състояние, които се лекуват в болнични условия, някои от които с дихателна реанимация. За съжаление трябва да признаем, че при всяка грипна епидемия всяка година в страната умират между 2 хил. и 500 и 3 хил. души от усложнения на това заболяване.
Какви мерки са предприети за ограничаване на епидемията?
В страната са взети всички нужни мерки за борба с грипа. Това са стандартни стъпки, които се прилагат при всяка грипна епидемия и са 100% съгласувани със Световната здравна организация. Сред тези мерки са засилване на епидемиологичния надзор на сезонен грип. Това означава, че всеки ден се отчита броят на заболелите чрез създадена информационна система. Укрепване на готовността на болниците за увеличен прием на пациенти и лечение на тежки форми на заболяването. Болниците са снабдени с дезинфектанти, лични предпазни средства, консумативи, направени са планове лечебните заведения да могат да работят с дори до 30% редуциран персонал, както и за разкриване на допълнителни легла и отделения при необходимост. Разработени са алгоритми за работа на общопрактикуващите лекари в диагностично-консултативните центрове, медицинските центрове, спешната медицинска помощ и болниците при случаи на грип. Те съдържат основни клинични епидемиологични критерии за диагностика, указания за лечение и спазване на необходимите противоепидемични мерки, както и организация на работата за всяко отделно звено. Изготвени са и са публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването правила за предпазване и поведение на гражданите в условия на грипна епидемия.
С помощта на СЗО и УНИЦЕФ са разработени различни информационни материали за широката общественост. Разпространени са образователни плакати от РИОКОЗ в училища, детски градини и на обществени места, организирано и проведено е обучение на медицински специалисти от училищата и детските заведения в страната за необходимите предпазни мерки при възникване на случаи на грип. Провежда се проверка в училищата в страната и специално в столичните училища, която показва, че те са снабдени с дезинфектанти, създадени са условия за поддържане на лична хигиена. Проверените училища имат организиран медицински филтър, като до занятия не се допускат болни деца или деца със симптоми.
Актуализиран бе съставът на Националния пандемичен комитет. Проведени бяха още две съвещания, на които бе анализирана епидемичната обстановка и са разпоредени съответни противоепидемични мерки. Към Министерството на здравеопазването отделно е създаден и оперативен щаб за ежедневен анализ на постъпващата информация и оперативно управление на ситуацията. В областите функционират областни щабове за борба с грипа с участието на областната управа, общинската власт, лечебните заведения, РИОКОЗ, инспекторатите към Министерството на образованието, младежта и науката и други участници. Всички решения за обявяване на епидемия, прекратяване на учебни занимания, въвеждане на противоепидемични мерки се обсъждат и решават от тях и на регионално ниво. Регионалните инспекторати затварят училища при отсъстващи ученици 30 и над 30%. При епидемия се затварят женски консултации, отлагат се планови операции, отлагат се планови имунизации и т.н.
Масовото вземане на лабораторни проби за грипен вирус е преустановено, тъй като е доказано, че циркулиращият вирус в страната е А(Н1N1), затова към всички случаи на грип се подхожда като към този щам. Масово вземане на проби е преустановено като мярка в цял свят по препоръка на Световната здравна организация, за да не се бави лечението. Изпълнителната агенция по лекарствата следи за появяване на подвеждащи рекламни материали за лечение или превенция на грипа. Всички риокози изпращат ежедневно информация за епидемичната обстановка по региони в Министерството на здравеопазването.
Каква е осигуреността с антивирусни препарати в страната?
Продадени са над 80 хил. опаковки антивирусни препарати в аптечната мрежа до момента от началото на разпространението на грипа. Към днешна дата имаме наличие на около 10 хил. опаковки антивирусни препарати. Утре се очаква да постъпят още 30 хил., а в началото на следващата седмица – понеделник, вторник, ще постъпят още 30 хил.
В началото на декември ще се доставят над 50 хил. опаковки „Тамифлу”, 1200 опаковки за деца и 1000 сиропа специално за бебета. Препаратът в момента може да се дава на деца, но след като се редуцира ръчно количеството му. Утре ще постъпят допълнителни количества от над 50 хил. маски в аптечната мрежа. Следващата седмица ще се доставят още 120 хил. маски. До края на ноември болниците също ще бъдат дозаредени с антивирусни препарати. В момента е стартирана процедура за закупуването на общо 200 хил. опаковки допълнително антивирусни препарати, като за тази цел вчера Министерският съвет взе решение да отдели целево още 12 млн. лв. Част от тях биха могли да бъдат използвани за закупуване на пандемична ваксина.
В момента в лечебните заведения има в наличност разпределени и доставени 130 хил. дози антивирусни препарати. В последния месец са използвани минимални количества – не повече от 10 хил. опаковки в лечебни заведения, основно в инфекциозни болници и отделения, където се лекуват болни от грип.
В централния склад на Министерството на здравеопазването са налични още 65 хил. дози от двата антивирусни препарата, а в системата на РИОКОЗ се поддържа запас от 15 хил. дози.
Министерството на здравеопазването счита, че за всички пациенти, които имат нужда от болнично лечение, са осигурени антивирусни препарати, като същевременно се попълват и увеличават запасите на тези лечебни заведения.
Освен тази стартирана процедура по закупуване на 200 хил. опаковки, освен тези разпределени общо около 200 хил. опаковки, което става общо около 400 хиляди, сме се обърнали към Европейската комисия по здравеопазването, където сме поискали чрез преразпределение между отделните държави да получим още 200 хил. дози. Допълнително вчера стартирахме нова процедура за 100 хил. дози. По данни на Световната здравна организация и страните, в които епидемията достига своя пик, над 90% от случаите протичат леко и средно тежко и не се нуждаят от специфично антивирусно лечение. Не повече от 8-10% от заболелите по данни на СЗО се хоспитализират и едва една четвърт от тях се нуждаят от интензивна терапия и още по-малко – от дихателна реанимация.
Защо в момента няма ваксини? Твърде противоречиви са данните за използването на ваксини в цяла Европа. Част от страните не са закупили ваксини по ред причини, друга част са закупили предварително големи количества, преди да бъде произведена ваксината. Общо използването и прилагането на ваксината среща сериозна съпротива в Западна Европа, като много малка част от населението желае да бъде ваксинирано, а Полша дори официално отказа да бъде използвана ваксината.
В нашата страна не са осигурени ваксини заради пречки и в законодателството. Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина не позволява да се купуват с обществени средства лекарствени препарати, които не са регистрирани у нас и не са включени в позитивно реимбурсната листа. Изключения се правят само в ситуации, които застрашават националната сигурност, но става дума за лечение, което не включва ваксините, тъй като те са средства за профилактика. Пандемичната ваксина беше регистрирана от Европейската лекарствена агенция в началото на октомври. Малко по-късно тя се появи и на пазара. Поради тази причина тя не е регистрирана за употреба у нас и не е включена в позитивно реимбурсната листа. Затова не е имало правни основания да се проведе обществена поръчка по-рано. За съжаление и предишното правителство не е обърнало достатъчно внимание на този проблем. Затова сега Министерството на здравеопазването инициира законодателни промени. Доказателство за неглижиране на проблема от предишното правителство е и отказът на Министерския съвет на 8 май 2009 г. да отпусне целеви бюджетни средства за подготовка на страната за посрещане на евентуална пандемия.
Вчера беше прието от Министерския съвет предложение за поправки в Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина – в чл. 262. Те ще имат за цел да облекчат режима за купуване на лекарствени продукти със средства от републиканския бюджет извън задължителното здравно осигуряване. С промените се разрешава да се купуват лекарствените продукти с рецепта за профилактика или лечение при епидемични взривове, епидемии, пандемии или при наличието на предполагаемо или потвърдено разпространение на химически или биологически агенти, или ядрена радиация, без да са включени в позитивно реимбурсния списък.
Ще добавя, че утре Регионалният пандемичен комитет в София ще заседава. Очаква се да се достигнат стойности за София до 200 заболели на 10 хиляди жители и да бъде обявена грипна ваканция в софийските училища. До момента са обявени грипни ваканции при отсъствие на 30% от учениците в 48 училища в гр. София. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министъра на здравеопазването д-р Нанев.

Преминаваме към:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ И АЛТЕРНАТИВНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВАТА.
С мое разпореждане законопроектът е разпределен на водеща комисия - Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, която в свое заседание на 28 октомври е разгледала законопроекта.
Докладът ще представи председателят на комисията народният представител Мартин Димитров. Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, първо, ще направя процедурно предложение за допускане в залата на Костадинка Тодорова – директор на Дирекция „Енергийна ефективност и опазване на околната среда” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте направеното процедурно предложение.
Гласували 144 народни представители: за 142, против няма, въздържали се 2.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля, поканете госпожа Тодорова.

ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров:

„ДОКЛАД
по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
възобновяемите и алтернативни източници и биогоривата,
№ 902-01-29, внесен от Министерския съвет на
19 октомври 2009 г.
На свое редовно заседание, проведено на 28 октомври 2009 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата.
На заседанието присъстваха госпожа Мая Христова - заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, госпожа Иванка Диловска – директор на Дирекция „Енергийна стратегия”, и госпожа Костадинка Тодорова – директор на Дирекция „Енергийна ефективност и опазване на околната среда” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Законопроектът беше представен от госпожа Костадинка Тодорова.
Предложените промени в законопроекта са основно в три насоки.
Изменение в Глава четвърта, Раздел ІІ – „Изисквания за качеството, контрола и пускането на пазара на биогоривата и техните смеси” – чл. 24.
Въвеждащи изисквания за поетапно задължително смесване на горива за дизелови двигатели с биогорива.
- изменения и допълнения, насочени към въвеждане на ефективен контролен и санкционен механизъм – ясно и недвусмислено определяне на задължени лица, на контролен орган, въвеждане на принудителни административни мерки и завишаване на действащите към момента санкции;
- установяване на терминологична еквивалентност на разпоредбите в приложимите нормативни актове.
Първата част от предложените изменения е насочена към подобряване на законовите разпоредби за постигане на реално предлагане и потребление за целите на транспорта на горива от нефтен произход, съдържащи биокомпонент.
Въвеждането на изискването за предлагане на пазара на конвенционални горива за транспортни нужди, съдържащи биогорива, е основна мярка за насърчаване широкото използване на биогоривата в транспорта и е регламентирано в Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата. В съответствие с това е разработена и приета от Министерския съвет Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор за периода 2008-2020 г., в която са определени национални индикативни цели, съответно от: 2% дял на биогоривата в потреблението на бензини и дизелови горива в транспорта през 2008 г.; 5,75% дял на биогоривата в потреблението на бензини и дизелови горива в транспорта през 2010 г.; 10% дял на биогоривата в потреблението на бензини и дизелови горива в транспорта през 2020 г.
Националната стратегия и законовите разпоредби на Глава четвърта от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата са насочени към изпълнение на изискванията на Директива 2003/30 на Европейската общност за насърчаване използването на биогорива или други възобновяеми горива в транспорта, която е основният документ на Европейската комисия в тази област. Директивата въвежда индикативни (препоръчителни) цели за дял на биогоривата в потреблението на течни горива в транспортния сектор, съответно 2% за 2005 г. и 5,75% за 2010 г.
На базата на направения анализ на европейските практики и съпоставката с реалната ситуация в България – неизпълнение на залаганите национални индикативни цели в изпълнение на изискванията на Директива 2003/30 на Европейската общност – в предложения законопроект е предвидена промяна чрез въвеждане на задължително изискване за смесване на конвенционалния дизел с биодизел (строго дефинирано минимално процентно отношение) в постепенно нарастваща схема. Следва да се подчертае, че това е подход, който по най-ефективен и лесен за прилагане начин ще спомогне за постигане на напредък при потреблението на биогорива в страната.
Концептуалната схема по отношение на изискванията за задължително смесване на дизелово гориво с биодизел е следната: лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход за нуждите на транспорта, са длъжни при освобождаване за потребление да предлагат горива за дизелови двигатели, смесени с биогорива в следното процентно съотношение: от 1 март 2010 г. – със съдържание на биодизел минимум 2% обемни; от 1 септември 2010 г. – със съдържание на биодизел минимум 3% обемни; от 1 март 2011 г. – със съдържание на биодизел минимум 4% обемни.
Същевременно е предвиден двумесечен срок за всяка от стъпките, в който крайните разпространители – бензиностанциите - се задължават да предлагат на пазара само съответстващи на тези изисквания дизелови горива. На практика това означава, че реалното предлагане на крайните потребители на дизелови горива, смесени с биодизел, ще започне от 1 май 2010 г., а следващите стъпки в посока на повишаване на задължителния минимум ще се реализира съответно от 1 ноември 2010 г. и от 1 май 2011 г.
Втората група промени в Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата целят да осигурят ефективно изпълнение на контролните функции по спазване на изискванията за предлагане на пазара на биогорива и техните смеси с течни горива от нефтен произход.
В законопроекта ясно и недвусмислено е определен контролният орган – Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, предвидени са принудителни административни мерки, както и завишаване на действащите към момента санкции.
Действащата разпоредба на чл. 24 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата не е обхванала със задължение доставчиците, разпространителите и крайните разпространители да предлагат на пазара горива от нефтен произход, смесени с биогорива, което досега затрудняваше постигането на целите на закона и санкционния механизъм.
При анализ на разпоредбите бе установено наличието на колизия между текстовете на чл. 24 и чл. 38. Член 24 вменява задължения на производители и вносители за предлагане на смесени горива, а чл. 38 определя санкции за неизпълнението на чл. 24, като обхватът му се отнася до по-широк кръг лица от определените в цитираната разпоредба. На практика при непредвидено задължение за доставчиците да предлагат смесени горива по чл. 24 се възпрепятства прилагането на санкциите по чл. 38. Предложените изменения са насочени към преодоляване на идентифицираната слабост в тези разпоредби.
Третата част от предложените изменения цели уеднаквяване на използваната терминология в Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата и в Закона за чистотата на атмосферния въздух поради тяхната обвързаност, като по този начин ще се постигне по-голяма яснота и единство при определяне на задължените лица по чл. 24 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата.
Липсата на легални дефиниции в Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата на използваните термини за задължени лица – производители, вносители и доставчици, и несъответствието им спрямо дефинираните в Закона за чистотата на атмосферния въздух понятия – лица, които пускат течни горива на пазара, лица, които разпространяват течни горива, лица, които въвеждат течни горива от друга държава – членка на Европейския съюз, краен разпространител, вносители на течни горива от трети страни - е счетено за предпоставка за неунифицирано прилагане на разпоредбите. Използваната в законопроекта терминология е приведена в съответствие и със Закона за акцизите и данъчните складове. В чл. 24 е въведено понятието „освобождаване за потребление”, определящо задължението за предлагане на пазара на смесени горива, с което на практика са обхванати всички възможни случаи, включително производство, въвеждане и внос, а също и всички икономически оператори, не само лицензираните складодържатели.
След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 15 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, внесен от Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на председателя на Икономическата комисия господин Мартин Димитров.
От името на вносителя имате ли желание да изразите становище и дадете повече информация по внесения законопроект? Не? Благодаря ви.
Откривам дебатите по първо гласуване на законопроекта. Моля народните представители, които желаят да вземат отношение, да заявят това.
Заповядайте.
Валентин Николов (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да изразя становище по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата.
Ограничените залежи от петрол в световен мащаб, добивът при експлоатация на трудно достъпни залежи, както и нарастването на търсенето най-вече за сектор „Транспорт” са част от факторите, които формират стратегическите цели за сигурност на енергийните доставки и са в основата на редица европейски документи, последният от които е пакетът „Климат – енергетика”.
Горивата в сектор „Транспорт” представляват 32% от общата консумация на горива и енергия в Европейския съюз, като има дял от 28% от общото количество на емитираните парникови газове. Около 80% от петролните продукти на европейския пазар са от внос. Анализите показват очакван ръст от 19% в 2010 г. на пътния транспорт и 38% на транспорта на стоки.
Насърчаването на използването на биогоривата в транспорта е част от широкомащабната инициатива на Европейския съюз за ограничаване на климатичните промени, която Република България подкрепя. В тази връзка въвеждането на изискванията за смесване на конвенционалните горива за транспортни нужди с биогоривата е една от основните мерки в тази посока.
В началото на 2008 г. стартира задължението на производители и вносители на течни горива да дават за смесване горивата от минерален произход с биогоривата за нуждите на транспорта.
Цифрите показват, че потреблението на биогорива е все още незначително. Делът на потребление в сектор „Транспорт” на биодизел през 2006 г. е 0,2%, а през 2007 г. е 0,1%, а делът на биоетанол е 0%.
По предварителна информация на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма през 2008 г. производството на биодизел е 1939 т, като от тях в страната са потребени 1898 т и са изнесени 138 т. Данните показват, че потреблението на биогорива намалява, въпреки въведеното от 1 януари 2008 г. законово задължение за смесване на течни горива с биогорива за нуждите на транспорта. В резултат на това заложената за 2008 г. цел от 2% дял на биогоривата, потреблението на бензин и дизелови горива не е било постигнато.
В предложения законопроект за изменение и допълнение резултатът от направения анализ на политиките за сигурността и енергийните доставки е чрез намаляване вноса на горива за диверсификация на енергийните ресурси, за насърчаване използването на местното производство от енергийни култури и биогорива и усвоявания потенциал от биомаса, както и намаляването на емисиите на парникови газове.
Основната цел на направените в Законопроекта изменения и допълнения на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата е предложение за постигане на реално предлагане на пазара на течни горива от минерален произход, смес от биогорива, отговарящи на техническите и качествени изисквания, което да позволи осъществяването на националните цели по отношение на потреблението на биогорива в страната.
Предлагам да подкрепим Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Николов.
Има ли реплики?
Заповядайте за реплика.
Ариф Агуш (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Николов, Вие наистина отчетохте, че потреблението на биоетанол в България е 0% и законът не дава решения за смесването на бензините и винаги при производството от суровия петрол по-голямата част са бензините. Естествено, че нефтеното лоби в България не иска това да се смесва. Това означава да намалиш продажбата на собствената си продукция с 5%. Вие казвате: „Подкрепяме закона”, но законът в този вид, ако не намери решение на биоетанола – няма смисъл. Няма смисъл! Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли втора реплика?
Заповядайте.
Цветан Цветанов (РЗС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Групата на „Ред, законност и справедливост” ще подкрепи така предложения законопроект на първо четене, но бихме искали да обърнем внимание на уважаемите колеги на следните моменти.
В момента в Европейския съюз, а и в света като цяло, тече дебат относно ползата от предлагането на биогорива и смесването им с конвенционалните горива, тъй като биогоривата от така нареченото „първо поколение” са с произход растения, които се използват за храни, а ползата върху ограничаването на въглеродните емисии е спорна. За обработката на тези земеделски земи се използват изкопаеми горива, а после за преработката на тези биогорива до превръщането в мазнини или пък спирт, до превръщането в биогорива също се използва електроенергия, която в по-голямата си част използва за тяхното производство също изкопаеми горива.
Освен това ние смятаме, че ангажирането на голяма земеделска площ от порядъка на 3 млн. 700 хил. дка, доколкото си спомням, за изпълнение на това изискване от 5,75% смесване на конвенционалното с биогориво би ангажирала земеделска площ и това би довело до известно покачване на цените на селскостопанските продукти, които се произвеждат в България. То донякъде би било полезно за земеделските производители, но в друг аспект това не би ли довело до изсичане на гори, които да се превърнат в земеделски земи за производство на биогорива? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Господин Николов, дуплика.
Валентин Николов (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, във връзка с първия въпрос за биоетанола – отчетите показват и невъзможност за смесване на сега съществуващите бензин с биоетанол поради факта, че такава смес не отговаря на стандартите на бензин N 228. Затова е необходим преходен период за преминаване към производството на така наречения „базов бензин”, който трябва да произвеждат нашите рафинерии. Разчетите показват също, че при внос на такъв базов бензин и смесването му с биоетанол доста би се повишила цената за нашия потребител. Затова трябва да помислим в тази насока, за да можем да дадем този преходен период и да накараме рафинериите да произвеждат този базов бензин, за да можем да въведем смесването с биоетанол.
Във връзка с втория въпрос, все пак изпълняваме Директива на Европейския съюз и широкомащабната инициатива на Европейския съюз за ограничаване климатичните промени, която Република България е приела, така че в тази насока мисля, че законът е правилен. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Николов.
Има ли други народни представители, които желаят да участват в дебатите?
Заповядайте.
Рамадан Аталай (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, през миналото Народно събрание във връзка с унифицирането на законите на България със законите на Европейския съюз, беше приет Законът за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, за да сме в унисон с Директива 30 от 2003 г. издадена от Европейската комисия. Тогава в залата имаше дебати. По-голямата част от народните представители и тогава не разбраха какво гласувахме, за какво въведохме тези законопроекти, но поне сега с няколко думи ще се опитам да кажа за какво всъщност тогава беше приет този закон и защо този закон остана само на хартия и беше един от мъртвородените закони.
Една от целите на закона беше въвеждането и предлагането на пазара на конвенционални горива за транспортни нужди, съдържащи биогорива. Това като че ли беше една от основните цели, включително и производството и разпространението на биогоривата във връзка с изискванията на Директива 30.
Във връзка с този закон в Министерския съвет беше приета една Национална дългосрочна програма за насърчаване потреблението на биогоривата в транспортния сектор от 2008 до 2020 г. По този начин в тази национална програма имаше определени национални индикативни цели и тези цели бяха 2% дял на биогоривата в потреблението на бензин и дизелови горива в транспорта още през 2008 г., което, колеги, не беше изпълнено и 5,5% – дял на биогоривата в потреблението на бензин и дизелови горива в транспорта през 2010 г. и 10% дял за 2020 г.
Разбира се, и в предишното правителство и сега, тези изменения и допълнения ще бъдат подкрепени от Движението за права и свободи. Ще се опитаме да направим още някои предложения във връзка със спазването на изискванията за индикативните цели от Националната дългосрочна програма, която беше приета от предишното правителство.
Факт е, че в настоящия момент този законопроект не заработи, поради няколко причини.
Една от причините е, че за разлика от другите европейски държави България не можа да намери и да приложи насърчаващи пазарни стимули, така както има в някои европейски държави – прилагане на нулевата акцизна ставка за реалния процент биокомпонент във всяко едно смесено гориво, което се предлага на пазара. Сега ще приемем и този бюджет, без да въведем тази нулева ставка за биокомпонентите във всяка партида смесено гориво.
Другата причина, поради която не заработи, това беше резкият отпор от страна на производителите и на вносителите, защото по закона лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход за нуждите на транспорта, бяха длъжни при освобождаването за потребление да прилагат горива за дизелови двигатели, смесени с биогорива в съответното процентно съотношение.
Убеден съм, макар че с изменението и допълнението се дават още два месеца, за да могат вносителите и производителите да направят съответните технически съоръжения, за да могат да бъдат смесени биогоривата с конвенционалните горива, че ако това нещо не се направи, само след м. май 2010 г. ще отчетем тук, че пак сме приели изменения и допълнения, които не са влезли в сила, както и старият закон.
Ако в този бюджет не приемем също така и нулевата ставка, тогава абсолютно не би трябвало да разчитаме, че този законопроект ще породи следващи действия, за да може да се започне да се използват биогоривата – тяхното производство и разпространение.
Прави впечатление, колеги, едно сериозно безпокойство, че тези проблеми, които ги имаше, остават също така, въпреки тези изменения и допълнения. И още едно впечатление, което имаме. Не се съмняваме в това, че мнозинството никога няма да работи като лобисти, но след като прочетох мотивите у мен се породи съмнение, че поради причина, че „Лукойл” няма възможност да произвеждат базови бензини, ние изхвърляме от националните индикативни цели, които сме приели, смесването на биоетанола с базовия бензин. Недейте допуска да ви вкарат в съмнение, защото в политиката съмнението е реалност. Реалността, че „Лукойл” не може да произвежда и затова България не би трябвало да си изпълнява националните индикативни цели за смесване на бензините с биоетанол е неприемливо за нас.
Затова, колеги, ще се опитаме между първо и второ четене да предложим изменения в § 24 – съответно смесването и на биоетанола, независимо от това, че колегата Николов каза, че едва ли не тези продукти ще бъдат много скъпи за използване от населението. Не съм убеден в това, колега, поради простата причина, че ако сметнем намаляването на емисиите и във връзка с чистотата на екологията, ще се установи и ще видите, че индикативните цели, които е приела България, би трябвало да бъдат спазени.
Другото изменение и допълнение, което е направено в този законопроект във връзка с определянето на ясния субект, който ще направи контролът и санкциите, това е също така положително - Държавната агенция по метрология и технически надзор, но като че ли санкциите, които са предложени, са много ниски. В тази насока ние ще направим предложения между първо и второ четене.
Уважаеми колеги, прави лошо впечатление, че някои колеги от „Атака” като че ли напуснаха демонстративно залата, дали не напуснаха и парламента, преди шест месеца ги нямаше изобщо в залата, но тези законопроекти, когато ги приемаме, ги приемаме с ясната цел, че влияем върху икономиката на държавата, и с ясната цел, че лобистките интереси би трябвало да останат много настрани, за да можем да въведем всички онези изисквания във връзка с Директива 30 на Европейската комисия. Те търпят, разбира се, и едно последващо развитие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Аталай.
Реплики има ли?
Заповядайте, господин Николов.
Валентин Николов (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Аталай, уважавам Ви като експерт, но не сте ме чули. Аз казах, че вносът на такъв базов бензин би представлявал, така да се каже, по-скъпа цена за потребителя, а не производството на този бензин.
Не знам за какъв лобизъм говорите, при условие, че вашето правителство не си е свършило работата в тази насока. Сега ние се опитваме да коригираме точно това нещо.
Трето, пакетът „ Климат - Енергетика” влезе в сила м. юни 2009 г. Там ясно е записана задължителната 10-процентна цел на енергията, възобновяване източници на всички видове транспорт. Това позволява приемане на цели, различни от тези в програмата, която е приета. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли втора реплика? Няма желаещи.
Ще отговорите ли, господин Аталай? Заповядайте за дуплика.
Рамадан Аталай (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, ако продължавате да правите всичко онова, което е правило предишното правителство, нямаше да има нужда от вас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване думата има господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Уважаеми колеги, едва ли има човек в тази зала, който да е против да има облекчение в данъчното облагане на биогоривата, включително биодизела и биоетанола. Обаче това не може да стане само с решение на Народното събрание. Има процедура по нотификация, която се изисква от европейското право, по съгласуване, за която е отговорно Министерството на финансите.
Уважаемият бивш министър Орешарски, който не го виждам в залата, който е отговарял за тази задача, я е забатачил и няма решение по нея. Тя не става за една седмица, не става за 10 дни, не става за един месец. Така че въпросът не може да бъде решен веднага. Затова, господин Аталай, защото не е свършена работата от предишното управление по този въпрос. Иначе, че трябва да има данъчни облекчения, трябва, ама сега не могат да бъдат въведени по тази причина – че процедурата по нотификация не е приключила.
Какво трябва да бъде направено в бъдеще? Новият министър на финансите в спешни срокове трябва да свърши тази работа, за да може да има данъчни облекчения, иначе те няма как да бъдат въведени. Това е цялата работа. Има си европейско право, има правила, които не можем да ги заобиколим.
И друг въпрос. Колеги, съгласен съм с господин Николов. Той каза нещо, на което не обърнахме внимание. Извън екологичните стандарти и опазването на околната среда въвеждането на биогоривата има и друг смисъл: запасите от петрол започват да се изчерпват. Тоест логиката не е единствено в опазване на околната среда, което също трябва да отчетем при гласуването на този законопроект.
Колкото до биоетанола, господин Аталай, в момента приложението на биоетанола в България е нула. Ако бяхте казали: „Ето, ние направихме това приложение 1%, колко ще го направите вие?”, би звучало сериозно и отговорно. Но като е нула, всичко, което си направил, оттук нататък ще бъде сериозен успех. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Аталай.
Рамадан Аталай (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, господин Димитров! Оставам с впечатлението, че разбирате от енергетика толкова, колкото и от икономика.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Благодаря за комплимента.
Рамадан Аталай: Имам чувството, че в България в последно време има много завършили висшисти, които не познават състудентите си. И Вие ще бъдете един от народните представители, които като че ли никога не са влизали в пленарната зала, за разлика от други, които за първи път влизат. Вие поне четири години прекарахте в тази зала.
Дърпате ме за езика, да Ви кажа, че едва ли познавате и съпартийците си, за да дадете такава ясна оценка за какво става въпрос точно в този законопроект.
Уважавам Вашето мнение, Вашето желание, възможностите, които имате, но не ги прилагайте поне от тази трибуна, практикувайте ги някъде на друго място. Благодаря. (Единични ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Заповядайте.
Ариф Агуш (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Димитров! Наистина потреблението на биоетанола е нула. Той трябва да намери цялостно решение.
Първо, на биоетанола е сбъркан митническият код. Биоетанолът се предвижда в България да бъде денатуриран. Денатурирането смъква спиртния градус. Биоетанолът е тогава биоетанол, когато има 99,5% спиртен градус, а самото денатуриране смъква спиртния градус и става неприложим за страните, които го прилагат, като Германия, Швеция. При тях кодът е КН 22-07-1000, а при нас е 22-07-2000.
За данъчните облекчения, биоетанолът беше със ставка 0 на 1000 литра, но с промените на новия закон ставката му отпадна. Тоест, вървим към влошаване на процеса, а не към решаване на проблема.
Ако не изчистим това в двата законопроекта между първо и второ четене, няма да постигнем индикативните цели, които си е поставила страната за използване на биогоривата. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Агуш.
Има ли трета реплика? Няма.
Дуплика.
ДОКЛАДЧИК Мартин Димитров: Уважаеми колеги, трябва да се търси приложение на биоетанола. Това, което стана ясно в залата, е, че до момента нищо не е направено, има само един нерешен проблем.
И този законопроект не решава проблема. Аз очаквам много скоро от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да предложат на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм решение на този много, много важен въпрос.
Пак повтарям: трябва да има данъчни облекчения, но със знанието и разрешението на Европейската комисия. Напомням, колеги, минималните нива на акцизното облагане са част от европейското право. Трябва да изпълним своите задължения там, за да получим резултати.
Има конкретно поети ангажименти за използване на биодизел и ние като контролиращ орган ще гледаме те да се изпълнят. Затова гласуваме тези промени и се надявам догодина по това време да отчетем постигнати резултати и това да е голямата разлика с досегашната практика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Димитров.
Има ли други народни представители, желаещи да се включат в дебатите? Няма.
Моля, гласувайте на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата.
Гласували 115 народни представители: за 109, против няма, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.

Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА, приет на първо гласуване на 1 октомври 2009 г.
Постъпил е Доклад от Комисията по земеделието и горите.
Моля, председателят й да ни запознае със съдържанието му.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Моля на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да допуснем в залата: госпожа Валентина Маринова – главен секретар на Изпълнителната агенция по горите, госпожа Милена Трифонова – директор на дирекция в същата агенция, госпожа Росица Станева – главен експерт в Комисията по земеделието и горите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме направеното процедурно предложение.
Гласували 100 народни представители: за 99, против 1, въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Представям: „Доклад на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 954-01-21, внесен от Емил Делчев Димитров, Атанас Станкев Камбитов и Димитър Иванов Аврамов, приет на първо гласуване на 1 октомври 2009 г.”
„Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте предложението на комисията за наименованието на законопроекта.
Гласували 102 народни представители: за 102, против и въздържали се няма.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 1 има постъпило предложение от народния представител Юнал Тасим § 1 да отпадне, което комисията не подкрепя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте направеното предложение от народния представител Юнал Тасим.
Гласували 86 народни представители: за 18, против 58, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Комисията подкрепя внесеното предложение от народния представител Емил Димитров.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
“(2) При осъществяване на държавната политика в ловното стопанство Изпълнителната агенция по горите се подпомага от ловните сдружения по чл. 30, ал. 1.”
Имате думата за участие в дебата.
Заповядайте.
Пенко Атанасов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Мисля, че още с първите параграфи на така предложения законопроект върви цялата философия на закона. Неговата основна, главна, зловеща цел е разбиването на Националното ловно-рибарско сдружение. (Весело оживление в ГЕРБ.)
Факт е, че се обсъжда зад гърба на Националното ловно сдружение, без ръководството му да бъде поканено на първото разглеждане на законопроекта, а впоследствие и на второто. Впрочем на второто от немай-къде - заради това, че шефът на Националното сдружение поиска среща с нашата председателка - тя го покани. Но той от принципни съображения не присъства на обсъждането на второ четене на законопроекта в комисията. Причината - Националното сдружение на ловците и риболовците очакваше, че на законопроекта просто няма да му бъде даден ход.
Факт е и още в началото искам да заявя, че върви подписка – скоро ще бъдат събрани 100 хил. подписа. Това обаче вас не ви смущава. Аз виждам, че смело вървите напред. Но нали сме демократи или искаме да решаваме въпросите си по друг начин?
Зад малкото недоволни сдружения от приетите промени в предишното Народно събрание вносителите, преследвайки лични, лобистки интереси, целят премахването на законовия статут на единната национална организация и задължителния характер на членството в нея. Недоволните сдружения са 11 от общо 150. Членската им маса в оптимистичния вариант едва ли надхвърля 5 хил. човека. Какво значение имат обаче за вносителите останалите 115 хиляди? Важното е, че недоволните в момента им обслужват интересите.
Още повече, от недоволните сдружения отново роптаят срещу приетата от предишното Народно събрание норма на всяко сдружение да има 22 хил. хектара ловна площ.
Колегата Юнал Тасим между първо и второ гласуване предложи тази норма да се намали на 20 хил. хектара. С това почти на 100 процента би се решил въпросът на недоволните сдружения, но явно вносителите имат други интереси. Тях не ги притеснява факта, че това, което се предлага, е отречена в редица европейски страни практика, като Австрия, Франция, Германия, Финландия, Румъния, Русия, Сърбия, Гърция и много други. Тези практики са отречени, защото са опасни, защото поощряват частни, кооперативни и местни интереси в противовес на националните.
Зад понятието „монопол” вносителите прокарват идеята за свободните сдружения. Българският ловец членува в ловно сдружение, което по силата на закона е самостоятелно юридическо лице. Националната организация на ловците и риболовците не е сдружение на физически лица, а сдружение на юридически лица, което означава, че е федерация, в която членуват 150 самостоятелни ловно-рибарски организации. Практика, която е валидна за цяла Европа.
В близкото минало беше прокаран подобен закон. Резултатите са ясни на всички – пълен разгром в ловностопанската дейност на сдруженията, занижен контрол, бракониерство и хиляди други зулуми.
В 40-то Народно събрание приехме един модерен европейски закон и възстановихме традицията – традиция повече от 110 години! Сега отново ни връщат назад при доказано по-лош вариант на закона. Факт е, че държавата се лишава от възможността чрез единна ловна организация да гарантира единна политика, единен подход при прилагането на закона, правилата и принципите на ловно-стопанската дейност.
Вносителите искат свободните сдружения, защото само такива могат да обслужват местните феодали. Обяснявам – около ловното поле, което, по приетия закон в 40-то Народно събрание, имаше възможност да бъде играно на търг и спечелен от местния феодал, се сформират ловни дружини – буферна зона около съответното ловно поле, на което не е трудно да се досетим кой ще му дърпа конците. Реалната ловна площ на въпросния велможа се увеличава, и то значително.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Времето!
Пенко Атанасов: Нашите вносители задкулисно обмислят алтернативно национално сдружение. Това, което доскоро смятахме за слухове, постепенно започва да придобива ясни очертания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Атанасов.
Пенко Атанасов: Когато обсъждахме законопроекта на второ четене, господин Димитров подхвърли репликата „Не се притеснявайте за Националното сдружение, за меките им фотьойли”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Атанасов, просрочвате времето почти с минута.
Пенко Атанасов: Защо ми ограничавате времето? (Смях от ГЕРБ.)
Имам да кажа още две изречения, ако е възможно. Може ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Под формата на реплика ще имате някъде възможност.
Пенко Атанасов: Казвам само две думички. Алтернативно национално сдружение – да се разруши, да се вземат включително фотьойлите на „Витошка” и ловното поле на Студен кладенец; това в края на краищата са и другите мотиви, които са скрити в този законопроект.
Накрая от името на Коалиция за България декларирам, че няма да подкрепим текстовете на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма желаещи за реплики.
Госпожо Фидосова, заповядайте.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Атанасов, стана един много сериозен дебат на първо четене и в Комисията по земеделието и горите, и в пленарната зала. Тогава подробно дебатирахме защо е необходимо да бъде премахнато това монополно положение. Аз смятах, че този дебат днес няма да върви в залата и не мисля, че има някой, който да не е разбрал какво се предлага като алтернатива. В никакъв случай не се предлага алтернативно национално сдружение.
Принципът, колеги, е: един ловец членува в една ловна дружинка, една ловна дружинка членува в едно национално сдружение. По-нататък, като стигнем до съответния текст, ще видите как и на какъв принцип се формират националните.
Господин Атанасов, имахме 21 дни между първо второ четене – удължен срок, максимално допустим по нашия правилник, в който да се правят предложения. Тогава можеше да представяте и подписки, и предложения, и допълнителни изслушвания – нещо, което до този момент не сте направили. Ще Ви помоля да се въздържате от квалификации, като „лобистки интереси”, „лобистки закон”, защото няма такива, от квалификация „зловеща”. Аз не знаех, че имате такива способности, може би на гадател – че ще се случи нещо. Хелоуин мина, макар и да не е български празник. Не използвайте тази дума „зловеща” – звучи зловещо от Вашата уста.
А зулумите и бракониерствата, уважаеми колеги, се правят сега – при действащия абсолютен монопол на Националното сдружение. Миналата седмица бяхме свидетели как най-после един кмет беше уличен в такова бракониерство. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика няма.
Имате думата за дуплика, заповядайте.
Пенко Атанасов (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Фидосова! Да, на основата на този монопол вие изградихте цялата философия на предложените промени, а такъв няма. И както да ви го обяснявам, това няма да промени ситуацията. Вие ще си гласувате закона, а по въпросите затова дали има лобизъм – това рано или късно ще стане ясно. Лошото е, че ще бъде късно. И това е големият въпрос.
Аз, честно казано, наистина не разбирам защо така упорито тръгнахте да прокарвате този закон, защото съм убеден, че и вътрешно голямата част от вас се съмняват в това, което става, но факт е, че вървите напред. Лошото е, че ще се случат неща, които никой в тази зала не иска да се случват и никой в страната не иска да се случват. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Атанасов.
За изказване думата има господин Емил Димитров.
Преди това, дами и господа народни представители, искам да ви уведомя, че на посещение в Народното събрание днес са проф. Мариан Дуни – директор на Института за европейски изследвания в Брюксел, и проф. Етиен Крики – директор на Европейския университетски център - Нанси, Франция, които са гости на Софийския университет по покана на д-р Атанас Семов. Да ги приветстваме! (Всички стават, ръкопляскания.)
Имате думата, господин Димитров.
Емил Димитров (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Все си мислех, че когато дебатираме по този закон, ще дебатираме принципи, а не дребнотемие. Започнахме да се занимаваме с някакви меки фотьойли и не Ви прави чест, господине, защото в комисията – вижте стенограмата, Вие започнахте темата с меките фотьойли, като започнахте да обяснявате как ще правим алтернативни сдружения, които после щели да станат по-големи, и после щели да вземат имущество, и после щели да седнат в меките фотьойли, цитирам Ви Вас. И тогава Ви казах, че стигнахме до Вашата болка - до меките фотьойли на „Витошка”. Но съжалявам, че дебатът отива в тази плоскост.
Дебатът трябва да се води върху принципи, върху основния принцип в Конституцията – правото на свободно сдружаване на гражданите, който принцип вие нарушихте в предишното Народно събрание. Бяхте предупредени от Консултативния съвет, че нарушавате Конституцията и въпреки това я нарушихте.
Сега ние връщаме закона в съответствие с Конституцията. И всякакви останали алабалистики за корпоративни интереси, затова какво е щяло да се прави, какви буфери щели да се правят покрай стопанствата, тези буфери нали ще трябва да се правят от живи хора... А тези хора не са слабоумни!
Това, което направихте с предишния закон, е, че игнорирахте правата точно на тези хора. И не говорете за традиции, защото, пак повтарям, ловното движение е възникнало на база на ловна дружина – хора от едно селище или от един район, които са се сдружили, за да ловуват заедно. Чак тогава са възникнали сдруженията, чак тогава възниква национално или каквото и да е друго сдружение. Това са традициите. А вие задраскахте традициите и заличихте дружината. Сега с този закон връщаме ловната дружина. Вие заличихте ловната дружина от Ловния закон с предишния закон, което позволи на меките фотьойли от „Витошка” и на малко по-твърдичките по места да нареждат на българския ловец кой, дори поименно, къде да ловува. Това направихте – освен Конституцията нарушихте всякакви принципи и традиции. Сега ние връщаме Конституцията, връщаме принципите и традициите! Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Димитров.
Заповядайте за реплика, господин Атанасов.
Пенко Атанасов (КБ): Уважаема госпожо председател, колеги, уважаеми господин Димитров! То не може и друго да се очаква от Вас, освен тези твърдения, които направихте тук в залата.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ (ГЕРБ, от място): Те обаче са истина!
Пенко Атанасов: Не лежат на истината, не е това, което вие говорите - че ние сме унищожили дружината, че съществува монопол, че едва ли не Националното сдружение казва кой къде да ловува. Просто не е истина. Фактите са си факти. Ясно е колко са недоволните. Вие просто взехте страната на по-малката част, далеч по-малката част на ловците и скривайки се зад тях прокарвате тези промени в закона, което е вредно, отново го казвам. Лошо е, зле е, не е европейска практика. (Шум и реплики в залата.)
Да, зловещо е. За съжаление обаче това впоследствие ще го разберете. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За втора реплика няма желаещи.
Заповядайте за дуплика, господин Димитров.
Емил Димитров (ГЕРБ): Не знам дали здравният министър не беше прав, че епидемията се разраства много бързо. Първите симптоми ги усещам… (Оживление.)
А това дали са малцинство или мнозинство, това ще се види, след като се гласува законът. Кой колко е, кой защо е, пак повтарям, че тук говорим за принципи.
И неслучайно колежката Фидосова ви каза – максимално удължихме срока между първо и второ четене, от което нямаше нужда, но го удължихме максимално, защото ни обещахте 100 хиляди подписа. Ако искате да го удължим с още една година, резултатът пак ще е същият.
Редовият ловец не вярва на вашата номенклатура, която седи на „Витошка” и със зъби и нокти защитава статуквото. Да не ви говоря за магазина, затова че разбиха фирмата „Сокол”, не искам да влизам в детайли. В момента там, където се продаваше ловно оръжие - в сградата на Ловно-рибарския съюз на „Витошка”, се продават гащи! Ако това е модерно управление на ловното стопанство, благодаря от него! (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други народни представители, които искат думата?
Заповядайте, господин Тасим.
Юнал Тасим (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Нямах намерение да се намесвам в този спор, защото основните неща ги казахме, но съм изкушен от това, което каза госпожа Фидосова. Разбрах, че и тя е ловец. И тъй като явно са нужни нови и други аргументи в полза на това, или по-скоро в отричане на това, което Вие предлагате, уважаема госпожо Фидосова, ловът е право. То е право, но пък в Конституцията има чл. 15, който задължава държавата да опази биологичното разнообразие и природата в България. Това право не е само и единствено, а след правото следва и задължение, тоест държавата се задължава и да опазва тази природа. Затова държавата делегира права на неправителствения сектор, както ние сме го кръстили в сега действащия закон - Национално сдружение на ловците и рибарите в България. Това е право и в това право има едно ограничение.
Колегата Емил Димитров каза, че Консултативният съвет към предишния председател на Народното събрание е дал отрицателно становище по законопроекта, който ние сме предложили в предишния мандат. Това е вярно, уважаеми господин Димитров, но е вярно и това, че както колегата Пирински имаше съвет към него, всеки народен представител и тогава, и сега, има право да има юристи или каквито и да са консултанти, които могат да му дават някакъв акъл, някакъв съвет, но той няма някакво задължително право над нас. Така че недейте да представяте Консултативния съвет към председателя на Народното събрание като конституционен съд. Няма такова нещо. Няма как да се уповавате на едно мнение, но имаше едни други мнения, които пък ние се опитахме да ги изразим в закон, който предложихме в предишния мандат. Това не е аргумент и няма как да приемем този аргумент.
Истината е простичка – в България 90-95% от ловците искат едно национално сдружение в България. Има 4-5 или 6%, още ако трябва да го увеличим и да стигнем до 7%, но тези проценти няма да се стигнат никога (поне в този вид, ако не се промени законът) от онези, които не са съгласни да има едно национално сдружение и които използват високопарни думи като „демокрация”. Говорих по тази тема предишния път, няма сега да се повтарям. Никой не казва, че примерно в Германия няма демокрация, или пък във Франция няма демокрация, където има един Национален съюз, и не за друго, а защото трябва да има и единна практика за ловуване в България. Тоест ако днес казваме, че няма да се ловува по свине-майки, този въпрос е много актуален, но който не е ловец, може би няма да ме разбере, тази практика се възпроизвежда навсякъде в страната, а тези малки сдружения или две дружинки, обединени в едно сдружение, имат своя етика на ловуване. Няма как да отречете това нещо.
Хубавото е, че в закона по-нататък ще разглеждаме други текстове, където възстановявате едни правни норми, при които залитането беше опасно. Пример – ако един ловец, хванат в бракониерство, биваше изключен от правото да членува в Националния ловно-рибарски съюз, оттам следваше и отнемането на правото му да носи оръжие и т.н. Хубавото е, че ще възстановите това право, но не знаех, че Съюзът на ловците и рибарите в България е повод да се бракониерства. Това го разбрах от госпожа Фидосова и съм изумен. Твърдите, че, ако има много сдружения без единно представяне пред света и в България, бракониерите ще изчезнат. Ако това е така, и аз ще гласувам, но не съм сигурен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Тасим.
Заповядайте за реплика, госпожо Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Тасим! Аз благодаря, че започнахте Вашето изказване с Конституцията. Да, вярно е, че Конституцията говори за права на гражданите и на среща говори и за задължения, в същото време говори и за отговорности. Конституцията казва, че българските граждани имат право на свободно сдружаване, и казва още нещо много важно – законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия, като предотвратява злоупотребата с монополизъм. Тук говорим именно за такава злоупотреба с монополизъм.
Няма нищо лошо да се премахне този монопол и аз не разбирам защо толкова настойчиво се противопоставяте на това нещо. Къде са тези ловци, за които говореше преди Вас и господин Атанасов, които не подкрепят философията на промяната, която в момента гласуваме?! Няма нещо, което да е притеснително нито от правна гледна точка, нито от гледна точка на ловците. Да, аз също съм ловец и като такъв излязох тук, на тази трибуна, и изразих моето становище.
Колеги, смятам, че трябва да се обединим и да подкрепим тези текстове, които предвиждат премахване на този монопол. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Заповядайте, господин Димитров.
Емил Димитров (ГЕРБ): Уважаеми колеги, вие правите едно преброяване, което се получи след като законът за този монопол влезе в сила. Недейте да обяснявате как 95% от българските ловци много искали монополната организация! Аз ще ви кажа, че над 60% от тях реват от нея много силно. В момента им искат по 30% от таксата, тоест по 15 лв. от всеки ловец, някъде около 4 млн. лв., за да им докарат после проскубани патета и яребички за разселване. Съжалявам, че пак влизаме в дребнотемието. Не можете да говорите за ловната етика на хора, които не познавате лично. Не е добре това.
Пак ще ви припомня случая, който ви казах предишния път – в Търново председателят на монополното сдружение или член на Националния съвет на Националната организация беше хванат да бракониерства - поне да беше в района на неговото си сдружение, в района на съседното сдружение в неразрешено време, с неразрешени средства. Ако това е начинът да опазвате дивеча от бракониерство, не е този начинът. Има държава, която трябва да го опазва, а когато дружината е самостоятелно звено, тя ще го опазва по-добре и от държавата, защото ще пази собствения си двор. Затова върнахме дружините – всеки да си знае двора и да си го пази. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Димитров.
Трета реплика?
Заповядайте, господин Гюзелев.
Стоян Гюзелев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ние започнахме обсъждането на закона и още непрочели първия параграф колегите от Комисията по земеделието и горите казаха това, което говориха през цялото време.
Но аз искам да ви върна към смисъла на параграфа, защото изказването ми се гради върху него - при осъществяване на държавната политика в ловното стопанство Изпълнителната агенция по горите се подпомага от ловните сдружения. Разбирате ли, с вашите тези вие искате да внушите, че досега действащото сдружение отговаря за тази политика и фактически стои над Министерството на земеделието и храните, респективно Държавната агенция по горите. Още невлязъл законът, в някои райони действа, но вие не обърнахте внимание.
Господин Атанасов, ние сме от един избирателен район, но явно не го посещавате често, защото миналата година се случи първият ефект от действието на този закон, който ще бъде приет – вкарване на конкурентна среда при опазване на дивеча. Защото да си ловец е повече задължение и разходи на време и финанси, отколкото други придобивки.
Гръбнакът на този закон е това, което казаха и колегите – един ловец, една дружинка, едно сдружение. Кметът на гр. Созопол членува в дружинката в с. Равадиново. Беше хванат в ловния район на община Приморско с шест човека. Тоест при тази конкурентна среда информацията и конкуренцията за защита на дивеча действа, защото довчера такива сигнали нямаше, а всички знаеха това. Затова ви казвам – гледайте реалния живот и не се опитвайте да внушите, че едно скъпо платено хоби може да се монополизира.
Искам да ви кажа, че като хоби тук минаха два списъка за фен клубове на „Левски” и ЦСКА. С моя „Черноморец” дали мога да направя трети фен клуб?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отклонявате се от темата. Ще Ви отнема думата, изтече Ви времето.
Дуплика?
Господин Тасим, заповядайте.
Юнал Тасим (ДПС): Уважаеми колеги! Госпожо Фидосова, аз Ви уважавам като юрист и правните Ви аргументи са много тежки, но когато говорите за лова, някак си бягате от обосновка, защото казвате, че имало задължително членство в Националния съюз на ловците и рибарите. Не е вярно!
Първо, ловецът отива в дружинка, няколко дружинки се обединяват в сдружение. Сдружението е юридическо лице. Задължително е това юридическо лица вече да членува в Националния съюз на ловците и рибарите в България. Това трябва да се знае. Това Ваше внушение не се разбира от много хора и те смятат, че има задължително членство в Националния съюз на ловците и рибарите в България. Не е вярно. Вярното е, че Националният съюз на ловците и рибарите се състои от 150 или 154 юридически лица. Колко са, не мога да ви кажа. Сега пък още по-малко ще може да се каже, защото две дружинки ще могат да направят едно сдружение и така те могат да станат хиляда.
Колегата Емил Димитров говори за етика – пак много сериозно понятие, но каза нещо много съществено. Даде пример за бракониерство с човек, който бил член на Съюза на ловците и рибарите в България. Той бракониерствал не в неговото сдружение, а в друго. Така го казахте преди няколко минути. Ако човек бракониерства в неговото сдружение и ако това е Вашето разбиране… (Реплики в ГЕРБ: „Е-е-е, хайде стига!”)
Можем да „върнем лентата” и да проверите. Аз не вярвам, че мислите така, господин Димитров. Аз твърдя обратното – че не мислите така, макар че го казахте. Няма как да има връзка между бракониерството и Националния съюз на ловците и рибарите в България. Пак казвам, ако Вие твърдите, че има сдружения, които ще имат отношения с Изпълнителната агенция по горите и с това бракониерството в България ще изчезне, аз веднага ще гласувам с двете ръце. Ако мога, ща помогна и на колегите, които не са в залата, за да гласуваме за Вашето предложение – но ако това го гарантирате. Не го гарантирате, уважаеми колеги!
Господин Гюзелев, така и не разбрах какъв беше този дебат с Пенко Атанасов. Затова ако към мен имате някакви въпроси, няма как да Ви отговоря. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Тасим.
Има думата за процедура господин Георгиев.
Захари Георгиев (КБ): Уважаема госпожо председател, колеги народни представители! Намираме се в процедурата на разглеждане на второ четене на един закон. Всичко, което се случва досега в тази зала по § 1, показва, че все едно сме на първо четене.
Затова обръщам внимание – прекратявайте дебат, когато хората се отклоняват от разисквания параграф. В момента § 1, който разглеждаме, е свързан с чл. 4 и организацията на ловното стопанство, на ловните полета. Кажете ми всички тези дебати, които водехме тук, какво общо имат с този параграф?! Всичко е сведено към параграфи 7 и 8, които са след малко. Аз там имам свои мнения и ще ги изразя. Но нека да спазваме правилата за водене на дебатите и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Красимир Велчев (ГЕРБ, от място): Вашият съпартиец ги започна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Споделям становището на господин Георгиев.
Има ли становища на народни представители, които не са успели да заявят и да споделят разбиранията си относно редакцията на § 1? Не виждам.
Моля, гласувайте текста на комисията за § 1.
Гласували 125 народни представители: за 96, против 22, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 2 на вносителя има постъпили две предложения и предложение на комисията.
Предложението на господин Емил Димитров се подкрепя от комисията.
Предложението на народния представител Юнал Тасим не се подкрепя. То е § 2 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте предложението на народния представител Юнал Тасим за отпадане на § 2.
Гласували 122 народни представители: за 28, против 88, въздържали се 6.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2 и предлага следната редакция на този параграф:
„§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 5, т. 1 думите „сдружения по чл. 30” се заменят с „дружини по чл. 29”.
2. В ал. 6 изречение второ се заличава.
3. В ал. 7 думите „и Управителния съвет на Националното ловно сдружение” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте редакцията на § 2, с който се извършват промени в чл. 7.
Гласували 119 народни представители: за 92, против 22, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 3 има постъпили две предложения – на господин Емил Димитров, което се подкрепя от комисията, и на господин Юнал Тасим, който в хода на заседанието оттегли предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, господин Тасим.
Юнал Тасим (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, аз не знаех какво предложение ще направи колегата Емил Димитров. Всъщност неговото предложение е възстановяване на старата норма или възстановяване на сега действащия закон, само че изписано наново. Не знаех, че това ще се случи, макар че беше обявено официално от него. Това му прави чест. В хода на разискванията аз предложих да отпадне моето предложение, което всъщност означава възстановяване на старата норма на закона. Затова поздравявам господин Димитров! Честно и почтено е да кажем, че ловът е право, но все пак има някакви ограничения.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По-скоро, правила.
Юнал Тасим: Да кажем – правила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Тасим.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 22, ал. 2, изречение първо се изменя така: „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите въз основа на изискуема норма за ловна площ от 70 хектара за един ловец ежегодно определя максималния брой на ловците в ловните сдружения по чл. 30, както и сдруженията, които могат да организират курсове за подготовка на кандидати за придобиване право на лов и броя на свободните места в тях.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте § 3.
Гласували 116 народни представители: За 108, против 6, въздържали се 2.
Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 4 има постъпило предложение на народния представител Емил Димитров, което се подкрепя от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. В чл. 23 ал. 2 се изменя така:
„(2) Билетът за лов и разрешителното за лов се издават по образци, утвърдени от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте редакцията на § 4.
Гласували 115 народни представители: за 102, против 6, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 5 има постъпило предложение от народния представител Емил Димитров, което комисията подкрепя, и предложение на народния представител Юнал Тасим, което беше оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
„§ 5. В чл. 23а, ал. 2, думите „председателя на Националното ловно сдружение” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме редакцията на § 5.
Гласували 112 народни представители: за 97, против 11, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 6 има постъпило предложение на народния представител Емил Димитров, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
„§ 6. Създава се нов чл. 29:
„Чл. 29. (1) Български граждани, придобили право на лов, се обединяват в ловна дружина с оглед на общността на техните интереси за стопанисване и опазване на дивеча в един ловностопански район.
(2) За сформирането на ловна дружина са необходими най-малко 20 ловци. В един ловностопански район по чл. 7, ал. 5, т. 1 се сформира само една ловна дружина.
(3) Един ловец може да членува само в една ловна дружина.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме § 6.
Гласували 109 народни представители: за 93, против 9, въздържали се 7.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Светлин Танчев: По § 7 има предложение на народния представител Емил Димитров, което комисията подкрепя, и предложение на народния представител Юнал Тасим, което комисията не подкрепя.
Предложението на народния представител Юнал Тасим гласи:
„В § 7, чл. 30, ал. 1, се добавя ново изречение: „Районът на дейност на ловно сдружение включва съседни ловностопански райони с обща площ не по-малка от 20 хил. хектара и обхваща територията на една или повече общини.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Тасим, заповядайте.
Юнал Тасим (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Сега действащият член от закона гласи, че ловно сдружение включва съседни ловностопански райони на площ не по-малка от 22 хил. хектара. Защо сме предложили тази норма в сега действащия закон? Опитахме се да възстановим на практика реалните граници на сдруженията от 110 години насам. Никаква друга идея не сме имали, когато сме обявили минимална площ за едно ловно сдружение. След приемането на закона в България имаше две точки, където имаше напрежение по отношение на минималните хектари, които трябва да има едно ловно сдружение.
Това мое предложение – намаляването от 22 хил. хектара на 20 хил. хектара, решава всички спорни въпроси по отношение на границите на ловните сдружения в България. Остана само едно спорно ловно сдружение в Пловдивско и с тези 20 хил. хектара на практика възстановяваме ловните граници от преди 100-110 години.
Така че не виждам логиката да отхвърлите това предложение. Защото тогава отваряте широко възможността две дружинки някъде в България да направят сдружение. И сега не можете да кажете колко сдружения може да има в България. Всъщност с кое сдружение държавата ще комуникира за въвеждане на някакви практики в лова или някакви ограничения по отношение на лова? Това е огромен проблем. Държавата трябва да има взаимодействие с 1000 ловни сдружения в България. Теоретично това е възможно, даже и с повече. Няма как това да се случи – или да въведем един ред, който е работил през годините, и то добре е работил, или да се приеме вашето предложение. Но мисля, че тези цифри, 20 хил. хектара, не са подхвърлени случайно, гледайки тавана, казвам ви, ние сме нанасяли на картата на България какво ще се случи при 20, 25, 30 хил. хектара.
Така че, колеги, имате възможност да си промените мнението и това ще е крачка в правилна посока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика? Господин Димитров.
Емил Димитров (ГЕРБ): Колега, както цифрата 22 хил. хектара, така и цифрата 20 хил. хектара не почива на никаква здрава основа. И ако ми кажете, че преди 110 години всички райони са били по 22 хил. хектара, няма да Ви повярвам.
Основният принцип, залегнал в ловния закон, е, че дивечът се стопанисва на популационен принцип. Няма такава популация, която да е ограничена върху точно 20 хил. хектара. Вие бъркате свободното сдружаване на ловци с популационния принцип. И в комисията го коментирахме и Ви казах: популацията на елена в Североизточна България започва от Дуранкулак, стига до Шуменското плато и на запад до Велико Търново. Това е почти четвърт от територията на България. И не се вмества нито в 3, нито в 20 хил. хектара, нито в 22 хил. хектара. Не се припокрива с популацията на дива свиня, не се припокрива с популацията на заека.
Така че такива норми, които са измислени и ще повторя защо бяха измислени – за да може да се разформироват насилствено непослушни сдружения и да отидат при послушните на централното ръководство. Затова беше гласувано и затова ние премахваме тази норма. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Димитров.
Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Тасим.
Юнал Тасим (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колега Димитров, границите на ловните сдружения не са били еднократен акт на държавата преди 110 години. Тези граници са се обособили във времето. Това е факт. Факт е, че в 1999 г. Иван Костов искаше да смени ръководството на Съюза на ловците и рибарите. Не успя и след това стигна до другия извод, който винаги успява да наложи – като не може да управлява нещо, то трябва да се раздроби и да не остане нищо здраво в това, което се е случвало през толкова много години. Това беше водещото, когато се променяше законът в 1999 г. Ние просто се опитахме да възстановим една история в ловното дело.
Аз съм съгласен с Вас, че сдружаването на ловци трябва да стане на популационен принцип. И неслучайно, за да се спази този наистина най-важен принцип, ловците се сдружават в едно национално сдружение, защото националното сдружение може да въведе единни правила за дивеча. Сега едно сдружение ще има едни правила, друго сдружение ще има други правила. Точно на този популационен принцип вероятността да се влоши практиката е много по-голяма, отколкото когато има единна практика в лова. Аз знам, че ме разбирате, но не знам защо бягате от отговора на този въпрос. И тези 20 хил. хектара, пак казвам, не са измислица. Тези цифри са наложени от 110-годишната история на ловното дело в България и никой нямаше идеята да администрира с някакви граници. Сега какво правите? По-нататък ще стане ясно в текстовете – сега директорът на Изпълнителната агенция по горите може с негов акт да определи граници. А сега действащият текст казва, че това може да стане след консултации със самите ловци. Виждате огромната разлика. Но ние ще стигнем дотам и ще се наложи да взема пак отношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Тасим.
Господин Георгиев, имате думата.
Захари Георгиев (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Въпреки че темата за сдруженията и тази за Националното сдружение са взаимно свързани аз няма да се спирам сега на темата за Националното сдружение, тъй като систематичното й място не е тук. В крайна сметка да не забравяме, че дивечът е изключителна държавна собственост и предоставя на различните сдружения права на държавата за грижи, за стопанисване, както и за ловуване. От тази гледна точка въпросът е: как държавата, респективно чрез агенцията, ще организира по-нататък това предоставяне на правата?
Мен ме притеснява нещо друго в този текст. Премахвайки ограничението откъм минимална площ 22 хил. хектара и, не слагайки никакви други лимити, се създава възможност да се правят много малки такива сдружения, които да комуникират с агенцията с едни и същи права и задължения, както и големите такива сдружения. По силата на този закон – не говоря за изменението на Закона за лова и опазване на дивеча, както и по силата на договорите, които се сключват със стопанствата, има вменени изисквания, които не могат да бъдат заобиколени, а те са – най-общо да кажем, каква администрация, да притежава едно сдружение; какви дейности да извършва и всичко това става с пари. Обикновено тези пари са от членския внос на сдружените ловци в тях.
Хайде сега да си представим, когато едно сдружение има две дружинки по 20-40-50 души ловци със среден членски внос 50-60 лв. ли беше за година, а няма ограничения да бъде и по-малко, как ще извършват тези дейности?! Трудно е да се представи това. Тук вече идва онази част от разсъжденията, които са свързани с, извинете ме за израза, който не е български – „мутризацията” на тази дейност. Това, според мен, трябва да се прецизира.
Без съмнение, вие имате нагласата да го приемете така, но близката практика на приложението на този закон ще докаже, че тези няколко изречения, които споделих с вас имат своето основание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Георгиев.
Заповядайте за реплика, господин Димитров.
Емил Димитров (ГЕРБ): Господин Захариев, досега имах впечатление от Вас, а и продължавам да го имам, че сте даже прекалено възпитан човек. Миналия път се възпротивих против квалификацията за българските ловци, че са бълхи. Сега съм категорично против да наричате българските ловци – мутри. Тук, този закон касае изключително и само правата на обикновения ловец. Повтарям го пак.
Относно това дали могат да се самоиздържат – да, като не могат много бързо ще се обединят в по-големи сдружения. Ето го естествения начин да се създадат по-окрупнени сдружения, а някои може и да могат. Някъде има бекас, където могат да си поканят ловци на лов срещу заплащане и дружинката, и сдружението да се издържат от това нещо. Какво лошо има в това? Дали те ще си експлоатират своя дивеч, дали те ще го отстрелват или ще поканят някои – пак няма нищо лошо или поне аз не виждам. Така че, ако могат да го правят и, ако искат – най-важното, това си е тяхно право – ще го правят, ако не, ще се сдружават в по-големи дружини и по този начин ще си покриват финансите, които им трябват, за да имат изискуемия минимум.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика има ли? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Георгиев.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Господин Димитров, категорично се противопоставям на това да изопачавате моите думи, но аз по никакъв начин не съм намекнал дори, че българските ловци са мутри. Казах, че има опасност приложението на този закон да доведе до мутризация на лова в България и това става с хора с много пари, които лесно купуват правата на същите тези малко хора, каквито процеси се забелязват като наченки сега.
Колкото до втората част на репликата Ви – тя всъщност е пълно съгласие с това, което казах аз. Вие искате да правите експерименти от типа „проба – грешка”, само че действията, параметрите на този закон и тези територии, които са установени, датират далеч преди тези 120 години, за които говорим, защото началото на новата българска държава е тогава и затова този закон е от тогава. Това са практики, установени в света много далеч, стотици хиляди години преди това. Дайте да не се правим на много големи мислители, теоретици и да измисляме нещо, което практиката го е доказала. Не сме по-големи от практиката!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Обявявам 30 мин. почивка.
Продължаваме в 11,30 ч.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме с второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча.
За изказване думата има господин Осман.
Ремзи Осман (ДПС): Уважаема госпожо председател, почитаеми народни представители! Не бих искал да взема отношение, но няма да спя спокойно довечера, ако не взема отношение.
Колеги от различни парламентарни групи, ако някой мисли, че само ловците могат да разбират и знаят как трябва да изглежда организацията за ловуването, страшно се лъже.
Предложението на моя колега Юнал Тасим какво цели? Като се погледне - двадесет хиляди хектара! Не ограничава ли? По време на първото четене също го казах, казах го и в предишния парламент. Ако някой ми обясни, че с такива изисквания няма да се ограничават българските граждани да станат ловци и да станат членове на дружинки, да си сложи ръката от лявата страна и да бъде честен пред избирателите и да видим тогава няма ли да си задава въпроса: как става така, че в планинските населени места имат възможност да ловуват хора, които идват от градовете, отстрелват дивеча като подборен лов в събота и неделя, а местният човек, който е в Стара планина или в Родопите, или към западната граница, който наистина се грижи за дивеча, той живее в планинския регион, но не може да стане ловец. И да стане ловец, той не може да стане член на дружинката, защото с тези изисквания се ограничава правото на българските граждани да се сдружават. Това е истината.
Аз по-късно ще взема отношение, когато стигнем до Националното сдружение, тъй като се изприказваха неща, които са неистини за Националното сдружение, но като стигнем дотам.
Без никакво притеснение ще подкрепя текста, който е внесен от господин Емил Димитров. Той е в интерес на всички български граждани. Всеки, който се противопостави на тези искания на господин Емил Димитров специално по този параграф, защитава статуквото на Българския ловно-рибарски съюз. А Българският ловно-рибарски съюз няма правото да си присвоява, че те могат да бъдат единствените представители на ловците и риболовците.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Ремзи Осман.
За реплика думата има господин Тасим.
Юнал Тасим (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, многоуважаеми господин Осман! Вие за пет години, откакто тази материя върви в тази зала, успяхте да прочетете поне един член и то един член, отхвърлен от мнозинството. Прави Ви чест! Браво! Ако бяхте прочели още няколко реда, може би щяхте да си промените мнението.
Много е ценно аз да застана сега и да развивам теории за нанотехнологиите. При все че съм инженер, твърдя, че не разбирам. Вие сте толкова далеч от това, което искате да кажете.
За какво ограничение става въпрос, колега Осман? Тук става въпрос за следното. Примерно област, която Вие разбирате, аз не разбирам, но все пак Ви казвам: за да има една община, трябва да има поне две селищни образувания. Това ограничение ли е? Поне тази материя я разбирате. Това казваме ние. Тези 20 хил. ха са се наложили исторически, те не са били с акт на българския парламент, не са били с акт на държавата, а те във времето са се наложили като естествена граница на сдруженията. Ние, казвайки 20 хиляди, всъщност възстановяваме сдруженията в реални граници, макар че и това понятие се изтърка от управлението на Иван Костов.
Така че нищо ново не казваме, никакви задължения и т.н. В Националния съюз на ловците и рибарите няма задължението всички ловци да членуват. Там членуват юридически лица, наречени сдружения, ако мога да Ви обясня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики има ли? Няма желаещи.
За дуплика има думата господин Осман.
Ремзи Осман (ДПС): Господин Юнал Тасим, аз избягвах да взема отношение, но с Вашето поведение наистина им показваме един пример за парламент. Не само един член, това, че защитавате частни интереси, лобистки с действащия закон, ДПС не споделя това. ДПС реши по съвест да се гласува, но избирателите в Кърджалийско мислят по друг начин, различен от вас. Защото, когато отидете в Крумовград, там трима-четирима сте завладели няколко организации, контролирате дружинки, извинявайте, контролирате няколко дружинки и тези, които желаят да станат ловци и да се грижат за дивеча, те не могат да станат. И в Мановица, и в Крумовград, и в Безводно. Това е истината. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Аз нямам никакъв интерес, но Вие ме предизвикахте.
Ще Ви кажа и друго. Аз като юрист Ви казвам, че този проблем е повече юридически, отколкото ловен. Това Вие не можете да го разграничите, но трябва да отидете в първи курс в университета, за да Ви обяснят студентите. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение? Няма.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Комисията не подкрепя предложението на народния представител Юнал Тасим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте предложението на господин Юнал Тасим.
Гласували 107 народни представители: за 13, против 83, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
„§ 7. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Лицата по чл. 29, обединени в ловни дружини, учредяват ловно сдружение на територията на едно или повече от едно съседно държавно горско стопанство и/или държавно ловно стопанство с цел осъществяване на дейности, свързани с възпроизводство, стопанисване, опазване и ползване на дивеча.
(2) Ловното сдружение ръководи и организира дейността на дружините по възпроизводството, стопанисването, опазването и ползването на дивеча върху предоставените им ловностопански райони. Сдружението защитава интересите на ловците, сдружени при условията и по реда на чл. 29, пред съответните държавни и общински органи.
(3) Ловните сдружения регистрират ловните дружини в държавните горски стопанства, съответно държавните ловни стопанства.
(4) За извършване на регистрацията по ал. 3 ловното сдружение представя:
1. списъци на ловните дружини, съдържащи наименование на дружината, площ на ловностопанския район, имената и единния граждански номер на ловците, членуващи в тях;
2. протоколи от общите събрания на дружините, съдържащи решение за избор на председател и ръководство на дружината.
(5) Ловните сдружения по ал. 1 са юридически лица, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(6) Една ловна дружина може да учредява, съответно членува, само в едно ловно сдружение.
(7) Председателят на ловното сдружение сключва трудов договор със специалист по ловно стопанство. Специалистът по ловно стопанство организира ловностопанската дейност на сдружението.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте § 7.
Гласували 116 народни представители: за 98, против 7, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Параграфът е приет.


ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 8 има постъпило предложение от народния представител Емил Димитров, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
„§ 8. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Ловните сдружения по чл. 30 могат да се обединяват на доброволен принцип.
(2) Национално ловно сдружение е това сдружение, което обединява ловни сдружения, в които броят на членуващите ловци е повече от половината от общия брой на регистрираните в страната лица, придобили право на лов. Ако не е изпълнено това условие за нито едно от лицата по ал. 1, за национално ловно сдружение се определя това сдружение, в което членуват най-голям брой ловци, но не по-малко от една трета от общия брой на регистрираните в страната лица, придобили право на лов.
(3) Обединенията на ловните сдружения по ал. 1 са ловни сдружения – юридически лица, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(4) Националното ловно сдружение ръководи, координира и контролира дейността на своите членове по стопанисването и опазването на дивеча в предоставените им ловно-стопански райони.
(5) Едно ловно сдружение може да участва само в едно обединение по реда на ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, режим на гласуване за редакцията на § 8 съгласно предложението на комисията. (Реплики от КБ.)
Обявих режим на гласуване. Изрично погледнах залата, чакате да обявя режима на гласуване, след което да заявите, че имате желание за изказване.
Режим на гласуване.
Гласували 117 народни представители: за 103, против 6, въздържали се 8.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието. (Реплики от КБ с искане за прегласуване.)
Господин Георгиев, заповядайте за процедура.
Захари Георгиев (КБ): Процедурата ми е двояка.
Първо, по повод на това, че не водите заседанието по реда, по който трябва. Не може, дори да сте казали „режим на гласуване”, след като сте ме видели, че искам да се изкажа, да ми отнемете това право! Това е конституционно право на всеки народен представител. Правите това редовно – потъпквате конституционните права на народните представители. (Шум и реплики от ГЕРБ.) По предложения за приемане текст в този законопроект има много подводни камъни. Само след два месеца той ще ви се струпа на главата обратно. Предложеният текст създава дуализъм по отношение на организациите, които желаят да станат национални организации.
За да развия тази теза, ще използвам възможността за изказване по следващия параграф. Тази теза, независимо дали ще я кажа или не, ще я приемете.
Второто ми предложение е за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Във връзка с първото Ви изявление, вашата парламентарна група има представител в ръководството на пленарното заседание, така че не само аз не съм видяла липсата на заявка от Ваша страна, но и вашият представител.
По отношение на процедурното Ви предложение за прегласуване, моля, гласувайте отново § 8.
Гласували 123 народни представители: за 108, против 11, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 9 има постъпило предложение от народния представител Юнал Тасим, което комисията не подкрепя. Предложението на Юнал Тасим е § 9 да отпадне.
Комисията подкрепя текста на вносителя за този параграф.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли народни представители, които се чувстват засегнати?
Заповядайте, господин Георгиев.
Захари Георгиев (КБ): Госпожо председател, това, което си говорите зад гърба ми, не е точно така.
Когато приключи поднасянето на текста от водещия комисията, трябва да попитате залата има ли изказвания. Последния път Вие не направихте това, а преминахте направо към гласуване.
По същество, по отношение на националното сдружение. Вярно е, факт е, че Конституцията разрешава свободното сдружаване на гражданите по различни поводи за отстояване на техните интереси – чл. 44, ал. 1. Вярно е, че Конституцията въвежда ограничения по това свободно сдружаване в определени случаи – чл. 44, ал. 2. Вярно е, че Конституцията въвежда и друг режим за по-особени сдружения, каквито са например Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и някои други, които са от особена важност за държавата, където членството е задължително. Не съм привърженик на тезата, че с този закон трябва непременно да създадем едно национално сдружение, в което задължително да членуват всички.
Това, което предлагате тук, води след себе си до следните действия. Първо, ще се даде възможност чрез правилник или друга процедура, някъде регламентирана, ловните сдружения да започнат да се прегрупират и членуват в което искат сдружение, за което още не казваме, че е национално. След като то придобие една трета от броя на сдружителите, то ще може да се кандидатира пред държавата, за да бъде представител на ловците и риболовците в България към държавата.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, забележете, държавата дава свои права някому, преотстъпва ги, за да намали администрирането на тази дейност.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Какво общо има това с § 9?
Захари Георгиев: Какво искате да кажете Вие? Това е националното сдружение, моля, не ме прекъсвайте!
В момента, в който се появи такова следващо национално сдружение и то няма повече сдружители, какво става с него? Ако няма повече от една трета сдружители, какво става с него и каква е бъдещата му съдба?
Действия заради самите действия. По-добре обявете процедура да унищожите националното сдружение, въпреки че не ви съветвам за това, и да кажете: „Тепърва се създава национално сдружение”. Няма никакъв резон в създаваните текстове. Така създавате възможност безкрайно да се правят някакви сдружения и движения заради самите движения по силата на този закон. Това исках да ви кажа преди малко. (Единични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Георгиев.
Реплики?
Господин Емил Димитров.
Емил Димитров (ГЕРБ): Колега, първо, благодаря, че не подкрепяте монопола. По този начин косвено подкрепяте основната теза на законопроекта, че ловците трябва да се сдружават доброволно.
Това, което казахте – че държавата вменява функции, моля, четете внимателно законопроекта – никъде държавата не вменява функции.
Как се сдружават сдруженията, си е тяхно лично право на избор. Ако сдруженията искат да станат национални, да се окрупняват, ето го състезателното начало, ето го доброволното сдружаване. Тогава организацията, която иска да е национална, тоест да е представителна – да има само представителни функции, не изменяме функциите й, трябва да убеди сдруженията, че е най-добрата, че най-добре се грижи за дивеча, че най-добре защитава правата на своите членове. Никъде в закона няма вменяване на функции.
Терминът „национално сдружение” е с чисто представителни функции. Има се предвид, че утре може да има международни форуми, където не могат да отидат всички сдружения, нормално е най-голямата организация да отиде, нищо страшно не се случва. Страшно е монополът! Всичко останало е свободно сдружаване.
Не бъркайте организациите на архитектите, на лекарите и така нататък, защото те са професионални, а това е доброволно сдружаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Друга реплика?
Имате възможност за дуплика.
Захари Георгиев (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Димитров, държавата предоставя свои функции на неправителствените организации – тези, които имат свои национални представителства. Така че не става реч само за Камарата на архитектите и строителите в инвестиционното проектиране, става реч за лекарските, стоматологичните, адвокатските и други съюзи.
Защо е необходимо това? Необходимо е, за да не става държавата едно място за непрекъснати комуникации, ежедневно и ежечасно, с най-различни национални организации.
Тук ще отворя една скоба, уважаеми колеги от мнозинството: по-добре насочете енергията и усилията си да стане факт Законът за браншовите организации – този, който не може вече повече от десет години да стане факт поради именно такива сблъсъци на интереси от различни национални, в кавички понякога, представителни организации, които се боричкат непрекъснато коя кого да представлява. Затова няма политическа воля това да се случи. Между другото, по този повод ще ви кажа, че в Европейския съюз има не една държава, която дава монополни права, дори по отношение на търговско-промишлени камари, на една нестопанска организация, в която членството е задължително.
Пак казвам, аз не пледирам за това тук – пледирам, че в момента, в който започнете опит да създавате втора национална организация, тя винаги ще е една, държавата ще признае тази с най-многото членове. В момента, в който започнете да я създавате, ще се сблъскате с несъстоятелността на това, което предлагате в този текст. За това говоря аз.
Не знам дали прозира във вашите очи как нито има начало, нито край тази процедура! В момента, в който държавата каже: „Признатата национално представителна организация е Съюзът на ловците и риболовците, защото има еди-колко си процента от дружествата.”, какво прави другата, която е регистрирала своето участие и набира членове от сдруженията в себе си? Какви права има тя и кого представлява? В това е несъстоятелността на това предложение по предния член, а не по този.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Георгиев.
Ремзи Осман.
Ремзи Осман (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще говоря за § 9, свързан с § 8. Бяха изказани много неща – дали да има едно национално сдружение, или ще има няколко.
Уважаеми колеги, тези, които не се съгласяват с факта, че може да има едно национално сдружение – да, пак ще е едно национално сдружение.
Не съм съгласен, господин Димитров - в случая държавата е възложила държавни дейности на сегашната организация, без да контролира как е създадена тази организация! Когато се приемаше Законът за Камарата на архитектите, законодателят автоматически не припозна Съюза на архитектите, който също имаше 120-годишна история.
Когато примерно създавахме Камарата на строителите, законодателят не припозна Строителната камара със закон – всички права да прехвърли на Строителната камара. Напротив, казано е: фирмите или пък архитектите под контрола на областния управител си провеждат първите конференции, след това продължава да си действа. Върнете се малко назад.
Аз много уважавам преждеговорившия оратор – един от добрите специалисти в областта на регионалната политика. Колега, знаете, че в първите години, когато беше създадено Националното сдружение на общините, там имаше един проблем – няколко сдружения имаше. После се каза: ако има 50 плюс 1 или две трети, цитирам по памет, това е Националното сдружение на общините в Република България. След известно време този текст отпадна. Днес няма никакъв проблем.
В момента да се парадира, че, видите ли, 50-60% от ловците държали за сегашното ръководство, за сегашната организация, не е правилно, защото никой не знае по какъв начин са организирани конгресите и конференциите. Оттам трябва да се изхожда. Много е лесно - тези, които са ловци. Аз нямам никакъв конфликт на интереси, но защитавам избирателя, който иска да става ловец и има проблем. Не може една неправителствена организация от 120 или 130 години само за това, че е наследник, да си присвоява правата и автоматически законодателят, както направи предишният парламент, да прехвърли държавни дейности на тази организация. Няма друга неправителствена организация. Държавата никога няма да се оттегли, но тенденцията е държавата винаги да делегира права на различни организации.
Как е създадена тази организация? Кажете ми, изпишете. Обръщам се към мнозинството: вие трябва да направите нещо друго – може би една следваща крачка. Апел към вас, призив – да се изчисти начинът, да не се остави начинът за избиране на делегати, не само за това, че е станал член на съответна дружина или ловно сдружение. Тоест тези правила да се знаят.
Предишният парламент като приемаше, никой не знаеше какви са правилата – как са избрани и отиват на конгрес. Затова възникнаха тези проблеми и много хора по места задаваха въпроса: по какъв начин си присвоиха правата? Законодателят им предостави тези права – на какво основание им предостави? Тогава да се върнем малко назад и за другите браншови организации – законодателят да каже: не, държавата няма да контролира.
Господин Тасим, колкото и да ми махате, това е Ваш проблем, аз конфликт на интереси нямам, но като отворите, ще видите, моето уважение към Вас – ние сме от една парламентарна група, че нямате право. Нито имате право автоматически да припознаете една организация, нито пък избирателят Ви е дал такъв мандат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Юнал Тасим (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първо се извинявам на залата, че имаме претенции да говорим по същество, а говорим по казус, измислен от някого и след това вече опити да оборваме този измислен казус, който няма нищо общо с реалността.
Уважаеми господин Осман, ако видите какъв е редът за членуване на ловеца в дружинка, дружинката как сформира сдружение и как сдружението пък, като юридическо лице, става член на Националния съюз на ловците и рибарите, ще разберете, че има ред и правила, които са изписани. Тоест казусът е: дружинките избират двама от членовете си да участват в Общото събрание на сдружението. Има го това нещо – да знаете. Сдружението излъчва делегати за конгреса на Националния съюз на ловците и рибарите, където на четири години се избира ръководство. Това трябва да го впишем в законите или да има отделни закони за неправителствения сектор. Самият неправителствен сектор си има вътрешни нормативи и начини за вземане на решения. Вие, като не ги знаете тези неща, а сте юрист, доколкото ми е известно!?
Как е възможно съдът да регистрира някакво сдружение, ако не се спазват тези правила? Възможно ли е в демократична България съдът да регистрира едно сдружение, което няма правила за избиране на членове, на делегати и ръководители? Няма такъв съд. Албанският съд също няма да регистрира, българският – още по-малко. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Заповядайте, господин Осман.
Ремзи Осман (ДПС): Господин Тасим, аз знам закона наизуст, за разлика от Вас. Кажете ми кой текст на кой член от действащия закон изписва реда за избиране на делегат? Няма такъв. Няма такива изписани правила. Прочетете другите действащи закони – на лекарите и за техния първи конгрес, на адвокатите, на нотариусите и т.н. Не е вярно, че е изписано в закона. Не може със свои вътрешни правила да се определят делегатите, пък държавата да делегира държавни функции. Няма такава теза. Как така държавата ще делегира държавни функции на една неправителствена организация?! Защо държавата не делегира на неправителствена организация „Х” в Стара планина същата дейност? Защо трябва да делегира тези функции на Българския ловно-рибарски съюз? На какво основание?
Държавата трябва да каже първо реда, по който се избират делегатите за учредителното събрание. Когато не ги казва и първият конгрес не е под контрола й... (Шум и реплики в залата.)
Няма значение, има държавни дейности вътре, колкото и да не ви се харесва това, но това е истината. За съжаление, пак казвам, по този закон имаше страшно много дебати в предишния и в сегашния парламент. Жалко е, че когато знаем какъв е проблемът, не се предлага да се изпише начинът за избиране на делегатите. Много ясно се каза, че се развива монополът. Пак ще има едно национално сдружение, но то ще бъде такова, което ще има най-много членове от регионалните сдружения. Това, че примерно на сегашните ловци, на определени сегашни ловци това не се харесва, ама – харесва се на 6 млн. български граждани! Извинявайте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Осман.
Има ли други народни представители, които има какво да ни кажат по този текст? Няма.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: На база на казаното за § 9, моля да гласуваме предложението на народния представител Юнал Тасим, което комисията не подкрепя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме предложението на народния представител Юнал Тасим, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 16, против 99, въздържали се 4.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме § 9, съгласно предложението на комисията.
Гласували 123 народни представители: за 101, против 12, въздържали се 10.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По отношение на § 10 няма постъпили нови предложения.
Комисията предлага § 10 да отпадне по повод на това, че той е отразен в § 61 от Закона за изменение и допълнение на Закона за горите, който е обнародван в “Държавен вестник”, бр. 80 от 2009 г. По времето на внасяне на текста от вносителите не беше в сила това изменение, по този повод е и текстът на § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме отпадането на § 10.
Гласували 122 народни представители: за 116, против 1, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 11 и § 12 на вносителите няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текстовете на вносителите и предлага съответно § 11 да стане § 10 и § 12 да стане § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме предложението на комисията.
Гласували 122 народни представители: за 103, против 8, въздържали се 11.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за БългарияПП ГЕРБРед, законност и справедливостСинята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК Десислава Танева: По § 13 има постъпили две предложения – на народния представител Емил Димитров и на народния представител Юнал Тасим, а има предложение и на комисията.
Предложението на народния представител Юнал Тасим не се подкрепя от комисията, тоест § 13 да отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по това предложение, което не се подкрепя от комисията? Няма.
Моля да гласуваме предложението на господин Тасим, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 119 народни представители: за 22, против 92, въздържали се 5.
АтакаДвижение за права и свободиКоалиция за България