Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.
Предходно заседание Следващо заседание

2009-11-20


Председателствал: председателят Цецка Цачева
Секретари: Пламен Нунев и Петър Хлебаров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Регистрирани са 193 народни представители – налице е конституционният кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа, поднасям извиненията си за закъснението в началния час на пленарното заседание, което закъснение е по уважителни причини.
Вчера след 16,00 ч. постъпи чрез факс искане от Националното сдружение на общините в Република България за среща с ръководствата на парламентарните групи и комисиите, които имат водещо отношение към Бюджет 2010 г. Беше представен списък на кметове, членове на сдружението, представляващи различни български общини, с искане за 10,30 ч. днес да бъде осигурена зала и създадена организация в сградата на Народното събрание, за да се проведе тази среща.
Своевременно отреагирах на искането, срещата започна в 10,30 ч. Тя продължава и в момента. Позволих си единствено в рамките на толеранса, поради огромния интерес и на журналистите към това какви са предложенията, да закъснеем с няколко минути, за което моля за вашето извинение.
Преди парламентарния контрол, във връзка с приетите вчера решения за предсрочно прекратяване пълномощията на народния представител Йорданка Асенова Фандъкова в 17,05 ч. на 19 ноември 2009 г. в Народното събрание постъпи писмо от Централната избирателна комисия, с което, приложено, се изпраща Решение № НС-254 от 19 ноември 2009 г. на Централната избирателна комисия за обявяване за избрана за народен представител на Стефани Михнева Михайлова от листата на политическа партия ГЕРБ в 24.многомандатен избирателен район. Решението гласи:
„На 19 ноември 2009 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 4 от Закона за местните избори предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Йорданка Асенова Фандъкова, избрана от 24.многомандатен избирателен район – София, от листата на политическа партия ГЕРБ в Четиридесет и първото Народно събрание.
На основание чл. 115, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител в 24.многомандатен избирателен район - София, Стефани Михнева Михайлова от листата на политическа партия ГЕРБ.”
Моля квесторите да поканят госпожа Михнева за полагане на клетва.
Госпожо Михнева, заповядайте на трибуната и повтаряйте след мен. (Всички стават.)
СТЕФАНИ МИХНЕВА: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!” (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми дами и господа народни представители, приятно ми е да ви информирам, че на балкона на пленарната зала са студентите от програмата „Студенти на стаж към парламента”, младежи от Благоевград, които са гости на Народното събрание по покана на народния представител Георги Андонов, и ученици от Бяла Слатина, които гостуват в парламента по покана на народния представител Янко Здравков. Да ги приветстваме. (Народните представители приветстват гостите с ръкопляскания.)
Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 13 ноември 2009 г. до 19 ноември 2009 г.:
- Постъпило е питане от народния представител Ариф Сами Агуш към Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите, относно финансиране на проектите по Програмата за развитие на селските райони. Следва да се отговори в пленарното заседание на 27 ноември 2009 г.
- Постъпило е питане от народния представител Делян Александров Добрев към Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите, относно изпълнение на постановления на Министерския съвет за предоставяне на бюджетни средства за увеличаване капитала на „Български енергиен холдинг” ЕАД. Следва да се отговори в пленарното заседание на 27 ноември 2009 г.
- Постъпило е питане от народния представител Деница Стоилова Гаджева към Александър Цветков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно състоянието и перспективите за развитие на „БДЖ” ЕАД и НК „Железопътна инфраструктура”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 27 ноември 2009 г.
- Постъпило е питане от народния представител Иван Николаев Иванов към Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие и благоустройството, относно тръжните процедури за дострояване на магистрала „Тракия”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 27 ноември 2009 г.
- Постъпило е питане от народния представител Николай Янков Пехливанов към Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие и благоустройството, относно прилагане на Закона за управление на етажната собственост. Следва да се отговори в пленарното заседание на 27 ноември 2009 г.
- Постъпило е питане от народния представител Христина Иванова Янчева към Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите, относно усвояването на средствата, предвидени в Меморандума за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство между Република България като страна бенефициент и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия – страни от Европейската асоциация за свободна търговия, в размер на 21 млн. 500 хил. евро. Следва да се отговори писмено до 3 декември 2009 г.
От името на Парламентарната група на „Атака” – господин Волен Сидеров. Заповядайте.
Волен Сидеров (Атака): Госпожо председател, господин министър, дами и господа народни представители, дами и господа журналисти!
Уважаеми млади гости – ученици и студенти, към вас се обръщам директно, защото вероятно сте за първи път в сградата на Народното събрание. Преди малко станахте свидетели на една театрална сцена. Да, тази зала прилича малко на театър или на оперна зала, но тя не е театър. Тя е място, където се правят законите, приемат се законите на България, и се движи политиката в една или друга посока – добра или лоша посока.
Тези, които ръкопляскаха преди малко движиха политиката на България в лоша посока и това вие го знаете, вашите бащи и майки го знаят много добре, защото го почувстваха по джоба си, по живота си. (Шум и реплики от ПГ на КБ.)
Вие, уважаеми момичета и момчета, видяхте как преди малко групата на БСП и ДПС ръкопляскаше иронично (ораторът има предвид ръкоплясканията им преди откриването на пленарното заседание), разбира се, в техен стил, затова че заседанието започна малко по-късно, защото председателката на парламента е била ангажирана с един много важен въпрос на общините, не защото е била на лов като Георги Първанов, когато изгоря влака в Червен бряг. (Ръкопляскания отдясно.)
Този опит за театралничене тук е много лицемерен и аз искам на вас, младите хора, да ви обърна внимание, защото вие много пъти пропускате точно какво става в политиката. Той е лицемерен, защото точно тези хора, които сега ръкопляскат, нехаеха за проблемите на България. Нека да си спомним как два месеца и повече българските учители пълниха улиците на София и искаха да ги приеме министър-председателя и министъра на образованието. Те не ги приемаха и им се надсмиваха, и ги наричаха „седянка”, подиграваха се с проблемите на българския учител – на тези, които дават просвета на децата. Те се подиграваха два месеца и не ги приеха.
Сега тази натовареност, която виждаме, тази невъзможност да започне заседанието веднага, а с 10 минути закъснение, се дължи на желанието на новото управление, на новото мнозинство, да откликне на всички въпроси, а те са много. Те са страшно много!
И при нас – в парламентарната група на „Атака”, всеки ден идват хора. Това са от гилдии, това са от отделни общества, това са от социални групи, това са отделни граждани, които смятат, че техните въпроси трябва да се придвижат, защото вече имаме друго управление. Те го виждат. Те знаят, че тази стена на безхаберието, тази стена, в която се блъскаха досега, е паднала с новата власт и те искат веднага всички въпроси да се решат.
Точно затова, когато аз се изказвам тук и отправям критични бележки към правителството, те са, защото аз имам връзката с нашите избиратели те ни казват: „Какво става с програмата на турския език по БНТ-1? Защо още не е свалена?”. Аз им казвам: „Ще бъде свалена! Ще променим закона и тя ще падне!”. И последният остатък от режима на турско-червеното управление ще падне и ще си отиде, бъдете спокойни! Гарантирам ви го! Но хората искат това да стане бързо, искат веднага да стане, сега. Аз ги разбирам, човешко е. И им казвам: „Има технически срокове в политиката. Не може да стане веднага”. Хората ме питат защо още стоят кадрите на ДПС. И аз зададох този въпрос тук на министър-председателя лично в едно от предишните си изказвания. (Реплики отляво.)
От тогава изминаха може би не повече от две седмици. Какво се случи? Министърът на земеделието уволни 28 регионални директори на дирекции „Земеделие”. Три четвърти от тях – депесарски кадри. (Ръкопляскания от ГЕРБ, Атака, СК и РЗС.)
Обръчите от фирми се движиха точно от тези директори. Те са уволнени от министъра в сегашното правителство не повече от седмица–две, след като стана въпрос тук, от тази парламентарна трибуна затова. Това аз наричам бърза реакция. Това наричам адекватна реакция на правителството. Това наричам наистина решителност да се справим с това наследство, което ни оставиха ДПС и БСП.
Въпросите обаче остават и още има нерешени, защото има страшно голямо натрупване през тези години на управление на ДПС и БСП, и НДСВ с тях, разбира се. През тези осем години бяха натрупани страшно много проблеми за България, които сега новото управление ги разчиства, но все още времето, което имаме, не е достатъчно.
Вие виждате, че за два-три месеца се махат хора, свързани със старото управление, че се дават на съд бивши министри - бивш министър от ДПС сега вече с повдигнато обвинение. Очаква се разследване. Очакват се също такива обвинения и за министърката на бедствията, която строеше джамии с парите за наводнения. Очакват се и други – червени министри да застанат на съдебната скамейка, където им е мястото. Тогава ще ръкопляска не тази част от залата, а целият български народ, защото това е нещо, което се очаква от цялото общество. И то ще стане! То ще стане, само че всичко си иска време.
Пред мен застават хора, които ме питат защо още Ахмед Доган е охраняван от НСО? Защо се харчат огромни пари за един човек, който не стъпва в пленарната зала, който стана олицетворение на корупция, който обясни на всички, че той разделя баницата, парите? Този човек се охранява от държавната служба НСО, която е към Георги Първанов – президента, и се харчат огромни държавни пари, за да бъде охраняван като Муамар Кадафи!
От какво го пазят Ахмед Доган, питам аз? И зададох този въпрос в парламентарната комисия лично на шефа на НСО. Той не ми даде удовлетворителен отговор. Той не успя да ми отговори – шефа на НСО, значи нещо не е наред. Значи някой му казва: „Пази го Доган, аз разрешавам”. Кой е този някой? Естествено, че е господин Първанов – президентът, защото службата е към него. И затова един от следващите проблеми, към решаването на който ще се насочим, като ние ще бъдем инициатори – Парламентарната група на „Атака”, за да се решат проблеми с нашите партньори от ГЕРБ, РЗС и Синята коалиция, ще бъде разглеждане на статута на тази служба НСО. По какви критерии тя охранява един човек, който не стъпва в парламента и който на практика се подиграва с българския парламентаризъм? Трябва да се разгледа статута и регламента на тази служба. И това трябва да стане максимално бързо.
Другият тежък, огромен въпрос, който стои пред нас е съдебната система. Ние виждаме, дами и господа народни представители, как съдии поръчват убийства. Ние виждаме как съдии участват в корупция пряко и въобще без никакви скрупули се свързват по телефона с хора, уличени в корупционни връзки. Нещо повече, ние виждаме как тук в пленарната зала има народни представители, като например Касим Дал от ДПС, който води над 120 разговора с лица, уличени в корупция от типа на уреждачи на обръчи от фирми, от типа уреждачи на назначения във Висшия съдебен съвет и чрез Висшия съдебен съвет - на съдии. Ние виждаме тази порочна практика и казваме, че повече тя не трябва да се търпи в България.
Следващият етап от развитието, от излизането на България от калта, в която беше потопена досега, е да се реформира съдебната система. И аз съм убеден, че това ще стане, защото воля и решителност в правителството има, само че тук вече се обръщам към уважаемите колеги от ГЕРБ с един съвет – да не се поддават по никакъв начин на подмятанията и интригите, че тук в България се въвежда някакъв си авторитаризъм, просто защото правилата и реда започват да работят.
Тези обвинения, дами и господа от ГЕРБ, ще ги чуваме и в „Атака”, и в РЗС, и в Синята коалиция - всички ние, които подкрепяме тези решителни реформи сега. Тези обвинения, тези подмятания, тези интриги ще ги чуваме непрекъснато. Бъдете спокойни, те няма да млъкнат. Те непрекъснато ще подмятат. Те ще разнасят в Западна Европа, в Брюксел, как тук се въвежда авторитаризъм, много страшен.
Недейте да давате ухо изобщо на тези приказки и знайте, че сме на прав път. Това, което сега ги ужасява е, че в България ще бъдат сложени правила, че съдебната система ще се реформира, че най-после ще може да бъде търсена отговорност от тези, които крадяха. И това естествено ги хвърля в ужас. Техните писъци ще бъдат големи, но просто не давайте ухо на тези писъци.
За нас трябва единствено един-единствен глас да звучи в ушите ни и това е гласът на българското общество, на българския народ, на българския избирател, а той казва всеки ден: „Действайте бързо, действайте решително, ние сме с вас!”. Това е, което трябва да ни води напред, за да си върнем откраднатата България – тази България, която я откраднаха, окупираха, стъпкаха, да върнем обратно с нейното достойнство в Европа. Благодаря ви за вниманието. Успех! (Ръкопляскания от ГЕРБ, Атака, СК и РЗС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Сидеров.
От името на парламентарна група – госпожа Корнелия Нинова.
Корнелия Нинова (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, не можах да се въздържа. Вземам думата като народен представител от Благоевград.
Не мога да допусна, че тези млади хора, които са дошли от Благоевград вероятно с илюзията, че парламентът е сериозна институция, в която се коват законите на България, ще се отидат разочаровани от това, което виждат тук. Мили млади хора, току-що станахте свидетели на образцов урок по демагогия и манипулация. (Шум и реплики отдясно.)
Господин Сидеров, това, че губите политическото си влияние в обществото не Ви дава право да използвате камерите, за да вдигате рейтинга на „Атака”. (Шум и реплики.)
Мили млади хора, дано да не повярвате в това, което ще кажа, но като че ли е така: в политиката фактите нямат никакво значение, има значение тяхната интерпретация, защото Сдружението на общините е тук не, за да види в новите управляващи партньор, с когото да разговаря по Бюджет 2010, а за да се оплаче от Бюджет 2010. И другата седмица тук ще бъдат всички работодателски организации, всички синдикати, всички от Асоциацията на тютюнопроизводителите и на производителите на алкохол. Защото Бюджет 2010 съсипва бизнеса, съсипва държавата, съсипва икономиката. (Шум и реплики.)
Разбирам, че госпожа Цачева основателно закъсня за заседанието. Важно е да се проведе този диалог със Сдружението на общините, но не манипулирайте факта, че те са дошли тук, за да се оплакват и за да искат от новите управляващи, а не за да ги хвалят. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Нинова, не Ви прекъснах, но не разбрах имате ли упълномощаване?
Корнелия Нинова (КБ, от място): Имам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не виждам такова, тъй като Вие имате право да се изкажете от името на парламентарната група само в качеството на председател, член на ръководството или нарочно оправомощен. (Реплика от народния представител Александър Радославов, шум и реплики от КБ.)
Вие потвърждавате, че сте я упълномощили. Благодаря.
От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи – господин Лютви Местан.
Лютви Местан (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Щяхме да оставим поредното изказване на господин Волен Сидеров без коментар, защото смятам, че твърде често той просто не заслужава коментар. Но ръкоплясканията, които дойдоха собствено от Парламентарната група на ГЕРБ, ме задължават да поставя един много важен въпрос - въпроса за това кой е легитимният победител на последните парламентарни избори и кому се пада огромната отговорност да управлява страната?
На господин Волен Сидеров не му приляга да играе ролята на мотора на управлението - човека, който казва на господин Бойко Борисов какво трябва да направи (шум и реплики от ГЕРБ), защото нищо друго не означава тезата му. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Поставих въпроса за кадрите на предишната власт и последва бърза реакция на премиера, респективно на министъра на земеделието и храните. Той ли трябва да ви казва какво трябва да правите, уважаеми госпожи и господа? (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, без обаждания от залата!
Лютви Местан: Нещо повече, той поставил въпроса за предаванията на турски език по Националната телевизия и вече знае, че премиерът ще изпълни и това негово настояване.
Уважаеми колеги, това е повече от притеснително. Парламентарната група на ГЕРБ, политическата партия ГЕРБ продължава да се радва на растящо доверие от страна на българските граждани. Много е важно тази огромна обществена енергия, която акумулирате, да осмислите като ресурс за отговорно управление, а не по посока на идеологията на „Атака”. Това е коректният и искрен призив от страна на Движението за права и свободи.
Що се отнася до конкретния проблем с предаванията на турски език, този въпрос бе решен по време на управлението на Обединените демократични сили с министър-председател Иван Костов, по време на управлението на което страната се присъедини и към Рамковата конвенция за защита на националните малцинства. Това беше едно присъединяване на България към базовата ценностна система на Европа. За мен е любопитен фактът - ръкоплясканията, които чуваме от управляващото мнозинство, индикация ли са за промяна в отношението към този важен въпрос и възможно ли е той да бъде решен по пътя на социологическите проучвания? Ако ние решаваме проблемите на представителите на малцинствата в България единствено и само по пътя на социологическите сондажи, уверявам ви, че нищо от конституционно и законово гарантираните права няма да се съхрани.
Убеден съм, че тези въпроси са отговорност на българския парламент, на законодателния орган, в частност не, а преди всичко на управляващото мнозинство, което смятам, че следва да спре процеса на идейно асимилиране от партия „Атака”. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от БСП и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Местан.
Господин Яне Янев.
Яне Янев (РЗС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! За пореден път ставаме свидетели на политически цинизъм от страна на ДПС и БСП, който няма аналог за последните 20 години. Вместо да направят една реална равносметка на безобразията и кражбите, по-точно колосалните кражби, които осъществиха за последните осем години в страната, те са тръгнали да бъдат ментори и да дават поуки на управляващата партия ГЕРБ, на Синята коалиция, на „Атака” или на „Ред, законност и справедливост”.
Аз съм убеден, че хората, които гледат днешното заседание, казват само едно за вас, дами и господа, или по-точно, другарки и другари от БСП и ДПС: „Засрамете се!”. Няма какво друго да очаквате освен този апел, защото хората, за разлика от вас, не са толкова късопаметни и си спомнят всичко, което се случи.
Искам да препоръчам на управляващата партия ГЕРБ да извади и да направи всичко възможно, за да бъде достъпно до обществото във всеки един ресор на държавното управление какво сте откраднали за тези осем години, защото все още не е ясно. Всеки ден излиза по нещо, но няма обобщена справка, от която обществото да си направи съответните изводи.
Само за по-малко от 120 дни в Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика на Четиридесет и първото Народно събрание са постъпили над 500 сигнала. Забележете, тези 500 сигнала не са за нищо друго освен за корупцията на тройната коалиция. За нищо друго! Ако има други сигнали, те са микрон в съпоставимост с тези 500, които се отнасят за вашето крадливо управление. (Реплика от народния представител Четин Казак.)
Госпожо председател, много Ви моля, когато се говори от трибуната, би било редно да се въведе ред и заради такива подвиквания просто да бъдат отстранявани от пленарната зала. Ние сме ги слушали четири години в Четиридесетото Народно събрание. Ако и сега трябва да ги слушам да ми подвикват, просто е наистина унизително. (Шум и реплики.)
Бих искал да кажа, че е време да се потърси не само отговорност, но и да бъде приет Етичен кодекс на народните представители. Българският парламент е единственият, за разлика от всички останали страни – членки на Европейския съюз, където няма никакви правила по отношение на етиката на народните представители. Затова, госпожо председател, до края на годината ние ще представим конкретен проект за Етичен кодекс, за да не изпадаме в тази изключително конфузна ситуация, при която народни представители контактуват с представители на организираната престъпност, с представители на българския ъндърграунд. След това вместо да бъдат наказани и Народното събрание да ги порицае, ние ги виждаме от телевизиите в Народното събрание самодоволно да се усмихват и да казват, че това за тях не представлявало нищо - да са с един или друг подсъдим, напротив, те били народни представители. Време е в българския парламент наистина да има достойнство, да има респект от институцията Народно събрание и да се спре с този фарс.
Нещо повече, би било редно когато се говори от парламентарната трибуна, определени хора да си дават сметка, че се води стенографски протокол. Той е публичен и един ден избирателите ще си направят съответните изводи, защото суверенът е изпратил всеки един от нас тук и в крайна сметка той ще реши кой да го представлява в следващи мандати.
В заключение бих искал да кажа, че в БСП и ДПС изглежда още не са си направили извода, че те дори нямат морално право да бъдат опозиция, защото опозицията все пак трябва да отговаря на някакви критерии за политически партии, които отговарят на европейския тип структуриране на политическото пространство.
Ние ще изпратим специално писмо до фракцията на либералите и до фракцията на социалистите. Това ще го направим още в началото на следващата седмица, за да кажем, че по-скоро БСП и ДПС са политически корпорации, които продължават да функционират само на бизнес интереси и е срамота повече да представляват такива отговорни формации в Европа. Ще ги запознаем с всичките безобразия, защото те получават само мониторинга на печата, но не знаят конкретно за какво става въпрос. Поради вашето поведение ние сме длъжни да запознаем и тях с всички ваши безобразия, вършени през последните осем години. Благодаря. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на Парламентарната група на ГЕРБ има думата съпредседателят Красимир Велчев.
Красимир Велчев (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, уважаеми гости! Искам да заявя и да припомня, че самата абревиатура „ГЕРБ” означава „Граждани за европейско развитие на България”. Ние ясно съзнаваме отговорността, която сме поели с управлението на държавата и няма да се оправдаваме с други. Ние трябва да си свършим работата, но благодарение на всички, които искат да помогнат в държавата да настъпи промяна. Защото ясно сме заявили, че ГЕРБ е партия на промяната!
Тези прояви отляво аз лично ги вземам като израз на някаква политическа немощ, но това си е ваш проблем.
Искам да се спра на вчерашното заседание, на този цирк, който разиграха колегите от Коалиция за България, щях да кажа „от БСП”, но то е едно и също. Първия час, когато трябваше да работим, вие направихме всичко възможно, за да провалите работата на парламента. След като удължихме работното време, за да свършим все пак работата, която трябваше да свършим, тук, отляво, имаше много малко хора. Учуди ме, че даже имаше момент, в който трябваше да гласуваме Проекта за решение за подкрепа на европейските актове, където част от хората, дори от ДПС, при положение, че имаше 9 човека в залата, повече от половината не гласуваха. Гласуваха само 4 човека. Това беше много важен акт. Смятам, че е важен, защото когато господин Пирински стане да каже нещо, значи положението в БСП е сериозно. Но нали той не ви е баш началника?! Може би пак сте останали без началник и не знаете какво да правите. Но тук се гласуваше да има ден на памет на пострадалите – не само от фашизма и от сталинизма, а и от тоталитарните режими. Нали вашият електорат най-много е пострадал от тези тоталитарни режими?! Аз бях сигурен, че всички, даже които не са в залата и чуят, ще дойдат да гласуват за този ден, а не ваши съмишленици незаконно да строят паметници. Ето, това е законното – тук, в парламента да кажем нашето мнение.
В тази връзка от името на Парламентарната група на ГЕРБ остро възразявам срещу опитите умишлено да се спъва работата на парламента от страна на Парламентарната група на Коалиция за България. Колеги, това, че не искате да работите, е разбираемо, защото според мен никога не сте имали правилни навици за работа. И как да ги имате, след като за една част от вас „политик” е просто професия, а за други – първият работен ден в Министерския съвет. Цялата дейност на вашата парламентарна група се изразява в това – в петък, един ден седмично, да се прочете някаква популистична декларация.
Уважаеми госпожи и господа от Коалиция за България! Има една приказка – ако вие помежду си не се уважавате, не може да искате другите да ви уважават. Цялото уважение между вас, имам чувството, е вградено във вълшебната думичка „другарю”. И нищо повече! Не може тогава, когато ваш другар отправя питане към наш министър, тук, отляво да е само този, който задава въпроса. Ами уважавайте другарчетата си, идвайте, уважете техния труд. Тя не е вълшебна думичка – това „другарю”.
Ако все пак вашите трудови навици, които липсват, са разбираема част, лъжата, която демонстрирате напоследък, е следващата ваша характеристика, която е обяснима, защото лъжата и лицемерието винаги са вървели ръка за ръка. Вие нагло лъжете, гледайки в очите хората, които лъжете. Визирам вчерашния вестник – хайде няма да кажа кой е, за да не правя реклама, столичен ежедневник, в който двама ваши другари нагло са излъгали журналистите, като са заявили, че те са гласували с картите си и са били вътре в залата. Всички видяхме, дори и председателството, че тук имаше 25 човека, а 27 гласа. Знаем и кой с коя карта гласува. Но вашите другарчета нагло лъжат.
Петър Димитров (КБ, от място): Сериозна тематика.
Красимир Велчев: Сериозна е, да. Защото и проверката беше предизвикана точно от тази лъжа, която констатирахме тук.
Всичко дотук според мен е разбираемо, но 20 години да пречиш и като управляващ, и като опозиция… Все пак трябва да има някакви граници. Има една сентенция: „аз мога и да не мога, но мога да преча”. Затова предлагам, колеги, това да стане девиза на Парламентарната група на Коалиция за България. (Ръкопляскания от мнозинството.)
Колеги отляво, за пореден път, но за последен път ви призоваваме, обръщаме се към вас да започнете да работите, за да можете да оправдаете фонд „Работна заплата”, който се плаща на гърба на избирателите – и на вашите, но и на нашите, и на българските данокъплатци. Благодаря. (Ръкопляскания от мнозинството.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към връчване на писмени отговори по реда на чл. 83, ал. 5 и чл. 91, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както следва:
Писмен отговор от министър-председателя на Република България Бойко Борисов на въпрос от народния представител Петър Курумбашев.
Писмен отговор от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайно Трайков на въпрос от народния представител Петър Курумбашев.
Писмен отговор от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайко Трайков на въпрос от народния представител Петър Курумбашев.
Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов.
Писмен отговор от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов.
Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов.
Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народните представители Лъчезар Тошев и Цветан Костов.
Писмен отговор от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев.
Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народните представители Ваньо Шарков и Димо Гяуров.
Писмен отговор от министъра на здравеопазването Божидар Нанев на въпрос от народните представители Ваньо Шарков и Димо Гяуров.
Писмен отговор от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Атанас Семов.
Писмен отговор от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Любомир Владимиров.
Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройство Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Деница Гаджева.
Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Калина Крумова.
Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Димчо Михалевски.
Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Димчо Михалевски.
Писмен отговор от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Тодор Великов.
Писмен отговор от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на питане от народния представител Четин Казак.
Писмен отговор от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос на народния представител Меглена Плугчиева.
Следва отговор на Божидар Нанев – министър на здравеопазването, който ще отговори последователно на въпроси на народните представители Евгений Желев, Калина Крумова и Петър Димитров.
Първият въпрос е поставен от народния представител Евгений Желев относно усвояване на финансови средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за осигуряване апарати за хемодиализа за над 35 центъра за хемодиализа в областните и университетските болници.
Доктор Желев, заповядайте да развиете въпроса си.
Евгений Желев (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители, уважаеми колеги, уважаеми гости! През последното тримесечие на 2008 г. с решение на Министерския съвет беше осигурен допълнителен финансов ресурс от 80 млн. лв. за сектор здравеопазване. Аз само ще напомня как бяха разпределени и как бяха гласувани тези средства: 20 млн. лв. за фонд „Лечение на деца в чужбина”; 10 млн. лв. за фонд „Репродуктивно здраве”, така наречения „Ин витро”; 15 млн. лв. за закупуване на линейки за спешната помощ; 15 млн. лв. за закупуване на лъчетерапевтична техника; 10 млн. лв. за хемодиализа и 10 млн. лв. за конвенционални рентгенови апарати.
Специално за хемодиализата бяха отделени 10 млн. лв. за 34 центъра в 28 областни болници и още 6 университетски центъра.
Моят въпрос към Вас, господин министър, е всъщност докъде са стигнали тръжните процедури, къде са завършили успешно, колко апарата са купени и какво предстои да се направи оттук нататък? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на д-р Желев. Моля, министър Божидар Нанев за отговор.
МИНИСТЪР БОЖИДАР НАНЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми д-р Желев, в отговор на Вашия въпрос известно ли е докъде са стигнали тръжните процедури, къде са завършили успешно и има ли непреодолими пречки за успешното приключване на този проект, Ви уведомяваме, че е осъществен последващ контрол относно усвояване на средствата, предоставени на лечебни заведения за болнична помощ и за капиталови разходи. От направените проверки е констатирано следното.
Общо 14 болници са в процес на процедура по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Общо 19 болници са след провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки поръчки и са сключени договори за доставка на хемодиализна апаратура. В една университетска болница предстои да бъде проведена процедура по Закона за обществените поръчки.
В тези три отделни групи разполагаме с точните суми на всяка отделна болница и мога да Ви предоставя писмените приложения към отговора, тъй като изброяването на сумите ще отнеме повече от допустимото време. Тук съм подготвил приложения, с които мога да Ви запозная.
Към дата 19 ноември 2009 г., 13 месеца след отпускането на тези средства с решение на Народното събрание – забележете, 13 месеца! – 14 болници са в проект, при 19 имаме приключила процедура, а при една – предстои. Виждате с какви темпове се е движила цялата процедура, колко скоростно са действали болниците и институциите. В Министерството на здравеопазването ежемесечно се събира информация от лечебните заведения за болнична помощ за проведени процедури по Закона за обществените поръчки и сключените договори за усвояване на предоставените средства за капиталови разходи и се извършват проверки от дирекция „Вътрешен одит”.
Това бих могъл на този етап да предоставя. Мога конкретно за всяка болница, към която има отпуснати средства, да Ви дам и конкретен отговор на какъв етап е самата процедура по Закона за обществените поръчки. За мен будят известна тревога темповете, с които са разпределени средствата, предвид необходимостта от нова хемодиализна апаратура за страната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За реплика – д-р Желев.
Евгений Желев (КБ): Госпожо председател, господин министър! Благодаря за този отговор. Аз неслучайно поставям поредица от такива въпроси, които касаят именно разпределението и усвояването на средствата. Аз също се безпокоя от темповете, с които се усвояват тези пари. Надявам се, че Вие ще направите всичко възможно да ускорите процеса, защото действително те бяха планирани и подготвени да изпълнят определен тип политика, особено за лъчелечението и лечението на онкоболните и тези 10 млн. лв. за хемодиализна апаратура за пациентите на хемодиализа, които са бъдещите реципиенти в процеса на трансплантацията и е много важно за тях да бъде осигурено добро и качествено лечение. Аз съм сигурен, всъщност то е така, ние разполагаме с перфектни специалисти в областта на хемодиализата. На тях трябваше да им се предостави възможност да работят на качествена апаратура, така че да поддържат живота на тези хора в добро състояние. Те го заслужават. Поставям въпроса и поради друга причина – да напомня, че между черното и бялото има много нюанси на сивото. Става въпрос за наследството, което толкова много се обсъжда. Все пак да кажа, че сме правили и добри неща и сме инвестирали парите на добри места и за добри цели. Това – едно.
И второ, народните представители са длъжни да знаят за какво са гласували, как се изразходват парите, къде отиват и какви цели са поставени. Затова поставям тези въпроси. Надявам се още веднъж, че Вие ще направите всичко възможно този проект да приключи благополучно. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на д-р Желев.
Ще желаете ли да ползвате правото си на дуплика, господин министър? Не.
Въпрос от народния представител Калина Крумова относно политиката на Министерството на здравеопазването спрямо болните от муковисцидоза.
Моля, госпожо Крумова, да развиете въпроса си.
Калина Крумова (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, уважаеми гости! За съжаление, трябва да започна така: много съм разочарована и съм много огорчена от поведението на голяма част от колегите тук, които с присмех видяха в носенето на ето тези гривни нещо модерно (показва гривна).
Уважаеми колеги, радвам се, че голямата част от тук присъстващите сме родители. Не се смейте, защото на тези майки, които дадоха тези гривни и тези брошури, най-вероятно следващата година децата им няма да бъдат живи, защото са болни от муковисцидоза. Моят въпрос към господин Нанев днес е свързан именно с тази болест. Сигурна съм, че голяма част от вас не са запознати с нея, затова ще ви кажа само част от статистиката.
Болните от муковисцидоза в България в момента са около 180 човека. Човека обаче не е точното определение, защото това са 180 деца. Тези деца са обречени да живеят не повече от 25 години, Средната продължителност на живота на болните от муковисцидоза в Европа е около 45 години. Издръжката на едно такова дете месечно излиза с хиляди левове, а процедурите, които трябва да се правят ежедневно, траят между 2 и 4 часа. В България пътека „Муковисцидоза” няма. Хоспитализацията на тези болни практически е невъзможна.
Смятам, че ние тук с вас, които сме в Народното събрание, за да ковем законите и за да бъдем съпричастни с хората и затова сме техни представители в парламента, трябва да бъдем съпричастни с болката на тези родители на 180 деца. Само този от вас, който има дете, знае колко е хубаво да го виждаш когато заспива вечер. Само че тези майки и бащи, които виждат децата си да заспиват вечер, не знаят дали те ще се събудят и, ако се събудят, дали ще могат да мръкнат.
Въпросът ми към господин Нанев е такъв: каква ще бъде политиката и какво ще направим за болните от муковисцидоза, за техните родители и за това, колкото и време да живеят, независимо дали това са 18, 20 или само 5 години, да живеят един достоен живот в България? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля министър Нанев за отговор.
МИНИСТЪР БОЖИДАР НАНЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Крумова, в отговор на зададения от Вас въпрос относно лечението на болни с диагноза муковисцидоза предоставям на Вашето внимание следното. Министерството на здравеопазването наистина има специално отношение към болните с такива редки заболявания, каквато е муковисцидозата. В Република България наистина има 180 българи, страдащи от това заболяване, повечето от които са в ранна възраст. Тази група болни са в неравностойно положение, тъй като заболяването изисква непрекъснато и специфично лечение и хранителен режим. Наистина няма клинична пътека за хоспитализация на тези болни, но така или иначе те се хоспитализират по много други клинични пътеки, тъй като имат страдания, които са свързани и с достатъчно много на брой други видове диагнози.
По отношение на въпроса Ви относно финансовите облекчения при лечението на тази болест и дали ще се регламентира официално престоят на болните от муковисцидоза в болничните заведения Ви отговарям, че част от финансовите облекчения са безплатните лекарства, които тези пациенти получават по реда и условията на Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването, а именно медикаментите пулмозим, криом и инхалаторен тобрамицин. Тези скъпи лекарства се получават напълно безплатно от пациентите и се договарят чрез централизирана процедура със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването.
Вашият въпрос за регламентиране официално престоят на болните от муковисцидоза в болничните заведения. Министерството на здравеопазването отправи запитване към Националната здравноосигурителна каса, за да може в края на годината, при договаряне на новите клинични пътеки, да се обособи от експертите и такава клинична пътека за хоспитализация.
Министерството на здравеопазването е открито и за други предложения, които биха облекчили състоянието на тези пациенти. В чисто социален аспект, предвид малката група и младата възраст, най-вече детска, е уместен ангажимент и на Министерството на труда и социалната политика.
Може би най-сериозните проблеми на тези болни са, че няма достатъчно подготвени медицински сестри и лекари, които да осъществяват постоянните грижи, които са необходими за тези болни. В това отношение бихме могли да използваме международен опит и да създадем работни групи за специализирано обучение във връзка с тази диагноза.
Имайте предвид, че това е генетично обусловено заболяване, което е много сериозно, затова и продължителността на живота е такава. Имайте предвид, че цял свят полага сериозни усилия за борба с това заболяване. Нашите усилия не са по-малко в това отношение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Нанев.
Въпреки няколкото секунди просрочие на времето не го прекъснах в знак на солидарност към акцията на майките на болните от тази рядка болест, към която мисля, че всички народни представители изпитваме респект към усилията на тези хора да направят така, че дните живот на техните деца да бъдат повече.
Заповядайте за реплика, госпожо Крумова.
Калина Крумова (Атака): Благодаря Ви за отговора, господин Нанев.
Искам да допълня нещо към това, което Вие казахте. Наистина най-сериозният проблем на болните от муковисцидоза е това, че няма клинична пътека. Вие казахте, че тяхната хоспитализация не е чак толкова трудна, защото те биват настанявани по болничните заведения чрез други диагнози. Да, но се досещате, че за да лежат с една или друга диагноза това зависи от доброто отношение на лекарите. Не можем да разчитаме на това дали един лекар ще бъде съпричастен или не, за да напише съответна диагноза и да може детето да остане в болницата. Има и такива случаи, както се случи миналата седмица, по време на грипна епидемия. Тези хора трябва да направят съответно курса на лечение на децата си, а в същото време да се пазят от епидемията. Тъй като при тях това е заболяване на имунната система, а тя е срината, абсолютно всякакво заболяване или поне 99,9% от заболяванията протичат с лежане в болницата.
Другото, което искам да кажа: да, те наистина са малко, те са 180 и по-голямата част от тях са деца. Призовавам ви да бъдете съпричастни към болните от муковисцидоза не само на 20 ноември. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Заповядайте за дуплика, министър Нанев.
МИНИСТЪР БОЖИДАР НАНЕВ: Уважаема госпожо Крумова, мога да Ви уверя наистина, че не точно липсата на клинична пътека с наименование „муковисцидоза” е сериозният проблем. Допреди по-малко от година аз лично бях практикуващ лекар и съм се срещал с тази диагноза като детски хирург, така че знам как се постъпва. Знам, че винаги се намира начин да се осигури хоспитализацията на деца, които се нуждаят от болнично лечение с тази диагноза.
Проблемът всъщност е съвсем на друго ниво. Проблемът е, че имаме точно клинична пътека. Клиничната пътека, това е диагностично-лечебен алгоритъм, това не е метод за престой, не е метод за заплащане в една болница. Това е основният проблем на болничната ни помощ и нашите усилия са насочени именно към решаването на този проблем – да прекъснем съществуването на така наречените клинични пътеки като метод за финансиране на лечебните заведения по дадени диагнози, тъй като това е алгоритъм за едно заболяване, за една диагноза, а повечето хора имат нужда от лечение и на придружаващи заболявания, и на продължителността на престоя си. Трябва да се съобразим и от степента на тежестта на заболяването. Така че, когато успеем да променим формата на заплащане да не е чрез клинична пътека, тогава ще решим много от тези проблеми, за които говорим в момента. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Нанев.
Следва въпрос от народния представител Петър Владимиров Димитров относно причините за смъртта на 15-годишния ученик от град Каварна.
Господин Димитров, заповядайте, за да развиете въпроса си.
Петър Димитров (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Един тежък въпрос, който бих желал да нямам повод да задавам, но в същото време живота си върви нещата се случват.
На 9 ноември 2009 г. в Университетската болница във Варна почина 15-годишният ученик от Каварна Николай Тихомиров Шишков. Почина след като извървя пътя през три лечебни заведения – в Каварна, в Добрич и във Върна.
Моят въпрос към Вас, господин министър, е: защо почина 15-годишният Николай? Не го задавам ... (Смях от ГЕРБ.) Съжалявам, че се смеете. Грозно е това, което правите. Задавам въпроса не за да вадим политически дивиденти или спекулации, а става въпрос за децата ни. Задавам въпроса, тъй като в хората има страх, има недоверие, има и гняв. Страх, тъй като всеки се страхува не само за себе си, а страхът за децата е най-силният. Има недоверие към здравната система, в това число, в конкретния случай между хората битува становището, че е лекуван навреме, че диагнозата е сгрешена и това е причината за този трагичен резултат. От тази гледна точка разбирате, че има и гняв. Ако има виновни, ако има отговорни – хората очакват наказание. Затова е и моята молба към Вас: в качеството Ви на отговорен министър да хвърлите светлина върху това, което се е случило с Николай. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Димитров.
Доктор Нанев, заповядайте за отговор в качеството Ви на министър на здравеопазването.
МИНИСТЪР БОЖИДАР НАНЕВ: Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Димитров, аз мога наистина много неща да отговоря и имам достатъчно информация, за да дам отговор на този въпрос, но не знам на Вас известно ли Ви е, че разпространяване на такава информация поименно чрез лични данни, без съгласието на близките, в случая без съгласието на родителите на детето, което е починало, е нарушение на Закона за здравето? Вие познавате ли това дете? Познавате ли родителите? С тяхно съгласие ли задавате този въпрос?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Прави политика!
МИНИСТЪР БОЖИДАР НАНЕВ: Това искам да ми отговорите! Имате ли писменото съгласие на родителите да задавате такъв въпрос публично, тъй като тази информация не може да бъде публична без тяхно съгласие? Имате ли писменото съгласие на родителите?
Петър Димитров (КБ, от място): Нямам писмено съгласие.
МИНИСТЪР БОЖИДАР НАНЕВ: Нямате писмено съгласие – тогава Вие извършвате нарушение на закона, когато оповестявате имената на детето и неговите лични данни. Разбирате ли, че нямаме право да коментираме този въпрос без съгласието на родителите? Това всъщност какво е, не мога да разбера – опит за политическа активност, опит затова да се изтъкне в пространството, че се е случила една трагедия? Заради тази трагедия, заради загубеният човешки живот да извлечем политически дивидент – затова ли е въпросът?
Виждам, че сте изключително експертен в медицината. Тази политическа активност за мен освен възмущение ми прилича на политическо мародерство в момента.
Добре, въпреки всичко аз мога да отговоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В рамките на оставащите тридесет секунди.
МИНИСТЪР БОЖИДАР НАНЕВ: Причината – пневмония с неуточнен причинител, грип, сепсис, остър респираторен дисстрес синдром, многоорганна недостатъчност, остра дихателна недостатъчност, остра бъбречна, остра чернодробна недостатъчност, белодробен и мозъчен оток, трахеостомия, изкуствена белодробна вентилация. Придружаващи заболявания – затлъстяване трета степен.
Хода на заболяването: на 18 октомври т.г. – кашлица, фибрилитет до 39,5 градуса. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Може би при възможност за реплика ще продължа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте за реплика, господин Димитров.
Петър Димитров (КБ): Господин министър, аз действително съм изненадан от Вашата реакция. Изрично Ви казах, че не става въпрос за политически спекулации. Става въпрос за няколко прости неща – на българите да се каже: системата за профилактика действа ли или не действа, не да огласявате лични данни. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Ако тази система за профилактика действаше – детето не трябваше да заболява.
Второто нещо, което искам да кажете: могат ли българите да разчитат на системата на здравеопазването? Това лечимо ли е или не е лечимо? Това е важно за българите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отклонявате се от въпроса, господин Димитров.
Петър Димитров: Много е важно да кажете – има ли грешки, има ли отговорни затова, което се е случило или няма отговорни?!
Аз знам, че има неизбежни трагедии. Тук премиерът много обича да дава примери с автомобилите и леките коли. Всеки ден загиват хора, но те не загиват затова, че са шофьори или, че имат автомобил. Те загиват заради грешки, заради дефекти на техниката, заради състоянието на пътищата.
Вие като министър днес трябва да кажете на българите: „Спокойно, системата за профилактика действа, спокойно спрямо децата! Второто да кажете ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отклонявате се от поставения въпрос. Репликата Ви не е във връзка с поставения от Вас въпрос.
Петър Димитров: Вашата задача, господин министър е да всеете у хората вяра и надежда, а не да ме обвинявате в политически спекулации. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За дуплика – министър Нанев.
МИНИСТЪР БОЖИДАР НАНЕВ: Господин Димитров, много съжалявам, че продължаваме тази тема. Въпросът Ви можеше да бъде формулиран така: има ли система за профилактика, колко души са загинали, имало ли е епидемична обстановка? Вие разбирате ли, че това е нарушение на закона? (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, народните представители от Коалиция за България да се обаждат от залата само когато им бъде дадена думата на съответното място.
МИНИСТЪР БОЖИДАР НАНЕВ: Защо не ми зададете въпроса така, както трябва да бъде получен по отношение на общественото здраве, по отношение на системата за епидемична обстановка. Защо използвате една лична трагедия да създавате допълнително напрежение?
Вие не разбирате ли, че нямате право да огласявате имената на това дете, без съгласието на родителите? Защо не ми зададохте въпроса по друг начин, за да Ви направя една епидемиологична справка, която се прави всеки ден. Прави се всеки ден и стои на сайта на министерството и се изпращат прессъобщения до всички медии. Във всяка една медия можете да прочетете всяка една мярка, която е направена, броят на пострадалите, броят на болните, броят на усложнените, броят на починалите, броят на придружените заболявания. Всичко можете да прочетете навсякъде. Защо използвате една лична трагедия?
Вчера приключи международна проверка на Европейска агенция за контрол на заразните заболявания, която аз лично поисках да бъде извършена в България. Днес или утре чакаме отговора от проверката. Политика ли правим тук, като се фокусираме върху лична трагедия или търсим отговор на въпроси? Тези въпроси, за които говорим, които ми задавате – те съществуват в пространството, съществуват и всички ги знаят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, министър Нанев, за участието в Парламентарния контрол.
Следва въпрос от народния представител Валентин Николов Иванов към госпожа Нона Караджова – министър на околната среда и водите, относно резултата от предприетите мерки от Министерството на околната среда и водите във връзка със заплащане към подизпълнителите по проект „Воден цикъл” в гр. Балчик по програма ИСПА.
Валентин Иванов (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми гости, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Въпросът ми е относно резултата от предприетите мерки от Министерството на околната среда и водите във връзка със заплащане на подизпълнителите по проект „Воден цикъл” в гр. Балчик по програма ИСПА.
Уважаема госпожо министър, неотдавна 10 фирми подизпълнители по горепосочения проект протестираха, като блокираха една от главните улици в гр. Балчик. Протестът им бе породен от неизплатените им около 500 хил. лв. за извършени дейности от „Гемстрой” ООД, собственост на турски гражданин – главен подизпълнител на обекта. Главен изпълнител на обекта е турски консорциум „Илджи Хидротек”, определен от Министерството на околната среда и водите за сумата от 22 млн. лв. Някои от представителите на ощетените фирми се обърнаха към мен, като народен представител от партия „Атака” и член на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. Същите заявиха готовност в най-скоро време отново да протестират и да блокират международния път Е-87 – Балчик-Дуранкулак, ако дължимите им суми не бъдат изплатени.
Фирмите буквално са пред фалит, плащат наказателни лихви на банките, работниците им напускат, тъй като не получават заплати по обясними причини. Ощетените фирми са подали жалби до представителството на Европейската комисия в София, до премиера Бойко Борисов, до Министерството на околната среда и водите и до правораздавателните органи.
Отговорът на министерството, на което Вие сте принципал, е, че това са гражданско-правни облигационни отношения, по които министерството като възложител по сключения договор не е страна.
Между другото, след като вкарах сигнала в Комисията за борба с корупцията, комисията се произнесе и сигналът е пратен до Националната агенция за приходите, за което ние ще бъдем уведомени.
В тази връзка моля да ми отговорите: ще предприемете ли необходимото съдействие, за да бъдат изплатени дължимите суми на фирмите-подизпълнители за извършените строително-монтажни работи по горепосочения проект, по който вие сте страна?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля министър Караджова за отговор.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми депутати, уважаеми господин Иванов! Във връзка с отправеното от Вас запитване по поредния проект, за който информирам с огромно закъснение за проблеми в изпълнението, искам да Ви уведомя за следните факти.
Договорът, финансиран по програма ИСПА в Балчик, е сключен след процедура по така наречените „Правилата праг” на Европейската комисия. Строителството се изпълнява по условията на ФИДИК от турския консорциум „Илджи Хидротек”. Процедурата, по която е направен изборът на фирмата, изисква участието на подизпълнител да бъде заявено още при подаването на офертата от участника. В офертата на цитирания консорциум, спечелил проекта, не е заявено участието на подизпълнител и не е приложен подписан предварителен договор с подизпълнител.
В допълнение в договора за строителство по ФИДИК между Министерството на околната среда и водите и „Илджи Хидротек”, сключен през 2007 г., има клауза, която изисква участието на подизпълнител да бъде заявявано от строителя пред фирмата, осъществяваща строителен надзор, наречена „инженер”, най-малко 28 дни преди започване работата на подизпълнителя по обекта за предварително съгласие от инженера.
Във връзка с постъпили жалби от фирми в страната за неизвършени плащания от страна на „Гемстрой” ООД, която неофициално се води подизпълнител на консорциум „Илджи Хидротек”, е отправено запитване до инженера по договора, или това е строителният надзор, за присъствието на подизпълнител „Гемстрой” ООД на обекта, с който всъщност са договорите на тези ощетени фирми, за които Вие споменахте във Вашия въпрос.
Отговорът на инженера гласи, че консорциум „Илджи Хидротек” не е заявявал участие на подобен подизпълнител и съответно не е дал на инженера възможност да одобри или отхвърли тази фирма. Инженерът обаче уточнява, че е установил извършване на строителни работи от „Гемстрой” ООД и че на 22 април 2009 г. е инструктирал „Илджи Хидротек” да го отстрани. Установено е било също така некачествено изпълнение на работите.
В министерството няма информация инженерът да е одобрявал и никоя друга от фирмите, наети от „Гемстрой” ООД. За всяка работа, извършвана по обекта, както и за всички лица, извършващи работа на обекта, е отговорен изпълнителят -консорциум „Илджи Хидротек”.
В случай, че некачествено изпълнение е налице, стойността на неизвършената работа се удържа от плащанията и в тази връзка министерството е удържало съответно намаление от плащането към консорциума поради дефектни работи.
По силата на нормите, регулиращи сключването на договори и съответните клаузи в него, министерството като възбудител не носи отговорност за отношението на изпълнителя с други лица.
В този смисъл ние направихме всички проверки и за съжаление нямаме никаква правна възможност за въздействие за плащане от страна на консорциума, с който министерството има отношения, нито към „Гемстрой”, нито пък от страна на „Гемстрой” съответно към трети лица.
Това е за съжаление. Ощетените лица трябва да заведат правен иск във връзка с лошото упражняване на строителен контрол от страна на министерството, въобще на целия проект. През м. септември уволних координатора на проекта. За съжаление нищо повече не може да се направи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Караджова.
Заповядайте за реплика, господин Иванов.
Валентин Иванов (Атака): Уважаема госпожо министър, не случайно във въпроса си казвам: ще окажете ли необходимото съдействие? Не казвам, че Вие сте отговорна, още повече, че това е станало при вашия предшественик Джевдет Чакъров.
Тук става въпрос за финансово престъпление, където е ощетен бюджетът на Република България с над 400 хил. лв. от ДДС, тъй като фирмите, които са извършили тези строително-монтажни работи, са фактурирали тази услуга.
Между другото, на 28.08.2009 г. собственикът Мурат продава „Гемстрой” ООД на циганина Асен Асенов – шеф на Фондация „Ромско бъдеще”, независимо че фирмата към него в момента има да получава 600 хил. евро от „Илджи Хидротек”. Не знам дали знаете тези подробности?
Така че, докато този проблем се прехвърля като горещ картоф от институция на институция, на която се жалват тези измамени фирми, виждате, че държавният бюджет е ощетен със значителна сума, респективно са ощетени и гражданите, които са съвестни данъкоплатци.
Вие така или иначе сте страна по този договор и аз мисля, че сте длъжна действително да окажете, пак повтарям, съдействие, за да могат тези фирми да си получат дължимите суми.
Между другото другата седмица, живот и здраве, ще задам въпрос на вашия колега министърът на регионалното развитие и благоустройството, където по същата схема турска фирма мами за много по-големи суми от тези, за които говоря в момента – там държавата е ощетена с над 2,5 милиона. Става дума за пречиствателната станция в Стара Загора. Ето такава папка с документи има и между другото ще я внеса в Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Има думата за дуплика министър Нона Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Искам само да ви гарантирам и да ви уверя, че цялата документация, необходима за това разследване, ще бъде предоставена в пълен обем във възможно най-кратки срокове и цялата експертна помощ ще бъде оказана. Министерството има интерес да се установи истината, защото този проект и безкрайно закъснял и хората на Балчик ще страдат поне още една година с разкопани улици, за съжаление. Всичко от наша страна ще бъде направено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на министър Нона Караджова за участието й в парламентарния контрол.
Приключихме с изслушването на министрите за днес.
Закривам пленарното заседание.
Следващото редовно пленарно заседание е в сряда, 25 ноември 2009 г., с начален час 9,00 часа. (Звъни.)

(Закрито в 12,36 ч.)

Председател:
Цецка Цачева

Секретари:
Пламен Нунев
Петър Хлебаров