Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Алиосман Ибраим Имамов 70 с. Абланица, България английски, руски преподавател aliosman.imamov@parliament.bg
Венцислав Асенов Лаков 61 София, България английски, немски, руски журналист ventsislav.lakov@parliament.bg
Николай Хинков Рашев 50 Мездра, България инженер nikolay.rashev@parliament.bg
Ремзи Дурмуш Осман 59 Кърджали, България английски, руски юрист remzi.osman@parliament.bg
Юнал Тасим Тасим 61 Момчилград, България руски, турски инженер U.Tasim@parliament.bg
Димитър Йорданов Чукарски 53 Видин, България английски, руски, полски юрист d.chukarski@parliament.bg
Павел Димитров Шопов 68 Пловдив, България немски, руски юрист pavel.shopov@parliament.bg
Силвия Анастасова Хубенова 62 Асеновград, България английски, немски, руски експерт по европроекти silviya.hubenova@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Екатерина Иванова Михайлова 67 Пазарджик, България английски юрист e.michaylova@parliament.bg
Спас Янев Панчев 73 с. Илия, България английски, руски инженер, икономист spas.panchev@parliament.bg
Ердоан Мустафов Ахмедов 48 Омуртаг, България турски икономист erdoan.ahmedov@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 61 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Юнал Саид Лютфи 79 Харманли, България английски, френски, турски международник younal.loutfi@parliament.bg
Александър Стойчев Стойков 58 Ямбол, България инженер aleksandar.stoykov@parliament.bg
Светослав Тончев Тончев 53 Ямбол, България английски, руски юрист svetoslav.tonchev@parliament.bg
Антоний Йорданов Йорданов 57 Пловдив, България английски, руски друга antoniy.yordanov@parliament.bg
Хамид Бари Хамид 50 с. Сини вир, България английски, руски, турски юрист hamid.hamid@parliament.bg
Лилия Кирилова Христова 65 Варна, България английски, руски икономист liliya.hristova@parliament.bg
Антоний Венциславов Кръстев 40 София, България английски, френски непоказана a.krustev@parliament.bg
Петър Симеонов Ангелов 46 София, България немски, руски бизнесмен petar.angelov@parliament.bg
Борис Цветков Цветков 50 София, България английски, руски преподавател boris.tsvetkov@parliament.bg
Васил Миланов Антонов 67 Монтана, България руски икономист vasil.antonov@parliament.bg
Ваня Чавдарова Добрева 58 София, България английски, руски преподавател vanya.dobreva@parliament.bg
Дурхан Мехмед Мустафа 52 с. Добра поляна, България руски, турски юрист DMustafa@parliament.bg
Иван Тодоров Ибришимов 46 Дупница, България английски, руски лекар ivan.ibrishimov@parliament.bg
Петър Василев Мутафчиев 62 Първомай, България руски инженер petar.mutafchiev@parliament.bg
Александър Христов Методиев 65 Самоков, България руски преподавател alexandar.metodiev@parliament.bg