Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Алиосман Ибраим Имамов 70 с. Абланица, България английски, руски преподавател aliosman.imamov@parliament.bg
Борислав Тодоров Стоянов 58 София, България английски, руски журналист b.stoyanov@parliament.bg
Владимир Цветанов Тошев 68 с. Ружинци, България английски, руски инженер vladimir.toshev@parliament.bg
Любомила Станиславова Станиславова 40 София, България английски връзки с обществеността l.stanislavova@nt52.parliament.bg
Петър Владимиров Димитров 74 Клисура, България руски икономист p.dimitrov@parliament.bg
Димитър Йорданов Чукарски 53 Видин, България английски, руски, полски юрист d.chukarski@parliament.bg
Янаки Боянов Стоилов 65 Велико Търново, България английски, руски юрист yanaki.stoilov@parliament.bg
Стефан Иванов Дедев 64 Пловдив, България английски, руски педагог stefan.dedev@parliament.bg
Любомир Владимиров Владимиров 49 Русе, България английски, руски университетски преподавател lyubomir.vladimirov@parliament.bg
Пламен Дулчев Нунев 67 Бяла, България руски преподавател plamen.nunev@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Димитър Борисов Главчев 60 София, България английски, руски дипломиран експерт-счетоводител dimitar.glavchev@parliament.bg
Светлин Димитров Танчев 45 Ихтиман, България английски, френски, испански финансист s.tanchev@parliament.bg
Лютви Ахмед Местан 62 с. Чорбаджийско, България турски преподавател lyutvi.mestan@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 61 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Антоний Йорданов Йорданов 57 Пловдив, България английски, руски друга antoniy.yordanov@parliament.bg
Георги Цвятков Терзийски 57 Габрово, България английски, руски юрист georgi.terziyski@.parliament.bg
Йордан Георгиев Андонов 58 Благоевград, България английски, руски преподавател yordan.andonov@parliament.bg
Катя Костова Колева 59 Трявна, България руски инженер katya.koleva@parliament.bg
Семир Хусеин Абу Мелих 52 Пловдив, България английски, арабски управител semir.abumelih@parliament.bg
Спас Янев Панчев 73 с. Илия, България английски, руски инженер, икономист spas.panchev@parliament.bg
Халил Реджепов Летифов 44 Смолян, България английски икономист H.Letifof@parliament.bg
Хамид Бари Хамид 50 с. Сини вир, България английски, руски, турски юрист hamid.hamid@parliament.bg
Георги Николов Мърков 77 с. Горно Вършило, България немски, руски, сръбски преподавател georgi.marcov@parliament.bg
Деян Цанков Дечев 47 Бургас, България английски, руски икономист deyan.dechev@parliament.bg
Камен Костов Костадинов 53 Шумен, България английски, руски, гръцки юрист kamen.kostadinov@parliament.bg
Магдалена Ламбова Ташева 70 Горна Оряховица, България английски, руски журналист magdalena.tasheva@parliament.bg
Менда Кирилова Стоянова 67 София, България английски, руски икономист menda.stoyanova@parliament.bg
Десислав Славов Чуколов 48 Русе, България английски, немски, руски непоказана D.Chukolov@parliament.bg
Шендоан Ремзи Халит 36 Ардино, България английски, турски икономист Sh.Halit@parliament.bg