Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Любен Петров Татарски 65 Разлог, България английски инженер l.tatarski@parliament.bg
Яне Георгиев Янев 52 Сандански, България английски, френски, хърватски икономист yanev@parliament.bg;y.yanev@parliament.bg
Стоян Янков Гюзелев 63 Бургас, България английски, немски, руски икономист stoyan.gyuzelev@parliament.bg
Андрей Лазаров Пантев 84 с. Раковица, България английски, руски историк a.pantev@parliament.bg
Евгени Димитров Стоев 60 Велико Търново, България немски, руски икономист evgeni.stoev@parliament.bg
Кристияна Методиева Петрова 52 Видин, България английски, руски, румънски юрист k.petrova@parliament.bg
Марио Иванов Тагарински 64 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Венцислав Асенов Лаков 61 София, България английски, немски, руски журналист ventsislav.lakov@parliament.bg
Галина Димитрова Банковска 69 Генерал Тошево, България английски, руски предприемач galina.bankovska@parliament.bg
Юнал Тасим Тасим 61 Момчилград, България руски, турски инженер U.Tasim@parliament.bg
Емил Димитров Гущеров 52 Дупница, България английски, руски инженер emil.gushterov@parliament.bg
Бисерка Борова Петрова 46 Монтана, България английски, руски юрист b.petrova@parliament.bg
Кирил Владимиров Гумнеров 53 Пазарджик, България френски, руски икономист kiril.gumnerov@parliament.bg
Димитър Асенов Колев 58 София, България английски, руски икономист d.kolev@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Костадин Василев Язов 46 Рудозем, България икономист kostadin.yazov@parliament.bg
Емел Етем Тошкова 65 Исперих, България английски, руски инженер emel.etem@parliament.bg
Меглена Иванова Плугчиева-Александрова 67 Балчик, България английски, немски, руски инженер M.Plugtschieva@parliament.bg
Кирчо Димитров Димитров 61 Сливен, България руски икономист kdimitrov@parliament.bg
Янко Александров Янков 67 с. Беброво, България английски, руски инженер yanko.yankov@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Анна Георгиева Янева 68 София, България руски икономист anna.yaneva@parliament.bg
Петър Атанасов Курумбашев 55 Плевен, България английски, руски инженер, журналист pkouroumbashev@parliament.bg
Даниел Георгиев Георгиев 45 Бухово, България английски, немски икономист daniel.georgiev@parliament.bg
Емил Кирилов Иванов 58 Мездра, България руски публ. администратор, еколог emil.ivanov@parliament.bg
Петър Иванов Хлебаров 41 Пловдив, България английски, руски непоказана petar.hlebarov@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 60 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Лили Боянова Иванова 59 с. Габрица, България английски икономист lili.boyanova@parliament.bg
Гюнер Фариз Сербест 57 с. Силен, България английски, руски, турски агроном G.Serbest@parliament.bg
Светослав Тончев Тончев 53 Ямбол, България английски, руски юрист svetoslav.tonchev@parliament.bg
Михаил Рашков Михайлов 65 Панагюрище, България английски, руски лекар
Георги Цвятков Терзийски 56 Габрово, България английски, руски юрист georgi.terziyski@.parliament.bg
Румен Стефанов Стоилов 64 София, България руски, иврит икономист r.s.stoilov@abv.bg
Емил Генов Василев 57 Велико Търново, България английски, немски, руски юрист advvasilev@abv.bg
Йордан Георгиев Андонов 58 Благоевград, България английски, руски преподавател yordan.andonov@parliament.bg
Катя Костова Колева 58 Трявна, България руски инженер katya.koleva@parliament.bg
Христо Георгиев Чаушев 44 Стара Загора, България английски, руски икономист
Антоний Венциславов Кръстев 39 София, България английски, френски непоказана a.krustev@parliament.bg
Мария Стоянова Петрова-Минчева 56 Елхово, България английски, руски икономист
Пламен Дулчев Нунев 66 Бяла, България руски преподавател plamen.nunev@parliament.bg
Пламен Василев Славов 62 Асеновград, България английски, руски преподавател plamen.slavov@parliament.bg
Румен Василев Гечев 66 Червен бряг, България английски, руски икономист RUMEN.GECHEV@parliament.bg
Румен Маринов Йончев 51 Пловдив, България английски, френски, руски икономист roumen.iontchev@parliament.bg
Тотю Младенов Младенов 58 Враца, България английски, руски инженер totyu.mladenov@parliament.bg
Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис 65 София, България английски, френски, руски, испански, италиански, гръцки преподавател tatyana.burudjieva@parliament.bg
Хамид Бари Хамид 50 с. Сини вир, България английски, руски, турски юрист hamid.hamid@parliament.bg
Христо Цветанов Монов 64 с. Тлачене, България английски, руски психолог, преподавател HRISTO.MONOV@parliament.bg
Христо Илиев Калоянов 55 Панагюрище, България инженер hristo.kaloyanov@parliament.bg
Ваня Чавдарова Добрева 57 София, България английски, руски преподавател vanya.dobreva@parliament.bg
Деница Златкова Караджова 47 София, България английски, немски, руски, испански икономист deniza.karadjova@parliament.bg
Диана Иванова Йорданова 52 Бургас, България английски, руски икономист, преподавател diana.yordanova@parliament.bg
Дончо Спасов Баксанов 74 Бургас, България английски, руски ветеринарен лекар doncho.baksanov@parliament.bg
Димитър Николов Лазаров 68 Пловдив, България немски, руски юрист dimitar.lazarov@parliament.bg
Ирена Георгиева Узунова 56 с. Дълбок извор, България английски, руски юрист irena.uzunova@parliament.bg
Камен Костов Костадинов 52 Шумен, България английски, руски, гръцки юрист kamen.kostadinov@parliament.bg
Красимир Атанасов Мурджев 59 Пловдив, България английски, руски лекар krasimir.murdzhev@parliament.bg
Ирена Иванова Коцева 59 Самоков, България английски, руски, словашки преподавател irena.kotseva@parliament.bg
Мехмед Юмер Атаман 53 с. Караманци, България немски икономист mehmed.ataman@parliament.bg
Петър Иванов Петров 56 Перник, България немски, руски юрист petar.petrov@parliament.bg
Маргарита Асенова Стоилова 68 Асеновград, България английски, руски инженер margarita.stoilova@parliament.bg