Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Любен Петров Татарски 65 Разлог, България английски инженер l.tatarski@parliament.bg
Дурхан Мехмед Мустафа 51 с. Добра поляна, България руски, турски юрист DMustafa@parliament.bg
Стоян Янков Гюзелев 63 Бургас, България английски, немски, руски икономист stoyan.gyuzelev@parliament.bg
Павел Илиев Димитров 77 Каварна, България руски юрист pavel.dimitrov@parliament.bg
Хасан Илияз Хаджихасан 67 Велико Търново, България икономист H.Hadjihasan@parliament.bg
Цветан Асенов Цветанов 57 Каварна, България английски, руски, италиански инженер ts.tsvetanov@parliament.bg
Марио Иванов Тагарински 64 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Венцислав Асенов Лаков 61 София, България английски, немски, руски журналист ventsislav.lakov@parliament.bg
Мариана Иванова Даракчиева 65 Габрово, България икономист m.darakchieva@parliament.bg
Ремзи Дурмуш Осман 59 Кърджали, България английски, руски юрист remzi.osman@parliament.bg
Янаки Боянов Стоилов 64 Велико Търново, България английски, руски юрист yanaki.stoilov@parliament.bg
Владислав Евгениев Димитров 44 Перник, България английски, немски, руски икономист vladislav.dimitrov@parliament.bg
Ирена Любенова Соколова 52 Перник, България английски, руски психолог, психотерапевт irena.sokolova@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Румен Йорданов Петков 61 Плевен, България руски преподавател rumen.petkov@parliament.bg
Митхат Сабри Метин 51 , английски, турски юрист mithat.metin@parliament.bg
Стефан Иванов Дедев 63 Пловдив, България английски, руски педагог stefan.dedev@parliament.bg
Йордан Иванов Бакалов 62 Асеновград, България английски, руски инженер jordan.bakalow@parliament.bg
Нигяр Сахлим Джафер 57 Цар Калоян, България френски, руски, турски лекар health_committee@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Емел Етем Тошкова 65 Исперих, България английски, руски инженер emel.etem@parliament.bg
Митхат Мехмед Табаков 61 Дулово, България английски, руски, турски лекар tab61@parliament.bg
Юлиана Генчева Колева 65 Сливен, България английски, френски юрист yuliana.koleva@parliament.bg
Кирчо Димитров Димитров 61 Сливен, България руски икономист kdimitrov@parliament.bg
Моника Ханс Панайотова 39 София, България английски, френски, испански международник, друга monika.panayotova@parliament.bg
Доброслав Дилянов Димитров 45 Плевен, България английски икономист dobroslav.dimitrov@parliament.bg
Станислав Стоянов Иванов 49 Карнобат, България английски, руски икономист S.Ivanov@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 60 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Георги Велков Колев 65 Шумен, България руски архитект georgi.kolev@parliament.bg
Четин Хюсеин Казак 50 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Атанас Тодоров Мерджанов 59 Елхово, България френски, руски социолог, друга atanas.merdjanov@parliament.bg
Катя Костова Колева 58 Трявна, България руски инженер katya.koleva@parliament.bg
Антоний Венциславов Кръстев 39 София, България английски, френски непоказана a.krustev@parliament.bg