Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Волен Николов Сидеров 67 Ямбол, България журналист volen.siderov@parliament.bg
Красимир Петров Петров 61 Варна, България английски, руски лекар krasimir.petrov@parliament.bg
Владимир Цветанов Тошев 68 с. Ружинци, България английски, руски инженер vladimir.toshev@parliament.bg
Венцислав Асенов Лаков 61 София, България английски, немски, руски журналист ventsislav.lakov@parliament.bg
Валентин Николов Иванов 60 Добрич, България руски икономист valentin.ivanov@parliament.bg
Ремзи Дурмуш Осман 59 Кърджали, България английски, руски юрист remzi.osman@parliament.bg
Неджми Ниязи Али 50 с. Устрен, България английски, руски икономист n.ali@parliament.bg,nedzhmi.ali@parliament.bg
Димитър Йорданов Чукарски 53 Видин, България английски, руски, полски юрист d.chukarski@parliament.bg
Емил Димитров Гущеров 52 Дупница, България английски, руски инженер emil.gushterov@parliament.bg
Михаил Ненов Николовски 68 с. Гложене, България английски, френски, руски лекар mihail.nikolovski@parliament.bg
Димитър Иванов Аврамов 45 Монтана, България английски, немски икономист dimitar.avramov@parliament.bg
Ангел Георгиев Даскалов 55 Велинград, България руски, гръцки инженер angel.daskalov@parliament.bg
Георги Георгиев Пирински 74 Ню Йорк, САЩ английски, френски, руски икономист G.Pirinski@parliament.bg
Ангел Петров Найденов 64 Кърджали, България английски, руски инженер ANaydenov@parliament.bg
Владислав Евгениев Димитров 44 Перник, България английски, немски, руски икономист vladislav.dimitrov@parliament.bg
Димо Георгиев Гяуров 60 Варна, България английски, руски юрист dimo.gyaurov@parliament.bg
Костадин Василев Язов 46 Рудозем, България икономист kostadin.yazov@parliament.bg
Димитър Николов Лазаров 68 Пловдив, България немски, руски юрист dimitar.lazarov@parliament.bg
Моника Ханс Панайотова 39 София, България английски, френски, испански международник, друга monika.panayotova@parliament.bg
Доброслав Дилянов Димитров 45 Плевен, България английски икономист dobroslav.dimitrov@parliament.bg
Светлин Димитров Танчев 44 Ихтиман, България английски, френски, испански финансист s.tanchev@parliament.bg
Емил Димитров Караниколов 63 Казанлък, България английски, немски, руски, шведски икономист emil.karanikolov@parliament.bg
Живко Веселинов Тодоров 41 Стара Загора, България английски, немски непоказана zhivko.todorov@parliament.bg
Спас Янев Панчев 73 с. Илия, България английски, руски инженер, икономист spas.panchev@parliament.bg
Юнал Саид Лютфи 79 Харманли, България английски, френски, турски международник younal.loutfi@parliament.bg
Красимир Неделчев Минчев 70 Сливен, България английски, руски, украински инженер krasimir.minchev@parliament.bg
Четин Хюсеин Казак 50 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Атанас Тодоров Мерджанов 59 Елхово, България френски, руски социолог, друга atanas.merdjanov@parliament.bg
Янко Иванов Здравков 54 Враца, България английски, руски лекар yanko.ivanov@parliament.bg
Христофор Неделчев Ачков 77 Ловеч, България немски, руски технолог енергийна ефективност
Антоний Венциславов Кръстев 39 София, България английски, френски непоказана a.krustev@parliament.bg