Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Дурхан Мехмед Мустафа 51 с. Добра поляна, България руски, турски юрист DMustafa@parliament.bg
Андрей Лазаров Пантев 84 с. Раковица, България английски, руски историк a.pantev@parliament.bg
Свилен Николов Крайчев 63 Нова Загора, България английски, руски инженер svilen.kraychev@parliament.bg
Мирослав Николов Петков 60 Велико Търново, България руски предприемач miroslav.petkov@parliament.bg
Евгени Димитров Стоев 60 Велико Търново, България немски, руски икономист evgeni.stoev@parliament.bg
Хасан Илияз Хаджихасан 67 Велико Търново, България икономист H.Hadjihasan@parliament.bg
Владимир Цветанов Тошев 68 с. Ружинци, България английски, руски инженер vladimir.toshev@parliament.bg
Любомила Станиславова Станиславова 39 София, България английски връзки с обществеността l.stanislavova@nt52.parliament.bg
Марио Иванов Тагарински 64 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Цветомир Цвятков Михов 47 Габрово, България английски, руски икономист tsvetomir.mihov@parliament.bg
Ваня Донева Георгиева 59 Добрич, България английски, руски икономист vanya.doneva@parliament.bg
Ремзи Дурмуш Осман 59 Кърджали, България английски, руски юрист remzi.osman@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Румен Йорданов Петков 61 Плевен, България руски преподавател rumen.petkov@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Митхат Мехмед Табаков 61 Дулово, България английски, руски, турски лекар tab61@parliament.bg
Атанас Марков Семов 53 София, България английски, френски, руски юрист semov@parliament.bg
Моника Ханс Панайотова 39 София, България английски, френски, испански международник, друга monika.panayotova@parliament.bg
Емил Кирилов Иванов 58 Мездра, България руски публ. администратор, еколог emil.ivanov@parliament.bg
Иван Николаев Иванов 77 Пловдив, България английски, френски, руски инженер ivan.n.ivanov@parliament.bg; dsbivanov@yahoo.com
Гюнер Фариз Сербест 57 с. Силен, България английски, руски, турски агроном G.Serbest@parliament.bg
Юнал Саид Лютфи 79 Харманли, България английски, френски, турски международник younal.loutfi@parliament.bg
Четин Хюсеин Казак 50 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Огнян Андонов Пейчев 67 Ямбол, България руски инженер ognyan.peychev@parliament.bg
Диана Иванова Йорданова 52 Бургас, България английски, руски икономист, преподавател diana.yordanova@parliament.bg
Хамид Бари Хамид 50 с. Сини вир, България английски, руски, турски юрист hamid.hamid@parliament.bg
Мария Стоянова Петрова-Минчева 56 Елхово, България английски, руски икономист
Пламен Веселинов Йорданов 42 Стара Загора, България английски икономист plamen.yordanov@parliament.bg
Томислав Пейков Дончев 49 Габрово, България английски, руски философ, икономист tomislav.donchev@parliament.bg
Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис 65 София, България английски, френски, руски, испански, италиански, гръцки преподавател tatyana.burudjieva@parliament.bg
Даниела Владимирова Савеклиева 48 Благоевград, България английски, руски икономист daniela.saveklieva@parliament.bg
Желязко Иванов Желязков 66 Генерал Тошево, България немски, руски юрист zhelyazko.zhelyazkov@parliament.bg
Кирил Добрев Добрев 62 Стара Загора, България френски, руски, испански лекар k.dobrev@parliament.bg
Корнелия Добрева Маринова 62 Сливен, България английски, френски, руски преподавател cornelia.marinova@parliament.bg
Красимира Пенева Анастасова 52 с. Пчелник, България руски преподавател krasimira.anastasova@parliament.bg
Павел Алексеев Христов 39 Варна, България английски, немски, руски специалист ИТ pavel.hristov@parliament.bg
Павел Андреев Гуджеров 40 Пловдив, България английски, немски икономист pavel.gudzherov@parliament.bg
Любомир Владимиров Владимиров 49 Русе, България английски, руски университетски преподавател lyubomir.vladimirov@parliament.bg
Рамадан Байрам Аталай 66 с. Мъдрево, България руски, турски инженер ratalay@parliament.bg
Владислав Тошков Николов 49 Плевен, България английски икономист vladislav.nikolov@parliament.bg