Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Дурхан Мехмед Мустафа 51 с. Добра поляна, България руски, турски юрист DMustafa@parliament.bg
Стоян Иванов Иванов 60 Бургас, България руски журналист stoyan.ivanov@parliament.bg
Андрей Лазаров Пантев 84 с. Раковица, България английски, руски историк a.pantev@parliament.bg
Павел Илиев Димитров 77 Каварна, България руски юрист pavel.dimitrov@parliament.bg
Цветан Асенов Цветанов 57 Каварна, България английски, руски, италиански инженер ts.tsvetanov@parliament.bg
Марио Иванов Тагарински 64 Ямбол, България английски, руски инженер m.tagarinski@parliament.bg, mtg@dir.bg
Мариана Иванова Даракчиева 65 Габрово, България икономист m.darakchieva@parliament.bg
Ивелин Николов Николов 61 Габрово, България английски, руски журналист i.nikolov@parliament.bg
Юнал Тасим Тасим 61 Момчилград, България руски, турски инженер U.Tasim@parliament.bg
Любомир Тодоров Иванов 61 София, България немски, руски инженер lyubomir.ivanov@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Менда Кирилова Стоянова 67 София, България английски, руски икономист menda.stoyanova@parliament.bg
Стефан Иванов Дедев 63 Пловдив, България английски, руски педагог stefan.dedev@parliament.bg
Емел Етем Тошкова 65 Исперих, България английски, руски инженер emel.etem@parliament.bg
Митхат Мехмед Табаков 61 Дулово, България английски, руски, турски лекар tab61@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Николай Тодоров Мелемов 60 с. Полковник Серафимово, България английски, руски лекар nikolay.melemov@parliament.bg, dermax@mail.bg
Атанас Марков Семов 53 София, България английски, френски, руски юрист semov@parliament.bg
Димитър Борисов Главчев 59 София, България английски, руски дипломиран експерт-счетоводител dimitar.glavchev@parliament.bg
Петър Атанасов Курумбашев 55 Плевен, България английски, руски инженер, журналист pkouroumbashev@parliament.bg
Емил Кирилов Иванов 58 Мездра, България руски публ. администратор, еколог emil.ivanov@parliament.bg
Иван Дечков Колев 43 Стара Загора, България английски, немски, руски инженер ivan.kolev@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 60 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Лили Боянова Иванова 59 с. Габрица, България английски икономист lili.boyanova@parliament.bg
Гюнер Фариз Сербест 57 с. Силен, България английски, руски, турски агроном G.Serbest@parliament.bg
Фани Иванова Христова 53 Кърджали, България английски, руски юрист fani.hristova@parliament.bg
Красимир Неделчев Минчев 70 Сливен, България английски, руски, украински инженер krasimir.minchev@parliament.bg
Христо Дамянов Бисеров 67 Хасково, България френски, руски юрист h.bisserov@parliament.bg
Четин Хюсеин Казак 50 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Михаил Рашков Михайлов 65 Панагюрище, България английски, руски лекар
Георги Цвятков Терзийски 56 Габрово, България английски, руски юрист georgi.terziyski@.parliament.bg
Румен Кирев Данев 53 Димитровград, България икономист r.danev@parliament.bg
Йордан Георгиев Андонов 58 Благоевград, България английски, руски преподавател yordan.andonov@parliament.bg
Хамид Бари Хамид 50 с. Сини вир, България английски, руски, турски юрист hamid.hamid@parliament.bg
Катя Ангелова Чалъкова 57 Симеоновград, България английски, руски преподавател katya.chalakova@parliament.bg
Ралица Тодорова Ангелова 49 Елена, България френски, руски юрист ralitsa.todorova@parliament.bg
Петя Николова Раева 46 Пловдив, България английски, руски юрист p.raeva@parliament.bg
Пламен Василев Славов 62 Асеновград, България английски, руски преподавател plamen.slavov@parliament.bg
Силвия Анастасова Хубенова 61 Асеновград, България английски, немски, руски експерт по европроекти silviya.hubenova@parliament.bg
Стефан Господинов Господинов 61 Силистра, България руски историк stefan.gospodinov@parliament.bg
Тодор Борисов Радулов 77 Гоце Делчев, България руски инженер todor.radulov@parliament.bg
Страхил Чавдаров Ангелов 45 София, България английски, френски, руски, сърбо-хърватски преподавател, икономист strahil.angelov@parliament.bg
Халил Реджепов Летифов 44 Смолян, България английски икономист H.Letifof@parliament.bg
Ферихан Илиязова Ахмедова 55 с. Смирненски, България руски, турски икономист Ferihan.Ahmedova@parliament.bg
Цветомир Цвятков Михов 47 Габрово, България английски, руски икономист tsvetomir.mihov@parliament.bg
Хюсеин Хасан Хафъзов 46 Бургас, България турски преподавател, журналист husein.hafizov@parliament.bg
Явор Бориславов Куюмджиев 52 София, България английски, френски, немски, руски, чешки инженер, икономист yavor.kuiumdjiev@parliament.bg
Атанас Зафиров Зафиров 51 Бургас, България руски икономист, историк Atanas.Zafirov@parliament.bg
Веселин Вълев Пенев 60 Пловдив, България английски, руски икономист V.Penev@parliament.bg
Веселин Бориславов Вучков 54 Рила, България английски, руски юрист veselin.vuchkov@parliament.bg
Валери Мирчев Жаблянов 57 София, България английски, руски преподавател valeri.jablyanov@parliament.bg
Валентина Василева Богданова 62 Нови Искър - Курило, България френски, руски преподавател valentina.bogdanova@parliament.bg
Георги Николов Мърков 77 с. Горно Вършило, България немски, руски, сръбски преподавател georgi.marcov@parliament.bg
Галина Стефанова Милева-Георгиева 63 Кубрат, България френски, руски лекар galina.mileva@parliament.bg
Дарин Иванов Димитров 61 Попово, България немски, руски лекар darin.dimitrov@parliament.bg
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова 56 Пловдив, България английски, руски лекар daniela.daritkova@parliament.bg
Гинче Димитрова Караминова 69 Пазарджик, България немски, руски преподавател ginche.karaminova@parliament.bg
Георги Страхилов Свиленски 52 Велико Търново, България английски, руски инженер georgi.svilenski@parliament.bg
Деян Цанков Дечев 47 Бургас, България английски, руски икономист deyan.dechev@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 62 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Димитър Василев Аврамов 79 Враца, България руски журналист d.avramov@parliament.bg
Десислава Вълчева Атанасова 44 Дулово, България английски, руски юрист desislava.atanasova@parliament.bg
Донка Димитрова Иванова 69 Нови пазар, България руски преподавател donka.ivanova@parliament.bg
Димитър Николов Лазаров 68 Пловдив, България немски, руски юрист dimitar.lazarov@parliament.bg
Иван Стоев Чолаков 64 Елхово, България руски треньор ivan.cholakov@parliament.bg
Здравко Димитров Димитров 60 Пловдив, България английски, руски мениджър zdravko.dimitrov@parliament.bg
Иван Тодоров Ибришимов 46 Дупница, България английски, руски лекар ivan.ibrishimov@parliament.bg
Йордан Кирилов Цонев 66 с. Карапелит, България английски, руски икономист jordan.tsonev@parliament.bg
Ирена Любенова Соколова 52 Перник, България английски, руски психолог, психотерапевт irena.sokolova@parliament.bg
Камен Костов Костадинов 52 Шумен, България английски, руски, гръцки юрист kamen.kostadinov@parliament.bg
Красимир Любомиров Велчев 72 София, България руски инженер krasimir.velchev@parliament.bg
Лъчезар Богомилов Иванов 60 София, България английски, руски лекар luchezar.ivanov@parliament.bg
Магдалена Ламбова Ташева 70 Горна Оряховица, България английски, руски журналист magdalena.tasheva@parliament.bg
Любомир Димитров Христов 68 Шумен, България руски, турски инженер lyubomir.hristov@parliament.bg
Минчо Мънчев Минчев 78 с. Коларово, България руски журналист mincho.minchev@parliament.bg
Мустафа Сали Карадайъ 53 с. Борино, България английски, турски икономист MUSTAFA.KARADAYI@parliament.bg
Петър Георгиев Кънев 69 с. Миладиновци, България английски, руски инженер petar.kanev@parliament.bg
Николай Петков Петков 53 Карлово, България английски, руски юрист nikolay.petkov@parliament.bg
Кирил Красимиров Колев 32 Троян, България английски, руски kiril.kolev@parliament.bg
Венцислав Асенов Лаков 61 София, България английски, немски, руски журналист ventsislav.lakov@parliament.bg
Янаки Боянов Стоилов 64 Велико Търново, България английски, руски юрист yanaki.stoilov@parliament.bg
Шендоан Ремзи Халит 36 Ардино, България английски, турски икономист Sh.Halit@parliament.bg
Маргарита Асенова Стоилова 68 Асеновград, България английски, руски инженер margarita.stoilova@parliament.bg
Таско Михайлов Ерменков 67 София, България английски, немски, руски икономист tasko.ermenkov@parliament.bg
Снежана Георгиева Дукова 70 Разлог, България френски, руски преподавател s.dukova@parliament.bg