Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Дурхан Мехмед Мустафа 51 с. Добра поляна, България руски, турски юрист DMustafa@parliament.bg
Хасан Илияз Хаджихасан 67 Велико Търново, България икономист H.Hadjihasan@parliament.bg
Цветан Асенов Цветанов 57 Каварна, България английски, руски, италиански инженер ts.tsvetanov@parliament.bg
Кристияна Методиева Петрова 52 Видин, България английски, руски, румънски юрист k.petrova@parliament.bg
Ремзи Дурмуш Осман 59 Кърджали, България английски, руски юрист remzi.osman@parliament.bg
Юнал Тасим Тасим 61 Момчилград, България руски, турски инженер U.Tasim@parliament.bg
Бисерка Борова Петрова 46 Монтана, България английски, руски юрист b.petrova@parliament.bg
Искра Фидосова Искренова 51 Лом, България английски, руски юрист fidosova@gbg.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Ивелин Николаев Николов 56 Плевен, България английски, руски преподавател ivelin.nikolov@parliament.bg
Пламен Тачев Петров 59 Червен бряг, България английски инженер plamen.petrov@parliament.bg
Цветан Костов Костов 75 Плевен, България немски, руски лекар tsvetan.kostov@parliament.bg
Димо Георгиев Гяуров 60 Варна, България английски, руски юрист dimo.gyaurov@parliament.bg
Петя Николова Раева 46 Пловдив, България английски, руски юрист p.raeva@parliament.bg
Тунджай Османов Наимов 54 с. Жълт камък, България английски, руски инженер t.naimov@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Емел Етем Тошкова 65 Исперих, България английски, руски инженер emel.etem@parliament.bg
Стефан Господинов Господинов 61 Силистра, България руски историк stefan.gospodinov@parliament.bg
Диан Тодоров Червенкондев 52 Сливен, България английски, руски икономист dian.chervenkondev@parliament.bg
Юлиана Генчева Колева 65 Сливен, България английски, френски юрист yuliana.koleva@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Валентин Алексиев Николов 51 Габрово, България английски, руски инженер valentin.nikolov@parliament.bg
Емануела Здравкова Спасова 57 София, България английски инженер emanouela.spassova@parliament.bg
Спас Янев Панчев 73 с. Илия, България английски, руски инженер, икономист spas.panchev@parliament.bg
Гюнер Фариз Сербест 57 с. Силен, България английски, руски, турски агроном G.Serbest@parliament.bg
Иван Петров Иванов 67 с. Бояджик, България английски, френски, руски, латински юрист ivan.petrov@parliament.bg
Делян Александров Добрев 45 Хасково, България английски икономист delian.dobrev@parliament.bg
Атанас Тодоров Мерджанов 59 Елхово, България френски, руски социолог, друга atanas.merdjanov@parliament.bg
Георги Цвятков Терзийски 56 Габрово, България английски, руски юрист georgi.terziyski@.parliament.bg
Хамид Бари Хамид 50 с. Сини вир, България английски, руски, турски юрист hamid.hamid@parliament.bg
Христо Георгиев Чаушев 44 Стара Загора, България английски, руски икономист
Румен Маринов Йончев 51 Пловдив, България английски, френски, руски икономист roumen.iontchev@parliament.bg
Борис Цветков Цветков 49 София, България английски, руски преподавател boris.tsvetkov@parliament.bg
Георги Николов Мърков 77 с. Горно Вършило, България немски, руски, сръбски преподавател georgi.marcov@parliament.bg
Георги Чавдаров Анастасов 66 София, България руски, гръцки икономист Georgi.Anastasov@parliament.bg
Деница Златкова Караджова 47 София, България английски, немски, руски, испански икономист deniza.karadjova@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 62 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Иван Тодоров Ибришимов 46 Дупница, България английски, руски лекар ivan.ibrishimov@parliament.bg
Мустафа Сали Карадайъ 53 с. Борино, България английски, турски икономист MUSTAFA.KARADAYI@parliament.bg
Деница Стоилова Гаджева 40 Хавана, Куба английски, немски, италиански инженер denitsa.gadjeva@parliament.bg
Шендоан Ремзи Халит 36 Ардино, България английски, турски икономист Sh.Halit@parliament.bg
Калина Петрова Балабанова 33 София, България английски, немски, руски инженер kalina.balabanova@parliament.bg
Петър Иванов Петров 56 Перник, България немски, руски юрист petar.petrov@parliament.bg