Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Пламен Василев Орешарски 63 Дупница, България английски, руски икономист P.Oresharski@parliament.bg
Христо Димитров Христов 58 Елена, България английски, руски непоказана hristo.hristov@parliament.bg
Кристияна Методиева Петрова 52 Видин, България английски, руски, румънски юрист k.petrova@parliament.bg
Венцислав Асенов Лаков 61 София, България английски, немски, руски журналист ventsislav.lakov@parliament.bg
Михаил Райков Миков 62 Кула, България френски, руски, сръбски, хърватски юрист Predsedatel@parliament.bg
Валентин Николов Иванов 60 Добрич, България руски икономист valentin.ivanov@parliament.bg
Корман Якубов Исмаилов 50 София, България английски, руски, турски икономист korman@parliament.bg
Станка Лалева Шайлекова 62 Троян, България немски, руски лекар stanka.shaylekova@parliament.bg
Георги Георгиев Пирински 74 Ню Йорк, САЩ английски, френски, руски икономист G.Pirinski@parliament.bg
Владислав Евгениев Димитров 44 Перник, България английски, немски, руски икономист vladislav.dimitrov@parliament.bg
Ирена Любенова Соколова 52 Перник, България английски, руски психолог, психотерапевт irena.sokolova@parliament.bg
Десислав Славов Чуколов 48 Русе, България английски, немски, руски непоказана D.Chukolov@parliament.bg
Стефан Иванов Дедев 63 Пловдив, България английски, руски педагог stefan.dedev@parliament.bg
Димитър Николов Лазаров 68 Пловдив, България немски, руски юрист dimitar.lazarov@parliament.bg
Захари Димитров Георгиев 69 Пловдив, България английски, немски, руски инженер z.georgiev@parliament.bg
Николай Петков Петков 53 Карлово, България английски, руски юрист nikolay.petkov@parliament.bg
Даниела Димитрова Миткова 46 Шумен, България английски юрист daniela.mitkova@parliament.bg
Емел Етем Тошкова 65 Исперих, България английски, руски инженер emel.etem@parliament.bg
Любомир Владимиров Владимиров 49 Русе, България английски, руски университетски преподавател lyubomir.vladimirov@parliament.bg
Меглена Иванова Плугчиева-Александрова 67 Балчик, България английски, немски, руски инженер M.Plugtschieva@parliament.bg
Митхат Мехмед Табаков 61 Дулово, България английски, руски, турски лекар tab61@parliament.bg
Янко Александров Янков 67 с. Беброво, България английски, руски инженер yanko.yankov@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Елин Елинов Андреев 55 с. Давидково, България преподавател elin.andreev@parliament.bg
Борис Крумов Грозданов 77 с. Якимово, България немски, руски преподавател boris.grozdanov@parliament.bg
Моника Ханс Панайотова 39 София, България английски, френски, испански международник, друга monika.panayotova@parliament.bg
Доброслав Дилянов Димитров 45 Плевен, България английски икономист dobroslav.dimitrov@parliament.bg
Йоана Милчева Кирова 47 Карлово, България английски, немски икономист, преподавател ioana.kirova@parliament.bg
Емил Димитров Караниколов 63 Казанлък, България английски, немски, руски, шведски икономист emil.karanikolov@parliament.bg
Спас Янев Панчев 73 с. Илия, България английски, руски инженер, икономист spas.panchev@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 60 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Румен Иванов Такоров 68 Търговище, България руски инженер Takorov@parliament.bg
Четин Хюсеин Казак 50 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Веселин Велков Давидов 44 Гоце Делчев, България английски, немски, руски инженер vesselin.davidov@parliament.bg
Пламен Веселинов Йорданов 42 Стара Загора, България английски икономист plamen.yordanov@parliament.bg
Силвия Анастасова Хубенова 61 Асеновград, България английски, немски, руски експерт по европроекти silviya.hubenova@parliament.bg
Станислав Тодоров Станилов 79 Габрово, България немски, руски историк stanislav.stanilov@parliament.bg
Томислав Пейков Дончев 49 Габрово, България английски, руски философ, икономист tomislav.donchev@parliament.bg
Цветомир Цвятков Михов 47 Габрово, България английски, руски икономист tsvetomir.mihov@parliament.bg
Щерьо Щерев Щерев 68 Голямо Враново, България английски, турски инженер chtherio.chtherev@parliament.bg
Борис Цветков Цветков 49 София, България английски, руски преподавател boris.tsvetkov@parliament.bg
Владимир Иванов Иванов 51 София, България английски, руски икономист vladimir.ivanov@parliament.bg
Деница Златкова Караджова 47 София, България английски, немски, руски, испански икономист deniza.karadjova@parliament.bg
Джема Маринова Грозданова 48 София, България английски, немски, руски лекар dzhema.grozdanova@parliament.bg
Иван Стефанов Вълков 58 Поморие, България немски, руски инженер ivan.valkov@parliament.bg
Йордан Стоянов Младенов 44 Пещера, България английски, руски инженер, икономист yordan.mladenov@parliament.bg
Кирил Добрев Добрев 62 Стара Загора, България френски, руски, испански лекар k.dobrev@parliament.bg
Митхат Сабри Метин 51 , английски, турски юрист mithat.metin@parliament.bg
Милко Петров Багдасаров 65 Пловдив, България руски преподавател, икономист, юрист Milko.BAGDASAROV@parliament.bg
Петър Атанасов Курумбашев 55 Плевен, България английски, руски инженер, журналист pkouroumbashev@parliament.bg
Павел Димитров Шопов 67 Пловдив, България немски, руски юрист pavel.shopov@parliament.bg
Ивайло Ангелов Московски 50 Плевен, България английски, немски, руски икономист ivaylo.moskovski@parliament.bg
Явор Божилов Нотев 65 София, България английски, руски юрист yavor.notev@parliament.bg
Андон Петров Андонов 69 Стралджа, България руски инженер andon.andonov@parliament.bg
Владислав Тошков Николов 49 Плевен, България английски икономист vladislav.nikolov@parliament.bg
Петър Иванов Петров 56 Перник, България немски, руски юрист petar.petrov@parliament.bg
Лазар Огнянов Попов 51 Пазарджик, България немски, руски икономист lazar.popov@parliament.bg
Таско Михайлов Ерменков 67 София, България английски, немски, руски икономист tasko.ermenkov@parliament.bg
Нели Рускова Петрова 54 Горна Оряховица, България руски, гръцки neli.petrova@parliament.bg