Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Андрей Лазаров Пантев 84 с. Раковица, България английски, руски историк a.pantev@parliament.bg
Хасан Илияз Хаджихасан 67 Велико Търново, България икономист H.Hadjihasan@parliament.bg
Николай Хинков Рашев 50 Мездра, България инженер nikolay.rashev@parliament.bg
Ремзи Дурмуш Осман 59 Кърджали, България английски, руски юрист remzi.osman@parliament.bg
Любомир Тодоров Иванов 61 София, България немски, руски инженер lyubomir.ivanov@parliament.bg
Иван Димитров Иванов 74 Монтана, България инженер ivan.ivanov@parliament.bg
Красимира Щерева Симеонова 68 Велинград, България английски, руски, румънски лекар krasimira.simeonova@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Нигяр Сахлим Джафер 57 Цар Калоян, България френски, руски, турски лекар health_committee@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Любомир Владимиров Владимиров 49 Русе, България английски, руски университетски преподавател lyubomir.vladimirov@parliament.bg
Светлана Ангелова Найденова 54 Горна Оряховица, България английски, руски финансист svetlana.angelova@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Елин Елинов Андреев 55 с. Давидково, България преподавател elin.andreev@parliament.bg
Даниел Георгиев Георгиев 45 Бухово, България английски, немски икономист daniel.georgiev@parliament.bg
Петър Иванов Хлебаров 41 Пловдив, България английски, руски непоказана petar.hlebarov@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 60 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Антоний Йорданов Йорданов 57 Пловдив, България английски, руски друга antoniy.yordanov@parliament.bg
Йордан Георгиев Андонов 58 Благоевград, България английски, руски преподавател yordan.andonov@parliament.bg
Хамид Бари Хамид 50 с. Сини вир, България английски, руски, турски юрист hamid.hamid@parliament.bg
Недялко Живков Славов 49 Златоград, България английски икономист nedyalko.slavov@parliament.bg
Веселин Велков Давидов 44 Гоце Делчев, България английски, немски, руски инженер vesselin.davidov@parliament.bg
Веселин Григоров Спиридонов 69 София, България френски, руски фармацевт
Снежина Минчева Маджарова 56 Сливен, България английски юрист snezhina.madzharova@parliament.bg
Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис 65 София, България английски, френски, руски, испански, италиански, гръцки преподавател tatyana.burudjieva@parliament.bg
Цветомир Цвятков Михов 47 Габрово, България английски, руски икономист tsvetomir.mihov@parliament.bg
Хюсеин Хасан Хафъзов 46 Бургас, България турски преподавател, журналист husein.hafizov@parliament.bg
Веселин Бориславов Вучков 54 Рила, България английски, руски юрист veselin.vuchkov@parliament.bg
Валери Мирчев Жаблянов 57 София, България английски, руски преподавател valeri.jablyanov@parliament.bg
Гален Симеонов Монев 37 Стара Загора, България английски, немски galen.monev@parliament.bg
Дончо Спасов Баксанов 74 Бургас, България английски, руски ветеринарен лекар doncho.baksanov@parliament.bg
Ердинч Исмаил Хайрула 48 Момчилград, България английски, руски инженер E.Hayrula@parliament.bg
Евгения Бисерова Алексиева 43 София, България английски политолог evgeniya.aleksieva@parliament.bg
Ивелина Веселинова Василева 53 Бургас, България английски, руски експерт по европроекти ivelina.vasileva@parliament.bg
Мустафа Фахри Ахмед 42 Кърджали, България английски, руски инженер, икономист mustafa.ahmed@parliament.bg
Мустафа Сали Карадайъ 53 с. Борино, България английски, турски икономист MUSTAFA.KARADAYI@parliament.bg
Владимир Вълчев Митрушев 45 Димитровград, България английски, немски, руски икономист vladimir.mitrushev@parliament.bg
Мехмед Юмер Атаман 53 с. Караманци, България немски икономист mehmed.ataman@parliament.bg
Хами Ибрахимов Хамиев 40 Разград, България английски, турски агроном H.Hamiev@parliament.bg