Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Цвета Алипиева Георгиева 59 Варна, България английски, френски, руски преподавател tsveta.georgieva@parliament.bg
Хасан Илияз Хаджихасан 67 Велико Търново, България икономист H.Hadjihasan@parliament.bg
Валентин Николов Иванов 60 Добрич, България руски икономист valentin.ivanov@parliament.bg
Корман Якубов Исмаилов 50 София, България английски, руски, турски икономист korman@parliament.bg
Ремзи Дурмуш Осман 59 Кърджали, България английски, руски юрист remzi.osman@parliament.bg
Юнал Тасим Тасим 61 Момчилград, България руски, турски инженер U.Tasim@parliament.bg
Евгений Василев Узунов 69 Троян, България английски, руски икономист evgeniy.uzunov@parliament.bg
Бисерка Борова Петрова 46 Монтана, България английски, руски юрист b.petrova@parliament.bg
Искра Фидосова Искренова 51 Лом, България английски, руски юрист fidosova@gbg.bg
Димитър Асенов Колев 58 София, България английски, руски икономист d.kolev@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Цветан Костов Костов 75 Плевен, България немски, руски лекар tsvetan.kostov@parliament.bg
Димитър Николов Лазаров 68 Пловдив, България немски, руски юрист dimitar.lazarov@parliament.bg
Нигяр Сахлим Джафер 57 Цар Калоян, България френски, руски, турски лекар health_committee@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Митхат Мехмед Табаков 61 Дулово, България английски, руски, турски лекар tab61@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Красимир Любомиров Велчев 72 София, България руски инженер krasimir.velchev@parliament.bg
Екатерина Иванова Михайлова 66 Пазарджик, България английски юрист e.michaylova@parliament.bg
Петър Атанасов Курумбашев 55 Плевен, България английски, руски инженер, журналист pkouroumbashev@parliament.bg
Красимир Георгиев Ципов 50 Пловдив, България английски, френски, руски, сръбски юрист k.cipov@parliament.bg
Нели Иванова Калнева-Митева 63 с. Шаново, България английски, руски инженер neli.kalneva@parliament.bg: neli_iva@abv.bg
Касим Исмаил Дал 60 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Румен Иванов Такоров 68 Търговище, България руски инженер Takorov@parliament.bg
Юнал Саид Лютфи 79 Харманли, България английски, френски, турски международник younal.loutfi@parliament.bg
Йордан Георгиев Андонов 58 Благоевград, България английски, руски преподавател yordan.andonov@parliament.bg
Мария Стоянова Петрова-Минчева 56 Елхово, България английски, руски икономист
Георги Симеонов Горанов 60 Плевен, България руски юрист, инженер georgi.goranov@parliament.bg
Даниела Владимирова Савеклиева 48 Благоевград, България английски, руски икономист daniela.saveklieva@parliament.bg
Дончо Спасов Баксанов 74 Бургас, България английски, руски ветеринарен лекар doncho.baksanov@parliament.bg
Иван Стоев Чолаков 64 Елхово, България руски треньор ivan.cholakov@parliament.bg
Красимира Пенева Анастасова 52 с. Пчелник, България руски преподавател krasimira.anastasova@parliament.bg
Евдокия Славчова Асенова 51 Радомир, България английски, руски преподавател evdokia.asenova@parliament.bg
Калин Иванов Милчев 44 Пловдив, България английски, немски, руски, испански, турски инженер kalin.milchev@parliament.bg