Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Ваньо Евгениев Шарков 60 Белоградчик, България сърбо-хърватски лекар vanyo.sharkov@parliament.bg
Хасан Илияз Хаджихасан 67 Велико Търново, България икономист H.Hadjihasan@parliament.bg
Ивелин Николов Николов 61 Габрово, България английски, руски журналист i.nikolov@parliament.bg
Светомир Константинов Михайлов 62 Балша, България немски, руски лекар svetomir.mihaylov@parliament.bg
Емил Димитров Гущеров 52 Дупница, България английски, руски инженер emil.gushterov@parliament.bg
Бисерка Борова Петрова 46 Монтана, България английски, руски юрист b.petrova@parliament.bg
Мая Божидарова Манолова 58 Кюстендил, България английски, руски икономист, юрист maya.manolova@parliament.bg
Ангел Георгиев Даскалов 55 Велинград, България руски, гръцки инженер angel.daskalov@parliament.bg
Никола Иванов Белишки 56 Панагюрище, България инженер nikola.belishki@parliament.bg
Димитър Асенов Колев 58 София, България английски, руски икономист d.kolev@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Цветан Емилов Сичанов 63 Самоков, България руски юрист tsvetan.sichanov@parliament.bg
Касим Исмаил Дал 60 с. Дръндар, България руски, турски непоказана kasim.dal@parliament.bg
Вяра Димитрова Петрова 52 Карнобат, България руски икономист vyara.petrova@parliament.bg
Антоний Йорданов Йорданов 57 Пловдив, България английски, руски друга antoniy.yordanov@parliament.bg
Недялко Живков Славов 49 Златоград, България английски икономист nedyalko.slavov@parliament.bg
Петър Симеонов Ангелов 45 София, България немски, руски бизнесмен petar.angelov@parliament.bg
Петя Николова Раева 46 Пловдив, България английски, руски юрист p.raeva@parliament.bg
Тунджай Османов Наимов 54 с. Жълт камък, България английски, руски инженер t.naimov@parliament.bg
Страхил Чавдаров Ангелов 45 София, България английски, френски, руски, сърбо-хърватски преподавател, икономист strahil.angelov@parliament.bg
Цветомир Цвятков Михов 47 Габрово, България английски, руски икономист tsvetomir.mihov@parliament.bg
Борис Цветков Цветков 49 София, България английски, руски преподавател boris.tsvetkov@parliament.bg
Васил Миланов Антонов 67 Монтана, България руски икономист vasil.antonov@parliament.bg
Ваня Чавдарова Добрева 57 София, България английски, руски преподавател vanya.dobreva@parliament.bg
Георги Николов Мърков 77 с. Горно Вършило, България немски, руски, сръбски преподавател georgi.marcov@parliament.bg
Гален Симеонов Монев 37 Стара Загора, България английски, немски galen.monev@parliament.bg
Димитър Николов Лазаров 68 Пловдив, България немски, руски юрист dimitar.lazarov@parliament.bg
Евгени Димитров Стоев 60 Велико Търново, България немски, руски икономист evgeni.stoev@parliament.bg
Иван Тодоров Ибришимов 46 Дупница, България английски, руски лекар ivan.ibrishimov@parliament.bg
Кирил Боянов Калфин 70 с. Горна Гращица, България юрист kiril.kalfin@parliament.bg
Любен Петров Татарски 65 Разлог, България английски инженер l.tatarski@parliament.bg
Митхат Сабри Метин 51 , английски, турски юрист mithat.metin@parliament.bg
Митко Живков Захов 60 Петрич, България английски, руски инженер mitko.zahov@parliament.bg
Андон Петров Андонов 69 Стралджа, България руски инженер andon.andonov@parliament.bg
Мехмед Юмер Атаман 53 с. Караманци, България немски икономист mehmed.ataman@parliament.bg