Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Хасан Илияз Хаджихасан 67 Велико Търново, България икономист H.Hadjihasan@parliament.bg
Цветан Асенов Цветанов 57 Каварна, България английски, руски, италиански инженер ts.tsvetanov@parliament.bg
Кристияна Методиева Петрова 52 Видин, България английски, руски, румънски юрист k.petrova@parliament.bg
Корман Якубов Исмаилов 50 София, България английски, руски, турски икономист korman@parliament.bg
Ремзи Дурмуш Осман 59 Кърджали, България английски, руски юрист remzi.osman@parliament.bg
Дарин Величков Матов 60 Искър, България руски икономист d.matov@parliament.bg
Белгин Фикри Шукри 49 Исперих, България руски инженер belgin@parliament.bg
Тодор Атанасов Димитров 52 Разград, България юрист todor.dimitrov@parliament.bg
Хасан Ахмед Адемов 70 Исперих, България английски, руски лекар ademov@parliament.bg
Митхат Мехмед Табаков 61 Дулово, България английски, руски, турски лекар tab61@parliament.bg
Ариф Сами Агуш 70 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Димитър Борисов Главчев 59 София, България английски, руски дипломиран експерт-счетоводител dimitar.glavchev@parliament.bg
Петър Атанасов Курумбашев 55 Плевен, България английски, руски инженер, журналист pkouroumbashev@parliament.bg
Даниел Георгиев Георгиев 45 Бухово, България английски, немски икономист daniel.georgiev@parliament.bg
Емил Димитров Караниколов 63 Казанлък, България английски, немски, руски, шведски икономист emil.karanikolov@parliament.bg
Петър Иванов Хлебаров 41 Пловдив, България английски, руски непоказана petar.hlebarov@parliament.bg
Огнян Андонов Пейчев 67 Ямбол, България руски инженер ognyan.peychev@parliament.bg
Йордан Георгиев Андонов 58 Благоевград, България английски, руски преподавател yordan.andonov@parliament.bg
Недялко Живков Славов 49 Златоград, България английски икономист nedyalko.slavov@parliament.bg
Лилия Кирилова Христова 64 Варна, България английски, руски икономист liliya.hristova@parliament.bg
Петя Николова Раева 46 Пловдив, България английски, руски юрист p.raeva@parliament.bg
Снежина Минчева Маджарова 56 Сливен, България английски юрист snezhina.madzharova@parliament.bg
Валери Мирчев Жаблянов 57 София, България английски, руски преподавател valeri.jablyanov@parliament.bg
Гален Симеонов Монев 37 Стара Загора, България английски, немски galen.monev@parliament.bg
Евгения Бисерова Алексиева 43 София, България английски политолог evgeniya.aleksieva@parliament.bg
Владимир Вълчев Митрушев 45 Димитровград, България английски, немски, руски икономист vladimir.mitrushev@parliament.bg
Янаки Боянов Стоилов 64 Велико Търново, България английски, руски юрист yanaki.stoilov@parliament.bg