Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Венцислав Асенов Лаков 61 София, България английски, немски, руски журналист ventsislav.lakov@parliament.bg
Димитър Иванов Аврамов 45 Монтана, България английски, немски икономист dimitar.avramov@parliament.bg
Искра Фидосова Искренова 51 Лом, България английски, руски юрист fidosova@gbg.bg
Ангел Петров Найденов 64 Кърджали, България английски, руски инженер ANaydenov@parliament.bg
Владислав Евгениев Димитров 44 Перник, България английски, немски, руски икономист vladislav.dimitrov@parliament.bg
Димо Георгиев Гяуров 60 Варна, България английски, руски юрист dimo.gyaurov@parliament.bg
Анна Георгиева Янева 68 София, България руски икономист anna.yaneva@parliament.bg
Румен Стоянов Овчаров 70 Бургас, България английски, френски, руски инженер rumen.ovcharov@parliament.bg
Лъчезар Богомилов Иванов 60 София, България английски, руски лекар luchezar.ivanov@parliament.bg
Стоян Тодоров Мавродиев 53 Хасково, България английски, руски икономист stoyan.mavrodiev@parliament.bg
Красимир Георгиев Ципов 50 Пловдив, България английски, френски, руски, сръбски юрист k.cipov@parliament.bg
Светлин Димитров Танчев 44 Ихтиман, България английски, френски, испански финансист s.tanchev@parliament.bg
Лютви Ахмед Местан 62 с. Чорбаджийско, България турски преподавател lyutvi.mestan@parliament.bg
Георги Велков Колев 65 Шумен, България руски архитект georgi.kolev@parliament.bg