Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Петър Симеонов Ангелов 45 София, България немски, руски бизнесмен petar.angelov@parliament.bg
Светлана Ангелова Найденова 54 Горна Оряховица, България английски, руски финансист svetlana.angelova@parliament.bg
Стефан Иванов Танев 60 Ивайловград, България руски инженер, икономист stefan.tanev@parliament.bg
Стефан Господинов Господинов 61 Силистра, България руски историк stefan.gospodinov@parliament.bg
Станислав Тодоров Станилов 79 Габрово, България немски, руски историк stanislav.stanilov@parliament.bg
Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис 65 София, България английски, френски, руски, испански, италиански, гръцки преподавател tatyana.burudjieva@parliament.bg
Хюсеин Хасан Хафъзов 46 Бургас, България турски преподавател, журналист husein.hafizov@parliament.bg
Христо Дамянов Бисеров 67 Хасково, България френски, руски юрист h.bisserov@parliament.bg
Антон Константинов Кутев 54 София, България английски, руски изкуствовед anton.kutev@parliament.bg
Ваня Чавдарова Добрева 57 София, България английски, руски преподавател vanya.dobreva@parliament.bg
Гинче Димитрова Караминова 69 Пазарджик, България немски, руски преподавател ginche.karaminova@parliament.bg
Ирена Любенова Соколова 52 Перник, България английски, руски психолог, психотерапевт irena.sokolova@parliament.bg
Красимир Любомиров Велчев 72 София, България руски инженер krasimir.velchev@parliament.bg
Кирил Добрев Добрев 62 Стара Загора, България френски, руски, испански лекар k.dobrev@parliament.bg
Лъчезар Богомилов Иванов 60 София, България английски, руски лекар luchezar.ivanov@parliament.bg
Мартин Георгиев Захариев 55 София, България английски юрист, продуцент, издател martin.zahariev@parliament.bg
Мариана Радева Бояджиева 66 Дряново, България английски, руски историк mariana.boyadzhieva@parliament.bg
Николай Василев Петев 71 с. Дреновец, България френски, руски журналист nikolay.petev@parliament.bg
Невин Халил Хасан 54 с. Сокол, България икономист Nevin.Hasan@parliament.bg
Ирена Иванова Коцева 59 Самоков, България английски, руски, словашки преподавател irena.kotseva@parliament.bg
Стефан Ламбов Данаилов 80 София, България руски преподавател, актьор lambo.m@parliament.bg
Миглена Дойкова Александрова 40 София, България английски, италиански връзки с обществеността, инженер miglena.aleksandrova@parliament.bg
Кирчо Георгиев Карагьозов 68 с. Безмер, България руски юрист kircho.karagyozov@parliament.bg
Бюнямин Хюсеин Хасан 59 с. Трем, България английски, руски, турски преподавател byunyamin.hasan@parliament.bg