Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова 63 Карнобат, България английски, руски икономист svetla.piralkova@parliament.bg
Румен Маринов Йончев 51 Пловдив, България английски, френски, руски икономист roumen.iontchev@parliament.bg
Спас Янев Панчев 72 с. Илия, България английски, руски инженер, икономист spas.panchev@parliament.bg
Сияна Атанасова Фудулова 52 Балчик, България английски, руски инженер, икономист siyana.fudulova@parliament.bg
Тунджай Османов Наимов 53 с. Жълт камък, България английски, руски инженер t.naimov@parliament.bg
Цвета Вълчева Караянчева 54 Болярово, България руски инженер tsveta.karayancheva@parliament.bg
Веселин Вълев Пенев 59 Пловдив, България английски, руски икономист V.Penev@parliament.bg
Валентин Стефанов Василев 52 Разград, България руски лекар valentin.vasilev@parliament.bg
Владимир Иванов Иванов 50 София, България английски, руски икономист vladimir.ivanov@parliament.bg
Георги Иванов Андонов 38 , непоказана georgi.andonov@parliament.bg
Гален Симеонов Монев 36 Стара Загора, България английски, немски galen.monev@parliament.bg
Димитър Ангелов Иванов 41 Ямбол, България английски икономист dimitar.ivanov@parliament.bg
Десислава Жекова Танева 50 Сливен, България английски икономист, юрист desislava.taneva@parliament.bg
Добрин Ненов Данев 59 с. Иваново, България френски, руски икономист dobrin.danev@parliament.bg
Здравко Димитров Димитров 59 Пловдив, България английски, руски мениджър zdravko.dimitrov@parliament.bg
Йордан Георгиев Стойков 57 Севлиево, България немски, руски агроинженер yordan.stoykov@parliament.bg
Калина Петрова Балабанова 32 София, България английски, немски, руски инженер kalina.balabanova@parliament.bg
Хами Ибрахимов Хамиев 39 Разград, България английски, турски агроном H.Hamiev@parliament.bg
Методи Теохаров Костадинов 73 с. Коларово, България английски, френски, руски преподавател metodi.teoharov@parliament.bg
Георги Христов Борисов 55 Димитровград, България английски, руски мениджър georgi.borisov@parliament.bg
Пенко Атанасов Атанасов 59 Сунгурларе, България английски, руски агроном penko.atanasov@parliament.bg
Петър Илиев Якимов 61 Пазарджик, България инженер PETAR.YAKIMOV@parliament.bg