Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Стефан Господинов Господинов 61 Силистра, България руски историк stefan.gospodinov@parliament.bg
Тунджай Османов Наимов 54 с. Жълт камък, България английски, руски инженер t.naimov@parliament.bg
Хамид Бари Хамид 50 с. Сини вир, България английски, руски, турски юрист hamid.hamid@parliament.bg
Четин Хюсеин Казак 50 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Веселин Бориславов Вучков 54 Рила, България английски, руски юрист veselin.vuchkov@parliament.bg
Джевдет Ибрям Чакъров 62 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Ердинч Исмаил Хайрула 48 Момчилград, България английски, руски инженер E.Hayrula@parliament.bg
Мирослав Николов Петков 60 Велико Търново, България руски предприемач miroslav.petkov@parliament.bg
Мустафа Фахри Ахмед 42 Кърджали, България английски, руски инженер, икономист mustafa.ahmed@parliament.bg
Петър Георгиев Кънев 69 с. Миладиновци, България английски, руски инженер petar.kanev@parliament.bg
Лютви Ахмед Местан 62 с. Чорбаджийско, България турски преподавател lyutvi.mestan@parliament.bg