Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Яне Георгиев Янев 51 Сандански, България английски, френски, хърватски икономист yanev@parliament.bg;y.yanev@parliament.bg
Тодор Николов Батилов 76 с.Габър, България руски юрист teonik@abv.bg
Иван Петков Даков 71 с. Крушовица, България руски непоказана dakov51@abv.bg
Георги Тодоров Божинов 73 Бяла Слатина, България английски, руски инженер, друга gbojinov@parliament.bg
Йордан Димитров Костадинов 68 Първомай, България английски, френски, руски инженер
Тодор Найденов Костурски 67 Пловдив, България немски, руски инженер
Юнал Тасим Тасим 60 Момчилград, България руски, турски инженер U.Tasim@parliament.bg
Ваня Крумова Цветкова 70 Кюстендил, България френски, руски инженер V_Tzvetkova@abv.bg
Борислав Любенов Великов 75 София, България английски, френски, немски, руски, чешки преподавател
Ненко Викторов Темелков 73 Перник, България английски, руски икономист
Росица Йорданова Янакиева-Костадинова 68 Перник, България руски непоказана
Захари Димитров Георгиев 68 Пловдив, България английски, немски, руски инженер z.georgiev@parliament.bg
Евдокия Иванова Манева-Бабулкова 77 София, България немски, руски икономист emaneva@vip.bg
Нено Ненов Димов 57 София, България английски, френски друга
Златко Тонев Златев 68 Бургас, България френски, руски инженер zlatkozlatev@abv.bg
Костадин Стоянов Паскалев 60 с.Кърналово, България английски, руски преподавател
Росен Златанов Владимиров 55 Перник, България английски, руски юрист
Иван Георгиев Стаматов 67 Ивайловград, България руски инженер pgns@nt14.parliament.bg
Георги Йорданов Димитров 51 Хасково, България английски, немски, руски друга
Джевдет Ибрям Чакъров 62 Асеновград, България английски, руски лекар djevdet.chakarov@parliament.bg
Димитър Иванов Димитров 61 Девня, България английски непоказана
Теодора Георгиева Якимова-Дренска 54 Перник, България английски, руски юрист t_iakimova@hotmail.com
Румен Иванов Такоров 67 Търговище, България руски инженер Takorov@parliament.bg