Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Тодор Николов Батилов 76 с.Габър, България руски юрист teonik@abv.bg
Андрей Лазаров Пантев 83 с. Раковица, България английски, руски историк a.pantev@parliament.bg
Тома Янков Томов 69 Перник, България руски, италиански юрист
Иван Петков Даков 71 с. Крушовица, България руски непоказана dakov51@abv.bg
Христина Христова Велчева 68 с.Попица, България английски друга hrisvel@yahoo.com
Дончо Стефанов Цончев 89 Левски, България английски, руски непоказана
Венцислав Василев Върбанов 60 Долни Дъбник, България английски, руски зооинженер vvarbanov@parliament.bg
Георги Пинчев Иванов 84 с. Малево, България руски преподавател
Евгени Захариев Кирилов 77 с. Любичево, България английски, френски, немски, руски друга ekirilov@nt52.parliament.bg
Коста Димитров Цонев 93 София, България руски друга ktsonev@abv.bg
Ариф Сами Агуш 69 с. Сандрово, България немски, руски инженер arif.agush@parliament.bg
Пламен Александров Панайотов 64 Сливен, България английски, немски, руски юрист
Димитър Енчев Камбуров 84 Варна, България френски, немски лекар
Теодора Георгиева Якимова-Дренска 54 Перник, България английски, руски юрист t_iakimova@hotmail.com
Антония Стефанова Първанова 60 Добрич, България английски, немски, руски лекар aparvanova@nt52.parliament.bg
Борис Стефанов Николов 69 с.Ружинци, България руски инженер
Нигяр Сахлим Джафер 56 Цар Калоян, България френски, руски, турски лекар health_committee@parliament.bg
Костадин Александров Кобаков 74 с.Кремен, България немски, руски инженер
Хюсеин Муталиб Хамди 55 с.Паисиево, България историк atila1967@abv.bg