Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Анелия Христова Атанасова 71 Варна, България английски друга prosvetlenie@dir.bg
Христо Йорданов Кирчев 76 Добрич, България английски, руски инженер chkirchev@hotmail.com
Георги Тодоров Божинов 72 Бяла Слатина, България английски, руски инженер, друга gbojinov@parliament.bg
Йовко Христов Йовков 70 Севлиево, България руски икономист yovkovy@abv.bg
Фидел Димитров Беев 59 Велинград, България непоказана
Венелин Димитров Узунов 71 с. Хърсово, България английски, руски инженер
Силвия Николаева Алексиева 70 Попово, България английски, руски друга salexieva@gmail.com
Филиз Хакъева Хюсменова 54 Силистра, България френски, руски друга
Митко Иванов Димитров 59 Свиленград, България английски инженер mdimitrov@abv.bg
Евгени Стефанов Чачев 76 София, България френски, руски, испански, португалски икономист chachev@vip.bg
Олимпи Стоянов Кътев 67 София, България английски, руски икономист
Петър Георгиев Мръцков 72 с. Строево, България немски, руски, гръцки икономист
Иван Георгиев Стаматов 66 Ивайловград, България руски инженер pgns@nt14.parliament.bg
Бойко Николов Боев 62 Асеновград, България немски друга
Стоян Проданов Иванов 67 с. Зимница, България немски, руски инженер
Петя Илиева Гегова 50 Смолян, България английски, немски, руски юрист gegovap@yahoo.com
Десислав Славов Чуколов 46 Русе, България английски, немски, руски непоказана D.Chukolov@parliament.bg
Петър Александров Симеонов 78 Плевен, България руски инженер
Нигяр Сахлим Джафер 54 Цар Калоян, България френски, руски, турски лекар health_committee@parliament.bg
Иван Георгиев Иванов 71 Стралджа, България икономист