Този сайт е прототип в много ранна фаза на развитие. Предстоят много промени по дизайна, структурата и функционалността. Информацията в този сайт е събрана от публично достъпни източници като официалната страница на Народното събрание. Може да следите или да се включите в разработването на сайта от тук. Посетете нашата страница за често задавани въпроси за допълнителна информация.

Сесии

Не са налични сесии за тази структура.

Членове

Имена Възраст Роден град Езици Професия email
Асен Йорданов Агов 74 София, България английски, френски, руски журналист Agov@parliament.bg
Надежда Николова Михайлова 61 София, България английски, руски, испански преподавател
Николай Георгиев Камов 67 София, България английски, руски юрист kamov@mail.bg
Николай Евтимов Младенов 51 София, България nmladenov@visto.com
Станимир Янков Илчев 70 Бургас, България английски, руски журналист
Четин Хюсеин Казак 51 , английски, френски, руски, турски юрист tchetin.kazak@parliament.bg
Ралица Ненчева Агайн 46 София, България againe@ssco.bg
Пламен Иванов Манушев 69 Генерал Тошево, България английски, руски офицер, инженер plamen.manushev@parliament.bg
Спас Янев Панчев 73 с. Илия, България английски, руски инженер, икономист spas.panchev@parliament.bg
Валентин Иванов Радев 65 Елин Пелин, България английски, руски инженер, икономист, преподавател valentin.radev@parliament.bg
Владимир Цветанов Тошев 68 с. Ружинци, България английски, руски инженер vladimir.toshev@parliament.bg
Доброслав Дилянов Димитров 45 Плевен, България английски икономист dobroslav.dimitrov@parliament.bg
Таско Михайлов Ерменков 67 София, България английски, немски, руски икономист tasko.ermenkov@parliament.bg